Tražilica


Zaharija 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 9,1Presuda. Riječ Gospodnja dođe na zemlju Hadrak i spusti se na Damask. Jer Gospod ima oko na ljude, na sva plemena Izraelova,
Zaharija 9,2I na Hamat, što im je na međi, na Tir i Sidon, jer su veoma mudri.
Zaharija 9,3Tir je sebi sagradio bedem i nagomilao srebra kao praha i zlata kao po putu blata.
Zaharija 9,4Gle, Svemogući osvojit će ga i bedem njegov srušiti u more. On sam izgorjet će ognjem.
Zaharija 9,5Aškelon gleda i dršće, i Gaza strepi jako, Ekron isto tako; jer ga osramoti nadanje njegovo. Kralj mora uzmaknuti iz gaze. U Aškelonu ne stanuje više nitko.
Zaharija 9,6Smjesa ljudi naseli se u Ašdodu. "Slomit ću ponos Filistejaca.
Zaharija 9,7Uzet ću mu krv njegovu iz usta, gad njegov iz zuba njegovih. Ali će i od njih ostati jedan ostatak Bogu našemu i bit će kao Jedna porodica u Judi, i Ekron će vrijediti kao Jebuseji.
Zaharija 9,8Tada ću opkoliti kuću svoju za obranu proti vojsci, proti svima, što dolaze i odlaze. Neće više dolaziti na njih nastojnik; jer ću sad ja nastojati svojim očima."
Zaharija 9,9Raduj se glasno, kćeri sionska! Kliči, kćeri jerusalemska! Evo, kralj tvoj dolazi k tebi, pravedan i kao spasitelj, pun poniznosti. Jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.
Zaharija 9,10"Iz Efraima uklonit ću bojna kola, i konja iz Jerusalema. Bit će uništeni i lukovi ubojiti." Jer će on navijestiti mir narodima. Vlast će njegova dosezati od mora do mora, od Eufrata do krajeva zemlje.
Zaharija 9,11Zbog krvnoga zavjetu, što sam ga sklopio s tobom, oslobodit ću sužnje tvoje iz jame bezvodne.
Zaharija 9,12Vratite se k tvrđavi, sužnji puni nadanja! Još ti danas javljam: "Vratit ću ti dvojinom.
Zaharija 9,13Jer zapinjem sebi Judu kao luk, punim ga Efraimom i vitlam sinove tvoje, Sione, na sinove tvoje, Javane, i učinit ću te mačem junačkim."
Zaharija 9,14Tada će se Gospod pokazati nad njima. Strijela će njegova izaći kao munja. Svemogući Gospod zatrubit će u trubu i došumit će u vihorima Temana.
Zaharija 9,15Gospod nad vojskama zaklanjat će ih. Oni će žderati praćkare gazit će ih, pit će krv njihovu kao vino, bit će toga puni kao zdjele žrtvene, kao uglovi žrtvenika.
Zaharija 9,16I Gospod, Bog njihov, udijelit će im u onaj dan pobjedu kao stadu svojega naroda. Oni su kao kamenovi u zlatnom vijencu na čelu, što blistaju nad zemljom njegovom.
Zaharija 9,17Jer kako je to sjajno, kako lijepo! Od žita će rasti momci, od vina će nicati djevojke.
Zaharija 9,1 Proroštvo. Riječ Jahvina. Jahve prolazi zemljom Hadraka, Damask mu je počivalište; jer Jahvini su gradovi Arama i sva plemena Izraela.
Zaharija 9,2Hamat također, koji s njim graniči,
Zaharija 9,3i Tir i Sidon, tako mudar. Tir podiže tvrde bedeme, zgrnu srebra kao prašine i zlata kao blata s ulica.
Zaharija 9,4Al` evo, Gospod će ga osvojiti, survati u more moć njegovu, a njega će progutati oganj.
Zaharija 9,5Vidjet će to Aškelon i prestrašiti se, a Gaza sva će uzdrhtati, i Ekron, jer ga nada prevari: nestat će kralja iz Gaze, Aškelon će pust ostati,
Zaharija 9,6u Ašdodu stanovat će kopilad! Zatrt ću ponos Filistejaca,
Zaharija 9,7uklonit ću im krv iz usta i gnusobu iz zuba. I oni će pripasti Bogu našem i bit će kao jedna obitelj u Judeji, a Ekron će biti kao Jebusejac.
Zaharija 9,8Uz Dom svoj utaborit ću se kao straža, protiv onih koji odlaze i dolaze; tlačitelj neće više ovud prolaziti, jer njegovu sam uvidio bijedu.
Zaharija 9,9Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.
Zaharija 9,10On će istrijebit` kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema; on će istrijebit` luk ubojni. On će navijestit` mir narodima; vlast će mu se proširit` od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje.
Zaharija 9,11A i tebi, zbog krvi tvoga Saveza, vratit ću sužnje tvoje iz jama bezvodnih.
Zaharija 9,12Vratite se u Tvrđavu, izgnanici puni nade, još danas - ja navješćujem - dvostruko ću ti uzvratiti.
Zaharija 9,13Jer, Judu sam kao luk napeo, a Efrajimom luk naoružao: tvoje ću, o Sione, zavitlat` sinove - protiv sinova tvojih, o Javane - i učinit ću te kao mač junaka.
Zaharija 9,14Nad njima tad će se pojaviti Jahve i kao munja letjet će mu strijela. Jahve Gospod u rog će zatrubit`, hodit će na južnim vihorima.
Zaharija 9,15Jahve nad Vojskama zakrilit će ih i oni će gaziti nogama kamenje praćaka, pit će krv kao da je vino, napojit` se kao škropilo, kao uglovi na žrtveniku.
Zaharija 9,16Jahve Bog njihov spasit će ih u dan onaj; kao stado on će pasti narod svoj; kao drago kamenje krune oni će blistat` u zemlji njegovoj.
Zaharija 9,17Ah, kako li će sretan, kako lijep biti! Od žita će rasti mladići, a od slatkog vina djevice.
Zaharija 9,1Proglas. Riječ GOSPODOVA je stigla u zemlju Hadrak a u Damasku se zaustavila, jer GOSPODU pripada *Aramov dragulj sve kao i sabor plemena Izraelovih,
Zaharija 9,2isto i Hamat, njegov susjed, kao i Tir i Sidon, gdje se je vrlo vješt.
Zaharija 9,3Tir si je izgradio jednu tvrđu, ona je nagomilala srebro, obilno kao prašine i zlata, kao blata na ulici,
Zaharija 9,4ali evo kako će ga se GOSPOD domoći, on će oboriti njegov bedem u more, njega samog, vatra će ga progutati.
Zaharija 9,5U tom prizoru, Aškelon bit će prestrašen Gaza će se previjati od boli, a Ekron će se vidjeti lišenim njegove potpore . Kralj će biti uklonjen iz Gaze i
Zaharija 9,6Križanci će se smjestiti u Ašdodu, ja ću slomiti drskost Filistiniji.
Zaharija 9,7Ja ću ukloniti s njenih usta *krv i između njenih zuba gnusne zalogaje; tada on također, kao jedan ostatak, pripast će našem Bogu. Imat će on svoje mjesto među obiteljima Jude, a Ekron bit će jednak Jebuzitu .
Zaharija 9,8Ja ću taborovati kod svoje kuće, dižući stražu protiv onih koji prolaze i vraćaju se; ni jedan ju više tlačitelj neće satirati u prolazu jer, sada, ja tu nadzirem svojim vlastitim očima. :
Zaharija 9,9Zadrhti od veselja, kćeri *Siona! Klikni, kćeri Jeruzalema! Evo se tvoj kralj primiče k tebi; on je pravedan i pobjedonosan, ponizan, jaše jednu magaricu - magarčića sasvim mladog- .
Zaharija 9,10On će ukloniti iz Efraima ratna kola i iz Jeruzalema bojna kola. On će slomiti ratnički luk i proglasit će mir za narode. Njegovo gospodovanje će se protegnuti s jednog mora na drugo i od Rijeke sve do krajeva zemaljskih .
Zaharija 9,11Što se tiče tebe, zbog *saveza sklopljenog s tobom u *krvi, ja ću odvratiti tvoje zarobljenike od jame gdje nikako nema vode.
Zaharija 9,12Vratite se u utvrdu, uhićenici puni ufanja. Već danas ja potvrđujem: ja ću ti udesiti dvostruku naknadu.
Zaharija 9,13Ja napinjem svoj luk, to je Juda, ja u nj stavlja jednu strijelu, to je Efraim. Ja ću pobuditi tvoje sinove, *Sione, - protiv tvojih sinova, Javane -, a ja ću ti vitlati kao kakav junak svojim mačem.
Zaharija 9,14GOSPOD će se iznad njih pojaviti i njegova će strijela bljesnuti kao munja. Gospodin BOG, svirajuć u rog, približit će se u uraganu s juga .
Zaharija 9,15GOSPOD, sve-mogući, njih će zaštititi, kamenje iz praćke žderat će, lomiti, oni će piti krv kao vino, oni će se nakljukati kao kupa škropljenjem, kao rogovi *oltara .
Zaharija 9,16GOSPOD njihov Bog spasit će njih u onaj dan tamo - njih, ovčice svojeg puka. Slični draguljima oni će bljeskati na svojoj zemlji.
Zaharija 9,17Kako će oni biti sretni! Kako će oni biti lijepi! Pšenica će razveseliti mlade ljude, a novo vino mlade djevojke.
Zaharija 9,1Breme riječi Gospodnje zemlji Adrahu i Damasku, gdje će počinuti, jer je Gospodnje oko na ljudima i na svijem plemenima Izrailjevijem.
Zaharija 9,2I Emat će zahvatiti, i Tir i Sidon, ako i jesu veoma mudri,
Zaharija 9,3I Tir sagradi sebi grad, i sabra srebra kao praha, i zlata kao kala po putu.
Zaharija 9,4Gle, Gospod će ga otjerati, i vrći će u more silu njegovu, i on će ognjem izgorjeti.
Zaharija 9,5Askalon će vidjeti i uplašiće se, i Gaza će se vrlo uzmučiti, i Akaron, što ga osramoti nadanje njegovo, i poginuće car u Gazi; i Askalon se neće naseliti.
Zaharija 9,6I u Azotu će sjedjeti tuđin, i ponos ću Filistejski zatrti.
Zaharija 9,7I ukloniću krv njihovu od usta njihovijeh, i gadove njihove iz zuba njihovijeh, i ko ostane biće i on Boga našega, i biće kao poglavar u Judi, a Akaron kao Jevusejac.
Zaharija 9,8I postaviću oko kod doma svojega suprot vojsci, suprot onima koji odlaze i dolaze, i nastojnik neće više prolaziti kroz njih, jer sada pogledah svojim očima.
Zaharija 9,9Raduj se mnogo, kćeri Sionska, podvikuj, kćeri Jerusalimska; evo, car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinu.
Zaharija 9,10Jer ću istrijebiti iz Jefrema kola i iz Jerusalima konje; i istrijebiće se luk ubojiti; i on će kazivati mir narodima, i vlast će mu biti od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih.
Zaharija 9,11A ti, za krv zavjeta tvojega pustih sužnje tvoje iz jame, gdje nema vode.
Zaharija 9,12Vratite se ka gradu, sužnji, koji se nadate, još ti i danas javljam da ću ti platiti dvojinom.
Zaharija 9,13Jer zapeh sebi Judu kao luk, i napunih Jefrema, i podigoh sinove tvoje, Sione, na sinove tvoje, Javane, i učinih te da si kao mač junački.
Zaharija 9,14I Gospod će se pokazati nad njima, i strijela će njegova izaći kao munja, i Gospod će Gospod zatrubiti u trubu i poći će s vihorima južnijem.
Zaharija 9,15Gospod nad vojskama zaklanjaće ih, i oni će jesti pogazivši kamenje iz praće, i piće podvikujući kao od vina, i biće puni kao čaša, kao uglovi od oltara.
Zaharija 9,16I Gospod Bog njihov izbaviće ih u taj dan kao stado svojega naroda, jer će se kamenje u vijencu podignuti u zemlji njegovoj.
Zaharija 9,17Jer koliko će biti dobro njegovo i kolika ljepota njegova! od žita će rasti momci a od slatkog vina djevojke.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje