Tražilica


Mudre izreke 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 12,1Tko ljubi opomenu, ljubi znanje; tko mrzi na ukor, luđak je.
Mudre izreke 12,2Dobar čovjek dobiva milost kod Gospoda, a spletkaša osuđuje.
Mudre izreke 12,3čovjek se ne utvrđuje bezbožnošću; korijen pravednika ne pomiče se nikada.
Mudre izreke 12,4Vrijedna je žena kruna mužu svojemu; zla je kao gnjilež u kostima njegovim.
Mudre izreke 12,5Mišljenje pravednikovo ide samo za pravdom; spletke bezbožnika samo za prijevarom.
Mudre izreke 12,6Riječi bezbožnika vrebaju krv, a usta pravednika spase ih.
Mudre izreke 12,7Bezbožnici padaju, i nema ih više, a kuća pravednikova ostaje.
Mudre izreke 12,8Prema razboritosti svojoj hvali se čovjek, a tko je smeten, izvrgnut je ruglu.
Mudre izreke 12,9Bolje je malen biti i svoj kruh imati, negoli Gospod biti nemati što jesti.
Mudre izreke 12,10Pravednik se brine za ono, što treba živinče njegovo, a u bezbožnika je srce bez osjećaja.
Mudre izreke 12,11Tko obraduje polje svoje, taj će jesti do sitosti, a tko trči za besposlicama, bezuman je.
Mudre izreke 12,12Tvrđava bezbožnika srušit će se, a korijen pravednika traje.
Mudre izreke 12,13Zlu je čovjeku zamka u grijehu usana njegovih, a pravednik izmakne tjeskobi.
Mudre izreke 12,14Od ploda riječi svojih nasitit će se svaki obilno; po djelu ruku njegovih Plaća se čovjeku.
Mudre izreke 12,15Luđaku se čini pravi put njegov, a mudar čovjek prima nauku.
Mudre izreke 12,16Luđak pokaže gnjev svoj na mjestu, a mudri pokriva uvredu.
Mudre izreke 12,17Tko govori istinu, govori što je pouzdano; lažljiv svjedok donosi samo prijevaru.
Mudre izreke 12,18Govor nekoga probada kao ubodi mača, a jezik mudrih donosi iscjeljenje.
Mudre izreke 12,19Istinita usta stoje dovijeka, a lažni jezik samo jedan čas.
Mudre izreke 12,20Prijevara vlada u srcu onih, koji snuju nesreću, a koji svjetuju na dobro, dožive radost.
Mudre izreke 12,21Nikakva nesreća ne zadesi pravednika, a bezbožnici su puni nesreće.
Mudre izreke 12,22Lažne usne mrske su Gospodu; tko istinu mio mu je.
Mudre izreke 12,23Pametan čovjek skriva svoje znanje, a srce luđaka izvikuje ludost svoju.
Mudre izreke 12,24Ruka će marljiva čovjeka vladati, a lijena mora robovati.
Mudre izreke 12,25Briga u srcu pritiskuje čovjeka, a dobra ga riječ razvedri,
Mudre izreke 12,26Pravednik istražuje svoju pašu, a put bezbožnika vodi u zabludu.
Mudre izreke 12,27Lijenčina ne ulovi svoju zvijer; marljivoga čovjeka dopadne dobro dragocjeno.
Mudre izreke 12,28Staza pravednosti vodi k životu, a put opačine k smrti.
Mudre izreke 12,1 Tko ljubi pouku, ljubi znanje, a tko mrzi ukor, lud je.
Mudre izreke 12,2Dobar dobiva milost od Jahve, a podmukao osudu.
Mudre izreke 12,3Zloćom se čovjek ne utvrđuje, a korijen se pravedniku ne pomiče.
Mudre izreke 12,4Kreposna je žena vijenac mužu svojemu, a sramotna mu je kao gnjilež u kostima.
Mudre izreke 12,5Pravedničke su misli pravične, spletke opakih prijevarne.
Mudre izreke 12,6Riječi opakih pogubne su zamke, a pravedne izbavljaju usta njihova.
Mudre izreke 12,7Opaki se ruše i nema ih više, a kuća pravednika ostaje.
Mudre izreke 12,8Čovjek se hvali po oštrini svoga razuma, a prezire se tko je opak srcem.
Mudre izreke 12,9Bolje je biti malen i imati samo jednog slugu nego se hvastati a nemati ni kruha.
Mudre izreke 12,10Pravednik pazi i na život svog živinčeta, dok je opakomu srce okrutno.
Mudre izreke 12,11Tko obrađuje svoju zemlju, sit je kruha, a tko trči za ništavilom, nerazuman je.
Mudre izreke 12,12Čežnja je opakoga mreža od zala, a korijen pravednika daje ploda.
Mudre izreke 12,13Opakomu je zamka grijeh njegovih usana, a pravednik se izbavlja od tjeskobe.
Mudre izreke 12,14Od ploda svojih usta nasitit će se svatko obilno, a ono što je rukama učinio vratit će mu se.
Mudre izreke 12,15Luđaku se čini pravim njegov put, a mudar čovjek sluša savjete.
Mudre izreke 12,16Luđak odmah odaje svoj bijes, a pametan pokriva sramotu.
Mudre izreke 12,17Tko govori istinu, otkriva što je pravo, a lažljiv svjedok prijevaru.
Mudre izreke 12,18Nesmotren govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih iscjeljenje.
Mudre izreke 12,19Istinita usta traju dovijeka, a lažljiv jezik samo za čas.
Mudre izreke 12,20Prijevara je u srcu onih koji snuju zlo, a veselje u onih koji dijele miroljubive savjete.
Mudre izreke 12,21Pravednika ne stiže nikakva nevolja, a opaki u zlu grcaju.
Mudre izreke 12,22Mrske su Jahvi usne lažljive, a mili su mu koji zbore istinu.
Mudre izreke 12,23Promišljen čovjek prikriva svoje znanje, a srce bezumničko razglašuje svoju ludost.
Mudre izreke 12,24Marljiva ruka vlada, a nemar vodi u podložnost.
Mudre izreke 12,25Briga u srcu pritiskuje čovjeka, a blaga riječ veseli ga.
Mudre izreke 12,26Pravednik vodi svojeg prijatelja, a opake zavodi njihov put.
Mudre izreke 12,27Nemaran ne ulovi svoje lovine, a marljivost je čovjeku blago dragocjeno.
Mudre izreke 12,28Na stazi pravice stoji život i na njezinu putu nema smrti.
Poslovice 12,1Tko voli podučavanje voli znanost, tko mrzi savjet glup je.
Poslovice 12,2Čovjek dobra privlači sebi naklonost GOSPODOVU, Podmukli, GOSPOD ga je osudio.
Poslovice 12,3Nitko se ne učvršćuje opakošću, ali korijen pravednicima neće biti uznemiren.
Poslovice 12,4Jedna valjana žena kruna je za svog muža, ali jedna besramna žena gnjilež je u njegovim kostima.
Poslovice 12,5Pravednici ne snivaju drugo do pravičnost, opaki samo laž.
Poslovice 12,6Riječi opakih su ubilačke zasjede, ali usta pravičnih ljudi njih spašavaju.
Poslovice 12,7Obori opake, nema ih više! Ali, kuća pravednika stoji uspravno.
Poslovice 12,8Hvali se nekoga zbog njegovog dobrog razuma, tko ima podmukao duh određen je prijeziru.
Poslovice 12,9Bolje je biti prezren i imati slugu nego igrati važnog čovjeka a manjkati kruhom.
Poslovice 12,10Pravednik poznaje potrebu svoje stoke, ali drob opakih je okrutan.
Poslovice 12,11Tko obrađuje svoju zemlju bit će nasićen kruhom, tko proganja tlapnje manjka umom.
Poslovice 12,12Bezbožnik žudi plijen opakih, ali to je korijen pravednih koji nadjačava.
Poslovice 12,13Zločinačke usne taje smrtnu zamku, ali pravednik izmiče strahoti.
Poslovice 12,14Iz ploda svojih riječi svatko izvlači dobro u izobilju i pribire plaću svojeg rada.
Poslovice 12,15Ludak sudi pravičnim svoje ponašanje, ali tko sluša savjet mudar je.
Poslovice 12,16Ludak za čas pusti prasnuti svoj gnjev, ali razborit čovjek proguta nepravdu.
Poslovice 12,17Tko propovjeda istinu čini da blješti pravda, lažni svjedok, lažnost.
Poslovice 12,18Gdje ima jedan brbljavac, ima i udaraca mačem! ali jezik mudraca je jedan lijek.
Poslovice 12,19Istinoljubiv čovjek uvijek odolijeva; lažljivac: tren oka!
Poslovice 12,20U *srcu majstora zla, ima tu lažnosti; ali za one koji savjetuju mir, to je radost!
Poslovice 12,21Nikakva bijeda ne stiže pravednika, ali opaki su puni zla.
Poslovice 12,22Usne lažljivaca su užasne za GOSPODA, on uživa u onima koji primijenjuju istinu.
Poslovice 12,23Razborit čovjek skriva ono što zna, srce budala izvikuje njihovu ludost.
Poslovice 12,24Vrijedne ruke će zapovijedati, lijenost vodi u prinudan rad.
Poslovice 12,25Briga u srcu čovjekovom ga potišti, ali jedna dobra riječ ga obraduje.
Poslovice 12,26Pravednik istražuje put za drugog, ali cesta opakih njih zavede.
Poslovice 12,27Nemarni ne ispeče svoju lovinu, ali to je jedno dragocijeno dobro kad čovjek pospješuje.
Poslovice 12,28Na putu pravde nalazi se život, jedna utrta staza vodi prema smrti .
Price Solomunove 12,1Ko ljubi nastavu, ljubi znanje; a ko mrzi na ukor, ostaje lud.
Price Solomunove 12,2Dobar čovjek dobija ljubav od Gospoda, a čovjeka zlikovca osuđuje.
Price Solomunove 12,3Neće se čovjek utvrditi bezbožnošću, a korijen pravednijeh neće se pomaći.
Price Solomunove 12,4Vrijedna je žena vijenac mužu svojemu; a koja ga sramoti, ona mu je kao trulež u kostima.
Price Solomunove 12,5Misli su pravednijeh prave, a savjeti bezbožnijeh prijevara.
Price Solomunove 12,6Riječi bezbožnijeh vrebaju krv, a pravedne izbavljaju usta njihova.
Price Solomunove 12,7Obaraju se bezbožni da ih nema, a dom pravednijeh ostaje.
Price Solomunove 12,8Prema razumu svom hvali se čovjek; a ko je opaka srca, prezreće se.
Price Solomunove 12,9Ko se snebiva, a ima slugu, bolji je od onoga koji se veliča a hljeba nema.
Price Solomunove 12,10Pravednik se brine za život svojega živinčeta, a u bezbožnika je srce nemilostivo.
Price Solomunove 12,11Ko radi svoju zemlju, biće sit hljeba; a ko ide za besposlicama, bezuman je.
Price Solomunove 12,12Bezbožnik želi obranu oda zla, ali korijen pravednijeh daje je.
Price Solomunove 12,13Zlome je zamka u grijehu usana njegovijeh, a pravednik izlazi iz tjeskobe.
Price Solomunove 12,14Od ploda usta svojih siti se čovjek dobra, i platu za djela svoja prima čovjek.
Price Solomunove 12,15Bezumniku se čini prav put njegov; ali ko sluša savjet, mudar je.
Price Solomunove 12,16Gnjev bezumnikov odmah se pozna, ali pametni pokriva sramotu.
Price Solomunove 12,17Ko govori istinu, javlja što je pravo, a lažni svjedok prijevaru.
Price Solomunove 12,18Ima ko govori kao da mač probada, a jezik je mudrijeh lijek.
Price Solomunove 12,19Istinita usta stoje tvrdo dovijeka, a jezik lažljivi za čas.
Price Solomunove 12,20Koji zlo misle, prijevara im je u srcu, a radost je onima koji svjetuju na mir.
Price Solomunove 12,21Nikakva nesreća neće zadesiti pravednika, a bezbožnici će se napuniti zla.
Price Solomunove 12,22Mrske su Gospodu lažljive usne; a koji rade vjerno, mili su mu.
Price Solomunove 12,23Pametan čovjek pokriva znanje, a srce bezumnijeh razglašuje bezumlje.
Price Solomunove 12,24Ruka radljiva gospodariće, a lijena će davati danak.
Price Solomunove 12,25Briga u srcu čovječijem obara; a dobra riječ razveseljava.
Price Solomunove 12,26Pravedniku je bolje nego bližnjemu njegovu; a bezbožnike zavodi put njihov.
Price Solomunove 12,27Ljenivac neće peći lova svoga, a u vrijedna je čovjeka dobro dragocjeno.
Price Solomunove 12,28Na putu pravde život je, i kuda ide staza njezina nema smrti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje