Tražilica


Nahum 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nahum 3,1Teško krvnome gradu punom laži, ispunjenom nasilja, grabeža bez kraja!
Nahum 3,2Čuj, puckanje bičeva! Čuj, prasak točkova! Konji jure, kola skaču
Nahum 3,3Konjanici jurišaju, mačevi se sjaju, koplja sijevaju. Mnoštvo pobijenih, sila mrtvih tjelesa, nema broja lešinama, pada se preko lešina.
Nahum 3,4Za mnogi blud bludnice, ljubaznice, vješte bajačice, koja zaludi narode svojim bluđenjem, plemena svojim bajanjem:
Nahum 3,5"Gle, ja ću na tebe!" govori Gospod nad vojskama. "Ja ću ti uzgrnuti skute tvoje preko lica i pokazat ću narodima golotinju tvoju, kraljevstvima sramotu tvoju.
Nahum 3,6Nečist bacit ću na te. Osramotit ću te i načinit ću od tebe prizor.
Nahum 3,7Svaki, koji te vidi, bježat će od tebe i vikat će: 'Niniva je razorena, tko će je žaliti, gdje ću ti naći tješitelja?'"
Nahum 3,8Jesi li bolja od No-Amona, koji je stolovao na rijekama, optočen unaokolo vodom? Bedem je njegov bila rijeka, zid njegov voda.
Nahum 3,9Jakost je njegova bio Kuš, nebrojeni Egipćani, Put i Lubim pomoćnici njegovi.
Nahum 3,10I unatoč tome morao je u progonstvo, morao je otići u ropstvo. I dječica njegova bila su razmrskana po svim uglovima uličnim. Bacili su ždrijeb za plemiće njegove. Svi velikaši njegovi bili su stavljeni u lance.
Nahum 3,11Tako ćeš se i ti jednoć opiti i bit ćeš nemoćna. I ti ćeš tražiti utočište pred neprijateljem.
Nahum 3,12Sve su tvrđave tvoje smokve s ranim smokvama. Kad se stresu, one padaju odmah u uta onome, koji jede.
Nahum 3,13Gledaj narod svoj u sebi: "postali su žene pred neprijateljem tvojim. Širom su otvorena vrati zemlje tvoje. Oganj proždire prijevornice tvoje.
Nahum 3,14Za opsadu nagrabi sebi vode! Utvrdi opkope svoje, stupi u glib, gazi glinu, kalup od opeke uzmi u ruke!
Nahum 3,15Tada će te proždrijeti oganj utamanit će te mač, prožderat će te kao skakavac, i neka se umnožiš kao hruštevi.
Nahum 3,16I neka imaš trgovaca više nego što je zvijezda na nebu: skakavci se slete i odlete.
Nahum 3,17I neka su knezovi tvoji kao hruštevi, vođe tvoje kao jata skakavaca, koji se namjeste po zidovima u vrijeme studeni: ograne li tada sunce, oni odlete, i nitko ne zna, gdje ostaju.
Nahum 3,18Usnuli su tvoji pastiri, kralju asirski, počivaju junaci tvoji. Narod je tvoj raspršen po gorama, i nema nikoga, da ih skupi.
Nahum 3,19Nema melema rani tvojoj, udarac, koji te pogodi, neizlječiv je. Tko čuje za te, pljeskat će rukama nad tobom, jer koga nije stizala jednako zloća tvoja?!
Nahum 3,1 Teško gradu krvničkom, pun je laži, prepun grabeža, s pljačkanjem on ne prestaje!
Nahum 3,2Slušajte! Pucaju bičem! Slušajte! Štropot točkova! Konji upropanj, kola poskakuju.
Nahum 3,3Konjanici u stremenu, mačevi sjaju, koplja sijevaju ... gomile ranjenih, snopovi mrtvih, trupla unedogled, svuda se o truplo spotiče!
Nahum 3,4Eto plaće za razvrat bludnice, ljupke ljubaznice, vješte čarobnice koja je zavodila narode svojim razvratom i plemena svojim čaranjima.
Nahum 3,5"Evo me! Tebi!" - riječ je Jahve nad Vojskama. "Na tvoje lice podignut ću skute tvoje haljine, tvoju golotinju pokazat ću narodima, tvoju sramotu kraljevstvima.
Nahum 3,6Bacit ću na tebe smeće, osramotit ću te, izložiti na stup sramote.
Nahum 3,7Svaki koji te vidi, bježat će od tebe. Reći će: `Niniva! Kakva razvalina!` Tko je može požaliti? Gdje joj naći tješitelje?
Nahum 3,8Jesi li tvrđa od Tebe Amonove koja sjedi na rukavima Rijeke? Njezino predziđe bilo je more, njezini bedemi bile su vode.
Nahum 3,9Njezina snaga bila je Etiopija, Egipat; nije imala granica. Narodi Puta i Libije bili su joj pomoćnici.
Nahum 3,10A i ona je otišla u progonstvo, morala je ići u sužanjstvo; njezina nejaka djeca bila su razmrskana po svim raskršćima; za ugledne ljude njezine bacali su ždrijeb, svi njezini velikani okovani su lancima.
Nahum 3,11Tako ćeš i ti biti slomljena, bit ćeš svladana; tako ćeš i ti morati tražiti utočište pred dušmaninom.
Nahum 3,12Tvoje utvrde sve su kao smokvino stablo s urodom mladih smokava; kad se potrese stablo, smokve padaju u usta svakome koji ih želi jesti.
Nahum 3,13Gledaj svoj narod: sve je žensko u domu tvome; vrata tvoje zemlje širom se otvaraju neprijatelju; oganj je sažgao tvoje prijevornice.
Nahum 3,14Nacrpi vode za opsadu, utvrdi svoje bedeme, gnječi blato, gazi ilovaču, uzmi kalup za opeku.
Nahum 3,15A ipak će te oganj sažeći i mač potamaniti. Namnoži se kao kukci, namnoži se kao skakavci;
Nahum 3,16[16a] umnoži svoje trgovce da ih bude više nego zvijezda na nebu,
Nahum 3,17[17a] tvoje posade neka bude kao skakavaca, a tvojih pisara kao kobilica. Borave po zidovima kad je hladan dan. Sunce grane: [16b] kukci razvijaju krilašca i lete, [17b] i odlaze tko zna kamo.
Nahum 3,18Jao! Kako su zaspali tvoji pastiri, kralju asirski? Tvoji izabrani vojnici drijemaju, narod se tvoj raspršio po gorama, nitko ga više ne može sakupiti.
Nahum 3,19Tvojoj rani nema lijeka! Neizlječiva je tvoja ozljeda. Svi koji to saznaju plješću tvojoj razvalini. Tko nije bez sanka i prestanka osjećao na sebi tvoju okrutnost?
Nahum 3,1Nesreća! jedan krvoločni grad, sav ispunjen prijevarama i krađama : kojima su pljačkanja neprekidna.
Nahum 3,2Pucketanbje biča! Štropot točkova! Konji u galopu! Bojna kola koja poskakuju!
Nahum 3,3Topot konjice! Bljeskanje mačeva! Svjetlucanje kopalja! Žrtve su bezbrojne! Hrpe tijela! Lješevi u beskraj! - Spotiče se o lješeve.
Nahum 3,4Zbog umnoženih gnusnosti prostitutke, vješte vračare,jedne fine čarobnice, koja potčinjava narode svojim gnusnostima, pučanstvo svojim čarkama,
Nahum 3,5evo me protiv tebe - proročanstvo GOSPODA sve- mogućeg! Ja zadižem tvoju suknju sve do tvojeg lica za pokazati pred narodima tvoju golotinju, pred kraljevstvima tvoju besramnost.
Nahum 3,6Ja te pokrivam smećem za tebe osramotiti i od tebe, načiniti primjer.
Nahum 3,7Također, tkogod te vidi bježi vičući: ” Niniva je opustošena! Tko bi imao za nju milosti? “ Za tebe, gdje bih ja tražio tješitelje?“
Nahum 3,8Hoćeš li ti imati kakvu prednost nad Tebom, koja bijaše smještena u sred rukavaca Nila s vodom svud uokolo, kao jedna čistina, više no jedno more kao bedem?
Nahum 3,9Nubija s Egiptopm bijaše njegovo osiguranje, neiscrpni izvor! Put i Libijci bijahu veoma složni .
Nahum 3,10U njeno vrijeme, ona bi izgnana; ona moraše otići u robstvo. U njihovo vrijeme, njihove bebe biše zgažene na svim raskrižjima. Njeni odličnici ždrijebani, svi njeni velikaši okovani u lance.
Nahum 3,11Tvoj je red da se opiješ i da propadneš! Tvoj je red tražiti zaklon pred neprijateljem!
Nahum 3,12Sve tvoje utvrde su smokvici, prepune smokava ljetnih; na najmanji stres, one padaju u usta nesita.
Nahum 3,13U postrojbama ti imaš samo žene. Vrata tvoje zemlje širom su otvorena neprijateljima tvojim: vatra je požderala sve zasune4.
Nahum 3,14Natoči vode za opsadu, ojačaj svoju obranu, idi u blato, gacaj ilovaču, hvataj mulu za cigle!
Nahum 3,15To je ondje gdje će te vatra progu- tati, mač će te istrijebiti; - oni će te progutati, kao što proždiru skakavci. Vrvi kao zrikavac, vrvi kao skakavac.
Nahum 3,16Ti si umnožio svoje trgovačke putnike više no zvijezde na nebu, - skakavci koji polijeću! -
Nahum 3,17tvoji nadglednici, kao skakavci, tvoji narednici novačitelji, kao jata! Oni se postavljaju u živice za hladnog vremena; sunce grane i sve poleti prema ne znam kojem mjestu® Gdje su oni?
Nahum 3,18Tvoji su *pastiri usnuli, kralju Asirije! Tvoji smjeli kapetani su dobro smješteni! Tvoje su postrojbe posijane po planinama, i nikog da ih sakupi!
Nahum 3,19Nepopravljiv, tvoj poraz, neizlječive, tvoje rane! Tkogod dozna novost o tebi plješće tvojem zlu. Eh, da! koga to tvoja krvoločnost nije stigla i pregazila?
Naum 3,1Teško gradu krvničkom, vas je pun laži i otimanja, grabež ne izbiva iz njega.
Naum 3,2Pucaju bičevi, i točkovi prašte, i konji topoću, i kola skaču,
Naum 3,3Konjanici poskakuju, i mačevi se sjaju, i koplja sijevaju, i mnoštvo je pobijenijeh i sila mrtvijeh tjelesa, nema broja mrtvacima, i pada se preko mrtvaca,
Naum 3,4Za mnoštvo kurvarstva ljupke kurve, vješte bajačice, koja prodaje narode svojim kurvanjem i plemena vračanjem svojim.
Naum 3,5Evo me na te, govori Gospod nad vojskama, i uzgrnuću ti skute tvoje na lice, i pokazaću narodima golotinju tvoju i carstvima sramotu tvoju.
Naum 3,6I baciću na tebe gadove i naružiću te, i načiniću od tebe ugled.
Naum 3,7I ko te god vidi, bježaće od tebe, i govoriće: opustje Ninevija; ko će je žaliti? gdje ću tražiti one koji bi te tješili?
Naum 3,8Jesi li bolja od No-Amona, koji ležaše među rijekama, optočen vodom, kojemu prednja kula bješe more i zidovi mu bjehu more?
Naum 3,9Jačina mu bješe Huska zemlja i Misir i narodi bez broja; Futeji i Liveji bjehu ti pomoćnici.
Naum 3,10I on bi preseljen, otide u ropstvo, i djeca njegova biše razmrskana po uglovima svijeh ulica; i za glavare njegove bacaše ždrijeb, i svi vlastelji njegovi biše okovani u puta.
Naum 3,11I ti ćeš se opiti i krićeš se, i ti ćeš tražiti zaklon od neprijatelja.
Naum 3,12Svi će gradovi tvoji biti kao smokve s ranijem rodom; kad se tresnu, padaju u usta onome ko hoće da jede.
Naum 3,13Eto, narod su ti žene usred tebe; neprijateljima će tvojim biti širom otvorena vrata od zemlje tvoje, oganj će proždrijeti prijevornice tvoje.
Naum 3,14Nahvataj sebi vode za opsadu, utvrdi ograde svoje; uđi u kao i ugazi blato, opravi peć za opeke.
Naum 3,15Ondje će te proždrijeti oganj, mač će te isjeći, izješće te kao hrušt; neka vas je mnogo kao hrušteva, neka vas je mnogo kao skakavaca.
Naum 3,16Imaš trgovaca više nego što je zvijezda na nebu; hruštevi padoše, pa odletješe.
Naum 3,17Glavari su tvoji kao skakavci i vojvode tvoje kao veliki skakavci, koji padaju po plotovima kad je studeno, a kad sunce grane, odlijeću, i mjesto im se ne poznaje gdje bjehu.
Naum 3,18Zadrijemaše tvoji pastiri, care Asirski, polijegaše junaci tvoji, narod se tvoj rasprša po gorama, i nema nikoga da ih zbere.
Naum 3,19Nema lijeka polomu tvom, ljuta je rana tvoja; ko god čuje glas o tebi, pljeskaće rukama nad tobom, jer koga nije stizala zloća tvoja jednako?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje