Tražilica


Ezekiel 37. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 37,1Ruka Gospodnja dođe nad na me. Gospod me izvede u duhu i postavi me usred doline, što je bila puna mrtvačkih kostiju.
Ezekiel 37,2Provede me pokraj njih unaokolo. I gle, bilo ih je vrlo mnogo po dolini, bile su sasvim suhe.
Ezekiel 37,3On me upita: "Sine čovječji, mogu li opet oživjeti ove mrtvačke kosti?" Ja odgovorih: "Svemogući Gospode, ti znaš."
Ezekiel 37,4Tada mi reče: "Prorokuj o tim kostima i kaži im: 'Suhe kosti, čujte riječ Gospodnju!
Ezekiel 37,5Ovako govori svemogući Gospod ovim kostima: Gle, ja ću metnuti u vas duh, da oživite.
Ezekiel 37,6Napravit ću vam žile, i učiniti da vam uzraste meso, i navući ću na vas kožu, i ulit ću vam duh, da oživite. Tada ćete spoznati, da sam ja Gospod.'"
Ezekiel 37,7Ja sam prorokovao, kako mi je bilo zapovjeđeno. Tada je nastao sušanj, kad sam prorokovao. Bio je štropot, i kostiju su se pribirale, jedna uz drugu.
Ezekiel 37,8Vidio sam, kako na njima uzrastoše žile i meso, i kako se na njih navuče koža. Ali još nije bilo duha u njima.
Ezekiel 37,9On mi reče: "Prorokuj duhu, prorokuj, sine čovječji! Reci duhu: 'Ovako veli svemogući Gospod: Duše, dođi od četiri vjetra, zadahni ove usmrćene, da opet oživiju!"
Ezekiel 37,10I kad sam prorokovao, kako mi je bio zapovjedio, dođe duh u njih. One oživješe i postaviše se na svoje noge, jedna silno velika vojska.
Ezekiel 37,11On mi reče: "Sine čovječji, ove su kosti sva kuća Izraelova. One govore: 'Kosti su naše posahnule; nada je naša prošla; nema ništa od nas.'
Ezekiel 37,12Zato prorokuj i kaži im: Ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću otvoriti grobove vaše i vas, narode moj, izvesti iz grobova i dovesti vas natrag u zemlju Izraelovu.
Ezekiel 37,13Spoznat ćete, da sam ja Gospod, kad otvorim grobove vaše, i vas, narode moj, izvedem iz grobova vaših,
Ezekiel 37,14Učinit ću da dođe u vas duh moj, da oživite, i naselit ću vas opet u vašoj zemlji. Tada ćete spoznati, da sam ja, Gospod, to rekao i izvršio'", govori Gospod.
Ezekiel 37,15Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 37,16"Ti, sine čovječji, uzmi jedno drvo i napiši na njemu: 'Juda i sinovi Izraelovi, saveznici njegovi! Uzmi još jedno drvo i napiši na njemu: 'Josip, drvo Efraimovo, i sva kuća Izraelova, saveznici njegovi '
Ezekiel 37,17Sastavi obadvoje u jedno drvo! Neka budu jedna cjelina u tvojoj ruci!
Ezekiel 37,18Kad te upitaju sinovi tvoga naroda: "Hoćeš li nam objasniti, što misliš stim?
Ezekiel 37,19Odgovori im: 'Ovako veli svemogući Gospod: Evo, ja ću uzeti drvo Josipovo, što je u Efraimovoj ruci, i ono plemena Izraelovih, saveznika njegovih, i sastavit ću ga s drvetom Judinim i tako ih učiniti jednim jedinim drvetom, tako da budu jedna cjelina u mojoj ruci.
Ezekiel 37,20Drveta, na kojima si napisao, držat ćeš u svojoj ruci pred njihovim očima
Ezekiel 37,21I reknut ćeš im: 'Ovako veli svemogući Gospod: Evo, ja ću uzeti sinove Izraelove iz naroda, kamo su otišli, i skupit ću ih sa svih strana i dovesti ih natrag u zemlju njihovu.
Ezekiel 37,22Učinit ću ih jednim jedinim narodom u zemlji, na gorama Izraelovim. Jedan će kralj vladati nad svima njima. Neće više biti dva naroda i neće više biti razdijeljeni u dva kraljevstva.'
Ezekiel 37,23Neće se više skvrniti idolima svojim i gnusobama bogovima svojim niti kakvim grijehima svojim. Oslobodit ću ih od svih grijeha vjerolomstva, u kojima su griješili, i očistit ću ih. Oni će postati narod moj, i ja ću biti Bog njihov.
Ezekiel 37,24Sluga moj David bit će kralj nad njima. Svi će imati samo jednoga pastira. Hodit će po mojim zapovijedima i brižno će držati uredbe moje.
Ezekiel 37,25Stanovat će u zemlji, koju sam dao slugi svojemu Jakovu, u kojoj su stanovali oci njihovi. U njoj će stanovati s djecom svojom i unučadi svojom dovijeka. Sluga moj David bit će knez njihov dovijeka.
Ezekiel 37,26Sklopit ću s njima zavjet mira; bit će to vječan zavjet s njima. Utvrdit ću ih i umnožit ću ih. Svetište svoje podignut ću u sredini njihovoj na vječna vremena.
Ezekiel 37,27Prebivalište moje bit će kod njih. Ja ću biti Bog njihov, i oni će biti narod moj.
Ezekiel 37,28Tada će narodi spoznati, da sam ja, Gospod, taj, koji posvećuje Izraela, kad svetište moje bude u sredini njihovoj dovijeka."
Ezekiel 37,1 I spusti se na me ruka Jahvina i Jahve me u svojem duhu izvede i postavi usred doline pune kostiju.
Ezekiel 37,2Provede me kroz njih, svuda oko njih, i gle, bijaše ih u dolini veoma mnogo i bijahu sasvim suhe!
Ezekiel 37,3Reče mi: "Sine čovječji, mogu li ove kosti oživjeti?" Ja odgovorih: "Jahve Gospode, to samo ti znaš!
Ezekiel 37,4Tad mi reče: "Prorokuj ovim kostima i reci im: `O suhe kosti, čujte riječ Jahvinu!`
Ezekiel 37,5Ovako govori Jahve Gospod ovim kostima: `Evo, duh ću svoj udahnuti u vas i oživjet ćete!
Ezekiel 37,6Žilama ću vas ispreplesti, mesom obložiti, kožom vas obaviti i duh svoj udahnuti u vas i oživjet ćete - i znat ćete da sam ja Jahve!`
Ezekiel 37,7I ja stadoh prorokovati kao što mi bješe zapovjeđeno. I dok sam prorokovao, nastade šuškanje i pomicanje i kosti se stadoše pribirati.
Ezekiel 37,8Pogledah, i gle, po njima narasle žile i meso; kožom se presvukoše, ali duha još ne bijaše u njima.
Ezekiel 37,9I reče mi: "Prorokuj duhu, sine čovječji, prorokuj i reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Od sva četiri vjetra dođi, duše, i dahni u ova trupla da ožive!`
Ezekiel 37,10I stadoh prorokovati kao što mi zapovjedi, i duh uđe u njih i oživješe i stadoše na noge - vojska vrlo, vrlo velika.
Ezekiel 37,11Reče mi: "Sine čovječji, te kosti - to je sav dom Izraelov. Evo, oni vele: `Usahnuše nam kosti i propade nam nada, pogibosmo!`
Ezekiel 37,12Zato prorokuj i reci im. `Ovako govori Jahve Gospod: Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu!
Ezekiel 37,13I znat ćete da sam ja Jahve kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, moj narode!
Ezekiel 37,14I duh svoj udahnut ću u vas da oživite, i dovest ću vas u vašu zemlju, i znat ćete da ja, Jahve govorim i činim` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 37,15I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 37,16"Sine čovječji, uzmi drvo i napiši na njemu: `Juda i sinovi Izraelovi, njegovi saveznici!` Onda uzmi drugo drvo i napiši na njemu: `Josip - drvo Efrajimovo - i sav dom Izraelov, njegov saveznik.`
Ezekiel 37,17I sastavi ih u jedno drvo da budu kao jedno u tvojoj ruci!
Ezekiel 37,18A kad te sinovi tvojega naroda zapitaju: `Hoćeš li nam objasniti što to znači?` -
Ezekiel 37,19reci im: `Ovako govori Jahve Gospod: Evo, uzet ću drvo Josipovo, što je u ruci Efrajimovoj, drvo Josipovo i Izraelovih plemena, njegovih saveznika, i sastavit ću ga s drvetom Judinim te ću od njih načiniti jedno; oba će biti jedno u mojoj ruci.`
Ezekiel 37,20Oba drveta na koja to napišeš neka ti budu u ruci, njima naočigled.
Ezekiel 37,21I reci im: `Ovako govori Jahve Gospod: Evo, skupit ću sinove Izraelove iz naroda u koje dođoše, skupit ću ih odasvud i odvesti ih u zemlju njihovu.
Ezekiel 37,22I načinit ću od njih jedan narod u zemlji, u gorama Izraelovim, i bit će im svima jedan kralj, i oni više neće biti dva naroda i neće više biti razdijeljeni na dva kraljevstva.
Ezekiel 37,23I neće se više kaljati svojim kumirima, ni svojim grozotama, ni opačinama. Izbavit ću ih od svih njihovih nevjera kojima zgriješiše i očistit ću ih, i oni će biti moj narod, a ja njihov Bog.
Ezekiel 37,24I sluga moj David bit će im kralj i svima će im biti jedan pastir. Živjet će po mojim zakonima, čuvajući i vršeći moje naredbe.
Ezekiel 37,25Boravit će u zemlji koju dadoh sluzi svome Jakovu, u kojoj življahu oci vaši: u njoj će stanovati oni i njihovi sinovi, i sinovi sinova njihovih dovijeka. I moj sluga David bit će im knez dovijeka.
Ezekiel 37,26Sklopit ću s njima savez mira; bit će to Savez vječan s njima. Utvrdit ću ih i razmnožiti i postavit ću Svetište svoje zauvijek među njih.
Ezekiel 37,27Moj će Šator biti među njima i ja ću biti Bog njihov, a oni narod moj!
Ezekiel 37,28I kad Svetište moje bude zauvijek među njima, znat će svi narodi da sam ja Jahve, koji posvećujem Izraela.`
Ezekiel 37,1Ruka GOSPODOVA bi na meni; izvede me duh GOSPODOV i ostavi u sred doline: ona bijaše puna kostura .
Ezekiel 37,2On mi dade hodati između njih u svim smjerovima; oni bijahu krajnje brojni na površini doline, oni bijahu potpuno sasušeni.
Ezekiel 37,3On mi reče: ” Sine čovjekov, ovi kosturi mogu li oživjeti? Ja kažem: ” Gospodine BOžE, ti si taj koji to zna! “
Ezekiel 37,4On mi reče: ”Izgovori jedno proročanstvo protiv tih kostura; reci im: Kosturi sasušeni, slušajte riječ Gospodinovu.
Ezekiel 37,5Ovako govori Gospodin BOG ovim kosturima: Ja ću dovesti dah na vas da vi oživite.
Ezekiel 37,6Ja ću staviti na vas živčevlje, ja ću dati da na vama naraste meso, ja ću rastegnuti na vama kožu, ja ću staviti u vas jedan dah i vi ćete živjeti; tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.“
Ezekiel 37,7Ja izgovorih proročanstvo kao što sam bio primio zapovijed; bi jedan šum tijekom mojeg izgovaranja proročanstva i jedno se kretanje ostvari: kosturi se približiše jedni drugima.
Ezekiel 37,8Ja pogledah: evo na njima bijaše živčevlje, meso narastaše i zategnu se koža ponad; ali, ne bijaše daha u njima.
Ezekiel 37,9On mi reče: ” Izgovori jedno proročanstvo o dahu, izgovori jedno proročanstvo, sine čovjekov; reci dahu: Ovako govori Gospodin BOG: Daše, dođi s četiri glavne strane, duhni na ove mrtve i oni oživjet će.“
Ezekiel 37,10Ja izgovorih proročanstvo kao što bijah primio zapovijed, dah uđe u njih i oni oživješe; oni ustadoše: bijaše to jedna ogromna vojska.
Ezekiel 37,11On mi reče: ” Sine čovjekov, ove kosti, to je sva kuća Izraelova. Oni kažu: Naše kosti su se sasušile, naše nadanje je nestalo, mi smo u komadima .
Ezekiel 37,12To je zašto, izgovori jedno proročanstvo i reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Ja ću otvoriti vaše grobove; ja ću vas uspeti iz vaših grobova, o moj narode, ja ću vas vratiti na tle Izraelovo.
Ezekiel 37,13Vi ćete spoznati da sam ja GOSPOD kad budem otvorio vaše grobove, i kad vas uspnem iz vaših grobova, o moj narode.
Ezekiel 37,14Ja ću staviti svoj dah u vas da biste vi živjeli; ja ću vas postaviti na vaše tle; tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD koji govori i izvršava proročanstvo GOSPODOVO.“
Ezekiel 37,15Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 37,16” Sine čovjekov, uzmi jedan komad drveta, napiši odozgo: Juda i sinovi Izraelovi koji su združeni. Po tome uzmi jedan drugi komad drveta, napiši odozgo Josip to će biti drvo i Efraima i sva kuća Izraelova njoj pridružena.
Ezekiel 37,17Primakni ove komade jedan uz drugi da bi stvarili jedan jedini; oni će biti sastavljeni u tvojoj ruci.
Ezekiel 37,18Kad ljudi tvojeg naroda budu rekli: Ne ćeš li ti nama objasniti što ti to činiš?,
Ezekiel 37,19reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Ja ću uzeti komad drveta Josipovog koji je u ruci Efraimovog i plemena Izraelova koja su mu pridružena; ja ću ih staviti uz njega, tj. uz komad drveta Judinog; ja ću načiniti od tog samo jedan komad i oni će biti u mojoj ruci.
Ezekiel 37,20A komadi drveta na kojima ti budeš pisao bit će u tvojoj ruci, pred njihovim očima.
Ezekiel 37,21Reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Ja ću uzeti sinove Izraelove iz ruku naroda gdje su oni otišli; ja ću ih sakupiti odasvud i vratit ću ih na njihovo tle.
Ezekiel 37,22ja ću od njih načiniti jedan jedinstven narod, u zemlji, u planinama Izraelovim; jedan jedini kralj bit će im kraljem svima; oni ne će više tvoriti dva naroda i ne će više biti podijeljeni u dva kraljevstva.
Ezekiel 37,23Oni se više ne će prljati svojim idolima i svojim užasima, ni svim svojim pobunama; ja ću njih osloboditi iz svih mjesta gdje stanuju, mjesta gdje su oni griješili. Ja ću njih *očistiti, oni će biti moj narod, a ja ću biti njihov Bog.
Ezekiel 37,24Moj sluga David vladat će nad njima, jedini *pastir za njih sve; oni će hoditi prema mojim običajima, oni će čuvati moje zakone i primijenjivati ih.
Ezekiel 37,25Oni će nastanjivati zemlju koju sam ja dao svom sluzi Jakovu, zemlju gdje su vaši očevi stanovali, oni će ju nastanjivati, njihovi sinovi, sinovi njihovih sinova, za uvijek; moj sluga David bit će njihov princ za uvijek.
Ezekiel 37,26Ja ću sklopiti s njima jedan savez mira; to će biti jedan vječni *savez s njima. Ja ću ih smjestiti, ja ću ih umnožiti. Ja ću staviti svoje *svetište u sred njih za uvijek.
Ezekiel 37,27Moje *boravište bit će kod njih; ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod.
Ezekiel 37,28Tada, pogani će spoznati da sam ja GOSPOD koji posvećuje Izrael, kad ja budem stavio svoje svetište u sred njih, za uvijek.“
Jezekilj 37,1Ruka Gospodnja dođe nada me, i Gospod me izvede u duhu, i postavi me usred polja, koje bijaše puno kosti.
Jezekilj 37,2I provede me pokraj njih unaokolo, i gle, bijaše ih vrlo mnogo u polju, i gle, bijahu vrlo suhe.
Jezekilj 37,3I reče mi: sine čovječji, hoće li oživjeti ove kosti? A ja rekoh: Gospode Gospode, ti znaš.
Jezekilj 37,4Tada mi reče: prorokuj za te kosti, i kaži im: suhe kosti, čujte riječ Gospodnju.
Jezekilj 37,5Ovako govori Gospod Gospod ovijem kostima: gle, ja ću metnuti u vas duh, i oživjećete.
Jezekilj 37,6I metnuću na vas žile, i obložiću vas mesom, i navući ću na vas kožu, i metnuću u vas duh, i oživjećete, i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 37,7Tada stadoh prorokovati, kako mi se zapovjedi; a kad prorokovah nasta glas, i gle potres, i kosti se pribirahu svaka ka svojoj kosti.
Jezekilj 37,8I pogledah, i gle, po njima izidoše žile i meso, i ozgo se koža navuče; ali duha ne bješe u njima.
Jezekilj 37,9Tada mi reče: prorokuj duhu, prorokuj, sine čovječji, i reci duhu: ovako veli Gospod Gospod: od četiri vjetra dođi, duše, i duni na ove pobijene da ožive.
Jezekilj 37,10I prorokovah, kako mi se zapovjedi i uđe u njih duh, i oživješe, i stadoše na noge, bješe vojska vrlo velika.
Jezekilj 37,11Tada mi reče: sine čovječji, ove su kosti sav dom Izrailjev; gle, govore: posahnuše kosti naše i prođe nadanje naše, propadosmo.
Jezekilj 37,12Zato prorokuj, i kaži im: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću otvoriti grobove vaše, i izvešću vas iz grobova vaših, narode moj, i dovešću vas u zemlju Izrailjevu.
Jezekilj 37,13I poznaćete da sam ja Gospod, kad otvorim grobove vaše, i izvedem vas iz grobova vaših, narode moj.
Jezekilj 37,14I metnuću duh svoj u vas da oživite, i naseliću vas u vašoj zemlji, i poznaćete da ja govorim i činim, govori Gospod.
Jezekilj 37,15Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 37,16Ti, sine čovječji, uzmi jedno drvo, i napiši na njemu: Judi i sinovima Izrailjevijem, drugovima njegovijem. Pa onda uzmi drugo drvo, i na njemu napiši: Josifu drvo Jefremovo i svega doma Izrailjeva, drugova njegovijeh.
Jezekilj 37,17I sastavi ih jedno s drugim da budu kao jedno u tvojoj ruci.
Jezekilj 37,18I kad ti reku sinovi tvoga naroda govoreći: hoćeš li nam kazati šta ti je to?
Jezekilj 37,19Reci im: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću uzeti drvo Josifovo, što je u Jefremovoj ruci, i plemena Izrailjevijeh, drugova njegovijeh, i sastaviću ga s drvetom Judinijem, i načiniću od njih jedno drvo, i biće jedno u mojoj ruci.
Jezekilj 37,20I drveta, na kojima napišeš, neka ti budu u ruci pred njima.
Jezekilj 37,21I reci im: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću uzeti sinove Izrailjeve iz naroda u koje otidoše, i sabraću ih otsvuda, i dovešću ih u zemlju njihovu.
Jezekilj 37,22I načiniću od njih jedan narod u zemlji, na gorama Izrailjevijem, i jedan će car biti car svjema njima, niti će više biti dva naroda, niti će više biti razdijeljeni u dva carstva.
Jezekilj 37,23I neće se više skvrniti gadnijem bogovima svojim ni gnusobama svojim niti kakijem prijestupima svojim, i izbaviću ih iz svijeh stanova njihovijeh u kojima griješiše, i očistiću ih, i oni će mi biti narod i ja ću im biti Bog.
Jezekilj 37,24I sluga moj David biće im car, i svi će imati jednoga pastira, i hodiće po mojim zakonima, i uredbe će moje držati i izvršivati.
Jezekilj 37,25I sjedjeće u zemlji koju dadoh sluzi svojemu Jakovu, u kojoj sjedješe oci vaši; u njoj će sjedjeti oni i sinovi njihovi i sinovi sinova njihovijeh dovijeka, i David sluga moj biće im knez dovijeka.
Jezekilj 37,26I učiniću s njima zavjet mirni, biće vječan zavjet s njima, i utvrdiću ih i umnožiću ih, i namjestiću svetinju svoju usred njih navijek.
Jezekilj 37,27I šator će moj biti kod njih, i ja ću im biti Bog i oni će mi biti narod.
Jezekilj 37,28I narod će poznati da sam ja Gospod koji posvećujem Izrailja, kad svetinja moja bude usred njih dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje