Tražilica


Daniel 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 4,1"Kralj Nebukadnezar svima narodima, plemenima i jezicima, što prebivaju po svoj zemlji. Sreća vam sve veća i veća!
Daniel 4,2Znake i čudesa, što ih Bog svevišnji učini na meni, sviđa mi se staviti do znanja.
Daniel 4,3Kako su veliki znaci njegovi! Kako su silna čudesa njegova! Kraljevstvo je njegovo kraljevstvo vječno. Vlast njegova traje kroz sve naraštaje.
Daniel 4,4Ja, Nebukadnezar, živio sam bezbrižno u kući svojoj, radovao se životu u palači svojoj.
Daniel 4,5Tada sam usnio san, koji me je uplašio. Predstave, što su mi dolazile na postelji mojoj, viđenja, što su mi izlazila pred oči, uznemirila me.
Daniel 4,6Zato izdadoh zapovijed, da se dovedu preda me svi mudraci babilonski, da mi kažu što znači san.
Daniel 4,7Tada dođoše vračari, čarobnjaci, Kaldejci i gatari. Ja im pripovjedih svoj san, ali mi ni jedan nije mogao reći što znači san.
Daniel 4,8Najposlije dođe preda me Daniel, koji se zove Beltešazar po imenu boga mojega, i u kojemu stanuje duh svetih bogova, i ja mu pripovjedih san:
Daniel 4,9"Beltešazare, poglavare vračarima! Znam, da duh svetih bogova stanuje u tebi. Nijedna tajna nije tebi preteška. Kaži mi što znače viđenja mojega sna, koja sam vidio!
Daniel 4,10Ovo je viđenje, što mi je stalo pred oči na postelji mojoj: Vidjeh najednom usred zemlje drvo silne visine.
Daniel 4,11Drvo je raslo i postajalo sve veće, tako da mu je vrh dosegao do neba. Vidjelo se je do krajeva sve zemlje.
Daniel 4,12Lišće je njegovo bilo lijepo, plodovi njegovi vrlo obilni. Bilo je na njemu hrane za sve. Pod njim u sjeni odmarale se životinje poljske. Ptice nebeske gnijezdile se na granama njegovim. Od njega se hranila svakojaka živa bića.
Daniel 4,13Tada vidjeh najednom u viđenjima, što su mi stala pred oči na postelji mojoj, gdje side s neba jedan svet stražar.
Daniel 4,14On povika iza glasa: "Posijecite drvo i okrešite mu grane! Potrgajte mu lišće i razbacajte mu plodove naokolo! Neka pobjegnu zvijeri ispod njega i ptice grana njegovih!
Daniel 4,15Ali podanak njegov ostavite u zemlji! Neka se sveže okovima gvozdenim i mjedenim, van u travi poljskoj! Neka ga kvasi rosa nebeska! Sa životinjama divljim neka je dio njegov od trave zemaljske!
Daniel 4,16Srce čovječje neka mu se promijeni i srce životinjsko neka mu se za to dadne! Sedam vremena neka tako prođe preko njega!
Daniel 4,17Na zaključku nebeskih stražara osniva se ova zapovijed. Po želji svetaca izlazi ova odredba, da upoznaju živi, da Svevišnji ima vlast nad ljudskim kraljevstvom. On ga daje, kojemu ga hoće dati. On može i najnižega postaviti za njegova vladaoca.
Daniel 4,18Taj san usnio sam ja, kralj Nebukadnezar, a ti, Beltešazare, kaži što znači; jer ni jedan od mudraca u kraljevstvu mojemu nije mogao da mi kaže što znači. A ti to možeš, jer u tebi stanuje duh svetih bogova."
Daniel 4,19Tada Daniel, nazvan i Beltešazar, osta šuteći jedan pun čas. Misli su ga njegove uznemirivale. Ali ga kralj ohrabri: "Beltešazare, ne uznemiruj se tim snom i njegovim značenjem!" Beltešazar odgovori: "Gospodaru moj, san neka bude tvojim mrziteljima i značenje njegovo neprijateljima tvojim!
Daniel 4,20Drvo, što si ga vidio, što je raslo i sve veće postajalo, dok mu vrh nije dosegao do neba, što se vidjelo do krajeva sve zemlje,
Daniel 4,21Kojemu je lišće bilo lijepo i kojemu plodovi bili su vrlo obilni, na kojemu je bilo hrane za sve, pod kojim su stanovale životinje poljske i na kojega se granama gnijezdile ptice nebeske.
Daniel 4,22To si ti, kralju, koji si postao velik i moćan; čija je veličina narasla do neba, i čija moć doseže do krajeva zemaljskih.
Daniel 4,23A što je kralj vidio, kako je jedan svet stražar sišao s neba i zapovjedio: 'Posijecite drvo! Raskomadajte ga, ali mu podanak ostavite u zemlji! Neka se sveže okovima gvozdenim i mjedenim, van u travi poljskoj! Neka ga kvasi rosa nebeska! Neka mu je dio sa životinjama divljim! Sedam vremena neka tako prođe preko njega',
Daniel 4,24Ovo je značenje, kralju, i odluka Svevišnjega, što je izašla nad mojega gospodara, kralja:
Daniel 4,25Bit ćeš izbačen iz društva ljudskoga. Sa životinjama ćeš poljskim stanovati. Travu će ti davati za hranu kao govedima, i rosa će te nebeska kvasiti. Sedam će vremena proći preko tebe, dokle spoznaš, da Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i daje ga kojemu hoće.
Daniel 4,26Zapovijed, da se ostavi podanak drveta, znači: kraljevstvo će tvoje opet zapasti tebi, čim spoznaš, da nebo ima vlast.
Daniel 4,27Zato, kralju, neka ti bude ugodan moj savjet: Oprosti se grijeha svojih milostinjom i opačina svojih milosrđem prema nevoljnima! Možda se tada produlji blagostanje tvoje.
Daniel 4,28Sve se ovo ispuni na kralj Nebukadnezaru
Daniel 4,29Poslije dvanaest mjeseci hodao je on na kraljevskoj palači u Babilonu.
Daniel 4,30Kralj reče: "Nije li to Babilon veliki, što ga ja sazidah za prijestolnicu kraljevsku velikom moću svojom i na slavu veličanstva svojega?"
Daniel 4,31Još nije bio prešao taj govor preko usana kraljevih, a dođe glas s neba: "Tebi, kralju Nebukadnezare, ovim se javlja: "Kraljevstvo će se uzeti tebi.
Daniel 4,32Iz društva ljudskoga bit ćeš izbačen. Sa životinjama ćeš poljskim stanovati. Travu će ti davati za hranu kao govedima; i sedam će vremena proći preko tebe, dokle spoznaš, da Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i može ga dati komu hoće.
Daniel 4,33Još u isti čas ispunila se je ta prijetnja na Nebukadnezara. On je bio izbačen iz društva ljudskoga, jeo je travu kao goveda, rosa je nebeska kvasila tijelo njegovo, te su mu narasle dlake kao pera u orla i nokti kao pandže u ptica.
Daniel 4,34"Poslije stanovitog vremena ja, Nebukadnezar, podigao sam oči svoje k nebu, i razum moj opet mi se je vratio. Tada sam zahvalio Svevišnjemu i hvalio sam i slavio njega, koji živi u vijeke, čija je vlast vječna i čije je kraljevstvo kroz sve naraštaje.
Daniel 4,35Svi, koji stanuju na zemlji, jesu kao ništa prema njemu. On što hoće radi s vojskom nebeskom i sa stanovnicima zemaljskim. Nema nikoga, da bi mu smio ruku ustaviti i upitati ga: 'Što radiš?'
Daniel 4,36U isto vrijeme dobio sam natrag razum svoj i došao sam opet na slavu kraljevstva svojega, na svjetlost i sjaj. Moji su mo dvorani i velikaši potražili. Opet sam bio postavljen u kraljevsko dostojanstvo, i dala mi se još veća vlast.
Daniel 4,37Zato ja, Nebukadnezar, hvalim, blagoslivam i slavim kralja nebeskoga; jer su sva djela njegova istinita; upravljanje je njegovo pravedno. On može poniziti one, koji hode u oholosti."
Daniel 4,1 Ja, Nabukodonozor, življah mirno u svojoj kući i sretno u svojoj palači,
Daniel 4,2kad vidjeh sanju koja me uplašila. Utvare i viđenja što su mi se na mom ležaju vrzla po glavi uznemiriše me.
Daniel 4,3I naredih: neka mi pozovu sve mudrace babilonske da mi kažu što sanja znači.
Daniel 4,4Dođoše gataoci, čarobnici, zvjezdari i tumači znakova: ja im rekoh svoju sanju, a oni mi ne znadoše reći njezino značenje.
Daniel 4,5Tada dođe preda me Daniel, koji je nazvan Baltazar prema imenu moga boga, i u komu prebiva duh Boga Svetoga. Ja mu pripovjedih svoju sanju:
Daniel 4,6"Baltazare, starješino gatalaca, znam da u tebi prebiva duh Boga Svetoga i da ti nijedna tajna nije preteška: evo sanje što je imah: daj mi njezino značenje.
Daniel 4,7Evo viđenja što mi se na postelji vrzlo po glavi: Pogledam, kad evo jedno stablo usred zemlje vrlo veliko.
Daniel 4,8Stablo poraste, postade snažno, visina mu doseže nebo, vidjelo se s krajeva zemlje.
Daniel 4,9Krošnja mu bijaše lijepa, plodovi obilni; na njemu je bilo hrane za sve, u njegovoj sjeni počivaše zvijerje poljsko, na njegovim se granama gnijezdile ptice nebeske i svako se tijelo hranilo od njega.
Daniel 4,10Ja promatrah viđenja što su mi se na mojoj postelji vrzla po glavi kad, evo, Stražar, Svetac, silazi s neba,
Daniel 4,11silnim glasom viče: `Posijecite stablo, okrešite mu grane, počupajte mu lišće, pobacajte plodove! Neka se životinje razbjegnu ispod njega i ptice s grana njegovih!
Daniel 4,12U zemlji ostavite panj i korijenje u gvozdenim i mjedenim okovima, u travi poljskoj! Neka ga pere rosa nebeska, i travu zemaljsku neka dijeli sa zvijerjem poljskim!
Daniel 4,13Neka mu se promijeni srce čovječje, srce životinjsko nek` mu se dade! Sedam vremena neka prođe nad njim!
Daniel 4,14Tako su presudili Stražari, tako su odlučili Sveci, da sve živo upozna kako Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim: on ga daje kome hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi!`
Daniel 4,15Ovo je sanja što je vidjeh ja, kralj Nabukodonozor. A ti, Baltazare, reci mi njezino značenje, jer mi nijedan od mudraca moga kraljevstva to ne može reći; ti možeš, jer u tebi je duh Boga Svetoga.
Daniel 4,16Tada se Daniel, nazvan Baltazar, načas smete i prestraši u svojim mislima. Kralj reče: "Baltazare, ne daj se zbuniti ovom sanjom i njezinim značenjem!" Baltazar odgovori: "Gospodaru moj, ova sanja neka bude tvojim dušmanima i njezino značenje tvojim mrziteljima!
Daniel 4,17Stablo koje si vidio, veliko i snažno, koje seže sve do neba i vidi se po svoj zemlji,
Daniel 4,18krošnje lijepe i plodova obilnih na kojem bijaše hrane za sve i pod kojim počiva zvijerje poljsko, a na njegovim se granama gnijezde ptice nebeske:
Daniel 4,19to si ti, o kralju, koji si velik i moćan, veličina ti se povećala i dosegla do neba, a tvoja vlast do krajeva zemlje.
Daniel 4,20A što je vidio kralj kako Stražar, Svetac, silazi s neba te govori: `Posijecite stablo, raskomadajte ga, no njegov panj i korijenje ostavite u zemlji, u gvozdenim i mjedenim okovima, u travi poljskoj, neka ga pere rosa nebeska i dio neka mu bude sa zvijerjem poljskim dok ne prođe sedam vremena nad njim` -
Daniel 4,21ovo je značenje, o kralju, odluka Svevišnjega što će se ispuniti na mom gospodaru kralju:
Daniel 4,22Izagnat će te iz društva ljudi i sa životinjama ćeš poljskim boraviti; hranit ćeš se travom kao goveda, tebe će prati rosa nebeska; sedam će vremena proći nad tobom dok ne upoznaš da Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i da ga daje kome on hoće.
Daniel 4,23A što se reklo `Ostavite panj i korijenje stabla` - tvoje će se kraljevstvo obnoviti čim spoznaš da Nebesa imaju svu vlast.
Daniel 4,24Zato, kralju, neka ti bude mio moj savjet: iskupi svoje grijehe pravednim djelima i svoja bezakonja milosrđem prema siromasima, da bi ti potrajala sreća.
Daniel 4,25Sve se to dogodi kralju Nabukodonozoru.
Daniel 4,26Dvanaest mjeseci kasnije, šetajući babilonskim kraljevskim dvorom,
Daniel 4,27kralj govoraše: "Nije li to taj veliki Babilon što ga ja sagradih da mi bude kraljevskom prijestolnicom - snagom svoje moći, na slavu svoga veličanstva?
Daniel 4,28Još bijahu te riječi u ustima njegovim kad s neba dođe glas: "Tebi se objavljuje, kralju Nabukodonozore! Kraljevstvo ti se oduzelo;
Daniel 4,29bit ćeš izagnan iz društva ljudi, sa životinjama ćeš poljskim boraviti; hranit ćeš se travom kao goveda, i sedam će vremena proći nad tobom dok ne spoznaš da Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim, i da ga on daje kome hoće.
Daniel 4,30I smjesta se riječ izvrši na Nabukodonozoru: bi izagnan iz društva ljudi, jeđaše travu kao goveda, prala ga rosa nebeska; vlasi mu narastoše poput orlova perja, a njegovi nokti kao ptičje pandže.
Daniel 4,31"Pošto se navršiše određeni dani, ja, Nabukodonozor, podigoh oči prema nebu, razum mi se vrati, tada blagoslovih Svevišnjega hvaleći i uzvisujući onoga koji živi dovijeka: njegovo je kraljevstvo - kraljevstvo vječno, njegova je vlast za sva pokoljenja.
Daniel 4,32Stanovnici zemlje - upravo kao da ih i nema: po svojoj volji postupa on s vojskom nebeskom i sa žiteljima zemaljskim. Nitko ne može zaustaviti njegovu ruku ili mu kazati: `Što to radiš?`
Daniel 4,33U isti čas razum mi se vrati, i na slavu moje kraljevske časti vrati mi se veličanstvo i sjaj; moji me savjetnici i velikaši potražiše, bih uspostavljen u kraljevsku čast i moja veličina još poraste.
Daniel 4,34Sada ja, Nabukodonozor, hvalim, uzvisujem i slavim Kralja nebeskoga, čija su sva djela istina, svi putovi pravda i koji može poniziti one koji hode u oholosti.
Daniel 4,1Ja, Nabukodonozor, ja bijah spokojan u kući svojoj, napredovah u svojoj palači.
Daniel 4,2Vidjeh jedan san, i on me užasavaše; sanjarije na ležaju mom, i viđenja mog duha uznemiravaše me.
Daniel 4,3Dao sam naredbu dovesti u nazočnost moju sve mudrace Babilonije, da mi obznane tumačenje sna.
Daniel 4,4Tada uđoše magičari, vračevi, kaldejci i čarobnjaci; ja rekoh san u nazočnosti njihovoj, a oni mi ne dadoše tumačenja.
Daniel 4,5Na kraju uđe Danijel, nazvan Beltšasar prema imenu mog Boga, koji imaše u sebi duh svetih bogova . Ja rekoh san u nazočnosti njegovoj:
Daniel 4,6` Beltšasare, ravnatelju magičara, ti koji imaš u sebi, ja to znam, jedan duh svetih bogova i kojeg ni jedna tajna ne nadilazi, reci meni viđenja sna koji sam vidio i njegovo tumačenje!
Daniel 4,7U viđenjima mog duha na mom ležaju, ja gledah, kad evo jednog drveta, u sred zemlje, čija visina bijaše ogromna.
Daniel 4,8Drvo postade ogromno i jako: njegova visina dopiraše sve do neba, i njegov vidik sve do krajeva zemlje.
Daniel 4,9Njegovo lišće bijaše lijepo, a njegovi plodovi obilni: bijaše u njemu hrane za sve. Pod njim se sklanjahu poljske zvijeri, u njegovim granama boraviše ptice nebeske, i njime se prehranjivaše svako tijelo.
Daniel 4,10Ja gledah u viđenjima mog diuha na ležaju svom, kad evo kako silažaše s neba jedan Budni, jedan Svetac.
Daniel 4,11On snažno povika i reče: Oborite stablo i posijecite njegove grane! Skinite njegovo lišće i poberite njegove plodove! Nek zvjerinje pobjegne ispod njega, i ptice iz njegovih grana!
Daniel 4,12Ali, panj njegovih korijena ostavite u zemlji, i s jednom gvozdenom i brončanom biočugom, u raslinju poljskom! On će biti orošen rosom nebeskom, i dijelit će travu zemaljsku sa zvijerima.
Daniel 4,13Promijenit će se *srce njegovo da ne bude više srce čovječje, a srce zvjersko bit će dano njemu. Po tome sedam će doba proći preko njega.
Daniel 4,14Stvar bi učinjena po naredbi Budnih, i posao po zapovjedi Svetih, da bi živući priznali Da ja Sve-Višnji gospodar kraljevstva ljudi, koji ga je dao kome on hoće i na njega podigao najponiznijeg od ljudi.
Daniel 4,15Takav je san koji sam vidio, ja, kralj Nabukodonozor. Glede tebe, Beltšasare, reci njegovo tumačenje. Jer svi mudraci kraljevstva mog ne mogu mi obznaniti tumačenje; ali ti, ti to možeš, pošto ti imaš u sebi jedan duh bogova svetih.`
Daniel 4,16Tada Daniel, nazvan Beltšasar, bi užasnut na jedan čas i njegove se misli uzmučiše. Kralj uze riječ i reče: ` Beltšasare, nek te san i njegovo tumačenje ne uznemiravaju!` Beltšasar odgovori i reče: ` Vaša svjetlosti! Nek san bude za neprijatelje tvoje, a njegovo tumačenje za protivnike tvoje!
Daniel 4,17Drvo koje si ti vidio, koje postade veliko i snažno, čija visina sezaše do neba, i vidik do cijele zemlje;
Daniel 4,18čije lišće bijaše lijepo i plodovi obilni, i u kome bijaše hrane za sve; pod kojim boraviše zvijeri poljske, i u čijem lišću se gnijezdiše ptice nebeske:
Daniel 4,19to si ti, o kralju! Jer ti si postao velik i snažan; tvoja veličina je narasla i dosegla do neba, a tvoja vlast, sve do krajeva zemlje.
Daniel 4,20Potom je kralj vidio jednog Budnog, jednog Sveca, koji silažaše s neba i govoriše : Oborite drve i uništite ga! Ali panj korijenja njegovog ostavite u zemlji, i s jednom biočugom od željeza i bronce u raslinju poljskom; on će biti orošen rosom nebeskom, i imat će svoj dio sa zvijerima divljim, sve dok sedam doba ne prođu nad njim.
Daniel 4,21Takvo je tumačenje, o kralju! To je odluka Sve-Višnjega koja je stigla sve do Vaše svjetlosti kralja:
Daniel 4,22Protjerat će te između ljudi; ti ćeš imati svoju nastanbu sa zvijerima poljskim; hranit će te travom kao govedo a kupat će te rosa nebeska; a sedam doba će proći nad tobom, sve dok ne uvidiš da je Sve-Višnji gospodar kraljevstva ljudi i da ga on daje kome on hoće.
Daniel 4,23Potom je rečeno da se ostavi u zemlji panj s korijenjem drveta: Tvoje kraljevanje će se produljiti za tebe, čim ti priznaš da je *Nebo gospodar.
Daniel 4,24To je zato, o kralju, da ti moj savjet prihvatiš! Otkupi svoje grijehe pravdom i svoje grješke imajući milosti za siromašne! Možda će biti tu jedno produženje za tvoju spokojnost!`
Daniel 4,25Sve se to dogodi kralju Nabukodonozoru.
Daniel 4,26Nakon dvanaest mjeseci, on šetaše terasom babilonijske kraljevske palače.
Daniel 4,27Kralj uze riječ i reče: ` Nije li velika Babilonija, koju sam ja izgradio kao kraljevsku palaču snagom svoje moći, u slavu svoje uzvišenostiđ`
Daniel 4,28Riječ još bijaše u kraljevim ustima, kad jedan glas pade s neba: ` Tebi se govori, o kralju Nabukodonozore! Kraljevstvo ti je oduzeto.
Daniel 4,29Otjerat će te se između ljudi; imat ćeš stan svoj sa zvijerinjem divljim; hranit će te travom kao goveda; i sedam će doba proći nad tobom, sve dok ti ne priznaš da je SveVišnji gospodar kraljevstva ljudskog i da ga daje kome on hoće. `
Daniel 4,30U isti čas, stvar se ostvari nad Nabukodonozorom: on bi otjeran između ljudi; on je jeo travu kao goveda, a tijelo je njegovo kupala rosa nebeska, tako da kosa njegova iznicaše poput pera orlovskih, a njegovi nokti, kao oni u ptica.
Daniel 4,31` Na kraju tih dana, ja, Nabukodonozor, ja podigoh oči prema nebu, i svjest mi se povrati. Ja blagosiljam Sve-Višnjeg, ja ću svetkovati i proslavljati vječnog Živućeg: Jer, njegova vlast je jedna vječna vlast, i njegovo kraljevstvo ide iz pokoljenja u pokoljenje.
Daniel 4,32Svi stanovnici zemlje ne znače ništa: On postupa po svojoj volji, prema Vojsci nebeskoj i stanovnicima zemlje; Nema nikog tko njega udara rukom i tko kaže: `Što ti to činišđ`
Daniel 4,33Istog časa, moja mi se svijest povrati i, za slavu kraljevstva mog, moje veličanstvo i moja slava vratiše mi se; moji mi savjetnici i moji dostojanstvenici me iskaše natrag. Ja bih postavljen na kraljevstvo svoje, i još jedna mi izvanredna veličina bi dana k tome.
Daniel 4,34Sada ja, Nabukodonozor, ja svetkujem, kličem i Kralja nebeskog, Jer sva njegova djela su istinitost i njegovi putovi su pravednost, i može on spustiti one koje se ponašaju s ohološću.
Danilo 4,1Car Navuhodonosor svijem narodima, plemenima i jezicima što su po svoj zemlji, mir da vam se umnoži.
Danilo 4,2Svidje mi se da objavim znake i čudesa što mi učini Bog višnji.
Danilo 4,3Znaci njegovi kako su veliki! i čudesa njegova kako su silna! carstvo je njegovo carstvo vječno, i vlast njegova od koljena do koljena.
Danilo 4,4Ja Navuhodonosor bijah miran u kući svojoj i cvatijah u dvoru svom.
Danilo 4,5Usnih san, koji me uplaši, i misli na postelji mojoj i utvare glave moje uznemiriše me.
Danilo 4,6I zapovjedih da se dovedu preda me svi mudraci Vavilonski da mi kažu što znači san.
Danilo 4,7Tada dođoše vračari, zvjezdari, Haldeji i gatari, i pripovjedih im san, ali mi ne mogoše kazati što znači.
Danilo 4,8Najposlije dođe preda me Danilo, koji se zove Valtasar po imenu boga mojega, i u kom je duh svetijeh bogova, i pripovjedih mu san:
Danilo 4,9Valtasare, poglavare vračarima, znam da je duh svetijeh bogova u tebi i nikaka tajna nije ti teška; kaži san moj što sam snio i što znači.
Danilo 4,10A utvara glave moje na postelji mojoj bješe: vidjeh, gle, drvo usred zemlje, i visina mu velika.
Danilo 4,11Drvo bješe veliko i jako, i visina mu dosezaše do neba, i viđaše se do kraja sve zemlje.
Danilo 4,12Lišće mu bješe lijepo i rod obilat, i na njemu bješe hrane svemu; zvijerje poljsko odmaraše se u hladu njegovu, i na granama njegovijem stanovahu ptice nebeske, i od njega se hranjaše svako tijelo.
Danilo 4,13Vidjeh u utvarama glave svoje na postelji svojoj, i gle, stražar i svetac siđe s neba.
Danilo 4,14Povika jako i reče ovako: posijecite drvo, i okrešite mu grane, pokidajte mu lišće i razmetnite mu rod; neka pobjegnu zvijeri ispod njega i ptice s grana njegovijeh.
Danilo 4,15Ali panj sa žilama ostavite mu u zemlji, u okovima gvozdenijem i mjedenijem u travi poljskoj, neka ga kvasi rosa nebeska i dio da mu je sa zvijerjem od trave zemaljske.
Danilo 4,16Srce čovječje neka mu se promijeni, i srce životinjsko neka mu se da, i sedam vremena neka prođe preko njega.
Danilo 4,17To su odredili stražari i izrekli sveti da bi poznali živi da višnji vlada carstvom ljudskim, i daje ga kome hoće, i postavlja nad njim najnižega između ljudi.
Danilo 4,18Taj san snih ja car Navuhodonosor; a ti, Valtasare, kaži što znači, jer ni jedan mudrac u carstvu mom ne može da mi kaže što znači; a ti možeš, jer je u tebi duh svetijeh bogova.
Danilo 4,19Tada Danilo, koji se zvaše Valtasar, osta u čudu za jedan sahat, i misli ga uznemiravahu. A car progovori i reče: Valtasare, san i značenje mu da te ne uznemiruje. A Valtasar odgovori i reče: gospodaru moj, san da bude tvojim nenavidnicima, i značenje njegovo neprijateljima tvojim.
Danilo 4,20Drvo što si vidio, veliko i jako, kojemu visina dosezaše do neba i koje se viđaše po svoj zemlji,
Danilo 4,21Kojemu lišće bješe lijepo i rod obilan, i na kom bješe hrane svemu, pod kojim stanovaše zvijerje poljsko i na granama mu sjeđahu ptice nebeske,
Danilo 4,22To si ti, care, koji si velik i silan, i veličina je tvoja visoka i doseže do neba i vlast tvoja do krajeva zemaljskih.
Danilo 4,23A što car vidje stražara i sveca gdje slažaše s neba i govoraše: posijecite drvo i potrite ga, ali mu panj sa žilama ostavite u zemlji u okovima gvozdenijem i mjedenijem u travi poljskoj, da ga kvasi rosa nebeska, i sa zvijerjem poljskim neka mu je dio dokle sedam vremena prođe preko njega,
Danilo 4,24Ovo znači, care, i ovo je naredba višnjega koja će se izvršiti na mom gospodaru caru:
Danilo 4,25Bićeš prognan između ljudi, i sa zvijerima ćeš poljskim živjeti, i hraniće te travom kao goveda, i rosa će te nebeska kvasiti, i sedam će vremena proći preko tebe dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće.
Danilo 4,26A što se reče da se ostavi panj sa žilama od drveta, carstvo će ti ostati, kad poznaš da nebesa vladaju.
Danilo 4,27Zato, care, da ti je ugodan moj svjet, oprosti se grijeha svojih pravdom, i bezakonja svojih milošću prema nevoljnima, eda bi ti se produljio mir.
Danilo 4,28Sve ovo dođe na cara Navuhodonosora.
Danilo 4,29Poslije dvanaest mjeseca hodaše po carskom dvoru u Vavilonu.
Danilo 4,30I progovori car i reče: nije li to Vavilon veliki što ga ja sazidah jakom silom svojom da je stolica carska i slava veličanstvu mojemu?
Danilo 4,31Te riječi još bjehu u ustima caru, a glas dođe s neba: tebi se govori, care Navuhodonosore: carstvo se uze od tebe.
Danilo 4,32I bićeš prognan između ljudi, i živjećeš sa zvijerjem poljskim, hraniće te travom kao goveda, i sedam će vremena proći preko tebe dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće.
Danilo 4,33U taj čas ispuni se ta riječ na Navuhodonosoru; i bi prognan između ljudi i jede travu kao goveda, i rosa nebeska kvasi mu tijelo da mu narastoše dlake kao pera u orla i nokti kao u ptica.
Danilo 4,34Ali poslije toga vremena ja Navuhodonosor podigoh oči svoje k nebu, i um moj vrati mi se, i blagoslovih višnjega, i hvalih i slavih onoga koji živi dovijeka, čija je vlast vlast vječna i čije je carstvo od koljena do koljena;
Danilo 4,35I svi stanovnici zemaljski ništa nijesu prema njemu, i radi što hoće s vojskom nebeskom i sa stanovnicima zemaljskim, i nema nikoga da bi mu ruku ustavio i rekao mu: šta radiš?
Danilo 4,36U to vrijeme um moj vrati mi se, i na slavu carstava mojega vrati mi se veličanstvo moje i svjetlost moja; i dvorani moji i knezovi moji potražiše me, i utvrdih se u carstvu svom, i doda mi se više veličanstva.
Danilo 4,37Sada ja Navuhodonosor hvalim, uzvišujem i slavim cara nebeskoga, čija su sva djela istina i čiji su putovi pravedni i koji može oboriti one koji hode ponosito.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje