Tražilica


Mudre izreke 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 2,1Sine moj, ako primiš nauke moje, naputke moje pohraniš kod sebe:
Mudre izreke 2,2Mudrosti posudiš uho svoje, srce svoje obratiš razboritosti;
Mudre izreke 2,3Jest, ako prizoveš mudrost, glas svoj podigneš k spoznaji;
Mudre izreke 2,4Ako je tražiš kao srebro, kao skriveno blago ako je potražiš;
Mudre izreke 2,5Tada ćeš upoznati strah Gospodnji i dobit ćeš spoznanje Boga.
Mudre izreke 2,6Jer mudrost daje samo Gospod; spoznaja i razboritost dolaze iz usta njegovih.
Mudre izreke 2,7Iskrenima čuva spasenje, štit je onima, koji hode u nedužnosti.
Mudre izreke 2,8Zaštićuje stazu pravde i čuva put pobožnika svojih.
Mudre izreke 2,9Tada ćeš zadobiti razumijevanje za pravednost, poštenje i iskrenost, za svaki dobar put.
Mudre izreke 2,10Jer mudrost uniđe u srce tvoje, spoznaja obraduje dušu tvoju.
Mudre izreke 2,11Oprez će bdjeti nad tobom, razbor će te čuvati.
Mudre izreke 2,12Čuvat će te od zla puta, od ljudi, koji govore varavo,
Mudre izreke 2,13Koji ostavljaju prave staze, da idu putovima mračnim,
Mudre izreke 2,14Koji se raduju zlo čineći, užitak nalaze u zloj opačini,
Mudre izreke 2,15Kriva je staza njihova i vijugaju putovi njihovi.
Mudre izreke 2,16Ona te čuva od žene drugoga, od tuđinke, koja govori laskavo,
Mudre izreke 2,17Koja ostavlja prijatelja mladosti svoje i zaboravlja zavjet Boga svojega.
Mudre izreke 2,18Zaista u smrt tone kuća njezina, u carstvo mrtvih idu putovi njezini.
Mudre izreke 2,19Tko se svrati k njoj, ne dolazi nikada natrag, ne stane više nikada na staze života.
Mudre izreke 2,20Zato hodi putem dobrih i drži se staze pravednika!
Mudre izreke 2,21Jer samo dobri stanovat će u zemlji, samo će pošteni ostati u njoj.
Mudre izreke 2,22A bezbožnici istrijebit će se iz zemlje, bezakonici iščupat će se iz nje,
Mudre izreke 2,1 Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovijedi,
Mudre izreke 2,2i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru;
Mudre izreke 2,3jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom;
Mudre izreke 2,4ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom -
Mudre izreke 2,5tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.
Mudre izreke 2,6Jer Jahve daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost.
Mudre izreke 2,7On pravednicima pruža svoju pomoć, štit je onih koji hode u bezazlenosti.
Mudre izreke 2,8Jer on štiti staze pravde i čuva pute svojih pobožnika.
Mudre izreke 2,9Tada ćeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost i sve staze dobra,
Mudre izreke 2,10jer će mudrost ući u tvoje srce i spoznaja će obradovati tvoju dušu.
Mudre izreke 2,11Oprez će paziti na te i razboritost će te čuvati:
Mudre izreke 2,12da te izbavi od zla puta, od varava čovjeka,
Mudre izreke 2,13od onih koji ostavljaju staze poštenja te idu mračnim putovima;
Mudre izreke 2,14koji se vesele čineći zlo i likuju u opačinama zloće;
Mudre izreke 2,15kojih su staze krive i koji su opaki na svojim putovima;
Mudre izreke 2,16da te izbavi od preljubnice i od tuđinke koja laska riječima;
Mudre izreke 2,17koja ostavlja prijatelja svoje mladosti i zaboravlja zavjet svoga Boga
Mudre izreke 2,18jer joj kuća tone u smrt i njezini putovi vode mrtvima.
Mudre izreke 2,19Tko god zalazi k njoj ne vraća se nikad i ne nalazi više putove života.
Mudre izreke 2,20Zato idi putem čestitih i drži se staza pravedničkih!
Mudre izreke 2,21Jer samo će pravedni nastavati zemlju i bezazleni će ostati na njoj.
Mudre izreke 2,22A opake će zbrisati sa zemlje i bogohulnike iščupati iz nje.
Poslovice 2,1Sine moj, ako ti prihvatiš moje riječi, ako moji propisi su za tebe jed- no blago,
Poslovice 2,2ako, dajući jedno pažljivo uho mud- rosti ti podložiš svoje *srce razumu;
Poslovice 2,3da, ako uputiš poziv umu, ako zazoveš razum,
Poslovice 2,4ako ga tražiš kao srebro, ako ga otkriješ kao blago,
Poslovice 2,5tada ćeš ti razumjeti što je to strah od GOSPODA, ti ćeš pronaći znanje o Bogu.
Poslovice 2,6Jer GOSPOD je taj koji daje mudrost, i iz njegovih usta dolaze znanje i razum.
Poslovice 2,7Pravičnim ljudima on namjenjuje uspjeh. Kao kakav štit za koji se ponaša časno,
Poslovice 2,8on štiti onog koji ide prema pravu, on čuva držanje svojih vjernika.
Poslovice 2,9Tada ćeš ti razumjeti što su to pravda, jednakopravnost, pravednost: sve stvari koje vode k sreći.
Poslovice 2,10Tako će mudrost prožeti *srce tvoje, a znanost će sačinjavati tvoje ugodnosti.
Poslovice 2,11Razbor će te pričuvati, razum će biti tvoja zaštita,
Poslovice 2,12otimajući te lošem ponašanju, nekome tko drži tvoje riječi izopačenim,
Poslovice 2,13onima koji napuštaju pravi put za uzeti mračne puteve,
Poslovice 2,14koji uživaju nanositi zlo, koji kliču u svojim groznim izopačenostima:
Poslovice 2,15oni čije ponašanje je razvratno i putovi himbeni.
Poslovice 2,16Ti ćeš se tako istrgnuti razvratnoj ženi, strankinji laskavih riječi,
Poslovice 2,17koja je napustila prijatelja svoje mladosti i zaboravila *savez svojeg Boga .
Poslovice 2,18Da, njena kuća pada k smrti, a njena spletkarenja vode je k : Sjenama
Poslovice 2,19Tko ide k njoj ne vraća se više i doseže puteva života.
Poslovice 2,20Tako, tvoje ponašanje bit će ono od čestitih ljudi, ti ćeš se držati onih pravedničkih.
Poslovice 2,21Pravični ljudi nastanjivat će zemlju, pošteni ljudi tu će ostati,
Poslovice 2,22dok će opaki biti odstranjeni sa zemlje a bezočni će biti otud iščupani.
Price Solomunove 2,1Sine moj, ako primiš riječi moje, i zapovijesti moje sahraniš kod sebe,
Price Solomunove 2,2Da pazi uho tvoje na mudrost, i prigneš srce svoje k razumu,
Price Solomunove 2,3Ako prizoveš mudrost, i k razumu podigneš glas svoj,
Price Solomunove 2,4Ako ga ustražiš kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš;
Price Solomunove 2,5Tada ćeš razumjeti strah Gospodnji, i poznanje Božije naći ćeš.
Price Solomunove 2,6Jer Gospod daje mudrost, iz njegovijeh usta dolazi znanje i razum.
Price Solomunove 2,7Čuva pravima što doista jest, štit je onima koji hode u bezazlenosti,
Price Solomunove 2,8Da bi se držali staza pravijeh, a on čuva put svetaca svojih.
Price Solomunove 2,9Tada ćeš razumjeti pravdu i sud i što je pravo, i svaki dobri put.
Price Solomunove 2,10Kad dođe mudrost u srce tvoje, i znanje omili duši tvojoj,
Price Solomunove 2,11Pomnjivost će paziti na te, razum će te čuvati,
Price Solomunove 2,12Izbavljajući te od zla puta, od ljudi koji govore opake stvari,
Price Solomunove 2,13Koji ostavljaju prave pute da idu putovima mračnijem,
Price Solomunove 2,14Koji se raduju zlo čineći, i igraju u zlijem opačinama;
Price Solomunove 2,15Kojih su putovi krivi, i sami su opaki na stazama svojim;
Price Solomunove 2,16Izbavljajući te od žene tuđe, od tuđinke, koja laska svojim riječima,
Price Solomunove 2,17Koja ostavlja vođa mladosti svoje, i zaboravlja zavjet Boga svojega.
Price Solomunove 2,18Jer k smrti vodi dom njezin, i k mrtvima staze njezine.
Price Solomunove 2,19Ko god uđe k njoj ne vraća se, niti izlazi na put životni.
Price Solomunove 2,20Zato hodi putem dobrijeh, i drži se staza pravedničkih.
Price Solomunove 2,21Jer će pravednici nastavati na zemlji, i bezazleni će ostati na njoj.
Price Solomunove 2,22A bezbožni će se istrijebiti sa zemlje, i bezakonici će se iščupati iz nje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje