Tražilica


Mudre izreke 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 19,1Siromah, koji hodi u nedužnosti svojoj, bolji je nego jedan, koji govori naopako i ludo.
Mudre izreke 19,2Nedostatak u znanju oda zla je, a tko je prebrz, posrne sigurno.
Mudre izreke 19,3Vlastita ludost razara osnove čovjeku, a ipak se srce njegovo gnjevi na Gospoda.
Mudre izreke 19,4Bogatstvo pribavlja uvijek više prijatelja, a siromaha ostavlja prijatelj njegov.
Mudre izreke 19,5Lažan svjedok ne izlazi bez kazne; tko govori laž, ne izmakne sudu.
Mudre izreke 19,6Mnogi traže milost odličnika, i svaki je odan čovjeku darežljivu.
Mudre izreke 19,7Na siromaha mrze sva braća njegova; koliko se više udaljuju od njega prijatelji njegovi! Hlepi za riječima, što ne znače ništa.
Mudre izreke 19,8Tko pribavi razboritost, ljubi život svoj; tko sačuva razum, nalazi sreću.
Mudre izreke 19,9Lažan svjedok ne izlazi bez kazne; tko govori laž, propada.
Mudre izreke 19,10Dobro življenje ne pristaje luđaku; još manje slugi, da vlada knezovima.
Mudre izreke 19,11Strpljivim čini čovjeka razboritost; čast mu je mimoići krivnje.
Mudre izreke 19,12Srdžba je kraljeva kao rika lava; a milost je njegova kao rosa na bilje.
Mudre izreke 19,13Lud je sin nesreća ocu svojemu; svađe su žene kao neprestano prokišnjavanje.
Mudre izreke 19,14Kuća i imanje baštine se od djedova, a od Gospoda dolazi razumna žena.
Mudre izreke 19,15Lijenost upada u dubok san, i čovjek nemarljv mora gladovati.
Mudre izreke 19,16Tko drži zapovijedi, čuva život svoj; tko ne pazi na putove svoje, ide u propast.
Mudre izreke 19,17Tko se smiluje siromahu, pozaima Gospodu, i platit će mu za dobročinstvo njegovo.
Mudre izreke 19,18Pokaraj sina svojega, jer još ima nade; ali neka ti ne padne na um, da ga usmrtiš.
Mudre izreke 19,19Tko je jedljiv, taj mora to okajati; jer ako ga štediš, učiniš samo još gore.
Mudre izreke 19,20Poslušaj savjet i primi ukor, da poslije budeš mudar!
Mudre izreke 19,21U srcu čovjeka mnogo ima osnova, ali će samo uspjeti odluka Božja.
Mudre izreke 19,22Čovjek je radostan, kad čini dobro; a bolje je siromašan biti nego prijevaran.
Mudre izreke 19,23Strah Gospodnji vodi k životu; u koga je on, toga ne posjećuje nesreća.
Mudre izreke 19,24Je li lijenčina umočio ruku svoju u zdjelu, ne prinosi je više k ustima svojim.
Mudre izreke 19,25Udari li se podsmjevač, ludi će se opametiti; ukori li se razuman, on prima razboritost.
Mudre izreke 19,26Tko zlostavlja oca, mater goni, taj je sin, koji nadi ružno i sramotno.
Mudre izreke 19,27Nemoj, sine moj, slušati nauke, koja odvodi od riječi razumnih!
Mudre izreke 19,28Nevaljao svjedok podsmijeva se pravdi, i usta bezbožnika proždiru zlodjela.
Mudre izreke 19,29Za podsmjevače gotovi su kazneni sudovi, i udarci za leda luđakova.
Mudre izreke 19,1 Bolji je siromah koji živi u nedužnosti nego čovjek opakih usana i k tomu bezuman.
Mudre izreke 19,2Revnost bez razboritosti nije dobra, i tko brzo hoda, spotiče se.
Mudre izreke 19,3Ludost čovjeku kvari život, a srce mu se ljuti na Jahvu!
Mudre izreke 19,4Bogatstvo pribavlja mnoge prijatelje, a siromaha i njegov prijatelj ostavlja.
Mudre izreke 19,5Lažljiv svjekok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, neće uteći.
Mudre izreke 19,6Mnogi laskaju licu odličnikovu i svatko je prijatelj čovjeku darežljivu.
Mudre izreke 19,7Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se udaljuju od njega prijatelji njegovi: on hlepi za dobrim riječima, ali ih ne nalazi!
Mudre izreke 19,8Tko stječe razboritost, ljubi sebe, a tko čuva razum, nalazi sreću.
Mudre izreke 19,9Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, propada.
Mudre izreke 19,10Ne dolikuje bezumnomu živjeti raskošno, a još manje sluzi vlast nad knezovima.
Mudre izreke 19,11Um čovjeka usteže od srdžbe, a čast mu je oprostiti krivicu.
Mudre izreke 19,12Kraljev je gnjev kao rika lavlja, a njegova milost kao rosa bilju.
Mudre izreke 19,13Nesreća je ocu svojemu bezuman sin, i neprestano prokišnjavanje svađe su ženine.
Mudre izreke 19,14Kuća se i bogatstvo baštine od otaca, a od Jahve je žena razumna.
Mudre izreke 19,15Lijenost navlači čovjeku dubok san i nemarna duša gladuje.
Mudre izreke 19,16Tko se drži zapovijedi, čuva život svoj, a tko ne pazi putove svoje, umire.
Mudre izreke 19,17Jahvi pozaima tko je siromahu milostiv, i on će mu platiti dobročinstvo.
Mudre izreke 19,18Kažnjavaj sina svoga dok ima nade, ali ne idi za tim da ga ubiješ.
Mudre izreke 19,19Tko je jarostan, plaća globu, i kad ga štediš, samo uvećavaš njegov gnjev.
Mudre izreke 19,20Slušaj savjet i primaj pouku, kako bi naposljetku postao mudar.
Mudre izreke 19,21Mnogo je namisli u srcu čovječjem, ali što Jahve naumi, to i bude.
Mudre izreke 19,22Dražest je čovjekova u dobroti njegovoj, i bolji je siromah od lažljivca.
Mudre izreke 19,23Strah Gospodnji daje život, i tko se njime ispuni, zlo ga ne pohodi.
Mudre izreke 19,24Lijenčina umače ruku u zdjelu, ali je ustima svojim ne prinosi.
Mudre izreke 19,25Udari podsmjehivača, i lud se opameti; ukori razumnog, i shvatit će znanje.
Mudre izreke 19,26Sin je sramotan i pokvaren tko zlostavlja oca i odgoni majku.
Mudre izreke 19,27Prestani, sine moj, slušati naputke koji odvode od riječi spoznaje!
Mudre izreke 19,28Nevaljao se svjedok podruguje pravdi i usta opakih gutaju nepravdu.
Mudre izreke 19,29Pripravljene su kazne podsmjevačima i udarci za leđa bezumnika.
Poslovice 19,1Više vrijedi jezdan siromah koji se ponaša pošteno nego čovjek podmuklog govora koji je samo jedna budala.
Poslovice 19,2U jednoj nepromišljenoj želji sigurno nema ničeg dobrog i tko sunovrati svoje korake čini jednu grješku.
Poslovice 19,3Ludost jednog čovjeka skršit će njegovu sudbinu dok će se on bijesno oboriti na GOSPODA.
Poslovice 19,4Bogatstvo umnožava broj prijatelja, ali nejaki je odsječen čak i od svog prijatelja.
Poslovice 19,5Ne bude se lažnim svjedokom nekažnjeno, a tko propovijeda laži neće izmaći.
Poslovice 19,6Brojni su oni koji laskaju u lice jednom odličniku, i svi su prijatelji onom koji dijeli poklone.
Poslovice 19,7Sva njegova braća mrze siromahe, s jačeg razloga njegovi se prijatelji udaljuju od njega. Dok on još besjedi, njih više nema tu !
Poslovice 19,8Tko stječe od suđenja voli sam sebe; tko čuva razum naći će dobro.
Poslovice 19,9Ne bude se lažnim svjedokom a tko propovijeda laži izgubi se.
Poslovice 19,10Ne odgovara budali živjeti u zadovoljstvu, još manje robu zapovjedati prinčevima.
Poslovice 19,11Zdrav razum usporava njegov gnjev, a njegova slava, to je prijeći preko uvrjede.
Poslovice 19,12Gnjev kraljev je kao rika lavlja, ali njegova naklonost kao rosa na travi.
Poslovice 19,13Jedan bezumni sin je pokora za svog oca; svađe žena: jedan žlijeb koji ne
Poslovice 19,14Jedna kuća i dobra su baština od otaca, ali razborita žena je dar GOSPODOV.
Poslovice 19,15Ljenost tone u drijemež, i stomak nehajnog je gladan.
Poslovice 19,16Tko čuva zapovijedi čuva sam sebe, tko je nemaran svojem vlastitom ponašanju umrijet će.
Poslovice 19,17Onaj koji ima samilosti za siromaha pozajmljuje GOSPODU, koji će mu vratiti.
Poslovice 19,18Ukori svog sina, jer ima nade, ali ne raspaljuje se toliko da umre.
Poslovice 19,19Jedna žestoka srdžba sadržava jednu kaznu; ako ju izuzmeš, navodiš ponavljati.
Poslovice 19,20Slušaj savjet, prihvati poslušnost, da najzad postaneš mudar.
Poslovice 19,21Brojni naumi u srcu ljudskom! ali samo nacrt GOSPODOV će opstati.
Poslovice 19,22Ono što se želi od jednog čovjeka jest vjernost; također, bolje vrijedi jedan siromah no jedan lažac.
Poslovice 19,23Strah od GOSPODA vodi u život i, ispunjen, prolazit će noći bez posjete nevolje.
Poslovice 19,24Ljenčina tura svoju ruku u pladanj, ali ne prinosi ju k ustima.
Poslovice 19,25Udari sprdača, zvekan će postati razborit; ukori pametnog čovjeka, on će razumjeti ono što je znanje.
Poslovice 19,26On čini nasilje ocu svom i bježi od majke svoje, sin koji uzrokuje sram i beščašće.
Poslovice 19,27Prestani, sine moj, biti pokoran jednoj poduci: to će biti za lutati izvan besjeda znanja .
Poslovice 19,28Jedna ništarija pozvana svjedočiti ruga se pravu; usta opakih napasaju se nepravdom.
Poslovice 19,29Kažnjavanja su uspostavljena za sprdače, a udarci za leđa budala.
Price Solomunove 19,1Siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj bolji je nego opaki usnama svojim, koji je bezuman.
Price Solomunove 19,2Kad je duša bez znanja, nije dobro; i ko je brzijeh nogu, spotiče se.
Price Solomunove 19,3Ludost čovječija prevraća put njegov, a srce se njegovo gnjevi na Gospoda.
Price Solomunove 19,4Bogatstvo pribavlja mnogo prijatelja, a siromaha ostavlja prijatelj njegov.
Price Solomunove 19,5Lažan svjedok neće ostati bez kara, i ko govori laž, neće uteći.
Price Solomunove 19,6Mnogi ugađaju knezu, i svak je prijatelj čovjeku podatljivu.
Price Solomunove 19,7Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se prijatelji njegovi udaljuju od njega; viče za njima, ali ih nema.
Price Solomunove 19,8Ko pribavlja razum, ljubi dušu svoju; i ko pazi na mudrost, naći će dobro.
Price Solomunove 19,9Svjedok lažan neće ostati bez kara, i ko govori laž, poginuće.
Price Solomunove 19,10Ne dolikuju bezumnom miline, ni sluzi da vlada knezovima.
Price Solomunove 19,11Razum zadržava čovjeka od gnjeva, i čast mu je mimoići krivicu.
Price Solomunove 19,12Careva je srdnja kao rika mladoga lava, i ljubav je njegova kao rosa travi.
Price Solomunove 19,13Bezuman je sin muka ocu svojemu, i svadljivost ženina neprestano prokisivanje.
Price Solomunove 19,14Kuća i imanje našljeđuje se od otaca; a od Gospoda je razumna žena.
Price Solomunove 19,15Lijenost navodi tvrd san, i nemarljiva duša gladovaće.
Price Solomunove 19,16Ko drži zapovijesti, čuva dušu svoju; a ko ne mari za putove svoje, poginuće.
Price Solomunove 19,17Gospodu pozaima ko poklanja siromahu, i platiće mu za dobro njegovo.
Price Solomunove 19,18Karaj sina svojega dokle ima nadanja i na pogibao njegovu da ne prašta duša tvoja.
Price Solomunove 19,19Velik gnjev pokazuje kad praštaš kar, i kad oprostiš, poslije većma pokaraj.
Price Solomunove 19,20Slušaj svjet i primaj nastavu, da poslije budeš mudar.
Price Solomunove 19,21Mnogo ima misli u srcu čovječijem, ali što Gospod naumi ono će ostati.
Price Solomunove 19,22Želja čovjeku treba da je da čini milost, a bolji je siromah nego laža.
Price Solomunove 19,23Strah je Gospodnji na život; u koga je on, boravi sit, niti ga pohodi zlo.
Price Solomunove 19,24Ljenjivac krije ruku svoju u njedra, ni k ustima svojim ne prinosi je.
Price Solomunove 19,25Udri potsmijevača da ludi omudra, i razumnoga nakaraj da razumije nauku.
Price Solomunove 19,26Sin sramotan i prijekoran upropašćuje oca i odgoni mater.
Price Solomunove 19,27Nemoj, sine, slušati nauke koja odvodi od riječi razumnijeh.
Price Solomunove 19,28Nevaljao svjedok potsmijeva se pravdi, i usta bezbožnika proždiru na nepravdu.
Price Solomunove 19,29Gotovi su potsmjevačima sudovi i bezumnicima boj na leđa.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje