Tražilica


Izlazak 39. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 39,1Od modrog i crvenog skerleta i grimiza napraviše sjajne haljine za službu u Svetištu. Isto tako napraviše sveto ruho Aronu, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju;
Izlazak 39,2Oplećak napravi od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 39,3Zlato skovaše u tanke pločice i razrezaše ih u niti, da ih umjetnim vezivom uvezu u modri i crveni skerlet, u grimiz i u fini lan.
Izlazak 39,4Napraviše dva plećna komada što su se sklapala. Na obadva kraja bio je skupa privezan.
Izlazak 39,5Tkanica, što je bila na njemu da se njom priveže, bila je izrade na od jednoga komada s njim i jednakim radom, od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza finoga lana uzvedenoga, kao sto je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,6Urediše dva oniksa kamena, tako da su bila ukovana u zlato, a urezaše u njih imena sinova Izraelovih, kako ih umije urezati umjetnost pečatna.
Izlazak 39,7I metnu ih on na plećne komade oplećka kao kamene spomene na sinove Izraelove, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,8Naprsnik napravi kao oplećak umjetnim tkalačkim radom od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 39,9napraviše naprsnik četverouglast, predvostručen, pedalj dug, pedalj širok, predvostručen.
Izlazak 39,10Onda udariše po njemu četiri reda dragoga kamenja: U prvom redu karneol, topaz i smaragd,
Izlazak 39,11U drugom redu rubin, safir i dijamant,
Izlazak 39,12U trećem redu hijacint, ahat i ametist,
Izlazak 39,13U četvrtom redu krizolit, oniks i jaspis. Pri njihovu ukivanju svi su bili u zlato ukovani.
Izlazak 39,14Tih kamenova bilo je dvanaest, toliko je bilo imena sinova Izraelovih. Bili su urezani kao pečat, svaki kamen imenom jednoga od dvanaest plemena.
Izlazak 39,15Pričvrstiše onda na naprsnik kao vrpce pletene lančiće od čisto ga zlata.
Izlazak 39,16Napraviše potom dvije kopče zlatne i dvije karike zlatne i pričvrstiše obadvije karike na obadva kraja naprsniku.
Izlazak 39,17Obadva lančića zlatna pričvrstiše na dvije karike na krajevima naprsniku.
Izlazak 39,18Draga obadva kraja od oba dva lančića pričvrstiše na dvije kopče i ove na obadva plećna komada oplećka sprijeda.
Izlazak 39,19I napraviše dvije druge karike zlatne i pričvrstiše ih na obadva kraja naprsniku, na unutrašnji rub njegov, što je okrenut prema oplećku.
Izlazak 39,20Nato napraviše još dvije zlatne karike i pričvrstiše ih na obadva plećna komada oplećka ozdo na prednjoj strani njegovoj, tamo, gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka.
Izlazak 39,21Vrpcom od skerleta modroga privezaše naprsnik njegovim karikama za karike oplećka, tako da je stajao naprsnik nad tkanicom oplećka i nije se mogao pomicati od oplećka, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,22Napraviše plašt za oplećak, tkan, sav od skerleta modroga.
Izlazak 39,23Prorez za vrat na plaštu bio je u sredini i bio je sličan prorezu na oklopu. Oko proreza za vrat bio je rub, da se ne razdre.
Izlazak 39,24Ozdo na rubu plašta staviše granatne jabuke od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 39,25Od čistoga zlata napraviše zvončiće i metnuše zvončiće među granatne jabuke unaokolo na rub plašta,
Izlazak 39,26Tako da je oko ruba plašta sve jedan zvončić dolazio za jednom granatnom jabukom, za vršenje svete službe, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,27Košulje Aronu i sinovima njegovim napraviše od finoga lana tkalačkim radom.
Izlazak 39,28Kapu od finoga lana, visoke kape od finoga lana i oko boka haljine platnene od finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 39,29I pojas od finoga lana uzvedenoga, modrog i crvenog skerleta i grimiza, umjetno vezena, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,30Napraviše čeonu pločicu, krunu svetu, ad čistoga zlata, i napisaše na njoj, kako se urezuje pismo su pečat: "Gospodu posvećeno."
Izlazak 39,31Pričvrstiše na nju vrpcu od modroga skerleta, da se veže gore za kapu, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,32Tako se svrši sav rad za Prebivalište Šatora sastanka. Sinovi Izraelovi izvedoše to posve onako, kako je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,33I donesoše Mojsiju Prebivalište, Šator i sve posuđe njegovo; kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice njegove;
Izlazak 39,34I pokrov od koza ovnujskih crveno obojenih, gornji pokrov od kože jazavčeve i zavjes unutrašnji;
Izlazak 39,35Kovčeg zakona i motke njegove i pomirilište;
Izlazak 39,36Stol sa svim posuđem njegovim i kruhove obličja;
Izlazak 39,37Svijećnjak od čistoga zlata i svjetionice njegove, što su bile u jedan red poredane, i sve posuđe njegovo i ulje za rasvjetu;
Izlazak 39,38I žrtvenik zlatni i ulje pomazanja, kad miomirisna i zavjesa za ulaz u Šator;
Izlazak 39,39Žrtvenik mjedeni s mjedenom rešetkom njegovom, motke njegove i sve posuđe njegovo, umivaonicu i podnožje njezino;
Izlazak 39,40Zavjese dvorišta sa stupovima i stopicama njegovim, zavjesa za ulaz u dvorište s uzima njegovim i koljem njegovim i sve posuđe za službu u Prebivalištu šatora sastanka;
Izlazak 39,41I sjajne haljine za službu u Svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine sinova njegovih za službu svećeničku.
Izlazak 39,42Posve onako, kako je bio zapovjedio Gospod Mojsiju, izvedoše sav rad sinovi Izraelovi.
Izlazak 39,43Kad Mojsije razgleda čitavo djelo, vidje, da ga izvedoše posve onako, kao što je bio zapovjedio Gospod. I Mojsije dade im blagoslov.
Izlazak 39,1 Od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva naprave lijepo izrađeno ruho za službu u Svetištu; naprave svetu odjeću Aronu, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Izlazak 39,2Oplećak naprave od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.
Izlazak 39,3Skuju zlatne pločice, a onda ih na niti izrežu da ih vještački uvezu u ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.
Izlazak 39,4Za oplećak naprave poramenice koje su bile s njim sastavljene na svoja dva kraja;
Izlazak 39,5tkanica što je na njemu stajala bila je napravljena od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana kao i on, i u jednome komadu s njim, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Izlazak 39,6Kamenje oniksa optoče obrubom od zlata. Na njima su, kao što se režu pečati, bila urezana imena Izraelovih sinova.
Izlazak 39,7Njih stave na poramenice oplećka da budu spomen-kamenje sinovima Izraelovim, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Izlazak 39,8I naprsnik izrade radovima vještaka kao i oplećak: od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.
Izlazak 39,9Naprsnik načiniše četverouglast, dvostruk; bio je pedalj dug, pedalj širok, a predvostručen.
Izlazak 39,10Umetnu u nj četiri reda dragulja. Prvi red bijaše od rubina, topaza i alema;
Izlazak 39,11drugi red od smaragda, safira i ametista;
Izlazak 39,12treći red od hijacinta, ahata i leca;
Izlazak 39,13a četvrti red od krizolita, oniksa i jaspisa. Sve je bilo zlatom obrubljeno.
Izlazak 39,14Na kamenima su bila imena Izraelovih sinova. Na broj ih je bilo dvanaest, kao i njihovih imena. Bila su urezana kao i pečati - svaki kamen s imenom jednoga od dvanaest plemena.
Izlazak 39,15Za naprsnik naprave lančiće od čistoga zlata kao zasukane uzice.
Izlazak 39,16Naprave zatim dva zlatna okvira i dva zlatna kolutića pa pričvrste oba kolutića za dva gornja ugla naprsnika.
Izlazak 39,17Sad privežu ovdje zasukane uzice od zlata za dva kolutića što su bila pričvšćena za uglove naprsnika.
Izlazak 39,18Druga dva kraja zasukanih uzica pričvrste za dva okvira. Tako ih povežu za poramenice oplećka sprijeda.
Izlazak 39,19Potom načine dva zlatna kolutića pa ih pričvrste za dva kraja naprsnika uz nutarnji rub, okrenut prema oplećku.
Izlazak 39,20Još naprave dva zlatna kolutića te ih pričvrste za donji, prednji kraj poramenice oplećka, pokraj mjesta gdje se veže, povrh tkanice oplećka.
Izlazak 39,21Svežu kolutiće naprsnika s kolutićima oplećka modrom vrpcom, tako da naprsnik stoji nad tkanicom oplećka i da se s oplećka ne mogne odvojiti, kako je Jahve Mojsiju naredio.
Izlazak 39,22Naprave i ogrtač za oplećak, sav satkan od ljubičastog prediva.
Izlazak 39,23U sredini je ogrtača bio prorez kao otvor na oklopu, prorez naokolo opšiven, da se ogrtač ne podere.
Izlazak 39,24O donjem rubu ogrtača načine šipke od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.
Izlazak 39,25A načine i zvonca od čistog zlata, pa zvonca privežu među šipke; sve naokolo donjeg ruba ogrtača između šipaka:
Izlazak 39,26zvonce pa šipak, zvonce pa šipak okolo donjeg ruba ogrtača za vršenje službe, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Izlazak 39,27Zatim od otkanog lana načine košulje Aronu i njegovim sinovima;
Izlazak 39,28a naprave i mitru od lana i kape od lana; platnene gaće načine od prepredenog lana.
Izlazak 39,29I pasovi su bili od prepredenog lana i od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, iglama izvezeni, kako je Jahve Mojsiju naredio.
Izlazak 39,30Načine i ploču, sveti vijenac, od čistoga zlata i na njoj urežu natpis kako se urezuje na pečatnome prstenu: "Posvećen Jahvi.
Izlazak 39,31Za nju privežu modru vrpcu da je mogu svezati na vrhu mitre, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Izlazak 39,32Tako su bili završeni svi radovi na Prebivalištu, Šatoru sastanka. Izraelci su sve načinili onako kako je Jahve Mojsiju naredio da načine.
Izlazak 39,33Onda donesu Mojsiju Prebivalište, Šator i sav njegov pribor: njegove kuke, njegove trenice, njegove priječnice, njegove stupove i njegova podnožja;
Izlazak 39,34pokrov od učinjenih ovnujskih koža, pokrov od finih koža, zavjesu za zaklon;
Izlazak 39,35Kovčeg svjedočanstva s njegovim motkama i Pomirilištem;
Izlazak 39,36stol i sav njegov pribor, prinesene hljebove,
Izlazak 39,37svijećnjak od čistoga zlata s njegovim svijećama - svijeće već u red stavljene - i sav njegov pribor i ulje za svjetlo;
Izlazak 39,38zlatni žrtvenik, ulje za pomazanje, miomirisni tamjan i zavjesu za ulaz Šatora;
Izlazak 39,39žrtvenik od tuča s tučanom rešetkom; njegove motke i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak;
Izlazak 39,40zavjese za dvorište; njihove stupove i njihova podnožja, zavjesu za dvorišni ulaz, njegova užeta i njihove kočiće - sav pribor za službu u Prebivalištu, za Šator sastanka;
Izlazak 39,41lijepo izrađeno ruho za službu u Svetištu - svetu odjeću za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova.
Izlazak 39,42Upravo kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci sav posao obavili.
Izlazak 39,43Mojsije pregleda sve radove i utvrdi da su ih dovršili: kako je Jahve naredio, onako su ih i napravili. I Mojsije ih blagoslovi.
Izlazak 39,1Od ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještavog skerleta, načini se liturgijska odijeća za služnike u *svetištu i načini se sveta odjeća Aaronova, kako GOSPOD to bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 39,2On načini efod od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.
Izlazak 39,3U istanjenom pločicama zlata isjekoše vrpce za ispreplesti ih s ljubičastim purpurom, crvenim purpurom, blještavim skerletom i lanom - umjetnički rad.
Izlazak 39,4Načini, za pričvrstiti ih, naramenice za učvrščivanje na njihova dva kraja.
Izlazak 39,5Tkanica efoda, ona koja je odozgo, bijaše istovrsnog rada: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana, kako GOSPOD to bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 39,6Pripremi se kamenje od berila, optočeno, umetnuto u zlato, izgravirano kao gravira na pečatu s imenima sinova Izraelovih.
Izlazak 39,7On ih stavi na na naramenice efoda - ono kamenje koje je podsjetnik na naklonost spram sinova Izraelovih - kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 39,8Potom on načini prsnik - umjetnički rad - na način jednog efoda: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.
Izlazak 39,9Prsnik bijaše kvadratni, ali bio je presavijen; budući presavijen, bio je dug jedan empan i širok jedan empan.
Izlazak 39,10Ukrašen bi s četiri reda kamenja: - jedan: sardoniks, topaz i smaragd. Bio je to prvi red;
Izlazak 39,11- drugi red: tamnocrveni rubin, lazurit i jaspis;
Izlazak 39,12- treći red: agat, karneol i ametist;
Izlazak 39,13- i četvrti red: krizolit, beril i oniks.Ono bijaše optočeno i imade zlatne okvire za ukras.
Izlazak 39,14Kamenje odgovaraše imenima sinova Izraelovih, bijaše ih dvanaest kao i dvanaest njihovih imena; ono bijaše gravirano kao jedan pečat, svaki svojim imenom jer ima dvanaest plemena.
Izlazak 39,15Na prsniku načini pletenih i isprepletenih lančića, od čistog zlata.
Izlazak 39,16Napravi dva okvira od zlata i dva zlatna obruča i učvrsti oba obruča na krajevima prsnika.
Izlazak 39,17Pričvrsti dvije usukane zlatne rese na dva obruča, na krajevima prsnika,
Izlazak 39,18dok dva kraja tih dviju usukanih resa pričvrsti na naramenice efoda iznutra.
Izlazak 39,19Načini dva zlatna obruča i stavi ih na krajeve prsnika, sa strane okrenute prema efodu, unutra.
Izlazak 39,20Načini dva zlatna obruča i pričvrsti ih o dvije naramenice efoda, na njihovu osnovu, sprijeda, uz njihovo spojište, iznad tkanice efoda.
Izlazak 39,21Poveza prsnik njegovim obručima s obručima efoda pomoću vrpce od ljubičastog purpura, tako da prsnik bi na tkanici efoda; tako, on se ne pomicaše na efodu, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 39,22Potom on načini haljinu efoda - tkalački posao - svu od ljubičastog purpura.
Izlazak 39,23Otvor, u sredini haljine, kao onaj na oklopu s, uokolo otvora, jednim nepoderivim obrubom.
Izlazak 39,24na skutovima haljine, načini mogranje od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.
Izlazak 39,25Načini zvončiće od čistog zlata između mogranja, na skutovima haljine svud uokolo, između mogranja:
Izlazak 39,26jedno zvonce, jedan mogranj, na skutovima haljine svud uokolo, za služnika, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 39,27Potom načini tunike od lana - tkalački rad - za Aarona i za njegove sinove,
Izlazak 39,28kao i turban od lana, gaće od lana, od prepredenog lana;
Izlazak 39,29i pojaseve od prepredenog lana, ljubičastog purpura, crfvenog purpura i blještavog skerleta - rad šivača - kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 39,30Potom načini cvijetić, insigniju posvećenja, od čistog zlata; napisa odozgo jedan natpis kao što se gravira jedan pečat: ` Posvećen GOSPODU `,
Izlazak 39,31i pričvrsti tu jednu vrpcu od ljubičastog purpura za pričvrstiti ga iznad turbana, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 39,32Tako Mojsije ispuni svu službu boravišta *šatora susretanja. Sinovi Izraelovi bijahu počeli raditi, oni bijahu činili upravo ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Izlazak 39,33Dovezoše prema Mojsija *boravište: - šator, njegov pribor, njegove spone, njegove okvire, njegove prečke, njegove stubove i njihove soklove,
Izlazak 39,34pokrivač od kostrijeti crvene boje i pokrivač od dupinove kože, veo razdvajanja;
Izlazak 39,35- *kovčeg isprave, njegove poluge i poklopac;
Izlazak 39,36- stol, sav pribor i žrtveni kruh;
Izlazak 39,37-čisti svijećnjak, njegove svjetiljke (jedan red svjetiljki), sav njihov pribor, ulje za svjetlila;
Izlazak 39,38- *oltar od zlata, ulje *pomazanja, miris za spaljivanje i zastor ulaza u šator;
Izlazak 39,39- oltar od bronce, njegovu brončanu rešetku, njene poluge i sav pribor njegov; - posudu i njenu podlogu;
Izlazak 39,40- Zastore *trijema, njegove stubove, njegove soklove, zastor na vratima trijema, njegove konope, njegove šiljke i sav pribor službe boravišta, za šator susretanja;
Izlazak 39,41- liturgijsku odjeću za služnika u svetištu, svetu opdjeću za svećenika Aarona i odjeću koju nose njegovi sinovi za obavljati svećenstvo.
Izlazak 39,42Prilagođavajući se svemu što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju, sinovi Izraelovi bijahu izvršili svu službu.
Izlazak 39,43Mojsije vidje sav rad koji su bili obavili; oni bijahu učinili točno ono što GOSPOD bijaše zapovjedio. Tada, Mojsije ih blagoslovi.
2. Mojsijeva 39,1A od porfire i skerleta i crvca načiniše haljine za službu, da se služi u svetinji; i načiniše svete haljine Aronu, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 39,2Načiniše oplećak od zlata, i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga.
2. Mojsijeva 39,3Istegliše listove od zlata, i isjekoše žice, te izvezoše porfiru i skerlet i crvac i tanko platno vrlo vješto.
2. Mojsijeva 39,4Poramenice mu načiniše da se sastavljaju, da se sastavlja na dva kraja svoja.
2. Mojsijeva 39,5I pojas na oplećku izlažaše od njega i bješe iste naprave, od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga; kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 39,6I ukovaše dva kamena oniha u zlato, i izrezaše na njima imena sinova Izrailjevih, kao što se režu pečati.
2. Mojsijeva 39,7I udariše ih na poramenice od oplećka, da budu kameni za spomen sinovima Izrailjevijem, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 39,8I načiniše naprsnik vrlo vješte naprave kao što je naprava u oplećka, od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga;
2. Mojsijeva 39,9Četvorouglast i dvostruk načiniše naprsnik, u dužinu s pedi i u širinu s pedi, dvostruk.
2. Mojsijeva 39,10I udariše po njemu četiri reda kamenja; u prvom redu: sardoniks, topaz i smaragd;
2. Mojsijeva 39,11A u drugom redu: karbunkul, safir i dijamanat;
2. Mojsijeva 39,12A u trećem redu: ligur, ahat i ametist;
2. Mojsijeva 39,13A u četvrtom redu: hrisolit, onih i jaspid, sve optočeno zlatom u svojim redovima.
2. Mojsijeva 39,14Tijeh kamena s imenima sinova Izrailjevijeh bješe dvanaest prema njihovijem imenima, rezani kao pečati, za dvanaest plemena, svako po svom imenu.
2. Mojsijeva 39,15I načiniše na naprsnik lance jednake, pletene, od čistoga zlata.
2. Mojsijeva 39,16I načiniše dvije kopče zlatne i dvije grivne zlatne, i metnuše te dvije grivne na dva kraja naprsniku,
2. Mojsijeva 39,17I provukoše dva zlatna lanca kroz dvije grivne na krajevima naprsniku,
2. Mojsijeva 39,18A druga dva kraja od dva lanca zapeše za dvije kopče, i pritvrdiše ih za poramenice na oplećku sprijed.
2. Mojsijeva 39,19I načiniše još dvije zlatne grivne, i metnuše ih na dva kraja naprsniku na strani prema oplećku iznutra.
2. Mojsijeva 39,20I načiniše još dvije grivne zlatne, koje metnuše na dvije poramenice na oplećku ozdo naprijed gdje se sastavlja, više pojasa na oplećku.
2. Mojsijeva 39,21Tako privezaše naprsnik kroz grivne na njemu i grivne na oplećku vrvcom od porfire, da stoji svrh pojasa od oplećka i da se ne razdvaja naprsnik od oplećka, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 39,22I načiniše plašt pod oplećak, tkan, sav od porfire.
2. Mojsijeva 39,23I prorez na plaštu u srijedi kao prorez na oklopu, i oko proreza oplatu da se ne razdre.
2. Mojsijeva 39,24I načiniše po skutu od plašta šipke od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga.
2. Mojsijeva 39,25I načiniše zvonca od čistoga zlata, i metnuše zvonca među šipke, po skutu od plašta unaokolo između šipaka.
2. Mojsijeva 39,26Zvonce pa šipak, zvonce pa šipak po skutu od plašta unaokolo, za službu, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 39,27I načiniše košulje od tankoga platna izmetanoga Aronu i sinovima njegovijem;
2. Mojsijeva 39,28I kapu od tankoga platna, i kapice kićene od tankoga platna, i gaće platnene od tankoga platna uzvedenoga;
2. Mojsijeva 39,29I pojas od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca, vezen, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 39,30I načiniše pločicu za sveto oglavlje od čistoga zlata, i napisaše na njoj pismom kako se reže na pečatima: svetinja Gospodu.
2. Mojsijeva 39,31I pritvrdiše za nju vrvcu od porfire da se veže za kapu ozgo, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 39,32I tako se svrši sav posao oko šatora i naslona od sastanka. I načiniše sinovi Izrailjevi sve; kako bješe zapovjedio Gospod Mojsiju, tako načiniše.
2. Mojsijeva 39,33I donesoše k Mojsiju šator, naslon i sve sprave njegove, kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice,
2. Mojsijeva 39,34I pokrivač od koža ovnujskih crvenih obojenih i pokrivač od koža jazavčijih, i zavjes,
2. Mojsijeva 39,35I kovčeg od svjedočanstva i poluge za nj, i zaklopac,
2. Mojsijeva 39,36Sto sa svijem spravama, i hljeb za postavljanje,
2. Mojsijeva 39,37Svijetnjak čisti, žiške njegove, žiške naređane, i sve sprave njegove, i ulje za vidjelo.
2. Mojsijeva 39,38I oltar zlatni, i ulje pomazanja, i kad mirisni, i zavjes na vrata od šatora.
2. Mojsijeva 39,39Oltar mjedeni i rešetku mjedenu za nj, poluge njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njezino,
2. Mojsijeva 39,40Zavjese za trijem, stupove za njih i stopice njihove, i zavjes na vrata od trijema, uža njegova i kolje njegovo, i sve sprave za službu u šatoru, za šator od sastanka.
2. Mojsijeva 39,41Haljine za službu, da se služi u svetinji, haljine svete Aronu svešteniku i haljine sinovima njegovijem, da vrše službu svešteničku.
2. Mojsijeva 39,42Sve kako bješe zapovjedio Gospod Mojsiju, onako uradiše sinovi Izrailjevi sve ovo djelo.
2. Mojsijeva 39,43I pogleda Mojsije sve to djelo, i gle, načiniše ga, kao što bješe zapovjedio Gospod, tako ga načiniše; i blagoslovi ih Mojsije.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje