Tražilica


Jeremija 30. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 30,1Riječ, što dođe Jeremiji od Gospoda, govoreći:
Jeremija 30,2Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: 'Napiši sebi u knjigu sve riječi, koje ti govorim!
Jeremija 30,3Jer evo, dolazi vrijeme, govori Gospod, kad ću okrenuti sudbinu svojega naroda Izraela i Jude,' govori Gospod, 'i dovesti ih natrag u zemlju, koju sam dao ocima njihovim u posjed.'"
Jeremija 30,4Ovo su riječi, što ih reče Gospod o Izraelu i Judi:
Jeremija 30,5Jest, ovako veli Gospod: "Viku od straha čujemo, prepast puna nesreće!
Jeremija 30,6Pitajte i vidite, rađaju li muževi, jer zašto vidim, gdje se svaki čovjek podbočio rukama o bedra kao porodilja? Zašto se sva lica promijenila i poblijedjela?
Jeremija 30,7Jao! Silan je onaj dan, nije bilo takva, vrijeme je nevolje za Jakova. Ipak će se izbaviti iz nje.
Jeremija 30,8U onaj će se dan dogoditi," govori Gospod nad vojskama, "da trgam jaram na vratu njegovu i rastrgam užeta njegova, te ga više nikada ne zarobe tuđini.
Jeremija 30,9Gospodu, Bogu svojemu, služit će, svojemu kralju Davidu, kojega ću im podignuti.
Jeremija 30,10Ti se dakle ne boj, Jakove, slugo moj!" govori Gospod. "Ne plaši se, Izraele, jer evo, ja ću te izbaviti iz daleke zemlje, djecu tvoju iz zemlje ropstva njihova! Jakov će se vratiti kući i naći mir, živjet će bez brige, i nitko ga neće smetati!
Jeremija 30,11Jest, ja sam s tobom," govori Gospod, "da te izbavim. Uništit ću sve narode, među koje sam te razasuo! Ali tebe neću uništiti, samo ću te karati s mjerom. Sasvim bez kazne ne mogu te ostaviti!"
Jeremija 30,12Jer ovako veli Gospod: "Neizlječiva je rana tvoja, nema lijeka uboju tvojemu.
Jeremija 30,13Nitko se ne zauzima za bolest tvoju. Ljekarije nema za čirove, melema nema za te.
Jeremija 30,14Zaboraviše te svi milosnici tvoji, ne pitaju ništa za te. Jest, kako udari neprijatelj tako sam ja udario tebe kaznom neumolivom za veliko bezakonje tvoje. Silni su grijehi tvoji.
Jeremija 30,15Što vičeš zbog rane svoje, zbog neizlječive bolesti svoje? Za veliko bezakonje tvoje - silni su grijehi tvoji - ja sam ti to učinio.
Jeremija 30,16Zato svi, koji te proždiru, proždrijet će se. Svi neprijatelji tvoji idu u ropstvo. Koji te plijene, bit će oplijenjeni. Sve razbojnike tvoje predat ću razbojnicima.
Jeremija 30,17Jer ću te ozdraviti, rane ću ti tvoje iscijeliti", govori Gospod, "jer te, Sione, zovu 'otjeranom', jednom za koju se više ne brine nitko."
Jeremija 30,18Ovako veli Gospod: "Sad ću okrenuti sudbinu šatora Jakovljevih, smilovat ću se stanovima njegovim. Grad će se sazidati na gori svojoj. Na starom će se mjestu podignuti tvrđava.
Jeremija 30,19Iz njih će tada odjekivati hvala i pjesma veselih ljudi. Ja ću ih umnožiti, ne će se umanjiti; počastit ću ih; neće više biti prezreni.
Jeremija 30,20Sinovi će njihovi biti kao prije. Zajednica njihova stoji tvrdo preda mnom. Pohodit ću sve neprijatelje njihove.
Jeremija 30,21Iz njih će samih proizaći knez njihov. Vladalac će njihov doći iz sredine njihove. Ja ću mu dopustiti pristup k meni, da mi se približi, jer tko je taj, koji se je usudio pristupiti k meni?" govori Gospod.
Jeremija 30,22"Vi ste narod moj, a ja sam Bog vaš."
Jeremija 30,23Gle, vihor od Gospoda gnjev njegov provaljuje, vihorima othuji preko glave bezbožnika.
Jeremija 30,24Gnjev se Gospodnji ne povraća, dok on to nije izvršio, dol nije ispunio osnovu srca svojega. Na svršetku dana to ćete spoznati jasno.
Jeremija 30,1 Riječ koju Jahve upravi Jeremiji:
Jeremija 30,2Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: "Upiši u knjigu sve ove riječi koje ti govorim.
Jeremija 30,3Jer evo dolaze dani - riječ je Jahvina - i promijenit ću udes naroda svoga Izraela i Judeje" - govori Jahve - "i vratit ću ih u zemlju koju u baštinu dadoh ocima njihovim.
Jeremija 30,4Evo riječi što ih Jahve reče o Izraelu i o Judeji:
Jeremija 30,5Ovako govori Jahve: "Čujem krik užasa: strava je to, a ne mir.
Jeremija 30,6Hajde, propitajte se i pogledajte: je li ikad muškarac rodio? A svi se muškarci za bedra hvataju kao porodilje! Zašto su sva lica izobličena i problijedjela?
Jeremija 30,7Jao, jer velik je dan ovaj, slična mu ne bÄi! Vrijeme je nevolje za Jakova, al` će se izbaviti iz nje.
Jeremija 30,8Onoga dana - riječ je Jahve nad Vojskama - slomit ću jaram na njihovu vratu i lance ću njihove raskinuti. Više neće služiti tuđinu,
Jeremija 30,9već će služiti Jahvi, Bogu svojemu, i Davidu, kralju svome, koga ću im podići.
Jeremija 30,10Ne boj se, Jakove, slugo moja - riječ je Jahvina - ne plaši se, Izraele! Jer evo, spasit ću te izdaleka i potomstvo tvoje iz zemlje izgnanstva. Jakov će se opet smiriti, spokojno će živjeti i nitko ga neće plašiti - riječ je Jahvina -
Jeremija 30,11jer ja sam s tobom da te izbavim. Zatrt ću narode među koje te prognah, a tebe neću sasvim uništiti; al` ću te kazniti po pravici, ne smijem te pustit` nekažnjena.
Jeremija 30,12Uistinu, ovako govori Jahve: "Neiscjeljiva je rana tvoja, neprebolan polom tvoj.
Jeremija 30,13Nema lijeka rani tvojoj i nikako da zaraste.
Jeremija 30,14Zaboraviše te svi ljubavnici, više za te i ne pitaju! Jer po tebi ja udarih k`o što udara neprijatelj, kaznom krutom za bezakonje i za mnoge grijehe tvoje.
Jeremija 30,15Zašto kukaš zbog rane svoje? Zar je neizlječiva tvoja bol? Zbog mnoštva bezakonja i grijeha silnih tvojih to ti učinih.
Jeremija 30,16Al` i oni što te žderu bit će prožderani, u ropstvo će svi dušmani tvoji; pljačkaši tvoji bit će opljačkani, i koji te plijeniše bit će oplijenjeni.
Jeremija 30,17[17b] Zvahu te `Protjeranom` i `Sionkom za koju nitko ne pita`. [17a] Al` ja ću te iscijeliti, rane ti zaliječiti" - riječ je Jahvina.
Jeremija 30,18Ovako govori Jahve: "Evo, izmijenit ću udes šatora Jakovljevih, smilovat ću se na stanove njegove: na razvalinama njegovim bit će opet grad sazidan, i dvori će stajati na starome mjestu.
Jeremija 30,19Iz njih će se čuti hvalospjev, i glasovi radosni. Umnožit ću ih i više im se neće smanjiti broj, ugled ću im dati i više ih neće prezirati.
Jeremija 30,20Sinovi njihovi bit će mi kao nekoć, zajednica njina preda mnom će čvrsto stajati, a kaznit ću sve njihove ugnjetače.
Jeremija 30,21Glavar njihov iz njih će niknuti, vladar njihov isred njih će izaći. Pustit ću ga k sebi da mi se približi - jer tko da se usudi sam preda me!" - riječ je Jahvina.
Jeremija 30,22"I vi ćete biti moj narod, a ja vaš Bog.
Jeremija 30,23Gle, nevrijeme Jahvino, jarost provaljuje, razmahuje se vihor silan, i svaljuje na glave bezbožničke.
Jeremija 30,24Jahvin se gnjev neće stišati dok on ne izvrši i ne ispuni naume srca svojega. U dane posljednje jasno ćete to razumjeti.
Jeremija 30,1Riječ koja se uputi Jeremiji od strane GOSPODOVE, u ovim izrazima:
Jeremija 30,2” Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Napiši u jednu knjigu sve riječi koje ti naložim.
Jeremija 30,3Dani dolaze proročanstvo GOSPODOVO kad ću ja preporoditi Izrael svoj narod i Judu, reče GOSPOD; ja ću ih dovesti u zemlju koju sam dao njihovim očevima, i oni će ju baštiniti.“
Jeremija 30,4Evo riječi koje GOSPOD izgovori o Izraelu i Judi.
Jeremija 30,5Ovako govori GOSPOD: Mi čujemo krikove užasa; to je straha, ništa ne valja više.
Jeremija 30,6Načinite jednu provjeru, promatrajte: muškarci rađaju li? Ja vidim čvrste ljude s rukama na trbuhu kao jednu ženu u porađanju! Sva se lica izobličuju, problijeđuju.
Jeremija 30,7Nevolja! Da, velik je onaj dan, ni jedan drugi mu ne sliči. Za Jakova je to vrijeme zebnje, ali on će ga biti oslobođen.
Jeremija 30,8Onog dana proročanstvo GOSPODA svemogućeg, ja ću skršiti njegov *jaram, skinut ću ga s vrata njegovog, pokidat ću sveze njegove; oni nikad više neće biti podvrgnuti strancima.
Jeremija 30,9Oni će služiti GOSPODu, svojem Bogu i Davidu, svojem kralju kojeg ću ja postaviti nad njima..
Jeremija 30,10Ti, moj slugo Jakove, ne plaši se proročanstvo GOSPODOVO, ne pusti se opteretiti, Izraele ! Ja ću te osloboditi iz zemalja dalekih, i tvoje potomstvo, iz zemlje njegova izgnanstva. Jakov se vraća, on je okrjepljen, on smiren, više ga nitko ne zabrinjava.
Jeremija 30,11Ja sam s tobom proročanstvo GOSPODOVO za osloboditi tebe. Ja ću uništiti sve narode gdje sam te razasuo, ali tebe, tebe ja neću uništiti: naučit ću te štovati red, ne propustivši ti ništa.
Jeremija 30,12Ovako govori GOSPOD: Neprebolna, tvoja nevolja! neizlječive, tvoje rane!
Jeremija 30,13Nitko ne uzima u ruke tvoju parnicu, za tvoj čir, nema uspješne skrbi !
Jeremija 30,14Svi tvoji ljubavnici te zaboraviše, oni se više ne skrbe o tebi. Ja te udarih kao što se udara neprijatelj, to je jedna nemilosrdna poduka za bezbrojne zločine, za tvoje grijehe koje koji se ne prestaju obistinjavati.
Jeremija 30,15Kako li ti urlaš sučelice nevolji svojoj! Tvoja je rana neizlječiva. To je zbog tvojih bezbrojnih zločina i tvojih grijeha koji se ne prestaju obistinjavati što ti ja dosuđujem sve ovo.
Jeremija 30,16Eh dobro! svi oni koji te žderaše prožderani su, svi tvoji neprijatelji, bez izuzetka, odlaze u progonstvo, oni koji tebe pljačkaše opljač kani su, ja izručujem pljačkanju sve one koji tebe pljačkaju.
Jeremija 30,17Za tebe, ja dajem pojaviti se ozdravljenje, ja te liječim od tvojih rana proročanstvo GOSPODOVO, jer te imenuju: ”Odbačenim, taj *Sion o kojem se nitko ne skrbi.“
Jeremija 30,18Ovako govori GOSPOD: Ja ću obnoviti šatore Jakovljeve, ja samilosno uzimam njegove nastambe svaki je grad obnovljen na svom brijegu, svaka lijepa kuća ponovo je na svom mjestu.
Jeremija 30,19Uzdižu se djela milosti, blagdanska graja ljudi. Ja ih činim plodnima, oni ne posustaju nikako; ja im dajem važnost, oni više neće biti zanemareni.
Jeremija 30,20Njegova djeca nalaze svoje nekadašnje darove, njegov je sabor čvrsto ustrojen preda mnom, a ja se razjarujem protiv svih njegovih tlačitelja.
Jeremija 30,21Njegov je princ, jedan od njegovih, njegov se vladar kod njega rađa; ja im dajem prići, oni se približavaju meni. Tko dakle ima smjelosti da se primakne k meni proročanstvo GOSPODOVO?
Jeremija 30,22Vi ćete postati moj narod, a ja, ja ću postati Bog vaš. (usp. Jr 23.19-20)
Jeremija 30,23Oluja GOSPODOVA, gnjev izbija, jedan će se uragan navaliti, on se kovitla nad glavom krivaca.
Jeremija 30,24žestina gnjeva GOSPODOVOG ne stišava se dok nije izvršen i ostvaren njegov naum čvrsto odlučen. Kasnije, vi ćete se tome osvjedočiti,
Jeremija 30,1Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći:
Jeremija 30,2Ovako veli Gospod Bog Izrailjev govoreći: napiši u knjigu sve riječi koje ti govorih.
Jeremija 30,3Jer evo idu dani, govori Gospod, kad ću povratiti roblje naroda svojega Izrailja i Jude, govori Gospod, i dovešću ih natrag u zemlju koju sam dao ocima njihovijem, i držaće je.
Jeremija 30,4I ovo su riječi koje reče Gospod za Izrailja i Judu.
Jeremija 30,5Jer ovako veli Gospod: čusmo viku od prepadanja, straha, a mira nema.
Jeremija 30,6Pitajte, i vidite, eda li muško rađa? zašto dakle vidim gdje se svaki čovjek drži rukama svojima za bedra svoja kao porodilja i u svijeh se promijenila lica i poblijedjela?
Jeremija 30,7Jaoh! jer je velik ovaj dan, nije bilo takoga, i vrijeme je muke Jakovljeve, ipak će se izbaviti iz nje.
Jeremija 30,8Jer u taj dan, govori Gospod nad vojskama, slomiću jaram njegov s vrata tvojega, i sveze tvoje pokidaću; i neće ga više tuđini nagoniti da im služi.
Jeremija 30,9Nego će služiti Gospodu Bogu svojemu i Davidu caru svojemu, kojega ću im podignuti.
Jeremija 30,10Ti se dakle ne boj, Jakove slugo moj, govori Gospod, i ne plaši se, Izrailju; jer, evo, ja ću te izbaviti iz daljne zemlje, i sjeme tvoje iz zemlje ropstva tvojega, i Jakov će se vratiti i počivati, i biće miran, i niko ga neće plašiti.
Jeremija 30,11Jer sam ja s tobom, govori Gospod, da te izbavim; i učiniću kraj svijem narodima, među koje sam te rasijao, ali tebi neću učiniti kraja, nego ću te pokarati s mjerom, a neću te ostaviti sasvijem bez kara.
Jeremija 30,12Jer ovako veli Gospod: smrtan je polom tvoj i rana tvoja ljuta.
Jeremija 30,13Nema nikoga koji bi se primio tvoje stvari da te liječi, nema lijeka koji bi ti pomogao.
Jeremija 30,14Svi koji te ljube zaboraviše te, ne traže te, jer te udarih udarcem neprijateljskim, karom žestokim, za mnoštvo bezakonja tvojega, za silne grijehe tvoje.
Jeremija 30,15Zašto vičeš radi rane svoje, smrtnoga bola svojega? za mnoštvo bezakonja tvojega, za silne grijehe tvoje činim ti to.
Jeremija 30,16Ali svi koji te proždiru, proždrijeće se, i neprijatelji tvoji svikoliki otići će u ropstvo, i koji te gaze, biće pogaženi, i sve koji te plijene, daću ih da se oplijene.
Jeremija 30,17Jer ću te iscijeliti, i rane ću ti izliječiti, govori Gospod, jer te zvaše otjeranom: Sionom, kojega niko ne traži.
Jeremija 30,18Ovako veli Gospod: evo, ja ću povratiti iz ropstva šatore Jakovljeve i smilovaću se na stanove njegove; i grad će se sazidati na mjestu svom, i dvor će stajati na svoj način.
Jeremija 30,19I iz njih će izlaziti hvale i glas ljudi veselijeh, jer ću ih umnožiti, i neće se umaljivati, i uzvisiću ih, i neće se poniziti.
Jeremija 30,20I sinovi će njegovi biti kao prije, i zbor će njegov biti utvrđen preda mnom, i pohodiću sve koji mu čine silu.
Jeremija 30,21I knez će njihov biti od njih, i vladalac će njihov izlaziti isred njih; i daću mu da pristupa, i pristupaće k meni; jer ko je taj koji se usuđuje pristupiti k meni? govori Gospod.
Jeremija 30,22I bićete mi narod, i ja ću vam biti Bog.
Jeremija 30,23Gle, vihor Gospodnji, gnjev, izići će, vihor, koji ne prestaje, pašće na glavu bezbožnicima.
Jeremija 30,24Neće se povratiti žestoki gnjev Gospodnji dokle ne učini i izvrši što je naumio u srcu svom; napošljetku ćete razumjeti to.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje