Tražilica


Izaija 30. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 30,1"Teško sinovima odmetnicima - govori Gospod - , "koji svršuju osnove, što nijesu od mene i sklapaju saveze, kojih ja neću, da gomilaju grijeh na grijeh.
Izaija 30,2Oni silaze u Egipat ne pitajući mene, da se stave u zaštitu faraonovu i da traže utočišta u sjeni Egipta.
Izaija 30,3Ali će vam zaštita faraonova biti na sramotu i utočište u sjeni Egipta na porugu.
Izaija 30,4Knezovi su njihovi u Soanu i glasnici su njihovi došli do Hanesa.
Izaija 30,5Ali će se svi razočarati na narodu, koji im ne koristi ništa, koji im ne nosi ni pomoći ni koristi, nego samo razočaranje i sramotu.
Izaija 30,6Presuda nad velikom životinjom juga: Kroz zemlju punu nevolje i punu tjeskobe - lavica i lav približuju se njima, guje i krilati zmajevi - nose oni blago svoje na leđima magaraca, bogatstvo svoje na grbi deva k narodu, koji im ne koristi ništa.
Izaija 30,7Jer je prazna i ništava pomoć Egipta. Zato nazivam taj narod: Rahab - danguba.
Izaija 30,8"Sada dođi, napiši to na tablu za njih i ureži u mjed, da služi kao vječno svjedočanstvo za buduća vremena!
Izaija 30,9Jer je to narod nepokoran, sinovi lažljivi, sinovi, koji neće da slušaju naputak Gospodnji.
Izaija 30,10Vidiocima govore: 'Nemojte vidjeti viđenja', i prorocima: 'Nemojte nam prorokovati istine, govorite nam slatke riječi, prorokujte prijevare!
Izaija 30,11Skrenite s pravoga puta, s prave staze zađite, pustite nas u miru sa Svecem Izraelovim!'"
Izaija 30,12Zato ovako veli Svetac Izraelov: "Jer odbacujete ovu riječ moju i uzdate se u opačinu i prijevaru i na to se oslanjate:
Izaija 30,13Zato će vam ta zlodjela biti kao odlomak što pada, a otkinuo se u visoku zidu: "najedanput iznenada padne.
Izaija 30,14Razbit će ih, kao što se razbija posuda zemljana, razbija se nemilice. Kad se razbije, ne nađe se ni okrnjak, da uzmeš ognja s ognjišta ili da zagrabiš vode iz studenca."
Izaija 30,15Jer ovako govori svemogući Gospod, Svetac Izraelov: "Ako se povratite i ostanete mirni, spasit ćete se. U miru i uzdanju snaga je vaša. Ali vi ne htjedoste.
Izaija 30,16Vi rekoste: 'Ne, nego ćemo na konjima pobjeći!' - zato ćete bježati! - 'Pojahat ćemo brze konje!' - zato će brzi konji biti vaši progonitelji!
Izaija 30,17Bježat će vas tisuća, kad jedan zaprijeti; kad zaprijete petorica, bježat ćete svi, dok ne budete ničemu drugome slični nego kažiput na gorskoj visini, nego zastava na humu."
Izaija 30,18Zato oklijeva Gospod, da vam se smiluje, i zato čeka, da vas pomiluje, jer je Gospod Bog pravde. Blagoslovljeni su svi, koji ga čekaju!
Izaija 30,19Jest, narode u Sionu, koji stanuješ u Jerusalemu, nećeš sveudilj plakati! On će se sigurno smilovati tebi na vapaj tvoj, on će te uslišiti, čim ga čuje.
Izaija 30,20Dat će vam Svemogući kruha tjeskobe i vode nevolje, ali se neće više skrivati učitelj tvoj i tvoje će oči gledati učitelja.
Izaija 30,21Uši će tvoje razabrati povik iza tebe: "To je put, idite njim!", ako biste svrnuli nadesno ili nalijevo.
Izaija 30,22Tada ćete kao na nečiste gledati na posrebrene idole i na pozlaćene likove livene. Kao gad pobacat ćeš ih. "Napolje" reći ćeš im.
Izaija 30,23Tada će on dati dažd sjemenu tvojemu, što ga posiješ na njivi, i kruh od roda zemaljskoga bit će krepak i hraniv. U ono će vrijeme stoka tvoja pasti na paši prostranoj.
Izaija 30,24Volovi će i magarci, što obrađuju zemlju, jesti osoljenu zob, koja je ovijana lopatom i rešetom.
Izaija 30,25I na svakoj gori visokoj i na svakom humu visokom bit će potoci brze vode. U dan pokolja silnoga, kad popadaju kule,
Izaija 30,26Tada će svjetlost mjesečeva biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana biti sedam puta veća, kao svjetlost od sedam dana, u dan, kad Gospod zavije ranu narodu svojemu i iscijeli modrice, što ih je zadao.
Izaija 30,27Gle, ime Gospodnje dolazi ovamo iz daljine! - Gnjev njegov gori. Silno uzbuđenje njegovo. Usne su mu pune ljutine, jezik mu je oganj, što proždire.
Izaija 30,28Dah mu je potok što plavi i do vrata dopire, - da zavitla narode mahaljkom nesreće, da metne u čeljusti narodima uzdu, što će ih goniti da lutaju.
Izaija 30,29Tada ćete pjevati pjesme kao u noći, kada se slavi blagdan. Veselit ćete se od srca kao oni, koji idu, svirajući uz frulu, na goru Gospodnju, k hridini Izraelovoj.
Izaija 30,30Tada će Gospod pustiti, da se čuje moćni glas njegov, i pokazat će ruku svoju, koja maše s ljutim gnjevom i plamenom ognjenim, što proždire, uz buru i oluju i tuču.
Izaija 30,31Jer će se od glasa Gospod njega prepasti Asiriju, kad ga on udari štapom.
Izaija 30,32Kadgod zašumi kazneni štap, kojim Gospod udara na njega, neka se oglase bubnji i citare! Zamahnutom rukom borit će se proti njemu.
Izaija 30,33Jer je odavna podignuto ognjište; i za kralja je pripravljeno. Duboko i široko naslagana su drva s ognjem mnogim. Dah Gospodnji kao potok sumporni upalit će ga.
Izaija 30,1 Teško sinovima odmetničkim! - riječ je Jahvina. Oni provode osnove koje nisu moje, sklapaju saveze koji nisu po mom duhu i grijeh na grijeh gomilaju.
Izaija 30,2Zaputiše se u Egipat, ne pitajući usta moja, da se uteku faraonovu zaklonu i da se zaštite u sjeni Egipta.
Izaija 30,3Zaklon faraonov bit će na sramotu, i na ruglo zaštita u sjeni Egipta.
Izaija 30,4Eno mu knezova već u Soanu, podanici stigoše u Hanes:
Izaija 30,5svi će se oni razočarati u narodu beskorisnom, neće im biti na pomoć ni na korist, već na sramotu i porugu.
Izaija 30,6Proroštvo o negepskim životinjama. Kroza zemlju nevolje i bijede, lavice i lava koji riču, ljutice i zmaja krilatog, nose oni blago na leđima magaraca i bogatstvo na grbi deva, nose ga narodu beskorisnom.
Izaija 30,7Jer prazna je i ništavna pomoć Egipta, zato ga i zovemo: Rahab - danguba.
Izaija 30,8Ded napiši na ploču i zapiši u knjigu da vremenima budućim svjedočanstvo ostane.
Izaija 30,9Ovo je narod odmetnički, sinovi lažljivi, sinovi koji neće da slušaju Zakon Jahvin.
Izaija 30,10Vidovitima oni govore: "Okanite se viđenja!" a vidiocima: "Ne prorokujte istinu! Govorite nam što je ugodno, opsjene nam prorokujte!
Izaija 30,11Skrenite s puta, zastranite sa staze, uklonite nam s očiju Sveca Izraelova!
Izaija 30,12Stog` ovako zbori Svetac Izraelov: "Jer riječ ovu odbacujete, a uzdate se u opačinu i prijevaru i na njih se oslanjate,
Izaija 30,13grijeh će vam taj biti poput pukotine, visoko na zidu izbočene, koja prijeti rušenjem.
Izaija 30,14Da se sruši k`o što se glinen sud razbije, slupan nemilice, te mu se među krhotinama ne nađe ni rbine, žerave da uzmeš s ognjišta il` zagrabiš vode iz studenca.
Izaija 30,15Jer ovako govori Jahve Gospod, Svetac Izraelov: "Mir i obraćenje - spas vam je, u smirenu uzdanju snaga je vaša. Ali vi ne htjedoste.
Izaija 30,16Rekoste: `Ne! Pobjeći ćemo na konjima!` - i zato, bježat ćete! `Na brzim ćemo konjima jahati!` - i zato, bit će brži vaši neprijatelji!
Izaija 30,17Pobjeći će vas tisuća kad jedan zaprijeti, zaprijete li petorica, u bijeg ćete nagnut` dok vas ne preostane k`o kopljača na vrhu gore il` na brijegu zastava.
Izaija 30,18Al` Jahve čeka čas da vam se smiluje, i stog izglÄedÄa da vam milost iskaže, jer Jahve je Bog pravedan - blago svima koji njega čekaju.
Izaija 30,19Da, puče sionski koji živiš u Jeruzalemu, više ne plači! Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati; čim te čuje, uslišit će te.
Izaija 30,20Hranit će vas Gospod kruhom tjeskobe, pojiti vodom nevolje, al` se više neće kriti tvoj Učitelj - oči će ti gledati Učitelja tvoga.
Izaija 30,21I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: "To je put, njime idite", bilo da vam je krenuti nadesno ili nalijevo.
Izaija 30,22Smatrat ćeš nečistima svoje srebrne kumire i pozlatu svojih kipova; odbacit ćeš ih kao nečist i reći im: "Napolje!
Izaija 30,23A on će dati kišu tvojem sjemenu što ga posiješ u zemlju, i kruh kojim zemlja urodi bit će obilat i hranjiv. Stoka će tvoja pasti u onaj dan po prostranim pašnjacima.
Izaija 30,24Volovi i magarci što obrađuju zemlju jest će osoljenu krmu, ovijanu lopatom i vijačom.
Izaija 30,25I na svakoj gori i na svakome povišenom brijegu bit će potoka i rječica - u dan silnoga pokolja kad se kule budu rušile.
Izaija 30,26Tada će svjetlost mjesečeva biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana postati sedam puta jača, kao svjetlost sedam dana - u dan kad Jahve iscijeli prijelom svojemu narodu, izliječi rane svojih udaraca.
Izaija 30,27Gle, ime Jahve izdaleka dolazi, gnjev njegov gori, dim je neizdrživ. Usne su mu pune jarosti, jezik mu oganj što proždire.
Izaija 30,28Dah mu je kao potok nabujali što do grla seže. On dolazi da prosije narode rešetom zatornim, da stavi uzde zavodljive u čeljusti naroda.
Izaija 30,29Tad će vam pjesma biti kao u noćima blagdanskim, kad su srca vesela kao u onoga koji uza zvuke frule hodočasti na Goru Jahvinu, k Stijeni Izraelovoj.
Izaija 30,30Jahve će zagrmjet glasom veličajnim i pokazat ruku svoju što udara u jarosnu gnjevu, sred ognja zatornog, iz olujna pljuska i krupÄe kamene.
Izaija 30,31Od glasa Jahvina prepast će se Asur, šibom ošinut.
Izaija 30,32I kad god ga udari šiba kaznena, kojom će ga Jahve išibati, nek` se oglase bubnjevi i citare - u sav jek boja on s njima ratuje!
Izaija 30,33Odavna je pripravljen Tofet za Moleka - lomača visoka, široka, mnogo ognja, mnogo drvlja. Dah gnjeva Jahvina, kao potok sumporni, njega će spaliti.
Izaija 30,1Nesreća! To su pobunjeni sinovi Oni ostvaruju planove koji nisu moji, oni zaključuju ugovore suprotne mojem duhu, nagomilavajući tako grijeh na grijeh.
Izaija 30,2Oni silaze u Egipat, a da mene ne pitaju za savjet, oni se idu sklanjati u sigurnost tvrđave *Faraonove, sklanjati se u sjenu Egipta.
Izaija 30,3Tvrđava Faraonova okrenut će se u vaš sram, a zaklon u sjeni Egipta u vašu smetenost.
Izaija 30,4Već su vaši glavari u Tanicu, izaslanici su dosegli Hanes .
Izaija 30,5Oni će se svi razočarati jednim narodom koji će im biti beskoristan, koji im neće biti od nikakve pomoći, od nikakve koristi, osim za njihov sram i njihovo besramlje.
Izaija 30,6Proglas : zvijeri iz Negeva . U zemlji nevolje, straha i i bezvodnosti, lavice i lava, zmije i letećeg zmaja, na leđima magaraca, na grbi deva, oni donose svoja bogatstva, oni donose svoja blaga, jednom narodu koji će ima biti beskoristan.
Izaija 30,7Spas od Egipta, to će biti iz vjetra u prazno, to je zašto ga ja zovem Rahav nepokretni.
Izaija 30,8Idi sada, piši to pred njima na jednoj tablici, u dva primjerka, i da to bude za budućnost jedan vječiti svjedok.
Izaija 30,9To je jedan pobunjeni narod, to su prijevarni sinovi, koji neće slušati pouke GOSPODOVE.
Izaija 30,10Oni govore vidovnjacima: ” Ne vidite“, a prorocima : ” Ne prorokujte pravedne stvari, recite nam prijatne stvari, prorokujte nam tlapnje.
Izaija 30,11Skrenite s puta, odstranite se s ceste, uklonite nam Sveca Izraelovog. “
Izaija 30,12A, evo što kaže Svetac Izraelov: Dakle, vi odbacujete ovu riječ, vi poklanjate povjerenje tlačenju i prijevara je vaš oslonac.
Izaija 30,13Također taj grijeh bit će za vas kao jedna pukotina koja se produbljuje u jednom visokom zidu: pojavi se jedna izbočina i, najednom, on se stropošta.
Izaija 30,14A, isto se slomi lončarski ćup u male komade, nepopravljivo, i ne nađe se u njenim krhotinama jedan komadić za uzeti vatre u ognjištu ili za zahititi vode u lokvi.
Izaija 30,15Jer, ovako govori Gospodin BOG, Svetac Izraelov: Vaš spas je u obraćenju i spokoju, vaša je snaga u miru i povjerenje, ali vi nećete.
Izaija 30,16Vi kažete: ” Ne, mi izmičemo na konju“, eh dobro, vi izmičite. ”Mi ćemo uzeti brza kola“, eh dobro, vaši će progonitelji biti brzi.
Izaija 30,17Tisuću i jedan bit će ugroženi od jednog samog. Pod prijetnjom petorice, vi ćete u bijeg, sve dok ne budete drugo do jedan znak na vrhu planine, jedan barjak na brijegu .
Izaija 30,18Međutim, GOSPOD čeka čas da vam se smiluje, on će se dignuti da vam pokaže svoje milosrđe, jer GOSPOD je jedan Bog pravedan: sretni svi oni koji se ufaju u njega.
Izaija 30,19Da, narode *Siona, koji stanuješ u Jeruzalemu, ti nećeš više plakati. Kad ti budeš zavapio, on će ti podijeliti milost. Samo što bude čuo on će ti odgovoriti.
Izaija 30,20On će vam dati kruha u nevolji, vode na tlaci, onaj koji te mora poučiti neće se više skrivati i tvoje će ga oči vidjeti.
Izaija 30,21Tvoje će uši čuti glas koji će reći iza tebe kad ti moraš ići ili desno ili lijevo : ”Evo puti, pođi njime.“
Izaija 30,22Ti ćeš držati bezbožničkim srebrene oplate svojih izdjeljanih slika i zlatni oblog svojih livenih idola. Bacit ćeš ih kao jednu zaprljanu stvar i reći ćeš im ti: Napolje odavde!
Izaija 30,23On će ti dati kišu za sjemenje koje ti budeš posijao u zemlju, hrana koju će ti proizvesti zemlja bit će obilna i sočna. Onog dana, stada će moći pasti u prostranim ispasištima.
Izaija 30,24Goveda i magarci koji rade na zemlji jest će posoljeno krmivo, postavljeno vilama i roguljama.
Izaija 30,25Na svakoj visokoj planini, na svakom uzvišenom brijegu, bit će obilan vodeni tok na dan velikog pokolja, kad se budu srušile kule.
Izaija 30,26Svjetlost mjesečeva bit će kao sunčeva svjetlost, a svjetlost sunca bit će pojačana sedam puta danakad GOSPOD bude povio rane svojem puku i zavidao rane koje je zadobio.
Izaija 30,27Evo dolazi iz daleka *ime GOSPODOVO, njegov gnjev je žestok, ubitačan, njegove usne prepune ljutine, njegov jezik je kao proždiruća vatra.
Izaija 30,28Njegov dah je kao potok koji preplavljuje i uspinje se sve do vrata. On će prosijati narode kroz rešeto uništavatelja i staviti u u čeljusti puku žvale luđačke.
Izaija 30,29Vi ćete pjevati kao u noći kad se slavi blagdan, vi ćete imati veselo srce, kao onaj koji ide u zvuku frule, koji ide prema planini GOSPODOVOJ, prema stijeni Izraelovoj.
Izaija 30,30GOSPOD će učiniti da se čuje njegov uzvišeni glas i vidjet će se oboriti njegova ruka, u žestini njegovog gnjeva, u plamenu proždiruće vatre, u jednoj oluji kiše i tuče.
Izaija 30,31Asirija bit će užasnuta glasom GOSPODOVIM koji će ju udariti toljagom.
Izaija 30,32Svaki udarac batinom koji će joj dati GOSPOD bit će popraćen tamburinima i harfama i, pokrećući ruku, On će vojevati protiv nje.
Izaija 30,33Ložište je unaprijed pripremljeno Sasvim na dnu, na jednom velikom prostranstvu, nagomilana je u krug jedna velika količina drva za vatru. Dah GOSPODOV, kao jedna bujica sumpora, potpalit će u njem vatru.
Isaija 30,1Teško sinovima odmetnicima, govori Gospod, koji sastavlaju namjere koje nijesu od mene, zaklanjaju se za zaklon koji nije od moga duha, da domeću grijeh na grijeh;
Isaija 30,2Koji slaze u Misir ne pitajući šta ću ja reći, da se ukrijepe silom Faraonovom i da se zaklone pod sjenom Misirskim.
Isaija 30,3Jer će vam sila Faraonova biti na sramotu, i zaklon pod sjenom Misirskim na porugu.
Isaija 30,4Jer knezovi njegovi biše u Soanu, i poslanici njegovi dođoše u Hanes.
Isaija 30,5Ali će se svi posramiti s naroda, koji im neće pomoći, niti će im biti na korist ni na dobit, nego na sramotu i na porugu.
Isaija 30,6Tovar će biti na stoci južnoj: u zemlju gdje je nevolja i muka, gdje su lavovi i lavići, guje i zmajevi ognjeni krilati, odnijeće blago svoje magarcima na ramenima i bogatstvo svoje kamilama na grbama, k narodu koji neće pomoći.
Isaija 30,7Jer će Misirci uzalud i naprazno pomagati; zato vičem o tom: jačina im je da sjede s mirom.
Isaija 30,8Sada idi, napiši ovo pred njima na daščicu, napiši u knjigu, da ostane za vremena koja će doći, dovijeka;
Isaija 30,9Jer su narod nepokoran, sinovi lažljivi, sinovi koji neće da slušaju zakona Gospodnjega;
Isaija 30,10Koji govore vidiocima: nemojte viđati, i prorocima: nemojte nam prorokovati što je pravo, govorite nam mile stvari, prorokujte prijevaru;
Isaija 30,11Svrnite s puta, otstupite od staze, neka nestane ispred nas sveca Izrailjeva.
Isaija 30,12Zato ovako veli svetac Izrailjev: kad odbacujete ovu riječ, i uzdate se u prijevaru i opačinu i na nju se oslanjate,
Isaija 30,13Zato će vam to bezakonje biti kao pukotina u zidu koji hoće da padne, koja izdigne zid visoko, te se naglo ujedanput obori.
Isaija 30,14I razbiće ga kao što se razbija razbijen sud lončarski, ne žali se, te se ne nađe ni crijepa kad se razbije da uzmeš oganj s ognjišta ili da zahvatiš vode iz jame.
Isaija 30,15Jer ovako govori Gospod Gospod, svetac Izrailjev: ako se povratite i budete mirni, izbavićete se, u miru i uzdanju biće sila vaša; ali vi nećete.
Isaija 30,16Nego govorite: ne; nego ćemo na konjma pobjeći. Zato ćete bježati. Pojahaćemo brze konje. Zato će biti brži koji će vas tjerati.
Isaija 30,17Bježaće vas tisuća kad jedan poviče; kad poviču petorica, bježaćete svi, dokle ne ostanete kao okresano drvo navrh gore i kao zastava na humu.
Isaija 30,18A zato čeka Gospod da se smiluje na vas, i zato će se uzvisiti da vas pomiluje; jer je Gospod pravedan Bog; blago svjema koji ga čekaju.
Isaija 30,19Jer će narod nastavati u Sionu, u Jerusalimu; nećeš više plakati, doista će te pomilovati kad povičeš; čim te čuje, odazvaće ti se.
Isaija 30,20Premda će vam Gospod dati hljeba tužnoga i vode nevoljničke; ali ti se više neće uzimati učitelji tvoji, nego će oči tvoje gledati učitelje tvoje,
Isaija 30,21I uši će tvoje slušati riječ iza tebe gdje govori: to je put, idite njim, ako biste svrnuli nadesno ili nalijevo.
Isaija 30,22I oprznićete posrebrene likove svoje rezane i zlatno odijelo likova livenijeh, i bacićete ih kao nečistotu, i reći ćeš im: odlazite.
Isaija 30,23I daće dažd sjemenu tvojemu koje posiješ na njivi, i hljeb od roda zemaljskoga biće obilat i sit; tada će stoka tvoja pasti na paši prostranoj.
Isaija 30,24Volovi i magarci, što rade zemlju, ješće čistu zob ovijanu lopatom i rešetom.
Isaija 30,25I na svakoj gori visokoj i na svakom humu visokom biće izvori i potoci, kad bude pokolj veliki, kad popadaju kule.
Isaija 30,26I svjetlost će mjesečna biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana biti sedam puta veća, kao svjetlost od sedam dana, kad Gospod zavije ulom narodu svojemu i iscijeli rane koje mu je zadao.
Isaija 30,27Gle, ime Gospodnje ide izdaleka, gnjev njegov gori i vrlo je težak; usne su mu pune ljutine i jezik mu je kao oganj koji sažiže.
Isaija 30,28A duh mu je kao potok koji plavi i dopire do grla, da rasije narode da otidu u ništa, i biće u čeljustima narodima uzda koja će ih goniti da lutaju.
Isaija 30,29Pjevaćete kao noću uoči praznika, i veselićete se od srca kao onaj koji ide sa sviralom na goru Gospodnju, k stijeni Izrailjevoj,
Isaija 30,30I Gospod će pustiti da se čuje slava glasa njegova, i pokazaće kako maše rukom svojom s ljutijem gnjevom i plamenom ognjenijem koji proždire, s raspom i sa silnijem daždem i s gradom.
Isaija 30,31Jer će se od glasa Gospodnjega prepasti Asirac, koji je bio palicom.
Isaija 30,32I kuda god prođe palica pouzdana, kojom će Gospod navaliti na nj, biće bubnji i gusle, i ratovima žestokim ratovaće na njih.
Isaija 30,33Jer je već pripravljen Tofet, i samom caru pripravljen je, načinio je dubok i širok; mjesta, ognja i drva ima mnogo; dah Gospodnji kao potok sumporni upaliće ga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje