Tražilica


Izlazak 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 25,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Izlazak 25,2"Zapovjedi sinovima Izraelovim, neka pobiraju za me prilog; od svakoga, koji hoće da drage volje dadne, uzmite za me prinos.
Izlazak 25,3A ovo je prilog, što ćete ga pobirati od njih: zlato, srebro i mjed,
Izlazak 25,4Modar i crven skerlet predivo, fini lan, kostrijet;
Izlazak 25,5Kože ovnujske crveno obojene, kože jazavčeve i drveta akacije;
Izlazak 25,6Ulje za svijećnjak, mirisi za ulje pomazanja i za mirisavi kad;
Izlazak 25,7Kamenje oniksovo i drugo kamenje drago za ukivanje na oplećak i naprsnik.
Izlazak 25,8Podignite mi Svetište, da mogu prebivati u sredini njihovoj.
Izlazak 25,9Sagradite mi ga posve po uzorku, što ću ti ga pokazati od Šatora i od svih oprema njegovih.
Izlazak 25,10Napravite kovčeg od drveta akacije, dva i po lakta dug, lakat i po širok, lakat i po visok.
Izlazak 25,11Pozlati ga iznutra i izvana čistim zlatom i odozgor mu napravi vijenac zlatan unaokolo.
Izlazak 25,12Salij mu uz to četiri zlatna koluta i pričvrsti ih na četiri noge, dva koluta na jednoj strani i dva koluta na drugoj strani.
Izlazak 25,13Napravi motke od drveta akacije i pozlati ih.
Izlazak 25,14Utakni motke u kolute na stranama kovčega, da se o njima može nositi kovčeg.
Izlazak 25,15Motke neka ostanu u kolutima kovčega i neka se nikada ne izvlače.
Izlazak 25,16U kovčeg stavi zakon, što ću ti ga dati.
Izlazak 25,17Napravi onda pomirilište od čistoga zlata, dva i po lakta dugo i lakat i po široko.
Izlazak 25,18Napravi uz to dva kerubina zlatna. Izradi ih kovanim radom tako, da čine jedan komad s obadva kraja pomirilišta.
Izlazak 25,19Jednoga kerubina napravi tako, da čini jedan komad s jednim krajem, a drugoga kerubina tako, da čini jedan komad s drugim krajem. Postavi dakle obadva kerubina na obadva kraja tako, da čine jedan komad s pomirilištem.
Izlazak 25,20Kerubini neka drže raširena krila svoja prema gore i tako ujedno svojim krilima neka pokrivaju pomirilište. Lica njihova neka su okrenuta jedno prema drugome, i neka su ujedno lica kerubina upravljena prema pomirilištu.
Izlazak 25,21Metni pomirilište odozgor na kovčeg, a u kovčeg metni zakon, kojega ću ti dati.
Izlazak 25,22Tamo ću se ja s tobom sastajati, i od pomirilišta između obadva kerubina, što su na kovčegu zavjeta, sve ću ti priopćivati, što ti imam nalagati za sinove Izraelove.
Izlazak 25,23Napravi i stol od drveta akacije, dva lakta dug, jedan lakat širok i lakat i po visok.
Izlazak 25,24Pozlati ga čistim zlatom i napravi na njemu vijenac zlatan unaokolo.
Izlazak 25,25I napravi mu unaokolo za dlan širok okvir i na tom okviru napravi unaokolo vijenac zlatan.
Izlazak 25,26Salij za to četiri koluta zlatna i pričvrsti kolute na četiri strane, i to na četiri noge njegove.
Izlazak 25,27Tik uz okvir imaju biti koluti, da se u njih utaknu motke, da se tako može nositi što.
Izlazak 25,28Motke napravi od drveta akacije i pozlati ih. O njima ima se nositi stol.
Izlazak 25,29Metni mu onda njegove zdjele, čaše, varjače i vrčeve, kojima će se prinositi tekuće žrtve. Napravi ih od čistoga zlata.
Izlazak 25,30Na što neprestano postavljaj preda me kruhove obličja.
Izlazak 25,31Napravi i svijećnjak od čistoga zlata. Svijećnjak, noga njegova i stablo njegovo mora se izraditi kovanim radom. Njegove čaše, jabuke i cvjetovi imaju biti iz jednoga komada s njim.
Izlazak 25,32Best grana ima izlaziti s obje strane, tri grane svijećnjaka na jednoj strani i tri grane svijećnjaka na drugoj.
Izlazak 25,33Na svakoj grani imaju biti tri kao badem čaše s jabukom i cvijetom. Tako ima biti na svih šest grana, što izlaze iz svijećnjaka.
Izlazak 25,34Na samom stablu od svijećnjaka imaju biti četiri kao badem čaše s jabukom i cvijetom.
Izlazak 25,35I to ima biti uvijek jabuka ispod svake dvije grane, što izlaze iz njega, onda opet jabuka ispod dvije grane i onda opet jabuka ispod dvije grane, dakle ispod šest grana, što izlaze iz njega.
Izlazak 25,36Jabuke i grane njihove imaju biti iz jednoga komada s njim. Sve neka bude kovani rad iz jednoga komada od čistoga zlata.
Izlazak 25,37Napravi uz to sedam svjetionica. Neka se postave na njih ove svjetionice tako, da daju svoje svjetlo na prostor sprijeda.
Izlazak 25,38I usekači njegovi i tavice njegove imaju biti od čistoga zlata.
Izlazak 25,39Za sve te sprave ima se potrošiti jedan talenat čistoga zlata.
Izlazak 25,40Pripazi, da to izvedeš točno po uzorku, što ti je bio pokazan na gori.
Izlazak 25,1 Jahve reče Mojsiju:
Izlazak 25,2"Reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju čast od svakoga koji daje od srca.
Izlazak 25,3A primajte ove darove: zlato, srebro i tuč;
Izlazak 25,4ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan;
Izlazak 25,5učinjene ovnujske kože, pa fine kože; bagremovo drvo;
Izlazak 25,6ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kađenje;
Izlazak 25,7oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplećak i naprsnik.
Izlazak 25,8Neka mi sagrade Svetište da mogu boraviti među njima.
Izlazak 25,9Pri gradnji Prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti pokažem.
Izlazak 25,10"Od bagremova drva neka naprave Kovčeg: dva i po lakta dug, lakat i po širok i lakat i po visok.
Izlazak 25,11Okuj ga čistim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo završni pojas od zlata.
Izlazak 25,12Salij za nj četiri zlatna koluta; prikuj ih za četiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge.
Izlazak 25,13Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj.
Izlazak 25,14Onda provuci motke kroz kolutove sa strana Kovčega da se na njima Kovčeg nosi.
Izlazak 25,15Neka motke ostanu u kolutima Kovčega; neka se iz njih ne izvlače.
Izlazak 25,16Svjedočanstvo koje ću ti predati - u Kovčeg položi.
Izlazak 25,17"Pomirilište napravi također od čistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol.
Izlazak 25,18Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta.
Izlazak 25,19Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Pričvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim sačinjavaju jedan komad.
Izlazak 25,20Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilište.
Izlazak 25,21Stavi na Kovčeg Pomirilište, a u Kovčeg položi ploče Svjedočanstva što ću ti ih dati.
Izlazak 25,22Tu ću se ja s tobom sastajati i ozgo ću ti, iznad Pomirilišta - između ona dva kerubina što su na Kovčegu ploča Svjedočanstva - saopćavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima.
Izlazak 25,23"Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok.
Izlazak 25,24U čisto ga zlato obloži i načini mu naokolo završni pojas od zlata.
Izlazak 25,25Naokolo mu načini obrub, podlanicu širok, a onda po obrubu stavi završni pojas od zlata.
Izlazak 25,26Nadalje, uspravi mu četiri koluta od zlata pa mu ih pričvrsti na njegova četiri nožna ugla.
Izlazak 25,27Neka su kolutovi tik pod obrubom da služe kao kvake motkama za nošenje stola.
Izlazak 25,28Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima će se stol nositi.
Izlazak 25,29Za nj onda napravi: zdjele, varjače, vrčeve i pehare za izlijevanje prinosa. Načini ih od čistoga zlata.
Izlazak 25,30Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh.
Izlazak 25,31"Načini svijećnjak od čistoga zlata. Svijećnjak neka bude skovan. Njegovo podnožje, njegov stalak, njegove čaše, čaške i latice - sve neka bude od jednoga komada.
Izlazak 25,32Šest krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka, a tri kraka s druge strane stalka.
Izlazak 25,33Na jednome kraku neka budu tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. Tako za svih šest krakova što budu izbijali iz stalka svijećnjaka.
Izlazak 25,34Na samome svijećnjaku neka budu četiri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama.
Izlazak 25,35Čaška ispod dva kraka, sačinjavajući jedan komad s njime; onda čaška ispod druga dva kraka, od jednoga komada s njime, pa čaška ispod dva posljednja kraka, od jednoga komada s njime. Tako za svih šest krakova što iz stalka budu izbijali.
Izlazak 25,36Njihove čaške i njihovi krakovi sačinjavat će jedan komad s njim - sve skovano u jednome komadu od čistoga zlata.
Izlazak 25,37Napravi i sedam svjetiljaka za njih. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda.
Izlazak 25,38Usekači i pepeljare za njih neka su od čistoga zlata.
Izlazak 25,39Upotrijebi talenat čistoga zlata za svijećnjak i sav njegov pribor.
Izlazak 25,40Pazi! Načini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan.
Izlazak 25,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Izlazak 25,2` Reci sinovima Izraelovim da podignu za mene jedan doprinos; na sve ljude darežljivog srca dignut će te ovaj doprinos.
Izlazak 25,3A ovakav je doprinos koji će te dignuti na njih: dakle, zlato, bronca,
Izlazak 25,4ljubičasti purpur i crveni purpur, blještavi grimiz, lan, kozja dlaka,
Izlazak 25,5ovnova koža obojena u crveno, dupinova koža, drvo agacije,
Izlazak 25,6ulje za svjetiljku, aromate za ulje *pomazanja i miris za spaljivanje,
Izlazak 25,7kamen beril i kamenje za efod i prsnik .
Izlazak 25,8Oni će mi načiniti jedno svetište i ja ću boraviti među njima.
Izlazak 25,9Ja ću ti pokazati plan svih objekata: to je točno ono što će te vi napraviti.
Izlazak 25,10` Oni će dakle načiniti jedan kovčeg od akacijinog drveta, dug dva i pol lakta, širok jedan i pol lakat, visok jedan i pol lakat.
Izlazak 25,11Ti ćeš ga obložiti čistim zlatom; obložit ćeš ga iznutra i s vana i opkovati ga jednim opkovom od zlata.
Izlazak 25,12Izlit ćeš za njega četiri obruča od zlata i stavit ćeš ih na njegove četiri noge: dva obruča s jedne strane i dva obruča s druge strane.
Izlazak 25,13Načinit ćeš poluge od drveta akacije, obložit ćeš ih zlatom
Izlazak 25,14i ugurat ćeš u obruče sa strana kovčegu poluge koje će služiti za nositi ga.
Izlazak 25,15Poluge će ostati u obručima kovčega, one neće biti izvlačene.
Izlazak 25,16Stavit ćeš u kovčeg *ploču koju ću ti ja dati.
Izlazak 25,17Potom načinit ćeš poklopac od čistog zlata, dug dva i pol lakt.
Izlazak 25,18I načinit ćeš dva *kerubina od zlata; prikovat ćeš ih na dva kraja poklopca.
Izlazak 25,19Načini jednog kerubina na jednom kraju, a drugog kerubina na drugom kraju; načinit će te kerubine na izbočini poklopca, na njegovim dvama krajevima.
Izlazak 25,20Kerubini će raširiti svoja krila u vis da bi zaštitili poklopac svojim krilima; oni će biti licem u lice i gledat će poklopcu.
Izlazak 25,21Ti ćeš staviti poklopac iznad kovčega, a u kovčeg stavit ćeš ispravu koju ću ti dati.
Izlazak 25,22Ondje, ja ću te susretati i, s poklopca, između dvaju kerubina smještenih na kovčegu isprave, ja ću ti reći sve zapovijedi koje ti imam dati za sinove Izraelove.
Izlazak 25,23Potom ti ćeš napraviti jedan stol od akacije, dug dva lakta, širok jedan lakat, visine jedan i pol lakat.
Izlazak 25,24Optočit ćeš ga čistim zlatomi opkovati jednim obrubom od zlata.
Izlazak 25,25Uokvirit ćeš ga prečnicama od jedne palme i ti ćeš staviti zlatni opkov okolo prečnica.
Izlazak 25,26Načinit ćeš mu četiri obruča od zlata i staviti obruče na četiri ugla njegovih četiriju nogu.
Izlazak 25,27Sasvim uz prečnice bit će pričvršćeni obruči, za smjestiti poluge koje će služiti podizanju stola.
Izlazak 25,28Poluge ćeš načiniti od akacije, okovat ćeš ih zlatom a oneće služiti podizanju stola.
Izlazak 25,29Načinit ćeš mu pladnjeve, kupe, pehare i čaše, s kojima će se posipati libacije . A zlato je ono od čega ćeš ih načiniti.
Izlazak 25,30I neprekidno ćeš stavljati žrtveni kruh na stol, pred mene.
Izlazak 25,31Potom načinit ćeš jedan svijećnjak od čistog zlata. Svijećnjak će biti iskovan; njegovo postolje i šipka, njegove kupe, njegove čašice i njegovi cvjetovi bit će jedno tijelo s njim.
Izlazak 25,32Šest krakova izlazit će iz njegovih strana, tri kraka svijećnjaka na jednu stranu, tri kraka svijećnjaka na drugu stranu.
Izlazak 25,33Tri kupe u obliku badema s čašicom i cvijetom: isto za šest krakova koji izlaze iz svijećnjaka.
Izlazak 25,34Za svijećnjak sam, četiri kupe u obliku badema, s čašicama i cvjetovima:
Izlazak 25,35po jedna čašica pod dvama prvim kracima izišlim iz svijećnjaka, jedna čašica pod dva slijedeća kraka izišla iz svijećnjaka; tako dakle, za šest krakova koji izlaze iz svijećnjaka.
Izlazak 25,36Čašice i krakovi činit će jedno tijelo snjim, koji će u cijelosti biti iskovan iz jednog komada, od čistog zlata.
Izlazak 25,37Načinit ćeš mu lampe, sedam na broju; lampe će se zapaliti na takav način da obasjaju prostor pred njim.
Izlazak 25,38Njegove štipaljke i njegove plitice bit će od čistog zlata.
Izlazak 25,39Načinit će se od jednog talenta čistog zlata, on i sav njegov pribor.
Izlazak 25,40Gledaj dakle i načini prema planu koji ti je bio pokazan na planini.
2. Mojsijeva 25,1I Gospod reče Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 25,2Reci sinovima Izrailjevim da mi skupe prilog: od svakoga koji drage volje da uzmite prilog meni.
2. Mojsijeva 25,3A ovo je prilog što ćete uzimati od njih, zlato i srebro i mjed,
2. Mojsijeva 25,4I porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostrijet,
2. Mojsijeva 25,5I kože ovnujske crvene obojene, i kože jazavčje, i drvo sitim,
2. Mojsijeva 25,6Ulje za vidjelo, mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kad,
2. Mojsijeva 25,7Kamenje onihovo i kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik.
2. Mojsijeva 25,8I neka mi načine svetinju, da među njima nastavam;
2. Mojsijeva 25,9Kao što ću ti pokazati sliku od šatora i sliku od svijeh stvari njegovijeh, tako da načinite.
2. Mojsijeva 25,10Neka načine kovčeg od drveta sitima, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta, i u visinu od podrug lakta.
2. Mojsijeva 25,11I pokuj ga čistim zlatom, iznutra i spolja pokuj ga; i ozgo mu načini zlatan vijenac unaokolo.
2. Mojsijeva 25,12I salij mu četiri biočuga od zlata, i metni mu ih na četiri ugla, da mu s jedne strane budu dva biočuga i s druge strane dva biočuga.
2. Mojsijeva 25,13I načini poluge od drveta sitima, i okuj ih u zlato.
2. Mojsijeva 25,14I provuci poluge kroz biočuge s obje strane kovčegu, da se o njima nosi kovčeg;
2. Mojsijeva 25,15U biočuzima na kovčegu neka stoje poluge, da se ne vade iz njih.
2. Mojsijeva 25,16Pa u kovčeg metni svjedočanstvo, koje ću ti dati.
2. Mojsijeva 25,17I načini zaklopac od čistoga zlata, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta.
2. Mojsijeva 25,18I načini dva heruvima zlatna, jednostavne ih načini, na dva kraja zaklopcu.
2. Mojsijeva 25,19I načini heruvima jednoga na jednom kraju a drugoga heruvima na drugom kraju; na zaklopcu načinite dva heruvima na oba kraja.
2. Mojsijeva 25,20I neka heruvimi rašire krila u vis da zaklanjaju krilima zaklopac, i neka budu licem okrenuti jedan drugom, prema zaklopcu neka su okrenuta lica heruvimima.
2. Mojsijeva 25,21I metnučeš zaklopac ozgo na kovčeg, a u kovčeg ćeš metnuti svjedočanstvo, koje ću ti dati.
2. Mojsijeva 25,22I tu ću se sastajati s tobom i govoriću ti ozgo sa zaklopca između dva heruvima, koji će biti na kovčegu od svjedočanstva, sve što ću ti zapovijedati za sinove Izrailjeve.
2. Mojsijeva 25,23Načini i sto od drveta sitima, u dužinu od dva lakta, a u širinu od jednog lakta, a u visinu od podrug lakta.
2. Mojsijeva 25,24I pokuj ga čistijem zlatom, i načini mu vijenac zlatan unaokolo.
2. Mojsijeva 25,25I načini mu oplatu unaokolo s podlanice, i načini zlatan vijenac oko oplate.
2. Mojsijeva 25,26I načini mu četiri biočuga od zlata, i metni mu te biočuge na četiri ugla koji će mu biti kod četiri noge.
2. Mojsijeva 25,27Pod oplatom neka budu biočuzi, da u njima stoje poluge da se nosi sto.
2. Mojsijeva 25,28A poluge načini od drveta sitima, i okuj ih zlatom da se o njima nosi sto.
2. Mojsijeva 25,29I načini mu zdjele i čaše i vijedra i kutliće, kojima će se preljevati, a načinićeš ih od čistoga zlata.
2. Mojsijeva 25,30I metaćeš na sto hljebove, da su postavljeni svagda preda mnom.
2. Mojsijeva 25,31I načini svijetnjak od čistoga zlata, jednostavan neka bude svijetnjak; stup i grane i čašice, jabuke, i cvjetovi neka budu u njega.
2. Mojsijeva 25,32A šest grana neka mu izlazi sa strana, tri grane s jedne strane svijetnjaka a tri grane s druge strane svijetnjaka.
2. Mojsijeva 25,33Tri čašice kao badem neka budu na jednoj grani i jabuka i cvijet, i tri čašice kao badem i jabuka i cvijet na drugoj grani; tako neka bude na šest grana što izlaze iz svijetnjaka.
2. Mojsijeva 25,34I na samom svijetnjaku neka budu četiri čašice kao badem i jabuke i cvjetovi.
2. Mojsijeva 25,35Jedna jabuka pod dvije grane što izlaze iz njega, i jedna jabuka pod druge dvije grane što izlaze iz njega, i jedna jabuka pod druge dvije grane što izlaze iz njega; tako će biti pod šest grana što će izlaziti iz svijetnjaka;
2. Mojsijeva 25,36Jabuke i grane njihove iz njega neka izlaze; sve jednostavno od čistoga zlata.
2. Mojsijeva 25,37I načinićeš mu sedam žižaka, i palićeš ih da svijetle sa svake strane;
2. Mojsijeva 25,38I usekači i spremice za gar neka budu od čistoga zlata.
2. Mojsijeva 25,39Od talanta čistoga zlata neka bude načinjen sa svijem tijem spravama.
2. Mojsijeva 25,40I gledaj, te načini sve ovo po slici koja ti je pokazana na gori.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje