Tražilica


Marko 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 11,1Kad se približiše k Jerusalemu, kod Betfage i Betanije na Maslinskoj gori, posla dvojicu svojih učenika
Marko 11,2I naloži im: "Idite u selo, što je pred vama. Odmah na ulazu naći ćete magare privezano, na kojemu još nitko nije sjedio. Odvežite ga i dovedite!
Marko 11,3Ako vas tko upita: Što to činite? odgovorite: Gospodinu treba, i odmah će ga poslati ovamo."
Marko 11,4Oni otidoše i nađoše magare na putu privezano uz vrata i odvezaše ga.
Marko 11,5Neki, što su stajali ondje, upitaše ih: "Zašto odvezujete magare?"
Marko 11,6Oni odgovoriše, kao što im je bio Isus zapovjedio. Tada ih ostaviše.
Marko 11,7Oni dovedoše magare k Isusu, metnuše na njega haljine svoje, i on sjede na njega.
Marko 11,8Mnogi su prostirali haljine svoje na put, drugi su sterali zelene grane, što su ih bili narezali u Poljima.
Marko 11,9Koji su išli pred njim i hodili za njim, vikali su: "Hosana! Blagoslovljen je koji dolazi u ime Gospodnje!
Marko 11,10Blagoslovljeno je kraljevstvo oca našega, Davida, što dolazi! Hosana na visini!"
Marko 11,11Tako on uđe u Jerusalem i otide u hram. Razgleda sve unaokolo i istom uveče izađe s dvanaestoricom u Betaniju.
Marko 11,12Kad drugi dan ostaviše Betaniju, ogladnje.
Marko 11,13Tada vidje izdaleka smokvu s lišćem. Pođe k njoj, ne bi li možda našao što na njoj. Ali kad dođe tamo, ne nađe ništa osim lišća; jer još nije bilo vrijeme smokvama.
Marko 11,14On joj doviknu: "Dovijeka neka više nitko ne jede roda od tebe!" Čuli su to učenici njegovi.
Marko 11,15Tako dođoše u Jerusalem. On ode u hram i počne izgoniti prodavce i kupce u hramu. Ispremeta stolove mjenjačima i klupe trgovcima golubova
Marko 11,16I ne dopusti, da tko pronese i samo jednu posudu kroz hram.
Marko 11,17On ih potsjeti na ono: "Ne stoji li pisano: "Kuća moja ima biti kuća molitve za sve narode? A vi načiniste od nje špilju razbojničku."
Marko 11,18Kad to doznaše glavari svećenički i književnici, pomisliše na to, kako bi ga pogubili. Ali su ga se bojali, jer je sav narod bio zanesen naukom njegovom.
Marko 11,19Uveče ostaviše opet grad.
Marko 11,20Ujutro prođoše pokraj one smokve i vidješe, kako se je posušila do u korijen.
Marko 11,21Petar se sjeti i reče mu: "Učitelju, gle, smokva, što si je prokleo, posušila se!"
Marko 11,22Isus im reče: "Imajte vjeru u Boga!
Marko 11,23Zaista, kažem vam: Ako tko rekne gori ovoj: Digni se i baci se u more! i ne posumnja u srcu svojemu, nego vjeruje, da će se ispuniti riječ njegova, bit će mu to.
Marko 11,24Zato vam kažem: U molitvi možete zaželjeti, bilo štogod. Vjerujte samo, da ćete primiti, i bit će vam.
Marko 11,25I kad se spremate na molitvu, oprostite, ako što imate proti kojemu, da i Otac vaš na nebesima oprosti vama grijehe vaše.
Marko 11,26Ako li vi ne oprostite, ni Otac vaš na nebesima neće oprostiti vama grijeha vaših."
Marko 11,27Dođoše opet u Jerusalem. Kad je hodao po hramu, pristupiše k njemu glavari svećenički, književnici i starješine
Marko 11,28I upitaše ga: "Kojom vlasti to činiš? Tko ti je dao vlast da to činiš?"
Marko 11,29Isus im reče: "Ja ću na vas staviti jedno pitanje. Ako mi odgovorite, i ja ću vam reći, kojom vlasti to činim.
Marko 11,30Je li krštenje Ivanovo bilo s neba ili od ljudi? Odgovorite mi."
Marko 11,31Oni su razmišljali u sebi: "Ako reknemo: "S neba, on će odgovoriti: "Zašto mu onda nijeste vjerovali?
Marko 11,32Ako reknemo: "Od ljudi; bojali su se naroda; jer su svi držali Ivana pravim prorokom,
Marko 11,33Tako odgovoriše Isusu: "Ne znamo," Isus im reče: "Tada ni ja vama neću reći, kojom vlasti činim ovo."
Marko 11,1 Kad se približe Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, pošalje dva učenika
Marko 11,2i kaže im: "Hajdete u selo pred vama. Čim u nj uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite.
Marko 11,3Ako vam tko reče: `Što to radite?` recite: `Gospodinu treba`, i odmah će ga ipak ovamo pustiti.
Marko 11,4Otiđoše i nađoše magare privezano uz vrata vani na cesti i odriješe ga.
Marko 11,5A neki od nazočnih upitaše: "Što radite? Što driješite magare?
Marko 11,6Oni im odvrate kako im reče Isus. I pustiše ih.
Marko 11,7I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj.
Marko 11,8Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi narezaše zelenih grana po poljima.
Marko 11,9I oni pred njim i oni za njim klicahu: "Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!
Marko 11,10Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi! Hosana u visinama!
Marko 11,11I uđe u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s dvanaestoricom u Betaniju.
Marko 11,12Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje.
Marko 11,13Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća jer ne bijaše vrijeme smokvama.
Marko 11,14Tada reče smokvi: "Nitko nikada više ne jeo s tebe!" Čuli su to njegovi učenici.
Marko 11,15Stignu tako u Jeruzalem. On uđe u Hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe.
Marko 11,16I ne dopusti da itko išta pronese kroz Hram.
Marko 11,17Učio ih je i govorio: "Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!
Marko 11,18Kada su za to dočuli glavari svećenički i pismoznanci, tražili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se jer je sav narod bio očaran njegovim naukom.
Marko 11,19A kad se uvečerilo, izlazili su iz grada.
Marko 11,20Kad su ujutro prolazili mimo one smokve, opaze da je usahla do korijena.
Marko 11,21Petar se prisjeti pa će Isusu: "Učitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo usahnu.
Marko 11,22Isus im odvrati: "Imajte vjeru Božju.
Marko 11,23Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: `Digni se i baci u more!` i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže - doista, bit će mu!
Marko 11,24Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!
Marko 11,25No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš, koji je na nebesima, otpusti vaše prijestupke.
Marko 11,26#
Marko 11,27I dođu opet u Jeruzalem. Dok je obilazio Hramom, dođu k njemu glavari svećenički, pismoznanci i starješine.
Marko 11,28I govorahu mu: "Kojom vlašću to činiš? Ili tko ti dade tu vlast da to činiš?
Marko 11,29A Isus im reče: "Jedno ću vas upitati. Odgovorite mi, pa ću vam kazati kojom vlašću ovo činim.
Marko 11,30Krst Ivanov bijaše li od Neba ili od ljudi? Odgovorite mi!
Marko 11,31A oni umovahu među sobom: "Reknemo li `od Neba`, odvratit će `Zašto mu dakle ne povjerovaste?`
Marko 11,32Nego, da reknemo `od ljudi!`" - Bojahu se mnoštva. Ta svi Ivana smatrahu doista prorokom.
Marko 11,33I odgovore Isusu: "Ne znamo." A Isus će im: "Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim.
Marko 11,1Kad se približiše k Jeruzalemu, blizu Betfageje i Betanije, prema Maslinskoj gori, Isus posla dvojicu svojih učenika
Marko 11,2i reče im: ` Idite u selo koje je pred vama: čim onamo uđete, naći ćete svezano jedno magare koje nitko nije još jahao. Odvežite ga i dovedite.
Marko 11,3A ako vam netko kaže: Zašto činite to? odgovorite: Gospodin ga treba i on će ga smjesta vratiti . `
Marko 11,4Oni su otišli i pronašli magare privezano napolju pokraj jednih vrata, na ulici. Oni ga odvezaše.
Marko 11,5Nekolicina koja se ondje nalazila govoraše: ` Zašto odvezujete to magare? `
Marko 11,6Oni im odgovoriše kako im Isus bijaše rekao i oni ih pustiše uraditi.
Marko 11,7Oni dovedoše magare Isusu; staviše na njega svoju odjeću, a Isus sjedne odozgo.
Marko 11,8Mnogo je ljudi prostiralo svoju odjeću na put a drugi lišća kojeg su odsijecali u polju.
Marko 11,9Oni koji hodaše ispred i oni koji ih slijeđaše vikahu: ` Hosana ! Blagoslovljen budi u *ime Gospodinovo Onaj koji dolazi!
Marko 11,10Blagoslovljena budi vladavina koja dolazi, vladavina Davida našeg oca! Hosana najvišem od nebesa!`
Marko 11,11I on uđe u Jeruzalemu u *Templ. Nakon što je pogledao uokolo sebe, a kako već bijaše večer, on s Dvanaestoricom ode u Betaniju. ( Mt 21.1819 )
Marko 11,12Sutradan, na njihovom izlasku iz Betanije, on osjeti glad.
Marko 11,13Videći iz daljine jednu smokvu koja bijaše listala, on ode vidjeti neće li se ondje što naći. I budući se približio, on ne nađe ništa drugo do lišće, jer ne bijaše vrijeme smokava.
Marko 11,14Obraćajući se drvetu, on reče:` Da nikad više nitko ne pojede tvojih plodova! ` A njegovi učenici slušaše! ( Mt 21.1017; Lk 19.4548; Iv 2.1316)
Marko 11,15Oni stigoše u Jeruzalem. Ulazeći u *Templ, Isus stade tjerati one koji prodavaše i kupovaše u Templu; on poizvrta stolove mjenjačima i sjedišta trgovcima golubicama,
Marko 11,16i ne pusti on nikome proći templom noseći bilo što da je to .
Marko 11,17A on ih poučavaše i govoraše im: ` Nije li pisano: Moja kuća bit će nazvana kućom molitve za sve narode? Ali vi, vi ste ju učinili razbojničkom pećinom. `
Marko 11,18*Veliki svećenici i pismoznanci to doznaše i tražaše oni kako bi ga uništili. Jer su ga se bojali zbog toga što mnoštvo bi zaprepašteno njegovim poučavanjem.
Marko 11,19Kad je došla večer, Isus i njegovi učenici iziđoše iz grada . ( Mt 21.2022)
Marko 11,20Prolazeći u jutro, oni vidješe smokvu sasušenu sve do korijenja.
Marko 11,21Petar, sjetivši se, reče mu: ` Rabbi, pogledaj, smokva koju si ti prokleo, sasvim je suha. `
Marko 11,22Isus im odgovori i reče: ` Imajte vjere u Boga.
Marko 11,23Uistinu ja vam to kažem, ako netko kaže ovoj planini: pomakni se odatle i baci se u more, i ne sumnja u svom *srcu već vjeruje da se to ima dogoditi što kaže, to će mu biti odobreno.
Marko 11,24Zato vam ja kažem: Sve što vi tražite moleći, vjerujte da ste to primili i to će vam biti odobreno.
Marko 11,25I kad stojite u molitvi, ako imate nešto protiv nekoga, oprostite, da Otac vaš koji je u nebesima vama također vaše grijehe oprosti . ` ( Mt 21.2327)
Marko 11,27Oni se vratiše u Jeruzalem. Tada dok Isus odlažaše i vraćaše se u *Templ, *veliki svećenici, pismoznanci i starješine primaknuše se k njemu.
Marko 11,28Oni mu govoraše: ` Po kojem ovlaštenju ti činiš to? Ili tko ti je dao ovlast za činiti to? `
Marko 11,29Isus im reče: ` Ja ću vama postaviti samo jedno pitanje; odgovorite mi i ja ću vama reći po kojoj ovlasti ja činim ovo.
Marko 11,30Krštenje Ivanovo, dolazi li s *neba ili od ljudi? Odgovorite mi! `
Marko 11,31Oni razmišljaše u sebi ovako: ` Ako kažemo: s neba, on će reći: Zašto dakle niste vjerovali u njega?
Marko 11,32Hoćemo li mu reći protivno, od ljudi?` …Oni strahovaše od mnoštva, jer svi mišljaše da je Isus stvarno jedan *prorok.
Marko 11,33Tad oni odgovoriše Isusu: ` Mi to ne znamo. ` A Isus im odgovori: ` Ni ja, ja vam ne znam reći po kojoj ovlasti ja ovo činim.` ( Mt 21.3346; Lk 20.919)
Marko 11,1I kad se približi k Jerusalimu, k Vitfazi i Vitaniji, kod gore Maslinske, posla dvojicu od učenika svojijeh
Marko 11,2I reče im: idite u selo što je pred vama, i odmah kako uđete u njega naći ćete magare privezano, na koje niko od ljudi nije usjedao; odriješite ga i dovedite.
Marko 11,3I ako vam ko reče: šta to činite? kažite: treba Gospodu; i odmah će ga poslati amo.
Marko 11,4A oni otidoše, i nađoše magare privezano kod vrata napolju na raskršću, i odriješiše ga.
Marko 11,5I neko od onijeh što stajahu ondje rekoše im: zašto driješite magare?
Marko 11,6A oni rekoše im kao što im zapovjedi Isus; i ostaviše ih.
Marko 11,7I dovedoše magare k Isusu, i metnuše na nj haljine svoje; i usjede na nj.
Marko 11,8A mnogi prostriješe haljine svoje po putu; a jedni rezahu granje od drveta, i prostirahu po putu.
Marko 11,9A koji iđahu pred njim i za njim, vikahu govoreći: Osana! blagosloven koji ide u ime Gospodnje!
Marko 11,10Blagosloveno carstvo oca našega Davida koje ide u ime Gospodnje! Osana na visini!
Marko 11,11I uđe Isus u Jerusalim, i u crkvu; i promotrivši sve, kad bi uveče, iziđe u Vitaniju s dvanaestoricom.
Marko 11,12I sjutradan kad iziđoše iz Vitanije, ogladnje.
Marko 11,13I vidjevši izdaleka smokvu s lišćem dođe ne bi li što našao na njoj; i došavši k njoj ništa ne nađe osim lišća; jer još ne bješe vrijeme smokvama.
Marko 11,14I odgovarajući Isus reče joj: da otsad od tebe niko ne jede roda dovijeka. I slušahu učenici njegovi.
Marko 11,15I dođoše opet u Jerusalim; i ušavši Isus u crkvu stade izgoniti one koji prodavahu i kupovahu po crkvi; i ispremeta trpeze onijeh što mijenjahu novce, i klupe onijeh što prodavahu golubove.
Marko 11,16I ne dadijaše da ko pronese suda kroz crkvu.
Marko 11,17I učaše govoreći im: nije li pisano: dom moj neka se zove dom molitve svima narodima? A vi načiniste od njega hajdučku pećinu.
Marko 11,18I čuše književnici i glavari sveštenički, i tražahu kako bi ga pogubili; jer ga se bojahu; jer se sav narod čuđaše nauci njegovoj.
Marko 11,19I kad bi uveče iziđe na polje iz grada.
Marko 11,20I ujutru prolazeći vidješe smokvu gdje se posušila iz korijena.
Marko 11,21I opomenuvši se Petar reče mu: Ravi! gle, smokva što si je prokleo posušila se.
Marko 11,22I odgovarajući Isus reče im:
Marko 11,23Imajte vjeru Božiju; jer vam zaista kažem: ako ko reče gori ovoj: digni se i baci se u more, i ne posumnja u srcu svojemu, nego uzvjeruje da će biti kao što govori: biće mu što god reče.
Marko 11,24Zato vam kažem: sve što ištete u svojoj molitvi vjerujte da ćete primiti; i biće vam.
Marko 11,25I kad stojite na molitvi, praštajte ako što imate na koga: da i otac vaš koji je na nebesima oprosti vama pogrješke vaše.
Marko 11,26Ako li pak vi ne opraštate, ni otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama pogrješaka vašijeh.
Marko 11,27I dođoše opet u Jerusalim; i kad hođaše po crkvi dođoše k njemu glavari sveštenički i književnici i starješine,
Marko 11,28I rekoše mu: kakvom vlasti to činiš? i ko ti dade vlast tu, da to činiš?
Marko 11,29A Isus odgovarajući reče im: i ja ću vas da upitam jednu riječ, i odgovorite mi; pa ću vam kazati kakvom vlasti ovo činim.
Marko 11,30Krštenje Jovanovo ili bi s neba ili od ljudi? odgovorite mi.
Marko 11,31I mišljahu u sebi govoreći: ako rečemo: s neba; reći će: zašto mu dakle ne vjerovaste?
Marko 11,32Ako li rečemo: od ljudi; bojimo se naroda; jer svi mišljahu za Jovana da zaista prorok bješe.
Marko 11,33I odgovarajući rekoše Isusu: ne znamo. I Isus odgovarajući reče njima: ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje