Tražilica


Izaija 52. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 52,1Ustani, ustani, obuci se u snagu svoju, Sione! Obuci sjajne haljine svoje, Jerusaleme, grade sveti, jer ni jedan, koji je neobrezan i nečist, neće više ući u tebe.
Izaija 52,2Otresi prah sa sebe! Ustani, zarobljena četo Jerusalema! Skini okove s vrata svojega, zarobljena četo, stanovništvo Siona!
Izaija 52,3Jer ovako veli Gospod: "Zabadava su vas prodali; pa ćete se i bez novaca iskupiti."
Izaija 52,4Jer ovako veli svemogući Gospod: "Najprije siđe narod moj u Egipat, da boravi tamo u tuđini. Asirija ga pritisnu zabadava.
Izaija 52,5A sada", - veli Gospod - "što imam ovdje još da činim? Jer je narod moj zarobljen zabadava. Gospodari se njegovi hvale, - veli Gospod. - "Neprestano, svaki čas huli se na ime moje.
Izaija 52,6Zato će narod moj spoznati ime moje. Zato će spoznati u onaj dan, da sam ja, koji govori: 'Ovdje sam'."
Izaija 52,7Kako su krasne na gorama noge glasnika radosti, koji navješćuju mir, koji donose radosnu vijest dobra, koji oglašuje spasenje, koji govori Sionu: "Bog tvoj kraljuje."
Izaija 52,8Čuj, stražari tvoji podižu glas, svi kliču, jer okom u oko vide puni radosti povratak Gospodnji u Sion.
Izaija 52,9Klikujte u sav glas, ruševine Jerusalema, jer Gospod tješi narod svoj. On otkupljuje Jerusalem.
Izaija 52,10Gospod je pokazao svetu mišicu svoju pred očima svih naroda. Svi krajevi zemlje gledaju spasenje Boga našega.
Izaija 52,11Proč, odlazite, izađite odatle, ne dotičite se ničega nečista! Izađite iz područja njihova, očistite se, koji nosite suđe Gospodnje!
Izaija 52,12Jer ne treba da izađete u hitnji, da se odatle uklonite bježeći; jer pred vama ide Gospod, i vaše je zapleće Bog Izraelov.
Izaija 52,13"Gle, uspjet će sluga moj, popet će se, uzdignut će se, bit će silno uzvišen.
Izaija 52,14Kako su se mnogi ustrašili nad tobom - jer je nečovječji bio iznakažen njegov izgled; lik njegov nije više bio sličan čovječjemu -
Izaija 52,15Tako će on začuditi mnoge narode. Kraljevi će pred njim zatisnuti usta svoja, kad vide, što im se još nikada nije pripovjedilo, kad čuju, što nijesu još nikada slušali."
Izaija 52,1 Probudi se! Probudi se! Odjeni se snagom, Sione! Odjeni se najsjajnijim haljinama, Jeruzaleme, grade sveti, jer više neće k tebi ulaziti neobrezani i nečisti.
Izaija 52,2Otresi prah sa sebe, ustani, izgnani Jeruzaleme! Skini okov sa svog vrata, izgnana kćeri sionska.
Izaija 52,3Jest, ovako govori Jahve: "Bili ste prodani nizašto i bit ćete otkupljeni bez novaca.
Izaija 52,4Jest, ovako govori Gospod Jahve: "Moj je narod sišao nekoć u Egipat da se ondje nastani kao stranac, potom ga Asirci nizašto potlačiše.
Izaija 52,5Ali sada, čemu sam ja ovdje - riječ je Jahvina - kad je moj narod bio bez razloga porobljen, a gospodari njegovi likuju - riječ je Jahvina - i bez prestanka se danomice ime moje huli.
Izaija 52,6Zato će narod moj poznati moje ime i shvatit će u onaj dan da sam ja koji govorim: `Evo me!`
Izaija 52,7Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću, i spasenje naviješta govoreć Sionu: "Bog tvoj kraljuje!
Izaija 52,8Čuj, stražari ti glas podižu, zajedno svi kliču od radosti, jer na svoje oči vide gdje se na Sion vraća Jahve.
Izaija 52,9Radujte se, kličite, razvaline jeruzalemske, jer je Jahve utješio narod svoj i otkupio Jeruzalem.
Izaija 52,10Ogolio je Jahve svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega.
Izaija 52,11Odlazite, odlazite, iziđite odatle, ne dotičite ništa nečisto! Iziđite iz njegove sredine! Očistite se, vi koji nosite posude Jahvine!
Izaija 52,12Jer nećete izići u hitnji, niti ćete ići bježeći, jer će vam prethodnica biti Jahve, a zalaznica Bog Izraelov!
Izaija 52,13Gle, uspjet će Sluga moj, podignut će se, uzvisit` i proslaviti!
Izaija 52,14Kao što se mnogi užasnuše vidjevši ga - tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka -
Izaija 52,15tako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim usta stisnuti videć` ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajuć` ono o čemu nikad čuli nisu:
Izaija 52,1Digni se, digni se, odjeni se snagom, o *Sione, odjeni svoju odjeću slave, Jeruzaleme, grade *svetosti, jer od sada, neobrezani, *nečisti, neće više dobiti povratka k tebi.
Izaija 52,2Napolje iz prašine, okupaj se, ustani, ti, zarobljenice, Jeruzaleme, strgaj sveze sa svog vrata, ti zarobljenice, kćeri Siona .
Izaija 52,3Da, ovako govori GOSPOD: Vi ste besplatno prodani, bez novca ćete vi biti i otkupljeni!
Izaija 52,4Da, ovako govori Gospodin BOG: U početku, u Egipat je moj puk sišao da se u njem skloni; na kraju, Asur ga je podvrgnuo otimačini;
Izaija 52,5a sada, ovdje, što ja to žanjem? Proročanstvo GOSPODOVO jer moj puk je besplatno bio otet, njegovi mučitelji urlaju proročanstvo GOSPODOVOi to bez prekida, dužinom dana, moje je *ime izvregnuto ruglu!
Izaija 52,6Od sada će moj puk saznati koje je moje ime; od sada, u ovaj dan, on će znati da sam ja onaj isti koji potvrđuje: ” Evo me! “
Izaija 52,7Kako su oni dobrodošli, na vrhove planina, koraci glasonoše koji nam daje objavu o miru, koji donosi jednu poruku dobrote, koji nam daje slušati o spasenju, koji kaže Sionu: ” Tvoj Boga vlada! “
Izaija 52,8Glasovi tvojih uhoda! Oni podižu svoje glasove, zajedno oni kliču, jer, oči u oči, oni vide GOSPODA u času kad stiže na Sion.
Izaija 52,9Prasnite, kliknite svi zajedno, opustošenja Jeruzalema, jer GOSPOD okrjepljuje svoj narod, on otkupljuje Jeruzalem.
Izaija 52,10GOSPOD iznosi, pred pogledom svih narod ruku rasprostirući svoju *svetost, a svi krajevi zemlje vidjet će spasenje našeg Boga.
Izaija 52,11Pođite, pođite, iziđite odavde; nečisti ne dodirujte tu; iziđite iz sred Babilonije, očistite se, vi koji nosite predmete vjerovanja GOSPODOVOG.
Izaija 52,12To nije u stvari u žurbi što vi izlazite, ni u panici da vi idete; jer onaj koji bude išao ispred vas, to će biti GOSPOD, i važa zalaznica, to će biti Bog Izraelov.
Izaija 52,13Evo da će moj sluga pobijediti on će biti na visokom mjestu, uzdignut, oduševljen beskrajno.
Izaija 52,14kako god mnošto bi užasnuto zbog njega toliko da, na toj točki uništenja, njegov lik ne bijaše više onaj ljudski, a njegov izgled ne bijaše više onaj sina Adamovog .
Izaija 52,15isto glede njega mnoštvo će biti opčarano, kraljevi će ostati zatvorenih usta, jer oni vide ono šo bijaše ispričano, i oni promatraju ono što ne bijahu razumjeli govoriti.
Isaija 52,1Probudi se, probudi se, obuci se u silu svoju, Sione; obuci krasne haljine svoje, Jerusalime grade sveti; jer neće više ući u tebe neobrezani i nečisti.
Isaija 52,2Otresi prah sa sebe, ustani, sjedi, Jerusalime; skini okove s vrata svojega, zarobljena kćeri Sionska.
Isaija 52,3Jer ovako veli Gospod: zabadava se prodadoste, i iskupiste se bez novaca.
Isaija 52,4Jer ovako veli Gospod Gospod: u Misir siđe moj narod prije da ondje žive kao došljaci, ali Asirci im činiše silu ni za što.
Isaija 52,5A sada što ću tu? veli Gospod; jer je narod moj zaboravljen ni za što; koji vladaju njim, cvijele ga, veli Gospod, i jednako svaki dan huli se na ime moje.
Isaija 52,6Zato će poznati narod moj ime moje, zato će poznati u onaj dan da sam ja koji govorim: evo me.
Isaija 52,7Kako su krasne na gorama noge onoga koji nosi dobre glase, koji oglašuje mir, koji javlja dobro, oglašuje spasenje, govori Sionu: Bog tvoj caruje.
Isaija 52,8Stražari će tvoji podignuti glas, podignuće glas, i svi će zapjevati, jer će očima vidjeti gdje Gospod vodi natrag Sion.
Isaija 52,9Klikujte i pjevajte, razvaline Jerusalimske, jer Gospod utješi narod svoj, izbavi Jerusalim.
Isaija 52,10Zagali Gospod svetu mišicu svoju pred svijem narodima, da vide svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega.
Isaija 52,11Otstupite, otstupite, izidite odatle, ne dotičite se ničega nečista; izidite ispred njega, očistite se vi koji nosite sude Gospodnje.
Isaija 52,12Jer nećete izaći u hitnji, niti ćete ići bježeći; jer će Gospod ići pred vama, i zadnja vojska biće vam Bog Izrailjev.
Isaija 52,13Gle, sluga će moj biti srećan, podignuće se i uzvisiće se i proslaviće se.
Isaija 52,14Kako se mnogi začudiše tebi, što bijaše nagrđen u licu mimo svakoga čovjeka, i u stasu mimo sinove čovječije,
Isaija 52,15Tako će opet udiviti mnoge narode, carevi će pred njim zatisnuti usta svoja, jer će vidjeti što im nije kazivano i razumjeće što nijesu slušali.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje