Tražilica


2. Kraljevima 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 15,1U dvadeset sedmoj godini kraljevanja Jeroboamova nad Izraelom postade Azarija, sin Amazijin, kralj Judin.
2. Kraljevima 15,2Bilo mu je šesnaest godina, kad postade kralj, i vladao je pedeset i dvije godine u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Jekolija, iz Jerusalema.
2. Kraljevima 15,3On je činio, što se je dopadalo Gospodu, točno onako, kako je bio činio otac njegov Amazija.
2. Kraljevima 15,4Samo uzvisine nijesu bile srušene. Narod je još uvijek prinosio žrtve zaklanice i kadio kad na visinama.
2. Kraljevima 15,5A Gospod pohodi kralja teško: on posta gubav do dana smrti svoje i stanovao je odvojen u svojoj kući. Jotam, sin kraljev, upravljao je kućom i vladao nad narodom u zemlji.
2. Kraljevima 15,6Ostala povijest Azarijina i sva njegova djela, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 15,7Kad je Azarija bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu Davidovu. Njegov sin Jotam postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,8U trideset osmoj godini kraljevanja Azarijina nad Judom postade Zaharija, sin Jeroboamov, u Samariji kralj Izraelov za šest mjeseci.
2. Kraljevima 15,9On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, kao što su bili činili njegovi pređi, i ne odstupi od grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio naveo Izraela.
2. Kraljevima 15,10Šalum, sin Jabešov, skovao urotu proti njemu, ubi ga pred narodom i postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,11Ostala povijest Zaharijina stoji zapisana u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih,
2. Kraljevima 15,12Tako se ispuni obećanje Gospodnje, što ga je bio dao Jehuu: "Do u četvrto koljeno sjedit će potomci tvoji na prijestolju Izraelovu." I tako se dogodi.
2. Kraljevima 15,13Šalum, sin Jabešov, postade kralj u trideset devetoj godini kraljevanja Azarijina nad Judom, i vladao je mjesec dana u Samariji.
2. Kraljevima 15,14Tada se podiže Menahem, sin Gadijev, iz Tirse proti njemu, provali u Samariju, potuče Šaluma, sina Jabešova, u Samariji, pogubi ga i postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,15Ostala povijest Šalumova i urota, što je podiže, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 15,16Tada raskopa Menahem grad Tipsu i sve, što je bilo u njoj, i okolicu njezinu počevši od Tirse, jer mu ne otvoriše, zato ih pobi i dade svima ženama, što su bile trudne, tijelo rasparati.
2. Kraljevima 15,17U trideset devetoj godini kraljevanja Azarijina nad Judom postade Menahem, sin Gadijev, u Samariji kralj Izraelov za deset godina,
2. Kraljevima 15,18On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i ne odstupi od grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio za života navodio Izraela.
2. Kraljevima 15,19Tada dođe Pul, kralj asirski, u zemlju, i Menahem dade Pulu tisuću talenata srebra, da mu ovaj pomogne i vlast utvrdi u njegovoj ruci.
2. Kraljevima 15,20Menahem nametnu te novce Izraelcima, naime svima imućnim ljudima kao porez, da ih dadne kralju asirskomu; pedeset šekela srebra dođe na svakoga. Nato ode opet kralj asirski i ne ostade dulje u zemlji.
2. Kraljevima 15,21Ostala povijest Menahemova i sva njegova djela, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 15,22Kad je Menahem bio počinuo kod otaca svojih, postade njegov sin Pekahja kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,23U pedesetoj godini kraljevanja Azarijina nad Judom postade Pekahja, sin Menahemov, u Samariji kralj Izraelov za dvije godine.
2. Kraljevima 15,24On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i ne odstupi od grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio naveo Izraela.
2. Kraljevima 15,25Njegov tjelesni stražar Pekah, sin Remalijin, skova proti njemu urotu i ubi ga u Samariji u kuli kraljevske palače s Argobom i s Arjeom. Pedeset Gileadovaca bilo mu je pritom u pomoći. Izakako ga je bio ubio, postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,26Ostala povijest Pekahje i sva njegova djela, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 15,27U pedeset drugoj godini kraljevanja Azarijina nad Judom postade Pekah, sin Remalijin, u Samariji kralj Izraelov za dvadeset godina.
2. Kraljevima 15,28On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i ne odstupi od grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio naveo Izraela.
2. Kraljevima 15,29U vrijeme Pekaha, kralja Izraelova, dođe Tiglat-Pileser, kralj asirski, i osvoji Ijon, Abel-Bet-Maaku, Janoah, Kedeš, Hasor, Gilead i Galileju, svu zemlju Naftalijevu, i odvede zarobljeni narod u Asiriju.
2. Kraljevima 15,30Hošea, sin Elin, skova urotu proti Pekaha, sina Remalijina, ubi ga i postade kralj mjesto njega u dvadesetoj godini Jotama, sina Azarijina.
2. Kraljevima 15,31Ostala povijest Pekahova i sva njegova djela, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 15,32U drugoj godini kraljevanja Pekaha, sina Remalijina, nad Izraelom postade Jotam, sin Uzijin, kralj Judin.
2. Kraljevima 15,33Bilo mu je dvadeset i pet godina, kad postade kralj, i vladao je šesnaest godina u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Jeruša i bila je kći Sadokova.
2. Kraljevima 15,34On je činio, što se je dopadalo Gospodu: činio je posve onako, kako je činio otac njegov Azarija.
2. Kraljevima 15,35Samo uzvisine nijesu bile srušene. Narod je još uvijek prinosio žrtve zaklanice i kadio kad na visinama. On načini gornja vrata na hramu Gospodnjem.
2. Kraljevima 15,36Ostala povijest Jotamova i sva njegova djela, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 15,37U ono vrijeme posla Gospod Resina, kralja sirijskoga, i Pekaha, sina Remalijina, proti Judi.
2. Kraljevima 15,38Kad je Jotam bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu njegova djeda Davida. Njegov sin Ahaz postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,1 Dvadeset i sedme godine kraljevanja Jeroboama, kralja izraelskog, postade judejskim kraljem Azarja, sin Amasjin.
2. Kraljevima 15,2Bilo mu je šesnaest godina kad se zakraljio, a kraljevao je pedeset i dvije godine u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Jekolija, a bila je iz Jeruzalema.
2. Kraljevima 15,3Činio je što je pravo u Jahvinim očima, sasvim kao i njegov otac Amasja.
2. Kraljevima 15,4Samo uzvišica nije srušio i narod je svejednako prinosio žrtve i kad na uzvišicama.
2. Kraljevima 15,5Ali Jahve udari kralja i ostade on gubav do smrti. Stanovao je u odvojenoj kući. Kraljev sin Jotam bio upravitelj dvora i sudio je puku zemlje.
2. Kraljevima 15,6Ostala povijest Azarjina i sve što je učinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?
2. Kraljevima 15,7Azarja je počinuo i sahraniše ga kraj njegovih otaca u Davidovu gradu. A na njegovo se mjesto zakralji sin mu Jotam.
2. Kraljevima 15,8Trideset i osme godine Azarjina kraljevanja u Judeji postade izraelskim kraljem u Samariji za šest mjeseci Zaharija, sin Jeroboamov.
2. Kraljevima 15,9On je činio što je zlo u očima Jahvinim, kao što su činili njegovi oci; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je na grijeh naveo Izraela.
2. Kraljevima 15,10Šalum, sin Jabešov, uroti se protiv njega; udario ga je i usmrtio u Jibleamu te se zakraljio mjesto njega.
2. Kraljevima 15,11Ostala povijest Zaharijina zapisana je u knjizi Ljetopisa izraelskih kraljeva.
2. Kraljevima 15,12Ispunila se riječ koju je Jahve rekao Jehuu: "Tvoji će sinovi sjediti na prijestolju Izraela sve do četvrtog koljena." I tako je bilo.
2. Kraljevima 15,13Šalum, sin Jabešov, postade kraljem trideset i devete godine kraljevanja Uzije, judejskog kralja, i kraljevao je mjesec dana u Samariji.
2. Kraljevima 15,14Menahem, sin Gadijev, ode iz Tirse, uđe u Samariju te udari Šaluma, sina Jabešova, usmrti ga i zakralji se mjesto njega.
2. Kraljevima 15,15Ostala povijest Šalumova i urota koju je skovao, sve je zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih.
2. Kraljevima 15,16Tada je Menahem razorio Tifnah i sve što je u njem bilo i njegovo područje od Tirse jer mu nisu otvorili vrata. Razorio ga je i rasporio sve trudnice u njemu.
2. Kraljevima 15,17Trideset i devete godine kraljevanja Azarje u Judeji postade Menahem, sin Gadijev, kraljem Izraela. Kraljevao je deset godina u Samariji.
2. Kraljevima 15,18Činio je što je zlo u očima Jahvinim; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela. U njegovo vrijeme
2. Kraljevima 15,19Pul, kralj Asirije, osvoji zemlju. Menahem dade Pulu tisuću talenata srebra da mu pomogne učvrstiti kraljevsku vlast u njegovim rukama.
2. Kraljevima 15,20Menahem ubra taj novac od Izraela, od svih imućnih ljudi, da bi ga mogao dati asirskom kralju. Po osobi je bilo pedeset šekela srebra. Tako se asirski kralj vratio i nije ondje ostao u zemlji.
2. Kraljevima 15,21Ostala povijest Menahema i sve što je učinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?
2. Kraljevima 15,22Menahem je počinuo sa svojim ocima, a sin njegov Pekahja zakralji se na njegovo mjesto.
2. Kraljevima 15,23Pedesete godine kraljevanja judejskog kralja Azarje postade kraljem izraelskim u Samariji Pekahja, sin Menahemov. Kraljevao je dvije godine.
2. Kraljevima 15,24On je činio što je zlo u očima Jahvinim; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela.
2. Kraljevima 15,25Njegov dvoranin Pekah, sin Remalijin, uroti se protiv njega i ubi ga u Samariji, u kuli kraljevskog dvora, s Argobom i Arjeom. Imao je sa sobom pedeset ljudi iz Gileada. Ubio je kralja i zakraljio se mjesto njega.
2. Kraljevima 15,26Ostala povijest Pekahje i sve što je učinio, sve je to zapisano u knjizi Ljetopisa izraelskih kraljeva.
2. Kraljevima 15,27Pedeset i druge godine kraljevanja Azarje, judejskoga kralja, postade kraljem u Samariji Pekah, sin Remalijin. Kraljevao je dvadeset godina.
2. Kraljevima 15,28On je činio što je zlo u očima Jahvinim; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela.
2. Kraljevima 15,29U vrijeme izraelskog kralja Pekaha došao je asirski kralj Tiglat Pileser i zauzeo Ijon, Abel Bet Maaku, Janoah, Kedeš, Hasor, Gilead, Galileju i svu zemlju Naftalijevu. I odveo je stanovništvo u Asiriju.
2. Kraljevima 15,30Hošea, sin Elin, uroti se protiv Pekaha, sina Remalijina, ubi ga i zakralji mjesto njega dvadesete godine Jotama, sina Uzijina.
2. Kraljevima 15,31Ostala povijest Pekahova, sve što je učinio, sve je to zapisano u knjizi Ljetopisa izraelskih kraljeva.
2. Kraljevima 15,32Druge godine kraljevanja Pekaha, sina Remalijina, nad Izraelom, postade judejskim kraljem Jotam, sin Uzijin.
2. Kraljevima 15,33Bilo mu je dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je šesnaest godina u Jeruzalemu. Materi mu bješe ime Jeruša, Sadokova kći.
2. Kraljevima 15,34Činio je što je pravo u Jahvinim očima, sasvim kao i otac mu Uzija.
2. Kraljevima 15,35Ali ni on nije srušio uzvišica; narod je svejednako prinosio žrtve i kad na uzvišicama. On je sagradio Gornja vrata na Domu Jahvinu.
2. Kraljevima 15,36Ostala povijest Jotama i sve što je učinio, zar to nije sve zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?
2. Kraljevima 15,37U njegove je dane Jahve počeo slati protiv Judeje aramejskog kralja Resina i Pekaha, sina Remalijina.
2. Kraljevima 15,38Tada Jotam počinu kod otaca i sahraniše ga u gradu njegova praoca Davida. A na njegovo se mjesto zakralji sin mu Ahaz.
2. Kraljevima 15,1Dvadeset i sedme godine vladavine Jeroboama, kralja Izraela, Azarias, sin Amaziasa, kralja Jude postade kraljem.
2. Kraljevima 15,2On imaše šesnaest godina kad postade kraljem, a vladaše 52 godine u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bijaše Jekoliahu, iz Jeruzalema.
2. Kraljevima 15,3On činiše što je pravo u očima GOSPODOVIM, točno kao i Amazias, njegov otac.
2. Kraljevima 15,4Ipak, *visoka mjesta ne nestadoše; puk nastavljaše nuditi *žrtve i spaljivati *tamjane na visokim mjestima.
2. Kraljevima 15,5GOSPOD udari kralja i on bi *leprozan sve do dana svoje smrti. On je morao zasebno u jednoj kući, a Jotam, kraljev sin, zapovjednik palače, vladaše pučanstvom zemlje.
2. Kraljevima 15,6Ostatak djela Azariasovih, sve ono što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude?
2. Kraljevima 15,7Azarias leže sa svojim očevima, a ukopaše ga u Gradu *Davidovu. Njegov sin Jotam zavlada na njegovom mjestu.
2. Kraljevima 15,8Trideset i druge godine vladavine Azariasa, kralja Jude, Zaharija, sin Jeroboamov, postade kraljem nad Izraelom u Samariji na šest mjeseci.
2. Kraljevima 15,9On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM kao što bijahu činili očevi njegovi. On se ne odstrani od grijehova koje Jeroboam, sin Nebatov, bijaše počinio u Izraelu.
2. Kraljevima 15,10Šalum, sin Jabešov, uroti se protiv njega; on ga udari pred narodom, usmrti ga i zavlada na njegovom mjestu.
2. Kraljevima 15,11Ostatak djela Zaharijinih, to je zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraela?
2. Kraljevima 15,12Takva bijaše riječ koju GOSPOD bijaše rekao Jehuu: ” Tvoji sinovi sve do četvrte generacije sjedit će na prijestolju Izraelovom . “ I on učini tako.
2. Kraljevima 15,13Šalum, sin Jabešov, postade kraljem trideset i devete godine vladavine Oziasa, kralja Jude. On vladaše jedan mjesec u Samariji.
2. Kraljevima 15,14Mebahem, sin Gadijev, uspe se iz Tirse i dođe u Samariju. On udari Šaluma, sina Jabešova, u Samariji usmrti ga i zavlada na njegovom mjestu.
2. Kraljevima 15,15Ostatak djela Šalumovih, urota koju je organizirao, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraela?
2. Kraljevima 15,16To bi onda kad Menehem udari Tifsaha i sve one koji se tu nalaziše kao i svu njegovu teritoriju, od Tirse; on udari jer mu ne bijahu otvorili vrata grada i raspara trbuhe svim trudnim ženama.
2. Kraljevima 15,17Trideset i devete godine vladavine Azariasa, kralja Jude, Menahem, sin Gadijev, postade kraljem nad Izraelomu Samariji na deset godina.
2. Kraljevima 15,18On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM; on se ne odstrani, tijekom cijelog života svojeg, od grijeha koje Jeroboam, sin Nebatov, bijaše počinio u Izraelu.
2. Kraljevima 15,19Pul, kralj Asirije, prodrije u zemlju, ali Menahem dade Pulu tisuću talenata srebra da mu ovaj ojača i učvrsti kraljevstvo u njegovim rukama.
2. Kraljevima 15,20Menahem si pribavi taj novac povećavajući namet u Izraelu, na svim bogatim ljudima, za dati ga kralju Asirije, to jest 50 sikala srebra po osobi. Kralj Asirije se vrati; on ne ostade u zemlji.
2. Kraljevima 15,21Ostatak djela Menahemovih, sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraela?
2. Kraljevima 15,22Menahem leže sa svojim očevima. Njegov sin Pekahija zavlada na njegovom mjestu.
2. Kraljevima 15,23Pedesete godine vladavine Azarijasa, kralja Jude, Pekahija, Pekahija, sin Menahemov, postade kralj nad Izraelom u Samariji na dvije godine.
2. Kraljevima 15,24On činjaše što je zlo u očima GOSPODOVIM; on se ne odstrani od grijehova koje Jeroboam, sin Nebatov, bijaše dao počiniti u Izraelu.
2. Kraljevima 15,25Njegov štitonoša Pekah, sin Remalijahuov, uroti se protiv njega; on udari Pekahija kao i Argov i Arie u Samariji, u glavnoj kuli kuće kraljevske. Bijaše s njim 50 ljudi između sinova Galaaditskih. On pogubi Pekahija i zavlada na njegovom mjestu.
2. Kraljevima 15,26Ostatak djela Pekahija, sve što je učinio, to je zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 15,27Pedeset i druge godine vladavine Azariasa, kralja Jude, Pekah, sin Remalijahua, postade kralj nad Izraelom u Samariji na dvadeset.
2. Kraljevima 15,28On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM; on se ne odstrani od grijehova koje Jeroboam, sin Nebatov, bijaše počinio u Izraelu.
2. Kraljevima 15,29U vrijeme Pekaha, kralja Izraela, TiglatPilezer, kralj Asirije, dođe uzeti Ijon, AbelBetMaaka, Janoah, Kedeš, Hasor, Galaad, Galileju i svu zemlju Neftali; on odvede njihovo pučanstvo u Asiriju.
2. Kraljevima 15,30Ozeja, sin Elavljev, skova jednu urotu protiv Pekaha, sina Remalijahuvljeva, udari ga smrtno i zavlada na njegovom mjestu, dvadesete godine vladavine Jotama, sina Oziasova .
2. Kraljevima 15,31Ostatak djela Pekahovih, sve što je učinio, to je zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 15,32Druge godine vladavine Pekaha, sina Remalijahuova, kralja Izraela, Jotam, sin Oziasa, kralja Jude, postade kraljem.
2. Kraljevima 15,33On imaše 25 godina kad postade kraljem i vladaše šesnaest godina u Jeruzalemu. Ime njegove majke bijaše Jeruša, kćer Sadokova.
2. Kraljevima 15,34On činiše što je pravo u očima GOSPODOVIM. On postupaše točno kao Ozias, njegov otac.
2. Kraljevima 15,35Međutim *visoka mjesta ne nestadoše; puk nastavi nuditi *žrtve i spaljivati *tamjane na visokim mjestima. On je taj koji sagradi Gornja vrata Kuće GOSPODOVE.
2. Kraljevima 15,36Ostatak djela Jotamovih, sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Judinih? U one dane Gospod poče slati protiv Jude Resina, kralja *Arama, i Pekaha, sina Remalijahuvljeva.
2. Kraljevima 15,38Jotam leže sa svojim očevima i bi ukopan sa svojim očevima i *Gradu Davidovu, njegovog oca. Njegov sin Akhaz zavlada na njegovom mjestu.
2. Carevima 15,1Godine dvadeset sedme carovanja Jerovoamova nad Izrailjem zacari se Azarija sin Amasijin nad Judom.
2. Carevima 15,2Bješe mu šesnaest godina kad se zacari, i carova pedeset i dvije godine u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Jeholija, iz Jerusalima.
2. Carevima 15,3On činjaše što je pravo pred Gospodom sasvijem kao što je činio Amasija otac njegov.
2. Carevima 15,4Ali visine ne biše oborene: narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama.
2. Carevima 15,5A Gospod udari cara, te bi gubav do smrti svoje; i življaše u odvojenom domu; a Jotam sin carev upravljaše dvorom i suđaše narodu u zemlji.
2. Carevima 15,6A ostala djela Azarijina i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
2. Carevima 15,7I počinu Azarija kod otaca svojih, i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u gradu Davidovu; a na njegovo se mjesto zacari Jotam sin njegov.
2. Carevima 15,8Trideset osme godine carovanja Azarijina nad Judom zacari se Zaharija sin Jerovoamov nad Izrailjem u Samariji, i carova šest mjeseca.
2. Carevima 15,9I činjaše što je zlo pred Gospodom kao što su činili oci njegovi; ne otstupi od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
2. Carevima 15,10I pobuni se na nj Salum sin Javisov, i ubi ga pred narodom i pogubi ga, i zacari se na njegovo mjesto.
2. Carevima 15,11A ostala djela Zaharijina, eno zapisana su u dnevniku careva Izrailjevijeh.
2. Carevima 15,12To je riječ Gospodnja koju reče Juju govoreći: sinovi tvoji do četvrtoga koljena sjedeće na prijestolu Izrailjevu. I zbi se tako.
2. Carevima 15,13Salum sin Javisov zacari se trideset devete godine carovanja Ozijina nad Judom, i carova mjesec dana u Samariji.
2. Carevima 15,14Jer Menajim sin Gadijev iz Terse podiže se i dođe u Samariju i ubi Saluma sina Javisova u Samariji, i pogubi ga, i zacari se na njegovo mjesto.
2. Carevima 15,15A ostala djela Salumova i buna koju podiže, eto, to je zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh.
2. Carevima 15,16Tada Menajim raskopa Tapsu i pobi sve koji bijahu u njoj i u međama njezinijem od Terse, jer mu ne otvoriše, zato ih pobi i sve trudne žene njihove raspori.
2. Carevima 15,17Godine trideset devete carovanja Azarijina nad Judom zacari se Menajim sin Gadijev nad Izrailjem, i carova deset godina u Samariji.
2. Carevima 15,18I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi svega vijeka svojega od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
2. Carevima 15,19Tada Ful car Asirski udari na zemlju, a Menajim dade Fulu tisuću talanata srebra da bi mu pomogao da utvrdi carstvo u svojoj ruci.
2. Carevima 15,20A te novce uze Menajim od Izrailja, od svijeh bogatijeh ljudi, da ih da caru Asirskom, od svakoga po pedeset sikala. Tako se vrati car Asirski, i ne zabavi se ondje u zemlji.
2. Carevima 15,21A ostala djela Menajimova i što je god činio, nije li zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
2. Carevima 15,22I počinu Menajim kod otaca svojih, a na njegovo se mjesto zacari Fakija sin njegov.
2. Carevima 15,23Godine pedesete carovanja Azarijina nad Judom zacari se Fakija sin Menajimov nad Izrailjem u Samariji, i carova dvije godine.
2. Carevima 15,24I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
2. Carevima 15,25I pobuni se na nj Fekaj sin Remalijin, vojvoda njegov, i ubi ga u Samariji u carskom dvoru, s Argovom i Arijem i s pedeset ljudi sinova Galadovijeh; i ubivši ga zacari se na njegovo mjesto.
2. Carevima 15,26A ostala djela Fakijina i što je god činio, eno je zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh.
2. Carevima 15,27Godine pedeset druge Azarije cara Judina zacari se Fekaj sin Remalijin nad Izrailjem u Samariji, i carova dvadeset godina.
2. Carevima 15,28I činjaše što je zlo pred Gospodom, ne otstupi od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
2. Carevima 15,29U vrijeme Fekaja cara Izrailjeva dođe Teglat-Felasar car Asirski, i uze Ijon i Avel-Vetmahu i Janoh i Kedes i Asor i Gelad i Galileju, svu zemlju Neftalimovu, i preseli narod odande u Asiriju.
2. Carevima 15,30Tada se pobuni Osija sin Ilin na Fekaja sina Remalijina i ubi ga i pogubi ga, i zacari se na njegovo mjesto dvadesete godine Jotama sina Ozijina.
2. Carevima 15,31A ostala djela Fekajeva i sve što je činio, eno je zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh.
2. Carevima 15,32Druge godine carovanja Fekaja sina Remalijina nad Izrailjem zacari se Jotam sin Ozijin nad Judom.
2. Carevima 15,33Bijaše mu dvadeset i pet godina kad poče carovati, i carova šesnaest godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Jerusa, kći Sadokova.
2. Carevima 15,34I činjaše što je pravo pred Gospodom, sasvijem činjaše kako je činio Ozija otac njegov.
2. Carevima 15,35Ali visine ne biše oborene: narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama. On načini najviša vrata na domu Gospodnjem.
2. Carevima 15,36A ostala djela Jotamova i sve što je činio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
2. Carevima 15,37U to vrijeme poče Gospod puštati na Judu Resina cara Sirskoga i Fekaja sina Remalijina.
2. Carevima 15,38I Jotam počinu kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davida oca svojega; a na njegovo se mjesto zacari Ahaz sin njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje