Tražilica


Izaija 32. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 32,1Evo, pravedno će vladati kralj. Po pravdi će vladati knezovi.
Izaija 32,2Svaki će biti utočište od bure, zaklon od vjetra, kao potoci u suhoj pustari, kao sjena velike hridine u zemlji ispucanoj od suše.
Izaija 32,3Neće više biti zastrte oči onih koji vide, uši onih koji čuju, pozorno će slušati.
Izaija 32,4Učit će mudrost srce nerazumnih, brzo i razgovijetno govorit će jezik tepavaca.
Izaija 32,5Prostak neće se više zvati plemenitim, niti će se lupež zvati odličnim.
Izaija 32,6Jer prostak govori prostački, srce njegovo misli na zlo, radi opako i govori lažno proti Gospodu; gladnoga pušta da strada i žednome uskraćuje pilo.
Izaija 32,7I oružje lupeža zlo je, on misli samo na spletke, kvari siromahe govorima lažnim, i kad slabi zastupa pravo svoje.
Izaija 32,8Plemenit misli samo na plemenito i ustaje samo za plemenito.
Izaija 32,9Ustanite, žene nehajne, čujte riječi moje, kćeri bezbrižne poslušajte govor moj!
Izaija 32,10Samo malo dana iza jedne godine vi ćete drhtati, vi bezbrižne, jer neće biti berbe i skupljanje voća neće doći.
Izaija 32,11Strašite se, bezbrižne, i dršćite, bezbrižne, svucite se, skinite haljine i ostavite samo bedra zaogrnuta!
Izaija 32,12Tugujući udarajte se u prsa za sjajnim njivama, za rodnim čokotima,
Izaija 32,13Za poljem naroda mojega, koje nosi trnje i draču, jest, za svima kućama, što su bile pune radosti, za gradom, što je bio pun veselja!
Izaija 32,14Jer je dvor ostavljen, vreva je gradska zamukla, gora dvorska i stražara postale su rupe za dugo vremena, trkalište divljim magarcima, paša stadima.
Izaija 32,15Dok se ne izlije na nas duh i s visine; tada će pustinja postati a vrt, i vrt će vrijediti kao šuma.
Izaija 32,16Tada će pravo stanovati u pustinji i pravednost prebivati u vrtu.
Izaija 32,17Djelo pravednosti bit će mir i dohodak prava pokoj i sigurnost dovijeka.
Izaija 32,18Na mjestu mira stanovat će narod moj, u prebivalištima sigurnim, u počivalištima bezbrižnim.
Izaija 32,19Ali će tuča pasti, kad se sruši šuma i grad potone u dubinu.
Izaija 32,20Blagoslovljeni ste vi, možete sijati pokraj svih voda i puštati volove i magarce da slobodno trče!
Izaija 32,1 Evo po pravdi kralj kraljuje, po pravici vladaju knezovi:
Izaija 32,2svaki je kao zavjetrina, utočište od nevremena, kao u sušnoj zemlji potoci, kao sjena u žednoj pustari.
Izaija 32,3Oči vidovitih neće više biti slijepe, uši onih što čuju slušat će pozorno;
Izaija 32,4srce nerazumnih shvaćat će mudrost, mucavci će govorit` okretno i razgovijetno;
Izaija 32,5pokvarenjaka neće više zvati plemenitim, varalicu neće više držat` odličnikom.
Izaija 32,6Jer, pokvarenjak govori ludosti i srce mu bezakonje snuje, da počini zlodjela, da o Jahvi oholo govori; da gladnoga ostavi prazna želuca, da žednome napitak uskrati.
Izaija 32,7U varalice pakosno je oružje; on spletke samo kuje, da lažima upropasti uboge, pa i kad nevoljnik pravo dokazuje.
Izaija 32,8U plemenita nakane su plemenite i plemenito on djeluje.
Izaija 32,9Ustajte, žene nehajne, slušajte moj glas; kćeri lakoumne, čujte mi besjedu.
Izaija 32,10Za godinu i nekoliko dana drhtat ćete, lakoumnice, jer jematve neće biti, plodovi se neće brati.
Izaija 32,11Dršćite, nehajnice, strepite, lakoumnice, svucite se, obnažite, oko bedara kostrijet opašite!
Izaija 32,12Bijte se u prsa zbog ljupkih polja, plodnih vinograda;
Izaija 32,13zbog njiva naroda mojega što rađaju trnjem i dračem; zbog svih kuća veselih, grada razigranog.
Izaija 32,14Jer, napuštena bit će palača, opustjet će bučni grad; Ofel i kula postat će brlog dovijeka - bit će radost divljim magarcima, paša stadima,
Izaija 32,15dok se na nas ne izlije duh iz visina. Tad će pustinja postat` voćnjak, a voćnjak se u šumu pretvorit`.
Izaija 32,16U pustinji će se nastaniti pravo, i pravda će prebivati u voćnjaku.
Izaija 32,17Mir će biti djelo pravde, a plod pravednosti - trajan pokoj i uzdanje.
Izaija 32,18Narod će moj prebivati u nastambama pouzdanim, u bezbrižnim počivalištima.
Izaija 32,19A šuma će biti oborena, grad će biti snižen.
Izaija 32,20Blago vama: sijat ćete kraj svih voda, puštajući vola i magarca da slobodno idu!
Izaija 32,1Tada će kralj zavladati prema pravdi, poglavari vladat će prema pravu.
Izaija 32,2Svaki od njih bit će kao jedan zaklon protiv vjetra, vjetar, jedno sklonište protiv oluje, oni bit će kao tijekovi vode u jednoj sasušenoj zemlji, kao sjena velike stijene u jednoj bezvodnoj zemlji.
Izaija 32,3Oči onih koji vide neće više biti zatvorene, uši onih koji čuju bit će pozorne.
Izaija 32,4žurni ljudi razmišljat će za razumjeti, a jezik onih koji mucaju govorit će hitro i razgovjetno.
Izaija 32,5Neće se više bezumnom dati dati ime plemenitog i neće se više reći podmuklom da je plemenit.
Izaija 32,6Bezumnik, u stvari, koristi se ludostima, a u svom *srcu smišlja zlo: on postupa u bezbožnosti i upućuje GOSPODU *svetogrđa, on on ostavlja izgladnjelom prazan trbuh i pušta žednom uzmanjkati piće.
Izaija 32,7Glede podmuklog, njegove su smicalice zločinačke: on izvodi spletke da bi izgubili nesretnici putem lažnih izjava, u času kad ti siroti ljudi parbe se za svoju stvar.
Izaija 32,8Ali, onaj koji je plemenit ima plemenite namjere i ne poduzima no plemenita djela.
Izaija 32,9žene nehajne, ustanite, slušajte me! Kćeri bezbrižne, slušajte što ću vam ja reći:
Izaija 32,10Za jednu punu godinu, vi ćete zadrhtati, vi bezbrižnice, jer jematva bit će završena i neće više biti berbe.
Izaija 32,11Drhtite, vi nehajnice strijepite, vi bezbrižnice, ostavite svoju odjeću, svucite se, stavite jednu pregaču na vaša križa . Jeca se udarajući u prsa nad poljima lijepim i nad vinogradima plodnim,
Izaija 32,13nad zemljom mojeg puka gdje uzrastaju grmlja trnja, nad svim radosnim kućama varoši urnebesnoj.
Izaija 32,14Palača je napuštena, bučni grad napušten. Ofel s kulom osmatračnicom služit će za uvijek kao leglo za veselje divljim magarcima . i prehranu stada,
Izaija 32,15sve dok odozgo, duh ne bude prosut na nas. Tada će pustinja postati jedan povrtnjak, dok povrtnjak imat će vrijednost šume.
Izaija 32,16Pravo će stanovati u pustinji, a u povrtnjaku smjestit će se pravda.
Izaija 32,17Plod pravde bit će mir: pravda proizvest će spokoj i sigurnost zauvijek.
Izaija 32,18Moj narod smjestit će se u mirnu krajinu, u sigurna boravišta, mirna mjesta odmora,
Izaija 32,19ali šuma će se stropoštati pod gradom, a grad će pasti vrlo nisko -.
Izaija 32,20Sretni bit ćete vi: sijat ćete posvuda gdje ima vode, puštat ćete govedo i magarca bez spona.
Isaija 32,1Evo, car će carovati pravo i knezovi će vladati po pravdi.
Isaija 32,2I čovjek će biti kao zaklon od vjetra, i kao utočište od poplave, kao potoci na suhu mjestu, kao sjen od velike stijene u zemlji sasušenoj.
Isaija 32,3I oči onijeh koji vide neće biti zaslijepljene, i uši onijeh koji čuju slušaće.
Isaija 32,4I srce nerazumnijeh razumjeće mudrost, i jezik mutavijeh govoriće brzo i razgovijetno.
Isaija 32,5Nevaljalac se neće više zvati knez, niti će se tvrdica nazivati podašnijem.
Isaija 32,6Jer nevaljalac o nevaljalstvu govori, i srce njegovo gradi bezakonje, radeći licemjerno i govoreći na Boga laž, da isprazni dušu gladnomu i napoj žednomu da uzme.
Isaija 32,7I sprave tvrdičine zle su; smišlja lukavštine da zatre nište riječima lažnijem i kad siromah govori pravo.
Isaija 32,8Ali knez smišlja kneževski, i ustaje da radi kneževski.
Isaija 32,9Ustanite, žene mirne, slušajte glas moj; kćeri bezbrižne, čujte riječi moje.
Isaija 32,10Za mnogo godina bićete u smetnji, vi bezbrižne; jer neće biti berbe, i sabiranje neće doći.
Isaija 32,11Strašite se, vi mirne; drkćite, vi bezbrižne, svucite se, budite gole, i pripašite oko sebe kostrijet,
Isaija 32,12Bijući se u prsi za lijepijem njivama, za rodnijem čokotima.
Isaija 32,13Trnje i čkalj niknuće na zemlji naroda mojega, i po svijem kućama veselijem, u gradu veselom.
Isaija 32,14Jer će se dvorovi ostaviti, vreve gradske nestaće; kule i stražare postaće pećine dovijeka, radost divljim magarcima i paša stadima,
Isaija 32,15Dokle se ne izlije na nas duh s visine i pustinja postane njiva a njiva se stane uzimati za šumu.
Isaija 32,16Tada će sud stanovati u pustinji, i pravda će stajati na njivi.
Isaija 32,17I mir će biti djelo pravde, što će pravda učiniti biće pokoj i bezbrižnost dovijeka.
Isaija 32,18I moj će narod sjedjeti u mirnu stanu i u šatorima pouzdanijem, na počivalištima tihim.
Isaija 32,19Ali će grad pasti na šumu, i grad će se vrlo sniziti.
Isaija 32,20Blago vama koji sijete pokraj svake vode, i puštate volove i magarce.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje