Tražilica


Hošea 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 9,1Ne raduj se, Izraele, tako glasno kao narodi, jer si nevjerno ostavio Boga svojega. Voliš plaću idolsku na svim gumnima.
Hošea 9,2Gumno i kaca neće ih poznati, i novo vino će zatajiti.
Hošea 9,3Oni ne smiju dulje stanovati u zemlji Gospodnjoj. Efraim mora natrag u Egipat, i u Asiriju moraju oni jesti nečisto.
Hošea 9,4Ne prinose tamo Gospodu vina, niti su mu ugodne žrtve njihove. Kao kruh žalosti one su njima. Nečist bude, tko ih jede, jer je kruh njihov samo za vlastitu glad. Ne dolazi u kuću Gospodnju.
Hošea 9,5Što ćete onda činiti na dan sastanka, na godišnji blagdan Gospodnji?
Hošea 9,6Jer eto, u Asiriju moraju ići. Egipat će ih opremiti. Memfis će biti grobnica njihova. Nad ljubljenim od srebra idolima njihovim buji trnje. U šatorima njihovim raste kopriva.
Hošea 9,7Dolaze dani kazne. Dolaze dani osvete. Izraele, upamti to! "Prorok je luđak, bezuman je čovjek duha" - jer je zloća tvoja tako velika, neprijateljstvo tvoje tako žestoko.
Hošea 9,8Efraim leži na zasjedi proti Bogu mojemu. Proroku je na svim putovima njegovim postavljena zamka ptičareva. Mržnja vlada u kući Boga mojega.
Hošea 9,9Duboko su pali kao u dane Gibee. Ali se on spominje krivnje njihove, on kazni grijehe njihove.
Hošea 9,10Kao grožđe u pustinji, tako sam našao nekoć Izraela. Kao rani plod na smokvi u prvom tjeranju, tako sam gledao oce vaše. Ali kad su došli k Baal-Peoru, posvetiše se tomu sramotnome bogu. Gadovi su postali kao taj bog, kojega su voljeli.
Hošea 9,11Kao što odlete ptice, iščeznut će mnoštvo Efraimovo: nema više rođenja, nema trudnoće, nema začetka.
Hošea 9,12I ako bi othranili djecu svoju, učinit ću ih ipak bez djece. Jest, teško njima, kad ih ostavim!
Hošea 9,13Efraim - kako ga gledam tamo prema Tiru - leži kao vrt. Ali Efraim mora odvesti djecu svoju na klanje.
Hošea 9,14Podaj im, Gospode, štogod možeš: podaj im krilo neplodno i prsa usahla!
Hošea 9,15U Gilgali se činila sva zloća njihova. Jest, ondje sam zamrzio na njih zbog opakih djela njihovih. Protjerat ću ih iz kuće svoje. Ne volim ih više. Buntovnici su svi knezovi njihovi.
Hošea 9,16U mozak je pogođen Efraim. Korijen je njegov posahnuo. Neće roditi roda. Ako i rode, ubit ću Ijubimce njihove.
Hošea 9,17Odbacit će ih Bog moj; jer ne idu za njim. Tako neka se prebijaju među neznabošcima!
Hošea 9,1 Ne raduj se, Izraele, ne kliči k`o drugi narodi; bludu se oda, jer, ostavivši Boga svoga, zavolio si plaću bludničku po svim gumnima žitnim.
Hošea 9,2Ni gumno ni kaca neće ih hraniti, i mlado će ih vino prevariti.
Hošea 9,3Neće više živjeti u zemlji Jahvinoj, Efrajim će se vratiti u Egipat i nečista će jela jesti u Asuru.
Hošea 9,4Neće više Jahvi lijevati vina, nit` će mu prinositi žrtve svoje; kruh će im biti kao kruh žalosti, i nečist će biti tko ga bude jeo; jer njihov je kruh samo za njih, neće ući u Dom Jahvin.
Hošea 9,5Što ćete činiti na dan blagdanski, na dan svetkovine Jahvine?
Hošea 9,6Jer, evo gdje odoše pred pustošenjem; prihvatit će ih Egipat, sahraniti Memfis, srebrna im blaga kopriva će baštiniti, šatore će njihove obrasti trnje.
Hošea 9,7Dođoše dani kazne! Dođoše dani odmazde! Nek` znade Izrael! Lud je prorok, nadahnuti bunca! Zbog velikog bezakonja tvoga i silnog buntovništva.
Hošea 9,8Efrajim uhodi šator prorokov, stavljaju mu zamke po svim putovima, odmazda je u kući Boga njegova.
Hošea 9,9U duboku su pali pokvarenost kao u dane Gibeje; spomenut će se Jahve bezakonja njihova i grijehe će njihove kazniti.
Hošea 9,10Kao grožđe u pustinji nađoh ja Izraela, kao rani plod na smokvi vidjeh oce vaše; oni dođoše u Baal Peor, posvetiše se sramoti i postadoše grozote kao ljubimci njihovi.
Hošea 9,11Odletje poput ptice slava Efrajimova: od rođenja, od utrobe, od začeća.
Hošea 9,12Ako i podignu svoje sinove, oduzet ću ih prije dobi muževne, da, teško njima kada ih ostavim!
Hošea 9,13Efrajim je k`o da gledam Tir na njivi posađen, al` će Efrajim djecu svoju voditi na klanje.
Hošea 9,14Daj im, o Jahve! A što da im dadeš? Daj im krilo jalovo, dojke usahle.
Hošea 9,15U Gilgalu sva je njihova zloća, ondje sam ih zamrzio. Zbog njihovih djela opakih iz kuće svoje ću ih izagnati, voljeti ih više neću, svi su im knezovi odmetnici.
Hošea 9,16Pogođen je Efrajim, korijen mu je usahnuo; roda neće imati. Ako im se i rodi djece, ubit ću im mili plod utrobe.
Hošea 9,17Odbacit će ih Bog moj jer ga nisu poslušali; i potucat će se među narodima.
Ozej 9,1Izraele, ne podstiči veselje do ludila, kao narodi, da bi vršio prostituiranje daleko od svog Boga i imati plaću zato što si obljubljivan po svim gumnima žitnim.
Ozej 9,2Gumno i klijet neće njih zadovoljiti, novo će vino zavarati njihovu nadu.
Ozej 9,3Oni neće moći ostati u zemlji GOSPODOVOJ: Efraim vratit će se u Egipat, a u Asiriji oni će jesti jednu hranu *nečistu.
Ozej 9,4Oni neće izlijevati vino u libaciju za GOSPODA, njihove mu žrtve neće goditi: to će biti za njih kao jedan kruh žalosti, svi oni koji ga jedu postaju nečisti, jer njihov kruh osigurava njihov život, ali on ne ulazi u Kuću GOSPODOVU.
Ozej 9,5što će te činiti vi u dan blagdana GOSPODOVOG?
Ozej 9,6Evo oni su izbjegli uništenju, Egipat vidjet će njihovo sakupljanje, Memfis bit će njihov grob. Njihova dragocjena blaga, čkalj će ih naslijediti, trnje će prekriti njiohove šatore.
Ozej 9,7Vrijeme kažnjavanja je došlo, vrijeme računa je stiglo: nek znade Izrael! *Prorok postaje lud, čovjek duha bunca, zbog veličine tvojeg zločina i veličine napada koji si pretrpio.
Ozej 9,8Straža Efraimova je s mojim Bogom to je prorok, razapinje mu se jedna zamka na svim njegovim putovima, napada ga se sve do u kuću njegovog Boga.
Ozej 9,9Oni su išli do kraja pokvarenosti, kao u dane Givea . Bog će se sjetiti njihovog zločina, on će napraviti račun njihovih grijeha.
Ozej 9,10To je kao grožđe u pustinji kad sam ja našao Izrael, kao jedan plod prerano sazreli na jednoj smokvi, u njenoj prvini, kad sam ja vidio vaše očeve. Oni, od svog dolaska u BaalPeor, posvetili su se Sramu i postali gnusobe kao što su predmeti njihove ljubavi.
Ozej 9,11Efraim, ono što čini njegovu slavu odletjet će kao jedna ptica, od rođenja, od trudnoće, od zaćeća.
Ozej 9,12čak i da podignu sinove ja ću ih lišiti njih prije no što budu ljudi. Oh da, nesreća njima kad se ja budem povukao od njih!
Ozej 9,13Efraim, ja ga vidim kao jedan drugi Tir, posađen na jedno ozelenjelom : mjestu, a ipak Efraim će morati izručiti svoje sinove ubijanju.
Ozej 9,14Daj im GOSPODE® što ćeš im dati ti? Daj im jalov trbuh i sasušene dojke .
Ozej 9,15Sva njihova nastranost se ispoljila u Gilgalu : to je ondje gdje sam ih ja zamrzio; zbog nastranosti njihovih djela ja ću ih istjerati iz svoje kuće, neću više imati ljubavi za njih; svi su njihovi poglavari buntovnici.
Ozej 9,16Efraim bijaše udaren, njihovo je korijen sasušen, od ploda; oni ga ne daju nikako. čak i da rode, ja ću usmrtiti dragi plod njihovog trbuha.
Ozej 9,17Moj Bog će ih odbaciti, jer oni ga nisu slušali, i oni će se staviti u lutanje između naroda.
Osija 9,1Ne raduj se, Izrailju, veseleći se kao narodi, što se kurvaš otstupivši od Boga svojega, miluješ platu kurvarsku po svijem gumnima žitnijem.
Osija 9,2Gumno i kaca neće ih hraniti, i mast će ih prevariti.
Osija 9,3Oni neće nastavati u zemlji Gospodnjoj; nego će se vratiti Jefrem u Misir, i oni će jesti nečistotu u Asirskoj.
Osija 9,4Neće prinositi Gospodu vina, niti će mu biti ugodne žrtve njihove, nego će im biti kao hljeb onijeh koji tuže, ko ga god jede oskvrniće se, jer im je hljeb za žrtve njihove, neće ući u dom Gospodnji.
Osija 9,5Šta ćete činiti na dan svetkovine i na dan praznika Gospodnjega?
Osija 9,6Jer gle, otići će pustošenja radi; Misir će ih pribrati, Memfis će ih pogrepsti; zaklade njihove od srebra naslijediće kopriva, trnje će im biti u šatorima.
Osija 9,7Dođoše dani pohođenju, dođoše dani plaćanju; poznaće Izrailj; proroci su ludi, bezumni su u kojima je duh, za mnoštvo bezakonja tvojega i veliku mržnju.
Osija 9,8Stražar je Jefremov s Bogom mojim, prorok je zamka ptičarska po svijem putovima njegovijem, mržnja je u domu Boga njegova.
Osija 9,9Duboko su se pokvarili kao u vrijeme Gavajsko; opomenuće se bezakonja njihova, i pohodiće grijehe njihove.
Osija 9,10Nađoh Izrailja kao grožđe u pustinji; vidjeh oce vaše kao prve smokve na drvetu u početku njegovu; oni otidoše k Velfegoru, i odvojiše se za sramotom, i postaše gadni kako im bješe milo.
Osija 9,11Jefremova će slava odletjeti kao ptica od rođenja i od utrobe i od začetka.
Osija 9,12Ako li i othrani sinove svoje, ja ću ih učiniti da budu bez djece, da ne ostane nijedan; i teško njima kad otstupim od njih.
Osija 9,13Jefrem, kad ga gledah, bješe kao Tir, posađen na ljupku mjestu; ali će Jefrem izvesti krvniku sinove svoje.
Osija 9,14Podaj im, Gospode; šta ćeš im dati? podaj im utrobu pometljivu i dojke usahle.
Osija 9,15Sva je zloća njihova u Galgalu; zato ondje mrzim na njih; za zloću djela njihovijeh izagnaću ih iz doma svojega; neću ih više ljubiti: svi su knezovi njihovi odmetnici.
Osija 9,16Udaren bi Jefrem; korijen im posahnu, neće roditi roda; ako i rode, ubiću mili porod utrobe njihove.
Osija 9,17Odbaciće ih Bog moj, jer ga ne slušaju, i skitaće se po narodima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje