Tražilica


2. Ljetopisa 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 27,1Dvadeset i pet godina bilo je Jotamu, kad postade kralj, i vladao je šesnaest godina u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Jeruša i bila je kći Sadokova.
2. Ljetopisa 27,2On je činio, što se je dopadalo Gospodu, posve kako je bio činio njegov otac Uzija; samo što ne prodrije u hram Gospodnji. Ali je narod još uvijek činio zlo.
2. Ljetopisa 27,3On sagradi gornja vrata na hramu Gospodnjem; i na zidu Ofela mnogo sagradi.
2. Ljetopisa 27,4Nadalje utvrdi gradove na gori Judinoj i u šumama posagradi dvorove i kule.
2. Ljetopisa 27,5I zarati se s kraljem sinova Amonovih i pobijedi ih. Sinovi Amonovi moradoše mu one godine dati što talenata srebra, deset tisuća kora pšenice i deset tisuća kora ječma. Isti danak moradoše mu sinovi Amonovi dati i druge i treće godine.
2. Ljetopisa 27,6Tako je postajao Jotam sve moćniji, jer je hodio vjerno pred Gospodom, Bogom svojim.
2. Ljetopisa 27,7Ostala povijest Jotamova i svi ratovi njegovi i putovi njegovi zapisani su u knjizi o kraljevima Izraelovim i Judinim.
2. Ljetopisa 27,8Bilo mu je dvadeset i pet godina, kad postade kralj, i vladao je šesnaest godina u Jerusalemu.
2. Ljetopisa 27,9Kad je Jotam bio počinuo kod otaca svojih, pokopaš ga u gradu Davidovu. Njegov sin Ahaz postade kralj mjesto njega.
2. Ljetopisa 27,1 Jotamu je bilo dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je šesnaest godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Jeruša, Sadokova kći.
2. Ljetopisa 27,2Činio je što je pravo u Jahvinim očima, sasvim kao otac mu Uzija; samo što nije ušao u Jahvin Hekal. Narod je i dalje bio pokvaren.
2. Ljetopisa 27,3Sagradio je Gornja vrata Doma Jahvina; i na Ofelskom zidu mnogo je gradio.
2. Ljetopisa 27,4Podigao je i gradove po Judejskoj gori, a u šumama dvorove i kule.
2. Ljetopisa 27,5Vojevao je s kraljem Amonovih sinova i pobijedio ih. Amonovi su mu sinovi dali one godine sto srebrnih talenata i deset tisuća kora pšenice i deset tisuća kora ječma. Toliko su mu Amonovi sinovi priložili i druge i treće godine.
2. Ljetopisa 27,6Tako se Jotam utvrdio, jer je uredio svoj život pred Jahvom, svojim Bogom.
2. Ljetopisa 27,7Ostala su Jotamova djela i svi njegovi ratovi i putovi zapisani u Knjizi o izraelskim i judejskim kraljevima.
2. Ljetopisa 27,8Bilo mu je dvadeset i pet godina kad se zakraljio. Kraljevao je šesnaest godina u Jeruzalemu.
2. Ljetopisa 27,9Tada Jotam počinu kod otaca i sahraniše ga u Davidovu gradu. Na njegovo se mjesto zakralji sin mu Ahaz.
2. Kronika 27,1Jotam imaše 25 gopdina kad postade kraljem i vladaše šesnaest u Jeruzalemu. Ime njegove majke bijaše Jeruša, kćer Sadokova.
2. Kronika 27,2On činiše što je pravo u očima GOSPODOVIM, točno kao što je činio Ozias, njegov otac, a ipak da nije nikad ulazio u Templ GOSPODOV. Ali puk ostade iskvaren.
2. Kronika 27,3On je taj koji sagradi Gornja vrata Kuće GOSPODOVE. On načini mnogo gradnji u Bedemu Ofela .
2. Kronika 27,4On sagradi gradove u planini Judinoj, kao i tvrđa i kula u šumovitim predjelima.
2. Kronika 27,5On zarati s kraljem sinova Amonovih, kojeg pobijedi; oni njemu te godine dadoše stotinu talenata srebra, 10.000 kora pšenice i 10.000 kora ječma; eto čime ga obskrbiše sinovi Amonovi, i isto tako druge i treće godine.
2. Kronika 27,6Jotam steče tu snagu, jer bijaše učvrstio svoje putove pred GOSPODOM, svojim Bogom.
2. Kronika 27,7Ostatak djela Jotamovih, svi njegovi bojevi i njegovi postupci su, zapisano u knjizi kraljeva Izraelovih i Judinih.
2. Kronika 27,8On bijaše u dobi od 25 godina kad postade kraljem i vladaše šesnaest godina u Jeruzalemu.
2. Kronika 27,9Jotam leže sa svojim očevima i bi pokopan sa svojim očevima u *Gradu Davidovu. Njegov sin Akhaz zavlada na njegovom mjestu.
2. Dnevnika 27,1Dvadeset i pet godina bijaše Jotamu kad poče carovati, i carova šesnaest godina u Jerusalimu; materi mu bješe ime Jerusa, kći Sadokova.
2. Dnevnika 27,2On činjaše što je pravo pred Gospodom sasvijem kako je činio Ozija otac njegov, samo što ne uđe u crkvu Gospodnju; ali narod još bijaše pokvaren.
2. Dnevnika 27,3On načini visoka vrata na domu Gospodnjem, i na zidu Ofilu mnogo nazida.
2. Dnevnika 27,4Još sazida i gradove u gori Judinoj, i u šumama pogradi dvorove i kule.
2. Dnevnika 27,5I vojeva s carem sinova Amonovijeh i savlada ih; i dadoše mu sinovi Amonovi one godine sto talanata srebra i deset tisuća kora pšenice i ječma deset tisuća. Toliko mu dadoše sinovi Amonovi i druge i treće godine.
2. Dnevnika 27,6I tako osili Jotam, jer upravi putove svoje pred Gospodom Bogom svojim.
2. Dnevnika 27,7A ostala djela Jotamova i ratovi svi njegovi i putovi njegovi, eno su zapisani u knjizi o carevima Izrailjevijem i Judinijem.
2. Dnevnika 27,8Dvadeset i pet godina bješe mu kad poče carovati, i carova šesnaest godina u Jerusalimu.
2. Dnevnika 27,9I počinu Jotam kod otaca svojih, i pogreboše ga u gradu Davidovu; a na njegovo se mjesto zacari Ahaz sin njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje