Tražilica


Matej 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 23,1Tada upravi Isus narodu i učenicima svojim ovaj govor:
Matej 23,2Književnici i farizeji sjede na učiteljskoj stolici Mojsijevoj.
Matej 23,3Činite i držite sve, što vam kažu; ali se ne ravnajte po njihovim djelima, jer oni rade drukčije, negoli uče.
Matej 23,4Oni vežu bremena teška i nesnosna i meću ih ljudima na pleća; a sami neće da ih prihvate prstom svojim.
Matej 23,5Sva djela svoja čine, da ih vide ljudi. Tako raširuju svoje zapise i produljuju rese na haljinama svojim.
Matej 23,6Vole počasna mjesta na gozbama i prve stolice u sinagogama,
Matej 23,7Hoće da budu pozdravljani na javnim trgovima, i da ih ljudi zovu učiteljima.
Matej 23,8Ali vi se ne zovite učiteljima, jer je jedan vaš učitelj, a vi ste svi braća!
Matej 23,9I ocem svojim ne zovite nikoga na zemlji, jer je jedan otac vaš, koji je na nebesima!
Matej 23,10I ne dajte da vas zovu učiteljima; jer je jedan učitelj vas, Krist.
Matej 23,11Tko je najveći među vama, neka bude sluga vas!
Matej 23,12Jer tko se uzvisuje, ponizit će se; a tko se ponizuje, uzvisit će se.
Matej 23,13Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi zatvarate kraljevstvo nebesko od ljudi, Vi sami ne ulazite, niti date da ulaze, koji bi htjeli,
Matej 23,14Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi rasipate kuće udovičke i govorite za to duge molitve. Stoga vas čeka stroži sud.
Matej 23,15Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi prolazite kopnom i morem, da dobijete jednoga jedinog suvjernika, i je li jedan to postao, učinite ga sinom paklenim, dvaput gorim od sebe.
Matej 23,16Teško slijepi vođe! Vi kažete: Ako se tko kune hramom, onda to ne vrijedi; ako li se kune zlatom hramskim, onda je vezan.
Matej 23,17Luđaci i slijepci, što je više: "zlato ili hram, koji zlato istom posvećuje?
Matej 23,18Nadalje: Ako se tko kune žrtvenikom, onda to ništa ne vrijedi; kune li se žrtvenim darom, koji je na njemu, onda je vezan.
Matej 23,19Slijepci, što je više: dar žrtveni ili žrtvenik, koji dar žrtveni istom posvećuje?
Matej 23,20Tko se dakle kune žrtvenikom, kune se njim i svim, što je na njemu.
Matej 23,21Tko se kune hramom, kune se njim i onim, koji stanuje u njemu.
Matej 23,22Tko se kune nebom, kune se prijestoljem Božjim i onim, koji sjedi na prijestolju.
Matej 23,23Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi dajete desetinu od metvice, kopra i kima, a zanemarujete najvažnije zahtjeve zakona: "pravednost, milosrđe i vjernost, Ovo se ima činiti, drugo ne popustiti.
Matej 23,24Vođe slijepi! Cijedite komarca, a devu proždirete.
Matej 23,25Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi držite času i zdjelu izvana čiste, a iznutra su pune grabeža i pohlepe.
Matej 23,26Farizeju slijepi, očisti najprije nutrinu čaše i zdjele, onda će biti čista i vanjština.
Matej 23,27Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi ste kao okrečeni grobovi. Izvana izgledaju doduše lijepi, a iznutra su puni kostiju mrtvačkih i svakoga smrada.
Matej 23,28Tako se i vi izvana pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i zloće.
Matej 23,29Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi gradite grobove prorocima i krasite spomenike pravednicima
Matej 23,30I govorite: "Da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo se s njima ogriješili o krv proroka,
Matej 23,31Stim sami svjedočite, da ste sinovi onih, koji su pobili proroke.
Matej 23,32Tako dopunjate mjeru otaca svojih,
Matej 23,33Zmije i leglo gujino, kako ćete umaći osudi paklenoj?
Matej 23,34Zato evo, ja šaljem k vama proroke, mudrace i književnike. Jedne ćete pobiti i razapeti, druge u sinagogama svojim bičevati i goniti od grada do grada.
Matej 23,35Tako neka dođe na VS sva krv pravedna, što je bila prolivena na zemlji, od krvi Abela pravednoga do krvi Zaharije, sina Berekijina, kojega ubiste među hramom i žrtvenikom.
Matej 23,36Zaista, kažem vam: "Sve će ovo doći na rod ovaj.
Matej 23,37Jerusaleme, Jerusaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ, koji su poslani k tebi. Koliko puta htjedoh skupiti djecu tvoju, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila svoja; ali vi ne htjedoste!
Matej 23,38Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta.
Matej 23,39Jer vam kažem: "Od sada me nećete više vidjeti, dok ne uskliknete: "Blagoslovljen je koji dolazi u ime Gospodnje!"
Matej 23,1 Tada Isus prozbori mnoštvu i svojim učenicima:
Matej 23,2"Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i farizeji.
Matej 23,3Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine.
Matej 23,4Vežu i ljudima na pleća tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom makli.
Matej 23,5Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese.
Matej 23,6Vole pročelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama,
Matej 23,7pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu `Rabbi`.
Matej 23,8Vi pak ne dajte se zvati `Rabbi`, jer jedan je učitelj vaš, a svi ste vi braća.
Matej 23,9Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš - onaj na nebesima.
Matej 23,10I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa - Krist.
Matej 23,11Najveći među vama neka vam bude poslužitelj.
Matej 23,12Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen.
Matej 23,13"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli.
Matej 23,14#
Matej 23,15"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe.
Matej 23,16"Jao vama! Slijepe vođe! Govorite: `Zakune li se tko Hramom, nije ništa. Ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva.`
Matej 23,17Budale i slijepci! Ta što je veće: zlato ili Hram što posvećuje zlato?
Matej 23,18Nadalje: `Zakune li se tko žrtvenikom, nije ništa. Ali ako se zakune darom što je na njemu, veže ga zakletva.`
Matej 23,19Slijepci! Ta što je veće: dar ili žrtvenik što dar posvećuje?
Matej 23,20Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu.
Matej 23,21I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva.
Matej 23,22I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi.
Matej 23,23"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.
Matej 23,24Slijepe vođe! Cijedite komarca, a gutate devu!
Matej 23,25"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Čistite čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe.
Matej 23,26Farizeju slijepi! Očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista.
Matej 23,27Jao vama pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće.
Matej 23,28Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.
Matej 23,29"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima
Matej 23,30te govorite: `Da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo bili njihovi sudionici u prolijevanju krvi proročke.`
Matej 23,31Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi ubojica proroka.
Matej 23,32Dopunite samo mjeru otaca svojih!
Matej 23,33"Zmije! Leglo gujinje! Kako ćete uteći osudi paklenoj?
Matej 23,34Zato evo ja šaljem vama proroke i mudrace i pismoznance. Jedne ćete od njih ubiti i raspeti, druge bičevati po svojim sinagogama i progoniti od grada do grada
Matej 23,35da tako na vas dođe sva pravedna krv, prolivena na zemlji od krvi Abela pravednoga pa do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojega ubiste između Hrama i žrtvenika.
Matej 23,36Zaista, kažem vam, sve će to doći na ovaj naraštaj!
Matej 23,37"Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh okupiti djecu tvoju kao što kvočka okuplja piliće pod krila, i ne htjedoste.
Matej 23,38Evo, napuštena vam kuća.
Matej 23,39Doista, kažem vam, odsada me nećete vidjeti dok ne reknete: Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!
Matej 23,1Tada Isus obrati se mnoštvu i svojim učenicima:
Matej 23,2` Pismoznanci i *farizeji sjede u stolici Mojsijevoj :
Matej 23,3činite dakle i pazite sve što vam oni mogu reći, ali ne ravnajte se po djelima njihovim.
Matej 23,4Oni vezuju težke terete i stavljaju ih na pleća ljudima, dok oni sami odbijaju i prstom pomaknuti.
Matej 23,5Sva njihova djela, oni ih čine da budu zapaženi među ljudima. Oni proširuju svoje filaktere i produžavaju rese svoje .
Matej 23,6Oni vole zauzimati počasna mjesta na večerama i prva sjedišta u *sinagogama,
Matej 23,7biti pozdravljani na javnim mjestima i dati se nazivati Gospodarem: jer, vi imate samo jednog gospodara i vi ste svi braća.
Matej 23,9Ne nazivajte nikog na zemlji svojim Ocem: jer, vi imate samo jednog, Oca nebeskog.
Matej 23,10Na dajite se Učitelji: jer, vi imate samo jednog Učitelja, Krista.
Matej 23,11Najveći među vama bit će slugom vašim;
Matej 23,12tko god se uzdigne bit će spušten, a tko god se spusti bit će uzdignut.
Matej 23,13Nesretni da ste vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, vi koji preprječavate ljudima ulaz *kraljevstva nebeskog!
Matej 23,14Vi sami, naime, onamo nećete ući, pa ne puštate ući ni onima koji bi željeli to !
Matej 23,15Nesretni da ste vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, vi koji krstarite morima i kontinentima za steći bar jednog prozelita i, kad je on to postao, vi ga činite dostojnim *gehene, dva puta više od vas!
Matej 23,16Nesretni da ste vi, vodiči slijepi, vi koji kažete: Ako se priseže *svetištem, to se ne računa, ali ako li se prisegne zlatom iz svetišta, to stoji.
Matej 23,17Bezumnici i slijepci! Što je dakle važnije, zlato ili svetište koje je to zlato učinilo svetim?
Matej 23,18Vi još govorite: Ako se prisegne *oltarom, to ne vrijedi, ali ako se prisegne milodarom stavljenim na njega, to stoji.
Matej 23,19Slijepci! Što je dakle ono šte prevagnjuje, milodar ili oltar koji svetim čini taj milodar?
Matej 23,20Isto tako, onaj koji priseže oltarom priseže njim i svim onim što je na njemu;
Matej 23,21onaj koji prisegne svetištem priseže njime i Onim koji stanuje u njemu;
Matej 23,22onaj koji priseže *nebom priseže prijestoljem Božjim i Onim tko na njemu sjedi.
Matej 23,23Nesretni da ste vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, vi koji sasipate dîm od mente, komorača i kumina, dok zanemarujete ono što je najozbiljnije u Zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost; to je ono što je trebalo činiti ne zanemarujući ovo.
Matej 23,24Vodiči slijepi, koji filtrirate mušicu, a gutate devu!
Matej 23,25Nesretni da ste vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, bi koji čistite izvanjskost kupe i pladnja, dok je unutrašnjost puna otimačine i neumjerenosti.
Matej 23,26Farizeji slijepi! očistite najprije kupu iznutra, da bi i njena izvanjskost postala čista.
Matej 23,27Nesretni da ste vi, psimoznanci i farizeji licemjerni, vi koji sličite izbijeljenim grobnicama : izvana ona one imaju lijepi izgled, ali iznutra, pune su mrtvačkih kostura i *nečistoćia svih vrsta.
Matej 23,28Tako i vi: spoljašnošću nudite ljudima privid pravednosti, dok ste iznutra puni licemjerja i nepravednosti.
Matej 23,29Nesretni da ste vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, vi koji gradite grobnice *proročke i ukrašavate grobove pravednika,
Matej 23,30i govorite: Eh da smo živjeli u vrijeme naših otaca, mi ne bismo bili njima sudionicima u prolijevanju krvi proroka.
Matej 23,31Tako svjedočite sami protiv sebe: vi ste sinovi onih koji su ubijali proroke! Eh dobro! vi, izvršite mjeru svojih otaca!
Matej 23,33Zmije, leglo riđovki, kako biste vi mogli izbjeći kazni gehene?
Matej 23,34To je zašto, evo ja, šaljem k vama *proroke, mudrace i *pismoznance. Vi ćete ih ubiti i staviti na križ, vi ćete ih bičevati u svojim sinagogama i tjerat ćete ih iz grada u grad,
Matej 23,35da padne na vas sva krv pravednika prosuta na zemlji, od krvi Abea pravednika sve do krvi Zaharija, sina Baraijina, koje ste vi ubili između svetišta i oltara.
Matej 23,36Uistinu, ja vam to kažem, sve će to pasti na ovaj naraštaj. ( Mk 12.38-40; Lk 20.45-47; 11.39-52)
Matej 23,1Tada Isus reče k narodu i učenicima svojim.
Matej 23,2Govoreći: na Mojsijevu stolicu sjedoše književnici i fariseji.
Matej 23,3Sve dakle što vam reku da držite, držite i tvorite; ali što oni čine ne činite; jer govore a ne čine.
Matej 23,4Nego svežu bremena teška i nezgodna za nošenje, i tovare na pleća ljudska; a prstom svojijem neće da ih prihvate.
Matej 23,5A sva djela svoja čine da ih vide ljudi: raširuju svoje amajlije, i grade velike skute na haljinama svojima.
Matej 23,6I traže začelje na gozbama i prva mjesta po zbornicama,
Matej 23,7I da im se klanja po ulicama, i da ih ljudi zovu: ravi! ravi!
Matej 23,8A vi se ne zovite ravi; jer je u vas jedan ravi Hristos, a vi ste svi braća.
Matej 23,9I ocem ne zovite nikoga na zemlji; jer je u vas jedan otac koji je na nebesima.
Matej 23,10Niti se zovite učitelji; jer je u vas jedan učitelj Hristos.
Matej 23,11A najveći između vas da vam bude sluga.
Matej 23,12Jer koji se podiže, poniziće se, a koji se ponižuje, podignuće se.
Matej 23,13Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što zatvarate carstvo nebesko od ljudi; jer vi ne ulazite niti date da ulaze koji bi htjeli.
Matej 23,14Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što jedete kuće udovičke, i lažno se Bogu molite dugo; zato ćete većma biti osuđeni.
Matej 23,15Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što prehodite more i zemlju da bi prisvojili jednoga, i kad ga prisvojite, činite ga sinom paklenijem udvoje većijem od sebe.
Matej 23,16Teško vama vođi slijepi koji govorite: ako se ko kune crkvom ništa je; a ako se ko kune zlatom crkvenijem kriv je.
Matej 23,17Budale slijepe! šta je veće, ili zlato, ili crkva koja zlato osveti.
Matej 23,18I ako se ko kune oltarom ništa je to, a koji se kune darom koji je na njemu kriv je.
Matej 23,19Budale slijepe! šta je veće, ili dar, ili oltar koji dar osveti?
Matej 23,20Koji se dakle kune oltarom, kune se njim i svijem što je na njemu.
Matej 23,21I koji se kune crkvom, kune se njom i onijem što živi u njoj.
Matej 23,22I koji se kune nebom, kune se prijestolom Božjim i onijem koji sjedi na njemu.
Matej 23,23Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostaviste što je najpretežnije u zakonu: pravdu i milost i vjeru; a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati.
Matej 23,24Vođi slijepi koji ocjeđujete komarca a kamilu proždirete.
Matej 23,25Teško vama književnici i fariseji, licemjeri što čistite spolja čašu i zdjelu a iznutra su pune grabeža i nepravde.
Matej 23,26Fariseju slijepi! Očisti najprije iznutra čašu i zdjelu da budu i spolja čiste.
Matej 23,27Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji se spolja vide lijepi a unutra su puni kostiju mrtvačkijeh i svake nečistote.
Matej 23,28Tako i vi spolja se pokazujete ljudima pravednim, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.
Matej 23,29Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što zidate grobove prorocima i krasite rake pravednika,
Matej 23,30I govorite: da smo mi bili u vrijeme svojijeh otaca, ne bismo s njima pristali u krv proroka.
Matej 23,31Tijem samo svjedočite za sebe da ste sinovi onijeh koji su pobili proroke.
Matej 23,32I vi dopunite mjeru otaca svojijeh.
Matej 23,33Zmije, porodi aspidini! Kako ćete pobjeći od presude u oganj pakleni?
Matej 23,34Zato evo ja ću k vama poslati proroke i premudre i književnike; i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a jedne biti po zbornicama svojima i goniti od grada do grada.
Matej 23,35Da dođe na vas sva krv pravedna što je prolivena na zemlji od krvi Avelja pravednoga do krvi Zarije sina Varahijina, kojega ubiste među crkvom i oltarom.
Matej 23,36Zaista vam kažem da će ovo sve doći na rod ovaj.
Matej 23,37Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi! Koliko puta htjeh da skupim čeda tvoja kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila i ne htjeste!
Matej 23,38Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta.
Matej 23,39Jer vam kažem: nećete mene vidjeti otsele dok ne rečete: Blagoslovljen koji ide u ime Gospodnje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje