Tražilica


Matej 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 20,1Kraljevstvo je nebesko kao domaćin, koji rano ujutro izađe, da naima poslenike za svoj vinograd.
Matej 20,2On se pogodi s poslenicima po denar na dan i posla ih u svoj vinograd.
Matej 20,3Oko treće ure izađe on opet. Tada vidje druge gdje stoje na trgu besposleni,
Matej 20,4I reče im: "Idite i vi u moj vinograd; što bude pravo, dat ću vam.
Matej 20,5Oni odoše. Oko šeste i devete ure izađe on opet i učini isto tako.
Matej 20,6Kad je izašao oko jedanaeste ure, nađe opet druge gdje stoje. On ih upita: "Što stojite ovdje cijeli dan besposleni?
Matej 20,7Oni mu odgovoriše: Nitko nas ne najmi. On im odgovori: "Idite i v u moj vinograd!
Matej 20,8Uveče reče gospodar vinograda upravitelju svojemu: "Dozovi poslenike i isplati im plaću, od posljednjih do prvih!
Matej 20,9Tada dođoše oni od jedanaeste ure, i svaki primi po denar.
Matej 20,10A kad dođoše prvi, pomisliše, da će više primiti. Ali i od njih svaki primi po denar.
Matej 20,11Kad ga primiše, uzeše mrmljati na domaćina
Matej 20,12I rekoše: Ovi posljednji radili su samo jednu jedinu uru, i ti si ih izjednačio s nama, koji smo podnosili teret i žegu dana
Matej 20,13Prijatelju, odgovori on jednome od njih, ja tebi ne činim krivo. Nijesi li se pogodio s menom po denar?
Matej 20,14Uzmi, što je tvoje, i idi! A ja hoću i ovome posljednjemu dati kao tebi.
Matej 20,15Ili zar ja ne smijem činiti svojim vlasništvom što hoću? Zar je oko tvoje zavidno, što sam ja dobar?
Matej 20,16Tako će biti posljednji prvi i prvi posljednji."
Matej 20,17Isusa pođe gore u Jerusalem. Tada uze nasamo dvanaestoricu i reče im putem:
Matej 20,18"Idemo gore u Jerusalem Ondje će biti Sin čovječji predan glavarima svećeničkim i književnicima. Oni će ga osuditi na smrt
Matej 20,19I onda predati neznabošcima, da bude naružen, bičevan i razapet. Ali će on treći dan uskrsnuti."
Matej 20,20Tada dođe k njemu majka sinova Zebedejevih sa svojim sinovima i pade pred njega ničice, da mu prinese jednu molbu.
Matej 20,21On je upita: "Što hoćeš?" Ona mu odgovori: "Daj da moja dva sina u kraljevstvu tvojemu sjede jedan s desne tvoje, a drugi s lijeve tvoje!"
Matej 20,22Isus reče: "Ne znate, što molite. Možete li piti čašu, koju ću ja piti? Odgovoriše mu: "Možemo."
Matej 20,23Tada im reče: "Čašu ćete moju doduše piti; ali mjesto s moje desne ili lijeve ne mogu ja dati; ono pripada onima, kojima je pripravio Otac moj."
Matej 20,24Kad čuše ostalih deset, rasrdiše se na dva brata.
Matej 20,25Isus ih zato dozva k sebi i reče: "Znate, da vladaoci ispovijedaju nad svojim narodima, i velikaši učine, da osjete njihovu moć.
Matej 20,26Među vama neka ne bude tako! Nego tko među vama hoće da bude velik, taj neka bude vaš sluga,
Matej 20,27i tko među vama hoće da bude prvi, taj neka bude vaš sluga!
Matej 20,28Tako ni Sin čovječji nije došao, da mu služe, nego da služi i da život svoj dadne u otkup za mnoge.
Matej 20,29Kad su oni izlazili iz Jerihona, išlo je za njim veliko mnoštvo naroda.
Matej 20,30Kraj puta su sjedila dva slijepca. Kad oni čuše, da Isus prolazi, stadoše vikati: "Gospodine, ti sine Davidov, smiluj nam se!"
Matej 20,31Narod ih ukori, neka šute. Ali su oni vikali samo još većma: "Gospodine, sine Davidov, smiluj nam se!"
Matej 20,32Tada se ustavi Isus, dozva ih i upita: "što hoćete od mene?"
Matej 20,33Oni odgovoriše: "Gospodine, htjeli bismo, da se otvore oči naše."
Matej 20,34Pun sažaljenja dotače se Isus očiju njihovih. Odmah progledaše i pođoše, za njim.
Matej 20,1 "Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd.
Matej 20,2Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.
Matej 20,3Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni
Matej 20,4pa i njima reče: `Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.`
Matej 20,5I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako.
Matej 20,6A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: `Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?`
Matej 20,7Kažu mu: `Jer nas nitko ne najmi.` Reče im: `Idite i vi u vinograd.`
Matej 20,8"Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: `Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.`
Matej 20,9Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar.
Matej 20,10Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar.
Matej 20,11A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina:
Matej 20,12`Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.`
Matej 20,13"Nato on odgovori jednomu od njih: `Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar?
Matej 20,14Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.
Matej 20,15Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?`
Matej 20,16"Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.
Matej 20,17Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reče:
Matej 20,18"Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt
Matej 20,19i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti.
Matej 20,20Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, pade ničice da od njega nešto zaište.
Matej 20,21A on će joj: "Što želiš?" Kaže mu: "Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva.
Matej 20,22Isus odgovori: "Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti?" Kažu mu: "Možemo!
Matej 20,23A on im reče: "Čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva - to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac.
Matej 20,24Kada su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata.
Matej 20,25Zato ih Isus dozva i reče: "Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću.
Matej 20,26Neće tako biti među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj.
Matej 20,27I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga.
Matej 20,28"Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.
Matej 20,29Kad su izlazili iz Jerihona, pođe za njim silan svijet.
Matej 20,30I gle, dva slijepca sjeđahu kraj puta. Čuvši da Isus prolazi, povikaše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!
Matej 20,31Mnoštvo ih ušutkivalo, ali oni još jače viknuše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!
Matej 20,32Isus se zaustavi, dozove ih i reče: "Što hoćete da vam učinim?
Matej 20,33Kažu mu: "Gospodine, da nam se otvore oči.
Matej 20,34Isus se ganut dotače njihovim očiju i oni odmah progledaše. I pođoše za njim.
Matej 20,1*Kraljevstvo nebesko usporedivo je, naime, jednom gospodaru k uće koji iziđe u rano jutro, da bi unajmio radnike za svoj vinograd.
Matej 20,2On utanači s radnicima jedan srebrenjak za nadnicu i pošalje ih u svoj vinograd.
Matej 20,3Kad iziđe oko treće ure, on vidje druge koji stojaše na trgu, bez posla,
Matej 20,4i on im kaza: Hajdete, vi također, u moj vinograd, i ja ću vam dati što je pravedno.
Matej 20,5Oni odoše. Kad je ponovo izišao oko šeste ure, potom oko devete, on učini isto.
Matej 20,6Oko jedanaeste ure, on opet iziđe, nađe druge koji stojaše ondje i reče im: Zašto ste vi ostali tu čitav dan, bez posla?
Matej 20,7To je zato, rekoše mu oni, nitko nas nije unajmio. On im reče: Hajdete, vi također, u moj vinograd.
Matej 20,8Kad je pala večer, gospodar vinograda reče svom nadstojniku: Pozovi radnike, i predaj svakome njegovu plaću, počevši od posljednjih, pa da završi s prvima.
Matej 20,9Oni iz jedanaestog sata dođoše dakle i primiše svaki po jedan srebrenjak.
Matej 20,10Prvi, došavši na red, pomisli da će primiti više; ali, oni primiše, oni također, svaki po jedan srebrenjak.
Matej 20,11Primajući ga, oni mrmljaše protiv gospodara kuće:
Matej 20,12Ovi što su došli posljednji, govorili su oni, radili su samo jedan sat, a ti ih držiš kao i nas, koji smo podnijeli teret dana i veliku vrućinu.
Matej 20,13Ali, on uzvrati jednom od njih: Prijatelju moj, ja ti ne činim krivo; nisi li ti utanačio sa mnom jedan srebrenjak?
Matej 20,14Odnesi ono što je tvoje i otiđi. Ja ću dati onome posljednjem koliko i tebi.
Matej 20,15Nije li meni dopušteno činiti ono što ja hoću s mojim dobrom. Ili je dakle tvoje oko opako, jer sam ja dobar!
Matej 20,16Tako posljednji bit će prvi, a prvi bit će posljednji. ` ( Mk 10.32 - 34; Lk 18.31-34 )
Matej 20,17Pred uspinjanje u Jeruzalem, Isus uze u stranu Dvanaestoricu i reče im u putu:
Matej 20,18Evo kako se mi uspinjemo u Jeruzalem, a *Sin čovjekov bit će izručen velikim svećenicima i pismoznancima; oni će ga osuditi na smrt
Matej 20,19i izručiti ga *poganima da se sprdaju s njim, bičuju, razapnu; a, trećeg dana, on će uskrsnuti.` ( Mk 10.35-45; Lk 22.25-27)
Matej 20,20Tad k njemu pristupi majka sinova Zebedevljevih, sa svojim sinovima, ona se pokloni za izraziti jednu molbu.
Matej 20,21On joj reče: ` Što hoćeš ti? ` ` Zapovjedi, reče mu ona, da u tvom kraljevstvu ova moja dva sina sjednu tebi, jedan s desna, drugi s lijeva. `
Matej 20,22Isus odgovori: ` Vi ne znate što Išćete. Možete li vi ispiti kupu koju ću ja ispiti? ` Oni mu rekoše: ` Mi to ne možemo. `
Matej 20,23On im reče: ` Moja kupa, vi ćete ju popiti; što se tiče sjedanja meni s desna i meni s lijeva, ne pripada meni to odobriti: to će biti dano onima kojima je to moj otac pripravio. `
Matej 20,24Desetorica, koji to bijahu čula, negodovaše protiv dvojice braće.
Matej 20,25Ali, Isus ih pozva i reče im: ` Vi to znate, poglavari naroda druže njih pod svojom vlašću i velikaši su pod njihovim gospodstvom. `
Matej 20,26Ne treba to tako biti među vama. Naprotiv, ako netko hoće biti među vama biti velikaš, nek bude vaš sluga,
Matej 20,27i ako netko hoće biti prvi između vas, nek bude vaš rob.
Matej 20,28Tako je i *Sin čovjekov došao ne za biti služen, već za služiti i dati svoj život u otkup množine. ` ( Mk 10.46-52; Lk 18.35-43 )
Matej 20,29Kako oni izlaziše iz Jerihona, jedno ih veliko mnostvo slijediše.
Matej 20,30Kad evo dva slijepca, koji su sjedjeli na rubu puta, doznavši da to bijaše Isus koji prolaziše, počeše vikati: ` Gospodine! Sine Davidov, smiluj nam se! `
Matej 20,31Mnoštvo ih prekori da bi ušutali! ` Ali, oni zavikaše još jače: ` Gospodine! Sine Davidov, smiluj nam se! `
Matej 20,32Isus se zaustavi, pozva ih i reče im: ` Što hoćete da ja učinim za vas? `
Matej 20,33Oni mu rekoše: ` Gospodine, da se naše oči otvore! `
Matej 20,34Obuzet samilošću, Isus im dotaknu oči. Istog časa vid im se povrati. I oni ga slijediše. ( Mk 11.1-11; Lk 19.28-40; Iv 12.12-16)
Matej 20,1Jer je carstvo nebesko kao čovjek domaćin koji ujutru rano iziđe da naima poslenike u vinograd svoj.
Matej 20,2I pogodivši se s poslenicima po groš na dan posla ih u vinograd svoj.
Matej 20,3I izišavši u treći sahat, vidje druge gdje stoje na čaršiji besposleni,
Matej 20,4I njima reče: idite i vi u moj vinograd, i što bude pravo daću vam.
Matej 20,5I oni otidoše. I opet izišavši u šesti i deveti sahat, učini tako.
Matej 20,6I u jedanaesti sahat izišavši nađe druge gdje stoje besposleni, i reče im: što stojite ovdje vas dan besposleni?
Matej 20,7Rekoše mu: niko nas ne najmi. Reče im: idite i vi u moj vinograd, i što bude pravo primićete.
Matej 20,8A kad bi u veče, reče gospodar od vinograda k pristavu svojemu: dozovi poslenike i podaj im platu počevši od pošljednjijeh do prvijeh.
Matej 20,9I došavši koji su u jedanaesti sahat najmljeni primiše po groš.
Matej 20,10A kad dođoše prvi, mišljahu da će više primiti: i primiše i oni po groš.
Matej 20,11I primivši vikahu na gospodara
Matej 20,12Govoreći: Ovi pošljednji jedan sahat radiše, i izjednači ih s nama koji smo se čitav dan mučili i gorjeli.
Matej 20,13A on odgovarajući reče jednome od njih: prijatelju! ja tebi ne činim krivo; nijesi li pogodio sa mnom po groš?
Matej 20,14Uzmi svoje pa idi; a ja hoću i ovome pošljednjemu da dam kao i tebi.
Matej 20,15Ili zar ja nijesam vlastan u svojemu činiti šta hoću? Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?
Matej 20,16Tako će biti pošljednji prvi i prvi pošljednji; jer je mnogo zvanijeh a malo izbranijeh.
Matej 20,17I pošavši Isus u Jerusalim uze nasamo dvanaest učenika na putu, i reče im:
Matej 20,18Evo idem u Jerusalim, i sin čovječij biće predan glavarima svešteničkijem i književnicima; i osudiće ga na smrt;
Matej 20,19I predaće ga neznabošcima da mu se rugaju i da ga biju i razapnu; i treći dan ustaće.
Matej 20,20Tada pristupi k njemu mati sinova Zevedejevijeh sa svojijem sinovima klanjajući mu se i moleći ga za nešto.
Matej 20,21A on joj reče: šta hoćeš? Reče mu: zapovjedi da sjedu ova moja dva sina, jedan s desne strane tebi, a jedan s lijeve strane tebi, u carstvu tvojemu.
Matej 20,22A Isus odgovarajući reče: ne znate šta ištete; možete li piti čašu koju ću ja piti, i krstiti se krštenjem kojijem se ja krstim? Rekoše mu: možemo.
Matej 20,23I reče im: čašu dakle moju ispićete, i krstićete se krštenjem kojijem se ja krstim; ali da sjedete s desne strane meni i s lijeve, ne mogu ja dati, nego kome je ugotovio otac moj.
Matej 20,24I kad čuše ostalijeh deset učenika, rasrdiše se na ta dva brata.
Matej 20,25A Isus dozvavši ih reče: znajte da knezovi narodni zapovijedaju narodu, i poglavari upravljaju njim.
Matej 20,26Ali među vama da ne bude tako; nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi.
Matej 20,27I koji hoće među vama da bude prvi, da vam bude sluga.
Matej 20,28Kao što ni sin čovječij nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za mnoge.
Matej 20,29I kad je izlazio iz Jerihona za njim ide narod mnogi.
Matej 20,30I gle, dva slijepca sjeđahu kraj puta, i čuvši da Isus prolazi povikaše govoreći: pomiluj nas Gospode, sine Davidov!
Matej 20,31A narod prijećaše im da ućute; a oni još većma povikaše govoreći: pomiluj nas Gospode, sine Davidov!
Matej 20,32I ustavivši se Isus dozva ih, i reče: šta hoćete da vam učinim?
Matej 20,33Rekoše mu: Gospode, da se otvore oči naše.
Matej 20,34I smilova se Isus, i dohvati se očiju njihovijeh, i odmah progledaše oči njihove, i otidoše za njim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje