Tražilica


Amos 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Amos 4,1Čujte ovu riječ, krave bašanske, koje ste u gori samarijskoj, koje tlačite uboga, satirete siromahe! Govorite gospodarima svojim: "Donesite da pijemo!"
Amos 4,2Svetošću svojom zakleo se je svemogući Gospod: "Evo, doći će na vas dani, kad će vas odvući kukama, posljednji ostatak vaš udicama ribarskim.
Amos 4,3Kroz prolome ćete izaći, svaka ravno naprijed. Gonit će vas k Hermonu, govori Gospod.
Amos 4,4"Idite samo u Betel i griješite, u Gilgalu, griješite još više! Prinosite svako jutro žetve zaklanice svoje, desetine svoje svakoga trećeg dana!
Amos 4,5I kvasan; kruh prinosite kao žrtvu zahvalnu! Glasno pozivajte na darove dragovoljne, jer je vama tako milo, sinovi Izraelovi," govori svemogući Gospod.
Amos 4,6"Poslao sam vam glad u svim gradovima vašim i nestašicu kruha u svim mjestima vašim: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.
Amos 4,7"Uskratio sam vam dažd tri mjeseca pred žetvu, pustio sam dažd na jedan grad, a na drugi nijem, jedno se je polje nakvasilo drugo so je posušilo, kojemu nijesam poslao dažda.
Amos 4,8Dva, tri grada klecajući došla su u drugi grad da se napiju vode, i nijesu se nasitila: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.
Amos 4,9"Udario sam vas sušom i medljikom, vrtove sam i vinograde vaše opustošio, smokve i masline vaše izjeli su skakavci: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.
Amos 4,10"Poslao sam vam kugu kao proti Egiptu, pobio sam mačem mlade ljude vaše zajedno s pristalim konjima vašim, pun gnjeva na vas pustio sam da ognjem izgori tabor vaš, ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.
Amos 4,11Učinio sam u vas pustoš kao Bog u Sodomi i Gomori, bili ste kao glavnja, što se istrgnula iz ognja: ali se vi ne obratiste k meni!" govori Gospod.
Amos 4,12"Zato ću ti sad, Izraele, tako učiniti zato, jer ću ti tako učiniti, popravi se, Izraele, da izađeš u susret Bogu svojemu!"
Amos 4,13Jer evo: koji pravi gore, stvara vjetar i očituje misli ljudi, koji čini zoru i tamu i hodi po visinama zemaljskim: "Gospod, Bog nad vojskama" ime je njegovo!
Amos 4,1 Počujte ovu riječ, krave bašanske, što boravite na samarijskoj gori, tlačite potrebite, ugnjetavate siromahe, govorite muževima: "Donesi da pijemo!
Amos 4,2Zakle se Jahve Gospod svetošću svojom: "Dolaze vam, evo, dani kad će vas izvlačiti kukama, a posljednju od vas ostima.
Amos 4,3Kroz pukotine ćete izlaziti, ne obziruć` se nikamo, i biti bačene prema Hermonu" - riječ je Jahvina.
Amos 4,4"Idite samo u Betel i griješite, u Gilgal i množite grijehe svoje! Prinosite svakog jutra žrtve, i desetine svaki treći dan.
Amos 4,5Palite tijesto uskislo na žrtvu zahvalnicu, oglasite žrtve dragovoljne, razglasite ih, jer to volite, sinovi Izraelovi" - riječ je Jahve Gospoda.
Amos 4,6"Zato dadoh da vam zubi čisti ostanu u svim gradovima vašim, ostavih vas bez kruha u svim selima vašim; pa ipak se ne obratiste k meni" - riječ je Jahvina.
Amos 4,7"Uskratih vam i kišu tri mjeseca prije žetve; pustih da kiši na jedan grad, al` ne i na drugi; jedno bi se polje nakvasilo, a drugo bi se - na koje ne pustih kiše - sasušilo.
Amos 4,8Dva-tri grada lutahu tako u treći da piju vode, ali se ne mogoše napiti, pa ipak se ne obratiste k meni" - riječ je Jahvina.
Amos 4,9"Udarah vas snijeću i medljikom, sasuših vam vrtove i vinograde, proždriješe vam skakavci smokve i masline, pa ipak se ne obratiste k meni" - riječ je Jahvina.
Amos 4,10"Poslah na vas kugu poput kuge egipatske; mladiće vaše poklah mačem, a konji vam bjehu k`o plijen odvedeni; napunih vam nosnice smradom iz tabora vašega, pa ipak se ne obratiste k meni" - riječ je Jahvina.
Amos 4,11"Obarah vas k`o što Bog obori Sodomu i Gomoru, bijaste k`o glavnja iz ognja istrgnuta, pa ipak se ne obratiste k meni" - riječ je Jahvina.
Amos 4,12"Stog ću, Izraele, ovako s tobom postupiti, i jer ću tako s tobom postupiti, pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svoga!
Amos 4,13Jer, gle, on sazda planine i stvori vjetar, otkriva čovjeku misao svoju, on tvori zoru i mrak, i penje se na vrh visova zemaljskih, Jahve, Bog nad Vojskama, njegovo je ime.
Amos 4,1Slušajte ovu rijem, krave iz Bašana koje pasete na planini Samarije, tlačeći uboge gazeći sirote, govoreći svojim gazdama: Donesi piti!
Amos 4,2GOSPOD priseže *svetošću: Da, evo dolaze na vas dani kad će vas se oteti šakljama` i vaše druge harpunima,
Amos 4,3vi ćete izići kroz breče, svaka za sebe, i bit ćete bašene prema Harmonu proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 4,4Dođite u Betel i pobunjujte se, u Gilgalu umnožite svoje pobune, nudite od jutra svoje žrtve, trećinu svojih dima;
Amos 4,5stavi dimiti bez *kvasa jednu žrtvu zahvalnicu, javno oglašavajte dobrovoljne darove, jer tako vi to volite, sinovi Izraelovi proročanstvo Gospodina BOGA.
Amos 4,6Ja sam to koji vam je već dao nestašicu za staviti u zube u svim vašim gradovima, nestašicu kruha u svim vašim boravištima, ali vi se niste vratili k meni proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 4,7To sam ja koji je već bio odbio dati pljuskove na tri mjeseca od žetve, ja bijah dao kišu pasti na taj grad, a ne onaj drugi; ovo polje bi orošeno kišom, a polje bez kiše sasušilo se;
Amos 4,8dva, tri grada, posrćući, bijahu išla k drugom gradu za piti vode, a da nisu bili gasni, ali vi se niste vratili sve do mene proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 4,9Ja vas bijah udario snijeti i glavnicom, bogatstva vaših vrtova, vaših vinograda, vaših smokvika i maših maslinjaka, gusjenica ih bijaše poždrela, ali vi niste došli sve do mene proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 4,10Ja bijah bacio na vas kugu stiglu iz Egipta, ja bijah ubio mašem vaše mlade ljude pohvativši vaše konje i bijah u vaše nozdrve podigao smrad vašeg tabora, ali vi se niste vratili k meni proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 4,11Ja sam vas bio isprevrtao isto toliko koliko u božanskom prevrtanju Sodome i Gomore, i vi bijaste kao jedno runo istrgnuto iz požara, ali vi se niste bili vratili k meni proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 4,12Eh dobro, evo kako ću ja postupiti s tobom, Izraele: i pošto ću ja s tobom ovako postupiti, pripremi se susresti svog Boga, Izraele:
Amos 4,13Jer evo: Onaj koji oblikuje planine, koji stvara vjetar, koji otkriva šovjeku koji je njegov nacrt, koji, iz tmina, proizvodi zoru, koji hodi po vrhovima zemlje, on se zove GOSPOD, Bog sila.
Amos 4,1Čujte ovu riječ, krave Vasanske, koje ste u gori Samarijskoj, koje krivo činite ubogima i satirete siromahe, koje govorite gospodarima svojim: donesite da pijemo.
Amos 4,2Zakle se Gospod Gospod svetošću svojom da će vam evo doći dani, te će vas izvlačiti kukama, i ostatak vaš udicama ribarskim.
Amos 4,3I kroz prolome ćete ižljesti, svaka na prema se, i pobacaćete što bude u dvorovima, govori Gospod.
Amos 4,4Idite u Vetilj, i činite bezakonje, u Galgalu množite bezakonje svoje, i prinosite svako jutro žrtve svoje, treće godine desetke svoje;
Amos 4,5I palite žrtvu zahvalnu od hljeba kiseloga, i oglasite žrtve dragovoljne i razglasite, jer vam je tako milo, sinovi Izrailjevi, govori Gospod Gospod.
Amos 4,6I zato vam ja dadoh da su vam čisti zubi po svijem gradovima vašim i da nema hljeba nigdje po svijem mjestima vašim; ali se ne obratiste k meni, govori Gospod.
Amos 4,7A ja vam ustegoh dažd, kad još tri mjeseca bijahu do žetve, i pustih dažd na jedan grad, a na drugi grad ne pustih dažda, jedan se kraj nakvasi, a drugi kraj, na koji ne daždje, posuši se.
Amos 4,8Tako dva i tri grada iđahu u jedan grad da piju vode, i ne mogahu se napiti; ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod.
Amos 4,9Bih vas sušom i medljikom; gusjenice izjedoše obilje u vrtovima vašim i u vinogradima vašim i na smokvama vašim i na maslinama vašim; ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod.
Amos 4,10Poslah u vas pomor kao u Misir, pobih mačem mladiće vaše i odvedoh konje vaše, i učinih te se podizaše smrad iz okola vašega i u nozdrve vaše; ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod.
Amos 4,11Zatirah vas kao što Gospod zatr Sodom i Gomor, i bijaste kao glavnja istrgnuta iz ognja; ipak se ne obratiste k meni, govori Gospod.
Amos 4,12Zato ću ti tako učiniti, Izrailju; i što ću ti tako učiniti, pripravi se, Izrailju, da sreteš Boga svojega.
Amos 4,13Jer eto onoga koji je sazdao gore i koji je stvorio vjetar i javlja čovjeku što misli, čini od zore tamu, i hodi po visinama zemaljskim; ime mu je Gospod Bog nad vojskama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje