Tražilica


Jeremija 32. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 32,1Ovo je riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda u desetoj godini Zedekije, kralja Judina, t. j. u osamnaestoj godini Nebukadnezarovoj.
Jeremija 32,2Tada je opkoljavala vojska kralja babilonskog Jerusalem, i prorok je Jeremija bio zatvoren u stražari u palači kralja Judina.
Jeremija 32,3Zedekija, kralj Judin, bio ga je zatvorio prekoravajući ga: "Zašto si prorokovao: "Ovako veli Gospod: "Evo, dajem ovaj grad u ruke kralju babilonskom; on će ga osvojiti.
Jeremija 32,4I Zedekija, kralj Judin, neće umaknuti ruci Kaldejaca, nego će zacijelo biti predan u ruke kralju babilonskom i usta u usta s njim će govoriti i oko u oko njega će vidjeti.
Jeremija 32,5Zedekiju će odvesti u Babilon, i tajno će ostati, dok ga ne pohodim, govori Gospod. Ako se borite s Kaldejcima, nećete imati uspjeha."
Jeremija 32,6Jeremija reče ovako: Dođe mi riječ Gospodnja:
Jeremija 32,7"Evo, Hanamel, sluga tvojega strica Šaluma, doći će k tebi s molbom: 'Kupi njivu moju u Anatotu; jer tebi pripada prekup po pravu otkupa.'"
Jeremija 32,8Tada dođe k meni u stražaru, kako je bio Gospod navijestio, Hanamel, sin strica mojega, i zamoli me: "Hajde kupi moju njivu u Anatotu u rodnom posjedu Benjaminovu; jer tebi pripada pravo posjeda po dužnosti otkupa; kupi je dakle sebi!" Tada sam razumio, da je to bila riječ Gospodnja.
Jeremija 32,9I kupio sam njivu od Hanamela, sina strica svojega, u Anatotu i isplatio mu u novcu sedamnaest šekela srebra.
Jeremija 32,10Napisao sam svjedočanstvo o kupovini, zapečatio ga, dao ga po svjedocima potvrditi i izmjerio novce na tezulji.
Jeremija 32,11Onda sam uzeo list o kupovini, po pravu i zakonu zapečaćeni, i otvoreni,
Jeremija 32,12I predao sam list o kupovini Baruhu, sinu Nerije, sina Maasejina, pred Hanamelom, sinom strica svojega, i pred svjedocima, koji su bili potpisali list o kupovini, i pred svima Judejcima, Što su se zadržavali u stražari.
Jeremija 32,13Pred njima sam dao Baruhu nalog, ovako govoreći:
Jeremija 32,14Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Uzmi ova svjedočanstva, ovaj zapečaćeni list o kupovini i ovaj otvoreni, i metni ih u zemljan sud, da se uzdrže dugo vremena!'
Jeremija 32,15Jer ovako veli. Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Opet će se u ovoj zemlji kupovati kuće, njive i vinogradi,"
Jeremija 32,16Izakako sam bio predao list o kupovini Baruhu, sinu Nerijinu, pomolio sam se Gospodu:
Jeremija 32,17"Ah, svemogući Gospode! Ti si stvorio nebo i zemlju snagom svojom velikom; mišicom svojom podignutom, i ništa nije tebi nemoguće.
Jeremija 32,18Tisućama iskazuješ milost. Ali krivnju otaca vraćaš u njedra djeci njihovoj, Bože veliki, silni, koji si nazvan Gospod nad vojskama.
Jeremija 32,19Veliki si u savjetu, moćni l djelima. Oči tvoje bdiju nad svim putovima ljudi, da naplatiš svakome prema putovima njegovim i prema vrijednosti djela njegovih.
Jeremija 32,20Ti si činio znake i čudesa u Egiptu, do današnjega dana i na Izraelu i na drugim ljudima i stekao si sebi ime, kako je danas.
Jeremija 32,21Ti si izveo narod svoj Izraela iz Egipta znacima i čudesima rukom jakom i mišicom podignutom i strahotom velikom.
Jeremija 32,22Dao si im ovu zemlju, za koju si se zakleo ocima njihovim da ćeš im je dati, zemlju, gdje teče mlijeko i med.
Jeremija 32,23Oni uđoše u nju i zaposjedoše je; ali nijesu slušali tvojih naputaka, nijesu hodili po mojemu zakonu i nijesu činili ništa od svega, što si im zapovjedio da čine. Zato si pustio da ih snađe sva ta nesreća.
Jeremija 32,24Evo, opkopi su već došli do grada, da ga zauzmu. Od mača, gladi i kuge grad će pasti u ruke Kaldejcima, koji ga opsjedaju. Što si zaprijetio, došlo je. Eto vidiš sam!
Jeremija 32,25I ti si mi, svemogući Gospode, zapovjedio: "'Kupi sebi tu njivu za novce i uzmi svjedoke za to!' premda je grad predan u ruke Kaldejcima."
Jeremija 32,26Tada dođe riječ Božja Jeremiji, govoreći:
Jeremija 32,27"Gle, ja sam Gospod, Bog svega tijela, je li mi je što nemoguće?
Jeremija 32,28Zato ovako veli Gospod: 'Evo, ja dajem ovaj grad u ruke Kaldejcima i u ruke Nebukadnezaru, kralju babilonskom, i on će ga zauzeti.
Jeremija 32,29Kaldejci će doći, ovaj će grad opkoliti, ognjem će ovaj grad upaliti i spalit će ga, upravo one kuće, gdje su na krovovima kadili Baalu i naljeve izlijevali drugim bogovima, da me razdraže na gnjev.
Jeremija 32,30Jer su sinovi Izraelovi i sinovi tuđini činili od mladosti uvijek samo što mi se ne dopada. Sinovi Izraelovi dražili su me vazda lošim djelima ruku svojih', govori Gospod.
Jeremija 32,31Gnjev i srdžbu zadavao mi je ovaj grad sve od dana, kad ga sazidaše, do današnjega dana. I sad ga moram odbaciti ispred očiju svojih,
Jeremija 32,32Za svu zloću, što su je počinjali sinovi Izraelovi i sinovi Judini, da me razdraže na gnjev, oni, kraljevi njihovi, knezovi njihovi, svećenici njihovi i proroci njihovi, ljudi Judini i stanovnici jerusalemski.
Jeremija 32,33Okrenuli su mi leda mjesto lica, i premda sam ih dao poučavati neprestano, nijesu to slušali i nijesu htjeli primiti nauke.
Jeremija 32,34Svoje gadove bogove postavili su u kuću, loja nosi ime moje, i stim je oskvrniše.
Jeremija 32,35Podigli su visine baalu u dolini Ben-Hinomu i žrtvovali su tamo Moleku svoje sinove i kćeri. Tako što nijesam im nikada zapovjedio, i nikada mi nije palo na um, da bi činili takav gad i Judu navodili la grijeh!
Jeremija 32,36'A sada', ovako veli Gospod, Bog Izraelov, o tom gradu, za koji velite da će se predati u ruke kralju babilonskom od mača, gladi i kuge:
Jeremija 32,37'Evo, ja ću ih skupiti iz svih zemalja, kamo sam ih razagnao u gnjevu svojemu i u jarosti svojoj i velikoj ljutini, i dovest ću ih natrag na ovo mjesto i učiniti da stanuju ovdje u miru.
Jeremija 32,38Oni će biti narod moj, i ja ću biti Bog njihov.
Jeremija 32,39Dat ću im jedno srce i jedan put, da me se boje vazda na spasenje svoje i djece svoje.
Jeremija 32,40Učinit ću s njima zavjet vječan i neću se nikada odvratiti od njih, da im činim dobro. Stavit ću im u srce strahopoštovanje preda mnom, da ne odstupe od mene.
Jeremija 32,41Imat ću radost svoju na njima i ljubav im iskazivati i zasadit ću ih zauvijek u ovu zemlju svim srcem i svom dušom.'
Jeremija 32,42Jer ovako veli Gospod: 'Kao što sam pustio da dođe na ovaj narod sva ta nesreća velika, tako ću donijeti na njih i sve dobro, koje sam im obećao.
Jeremija 32,43Opet će se kupovati njive u ovoj zemlji, za koju vi kažete: "Jedna je pustinja ona, bez ljudi i stoke, podvrgnuta sili Kaldejaca."
Jeremija 32,44Opet će se kupovati njive za novce, pisat će se listovi o kupovini i pečatiti i uzimati svjedoke u zemlji Benjaminovoj, u okolini Jerusalemskoj, u gradovima Judinim, u gradovima po gorama, u gradovima po nizini i u gradovima južne zemlje, jer ja okrećem sudbinu njihovu'," govori Gospod.
Jeremija 32,1 Riječ koju Jahve uputi Jeremiji desete godine Sidkije, kralja judejskoga, to jest osamnaeste godine Nabukodonozorove.
Jeremija 32,2U to vrijeme vojska kralja babilonskoga opsjedaše Jeruzalem, a prorok Jeremija bijaše zatvoren u tamničkom dvorištu u dvoru judejskoga kralja.
Jeremija 32,3Sidkija, kralj judejski, bijaše ga ondje zatvorio, prigovoriv mu: "Zašto si prorokovao: `Ovako govori Jahve: Gle, grad ću ovaj predati u ruke kralju babilonskom da ga osvoji;
Jeremija 32,4a Sidkija, kralj judejski, neće umaći sili kaldejskoj, nego će biti predan u ruke kralja babilonskoga - usta u usta s njim će govoriti, oči u oči njega vidjeti.
Jeremija 32,5Sidkiju će odvesti u Babilon i ondje će ostati dok ga ne pohodim - riječ je Jahvina! I ako se budete borili protiv Kaldejaca, nećete uspjeti!`
Jeremija 32,6Tada reče Jeremija: "Dođe mi riječ Jahvina:
Jeremija 32,7`Uskoro će doći k tebi Hanamel, sin tvoga strica Šaluma, da ti kaže: Kupi njivu moju u Anatotu; ti imaš rodbinsko pravo da je kupiš!`
Jeremija 32,8Kako je Jahve navijestio, k meni dođe moj stričević Hanamel u tamničko dvorište i reče mi: `De kupi moju njivu u Anatotu, jer ti imaš pravo na posjed i rodbinsko pravo da je kupiš! Kupi je!` I tada spoznah da to bijaše riječ Jahvina.
Jeremija 32,9Kupih, dakle, tu njivu od stričevića Hanamela iz Anatota te mu izmjerih u novcu sedamnaest šekela srebra.
Jeremija 32,10Napišem ugovor, udarim pečat, pozovem svjedoke i izmjerim novac na tezulji.
Jeremija 32,11Zatim uzmem kupovni ugovor, zapečaćen prema propisu i uredbama,
Jeremija 32,12predam kupovni ugovor Baruhu, sinu Mahsejeva sina Nerije. Nazočni su bili: moj stričević Hanamel, svjedoci što su potpisali kupovni ugovor i svi Judejci koji su se našli u tamničkom dvorištu.
Jeremija 32,13Tada pred njima zapovjedim Baruhu:
Jeremija 32,14`Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Uzmi ove isprave, ovaj kupovni ugovor, zapečaćeni i otvoreni, i stavi ih u glinenu posudu da se zadugo sačuvaju.
Jeremija 32,15Jer ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Još će se u ovoj zemlji kupovati i kuće, i njive, i vinogradi!`
Jeremija 32,16Pošto kupovni ugovor predadoh Nerijinu sinu Baruhu, pomolih se Jahvi:
Jeremija 32,17"O, Jahve, Gospode! Ti stvori nebo i zemlju snagom velikom, rukom uzdignutom! Ništa tebi nije nemoguće!
Jeremija 32,18Tisućama iskazuješ milost, a krivnju otaca osvećuješ na djeci, potomcima njihovim. Bože veliki i moćni, kome je ime Jahve nad Vojskama!
Jeremija 32,19Velik si u svojim naumima, silan u svojim djelima! Oči tvoje bde nad svim putovima ljudskim da naplatiš svakome prema putu njegovu i prema plodu djela njegovih!
Jeremija 32,20Ti koji si činio znamenja i čudesa u zemlji egipatskoj i u Izraelu, i među svim ljudima sve do danas,
Jeremija 32,21ti si izveo svoj narod izraelski iz zemlje egipatske znamenjima i čudesima, rukom moćnom i mišicom podignutom, strahotama velikim.
Jeremija 32,22Zatim im dade svu ovu zemlju koju si zakletvom obećao ocima njihovim, zemlju u kojoj teče med i mlijeko.
Jeremija 32,23I oni je zaposjedoše; ali nisu slušali glasa tvojega niti su hodili putem Zakona tvojega. Ništa ne učiniše od onog što im ti naredi; zato si dozvao na njih sve ove nevolje.
Jeremija 32,24Gle, nasipi se već primakoše gradu, i bit će osvojen, i grad će pasti u ruke Kaldejcima koji na nj navaljuju mačem, glađu i kugom. Čime si prijetio, evo dolazi. I sam vidiš.
Jeremija 32,25A ti mi, Jahve Gospode moj, reče: `Kupi novcem njivu i pozovi svjedoke`, a grad je već predan u ruke Kaldejcima!
Jeremija 32,26Tada mi dođe riječ Jahvina:
Jeremija 32,27"Gle, ja sam Jahve, Bog svakoga tijela! Meni ništa nije nemoguće!
Jeremija 32,28Zato - veli Jahve - grad ovaj predajem u ruke Kaldejaca i u ruke kralja babilonskoga, koji će ga zauzeti.
Jeremija 32,29Ući će u nj Kaldejci koji se bore protiv ovoga grada, ognjem će ga uništiti i spaliti ga zajedno s kućama kojima su na krovovima Baalu palili tamjan i lijevali ljevanice tuđim bogovima, mene gnjeveći.
Jeremija 32,30Jer sinovi Izraelovi i sinovi Judini od mladosti čine samo zlo pred mojim očima. Doista, sinovi Izraelovi bez prestanka me gnjeve djelima ruku svojih - riječ je Jahvina.
Jeremija 32,31Grad ovaj, doista, samo mi je na gnjev i srdžbu otkako je sagrađen pa do dana današnjega te ga moram ukloniti ispred lica svojega
Jeremija 32,32zbog svega bezakonja što ga sinovi Izraelovi i sinovi Judini počiniše, gnjeveći me - oni i kraljevi njihovi, knezovi i svećenici i proroci, Judejci i Jeruzalemci.
Jeremija 32,33Okretahu mi leđa, a ne lice svoje, iako se neumorno trudih da ih poučim, ali me ne slušaše niti nauk moj primiše.
Jeremija 32,34Postaviše grozote u Dom koji se mojim zove imenom da ga oskvrnu.
Jeremija 32,35Baalu podigoše uzvišice u Dolini Ben Hinomu, i sinove i kćeri svoje Moleku kroz oganj provodiše - što im ja nikad ne zapovjedih; ni na um mi ne pade da bi činili takve gadosti niti da bih Judu pustio u takav grijeh.
Jeremija 32,36Ipak, ovako govori Jahve, Bog Izraelov, o tom gradu za koji vi velite da će od mača, gladi i kuge pasti u ruke kralju babilonskom:
Jeremija 32,37"Evo, ja ću ih sabrati iz svih zemalja u koje ih prognah - u gnjevu i jarosti svojoj - i vratit ću ih na ovo mjesto da ovdje spokojno žive.
Jeremija 32,38I oni će biti narod moj, a ja, ja ću biti Bog njihov.
Jeremija 32,39I dat ću im srce jedno i put jedan, da bi me se bojali u sve dane, na sreću svoju i djece svoje.
Jeremija 32,40I sklopit ću s njima Savez vječan, nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro; usadit ću im u srce svoj strah, da se nikad više ne odmetnu od mene.
Jeremija 32,41I radovat ću se čineći im dobro; i čvrsto ću ih zasaditi u ovoj zemlji, svim srcem svojim, svom dušom svojom.
Jeremija 32,42Jer ovako govori Jahve: "Kao što sam na ovaj narod doveo svu ovu strašnu nesreću, tako ću na njih dovesti svu sreću koju im obrekoh.
Jeremija 32,43Da, opet će se kupovati njive u ovoj zemlji o kojoj vi velite: `Ova je pustinja, bez čovjeka i živinčeta, predana na milost i nemilost Kaldejcima!`
Jeremija 32,44Njive će se za novac kupovati, pisat će se i pečatiti kupovni ugovori, pozivat će se svjedoci u zemlji Benjaminovoj i u okolici Jeruzalema. U gradovima Judinim i u gradovima Gorja, Šefele, Negeba, jer ću promijeniti udes njihov" - riječ je Jahvina.

Jeremija 32,1Riječ koja se uputi Jeremiji od strane GOSPODA desete godine Sedeciasa, kralja Jude - to je bilo osamnaeste godine kralja Nabukodonozora.
Jeremija 32,2U onaj čas, postrojbe kralja Babilonije opsjedaše Jeruzalem, dok *prorok Jeremija bijaše zatvoren u dvorištu straže, u palači kralja Jude.
Jeremija 32,3Sedecias, kralj Jude, ga bijaše zatvorio, prigovarajući mu: ” Zašto ti propovijedaš proročanstvo: Evo što kaže GOSPOD: Ja ću izručiti ovaj grad vlasti kralja Babilonije; on će ga se dočepati;
Jeremija 32,4Sedecias, kralj Jude, neće izmaći snagama kaldejskim, već će on zasigurno biti izručen vlasti kralja Babilonije škojim će govoriti bez posrednika i kojeg će gledati svojim vlastitim očima;
Jeremija 32,5pobjednik će odvesti Sedeciasa u Babiloniju;ondje će on boraviti sve dok se ja ne pozabavim njime - proročanstvo GOSPODOVO -; ako se vi pokušate oduprijeti Kaldejcima, nećete li ciljati u prazno?“
Jeremija 32,6Evo priče Jeremijine. Riječ GOSPODOVA uputi se meni u ovim iskazima:
Jeremija 32,7” Sin tvoga strica šaluma, Hanamel, doći će ti reći: Kupi moje polje koje se nalazi u Anatotu, jer tebi pripada pravo otkupa . “ 8 Kao što GOSPOD bijaše najavio, Hanamel, sin mojeg strica, dođe k meni u dvorište straže da bi mi rekao: ” Kupi moje polje koje se nalazi u Anatotu, u zemlji Benjaminovoj, jer pravo nasljednika tebi pripada, isto kao i pravo otkupa; učini dakle tu kupnju. “ Tada ja shvatih da se radi o riječi GOSPODOVOJ.
Jeremija 32,9Ja kupih dakle polje od Hanamela, sina strica moga - polje koje se nalaziše u Anatotu - i ja mu odvagnuh srebro: sedamnaest sikala srebra.
Jeremija 32,10Ja napisah jedan ugovor na koji stavih svoj pečat, u nazočnosti svjedoka koje bijah sazvao, i odvagnuh srebro na jednoj vazi.
Jeremija 32,11Ja uzeh ugovor o prodaji, ovjereni primjerak - propisi i pravila! - I otvoreni primjerak,
Jeremija 32,12i predadoh ugovor o prodaji Baruhu, sinu Nerijavljevu, sinu Mahsejevu, u nazočnosti Hanamela, sina mojeg strica -, u nazočnosti svjedoka koji bijahu potpisali ugovor o prodaji i u nazočnosti svih Judejaca koji bijahu u dvorištu straže,
Jeremija 32,13U njihovoj nazočnosti, ja dajem ovu zapovijed Baruhu:
Jeremija 32,14- ”Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov - Uzmi ove dokumente, ovjereni ugovor o prodaji kojeg evo i otvoreni dokument ovaj ovdje, i stavi ih u posudu od terakote da bi se sačuvali za dugo vrijeme.
Jeremija 32,15Naime, ovako govori GOSPOD, svemo-gući, Bog Izraelov: U ovoj zemlji, opet će se kupovati kuće, polja i vrtovi.“
Jeremija 32,16Pošto sam povjerio ugovor o prodaji Baruhu, sinu Nerijevu, ja upućujem GOSPODU ovu molbu:
Jeremija 32,17” Ah! Gospodine BOžE, ti si taj koji je stvorio nebo i zemlju svojom velikom snagom, razvijajući svoju snagu, ništa nije previše teško za tebe
Jeremija 32,18koji ostvaruješ odanost spram tisuću pokoljenja, ali koji naplaćuješ još grijehe očeva njihovoj djeci, Bože veliki, smjeli bojovniče - GOSPOD svemogući, to je tvoje ime!
Jeremija 32,19Izvrsni savjetnik i veliki stvoritelj, ti imaš pogled na ponašanju svakog čovjeka i ti dodjeljuješ svakom prema njegovu ponašanju, prema plodovima njegovih djela;
Jeremija 32,20u zemlji Egipat, ti si se otkrio čudesima čija znakovita vrijednost ostaje sve do ovog dana, i ti si sebi stvorio ime u Izraelu i ljudskosti, kao što se to može utvrditi danas;
Jeremija 32,21ti si izveo svoj narod Izrael iz Egipta, otkrivajući se po svojim znakovitim čudima, snagom svoje ruke, razvijajući svoju snagu na veličanstveno dojmljiv način;
Jeremija 32,22ti si im dao ovu zemlju koju si bio obećao po prisegama njihovim očima, jednu zemlju u kojoj teku med i mlijeko;
Jeremija 32,23oni su u nju ušli i uzeli su ju u posjed, ali oni nisu slušali tvoj glas; i tvoje zapovijedi, oni ih nisu slijedili; oni su odbili činiti sve ono što si im ti iskao da čine; zbog toga si im dao trpiti sve te nevolje: 24 ceste opsade dosežu grad; takođe, pritiješnjnen mačem, glađu i kugom, ne može li on, a da se ne preda kaldejskim snagama koje ga opsjedaju. Ono što si ti propisao zbiva se, a ti, ti samo promatraš.
Jeremija 32,25Jesi li ti to meni rekao, Gospodine BOžE: Otkupi polje odmjeravajući srebro i sazivajući svjedoke!, dok grad ne može drugo do predati se kaldejskim snagama.“
Jeremija 32,26Tad riječ GOSOPODOVA uputi se Jeremiji:
Jeremija 32,27” Ja, GOSPOD, ja sam Bog svakom tijelu . Ima li i jedna stvar koja bi bila preteška za mene?
Jeremija 32,28Eh dobro - ovako govori GOSPOD -, ja ću izručiti ovaj grad vlasti Kaldejaca i Nabukodonozora, kralja Babilonije. On će ga zauzeti;
Jeremija 32,29Kaldejci koji opsjedaju ovaj grad prodrijet će u njega; oni će zapaliti grad i spaliti ga škućama gdje, na terasama, su se spaljivali milodari za *Baala i prolijevale libacije za druge bogove, mene vrijeđajući.
Jeremija 32,30Da, od svojeg djetinjstva Izraeliti i Judejci nisu činili drugo do ono što ja osuđujem; Izraeliti nisu činili drugo no mene vrijeđali svojim ophođenjima.
Jeremija 32,31Ovaj grad je izazvao moj gnjev, moju srdžbu, od svojeg utemeljenja sve do ovog dana: ja ga moram odstraniti iz svoje nazočnosti
Jeremija 32,32zbog sveg zla kojeg su Izraeliti i Judejci počinili; oni su me vrijeđali, oni, njihovi kraljevi, njihovi ministri, njihovi svećenici, njihovi *proroci, ljudi Judeje i žitelji Jeruzalema:
Jeremija 32,33oni mi podmeću šiju, a ne lice; iako ih ja neumorno poučavam, oni ne slušaju i ne prihvaćaju poduke;
Jeremija 32,34oni odlažu svoje otpadke u Kuću na kojoj je moje *ime bilo proglašeno, i tako ju čine *nečistom;
Jeremija 32,35oni su podigli mogilu Baalu u dolini Ben-Hinnom da bi provodili, k Moleku, svoje sinove i svoje kćeri kroz vatru toga, ja nikad nisam iskao i nikad imao namisao počiniti jedan takav užas za skrenuti Judu s puta.“
Jeremija 32,36Eh dobro sada, ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov, glede ovog grada kojeg vi spominjete kao izručenog vlasti kralja Babilonije, mačem, glađu i kugom:
Jeremija 32,37” Ja ću njih sakupiti iz svih zemalja kamo sam ih raspršio u svojem gnjevu, u mojoj jarosti i u svojoj velikoj ljutini; ja njih dovodim u ovo mjesto i udomljujem ih u punoj sigurnosti.
Jeremija 32,38Oni postaju za mene jedan narod, a ja za njih postajem Bog.
Jeremija 32,39Ja im dajem jednu narav i jedno zajedničko usmjerenje, dovodeći ih da me uvijek štuju, za svoju sreću i onu njihove djece poslije njih.
Jeremija 32,40Ja sklapam s njima jedan vječiti *savez: ja ne prestajem pratiti ih svojim dobrim djelima i činim da me duboko štuju, a da se nikad više ne odstrane od mene.
Jeremija 32,41Moja će radost biti da ih obasipam dobrima; da, ja ću nkjih uistinu posaditi u ovoj zemlji; učinit ću to svim srcem, svim svojim bićem“
Jeremija 32,42Da, ovako govori GOSPOD:” Isto kao što sam na ovaj narod doveo svu tu nesreću, ja dovodim na njih sve dobro koje propisujem u njihovu korist.
Jeremija 32,43Kupovat će se polja u ovoj zemlji za koju vi kažete da je pustoš, da je bez ljudi i bez zvijeri, izručena kaldejskim snagama:
Jeremija 32,44kupovat će se polja odmjeravajući srebro, pisat će se ugovor, stavljat će se pečat sazivajući svjedoke, u zemlji Benjaminovoj, u okolici Jeruzalema i u gradovima Judeje, onima u planini, onima u *Niziji, onima u Negevu, jer ja ću ih obnoviti - proročanstvo GOSPODOVO. “
Jeremija 32,1Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda desete godine Sedekije cara Judina, koje je osamnaesta godina Navuhodonosorova;
Jeremija 32,2A tada vojska cara Vavilonskoga bješe opkolila Jerusalim, i prorok Jeremija bijaše zatvoren u trijemu od tamnice, koja bijaše u dvoru cara Judina.
Jeremija 32,3Jer ga zatvori Sedekija car Judin govoreći: zašto da prorokuješ govoreći: ovako veli Gospod: evo, ja ću predati taj grad u ruke caru Vavilonskom i uzeće ga?
Jeremija 32,4I Sedekija car Judin neće uteći iz ruku Haldejskih, nego će zacijelo biti predan u ruke caru Vavilonskom, i usta će ovoga govoriti s ustima onoga, oči će se ovoga vidjeti s očima onoga.
Jeremija 32,5I odvešće Sedekiju u Vavilon, te će ostati ondje dokle ga ne pohodim, govori Gospod; ako se bijete s Haldejcima, nećete biti srećni.
Jeremija 32,6Reče dakle Jeremija: dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jeremija 32,7Evo, Anameilo sin Saluma strica tvojega ide k tebi da ti kaže: kupi njivu moju što je u Anatotu, jer ti imaš po srodstvu pravo da je kupiš.
Jeremija 32,8I dođe k meni Anameilo sin strica mojega po riječi Gospodnjoj u trijem od tamnice, i reče mi: hajde kupi moju njivu što je u Anatotu u zemlji Venijaminovoj, jer tebi pripada po našljedstvu i ti imaš pravo otkupiti je; kupi. I razumjeh da je riječ Gospodnja.
Jeremija 32,9I kupih od Anameila sina strica svojega tu njivu koja je u Anatotu, i izmjerih mu novce, sedamnaest sikala srebra.
Jeremija 32,10I napisah knjigu, i zapečatih, i uzeh svjedoke izmjeriv novce na mjeru.
Jeremija 32,11I uzeh knjigu o kupovini zapečaćenu po zakonu i uredbama, i otvorenu,
Jeremija 32,12I dadoh knjigu o kupovini Varuhu sinu Nirije sina Masijina pred Anameilom bratučedom svojim i pred svjedocima koji se potpisaše na knjizi o kupovini i pred svijem Judejcima koji sijeđahu u trijemu od tamnice.
Jeremija 32,13I zapovjedih Varuhu pred njima govoreći:
Jeremija 32,14Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: uzmi ovu knjigu, knjigu o kupovini, zapečaćenu i ovu knjigu otvorenu, i metni ih u zemljan sud da ostanu dugo vremena.
Jeremija 32,15Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: još će se kupovati kuće i njive i vinogradi u ovoj zemlji.
Jeremija 32,16I davši knjigu o kupovini Varuhu sinu Nirijinu, pomolih se Gospodu govoreći:
Jeremija 32,17Ah, Gospode Gospode! eto, ti si stvorio nebo i zemlju silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom; ništa nije tebi teško.
Jeremija 32,18Činiš milost na tisućama, i vraćaš za bezakonje otačko u njedra sinovima njihovijem nakon njih; Bože veliki, silni, kojemu je ime Gospod nad vojskama;
Jeremija 32,19Veliki u namjerama i silni u djelima; jer su oči tvoje otvorene na sve putove ljudske da daš svakome prema putovima njegovijem i prema plodu djela njegovijeh;
Jeremija 32,20Koji si činio znake i čudesa do danas u zemlji Misirskoj i u Izrailju i među svijem ljudima, i stekao si sebi ime kako je danas;
Jeremija 32,21Jer si izveo narod svoj Izrailja iz zemlje Misirske znacima i čudesima i rukom krjepkom i mišicom podignutom i strahotom velikom;
Jeremija 32,22I dao si im ovu zemlju, za koju se zakle ocima njihovijem da ćeš im je dati, zemlju gdje teče mlijeko i med.
Jeremija 32,23Ali ušavši u nju i naslijedivši je ne poslušaše glasa tvojega, i po tvom zakonu ne hodiše, i što si im god zapovjedio da čine, ne činiše, zato si učinio te ih snađe sve ovo zlo.
Jeremija 32,24Evo, opkopi dođoše do grada da ga uzmu; i od mača i gladi i pomora grad će se dati u ruke Haldejcima koji ga biju; i što si god rekao, zbiva se, eto vidiš.
Jeremija 32,25A ti mi veliš, Gospode, Gospode: kupi tu njivu za novce i uzmi svjedoke, a grad se predaje u ruke Haldejcima.
Jeremija 32,26Tada dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
Jeremija 32,27Gle, ja sam Gospod Bog svakoga tijela, eda li je meni što teško?
Jeremija 32,28Zato ovako veli Gospod: evo ja dajem taj grad u ruke Haldejcima i u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom da ga uzme.
Jeremija 32,29I Haldejci koji biju taj grad ući će u nj, i upaliće ognjem taj grad i spaliće ga i kuće gdje na krovovima kadiše Valu i ljevaše naljeve bogovima drugim da bi me razgnjevili.
Jeremija 32,30Jer sinovi Izrailjevi i sinovi Judini činiše od djetinjstva svojega samo što je zlo preda mnom, i sinovi Izrailjevi samo me gnjeviše djelima ruku svojih, govori Gospod.
Jeremija 32,31Jer taj grad bješe mi na gnjev i na srdnju otkad ga sazidaše do danas da bih ga odbacio ispred sebe,
Jeremija 32,32Za sve zlo sinova Izrailjevijeh i sinova Judinijeh što činiše gnjeveći me, oni, carevi njihovi, knezovi njihovi, sveštenici njihovi i proroci njihovi, Judejci i Jerusalimljani.
Jeremija 32,33I okrenuše mi leđa a ne lice; i kad ih učah zarana jednako, ne poslušaše da bi primili nauku.
Jeremija 32,34Nego metnuše svoje gadove u dom koji se zove mojim imenom i oskvrniše ga.
Jeremija 32,35I sagradiše visine Valu što su u dolini sina Enomova da vode sinove svoje i kćeri svoje Molohu, što im ja ne zapovjedih niti mi dođe na um, da bi činili taj gad, i tako Judu navodili na grijeh.
Jeremija 32,36Ali zato opet ovako veli Gospod Bog Izrailjev za taj grad za koji velite da će se dati u ruke caru Vavilonskom od mača i gladi i pomora:
Jeremija 32,37Evo, ja ću ih sabrati iz svijeh zemalja u koje ih razagnah u gnjevu svom i u jarosti svojoj i u velikoj ljutini, i dovešću ih opet na ovo mjesto i učiniti da nastavaju bez straha.
Jeremija 32,38I biće mi narod i ja ću im biti Bog.
Jeremija 32,39I daću im jedno srce i jedan put da bi me se bojali vazda na dobro svoje i sinova svojih nakon njih.
Jeremija 32,40I učiniću s njima zavjet vječan da se neću odvratiti od njih čineći im dobro, i daću im strah svoj u srce da ne otstupe od mene.
Jeremija 32,41I radovaću im se čineći im dobro i zasadiću ih u ovoj zemlji tvrdo svijem srcem svojim i svom dušom svojom.
Jeremija 32,42Jer ovako veli Gospod: kao što sam doveo na taj narod sve ovo zlo veliko, tako ću dovesti na njih sve dobro koje im obričem.
Jeremija 32,43Tada će se kupovati njive u ovoj zemlji, za koju vi kažete da je pusta i da nema u njoj ni živinčeta i da je dana u ruke Haldejcima.
Jeremija 32,44Kupovaće njive za novce, i pisaće knjige i pečatiti i uzimati svjedoke u zemlji Venijaminovoj i po okolini Jerusalimskoj i u gradovima Judinijem i u gradovima po gorama i u gradovima po ravnici i u gradovima južnijem, jer ću povratiti roblje njihovo, govori Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje