Tražilica


Ezekiel 35. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 35,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 35,2"Sine čovječji, upravi lice svoje prema gori Seiru i prorokuj o njemu, i reci mu:
Ezekiel 35,3Ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću izaći proti tebi, goro Seire! Dignut ću ruku svoju na te i učinit ću te pustinjom i pustoši.
Ezekiel 35,4Gradove ću tvoje porušiti, i ti ćeš postati pustinjom. Tada ćeš spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 35,5Jer si nosio vječno neprijateljstvo i sinove si Izraelove predao maču u vrijeme njihove nesreće, kad je krivnja dovela svršetak njihov,
Ezekiel 35,6Zato, tako ja živ bio!, govori svemogući Gospod, učinit ću da se krvaviš, jer nisi mrzio krv, krv će te progoniti.
Ezekiel 35,7Učinit ću goru Seir pustinjom i pustoši i sve na njoj potrti, što tamo dolazi i prolazi.
Ezekiel 35,8Napunit ću bregove njezine pobijenima. Na humovima tvojim i u dolinama tvojim i u svim gudurama tvojim padat će pobijeni od mača.
Ezekiel 35,9Učinit ću te vječnom pustinjom, i gradovi će tvoji ostati nenastanjeni. Tada ćete spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 35,10Jer si govorila: "Ova dva naroda i ove dvije zemlje bit će moje, i mi ćemo ih uzeti u posjed, ako i boravi Gospod ondje,
Ezekiel 35,11Zato, tako ja živ bio', govori svemogući Gospod, 'učinit ću s tobom po revnosti gnjeva tvojega, kojom si radila iz mržnje svoje prema njima. Dat ću im da me spoznaju, kad ti budem sudio.
Ezekiel 35,12Tada ćeš spoznati, da sam ja Gospod. Čuo sam sve psovke tvoje, što si ih izbacila proti gorama Izraelovim, kad si rekla: "Puste leže i nama su dane da ih jedemo."
Ezekiel 35,13Svojim ste se ustima veličali suprot meni i govorili ste drzovito proti meni. Čuo sam to dobro.
Ezekiel 35,14Ovako veli svemogući Gospod: "Na radost sve zemlje tebe ću opustošiti.
Ezekiel 35,15Kako si se ti radovala, što je opustjela baština kuće Izraelove, tako ću i tebi učiniti. Pustinja ćeš postati, goro Seire, i sav kolik Edom! Tada ćeš spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 35,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 35,2"Sine čovječji, okreni lice k Seirskoj gori i prorokuj protiv nje!
Ezekiel 35,3Reci joj: `Ovako govori Jahve Gospod: Evo me na te, Goro seirska! Ruku ću podići na te i pretvoriti te u pustoš i pustinju.
Ezekiel 35,4Gradove ću tvoje razvaliti i postat ćeš pustinjom. I znat ćeš da sam ja Jahve!
Ezekiel 35,5Vječnu si mržnju gojila i maču predavala sinove Izraelove kad bi ih nesreća pogodila i kad bi im kucnuo čas posljednjega grijeha.
Ezekiel 35,6Zato, života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - krvi ću te predati i krv će te progoniti: od krvi nisi prezala, krv će te progoniti!
Ezekiel 35,7Od Gore seirske učinit ću pustoš i pustinju, istrijebit ću iz nje polaznika i povratnika.
Ezekiel 35,8Gore njezine napunit ću truplima: po tvojim brežuljcima, po tvojim dolinama i po tvojim uvalama padat će mačem pokošeni.
Ezekiel 35,9Učinit ću od tebe vječnu pustinju, gradovi se tvoji neće napučiti. I znat ćete da sam ja Jahve!`
Ezekiel 35,10Ti reče: `Ova dva naroda i ove dvije zemlje bit će moji; mi ćemo ih zaposjesti, ako i jest Jahve bio ondje!`
Ezekiel 35,11`Zato, života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - postupit ću s tobom prema gnjevu i ljubomori s kojom ti postupi u svojoj mržnji s njima! Upoznat ćeš me po tome kako ću ti suditi!
Ezekiel 35,12I znat ćeš da sam ja, Jahve, čuo sve tvoje hule što ih izreče na gore Izraelove govoreći: `Opustješe, nama su dane za hranu!`
Ezekiel 35,13Razmetali ste se, protiv mene govorili i gomilali protiv mene riječi; čuo sam ja!`
Ezekiel 35,14Ovako govori Jahve Gospod: `Na radost sve zemlje, od tebe ću učiniti pustoš.
Ezekiel 35,15Kako si se ti radovala što opustje baština doma Izraelova, tako ću učiniti s tobom: opustjet ćeš, Goro seirska, a s tobom i sav Edom! I znat će se da sam ja Jahve!
Ezekiel 35,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene: 2 ” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema planini Seir i izgovori jedno proročanstvo protiv nje.
Ezekiel 35,3Ti ćeš njoj reći: Ovako govori Gospodin BOG: Ja dolazim protiv tebe, planino Seirova. Ja ću ispružiti ruku na tebe i učinit ću od tebe jednu osamljenu pustoš.
Ezekiel 35,4Ja ću staviti tvoje gradove u ruševine; ti sama postat ćeš jedna pustoš: tada ćeš ti spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 35,5Jer si ti imala jedno vječito neprijateljstvo, i što si učinila šikljati krv sinova Izraelovih silom mača u vrijeme njihovog užasa, u vrijeme kad je njihov grijeh došao svojem kraju,
Ezekiel 35,6Eh dobro, života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA ja ću te u krv staviti i krv će te proganjati; buduću da ti nisi mrzio krv, krv će te proganjati.
Ezekiel 35,7Ja ću od planine Seir načiniti jednu žalosnu pustoš, ja ću ju ukloniti onima koji ju prelaze.
Ezekiel 35,8Ja ću napuniti njene planine njenim mrtvacima. Među tvoja brda, tvoje doline, u korito tvojih potoka, padat će oni koje mač bude probio.
Ezekiel 35,9Ja ću od tebe napraviti jednu vječnu pustinju i tvoji gradovi više ne će biti naseljeni. Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 35,10Jer si ti rekao: Dva naroda i dvije zemlje bit će moje, mi ćemo ih uzeti u posjed, tada dok je GOSPOD ondje,
Ezekiel 35,11eh dobro, života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA ja ću postupiti s tobom prema gnjevu i ljubomori koje si iskusio u svojoj mržnji protiv njih; ja ću se dati spoznati od njih tako da ću ti suditi.
Ezekiel 35,12Tada ćeš ti spoznati da sam ja GOSPOD; ja sam čuo sve psovke, koje si ti izrekao protiv planina Izraelovih: One su puste! One su nama dane u ispašu.
Ezekiel 35,13Vi ste glede mene imali jedan drzak govor, vi ste za mene imali osorne riječi: ja sam ih dobro čuo!
Ezekiel 35,14Ovako govori Gospodin BOG: Budući da je sva ova zemlja u radosti, ja ću od tebe načiniti jednu pustinju;
Ezekiel 35,15budući da se ti raduješ ovim što baština kuće Izraelove jest jedna pustinja, ja ću tebi učiniti jednako. Planina Seir postat će jedna pustinja, sav Edom, u cijelosti. Tad će se spoznati da sam ja GOSPOD.
Jezekilj 35,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 35,2Sine čovječji, okreni lice svoje prema gori Siru i prorokuj protiv nje.
Jezekilj 35,3I reci: ovako veli Gospod Gospod: evo me na tebe, goro Sire! i dignuću ruku svoju na te, i opustiću te sasvijem.
Jezekilj 35,4Gradove ću tvoje opustiti, i ti ćeš biti pustoš, i poznaćeš da sam ja Gospod.
Jezekilj 35,5Što je u tebe vječno neprijateljstvo, i rasipaš sinove Izrailjeve mačem u nevolji njihovoj, kad je kraj bezakonju njihovu,
Jezekilj 35,6Zato, tako ja bio živ, govori Gospod Gospod, krvi ću te predati i krv će te goniti, jer ne mrziš na krv, krv će te goniti.
Jezekilj 35,7I obratiću goru Sir sasvijem u pustoš, da niko neće dolaziti ni odlaziti.
Jezekilj 35,8I napuniću gore njezine pobijenijeh njezinijeh; na humovima tvojim i u dolinama tvojim i po svijem potocima tvojim padaće pobijeni od mača.
Jezekilj 35,9Vječnu pustinju načiniću od tebe i gradovi se tvoji neće opraviti, i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 35,10Što govoriš: ova dva naroda i ove dvije zemlje moje će biti, i naslijedićemo ih, ako i jest Gospod bio ondje,
Jezekilj 35,11Zato, tako ja živ bio, govori Gospod Gospod, učiniću po gnjevu tvom i po zavisti tvojoj, s kojom si postupala iz mržnje prema njima, i biću poznat među njima kad ti sudim.
Jezekilj 35,12I poznaćeš da sam ja Gospod čuo sve tvoje hule koje si govorila na gore Izrailjeve rekavši: opustješe, nama su dane da ih jedemo.
Jezekilj 35,13I veličaste se suprot meni ustima svojim, i množiste na me riječi svoje; čuo sam.
Jezekilj 35,14Ovako veli Gospod Gospod: kad se sva zemlja stane veseliti, tebe ću opustiti.
Jezekilj 35,15Kako si se ti veselila našljedstvu doma Izrailjeva što opustje, tako ću i tebi učiniti: opustjećeš, goro Sire, i sva zemljo Edomska; i poznaće se da sam ja Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje