Tražilica


Ezekiel 47. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 47,1Tada me povede na ulaz hram. Gle, tu je izlazila voda i ispod praga od hrama k istoku. Pročelje hrama gledalo je na istok. Voda je tekla dolje s desne strane hrama, južno od žrtvenika za žrtve paljenice.
Ezekiel 47,2Povede me van kroz sjeverna vrata i van okolo k vanjskim istočnim vratima. I gle, voda je žuborila dolje s desne strane.
Ezekiel 47,3čovjek ode dalje prema istoku, a imao je mjeru u ruci. Izmjeri tisuću lakata i povede me preko vode; ona dođe do gležanja.
Ezekiel 47,4Izmjeri opet tisuću lakata i povede me preko vode; voda mi dođe do koljena. Izmjeri opet tisuću lakata i povede me prijeko; ona dođe do bokova.
Ezekiel 47,5Izmjeri opet tisuću lakata; tada je bila rijeka, preko koje više nijesam mogao prelaziti; jer se je voda bila tako popela, da bi se morala preplivati, rijeka, preko koje se više nije moglo prelaziti.
Ezekiel 47,6On mi reče: "Jesi li vidio, sine čovječji?" Nato me pusti da odem natrag na obalu rijeke.
Ezekiel 47,7Na povratku vidio sam vrlo mnogo drveća na obali rijeke s obje strane,
Ezekiel 47,8On mi reče: "Ova voda teče van u istočni kraj i spušta se u pustaru i dolazi do Mrtvoga mora. Kad dođe tamo, postat će voda Mrtvoga mora zdrava.
Ezekiel 47,9Sva živa bića, što se same miču, oživjet će posvuda, kamo do će lijeka. Tada će biti vrlo mnogo riba, jer kad dođe tamo ova voda, ozdravit će Mrtvo more i sve će oživjeti, kamo dođe rijeka.
Ezekiel 47,10Ribari će stajati na njemu od En-Gedija do En-Eglajima Bit će tu suha mjesta za mreže. Njegovo bogatstvo riba bit će vrlo veliko kao u velikom moru.
Ezekiel 47,11Ali bare i glibovi u blizini njegovoj neće postati zdravi; ostat će slani.
Ezekiel 47,12Na obadvjema obalama rijeke rast će svakojako drveće s plodovima, što se jedu, i kojima lišće ne vene i plodovi im ne nestaju. Svakoga će mjeseca rađati nove plodove; jer, što ih napaja, pridolazi od svetišta. Plodovi će njihovi biti za jelo i lišće njihovo za lijek."
Ezekiel 47,13Ovako veli svemogući Gospod: "Ovo je međa, u kojoj ćete kao baštinski posjed porazdijeliti zemlju na dvanaest plemena Izraelovih; Josip će dobiti dvojaki dio.
Ezekiel 47,14Jedan će dobiti jednak baštinski posjed kao drugi; jer sam podigao ruku svoju na zakletvu, da ću je dati ocima vašim. Zato će vam pripasti ta zemlja kao baštinski posjed.
Ezekiel 47,15Ovo je sjeverna međa zemlji: Od velikoga mora na Hetlon, na Sedad,
Ezekiel 47,16Hamat, Berota, Sibraim, koji je između područja Damaska i područja Hamata, onda na Hasar-Enon, koji je na međi u Hauranu.
Ezekiel 47,17Tako će ići sjeverna međa od mora na Hasar-Enon, tako da područje Damaska i Hamata leži sjeverno. To je sjeverna međa.
Ezekiel 47,18Istočna međa prolazi između Haurana i Damaska i pravi se između Gileada i zemlje Izraelove po Jordanu do istočnoga mora, do Tamara. To je istočna međa.
Ezekiel 47,19Južna međa prema jugu ide od Tamara do Meriba Kadeša, onda do na potok i dalje do velikoga mora. To je južna međa.
Ezekiel 47,20Zapadna međa jest veliko more do mjesta, gdje se ide u Hamat. To je zapadna međa.
Ezekiel 47,21Ovu ćete zemlju porazdijeliti među se po plemenima Izraelovim.
Ezekiel 47,22Određuje se: "Imate je razdijeliti kao baštinski posjed među se i među strance, koji među vama stanuju i djecu imaju. Neka su vam oni kao domaći Izraelci! S vama neka imaju svoj baštinski posjed među plemenima Izraelovim!
Ezekiel 47,23U plemenu, u kojem boravi stranac, dat ćete mu baštinski posjed njegov govori svemogući Gospod.
Ezekiel 47,1 Zatim me odvede natrag k vratima Doma. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku - jer pročelje Doma bijaše prema istoku - i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika.
Ezekiel 47,2Zatim me izvede na sjeverna vrata i provede me uokolo vanjskim putem k vanjskim vratima koja gledaju na istok. I gle, voda izvirala s desne strane.
Ezekiel 47,3Čovjek pođe prema istoku s užetom u ruci, izmjeri tisuću lakata i prevede me preko vode, a voda mi sezaše do gležanja.
Ezekiel 47,4Ondje opet izmjeri tisuću lakata i provede me preko vode, a voda bijaše do koljena. I opet izmjeri tisuću lakata i prevede me preko vode što bijaše do bokova.
Ezekiel 47,5Opet izmjeri tisuću lakata, ali ondje bijaše potok koji ne mogoh prijeći jer je voda nabujala te je trebalo plivati: bijaše to potok koji se ne može prijeći.
Ezekiel 47,6I upita me: "Vidiš li, sine čovječji?" I odvede me natrag, na obalu potoka.
Ezekiel 47,7I kad se vratih, gle, na obali s obje strane mnoga stabla.
Ezekiel 47,8I reče mi: "Ova voda teče u istočni kraj, spušta se u Arabu i teče u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave.
Ezekiel 47,9I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi; i bit će vrlo mnogo riba, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi - kuda god protječe ovaj potok.
Ezekiel 47,10I ribari će ribariti duž mora: od En Gedija do En Eglajima sušit će se mreže; i bit će vrlo mnogo svakovrsnih riba kao u Velikom moru.
Ezekiel 47,11A močvare onoga mora i njegove bare neće ozdraviti: bit će za sol.
Ezekiel 47,12Duž potoka na obje strane rast će svakovrsne voćke: lišće im neće otpadati i s njih neće nestajati ploda; svakog će mjeseca roditi novim plodom jer im voda dotječe iz Svetišta. Plod će njihov biti za jelo, a lišće za lijek`.
Ezekiel 47,13Ovako govori Jahve Gospod: `Ovo su granice u kojima ćete podijeliti zemlju u baštinu među dvanaest plemena Izraelovih - Josipu dva dijela.
Ezekiel 47,14Svakom će od vas pripasti podjednako od zemlje koju se zakleh dati vašim ocima, a vama će pripasti u baštinu.
Ezekiel 47,15Ovo su, dakle, granice zemlje: na sjeveru, od Velikoga mora put Hetlona do Ulaza u Hamat: Sedad,
Ezekiel 47,16Berota, Sibrajim, između kraja damaščanskog i hamatskoga, i Haser Enon, prema granici hauranskoj.
Ezekiel 47,17Granica će se, dakle, protezati od mora do Haser Enona, kojemu je na sjeveru kraj damaščanski i hamatski - sjeverna strana.
Ezekiel 47,18Istočna strana: između Haurana i Damaska, između Gileada i zemlje izraelske, pa Jordanom kao granicom prema istočnomu moru do Tamara - istočna strana.
Ezekiel 47,19Južna strana: prema jugu od Tamara do Meripskih voda i Kadeša pa potokom prema Velikomu moru - južna strana, prema jugu.
Ezekiel 47,20A zapadna strana: granica je Veliko more pa do nadomak Ulaza u Hamat - zapadna strana.
Ezekiel 47,21Tu zemlju razdijelite među sobom po plemenima Izraelovim.
Ezekiel 47,22Razdijelit ćete je ždrijebom u baštinu između sebe i između došljaka koji žive među vama i koji među vama djecu narodiše: i njih ćete smatrati domorocima među Izraelovim sinovima, da i oni dobiju ždrijebom baštinu među Izraelovim sinovima.
Ezekiel 47,23Svakome tom došljaku dodijelite baštinu u plemenu u kojem živi - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 47,1On me dovede k ulazu templa; a, voda izlaziše ispod praga Kuće, prema istoku, jer pročelje Kuće bijaše k istoku; i voda otjecaše dolje s desne strane Kuće, na jug od *oltara.
Ezekiel 47,2On me izvede kroz sjeverna vrata; po tome on mi dade obići vanjsku stranu, sve do vanjskih vrata koja su okrenuta istoku, i evo kako voda otjecaše s desne strane.
Ezekiel 47,3Kad čovjek iziđe prema istoku, konopcem u ruci on izmjeri tisuću lakata; on mi dade prijeći vodu: ona mi sezaše do koljena. Po tome on izmjeri tisuću lakata i dade mi prijeći vodu: ona mi sezaše do križa.
Ezekiel 47,5Po tome on izmjeri tisuću lakata: bijaše to jedan potok koji ja nisam mogao prijeći, jer voda bijaše porasla: bijaše to voda gdje je trebalo plivati, jedan neprelazan potok.
Ezekiel 47,6On mi reče: ” Jesi li vidio, sine čovjekov? “ On me povede, po tome me dovede na rub potoka.
Ezekiel 47,7Kad me bi doveo, kad evo, na rubu potoka, bijaše vrlo brojnog drveća, s obje strane.
Ezekiel 47,8On mi reče: ” Ova voda odlazi prema istočnom području i silazi u Arabu: ona se ulijeva u more; kad se ona ulije u more vode su pročišćene .
Ezekiel 47,9I tada sva će živa bića koja vrve živjeti posvuda kamo prodire potok. Riba će tako biti u izobilju, jer će ta voda stizati sve do onamo, a vode mora bit će ozdravljene: bit će života posvuda kamo prodire potok.
Ezekiel 47,10Tada će se griješnici držati obale, a od Ein-Gedija sve do Ein-Eglaima, bit će to sušionica mreža. Vrste riba bit će tako brojne kao one u velikom moru .
Ezekiel 47,11Ali, njegove lagune i njegove močvare ne će biti ozdravljene; ostavit će se da bude soli.
Ezekiel 47,12Na rubu potoka, na obje obale, nicat će sve vrste plodonosnog drveća; njihov lišće ne će venuti, a njihovi plodovi ne će se iscrpljivati; ono će davati svakog mjeseca jednu novu berbu, jer voda potoka izlazi iz svetišta. Njihovi plodovi služit će hrani, a njihovo lišće iscjeljivanju.“
Ezekiel 47,13Ovako govori Gospodin BOG:”Evo granica prema kojima vi ćete sebi razdjeljivati zemlju, između dvanaest plemena Izraelovih, Josip imajući dva dijela .
Ezekiel 47,14Vi ćete ih baštiniti, svaki toliko koliko i njegov brat, jer ja prisegoh, dignute ruke, dati ga vašim očevima; ta zemlja će dakle vama pripasti u baštinu.
Ezekiel 47,15Evo granice zemlje: sa sjeverne strane, od velikog mora, cesta iz Hetlona koja ide u Sedad,
Ezekiel 47,16Hamat, Berotaj, Sivraim koji je između područja Damaska i područja Hamata, Haser, Tikon koji je prema području Hauran.
Ezekiel 47,17Tako granica će ići od mora sve do Hasar-Einona, područje Damaska budući na sjeveru kao i područje Hamata. To je sa sjeverne strane.
Ezekiel 47,18S istočne strane: vi ćete mjeriti između Haurana i Damaska, između Galaada i zemlje Izraelove; Jordan će služiti granicom, sve do istočnog mora . To je na istočnoj strani.
Ezekiel 47,19Sa strane Negeva, na jugu: iz Tamara sve do voda od Meriba Kadeška, do Nahala prema velikom moru. To je južna strana, prema Negevu.
Ezekiel 47,20A sa morske strane: velikog mora, od granice jug sve do nasuprot Lebo-Hamata. To je morska strana.
Ezekiel 47,21Vi ćete podijeliti zemlju između sebe, dvanaest plemena Izraelovih.
Ezekiel 47,22Vi ćete to činiti ždrijebajući, dijeliti baštinu, za sebe i za izbjeglice nastanjene među vama, koji su porodili sinove među vama; oni će biti za vas kao urođenici među sinovima Izraelovim; s vama oni će ždrijebati dio baštine, u sred plemena Izraelovih.
Ezekiel 47,23To je u plemenu gdje izbjeglica stanuje, to je ondje da ćete mu vi dati njegov dio baštine proročanstvo Gospodina BOGA.
Jezekilj 47,1Potom odvede me opet k vratima od doma, i gle, voda izlažaše ispod praga od doma k istoku, jer lice domu bijaše prema istoku; i voda tecijaše dolje s desne strane doma, s južne strane oltara.
Jezekilj 47,2Potom me izvede vratima sjevernijem, i provede me okolo spoljašnjim putem k spoljašnjim vratima, putem koji gleda na istok, i gle, voda tecijaše s desne strane.
Jezekilj 47,3I kad čovjek izide na istok s mjerom u ruci, izmjeri tisuću lakata, i prevede me preko vode, i voda bijaše do gležanja.
Jezekilj 47,4Potom opet izmjeri tisuću lakata, i prevede me preko vode, a voda bješe do koljena; opet izmjeri tisuću lakata, i prevede me, a voda bješe do pojasa.
Jezekilj 47,5I opet izmjeri tisuću lakata, i posta rijeka, koje ne mogoh prijeći, jer voda ustade da trebaše plivati, posta rijeka koja se ne može pregaziti.
Jezekilj 47,6Tada mi reče: vidje li, sine čovječji? I odvede me i povrati me na brijeg rijeci.
Jezekilj 47,7A kad se vratih, gle, po brijegu rijeci vrlo mnogo drva otud i odovud.
Jezekilj 47,8I reče mi: ova voda teče u Galileju prvu, i spušta se u polje, i utječe u more, i kad dođe u more, njegova će voda postati zdrava.
Jezekilj 47,9I sve životinje što se miču kuda god dođu ove rijeke, biće žive i biće veliko mnoštvo riba, jer kad dođe ova voda onamo, druga će postati zdrava, i sve će biti živo gdje ova rijeka dođe.
Jezekilj 47,10I ribari će stajati kraj njega od Engada do En-Eglaima i razapinjati mreže; i biće riba svakojakih vrlo mnogo kao u velikom moru.
Jezekilj 47,11A bare njegove i glibovi neće biti zdravi, nego će ostati slani.
Jezekilj 47,12A kraj rijeke po brijegu otud i odovud rašće drveta svakojaka rodna, kojima lišće neće opadati niti će roda na njima nestajati; svakoga će mjeseca rađati nov rod, jer joj voda teče iz svetinje; zato će rod njihov biti za jelo i lišće njihovo za lijek.
Jezekilj 47,13Ovako veli Gospod Gospod: ovo su međe u kojima ćete naslijediti zemlju po dvanaest plemena Izrailjevijeh: Josifu dva dijela.
Jezekilj 47,14Naslijedićete je kako jedan tako drugi, za koju podigoh ruku svoju da ću je dati ocima vašim; i pripašće vam ta zemlja u našljedstvo.
Jezekilj 47,15Ovo je dakle međa zemlji: na sjevernoj strani od velikoga mora na Etlon kako se ide u Sedad,
Jezekilj 47,16Emat, Virota, Sivrajim, koji je između međe Damaštanske i međe Ematske, Asaratihon, koji je na međi Avranskoj.
Jezekilj 47,17Tako će biti međe od mora Asarenan, međa Damaštanska i sjeverna strana na sjever, i međa Ematska; to je sjeverna strana.
Jezekilj 47,18A istočnu stranu izmjerite od Avrana i od Damaska i od Galada i od zemlje Izrailjeve na Jordanu, od te međe do mora istočnoga. I to je istočna strana.
Jezekilj 47,19A južna strana prema jugu od Tamara do vode Merive u Kadisu, duž potoka do velikoga mora. I to je južna strana prema jugu.
Jezekilj 47,20A zapadna će strana biti veliko more, od te međe do prema ulasku u Emat; to je zapadna strana.
Jezekilj 47,21I razdijelite tu zemlju među se po plemenima Izrailjevijem.
Jezekilj 47,22A razdijelite je u našljedstvo među se i među inostrance koji se bave među vama, koji bi izrodili sinove među vama, i oni neka su vam kao domorodac među sinovima Izrailjevijem, s vama neka dobiju našljedstvo među plemenima Izrailjevijem.
Jezekilj 47,23I u kom se plemenu inostranac bavi, u onom mu podajte našljedstvo, govori Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje