Tražilica


2. Kraljevima 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 24,1Za njegova vremena dođe Nebukadnezar, kralj babilonski. Jojakim mu postade podložan za tri godine. Potom otpade opet od njega.
2. Kraljevima 24,2Gospod posla proti njemu čete kaldejske, sirijske, moapske i čete sinova Amonovih. Posla ih proti Judi, da ga potru po prijetnji Gospodnjoj, koju je bio dao objaviti preko svojih sluga, proroka.
2. Kraljevima 24,3Samo po naredbi Gospodnjoj pade to na Judu, da ga odbaci od lica svojega zbog grijeha Manasehovih, zbog svega onoga, što je taj bio učinio.
2. Kraljevima 24,4I nedužnu krv, što ju je bio prolio, i što je Jerusalem upravo bio napunio nedužne krvi, to mu ne htjede Gospod oprostiti.
2. Kraljevima 24,5Ostala povijest Jojakimova i sve, što je preduzimao, stoji napisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 24,6Kad je Jojakim bio počinuo kod otaca svojih, postade njegov sin Jojakin kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 24,7Kralj egipatski ne izađe više iz zemlje svoje, jer je bio kralj babilonski osvojio sve, što je pripadalo kralju egipatskomu, od potoka egipatskoga do Eufrata.
2. Kraljevima 24,8Jojakin je imao osamnaest godina kad Postade kralj, i vladao je tri mjeseca u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Nehušta i bila je kći Elnatanova iz Jerusalema.
2. Kraljevima 24,9On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, posve kao što je bio činio otac njegov.
2. Kraljevima 24,10U ono vrijeme dođoše vojskovođe Nebukadnezara, kralja babilonskoga, proti Jerusalemu, i grad bi opkoljen.
2. Kraljevima 24,11Kad onda još Nebukadnezar, kralj babilonski, dođe proti gradu, dok su ga opsjedale vojskovođe njegove,
2. Kraljevima 24,12Izađe Jojakin, kralj Judin, kralju babilonskomu, on s materom svojom, s dvorskim činovnicima svojim, s knezovima i dvoranima svojim. Kralj babilonski zarobi ga u osmoj godini svojega kraljevanja.
2. Kraljevima 24,13On dade sve blago hrama Gospodnjega i blago palače kraljevske odatle odnijeti i sve zlatno posuđe porazbijati, što ga je bio dao načiniti Salomon, kralj izraelski, u hramu Gospodnjem po zapovijedi Gospodnjoj.
2. Kraljevima 24,14Zarobi i odvede sav Jerusalem, sve knezove i sve valjane ratnike, deset tisuća zarobljenika, usto sve kovače i bravare. Samo još preostade siromašni narod zemlje.
2. Kraljevima 24,15Zarobi i u Babilon odvede i Jojakina, tako isto mater kraljevu, žene kraljeve, dvorane njegove i glavare zemaljske odvede u ropstvo iz Jerusalema u Babilon;
2. Kraljevima 24,16Usto sve valjane ratnik, na broj sedam tisuća, i kovače i bravare, tisuću ljudi, sve valjane ratnike ljude. Njih odvede kralj babilonski u Babilon u ropstvo.
2. Kraljevima 24,17Mataniju, strica njegova, postavi kralj babilonski kraljem na mjesto njegovo i dade mu ime Zedekija.
2. Kraljevima 24,18Zedekija imao je dvadeset i jednu godinu, kad postade kralj. Vladao je jedanaest godina u Jerusalemu Njegova mati zvala se je Hamutala i bila je kći Jeremijina iz Libne.
2. Kraljevima 24,19On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, posve kao što je činio Jojakim.
2. Kraljevima 24,20Jer zbog gnjeva Gospodnjega dođe s Jerusalemom i Judom tako daleko, da ih odbaci od lica svojega Zedekija otpade od kralja babilonskoga.
2. Kraljevima 24,1 U njegovo je vrijeme došao Nabukodonozor, kralj babilonski, i Jojakim mu je bio podložan tri godine, zatim se ponovno pobunio protiv njega.
2. Kraljevima 24,2Ovaj pak posla protiv njega kaldejske pljačkaške čete, aramejske, moapske i amonske, sve ih posla protiv Judeje da je opustoše, potvrđujući riječ koju je Jahve bio objavio po slugama svojim prorocima.
2. Kraljevima 24,3To se dogodilo Judeji prema prijetnji Jahvinoj da će je istrijebiti ispred svoga lica zbog grijeha Manašeovih: zbog svega što je Manaše učinio
2. Kraljevima 24,4i zbog nedužne krvi koju je prolio, natopio Jeruzalem krvlju nedužnom. Jahve nije htio oprostiti.
2. Kraljevima 24,5Ostala povijest Jojakimova i sve što je učinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?
2. Kraljevima 24,6Jojakim je počinuo kraj svojih otaca, a njegov sin Jojakin zavlada mjesto njega.
2. Kraljevima 24,7Egipatski kralj nije više izlazio iz zemlje, jer je babilonski kralj osvojio od Egipatskog potoka do rijeke Eufrata sve što je pripadalo egipatskom kralju.
2. Kraljevima 24,8Jojakinu je bilo osamnaest godina kad se zakraljio i kraljevao je tri mjeseca u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Nehušta, kći Elnatana, i bila je iz Jeruzalema.
2. Kraljevima 24,9On je činio što je zlo u očima Jahvinim, sve kao što je činio i njegov otac.
2. Kraljevima 24,10U ono vrijeme krenu ljudstvo babilonskog kralja Nabukodonozora protiv Jeruzalema i grad je bio opkoljen.
2. Kraljevima 24,11Dođe i babilonski kralj Nabukodonozor da napadne grad, dok ga je njegovo ljudstvo opsjedalo.
2. Kraljevima 24,12Tada je judejski kralj Jojakin izišao pred babilonskoga kralja: on, njegova majka, njegove sluge, njegove vojskovođe i dvorani, a babilonski kralj zarobi ga - osme godine svoga kraljevanja.
2. Kraljevima 24,13On je odnio sve iz riznice Doma Jahvina i iz riznica kraljevskog dvora i razbio je sve zlatne predmete koje je Salomon, kralj Izraela, načinio za Svetište Jahvino. Tako se ispunila riječ Jahvina.
2. Kraljevima 24,14Odveo je u progonstvo sav Jeruzalem, sve vojskovođe i sve vrsne ratnike, oko deset tisuća prognanika, sa svim kovačima i bravarima. Jedino je preostao najsiromašniji narod zemlje.
2. Kraljevima 24,15Odveo je Jojakina u Babilon; tako isto i kraljevu majku i sve žene kraljeve, njegove dvorane, plemenitaše zemlje, sve ih je odveo iz Jeruzalema u progonstvo u Babilon.
2. Kraljevima 24,16Sve sposobne ljude, njih sedam tisuća na broju; kovače i bravare, tisuću na broju; sve ljude sposobne za boj, sve ih je kralj babilonski odveo u Babilon, u sužanjstvo.
2. Kraljevima 24,17Babilonski je kralj postavio za kralja mjesto Jojakina njegova strica Mataniju, ali mu je promijenio ime u Sidkija.
2. Kraljevima 24,18Sidkiji je bila dvadeset i jedna godina kad se zakraljio, a kraljevao je jedanaest godina u Jeruzalemu. Materi mu bijaše ime Hamitala, kći Jeremije, i bila je iz Libne.
2. Kraljevima 24,19Činio je što je zlo u očima Jahvinim, sve kao što je činio Jojakin.
2. Kraljevima 24,20To je zadesilo Jeruzalem i Judu zbog gnjeva Jahvina; Jahve ih napokon i odbaci ispred lica svoga. Sidkija se pobuni protiv babilonskog kralja.
2. Kraljevima 24,1Tijekom svojih dana, Nabukodonozor, kralj Babilonije, stavi se u vojni pohod; Jojakim mu bi podložan tijekom tri godine, potom, ponovo, on se pobuni protiv njega.
2. Kraljevima 24,2GOSPOD posla protiv Jojakima, bande *Aramejaca, bande Moabita i bande sinova Amonovih; on ih posla protiv Jude za uništiti ju, prema riječi koju GOSPOD bijaše rekao po posredništvu svojih slugu *proroka .
2. Kraljevima 24,3Jedino na zapovijed GOSPODOVU sve se to Judi, zato da bude odstranjena daleko iz njegove nazočnosti . Zbog grijehova Manasejevih, svega što bijaše učinio,
2. Kraljevima 24,4i također zbog nedužne krvi koju bijaše prolio i kojom bijaše ispunio Jeruzalem, što GOSPOD ne hotijaše oprostiti.
2. Kraljevima 24,5Ostatak djela Jojakimovih, sve što je učinio, nije li zapisano to u knjizi *Povijesti kraljeva Jude?
2. Kraljevima 24,6Jojakim leže s očevima svojim. Njegov sin Jojakin zavlada na njegovom mjestu.
2. Kraljevima 24,7Kralj Egipta ne iziđe više iz svoje zemlje, jer kralj Babilonije bijaše uzeo sve što je pripadalo kralju Egipta, od potoka egipatskog sve do rijeke Eufrat.
2. Kraljevima 24,8Jojakin imaše osamnaest godina kad postade kraljem i vladaše tri mjeseca u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bijaše Nehušta, kćer Elnatana, iz Jeruzalema.
2. Kraljevima 24,9On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, točno kao njegovi očevi.
2. Kraljevima 24,10U ono vrijeme, sluge Nabukodonozora, kralja Babilonije, uspeše se protiv Jeruzalema. Grad podnese opsadu.
2. Kraljevima 24,11Nabukodonozor, kralj Babilonije dođe i sam protiv grada kojeg njegove sluge opsjedaše.
2. Kraljevima 24,12Tada Jojakin, kralj Jude, iziđe pred kralja Babilonije, on, njegova majka, njegove sluge, njegovi zapovjednici i njegovi časnici. Osme godine njegove vladavine, kralj Babilonije ga zarobi.
2. Kraljevima 24,13Prema onome što GOSPOD bijaše rekao, on odnese sva blaga iz Kuće GOSPODOVE i blaga iz kraljevske kuće; on polomi sve predmete od zlata koje Solomon, kralj Izraela, bijaše načinio u Templu GOSPODOVOM.
2. Kraljevima 24,14On progna sav Jeruzalem, sve glavare, sve bogate ljude, to jest 10.000 prognanika, sve kovinarske zanatlije i bravare; ostade samo sitni puk.
2. Kraljevima 24,15On protjera Jojakina u Babilon kao i kraljevu majku, kraljeve žene, njegove časnike, zemaljske prinčeve, on ih odvede u progonstvo u Babilon.
2. Kraljevima 24,16Sve bogataše, to jest 7.000, kovinarske zanatlije i bravare, brojem njih tisuću, sve srčane vojnike, kralj Babilonije njih odvede u izgnanstvo u Babiloniju.
2. Kraljevima 24,17Kralj Babilonije postavi kralja, na mjesto Jojakinovo, njegovog strica Matanija, kojem promijeni ime u Sedecijas.
2. Kraljevima 24,18Sedecias imaše 21 godinu kad postade kraljem i vladaše jedanaest godina u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bijaše Hamutal, kćer Jirmejahuvljeva, iz Libne .
2. Kraljevima 24,19On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, točno kao Jojakin.
2. Kraljevima 24,20Radi gnjeva GOSPODOVOG dogodi se Jeruzalemu i Judi da ih odbaci daleko iz svoje nazočnosti . Sedecias se pobuni protiv kralja Ba bilonije.
2. Carevima 24,1Za njegova vremena dođe Navuhodonosor car Vavilonski; i Joakim mu bi sluga tri godine; potom odusta i odmetnu se od njega.
2. Carevima 24,2I Gospod posla na nj čete Haldejske i čete Sirske i čete Moavske i čete sinova Amonovijeh; posla ih na Judu da ga potru, po riječi Gospodnjoj koju govori preko sluga svojih proroka.
2. Carevima 24,3Po zapovijesti Gospodnjoj zbi se to Judi da bi ga odbacio od sebe za grijehe Manasijine po svemu što bješe učinio;
2. Carevima 24,4I za krv pravu koju bješe prolio napunivši Jerusalim krvi prave; zato Gospod ne htje oprostiti.
2. Carevima 24,5A ostala djela Joakimova i sve što je učinio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
2. Carevima 24,6I počinu Joakim kod otaca svojih; a na njegovo se mjesto zacari Joahin.
2. Carevima 24,7A car Misirski ne izide više iz zemlje svoje, jer car Vavilonski uze od rijeke Misirske do rijeke Efrata sve što bješe cara Misirskoga.
2. Carevima 24,8Osamnaest godina bijaše Joahinu kad se zacari, i carova tri mjeseca u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Neusta, kći Elnatanova, iz Jerusalima.
2. Carevima 24,9I on činjaše zlo pred Gospodom sasvijem kako je činio otac njegov.
2. Carevima 24,10U to vrijeme dođoše sluge Navuhodonosora cara Vavilonskoga na Jerusalim, i grad bi opkoljen.
2. Carevima 24,11Dođe i Navuhodonosor car Vavilonski na grad kad ga sluge njegove opkoliše.
2. Carevima 24,12Tada Joahin car Judin izide k caru Vavilonskom s materom svojom i sa slugama svojim i s knezovima svojim i s dvoranima svojim; a car ga Vavilonski zarobi osme godine svojega carovanja.
2. Carevima 24,13I odnese sve blago doma Gospodnjega i blago doma carskoga, i polupa sve sudove zlatne, koje bješe načinio Solomun car Izrailjev za crkvu Gospodnju, kao što bješe rekao Gospod.
2. Carevima 24,14I preseli sav Jerusalim, sve knezove i sve junake, deset tisuća robova, i sve drvodjelje i sve kovače, ne osta ništa osim siromašnoga naroda po zemlji.
2. Carevima 24,15Odvede i Joahina u Vavilon i mater carevu i žene careve i dvorane njegove, i glavare zemaljske odvede u ropstvo iz Jerusalima u Vavilon.
2. Carevima 24,16I sve junake na broj sedam tisuća, i drvodjelje i kovače, tisuću, sve što bijahu za vojsku odvede car Vavilonski u Vavilon u ropstvo.
2. Carevima 24,17I postavi carem car Vavilonski na mjesto Joahinovo Mataniju strica njegova, i predje mu ime Sedekija.
2. Carevima 24,18Dvadeset i jedna godina bješe Sedekiji kad poče carovati, i carova jedanaest godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Amutala, kći Jeremijina, iz Livne.
2. Carevima 24,19On činjaše što je zlo pred Gospodom sasvijem kako je činio Joakim.
2. Carevima 24,20Jer od gnjeva Gospodnjega zbi se to Jerusalimu i Judi, da ih odbaci od sebe. A Sedekija se odmetnu od cara Vavilonskoga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje