Tražilica


Mudre izreke 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 10,1Priče Salomonove. Modar je sin radost ocu svojemu; a lud je sin žalost materi svojoj.
Mudre izreke 10,2Nepravedno stečeno blago ne donosi koristi, a pravednost izbavlja od smrti.
Mudre izreke 10,3Ne da Gospod da trpe glad pravednici, a pohlepu bezbožnika odbija.
Mudre izreke 10,4Lijena ruka osiromašava, a marljiva ruka obogaćava.
Mudre izreke 10,5Tko ljeti skuplja, razuman je; tko spava o žetvi, prouzrokuje sramotu.
Mudre izreke 10,6Na glavu pravednika prosipa se bogat blagoslov, a usta bezbožnika kriju bijedu.
Mudre izreke 10,7Spomen pravednikov ostaje u blagoslovu, a ime se bezbožnika proklinje.
Mudre izreke 10,8Tko je mudra srca, prima naputke; lud brbljavac propadne.
Mudre izreke 10,9Tko ide svojim putem u ne dužnosti, ide sigurno; tko ide krivim stazama, poznat će se.
Mudre izreke 10,10Tko namiguje očima, zadaje muku; lud brbljavac propadne.
Mudre izreke 10,11Usta su pravednikova izvor životu, a usta bezbožnika kriju bijedu,
Mudre izreke 10,12Mržnja izaziva samo svađu, a ljubav prikriva sve prijestupe.
Mudre izreke 10,13Na usnama razumnoga naći je mudrost, a batina pripada leđima ludoga.
Mudre izreke 10,14Mudri kriju znanje, a usta su ludoga blizu pogibli.
Mudre izreke 10,15Imanje je bogatomu njegov tvrdi grad; siromasima je pogibao i njihovo siromaštvo.
Mudre izreke 10,16Prihodi pravednikovi služe za život, a dobitak bezbožnikov za grijeh.
Mudre izreke 10,17Tko prima ukor, na putu je k životu, a tko odbacuje opomene, luta.
Mudre izreke 10,18Lažne usne kriju mržnju; tko raznosi klevete, luđak je.
Mudre izreke 10,19U mnogom govorenju ne biva bez grijeha, a tko zauzdava jezik svoj, radi razumno.
Mudre izreke 10,20Jezik je pravednikov srebro odabrano, a razum bezbožnika malo vrijedi.
Mudre izreke 10,21Usne pravednikove mnogima su utjeha, a luđaci umiru od ludosti svoje.
Mudre izreke 10,22Blagoslov Božji obogaćava; vlastita muka ne učini tu ništa.
Mudre izreke 10,23Luđaku je veselje počiniti sramotu, a čovjek razuman drži se mudrosti.
Mudre izreke 10,24Čega se plaši bezbožnik, ono ga snađe; što žele pravednici, dobiju.
Mudre izreke 10,25Kad duhne oluja, bezbožnika nestane, a pravednik stoji tvrdo na vječitom temelju.
Mudre izreke 10,26što je ocat zubima i dim očima, to je lijenčina svojemu gospodaru.
Mudre izreke 10,27Strah Gospodnji produljuje dane života, a bezbožnicima se godine prekraćuju.
Mudre izreke 10,28Čekanje pravednika izlazi u radost, a nadanje se bezbožnika razbija.
Mudre izreke 10,29Onome, koji hodi u nedužnosti, Gospod je obrana, a bezbožnicima propast.
Mudre izreke 10,30Pravednik se neće nikada pomaknuti, a bezbožnici neće ostati u zemlji.
Mudre izreke 10,31Usta pravednikova rađaju mudrost, a jezik lažan pada u pogibiju.
Mudre izreke 10,32Usne pravednikove smišljaju sreću, a usta bezbožnika opačinu.
Mudre izreke 10,1 Mudar sin veseli oca, a lud je sin žalost majci svojoj.
Mudre izreke 10,2Ne koristi krivo stečeno blago, dok pravednost izbavlja od smrti.
Mudre izreke 10,3Ne dopušta Jahve da gladuje duša pravednika, ali odbija pohlepu opakih.
Mudre izreke 10,4Lijena ruka osiromašuje čovjeka, a marljiva ga obogaćuje.
Mudre izreke 10,5Tko sabira ljeti, razuman je sin, a tko hrče o žetvi, navlači sramotu.
Mudre izreke 10,6Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta opakih kriju nasilje.
Mudre izreke 10,7Pravednikov je spomen blagoslovljen, a opakom se ime proklinje.
Mudre izreke 10,8Tko je mudra srca, prima zapovijedi, dok brbljava luda propada.
Mudre izreke 10,9Tko nedužno živi, hodi bez straha, a tko ide krivim putovima, poznat će se.
Mudre izreke 10,10Tko žmirka okom, zadaje tugu, a tko ludo zbori, propada.
Mudre izreke 10,11Pravednikova su usta izvor života, a opakomu usta kriju nasilje.
Mudre izreke 10,12Mržnja izaziva svađu, a ljubav pokriva sve pogreške.
Mudre izreke 10,13Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a batina je za leđa nerazumna čovjeka.
Mudre izreke 10,14Mudri kriju znanje, a luđakova su usta blizu propasti.
Mudre izreke 10,15Blago je bogatomu tvrdi grad, a ubogima je propast njihovo siromaštvo.
Mudre izreke 10,16Pravednik prirađuje za život, a opaki prirađuje za grijeh.
Mudre izreke 10,17Tko se naputka drži, na putu je života, a zabluđuje tko se na ukor ne osvrće.
Mudre izreke 10,18Lažljive usne kriju mržnju, a tko klevetu širi, bezuman je!
Mudre izreke 10,19Obilje riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, razuman je.
Mudre izreke 10,20Pravednikov je jezik odabrano srebro, a razum opakoga malo vrijedi.
Mudre izreke 10,21Pravednikove su usne hrana mnogima, a luđaci umiru s ludosti svoje.
Mudre izreke 10,22Gospodnji blagoslov obogaćuje i ne prati ga nikakva muka.
Mudre izreke 10,23Bezumniku je radost učiniti sramotno djelo, a razumnu čovjeku biti mudar.
Mudre izreke 10,24Čega se opaki boji, ono će ga stići, a pravednička se želja ispunjava.
Mudre izreke 10,25Kad oluja prohuja, opakoga nestane, a pravednik ima temelj vječni.
Mudre izreke 10,26Kakav je ocat zubima i dim očima, takav je ljenivac onima koji ga šalju.
Mudre izreke 10,27Strah Gospodnji umnaža dane, a opakima se prekraćuju godine.
Mudre izreke 10,28Pravedničko je ufanje puno radosti, a opakima je nada uprazno.
Mudre izreke 10,29Gospodnji je put okrilje bezazlenu, a propast onima koji čine zlo.
Mudre izreke 10,30Pravednik se neće nikad pokolebati, a opakih će nestati s lica zemlje.
Mudre izreke 10,31Pravednikova usta rađaju mudrošću, a opak jezik čupa se s korijenom.
Mudre izreke 10,32Pravednikove usne znaju što je milo, dok usta opakih poznaju zloću.
Poslovice 10,1Poslovice Solomonove. Jedan mudar sin raduje svog oca, jedan glupi sin ražalošćuje svoju majku.
Poslovice 10,2Nepravedno stečena blaga ne donose korist, ali pravednost oslobađa smrti.
Poslovice 10,3GOSPOD ne dopušta da pravedni budu gladni, ali odbija zadovoljiti apetite opakih.
Poslovice 10,4Nehajni dlan osiromašuje, vrijedna ruka obogaćuje.
Poslovice 10,5tko prikuplja u ljeto jedan je razborit čovjek; tko spava u vrijeme žetve za prijezir je.
Poslovice 10,6Blagoslov na glavu pravednikovu! ali usta opakoga prikrivaju nasilnost.
Poslovice 10,7Sjećanje pravednikovo je u blagoslovu dok će ime opakog istrunuti.
Poslovice 10,8Jedan mudar duh prihvaća zapovjedi, ali čovjek glupih riječi ide k svom gubitku.
Poslovice 10,9Tko ide u poštenju ide u sigurnosti, ali onaj tko slijedi putove prijetvorne bit će kažnjen.
Poslovice 10,10Onaj tko namiguje okom prouzrokovat će nevolju, a čovjek glupih riječi ide k svom gubitku .
Poslovice 10,11Usta pravednika su jedan studenac života, ali ona u opakoga prikrivaju nasilje.
Poslovice 10,12Mržnja izaziva svđe, ali ljubav prikrivasve grješke .
Poslovice 10,13Nađe se mudrost u govoru pametnog čovjeka; ali, za leđa glupog, batina!
Poslovice 10,14Mudri tezauriraju znanje; govor ludaka je propast bližnjemu!
Poslovice 10,15Dobra bogataša su njegov tvrd grad dok je siromaštvo sitnih ljudi njihova propast.
Poslovice 10,16Plaća pravednikova vodi u život, prihod opakog, u grijeh.
Poslovice 10,17Onaj koji čuva poslušnost putuje prema životu, ali onaj koji prezire upozorenje zaluta.
Poslovice 10,18Tko prikrije svoju mržnju govori licemjerno, tko propovijeda klevetu to je jedan ludak.
Poslovice 10,19Gdje obiluje riječima ne manjka grijeh, ali tko ponavlja svoj govor čovjek je razborit.
Poslovice 10,20Govor pravednika je jedno probrano srebro, *srce opakih ne vrijedi bog-zna-što.
Poslovice 10,21Govori pravednikovi zabavljaju mnoštvo, ali ludaci će umrijeti zbog manjka razuma.
Poslovice 10,22Blagoslov GOSPODOV je taj koji obogaćuje, a metež tu neće dodati ništa.
Poslovice 10,23Vršenje beščašća je jedan sport za bezumne, isto kao što je mudrost za razumne ljude.
Poslovice 10,24Ono čega se boji opaki, to se njemu i dogđa; ono što žele pravedni, Ono će se njima i dodijeliti .
Poslovice 10,25Tajfun prošao, opakog nema više! Pravedni je jedno utemejenje nepomično.
Poslovice 10,26Kao što je ocat za zube i dim za oči, tako je lijeni za oni koji ga uposle.
Poslovice 10,27Strah od GOSPODA umnožava dane, ali godine opakog bit će skraćene.
Poslovice 10,28Očekivanje pravednika, to je radost; glede nade opakih, on će propasti.
Poslovice 10,29Put GOSPODOV je jedna tvrđava za poštenog čovjeka, ali za zločince, to je propast.
Poslovice 10,30Pravednik nikad neće biti pokoleban, ali opaki neće nastanjivati zemlju
Poslovice 10,31Usta pravednika proizvode mudrost, ali jezik izopačenih besjeda bit će odsječen.
Poslovice 10,32Riječi pravednikove znat će ugađati, ali jezik opakih nije drugo do besjeda izopačena.
Price Solomunove 10,1Mudar je sin radost ocu svojemu, a lud je sin žalost materi svojoj.
Price Solomunove 10,2Ne pomaže nepravedno blago, nego pravda izbavlja od smrti.
Price Solomunove 10,3Ne da Gospod da gladuje duša pravednikova, a imanje bezbožničko razmeće.
Price Solomunove 10,4Nemarna ruka osiromašava, a vrijedna ruka obogaćava.
Price Solomunove 10,5Ko zbira u ljeto, sin je razuman; ko spava o žetvi, sin je sramotan.
Price Solomunove 10,6Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta bezbožnička pokriva nasilje.
Price Solomunove 10,7Spomen pravednikov ostaje blagosloven, a ime bezbožničko truhne.
Price Solomunove 10,8Ko je mudra srca, prima zapovijesti; a ko je ludijeh usana, pašće.
Price Solomunove 10,9Ko hodi bezazleno, hodi pouzdano; a ko je opak na putovima svojim, poznaće se.
Price Solomunove 10,10Ko namiguje okom, daje muku; i ko je ludijeh usana, pašće.
Price Solomunove 10,11Usta su pravednikova izvor životu, a usta bezbožnička pokriva nasilje.
Price Solomunove 10,12Mrzost zameće svađe, a ljubav prikriva sve prijestupe.
Price Solomunove 10,13Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a za leđa je bezumnoga batina.
Price Solomunove 10,14Mudri sklanjaju znanje, a usta ludoga blizu su pogibli.
Price Solomunove 10,15Bogatstvo je bogatima tvrd grad, siromaštvo je siromasima pogibao.
Price Solomunove 10,16Rad je pravednikov na život, dobitak bezbožnikov na grijeh.
Price Solomunove 10,17Ko prima nastavu, na putu je k životu; a ko odbacuje kar, luta.
Price Solomunove 10,18Ko pokriva mržnju, lažljivih je usana; i ko iznosi sramotu bezuman je.
Price Solomunove 10,19U mnogim riječima ne biva bez grijeha; ali ko zadržava usne svoje, razuman je.
Price Solomunove 10,20Jezik je pravednikov srebro odabrano; srce bezbožničko ne vrijedi ništa.
Price Solomunove 10,21Usne pravednikove pasu mnoge, a bezumni umiru s bezumlja.
Price Solomunove 10,22Blagoslov Gospodnji obogaćava a bez muke.
Price Solomunove 10,23Bezumniku je šala činiti zlo, a razuman čovjek drži se mudrosti.
Price Solomunove 10,24Čega se boji bezbožnik, ono će ga snaći; a što pravednici žele Bog će im dati.
Price Solomunove 10,25Kao što prolazi oluja, tako bezbožnika nestaje; a pravednik je na vječitom temelju.
Price Solomunove 10,26Kakav je ocat zubima i dim očima, taki je ljenivac onima koji ga šalju.
Price Solomunove 10,27Strah Gospodnji dodaje dane, a bezbožnicima se godine prekraćuju.
Price Solomunove 10,28Čekanje pravednijeh radost je, a nadanje bezbožnijeh propada.
Price Solomunove 10,29Put je Gospodnji krjepost bezazlenomu, a strah onima koji čine bezakonje.
Price Solomunove 10,30Pravednik se neće nigda pokolebati, a bezbožnici neće nastavati na zemlji.
Price Solomunove 10,31Usta pravednikova iznose mudrost, a jezik opaki istrijebiće se.
Price Solomunove 10,32Usne pravednikove znaju što je milo, a bezbožnička su usta opačina.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje