Tražilica


Zaharija 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 4,1Tada anđeo, koji je govorio s mnom, probudi me opet kao čovjeka, koji se budi oda sna.
Zaharija 4,2Upita me: "Što vidiš?" Ja odgovorih: "Vidim svijećnjak, sav zlata, i gore na njemu uljanicu. On ima sedam svjetionica, i sedam cijevi ide k svjetionicama, što su na njemu.
Zaharija 4,3. Dvije masline stoje uz njega, jedna s desne strane svijećnjaka, a jedna mu lijeve."
Zaharija 4,4Upitao sam anđela, koji je govorio s mnom: "Što znači to, gospodaru moj?"
Zaharija 4,5Anđeo, koji je govorio s mnom, odgovori mi: "Zar ne znaš, što znači to?" Ja odgovorih: "Ne znam, gospodaru moj!"
Zaharija 4,6Tada mi odgovori: "To je riječ Gospodnja Zerubabelu: 'Ne vojnom moći, niti silom, nego duhom mojim', veli Gospod nad vojskama.
Zaharija 4,7A tko si ti, goro velika? Pred Zerubabelom postat ćeš ravnica! On će iznijeti zaglavni kamen s radosnim poklikom: 'Blago njemu, blago!'"
Zaharija 4,8Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Zaharija 4,9"Ruke Zerubabelove postavile su temelj ovome hramu, ruke će ga njegove i dovršiti. Tada ćeš spoznati, da me je Gospod nad vojskama poslao k vama.
Zaharija 4,10Jer tko je god prezreo dan malih; početaka, vidjet će pun radosti završni kamen u ruci Zerubabelovoj. A ovo sedam svjetionica jesu oči Gospodnje, koje prelaze svu zemlju."
Zaharija 4,11Ja ga tada upitah: "Što znače one dvije masline s desne i s lijeve strane svijećnjaku?"
Zaharija 4,12I još ga upitah: "Što znače one dvije grančice maslinove, što su uz cijevi zlatne, koje dovode odozgo zlatno ulje?"
Zaharija 4,13On mi odgovori: "Zar ne znaš, što je to?" Ja rekoh: "Ne znam, gospodaru moj!"
Zaharija 4,14Tada mi reče: "To su dva pomazanika što kao sluge stoje pred Gospodom sve zemlje."
Zaharija 4,1 Anđeo koji je govorio sa mnom vrati se tad i probudi me kao čovjeka koji se oda sna budi.
Zaharija 4,2"Što vidiš?" - upita. Ja odgovorih: "Vidim, evo, svijećnjak, sav od zlata, s posudom za ulje vrh njega; i sedam je žižaka na svijećnjaku, sa sedam lijevaka za sedam žižaka što su na njemu.
Zaharija 4,3Dvije su masline kraj njega, jedna njemu zdesna, druga slijeva.
Zaharija 4,4Obratih se anđelu koji je govorio sa mnom i upitah ga: "Što je to, gospodaru?
Zaharija 4,5Anđeo koji je govorio sa mnom odgovori mi: "Zar ne znaš što je to?" Ja rekoh: "Ne, gospodaru.
Zaharija 4,6[6a] On mi tad odgovori ovako: [6b]Evo riječi Jahvine Zerubabelu: "Ne silom niti snagom, već duhom mojim!" - riječ je Jahve nad Vojskama.
Zaharija 4,7Što si ti, goro velika? Pred Zreubabelom postaješ ravnica! On će izvući krunišni kamen uz poklike: "Hvala! Hvala za njega!
Zaharija 4,8Dođe mi potom riječ Jahvina:
Zaharija 4,9Zerubabelove su ruke ovaj Dom utemeljile, njegove će ga ruke završiti. I vi ćete znati da me k vama poslao Jahve nad Vojskama.
Zaharija 4,10[10a] Jer, tko je prezreo dan skromnih početaka? Radovat će se kad vide olovni visak u ruci Zerubabelovoj. [10b] "Ovih sedam oči su Jahvine što strijeljaju po svoj zemlji.
Zaharija 4,11Tad progovorih i zapitah ga: "Što su one dvije masline desno i lijevo od svijećnjaka?
Zaharija 4,12Progovorih opet i upitah ga: "Što su one dvije maslinove grančice koje kroz dvije zlatne cijevi dolijevaju ulje?
Zaharija 4,13On mi odgovori: "Zar ne znaš što je to?" Odvratih: "Ne, gospodaru!
Zaharija 4,14On reče: "To su dva Pomazanika koji stoje pred Gospodarem sve zemlje.
Zaharija 4,1*Anđeo koji mi govoraše vrati se probuditi me kao jednog čovjeka kojega treba trgnuti iz njegovog sna.
Zaharija 4,2On me zapita: ” Što vidiš ti?“ Ja odgovorih: ” Ja imam jedno prikazanje: to je jedan svijećnjak sav u zlatu, opskrbljen jednim spremištem u gornjem dijelu, sa sedam svjetlila i sedam kljunova za te svjetiljke;
Zaharija 4,3s njihovih strana, dvije masline, jedna desno od spremišta, a druga lijevo. “
Zaharija 4,4Ja preuzeh i upitah anđela koji mi govoraše: ” Što ovo predstavlja, moj Gospodine? “
Zaharija 4,5Anđeo koji mi govoraše odgovori mi: ” Ne znaš li ti što to predstavlja?“ A, ja rekoh: ” Ne, moj Gospodine.“
Zaharija 4,6On preuze i reče mi:®
Zaharija 4,10b ” tih sedam svjetiljki predstavljaju oči GOSPODOVE; one nadgledaju svu zemlju.“
Zaharija 4,11Ja tad preuzeh i upitah ga: ” Što predstavljaju one dvije masline s desna i s lijeva od svijećnjaka?“
Zaharija 4,12Ja preuzeh po drugi put i upitah ga: ” Što predstavljaju te dvije grane od masline koje, posredstvom dva ispusta u zlatu,izlijevaju njihovo zlatno ulje? “
Zaharija 4,13On mi reče: ” Ne znaš li ti što one predstavljaju?“ Ja odgovorih: ” Ne, moj Gospodine.“
Zaharija 4,14On mi tada reče: ” To su dva čovjeka označena za ulje, oni koji stoje pred Gospodarom sve zemlje.“
Zaharija 4,6 Ovakva je riječ GOSPODOVA u korist Zorobabela : Ni po junaštvu, ni po nasilju, već po mojem Duhu, izjavljuje to GOSPOD, svemogući.
Zaharija 4,7Što bijaše ti, ti, velika planino? Pred Zorobabelom, ti si postala jedna ravnica otkud je on oslobodio temeljno kamenje u pokličima ”Bravo, bravo za njega! “
Zaharija 4,8Riječ GOSPODOVA mi bi upućena ovim riječima:
Zaharija 4,9To su ruke Zorobabelove koje su : postavile temelje ovoj Kući, one su također te koje će ju i završiti, i vi ćete prepoznati da je to : GOSPOD, svemogući koji me poslao k vama .
Zaharija 4,10Tko je dakle prezrio dan skromnih početaka? Nek se raduje videći kamen i zabrani u ruci Zorobabelovoj!
Zaharija 4,1Potom vrati se anđeo koji mi govoraše, i probudi me kao čovjeka koji se budi oda sna.
Zaharija 4,2I reče mi: šta vidiš? A ja rekoh: vidim, eto svijećnjak sav od zlata, i gore na njemu čaša, i sedam žižaka njegovijeh na njemu, i sedam lijevaka za sedam žižaka što su gore na njemu,
Zaharija 4,3I dvije masline uza nj, jedna s desne strane čaši a jedna s lijeve.
Zaharija 4,4I progovorih anđelu koji govoraše sa mnom, i rekoh: šta je to, gospodaru moj?
Zaharija 4,5A anđeo koji govoraše sa mnom odgovori i reče mi: zar ne znaš što je to? I rekoh: ne, gospodaru moj.
Zaharija 4,6A on odgovori i reče mi govoreći: to je riječ Gospodnja Zorovavelju: ne silom ni krjepošću nego duhom mojim, veli Gospod nad vojskama.
Zaharija 4,7Što si ti, goro velika, pred Zorovaveljem? ravnica; i on će iznijeti najviši kamen, s usklicima: milost, milost njemu.
Zaharija 4,8I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Zaharija 4,9Ruke Zorovoveljeve osnovaše ovaj dom, ruke će njegove i dovršiti, i poznaćeš da me je Gospod nad vojskama poslao k vama.
Zaharija 4,10Jer ko je prezreo dan malijeh stvari? jer će se radovati kad vide kamen mjerački u ruci Zorovavelju onijeh sedam očiju Gospodnjih koje prelaze svu zemlju.
Zaharija 4,11Tada odgovarajući rekoh mu: što su one dvije masline s desne strane svijećnjaku i s lijeve?
Zaharija 4,12I opet progovorih i rekoh mu: što su one dvije grančice maslinove, što su među dva lijevka zlatna, koji toče zlato?
Zaharija 4,13I reče mi govoreći: zar ne znaš što je to? A ja rekoh: ne, gospodaru moj.
Zaharija 4,14Tada reče: to su dvije masline koje stoje kod Gospoda sve zemlje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje