Tražilica


Izaija 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 5,1Zapjevat ću o prijatelju svojemu, pjesmu prijatelja svojega o vinogradu njegovu! Vinograd je imao prijatelj moj na plodnoj visini.
Izaija 5,2On ga je ogradio i otrijebio iz njega kamenje i zasadio u njemu lozu plemenitu. Sagradio je u njemu kulu, iskopao tijesak i nadao se, da će roditi grožđem, a on rodi vinjagom.
Izaija 5,3I sada, stanovnici Jerusalema, ljudi iz Jude, sudite između mene i vinograda mojega!
Izaija 5,4Što je još trebalo učiniti vinogradu mojemu, a la mu nijesam učinio? Nijesam li se smio nadati, da će roditi grožđem? - A on rodi vinjagom.
Izaija 5,5Pa da vam sada javim, što ću učiniti vinogradu svojemu: "Srušit ću ogradu njegovu, neka postane pašnjak! Srušit ću zid njegov, neka se gazi!
Izaija 5,6Učinit ću ga pustinjom, neće se obrezivati ni okopavati. Buknut će u njemu drača i trnje. I zapovjedit ću oblacima, da ne puštaju više na njega dažda.
Izaija 5,7Jer je kuća Izraelova vinograd Gospoda nad vojskama i ljudi su Judini sad miline njegove. On se nadao dobru djelu, a eto zlo djelo, pravednosti, a eto zloća!
Izaija 5,8Jao vama, koji sastavljate kuću s kućom, njivu na njivu nastavljate, dok više ne bude prostora, a vi sami ostanete vlastela u zemlji!
Izaija 5,9U mojim ušima zvuči riječ Gospoda nad vojskama: "Zaista, mnoge će kuće opustjeti! Bile i tako velike i tako lijepe: postat će bez ljudi!
Izaija 5,10Jer će deset rala vinograda dati jedan bat, jedan homer sjemena dat će efu."
Izaija 5,11Jao vama, koji se rano ujutro opijate i do kasno u noć sjedite i gorite od vina!
Izaija 5,12Citara i harfa, bubanj i frula i vino na vašim su gozbama. A ne pazite na upravljanje Gospodnje i ne vidite djela ruku njegovih.
Izaija 5,13Zato mora narod moj putovati u sužanjstvo, jer nije imao razboritosti. Istrošeni su od gladi plemeniti njegovi, i mnoštvo njegovo gine od žeđi.
Izaija 5,14Zato širom otvara carstvo mrtvih požudno ždrijelo svoje i silno razvaljuje zjalo: i silazi u njega sjaj Jerusalema, bučno mnoštvo njegovo i tko se veseli u njemu.
Izaija 5,15Tako se pregiblje čovjek, poništava se muž; oči se oholicama spuštaju.
Izaija 5,16A uzvisit će se na sudu Gospod nad vojskama, i Bog, Sveti, pokazat će se svet u pravednosti.
Izaija 5,17Tada će tamo pasti janjci, kao da je to paša njihova, i ovnovi će pasti travu na ruševinama plemenitih.
Izaija 5,18Jao vama, koji dovlačite zlodjela konopcima ludosti, odmazdu kao užem kolskim!
Izaija 5,19Koji govorite: "Neka ipak pohiti, neka brzo dođe djelo njegovo, da ga vidimo! Neka se ipak približi, neka dođe što je naumio Svetac Izraelov, da ga poznamo!
Izaija 5,20Jao vama, koji zlo zovete dobro, i a dobro zlo! Koji pravite od tmine svjetlost, a od svjetlosti tminu, koji pravite od gorkoga slatko, a od slatkoga gorko!
Izaija 5,21Jao vama, koji ste mudri u vlastitim ocima i razumni pred samima sobom!
Izaija 5,22Jao vama, koji ste junaci u piću l vina i hrabri u miješanju silovita pića!
Izaija 5,23Koji oslobađate krivca za poklone, a onome, koji ima pravo, oduzimate pravdu!
Izaija 5,24Zato kao što jezik ognja proždire strnjiku, i slame nestaje u plamenu, tako će korijen njihov postati kao trulež, cvijet će se njihov razletjeti kao prah, jer odbaciše zakon Gospoda nad vojskama i pogrdiše riječ Sveca Izraelova.
Izaija 5,25Zato se je raspalio gnjev Gospodnji na narod njegov. On je zamahnuo rukom svojom na njega, udario ga da su se gore zadrmale i da su mrtva tjelesa njihova ležala po ulicama kao smeće. Kod svega toga nije popustio gnjev njegov, i još je uvijek ostala ispružena ruka njegova.
Izaija 5,26Podignut će zastavu narodu u daljini i primamiti ga s krajeva zemlje. I gle, brzo dolazi i hitro.
Izaija 5,27Nema u njem umorna ni sustala. Nitko ne drijema i nitko ne spava. Nikomu se ne raspasuje pojas oko bedara njegovih. Nikomu se ne rastrga remen na obući njegovoj.
Izaija 5,28Strijele su njegove oštre, i svi su lukovi njegovi zapeti. Kao kremen su kopita konja njegovih i točkovi su njegovi kao vihor.
Izaija 5,29Rika je njegova kao u lavice. Riče kao mladi lavovi. Reži, zgrabi plijen i drži ga čvrsto i nitko mu ga ne ote.
Izaija 5,30U onaj dan buči nad Judom kao što buči more. I pogleda li se na zemlju: gle, tu je tmina tjeskobna, i svjetlost je pomračena oblakom tamnim!
Izaija 5,1 Zapjevat ću svojemu dragome, pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj je dragi imao vinograd na brežuljku rodnome.
Izaija 5,2Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu.
Izaija 5,3Sad, žitelji jeruzalemski i ljudi Judejci, presudite izmeđ` mene i vinograda mojega.
Izaija 5,4Što još mogoh učiniti za svoj vinograd a da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi?
Izaija 5,5No sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda: plot ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze.
Izaija 5,6U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana, nek` u drač i trnje sav zaraste; zabranit ću oblacima da dažde nad njime.
Izaija 5,7Vinograd Jahve nad Vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja.
Izaija 5,8Jao vama koji kuću kući primičete i polje s poljem sastavljate, dok sve mjesto ne zauzmete te postanete jedini u zemlji.
Izaija 5,9Na uši moje reče Jahve nad Vojskama: "Doista, mnoge će kuće opustjeti, velike i lijepe, bit će bez žitelja.
Izaija 5,10Deset rali vinograda dat će samo bačvicu, mjera sjemena dat će samo mjericu.
Izaija 5,11Jao onima što već jutrom na uranku žestokim se pićem zalijevaju i kasno noću sjede vinom raspaljeni.
Izaija 5,12Na gozbama im harfe i citare, bubnjevi i frule uz vino, a za djelo Jahvino ne mare, ne gledaju djelo ruku njegovih.
Izaija 5,13Stoga će u ropstvo narod moj odvesti, jer nema razumnosti, odličnici njegovi od gladi će umirati, puk njegov od žeđi će gorjeti.
Izaija 5,14Da, Podzemlje će razvaliti ždrijelo, razjapit će ralje neizmjerne da se u njih strmoglave odličnici mu i mnoštvo sa svom grajom i veseljem!
Izaija 5,15Smrtnik će nikom poniknuti, ponizit` se čovjek, oborit će se pogled silnih.
Izaija 5,16Jahve nad Vojskama uzvisit će se sudom, i Bog će sveti otkrit` svetost svoju.
Izaija 5,17Jaganjci će pasti kao na pašnjacima, a jarci će brstiti po ruševinama bogataškim.
Izaija 5,18Jao onima koji na se krivnju vuku volovskom užadi i grijeh kolskim konopcem -
Izaija 5,19onima što govore: "Neka pohiti, neka poteče s djelom svojim da bismo ga vidjeli, neka se približi i završi naum Sveca Izraelova da bismo znali!
Izaija 5,20Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom, koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu, koji gorko slatkim čine, a slatko gorkim!
Izaija 5,21Jao onima koji su mudri u svojim očima i pametni sami pred sobom!
Izaija 5,22Jao onima koji su jaki u vinu i junaci u miješanju jakih pića;
Izaija 5,23onima koji za mito brane krivca, a pravedniku uskraćuju pravdu!
Izaija 5,24Zato, kao što plameni jezici proždiru slamu i kao što nestaje suha trava u plamenu, tako će korijen njihov istrunuti, poput praha razletjet` se pupoljak njihov, jer odbaciše Zakon Jahve nad Vojskama i prezreše riječ Sveca Izraelova.
Izaija 5,25Zato se raspali gnjev Jahvin protiv njegova naroda, i on diže ruku na nj i udari ga te se potresoše gore: trupla njihova leže k`o smeće po ulicama, ali gnjev se njegov još ne smiri, ruka mu je sveđer podignuta.
Izaija 5,26On podiže stijeg ratni narodu dalekom, zazviždi mu na kraj zemlje, i gle: brzo, spremno hita.
Izaija 5,27U njemu nema trudna ni sustala, ni dremljiva niti snena, oko boka pojas ne otpasuje, na obući ne driješi remena.
Izaija 5,28Strijele su mu dobro zašiljene, lukovi mu svi zapeti, kremen su kopita konja njegovih, vihor su točkovi bojnih mu kola.
Izaija 5,29Rika mu je k`o u lava i riče k`o lavovi mladi, reži, grabi plijen i odnosi, a nikoga da mu ga istrgne.
Izaija 5,30U dan onaj režat će na njega k`o što more buči. Pogledaš li zemlju - sve tmina, tjeskoba, svjetlost proguta tmina oblačna.
Izaija 5,1Da ja zapjevam za svog prijatelja pjesmu o miljeniku i njegovom vinogradu: Moj miljenik imaše jedan vinograd na padinama bujnim.
Izaija 5,2On tu prekopa zemlju, odnese kamenje, i postavi nasad od izbora. U sredini, on sagradi jednu kulu i izdubi jednu prešu. On očekivaše dobro grožđe, no on dobi samo loše.
Izaija 5,3A sada, žitelji Jeruzalema i ljudi Jude, budite sucima između mene i mog vinograda.
Izaija 5,4Mogoh li ja učiniti za svoj vinograd više no što sam učinio? Ja očekivah dobro grožđe, zašto li je on dao loše?
Izaija 5,5Eh dobro, ja ću vas obvijestiti što ću učiniti svojem vinogradu: skinuti živicu da bude prožderan, načiniti jedan prolom u zidu da bude on zgažen.
Izaija 5,6Ja ću ga načiniti jednom padinom opustošenom, on neće biti ni podrezivan, ni oplijevljen, nicat će tu trnje i šikara, a ja ću zabraniti oblacima da tu istresaju kišu.
Izaija 5,7Vinograd GOSPODA, svemogućeg, to je dom Izraelov, a ljudi Judini su nasad koji on milovaše. On mu očekivaše pravdu, a on je nepravda. On mu očekivaše pravednost, a ne nađe ništa osimi krikova nesretnika .
Izaija 5,8Nesreća! Oni koji dodaju kuću kući, polje polju, sve dok ne uzmu svo mjesto i ostanu sami u sred zemje.
Izaija 5,9U mojim ušima je zazvonila prisega GOSPODOVA, svemogućeg: Brojne kuće, velike i lijepe, bit će posvećene žalosti grijehom žitelja.
Izaija 5,10Deset jutara vinograda neće dati nego jedno četrdeset litara, deset mjera sjemena neće proizvesti nego jedno jedino.
Izaija 5,11Nesreća! Ustali u rano jutro, oni trče k pićima jakim i sve do kasne večeri, oni se zagrijavaju vinom.
Izaija 5,12harfa i lira, tamburin i frula prate njihova pijanstva, ali oni ne gledaju što čini GOSPOD i ne vide što njegove ruke izvršavaju.
Izaija 5,13To je ono zašto će moj puk biti prognan zbog onog što nije cijenio. Probrani će umrijeti od gladi, a puk se osušiti od žeđi.
Izaija 5,14Tad Jama otvorit će ždrijelo bezmjerno i razvaliti žvalje; plemstvo i puk tu će sići uz svoju radosnu graju.
Izaija 5,15Oni će se morati pokoriti, ljudi, čovjek bit će ponižen, oholi će morati spustiti oči.
Izaija 5,16GOSPOD, svemogući bit će zanesen u svom sudu i Bog *sveti pokazat će se svet po pravdi svojoj.
Izaija 5,17Janjad će pasti ondje kao na svojoj ispaši, a koze iza jasala brstit će na ruševinama.
Izaija 5,18Nesreća! Oni vuku grijeh konopima iz obmane i grijeha potezima kola.
Izaija 5,19I oni rekoše: ” Nek se požuri, nek ubrza svoje djelo da ga vidimo. Nek se predstavi i nek se ostvari naum Sveca Izraelova i mi ćemo ga upoznati. “
Izaija 5,20Nesreća! oni iskazuju dobro zla i zlo dobra. Oni čine svjetlost od tame i od svjetlosti tamu. Oni proglašavaju gorkim ono što je slatko i slatkim ono što je gorko.
Izaija 5,21Nesreća! U svojim vlastitim očima, oni su mudri, oni su pametni.
Izaija 5,22Nesreća! To su junaci pijanki, prvaci koktela .
Izaija 5,23Oni opravdavaju krivca za jedan poklon i odbijaju nedužnom njegovo opravdanje.
Izaija 5,24Isto tako, kao što je slama požderana vatrom i kao što je pljeva nestala u plamenu, oni će istrunuti od korijena, a njihov cvijet otići će u prašinu, jer oni su odbacili uputu GOSPODOVU, svemogućeg, oni su prezreli riječ Sveca Izraelovog.
Izaija 5,25To je zbog čega gnjev se GOSPODOV zapali protiv njegovog puka, on pruža ruku za udariti, planine se potresaju i njihovi su lješevi kao prljavština na sred ulica. Ali sa svim tim, njegov gnjev nije se okrenuo i njegova ruka je još ispružena.
Izaija 5,26On diže jedan barjak za jedan daleki narod, on ga doziva zviždukom s klrajeva zemaljskih i evo ga kako hiti i stiže vrlo brzo.
Izaija 5,27Nitko od njegovih ljudi nije umoran, nitko ne tetura, nitko nije ni pospan ni drijemovan. Pojasevi nisu razvezani, a vezice na sandalama nisu potrgane.
Izaija 5,28Njegove su strijele zašiljene, svi su njegovi lukovi nategnuti. Držaše se za kamenje kopita njegovih konja, za jedan vihor točkovi njegovih kola.
Izaija 5,29Njegovo je rikanje ono jedne lavice, ona riče kao lavići, ona brunda, ona se dočepa svoje žrtve, ona ju odnosi i nitko joj ju neće istrgnuti.
Izaija 5,30Ali, u onaj dan, bit će jedno brundanje protiv nje, slično brundanju mora. Pogledat će se prema zemlji i evo: tmine i tjeskobe i svjetlost bit će zamračena gustom maglom.
Isaija 5,1Zapjevaću sada dragome svojemu pjesmu dragoga svojega o vinogradu njegovu. Dragi moj ima vinograd na rodnu brdašcu.
Isaija 5,2I ogradi ga, i otrijebi iz njega kamenje, i nasadi ga plemenitom lozom, i sazida kulu usred njega, i iskopa pivnicu u njemu, i počeka da rodi grožđem, a on rodi vinjagom.
Isaija 5,3Pa sada, stanovnici Jerusalimski i ljudi Judejci, sudite između mene i vinograda mojega.
Isaija 5,4Što je još trebalo činiti vinogradu mojemu što mu ne učinih? kad čekah da rodi grožđem, zašto rodi vinjagom?
Isaija 5,5Sada ću vam kazati što ću učiniti vinogradu svojemu. Oboriću mu ogradu, neka opusti; razvaliću mu zid neka se pogazi;
Isaija 5,6Uparložiću ga, neće se rezati ni kopati, nego će rasti čkalj i trnje, i zapovjediću oblacima da ne puštaju više dažda na nj.
Isaija 5,7Da, vinograd je Gospoda nad vojskama dom Izrailjev, i ljudi su Judejci mili sad njegov; on čeka sud, a gle nasilja, čeka pravdu, a gle vike.
Isaija 5,8Teško onima koji sastavljaju kuću s kućom, i njivu na njivu nastavljaju, da već ne bude mjesta i vi sami ostanete u zemlji.
Isaija 5,9Od Gospoda nad vojskama čuh: mnoge kuće opustjeće, u velikim i lijepijem neće biti nikoga.
Isaija 5,10Jer će deset rala vinograda dati jedan vat, i gomer sjemena daće efu.
Isaija 5,11Teško onima koji rane, te idu na silovito piće i ostaju do mraka dok ih vino raspali.
Isaija 5,12I na gozbama su im gusle i psaltiri i bubnji i svirale i vino; a ne gledaju na djela Gospodnja i ne vide rada ruku njegovijeh.
Isaija 5,13Zato se narod moj odvede u ropstvo što ne znaju, i koje poštuje gladuju, i ljudstvo njegovo gine od žeđi.
Isaija 5,14Zato se raširio grob i razvalio ždrijelo svoje preveć, i sići će u nj slava njegova i mnoštvo njegovo i vreva njegova i koji se vesele u njemu.
Isaija 5,15I pognuće se prost čovjek, i visoki će se poniziti, i ponosite oči oboriće se;
Isaija 5,16Gospod nad vojskama uzvisiće se sudom, i Bog sveti posvetiće se pravdom.
Isaija 5,17I jaganjci će pasti po svom običaju, i došljaci će jesti s pustijeh mjesta pretilinu.
Isaija 5,18Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine, i grijeh kao užem kolskim,
Isaija 5,19Koji govore: neka pohiti, neka brzo dođe djelo njegovo, da vidimo, i neka se približi i dođe što je naumio svetac Izrailjev, da poznamo.
Isaija 5,20Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svjetlost a od svjetlosti mrak, koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko.
Isaija 5,21Teško onima koji misle da su mudri, i sami su sebi razumni.
Isaija 5,22Teško onima koji su jaki piti vino i junaci u miješanju silovita pića.
Isaija 5,23Koji pravdaju bezbožnika za poklon, a pravednima uzimaju pravdu.
Isaija 5,24Zato kao što oganj proždire strnjiku i slame nestaje u plamenu, tako će korijen njihov biti kao trulež i cvijet njihov otići će kao prah, jer odbaciše zakon Gospoda nad vojskama i prezreše riječ sveca Izrailjeva.
Isaija 5,25Zato se raspali gnjev Gospodnji na narod njegov, i mahnuv rukom svojom na nj udari ga da se gore zadrmaše i mrtva tjelesa njegova biše kao blato po ulicama. Kod svega toga gnjev se njegov ne odvrati, nego je ruka njegova još podignuta.
Isaija 5,26I podignuće zastavu narodima daljnijem, i zazviždaće im s kraja zemlje; i gle, oni će doći odmah, brzo.
Isaija 5,27Neće biti među njima umorna ni sustala, ni dremljiva ni sanljiva, nikome se neće raspasati pojas oko njega, niti će se kome otkinuti remen na obući.
Isaija 5,28Strijele će im biti oštre, i svi lukovi njihovi zapeti; kopita u konja njihovijeh biće kao kremen i točkovi njihovi kao vihor.
Isaija 5,29Rika će im biti kao u lava, i rikaće kao lavići; bučaće i ugrabiće plijen i odnijeti ga, i neće biti nikoga da otme.
Isaija 5,30Bučaće nad njim u to vrijeme kao što more buči. Tada će pogledati na zemlju, a to mrak i strah, i svjetlost će se pomračiti nad pogiblju njihovom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje