Tražilica


Jeremija 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 28,1One godine, u početku vladanja Zedekije, kralja Judina, četvrte godine, petoga mjeseca, reče mi prorok Hananija, sin Azurov iz Gibeona, u kući Gospodnjoj pred svećenicima i svim narodom:
Jeremija 28,2"Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Slomit ću jaram kralja babilonskoga
Jeremija 28,3Još dvije godine, tada donosim natrag na ovo mjesto sve posuđe kuće Gospodnje, što ga je Nebukadnezar, kralj babilonski, uzeo s ovoga mjesta i odnio u Babilon.
Jeremija 28,4I Jehoniju, sina Jojakimova, kralja Judina, i sve zarobljenike Judine, što su došli u Babilon, ja ću dovesti natrag na ovo mjesto', govori Gospod, 'jer trgam jaram kralja babilonskoga.'"
Jeremija 28,5A prorok Jeremija odgovori proroku Hananiji pred svećenicima i pred svim narodom, što je stajao u kući Gospodnjoj.
Jeremija 28,6Prorok Jeremija reče: "Doista, Gospod neka to dadne, neka Gospod ispuni tvoju riječ, što si je objavio! Neka vrati natrag posude kuće Gospodnje i sve zarobljene iz Babilona na ovo mjesto!
Jeremija 28,7Ali čuj ovu riječ, koju ja dovikujem u uši tebi i svemu narodu!
Jeremija 28,8Proroci, koji su bili prije mene i prije tebe od davnine, prorokovali su moćnim zemljama i velikim kraljevstvima rat, glad i kugu.
Jeremija 28,9Ali lad prorok proriče sreću, spoznat će je istom, kad se zbude proročka riječ, da je Gospod zaista poslao proroka."
Jeremija 28,10Tada uze prorok Hananija jaram s vrata proroka Jeremije i rastrga ga;
Jeremija 28,11Pritom reče Hananija pred svim narodom: "Ovako veli Gospod: 'Isto tako trgam jaram Nebukadnezara, kralja babilonskoga, do dvije godine na vratu svih naroda.'" Prorok Jeremija ode svojim putem.
Jeremija 28,12Izakako je prorok Hananija bio rastrgao jaram na vratu proroka Jeremije, dođe riječ Gospodnja Jeremiji, govoreći:
Jeremija 28,13"Idi i kaži Hananiji: Ovako veli Gospod: 'Slomio si jaram drven, ali si mjesto njega načinio jaram gvozden!'
Jeremija 28,14Jer ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Gvozden jaram mećem oko vrata svima tim narodima; oni će služiti Nebukadnezaru, kralju babilonskom. Dat ću mu i životinje poljske.'"
Jeremija 28,15I prorok Jeremija reče proroku Hananiji: "Čuj, Hananija, Gospod nije poslao tebe. Ti zavodiš ovaj narod, da stavi svoje uzdanje u laži.
Jeremija 28,16Zato veli Gospod: "'Evo, ja te iskorjenjavam iz zemlje. Još ove godine umrijet ćeš, jer si propovijedao pobunu proti Bogu."
Jeremija 28,17I prorok Hananija umrije one godine, sedmoga mjeseca.
Jeremija 28,1 Iste godine, u početku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga, četvrte godine, petog mjeseca, Hananija, sin Azurov, prorok rodom iz Gibeona, reče mi u Domu Jahvinu pred svim svećenicima i svim narodom:
Jeremija 28,2"Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Skršit ću jaram kralja babilonskoga.
Jeremija 28,3Do dvije godine vratit ću na ovo mjesto sve posuđe Doma Jahvina koje je Nabukodonozor, kralj babilonski, odavde uzeo i odnio u Babilon.
Jeremija 28,4A tako i Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, i sve izgnanike judejske, koji dospješe u Babilon, također ću vratiti na ovo mjesto - riječ je Jahvina - jer ću skršiti jaram kralja babilonskoga.`
Jeremija 28,5Tada prorok Jeremija odgovori proroku Hananiji pred svećenicima i pred svim narodom koji bijahu u Domu Jahvinu.
Jeremija 28,6Reče prorok Jeremija: "Amen! Učinio Jahve tako! Ispunio Jahve riječi koje si prorokovao i vratio ovamo sve posuđe iz Doma Jahvina i sve izgnanike iz Babilona.
Jeremija 28,7Ali čujder i ovu riječ koju ću kazati na tvoje uši i na uši svega naroda.
Jeremija 28,8Proroci koji su bili prije mene i tebe, odiskona prorokovahu mnogim moćnim zemljama i velikim kraljevstvima rat, glad, kugu.
Jeremija 28,9Ali o proroku koji proriče mir možeš istom kad se ispuni njegova proročka riječ znati da ga je zaista Jahve poslao.
Jeremija 28,10Tada prorok Hananija skide jaram s vrata proroka Jeremije i skrši ga.
Jeremija 28,11I reče Hananija pred svim narodom: "Ovako govori Jahve: `Evo, ovako ću - za dvije godine - skršiti jaram Nabukodonozora, kralja babilonskoga, s vrata svih naroda!`" Tada prorok Jeremija ode svojim putem.
Jeremija 28,12A kad prorok Hananija skrši jaram s vrata proroka Jeremije, dođe riječ Jahvina Jeremiji:
Jeremija 28,13"Idi i ovako reci Hananiji: `Ovako govori Jahve: Ti si skršio drveni jaram, ali ću ja mjesto njega načiniti željezni.`
Jeremija 28,14Jer ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Željezni ću jaram staviti oko vrata svih ovih naroda da ih podvrgnem Nabukodonozoru, kralju babilonskom, i služit će mu, jer ja sam njemu podložio čak i poljsku zvjerad!`
Jeremija 28,15I prorok Jeremija reče proroku Hananiji: "Čuj me dobro, Hananija! Tebe nije poslao Jahve, a ti si u narodu pobudio varave nade.
Jeremija 28,16Zato ovako govori Jahve: `Gle, brišem te s lica zemlje! Umrijet ćeš još ove godine, jer si propovijedao pobunu protiv Jahve!`
Jeremija 28,17I umrije prorok Hananija te godine u sedmom mjesecu.
Jeremija 28,1U toj godini tamo, u početku vladavine Sedeciasa, kralja Jude, u četvrtoj godini, petog mjeseca, *prorok Hananija, sin Azurov,podrijetlom iz Gabaona, reče mi u Kući GOSPODOVOJ, u nazočnosti svećenika i sveg pogana:
Jeremija 28,2” Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: Ja slamam *jaram kralja Babilonije.
Jeremija 28,3Za dvije godine, ja ću dati da se vrate u ovo mjesto sve sprave Kuće GOSPODOVE što je Nabukodonozor, kralj Babilonije, uzeo iz ovog mjesta za odnijeti ih u Babiloniju.
Jeremija 28,4Isto tako, ja ću dovesti ponovo u ovo mjesto Jekonija, sina Jojakimova, kralja Jude, i sve izgnanike iz Jude otišle u Babiloniju proročanstvo GOSPODOVO, jer ja slamam jaram kralja Babilonije. “
Jeremija 28,5Prorok Jeremija odgovori proroku Hananiju, u nazočnosti svećenika i sveg puka koji su stajali u Kući GOSPODOVOJ,
Jeremija 28,6a prorok Jeremija reče: *”Amen! Nek GOSPOD postupi tako! Nek GOSPOD ostvari riječi koje si ti prorekao prorokujući, nek učini da se vrate iz Babilonije u ovo mjesto sprave iz Templa, kao i svi izgnanici.
Jeremija 28,7Slušaj ipak riječ što ju ja izgovaram za tebe i za sav puk:
Jeremija 28,8Proroci koji su obavljali svoju službu prije mene i prije tebe, oduvijek, prorokovali su proročanstva koja se tiču brojnih zemalja i velikih kraljevstava, oglašavajući rat, nevolju, kugu.
Jeremija 28,9Ali, ako jedan prorok, prorokujući, oglasi mir, to kad se njegova riječ ostvari taj je prorok priznat kao uistinu poslan od GOSPODA.“
Jeremija 28,10Tada prorok Hananija podiže jaram s vrata proroka Jeremije i skrši ga;
Jeremija 28,11i prorok Hananija reče u nazočnosti sveg puka: ” Ovako govori GOSPOD: To je tako što ću ja za dvije godine, dan za danom, slomiti jaram Nabukodonozorov, kralja Babilonije, ja ću ga skinuti s vrata svih naroda.“ Prorok Jeremija se udalji.
Jeremija 28,12Pošto prorok Hananija bijaše skršio jaram koji bijaše o vratu proroka Jeremije, riječ GOSPODOVA se uputi Jeremiji:
Jeremija 28,13” Idi reći Hananiji: Ovako govori GOSPOD: Drvene prečage, ti si ih slomio, umjesto njih ti ćeš načiniti gvozdene prečage.
Jeremija 28,14Naime, ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: to je jedan gvozdeni jaram koji ću ja nametnuti svim poganima da bi služili Nabukodonozoru, kralju Babilonije; oni će ga služiti; čak i divlje zvijeri, ja ću ih njemu izručiti. “
Jeremija 28,15Prorok Jeremija reče tada proroku Hananiju: ” Slušaj Hananija: GOSPOD te nije poslao; ti si taj koji čini da se ovaj narod zanosi priviđenjima.
Jeremija 28,16Eh dobro! ovako govori GOSPOD: Ja ću te otpustiti s površine zemlje; ti ćeš umrijeti ove godine pošto si propovijedao pobunu protiv GOSPODA.“
Jeremija 28,17Prorok Hananija umrije te godine u sedmom mjesecu .
Jeremija 28,1A iste godine, u početku carovanja Sedekije cara Judina, četvrte godine, petoga mjeseca, reče mi Ananija sin Azorov, prorok iz Gavaona, u domu Gospodnjem pred sveštenicima i svijem narodom govoreći:
Jeremija 28,2Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: slomih jaram cara Vavilonskoga.
Jeremija 28,3Do dvije godine ja ću vratiti na ovo mjesto sve sudove doma Gospodnjega, koje uze Navuhodonosor car Vavilonski odavde i odnese u Vavilon.
Jeremija 28,4I Jehoniju sina Joakimova cara Judina i sve roblje Judino što otide u Vavilon, ja ću dovesti opet na ovo mjesto, govori Gospod, jer ću slomiti jaram cara Vavilonskoga.
Jeremija 28,5Tada reče Jeremija prorok Ananiji proroku pred sveštenicima i pred svijem narodom, koji stajaše u domu Gospodnjem.
Jeremija 28,6Reče Jeremija prorok: amin, da Gospod učini tako, da Gospod ispuni tvoje riječi što si prorokovao da bi vratio sudove doma Gospodnjega i sve roblje iz Vavilona na ovo mjesto.
Jeremija 28,7Ali čuj ovu riječ koju ću ja kazati pred tobom i pred svijem narodom:
Jeremija 28,8Proroci koji su bili prije mene i prije tebe od starine, oni prorokovaše mnogim zemljama i velikim carstvima rat i nevolju i pomor.
Jeremija 28,9Prorok koji proriče mir, kad se zbude riječ toga proroka, onda se poznaje taj prorok da ga je zaista poslao Gospod.
Jeremija 28,10Tada Ananija prorok skide jaram s vrata Jeremiji proroku i slomi ga.
Jeremija 28,11I reče Ananija pred svijem narodom govoreći: ovako veli Gospod: ovako ću slomiti jaram Navuhodonosora cara Vavilonskoga do dvije godine s vrata svijeh naroda. I otide prorok Jeremija svojim putem.
Jeremija 28,12Ali dođe riječ Gospodnja Jeremiji, pošto slomi Ananija prorok jaram s vrata Jeremiji proroku, i reče:
Jeremija 28,13Idi i kaži Ananiji i reci: ovako veli Gospod: slomio si jaram drveni, ali načini mjesto njega gvozden jaram.
Jeremija 28,14Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: gvozden ću jaram metnuti na vrat svijem tijem narodima da služe Navuhodonosoru caru Vavilonskom, i služiće mu, dao sam mu i zvijerje poljsko.
Jeremija 28,15Potom reče Jeremija prorok Ananiji proroku: čuj, Ananija; nije te poslao Gospod, a ti si učinio da se narod ovaj pouzda u laž.
Jeremija 28,16Zato ovako veli Gospod: evo, ja ću te skinuti sa zemlje, ove godine ti ćeš umrijeti; jer si kazivao odmet od Gospoda.
Jeremija 28,17I umrije prorok Ananija te godine sedmoga mjeseca.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje