Tražilica


Mudre izreke 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 24,1Ne zavidi zlim ljudima, ne želi da im budeš drug!
Mudre izreke 24,2Jer o nasilju misli srce njihovo, usne njihove govore samo o zlu.
Mudre izreke 24,3Mudrošću se gradi kuća, razboritošću se utvrđuje;
Mudre izreke 24,4Znanjem se pune odaje svakojakoga dragocjenog i finog imanja.
Mudre izreke 24,5Mudri može više, nego jaki, razboriti više, nego vrlo krepki.
Mudre izreke 24,6Jer mudrim mjerama ratovat ćeš uspješno, i pobjeda je ondje, gdje je radio velik broj savjetnika.
Mudre izreke 24,7Previsoka je luđaku mudrost; zato on ne otvara usta na vijećanjima.
Mudre izreke 24,8Tko ide za tim, da smišlja zlo, toga zovu spletkar.
Mudre izreke 24,9Osjećanje i mišljenje luđakovo jest grijeh; podsmjevač je gad ljudima.
Mudre izreke 24,10Pokažeš li se slab, kad ti je dobro, onda je snaga tvoja malena i u vrijeme nevolje.
Mudre izreke 24,11Izbavljaj one, koje vuku na smrt; oslobodi one, koje vode, da ih pogube!
Mudre izreke 24,12Htjedneš li reći: "Nijesmo za to ništa znali": zaista, koji ispituje srca, vidi to, i koji motri dušu tvoju, zna to; on plaća čovjeku po djelima njegovim.
Mudre izreke 24,13Jedi med, sine moj; jer je zdrav, i med samotok sladak je grlu tvojemu!
Mudre izreke 24,14Tako cijeni i za svoju dušu mudrost; ako si je stekao, onda ima za te budućnost, i nada se tvoja ne će osramotiti.
Mudre izreke 24,15Ne vrebaj, bezbožniče, oko stana pravednikova, ne ruši mu postelje!
Mudre izreke 24,16Jer sedam puta padne pravednik i opet ustane; a bezbožnici propadaju u nesreći.
Mudre izreke 24,17Kad padne neprijatelj tvoj, ne raduj se, i kad posrne, ne udaraju klicanje!
Mudre izreke 24,18Inače vidi to Gospod, i to mu se ne dopada, i on obrati gnjev svoj od njega.
Mudre izreke 24,19Ne srdi se zbog zločinaca, ne žesti se zbog bezbožnika!
Mudre izreke 24,20Jer zao čovjek nema budućnosti, i svjetiljka se bezbožnika ugasi.
Mudre izreke 24,21Sine moj, boj se Gospoda i kralja, i ne miješaj se s buntovnicima:
Mudre izreke 24,22Jer najedanput provali pogibao njihova unutra i iznenada propast obojice!
Mudre izreke 24,23I ove priče potječu od mudrih: Pristranost u kojoj stvari pravnoj nije dobra.
Mudre izreke 24,24"Ti imaš pravo", njega proklinju ljudi, na njega mrzi narod.
Mudre izreke 24,25A koji pravedno odlučuju, njima je dobro, i dolazi na njih obilat blagoslov.
Mudre izreke 24,26Odgovor zgodan jest kao cjelov na usne.
Mudre izreke 24,27Uredi svoj posao vani i svrši ga na njivi; tada istom možeš osnovati svoje kućanstvo!
Mudre izreke 24,28Ne budi lažan svjedok na bližnjega svojega; jer što ćeš varati usnama svojim?
Mudre izreke 24,29Nemoj reći: "Kako je on meni učinio, tako ću i ja njemu učiniti; platit ću svakome po djelu njegovu."
Mudre izreke 24,30Prolazio sam pokraj njive lijenčine i pokraj vinograda luđaka.
Mudre izreke 24,31Gle, sve je bilo zaraslo u trnje, sve je bio pokrio korov; zid im je bio porušen.
Mudre izreke 24,32Vidio sam i upamtio; motrio sam i uzeo sebi za pouku.
Mudre izreke 24,33"Još malo spavati, još malo drijemati; još malo ruke sklopiti i počivati."
Mudre izreke 24,34Već dolazi na te siromaštvo kao kakav teklić, i oskudica na te kao kakav ratnik.
Mudre izreke 24,1 Ne zavidi opakim ljudima niti želi da budeš s njima.
Mudre izreke 24,2Jer im srce smišlja nasilje i usne govore o nedjelu.
Mudre izreke 24,3Mudrošću se zida kuća i razborom utvrđuje,
Mudre izreke 24,4i po znanju se pune klijeti svakim blagom dragocjenim i ljupkim.
Mudre izreke 24,5Bolji je mudar od jakoga i čovjek razuman od silne ljudine.
Mudre izreke 24,6Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika.
Mudre izreke 24,7Previsoka je bezumnomu mudrost: zato na sudu ne otvara usta svojih!
Mudre izreke 24,8Tko smišlja zlo zove se učitelj podmukli.
Mudre izreke 24,9Ludost samo grijeh snuje, i podrugljivac je mrzak ljudima.
Mudre izreke 24,10Kloneš li u dan bijede, bijedna je tvoja snaga.
Mudre izreke 24,11Izbavi one koje vode u smrt; i spasavaj one koji posrćući idu na stratište.
Mudre izreke 24,12Ako kažeš: "Nismo za to znali", ne razumije li onaj koji ispituje srca? I ne znade li onaj koji ti čuva dušu? I ne plaća li on svakomu po njegovim djelima?
Mudre izreke 24,13Jedi med, sine moj, jer je dobar, i saće je slatko nepcu tvome.
Mudre izreke 24,14Takva je, znaj, i mudrost tvojoj duši: ako je nađeš, našao si budućnost i nada tvoja neće propasti.
Mudre izreke 24,15Ne postavljaj, opaki, zasjede stanu pravednikovu, ne čini nasilja boravištu njegovu;
Mudre izreke 24,16jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje, a opaki propadaju u nesreći.
Mudre izreke 24,17Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne kliči srcem kada on posrće,
Mudre izreke 24,18da ne bi vidio Jahve i za zlo uzeo i obratio srdžbu svoju od njega.
Mudre izreke 24,19Nemoj se srditi zbog zločinaca, nemoj zavidjeti opakima,
Mudre izreke 24,20jer zao čovjek nema budućnosti, svjetiljka opakih gasi se.
Mudre izreke 24,21Boj se Jahve, sine moj, i kralja: i ne buni se ni protiv jednoga ni protiv drugoga.
Mudre izreke 24,22Jer iznenada provaljuje nesreća njihova i tko zna kad će doći propast njihova.
Mudre izreke 24,23I ovo je od mudraca: Ne valja biti pristran na sudu.
Mudre izreke 24,24Tko opakomu veli: "Pravedan si", proklinju ga narodi i kunu puci;
Mudre izreke 24,25a oni koji ga ukore nalaze zadovoljstvo, i na njih dolazi blagoslov sreće.
Mudre izreke 24,26U usta ljubi tko odgovara pošteno.
Mudre izreke 24,27Svrši svoj posao vani i uredi svoje polje, potom i kuću svoju zidaj.
Mudre izreke 24,28Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga: zar ćeš varati usnama svojim?
Mudre izreke 24,29Ne reci: "Kako je on meni učinio, tako ću i ja njemu; platit ću tom čovjeku po djelu njegovu!
Mudre izreke 24,30Prolazio sam mimo polje nekog lijenčine i mimo vinograd nekog luđaka,
Mudre izreke 24,31i gle, sve bijaše zaraslo u koprive, i sve pokrio čkalj, i kamena ograda porušena.
Mudre izreke 24,32Vidjeh to i pohranih u srcu, promotrih i uzeh pouku:
Mudre izreke 24,33"Još malo odspavaj, još malo odrijemaj, još malo podvij ruke za počinak,
Mudre izreke 24,34i doći će tvoje siromaštvo kao skitač i oskudica kao oružanik!
Poslovice 24,1Ne zavidi opakima, ne želi njihovu pratnju;
Poslovice 24,2jer oni ne misle drugo do činiti opačine, a njihove usne ne govore do sama nedjela.
Poslovice 24,3S mudrošću može se sagraditi jedna kuća, s razumom ona se učini čvrstom,
Poslovice 24,4s iskustvom napune joj se sobe svim vrstama ugodnih i dragocjenih dobara.
Poslovice 24,5Jedan zreo i mudar čovjek je sama sila, a čovjek od iskustva udvo- stručava svoju moć.
Poslovice 24,6Tako ćeš ti voditi rad proračunavajući dobro: pobjeda dolazi od velikog broja savjetnika.
Poslovice 24,7Darovi mudrosti su jedna planina za ludu, u Savjetu ona je nesposobna otvoriti usta.
Poslovice 24,8Onaj koji spliće zlo, nazivaju njega pakosnikom!
Poslovice 24,9Ludost ima samo jednu misao: A bezbožnik je užas čovječanstvu!
Poslovice 24,10Ti ćeš se survati u dan nevolje? Tvoja sila dakle je zaista neznatna!
Poslovice 24,11Spasi osuđenika na smrt, a oni koji klecaju idući na muke, poštedi njih .
Poslovice 24,12Ti ćeš bez sumnje reći: ` Evo, mi nismo to znali! ` Nema li nekog tko važe *srca? On, on razumije. I onaj koji te promatra, on zna, on, i on će svakom vratiti prema njegovim djelima!
Poslovice 24,13Jedi meda, sine moj, to je dobro; jedno saće meda bit će slast za tvoje nepce.
Poslovice 24,14Takva će za tebe biti mudrost, znaj to dobro! Ako ga ti nađeš, imat ćeš budućnost a tvoja nada neće biti uništena.
Poslovice 24,15Opaki, ne podiži zasjede boravištu pravednikovom, ne pustoši njegov dom;
Poslovice 24,16jer pravednik će moći pasti i sedam puta, on će se podignuti, dok će opaki izgubiti nogu u
Poslovice 24,17Ne raduj se padu neprijatelja svog, ne skači od radosti kad izgubi nogu
Poslovice 24,18iz straha da GOSPOD ne gleda, da to ne bi bilo zlo u njegovim očima i da ne odvrati svoj gnjev od njega.
Poslovice 24,19Ne raspaljuj se protiv zločinaca, ne zavidi opakima;
Poslovice 24,20jer, nema budućnosti za štetočine, a svjetiljka opakih ugasit će se.
Poslovice 24,21Sine moj, boj se GOSPODA i kralja. Ne miješaj se s novatorima!
Poslovice 24,22Jer, nesreća se nenadano može podići protiv njih. A tko zna koju nevolju jedan i drugi mogu prouzročiti ?
Poslovice 24,23Ovo je opet Mudraci. Nije dobro biti pristranu suđenju.
Poslovice 24,24Netko izjavi krivcu: ` Ti si nedužan`, mnoštvo ga prokune, narod obruka.
Poslovice 24,25Za one koji ga ukore bit će i na njih će doći blagoslov i
Poslovice 24,26On daje poljubac na usta, onaj koji odgovara slobodno.
Poslovice 24,27Osiguraj svoj posao napolju, pripravi ga u svom polju; poslije, moći ćeš graditi svoj dom.
Poslovice 24,28Ne svjedoči bez povoda protiv svog bližnjeg. Hoćeš li varati riječima?
Poslovice 24,29Ne reci: ` Kao što je on meni učinio i ja ću učiniti njemu; ja ću vratiti svakome prema djelu njegovom.`
Poslovice 24,30Prošao sam blizu polja jedne lijenčine, blizu vinograda jednog odvažnog čovjeka.
Poslovice 24,31I evo: sve bijaše samo jedan kupinjak, sve bijaše skriveno trnjem, a zidić kameni bijaše oronjen.
Poslovice 24,32Ja, gledah, napregoh svoju pažnju. Vidjeh i zapamtih pouku:
Poslovice 24,33Malo spavati, malo drijemati, malo protezati prekrižene ruke,
Poslovice 24,34i, šećući, doći će ti siromaštvo, bijeda kao stara soldačina .
Price Solomunove 24,1Ne zavidi zlijem ljudima niti želi da si s njima.
Price Solomunove 24,2Jer o pogibli misli srce njihovo i usne njihove govore o muci.
Price Solomunove 24,3Mudrošću se zida kuća i razumom utvrđuje se.
Price Solomunove 24,4I znanjem se pune klijeti svakoga blaga i dragocjena i mila.
Price Solomunove 24,5Mudar je čovjek jak, i razuman je čovjek silan snagom.
Price Solomunove 24,6Jer mudrijem savjetom ratovaćeš, i izbavljenje je u mnoštvu savjetnika.
Price Solomunove 24,7Visoke su bezumnome mudrosti; neće otvoriti usta svojih na vratima.
Price Solomunove 24,8Ko misli zlo činiti zvaće se zlikovac.
Price Solomunove 24,9Misao bezumnikova grijeh je, i potsmjevač je gad ljudski.
Price Solomunove 24,10Ako kloneš u nevolji, skratiće ti se sila.
Price Solomunove 24,11Izbavljaj pohvatane na smrt; i koje hoće da pogube, nemoj se ustegnuti od njih.
Price Solomunove 24,12Ako li rečeš: gle, nijesmo znali za to; neće li razumjeti onaj koji ispituje srca, i koji čuva dušu tvoju neće li doznati i platiti svakome po djelima njegovijem?
Price Solomunove 24,13Sine moj, jedi med, jer je dobar, i sat, jer je sladak grlu tvojemu.
Price Solomunove 24,14Tako će biti poznanje mudrosti duši tvojoj, kad je nađeš; i biće plata, i nadanje tvoje neće se zatrti.
Price Solomunove 24,15Bezbožniče, ne vrebaj oko stana pravednikova, i ne kvari mu počivanja.
Price Solomunove 24,16Jer ako i sedam puta padne pravednik, opet ustane, a bezbožnici propadaju u zlu.
Price Solomunove 24,17Kad padne neprijatelj tvoj, nemoj se radovati, i kad propadne, neka ne igra srce tvoje.
Price Solomunove 24,18Jer bi vidio Gospod i ne bi mu bilo milo, i obratio bi gnjev svoj od njega na tebe.
Price Solomunove 24,19Nemoj se žestiti radi nevaljalaca, nemoj zavidjeti bezbožnicima.
Price Solomunove 24,20Jer nema plate nevaljalcu, žižak će se bezbožnicima ugasiti.
Price Solomunove 24,21Boj se Gospoda, sine moj, i cara, i ne miješaj se s nemirnicima.
Price Solomunove 24,22Jer će se ujedanput podignuti pogibao njihova, a ko zna propast koja ide od obojice?
Price Solomunove 24,23I ovo je za mudrace: gledati ko je ko na sudu nije dobro.
Price Solomunove 24,24Ko govori bezbožniku: pravedan si, njega će proklinjati ljudi i mrziće na nj narodi.
Price Solomunove 24,25A koji ga karaju, oni će biti mili, i doći će na njih blagoslov dobrijeh.
Price Solomunove 24,26Ko govori riječi istinite, u usta ljubi.
Price Solomunove 24,27Uredi svoj posao na polju, i svrši svoje na njivi, potom i kuću svoju zidaj.
Price Solomunove 24,28Ne budi svjedok na bližnjega svojega bez razloga, i ne varaj usnama svojima.
Price Solomunove 24,29Ne govori: kako je on meni učinio tako ću ja njemu učiniti; platiću ovom čovjeku po djelu njegovu.
Price Solomunove 24,30Iđah mimo njivu čovjeka lijena i mimo vinograd čovjeka bezumna;
Price Solomunove 24,31I gle, bješe sve zaraslo u trnje i sve pokrio čkalj, i ograda im kamena razvaljena.
Price Solomunove 24,32I vidjevši uzeh na um, i gledah i poučih se.
Price Solomunove 24,33Dok malo prospavaš, dok malo prodrijemlješ, dok malo sklopiš ruke da počineš,
Price Solomunove 24,34U tom će doći siromaštvo tvoje kao putnik, i oskudica tvoja kao oružan čovjek.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje