Tražilica


1. Korinćanima 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 15,1A obznanjujem vam, braćo evanđelje, koje sam vans propovijedao, koje ste i primili, u kojemu i stojite,
1. Korinćanima 15,2Po kojemu se i spasavate, ako držite, kako sam vam propovijedao osim ako uzalud vjerovaste.
1. Korinćanima 15,3Jer sam vam najprije predao što sam i primio, da je Krist umro za grijehe naše po Pismima;
1. Korinćanima 15,4I da je pokopan, i da je uskrsnuo treći dan po Pismima;
1. Korinćanima 15,5I da se je javio Kefi, potom dvanaestorici;
1. Korinćanima 15,6A zatim se je javio braći, kojih je bilo više od pet stotina zajedno. Od njih mnogi žive i sad, a neki usnuše;
1. Korinćanima 15,7A potom se je javio Jakovu, onda svima apostolima;
1. Korinćanima 15,8A poslije sviju javio se i meni kao kakvu nedonoščetu.
1. Korinćanima 15,9Jer sam ja najmanji među apostolima, koji nijesam dostojan zvati se apostol, jer sam progonio crkvu Božju.
1. Korinćanima 15,10Ali po milosti Božjoj jesam, što Jesam, i milost njegova prema meni nije bila prazna, nego sam radio više od svilu njih, ali ne ja, nego milost Božja, koja je s menom.
1. Korinćanima 15,11Bio dakle ja, bili oni, tako propovijedamo, i tako vjerovaste.
1. Korinćanima 15,12A ako se Krist propovijeda, da je uskrsnuo od mrtvih, kako govore neki među vama, da nema uskrsnuća mrtvih?
1. Korinćanima 15,13A ako nema uskrsnuća mrtvih, to onda nije ni Krist uskrsnuo.
1. Korinćanima 15,14A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je dakle propovijedanje naše, a uzalud je i vjera vaša.
1. Korinćanima 15,15A nalazimo se i lažni svjedoci Božji, što smo svjedočili protiv Boga, da je uskrsnuo Krista, kojega nije uskrsnuo, ako doista mrtvi ne uskršavaju.
1. Korinćanima 15,16Jer ako mrtvi ne uskršavaju ni Krist onda nije uskrsnuo.
1. Korinćanima 15,17A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je vjera naša, jer ste u grijehima svojim.
1. Korinćanima 15,18Dakle tako i oni, koji usnuše u Kristu, izgiboše.
1. Korinćanima 15,19Ako se samo u ovom životu uzdamo u Krista, bjedniji smo od sviju ljudi.
1. Korinćanima 15,20A sad je Krist uskrsnuo od mrtvih, prvenac onima, koji usnuše.
1. Korinćanima 15,21Jer kako po čovjeku smrt, tako dođe i uskrsnuće mrtvih po čovjeku.
1. Korinćanima 15,22Jer kako u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi oživjeti.
1. Korinćanima 15,23Ali svaki u svojemu redu: prvenac Krist; potom oni, koji su Kristovi, i koji vjerovaše u njegov dolazak.
1. Korinćanima 15,24Onda svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, i kad dokine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu.
1. Korinćanima 15,25Jer njemu valja kraljevati, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje.
1. Korinćanima 15,26A kao posljednji će se neprijatelj uništiti smrt;
1. Korinćanima 15,27"Jer je sve pokorio pod noge njegove." A kad veli, da je sve njemu pokoreno, jasno je, da je osim onoga, koji je njemu sve pokorio.
1. Korinćanima 15,28A kad mu bude sve pokoreno, tada će se i sam Sin pokoriti onome, koji mu je sve pokorio, da bude Bog sve u svemu.
1. Korinćanima 15,29Inače, što čine oni, koji se krste za mrtve! Ako mrtvi uopće ne uskršavaju, što se i krste za njih.
1. Korinćanima 15,30Zašto i mi podnosimo pogibli svaki čas.
1. Korinćanima 15,31Svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu našemu!
1. Korinćanima 15,32Jer ako sam se po čovjeku borio sa zvjeradi u Efezu, kakva mi je korist? Ako mrtvi ne uskršavaju, "jedimo i pijmo, jer ćemo sutra umrijeti."
1. Korinćanima 15,33Ne dajte se zavesti: zli razgovori kvare dobro ćudoređe.
1. Korinćanima 15,34Otrijeznite se kako treba, i ne griješite, jer neki ne znadu za Boga; na sramotu vam kažem.
1. Korinćanima 15,35Ali će reći tko: "Kako će uskrsnuti mrtvi? i u kakvu će tijelu doći?
1. Korinćanima 15,36Bezumniče, ono što siješ, neće oživjeti, ako ne umre.
1. Korinćanima 15,37Što siješ, ne siješ tijelo, koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kakvo.
1. Korinćanima 15,38A Bog mu daje tijelo, kako hoće, i svakom sjemenu svoje tijelo.
1. Korinćanima 15,39Nije svako tijelo isto tijelo, nego je drugo čovječje, a drugo je stoke, drugo ptičje, a drugo riblje.
1. Korinćanima 15,40I imaju tjelesa nebeska, i tjelesa zemaljska; ali je druga slava nebeskima, a druga zemaljskima.
1. Korinćanima 15,41Druga je slava suncu, i druga slava mjesecu, i druga slava zvjezdama; jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi.
1. Korinćanima 15,42Tako i uskrsnuće mrtvih. Sije se u raspadljivosti, ustaje u neraspadljivosti.
1. Korinćanima 15,43Sije se u sramoti, ustaje u slavi; sije se u slabosti, ustaje u sili;
1. Korinćanima 15,44Sije se tijelo tjelesno, ustaje tijelo duhovno. Ako ima tjelesno, ima i duhovno.
1. Korinćanima 15,45Tako je i pisano: Prvi čovjek Adam postade duša živa", posljednji Adam duh, koji oživljuje.
1. Korinćanima 15,46Ali nije prvo duhovno, nego tjelesno, pa onda duhovno.
1. Korinćanima 15,47Prvi je čovjek od zemlje, zemljan, drugi čovjek s neba.
1. Korinćanima 15,48Kakav je zemljani, takvi su i zemljani; i kakav je nebeski, takvi su i nebeski.
1. Korinćanima 15,49I kako smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga.
1. Korinćanima 15,50A ovo kažem, braćo, da tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega, niti raspadljivost baštini neraspadljivost,
1. Korinćanima 15,51Evo vam govorim tajnu: Svi nećemo usnuti, ali svi ćemo se promijeniti;
1. Korinćanima 15,52Iznenada, u trenutku oka, u posljednjoj trubi; jer će zatrubiti, i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, i mi ćemo se promijeniti,
1. Korinćanima 15,53Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
1. Korinćanima 15,54A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost, i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti riječ, što je napisana: "Pobjeda proguta smrt.
1. Korinćanima 15,55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?"
1. Korinćanima 15,56A žalac je smrti grijeh, a sila je grijeha zakon.
1. Korinćanima 15,57A Bogu hvala, koji nam dade pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu.
1. Korinćanima 15,58Zato, braćo moja ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u djelu Gospodnjem svagda, znajući, da rad vaš nije uzaludan u Gospodinu!
1. Korinćanima 15,1 Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite,
1. Korinćanima 15,2po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste.
1. Korinćanima 15,3Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima;
1. Korinćanima 15,4bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima;
1. Korinćanima 15,5ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici.
1. Korinćanima 15,6Potom se ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; većina ih još i sada živi, a neki usnuše.
1. Korinćanima 15,7Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima.
1. Korinćanima 15,8Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni.
1. Korinćanima 15,9Da, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju.
1. Korinćanima 15,10Ali milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni - ali ne ja, nego milost Božja sa mnom.
1. Korinćanima 15,11Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete.
1. Korinćanima 15,12No ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih?
1. Korinćanima 15,13Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo.
1. Korinćanima 15,14Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša.
1. Korinćanima 15,15Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedočismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskršavaju.
1. Korinćanima 15,16Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo.
1. Korinćanima 15,17A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima.
1. Korinćanima 15,18Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše.
1. Korinćanima 15,19Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi.
1. Korinćanima 15,20Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
1. Korinćanima 15,21Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih!
1. Korinćanima 15,22Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni.
1. Korinćanima 15,23Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku;
1. Korinćanima 15,24potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu.
1. Korinćanima 15,25Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje.
1. Korinćanima 15,26Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt
1. Korinćanima 15,27jer sve podloži nogama njegovim. A kad veli: Sve je podloženo, jasno - sve osim Onoga koji mu je sve podložio.
1. Korinćanima 15,28I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu.
1. Korinćanima 15,29Što onda čine oni koji se krste za mrtve? Ako mrtvi uopće ne uskršavaju, što se krste za njih?
1. Korinćanima 15,30Što se onda i mi svaki čas izlažemo pogiblima?
1. Korinćanima 15,31Dan za danom umirem, tako mi slave vaše, braćo, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu našem!
1. Korinćanima 15,32Ako sam se po ljudsku borio sa zvijerima u Efezu, kakva mi korist? Ako mrtvi ne uskršavaju, jedimo i pijmo jer sutra nam je umrijeti.
1. Korinćanima 15,33Ne varajte se: "Zli razgovori kvare dobre običaje.
1. Korinćanima 15,34Otrijeznite se kako valja i ne griješite jer neki, na sramotu vam kažem, ne znaju za Boga.
1. Korinćanima 15,35Ali reći će netko: Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći?
1. Korinćanima 15,36Bezumniče! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre.
1. Korinćanima 15,37I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno, pšenice - recimo - ili čega drugoga.
1. Korinćanima 15,38A Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i to svakom sjemenu svoje tijelo.
1. Korinćanima 15,39Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo čovječje, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje.
1. Korinćanima 15,40Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.
1. Korinćanima 15,41Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju.
1. Korinćanima 15,42Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti;
1. Korinćanima 15,43sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi;
1. Korinćanima 15,44sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.
1. Korinćanima 15,45Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam - duh životvorni.
1. Korinćanima 15,46Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.
1. Korinćanima 15,47Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek - s neba.
1. Korinćanima 15,48Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski.
1. Korinćanima 15,49I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga.
1. Korinćanima 15,50A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.
1. Korinćanima 15,51Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti.
1. Korinćanima 15,52Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju - jer zatrubit će - i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti.
1. Korinćanima 15,53Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
1. Korinćanima 15,54A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.
1. Korinćanima 15,55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?
1. Korinćanima 15,56Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon.
1. Korinćanima 15,57A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!
1. Korinćanima 15,58Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.
1. Korinćanima 15,1Ja vas podsjećam, Braćo, *Evanđelje koje sam vam ja navijestio, koje ste primili, kojem ste privrženi,
1. Korinćanima 15,2i po kojem bit ćete spašeni ako ga zapamtite takvog kakvim sam vam ga ja navijestio; inače, vi biste vjerovali uzalud.
1. Korinćanima 15,3Ja sam vam prenio na prvom mjestu ono što sam ja sam primio: Krist je umro za naše grijehe, prema Pismima.
1. Korinćanima 15,4On je bio pokopan, uskrsnuo je trećeg dana, prema Pismima.
1. Korinćanima 15,5On se prikazao Kefi, potom Dvanaestorici.
1. Korinćanima 15,6Potom, on se prikazao više no pet stotina braće odjednom; većina su još živa a nekolicina su umrla.
1. Korinćanima 15,7Potom, on se prikazao Jakovu, potom svim *apostolima.
1. Korinćanima 15,8Na zadnjem mjestu, on se prikazao meni, meni nedonoščetu.
1. Korinćanima 15,9Jer, ja sam najmanji od apostola, ja koji nisam dostojan biti nazvan apostolom jer, ja sam proganjao Crkvu Božju.
1. Korinćanima 15,10Ali, ono što ja jesam, ja to zahvaljujem milosti Božjoj i njegova milost spram mene nije bila uzaludna. Naprotiv, ja sam radio više no oni svi; ne ja, već milost Božja koja je sa mnom.
1. Korinćanima 15,11Ukratko, bilo da sam to ja, bilo da su to oni, evo što mi navješćujemo i evo što ste vi povjerovali. Ima jedno uskrsnuće od mrtvih
1. Korinćanima 15,12Ako se proglašava da je Krist uskrsnuo od mrtvih, kako neki između vas govore da nema uskrsnuća i mrtvih?
1. Korinćanima 15,13Ako nema uskrsnuća iz mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo.
1. Korinćanima 15,14i ako Krist nije uskrsnuo, naše je propovijedanje prazno i vaša je vjera također prazna.
1. Korinćanima 15,15Smatra se, također, da smo mi lažni svjedoci o Bogu, jer, nosili smo jedno protusvjedočenje potvrđujući da je Bog uskrsnuo Krista dok on nije uskrsnuo, jer istina jest da mrtvi ne uskrsavaju.
1. Korinćanima 15,16Ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo.
1. Korinćanima 15,17A ako Krist nije uskrsnuo, vaša je vjera neostvariva, vi ste još u svojim grijesima.
1. Korinćanima 15,18Otada, oni koji su umrli u Kristu, izgubljeni su.
1. Korinćanima 15,19Ako smo se mi pouzdali u Krista za taj život samo, mi samo najjadniji od svih ljudi.
1. Korinćanima 15,20Ali ne; Krist je uskrsnuo iz mrtvih, *prvijenac od svih koji su umrli.
1. Korinćanima 15,21Naime, budući da je smrt došla po jednom čovjeku, po jednom čovjeku, također, dolazi i uskrsnuće iz mrtvih:
1. Korinćanima 15,22kako svi umiru u Adamu, u Kristu, svi će primiti *život;
1. Korinćanima 15,23ali, svaki u svom redu: najprije prvine, Krist, potom oni koji pripadaju Kristu, od njegova dolaska;
1. Korinćanima 15,24potom, doći će svršetak, kad on vrati svoje kraljevstvo Bogu Ocu, nakon što bude uništio svaku vlast, svaku silu.
1. Korinćanima 15,25Jer, treba on zavladati, sve dok on ne bude njemu pod njegove noge stavio neprijatelje njegove.
1. Korinćanima 15,26Posljednji neprijatelj koji će biti uništen jest smrt,
1. Korinćanima 15,27jer, on je sve stavio pod noge njegove. Ali, kad on bude rekao : ` Sve je podloženo `, to je očito isključivši onog koji njemu sve podložio.
1. Korinćanima 15,28A kad sve stvari njemu budu podložene, tad će i sam Sin biti podložen Onome koji mu je sve podložio, da Bog bude sve u svima.
1. Korinćanima 15,29Kad bi bilo drukčije, što bi tražili oni koji se dadoše krstiti za mrtve ? Da, u svakom slučaju, mrtvi ne uskrsavaju, zašto bi se ovi dali krstiti za njih?
1. Korinćanima 15,30I mi sami, zašto, u svakom času, da li smo u opasnosti?
1. Korinćanima 15,31Svakog dana, ja sam izložen smrti, istina, Braćo, vi ste moja *gordost u Isusu Kristu.
1. Korinćanima 15,32Čemu bi mi služilo boriti se protiv zvijeri u Efezu da se ja držah ljudskih stajališta? Ako mrtvi ne uskrsavaju, jedimo i pijmo, jer sutra umrijet ćemo.
1. Korinćanima 15,33Ne prevarite se u tome: loše družbe pokvare dobre običaje .
1. Korinćanima 15,34Otrijeznite se za dobro i ne griješite! Jer, stanoviti gaje neznanje o Bogu, kažem ja na vašu sramotu.
1. Korinćanima 15,35Ali, reći će se, kako mrtvi uskrsavaju? U kojem tijelu vratit će se oni?
1. Korinćanima 15,36Bezumniče! Ti, ono što ti siješ ne oživljava osim pod uvjetom da umre.
1. Korinćanima 15,37I ono što ti siješ nije biljka koja se treba roditi, već jedno golo zrno, žita ili nečeg drugog.
1. Korinćanima 15,38Potom njemu Bog daje tijelo, kakvo on hoće i svakom sjemenu na poseban način.
1. Korinćanima 15,39Ni jedno tijelo nije istovjetno drugom; ima jedna razlika između onog u ljudi, životinja, ptica riba.
1. Korinćanima 15,40Ima nebeskih tijela i zemaljskih tijela i ona nemaju sva jednak sjaj;
1. Korinćanima 15,41drugi je sjaj sunca, drugi onaj mjesečev, drugi onaj zvijezda; i jedna sama zvijezda daje drukčiji sjaj no druga zvijezda.
1. Korinćanima 15,42Tako je i za uskrsnuće mrtvih: posijano raspadljivo, tijelo uskrsava neraspadivo;
1. Korinćanima 15,43posijano prezreno, ono uskrsava blistajući slavom; posijano u slabosti, ono uskrsava puno snage;
1. Korinćanima 15,44posijano tijelom životinjskim, ono uskrsava tijelom duhovnim.
1. Korinćanima 15,45To je onako kako je pisano: prvi čovjek Adam bi jedno životinjsko biće nadareno životom, posljednji Adam je jedno životvorno duhovno biće.
1. Korinćanima 15,46Ali, ono što je prvo, to je životinjsko biće, to nije duhovno biće; ono dolazi poslije.
1. Korinćanima 15,47Prvi čovjek izveden iz zemlje jest zemaljski. Drugi čovjek, on, dolazi s neba.
1. Korinćanima 15,48Takav kakav je bio zemaljski čovjek, takvi su također zemljani i kakav je nebeski čovjek, takvi će biti nebesnici.
1. Korinćanima 15,49I isto kako smo mi bili slika zemaljskog čovjeka, bit ćemo također slika nebeskog čovjeka.
1. Korinćanima 15,50Evo što ja tvrdim, Braćo: tijelo i krv ne mogu baštiniti *kraljevstvo Božje, ni raspadivost baštiniti neraspadivost
1. Korinćanima 15,51Ja ću vam obznaniti jednu *tajnu. Mi nećemo svi umrijeti, već ćemo svi biti preobličeni,
1. Korinćanima 15,52u jedan mah, za tren oka, u zvuku posljednje trublje. Jer, trublja zaječat će, mrtvi uskrsnut će neraspadivi, a mi, bit ćemo preobličeni.
1. Korinćanima 15,53Treba, naime, to raspadivo biće ogrnuti neraspadivost, i to smrtno biće zaogrnuti, besmrtnost.
1. Korinćanima 15,54Kad dakle, to propadivo biće bude ogrnulo nepropadivost i to smrtno biće bude ogrnulo besmrtnost, tada će se ostvariti riječ iz Pisma: smrt je bila progutana u pobjedi.
1. Korinćanima 15,55Smrti, gdje je pobjeda? Smrti, gdje je tvoja bodlja?
1. Korinćanima 15,56Bodlja smrti, to je grijeh, a vlast grijeha, to je *zakon.
1. Korinćanima 15,57Zahvalimo Bogu, koji nam daje pobjedu po našem Gospodinu Isusu Kristu.
1. Korinćanima 15,58Tako, Braćo moja ljubljena, budite čvrsti, nepokolebljivi, bez prestanka napredujte u djelu Gospodinovom; znajući da vaša muka nije uzaludna u Gospodinu.
1. Korincanima 15,1Ali vam napominjem, braćo, jevanđelje, koje vam objavih, koje i primiste, u kome i stojite.
1. Korincanima 15,2Kojijem se i spasavate, ako držite kako vam objavih; već ako da uzalud vjerovaste.
1. Korincanima 15,3Jer vam najprije predadoh što i primih da Hristos umrije za grijehe naše, po pismu,
1. Korincanima 15,4I da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu,
1. Korincanima 15,5I da se javi Kifi, potom jedanaestorici apostola;
1. Korincanima 15,6A potom ga vidješe jednom više od pet stotina braće, od kojijeh mnogi žive i sad, a neki i pomriješe;
1. Korincanima 15,7A potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima;
1. Korincanima 15,8A poslije sviju javi se i meni kao kakvom nedonoščetu.
1. Korincanima 15,9Jer ja sam najmlađi među apostolima, koji nijesam dostojan nazvati se apostol, jer gonih crkvu Božiju.
1. Korincanima 15,10Ali po blagodati Božijoj jesam što jesam, i blagodat njegova što je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju njih, ali ne ja nego blagodat Božija koja je sa mnom.
1. Korincanima 15,11Bio dakle ja ili oni, tako propovijedamo, i tako vjerovaste.
1. Korincanima 15,12A ako se Hristos propovijeda da ustade iz mrtvijeh, kako govore neki među vama da nema vaskrsenija mrtvijeh?
1. Korincanima 15,13I ako nema vaskrsenija mrtvijeh, to ni Hristos ne usta.
1. Korincanima 15,14A ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovijedanje naše, a uzalud i vjera vaša.
1. Korincanima 15,15A nalazimo se i lažni svjedoci Božiji što svjedočimo na Boga da vaskrse Hrista, kojega ne vaskrse kad mrtvi ne ustaju.
1. Korincanima 15,16Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta.
1. Korincanima 15,17A ako Hristos ne usta, uzalud vjera vaša: još ste u grijesima svojijem.
1. Korincanima 15,18Dakle i oni koji pomriješe u Hristu, izgiboše.
1. Korincanima 15,19I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od sviju ljudi.
1. Korincanima 15,20Ali Hristos usta iz mrtvijeh, i bi novina onima koji umriješe.
1. Korincanima 15,21Jer budući da kroz čovjeka bi smrt, kroz čovjeka i vaskrsenije mrtvijeh.
1. Korincanima 15,22Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživljeti.
1. Korincanima 15,23Ali svaki u svom redu: novina Hristos; a potom oni koji vjerovaše Hristu o njegovu dolasku;
1. Korincanima 15,24Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i ocu, i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu.
1. Korincanima 15,25Jer njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje.
1. Korincanima 15,26A pošljednji će se neprijatelj ukinuti smrt.
1. Korincanima 15,27Jer sve pokori pod noge njegove. Ali kad veli da je sve njemu pokoreno, pokazuje se da je osim onoga koji mu pokori sve.
1. Korincanima 15,28A kad mu sve pokori, onda će se i sam sin pokoriti onome koji mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu.
1. Korincanima 15,29Šta dakle čine oni koji se krste mrtvijeh radi? Kad mrtvi jamačno ne ustaju, što se i kršćavaju mrtvijeh radi?
1. Korincanima 15,30I mi zašto podnosimo muke i nevolje svaki čas?
1. Korincanima 15,31Svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Hristu Isusu Gospodu našemu.
1. Korincanima 15,32Jer ako sam se po čovjeku borio sa zvjerovima u Efesu, kaka mi je korist ako mrtvi ne ustaju? Da jedemo i pijemo, jer ćemo sutra umrijeti.
1. Korincanima 15,33Ne varajte se: zli razgovori kvare dobre običaje.
1. Korincanima 15,34Otrijeznite se jedanput kao što treba, i ne griješite; jer neki ne znadu za Boga, na sramotu vama kažem.
1. Korincanima 15,35Ali će vam reći ko: kako će ustati mrtvi? i u kakom će tijelu doći?
1. Korincanima 15,36Bezumniče! to što siješ neće oživljeti ako ne umre.
1. Korincanima 15,37I što siješ ne siješ tijelo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kako.
1. Korincanima 15,38A Bog mu daje tijelo kako hoće, i svakom sjemenu svoje tijelo.
1. Korincanima 15,39Nije svako tijelo jedno tijelo, nego je drugo tijelo čovječije, a drugo skotsko, a drugo riblje, a drugo ptičije.
1. Korincanima 15,40I imaju tjelesa nebeska i tjelesa zemaljska: ali je druga slava nebeskima, a druga zemaljskima.
1. Korincanima 15,41Druga je slava suncu, a druga slava mjesecu, i druga slava zvijezdama; jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi.
1. Korincanima 15,42Tako i vaskrsenije mrtvijeh: sije se za raspadljivost, a ustaje za neraspadljivost;
1. Korincanima 15,43Sije se u sramoti, a ustaje u slavi; sije se u slabosti, a ustaje u sili;
1. Korincanima 15,44Sije se tijelo tjelesno, a ustaje tijelo duhovno. Ima tijelo tjelesno, i ima tijelo duhovno.
1. Korincanima 15,45Tako je i pisano: prvi čovjek Adam postade u tjelesnom životu, a pošljednji Adam u duhu koji oživljuje.
1. Korincanima 15,46Ali duhovno tijelo nije prvo, nego tjelesno, pa onda duhovno.
1. Korincanima 15,47Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi je čovjek Gospod s neba.
1. Korincanima 15,48Kakav je zemljani taki su i zemljani; i kakav je nebeski taki su i nebeski.
1. Korincanima 15,49I kako nosimo obličje zemljanoga tako ćemo nositi i obličje nebeskoga.
1. Korincanima 15,50A ovo govorim, braćo, da tijelo i krv ne mogu naslijediti carstva Božijega, niti raspadljivost neraspadljivosti našljeđuje.
1. Korincanima 15,51Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomrijeti, a svi ćemo se pretvoriti.
1. Korincanima 15,52Ujedanput, u trenuću oka u pošljednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti.
1. Korincanima 15,53Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
1. Korincanima 15,54A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona riječ što je napisana: pobjeda proždrije smrt.
1. Korincanima 15,55Gdje ti je, smrti, žalac? Gdje ti je, pakle, pobjeda?
1. Korincanima 15,56A žalac je smrti grijeh, a sila je grijeha zakon.
1. Korincanima 15,57A Bogu hvala koji nam dade pobjedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista.
1. Korincanima 15,58Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, i napredujte jednako u djelu Gospodnjemu znajući da trud vaš nije uzalud pred Gospodom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje