Tražilica


Izaija 65. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 65,1"Potražili su me, koji nijesu pitali za me. Našli sa me, koji me nijesu tražili. Rekao sam narodu, koji se još nije bio zvao mojim imenom: 'Evo me, evo me!'
Izaija 65,2Cijelo sam vrijeme širio ruke svoje za narodom nepokornim, koji je išao za svojim mislima putom, koji nije bio dobar.
Izaija 65,3Za narodom, koji me je jednako dražio bez straha, dok je žrtvovao u vrtovima i kadio na žrtvenicima od opeka.
Izaija 65,4Oni sjede u grobovima, noćuju na šutljivim mjestima. Jedu meso svinjeće, u sudovima je njihovim juha od nečista.
Izaija 65,5Govore: 'Stoj! Ne dolazi mi blizu, jer sam svet za te.' Takvi su ljudi dim u nosu mojem, oganj, što gori vazda.
Izaija 65,6Eto, napisano je preda mnom: Neću mirovati, dok to ne platim. Platit ću im u njedra.
Izaija 65,7Za zlodjela vaša i za sve zlodjela otaca vaših", veli Gospod, "koji su žrtvovali na gorama i na humovima grdili me. Platit ću im u njedra plaću za djela, što su ih učinili od početka."
Izaija 65,8Ovako veli Gospod: "Kao što se kaže o grozdu, kad se u njemu nađe soka: 'Ne kvari ga; jer je blagoslov u njemu!' tako ću učiniti zbog sluga svojih, da ne uništim sve.
Izaija 65,9Zato ću izvesti potomka iz Jakova i baštinika svojih gora iz Jude. Jest, izabranici moji bit će baštinici. Sluge će moje stanovati tamo.
Izaija 65,10Tada će ravnica šaronska postati pašnjak za ovce i dolina akorska počivalište za goveda narodu mojemu, koji su god pitali za me.
Izaija 65,11A vi, koji ostavljate Gospoda, koji zaboravljate svetu goru moju, koji postavljate što bogu sreće i vino mirisno prinosite kao naljev božici sudbine,
Izaija 65,12Vas određujem za mač. Vi ćete svi pripasti na klanje, jer nijeste se odazvali, kad sam zvao, jer nijeste slušali, kad sam govorio, nego ste činili, što je zlo u očima mojim, i izabrali ste, što mi se nije dopadalo."
Izaija 65,13Zato ovako veli svemogući Gospod: "Gle, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati Gle, sluge će moje piti, a vi ćete žedni biti. Gle, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stidjeti.
Izaija 65,14Gle, sluge će moje klicati od radosti u srcu, a vi ćete jadikovati od žalosti u srcu i ridati iz duha slomljena.
Izaija 65,15Imena svoja ostavit ćete izabranima mojim za ukletvu. Svemogući Gospod ubit će vas, a slugama će svojim dati drugo ime.
Izaija 65,16Tko se blagosliva u zemlji, blagoslivljat će se kod Boga vjernosti. Tko se kune u zemlji, klet će se kod Boga vjernosti, jer će se zaboraviti prijašnje tjeskobe i iščeznut će ispred očiju mojih.
Izaija 65,17Jer gle, ja ću stvoriti novo nebo i novu zemlju. Ne spominju se više stvari prijašnje. Nikomu više ne dolaze na um.
Izaija 65,18Ne, radujte se, veselite se uvijek zbog onoga, što stvaram, jer eto, ja ću pretvoriti Jerusalem u veselje i narod njegov u radost.
Izaija 65,19Ja ću se sam veseliti zbog Jerusalema i radovati se zbog naroda svojega. Neće se više u njemu čuti glas plača niti glas jauka.
Izaija 65,20Neće više biti ondje djetešca od malo dana ni starca, koji potpuno ne navrši dobi svoje. Ne, mladić će umirati kao stogodišnjak, i tko doživi samo sto godina, vrijedi kao grješnik pogođen prokletstvom.
Izaija 65,21Oni će graditi kuće i u njima stanovati. Sadit će vinograde i uživati plodove njihove.
Izaija 65,22Neće oni gradit i, a drugi stanovati. Neće saditi, a drugi jesti. Dobi drveća bit će jednaka dob naroda mojega. Prihod svojih ruku moji će izabranici također sami potrošiti.
Izaija 65,23Neće se truditi uzalud, niti će rađati djecu za jadan svršetak, jer su oni rod blagoslovljenih od Gospoda i potomci njihovi zajedno s njima.
Izaija 65,24Prije nego zazovu, ja ću se odazvati. Dok još govore, ja ću već uslišiti.
Izaija 65,25Vuk i janje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao goveče, i zmija će se hraniti prahom. Neće zlo činiti, neće nikome uditi na svoj svetoj gori mojoj", veli Gospod.
Izaija 65,1 Potražiše me koji ne pitahu za me, nađoše me koji me ne tražahu; rekoh: "Evo me! Evo me!" narodu koji ne prizivaše ime moje.
Izaija 65,2Svagda sam pružao ruku narodu odmetničkom, koji hodi putem zlim, za mislima svojim,
Izaija 65,3narodu koji me bez prestanka u lice srdi: žrtvuju po vrtovima, kad prinose na opekama,
Izaija 65,4na grobovima stanuju i noće na skrovitim mjestima, jedu svinjetinu, meću u zdjele jela nečista.
Izaija 65,5I još govore: "Ukloni se! Ne prilazi mi da te ne posvetim." Oni su mi dim u nosu, oganj što gori povazdan.
Izaija 65,6Evo, sve je napisano preda mnom: neću ušutjet` dok im ne platim, dok im ne platim u njedra,
Izaija 65,7za bezakonja vaša i vaših otaca, sva zajedno - govori Jahve. Koji su prinosili kad na gorama i pogrđivali me na brežuljcima - izmjerit ću im u krilo plaću za djela prijašnja.
Izaija 65,8Ovako govori Jahve: "Kao što o soku u grozdu vele: `Ne uništavajte ga, u njemu je blagoslov!` tako ću učiniti i ja radi slugu svojih, neću sve uništiti.
Izaija 65,9Izvest ću iz Jakova potomstvo, a iz Jude baštinika gora svojih; baštinit će ih odabranici moji, i moje će se sluge ondje naseliti.
Izaija 65,10Šaron će postati pašnjak ovcama, a nizina akorska počivalište govedima - narodu mojem koji mene traži.
Izaija 65,11A vi koji ste Jahvu ostavili, koji ste zaboravili Svetu goru moju, koji pripremate stol Gadu, koji Meniju naljev lijevate,
Izaija 65,12za mač sam vas odredio - past ćete ničice da vas kolju. Jer zvao sam vas, a vi se niste odazvali, govorio sam, a vi niste slušali, nego ste činili što je zlo u očima mojim, izabirali ste što mi nije po volji.
Izaija 65,13Stog ovako Jahve Gospod govori: "Evo, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati. Evo, sluge će moje piti, a vi ćete žeđati. Evo, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stidjeti.
Izaija 65,14Evo, sluge će se moje radovati od sreće u srcu, a vi ćete vikati od boli u srcu i kukati duše slomljene!
Izaija 65,15Ime ćete svoje ostaviti za kletvu mojim izabranicima: `Tako te ubio Jahve!` A sluge svoje on će zvati drugim imenom.
Izaija 65,16Tko se u zemlji bude blagoslivljao, nek` se blagoslivlje Bogom vjernim. I tko se u zemlji bude kleo, nek` se kune Bogom vjernim. Jer prijašnje će nevolje biti zaboravljene, od očiju mojih bit će sakrivene.
Izaija 65,17Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.
Izaija 65,18Veselite se i dovijeka kličite zbog onoga što ja stvaram; jer, evo, od Jeruzalema stvaram klicanje, od naroda njegova radost.
Izaija 65,19I klicat ću nad Jeruzalemom, radovat` se nad svojim narodom. U njemu više neće čuti ni plača ni vapaja.
Izaija 65,20U njemu više neće biti novorođenčeta koje živi malo dana ni starca koji ne bi godina svojih navršio: najmlađi će umrijet` kao stogodišnjak, a tko ne doživi stotinu godina prokletim će se smatrati.
Izaija 65,21Gradit će kuće i stanovat` u njima, saditi vinograde i uživati rod njihov.
Izaija 65,22Neće se više graditi da drugi stanuju ni saditi da drugi uživa: vijek naroda moga bit će k`o vijek drveta, izabranici moji dugo će uživati plodove ruku svojih.
Izaija 65,23Neće se zalud mučiti i neće rađati za smrt preranu, jer će oni s potomcima svojim biti rod blagoslovljenika Jahvinih.
Izaija 65,24Prije nego me zazovu, ja ću im se odazvat`; još će govoriti, a ja ću ih već uslišiti.
Izaija 65,25Vuk i jagnje zajedno će pasti, lav će jesti slamu k`o govedo; al` će se zmija prahom hraniti. Nitko neće činiti zla ni štete na svoj Svetoj gori mojoj" - govori Jahve.
Izaija 65,1Pustio sam se tražiti od onih koji me nisu pitali za savjet, pustio sam se naći onima koji me ne tražiše, ja sam rekao: ” Evo me, evo me“ jednom narodu koji ne zazivaše *ime moje.
Izaija 65,2Ja sam pružao svoje ruke, cijelog dana, prema jednom pobunjenom narodu prema onima koji slijede put koji nije dobar, koji su povučeni od svojih vlastitih zamisli.
Izaija 65,3To je jedan narod koji me vrijeđa, u lice, neprekidno: oni žrtvuju u svojim vrtovima, Oni dime svoje miomirise . na ciglama,
Izaija 65,4oni se drže u jamama, oni provode noći u pećinama, oni jedu svinjsko meso, i njihovi pladnjevi nisu drugo do kaša gada;
Izaija 65,5oni si kazuju: ” Pazi se, ne približavaj mi se, jer ću te učiniti presvetim ! “ Ta postupanja izazivaju u mojim nozdrvama jaru, jednu razjarenu vatru, cijelog dana;
Izaija 65,6pažnja, to je zapisano, nasuprot meni, tako da ja neću ostati nedjelatan, sve dok ja ne uzvratim, a uzvratim punog *srca.
Izaija 65,7vaše nastranosti i nastranosti vaših otaca, sve najedanput, reče GOSPOD. Oni koji na planinama dime miomirise, a na brijezima me srde, ja ću im uzvratiti punog srca mjeru njihovog prošlog ponašanja.
Izaija 65,8Ovako govori GOSPOD: Isto kao što se nađe jezgra u jednog grozdu pa se kaže: ” Ne uništavaj ju, jer ima jedan blagoslov unutra“, tako ću ja učiniti zbog mojih slugu, da ga uništim zajedno.
Izaija 65,9Ja ću izvesti iz Jakova jedno potomstvo, da, iz Jude, jednog baštinika mojih planina : moji će ih izabranici baštiniti, moje će sluge njih nastanjivati.
Izaija 65,10Šaron će postati pašnjak za sitnu stoku, dolina Akor stelja za krupnu stoku, u korist mojeg naroda, koji me bude tražio.
Izaija 65,11Ali vi, koji ste napustili GOSPODA, koji ste zaboravili *svetu planinu moju, koji za Gada pripravljate jedan stol i držite punu čašu libacija . za Menija,
Izaija 65,12ja, ja vas popisujem za mač: svi, vi ćete saviti koljeno da budete poklani! Ja sam zvao, u stvari, a vi niste odgovorili; ja sam govorio, a vi me niste slušali. Vi ste činili što je zlo u očima mojim i odlučili ste se za ono što meni ne godi.
Izaija 65,13To je zašto tako govori Gospodin BOG: Evo će sluge moje jesti, a vi, vi ćete trpjeti glad; evo će sluge moje piti, a vi, vi ćetet trpjeti žeđ; evo sluge moje veselit će se, a vi, vi ćete biti postiđeni;
Izaija 65,14evo će sluge moje usklikivati u zadovoljstvu srca svoga, a vi, vi ćete vapiti, u nezadovoljstvu svog srca, slomljenog duha, vi ćete urlati!
Izaija 65,15Vašim će imenom, moji izabranici, kleti, dodajući: ” Ubio te tako Gospodin BOG!“ Ali, u korist mojih slugu bit će zazivano jedno *Ime sasvim različito;
Izaija 65,16tko bude želio blagoslovljen biti na zemlji blagoslovit će se s: ” Bog *amena“, tko bude prisezao na zemlji prisezat će s: ”Bog amena“. Doista, nevolje prošlosti bit će zaboravljene da, one će biti skrivene mojim očima.
Izaija 65,17U stvari, evo ću ja stvoriti nova nebesa i jednu novu zemlju; tako prošlost neće više biti prizivana, ona se neće više pridizati sve to tajne *srca.
Izaija 65,18Naprotiv, to je jedno večno oduševljenje i klicanje od veselja što ću ja stvoriti : u stvari, klicanje od veselja koje ću ja stvoriti, bit će Jeruzalem, a oduševljenje bit će moj narod;
Izaija 65,19da, ja ću klicati od veselja zbog mog naroda! Od sada, neće se čuti odjekivati ni plačevi, ni krikovi.
Izaija 65,20Neće ondje više biti dojenčeta odnesenog nakon nekoliko dana ni starca koji navršava svoje dane; najmlađi u stvari u mirat će stogodišanjkom, a najnesretniji, to je stogodišnjak koji će postati manje no ništa .
Izaija 65,21Oni će graditi kuće i nastanjivat će ih, oni će saditi vinograde i jest će im plodove;
Izaija 65,22oni neće graditi više da netko drugi stanuje, oni neće više saditi da jedan drugi jede, jer, kakvi si dani jednog drveta, takvi su dani mojeg naroda, moji će izabranici moći koristiti proizvode svojih ruku.
Izaija 65,23Oni se neće više umarati za ništa, oni neće više rađati za pokolje, jer bit će oni potomstvo blagoslovljeno od GOSPODA, a njihovi će izdanci ostajati s njima.
Izaija 65,24I prije no što oni pozovu, ja, ja ću im odgovoriti, kad budu opet progovorili, ja, ja ću ih slušati!
Izaija 65,25Vuk i janje brstit će zajedno, lav, poput goveda, jest krmivo; glede zmije, prašina će njoj biti hrana njena. Neće se činiti ni zlo ni uništavanje na svoj mojoj *svetoj planini, reče GOSPOD.
Isaija 65,1Potražiše me koji ne pitahu za me; nađoše me koji me ne tražahu; rekoh narodu koji se ne zove mojim imenom: evo me, evo me.
Isaija 65,2Vas dan pružah ruke svoje narodu nepokornu, koji ide za svojim mislima putem koji nije dobar,
Isaija 65,3Narodu, koji me jednako gnjevi u oči, koji prinosi žrtve u vrtovima i kadi na opekama;
Isaija 65,4Koji sjede kod grobova i noćuju u pećinama, jedu meso svinjeće i juha im je nečista u sudovima;
Isaija 65,5Koji govore: odlazi, ne dohvataj me se, jer sam svetiji od tebe. Ti su dim u nozdrvama mojim, oganj koji gori vas dan.
Isaija 65,6Eto, napisano je preda mnom: neću mučati, nego ću platiti, platiću im u njedra.
Isaija 65,7Za bezakonja vaša i za bezakonja otaca vaših, veli Gospod, koji kadiše na gorama, i na humovima ružiše me, izmjeriću im u njedra platu za djela koja činiše od početka.
Isaija 65,8Ovako veli Gospod: kao kad ko nađe vina u grozdu, pa reče: ne kvari ga, jer je blagoslov u njemu, tako ću učiniti radi sluga svojih, neću ih potrti svijeh,
Isaija 65,9Jer ću izvesti sjeme iz Jakova i iz Jude našljednika gorama svojim, i naslijediće ih izbranici moji, i sluge moje naseliće se ondje.
Isaija 65,10A Saron će biti tor za ovce i dolina Ahorska počivalište za goveda narodu mojemu koji me traži.
Isaija 65,11A vi, koji ostavljate Gospoda, koji zaboravljate svetu goru moju, koji postavljate sto Gadu i ljevate naljev Meniju,
Isaija 65,12Vas ću izbrojiti pod mač, i svi ćete pripasti na klanje, jer zvah a vi se ne odzivaste, govorih a vi ne slušaste, nego činiste što je zlo preda mnom i izabraste što meni nije po volji.
Isaija 65,13Zato ovako veli Gospod Gospod: gle, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati; gle, sluge će moje piti, a vi ćete biti žedni; gle, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stidjeti.
Isaija 65,14Gle, sluge će moje pjevati od radosti u srcu, a vi ćete vikati od žalosti u srcu i ridaćete od tuge u duhu.
Isaija 65,15I ostavićete ime svoje izbranima mojim za uklin; i Gospod će te Bog ubiti, a sluge će svoje nazvati drugim imenom.
Isaija 65,16Ko se uzblagosilja na zemlji, blagosiljaće se Bogom istinijem; a ko se uskune na zemlji, kleće se Bogom istinijem; jer će se prve nevolje zaboraviti i sakrivene će biti od očiju mojih.
Isaija 65,17Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i što je prije bilo neće se pominjati niti će na um dolaziti.
Isaija 65,18Nego se radujte i veselite se dovijeka radi onoga što ću ja stvoriti; jer gle, ja ću stvoriti Jerusalim da bude veselje i narod njegov da bude radost.
Isaija 65,19I ja ću se veseliti radi Jerusalima, i radovaću se radi naroda svojega, i neće se više čuti u njemu plač ni jauk.
Isaija 65,20Neće više biti ondje maloga djeteta ni starca koji ne bi navršio dana svojih; jer će dijete umirati od sto godina, a grješnik od sto godina biće proklet.
Isaija 65,21I oni će graditi kuće i sjedjeće u njima; i sadiće vinograde i ješće rod njihov.
Isaija 65,22Neće oni graditi a drugi se naseliti, neće saditi a drugi jesti, jer će dani narodu mojemu biti kao dani drvetu, i izbranicima će mojim ovetšati djela ruku njihovijeh.
Isaija 65,23Neće raditi uzalud, niti će rađati za strah, jer će biti sjeme blagoslovenijeh od Gospoda, i natražje će njihovo biti s njima.
Isaija 65,24I prije nego poviču, ja ću se odazvati; još će govoriti, a ja ću uslišiti.
Isaija 65,25Vuk i jagnje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao vo; a zmiji će biti hrana prah; neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, veli Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje