Tražilica


2. Samuelova 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 5,1Tada dođoše sva plemena izraelska k Davidu u Hebron i rekoše: "Evo, mi smo od tvojega mesa i od tvoje krvi.
2. Samuelova 5,2Već prije, kad je još Saul bio kralj nas, ti si bio onaj, koji je u boj odvodio i opet kući dovodio Izraela. Tebi je obećao Gospod: "Ti ćeš pasti narod moj Izraela, i ti ćeš biti knez nad Izraelom!"
2. Samuelova 5,3Kad su se tako bile našle kod kralja u Hebronu sve starješine, skloni kralj David a njima u Hebronu pred Gospodom savez. Tada pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.
2. Samuelova 5,4Trideset godina bilo je Davidu, kad je postao kralj, i četrdeset godina bio je kralj.
2. Samuelova 5,5U Hebronu vladao je sedam godina i šest mjeseci nad Judom, u Jerusalemu vladao je trideset i tri godine nad svim Izraelom i Judom.
2. Samuelova 5,6Jednoga dana otide kralj sa svojim vojnicima u Jerusalem proti Jebusejima, koji su živjeli u onoj zemlji. Oni rekoše Davidu: "Nećeš ući ovamo, nego će te protjerati slijepi i hromi." Stim htjedoše reći: "David neće ući ovamo."
2. Samuelova 5,7Ipak David osvoji tvrđavu Sion, to je kasniji grad Davidov.
2. Samuelova 5,8Tada reče David: "Tko pobije Jebuseje i dopre do vodovoda i uzme slijepe i hrome, koji mrze na život Davidov, dobit će nagradu." Zato se kaže: "Slijep i hrom ne smije doći u kuću."
2. Samuelova 5,9David uze stan u tvrđavi i nazva je gradom Davidovim; i pogradi je David unaokolo od Mila i unutra.
2. Samuelova 5,10Sve je više rasla moć Davidova, jer je Gospod, Bog nad vojskama, bio s njim.
2. Samuelova 5,11Hiram, kralj Tira, posla k Davidu poslanike s drvima cedrovim, s drvodjeljama i kamenarima, da grade palaču Davidu.
2. Samuelova 5,12David spoznade, da ga je Gospod potvrdio kao kralja nad Izraelom i da je podigao ugled vladavini njegovoj radi naroda svojega Izraela.
2. Samuelova 5,13David uze sebi još daljne inoče i žene iz Jerusalema, izakako se je bio preselio tamo iz Hebrona. Tako mu se rodi još više sinova i kćeri.
2. Samuelova 5,14Ovo su imena onih, koji mu se rodiše u Jerusalemu: "Šamua, Šobab, Natan, Salomon,
2. Samuelova 5,15Ibhar, Elišua, Nefeg, Jafija,
2. Samuelova 5,16Elišama, Eliada i Elifelet.
2. Samuelova 5,17Kad čuše Filisteji, da su pomazali Davida za kralja nad Izraelom, izađoše svi Filisteji, da uhvate Davida. Čim David doču to, otide u tvrđavu.
2. Samuelova 5,18Filisteji dođoše i raširiše se u dolini Refaimskoj.
2. Samuelova 5,19David upita Gospoda: "Hodu li izaći proti Filistejima? Hoćeš li ih dati u moje ruke?" Gospod odgovori Davidu: "Izađi, jer ću dati Filisteje u tvoje ruke."
2. Samuelova 5,20Tada dođe David u Baal-Perasim Ondje ih pobi David. On povika: "Gospod prodrije preda mnom neprijatelje moje, kao što voda prodire nasip." Zato se prozva ono mjesto Baal-Perasim.
2. Samuelova 5,21Idolske likove, što ih ondje ostaviše, odnesoše David i ljudi njegovi.
2. Samuelova 5,22Kad još jednom dođoše Filisteji i raširiše se po dolini Refaimskoj,
2. Samuelova 5,23Upita David Gospoda On odgovori "Ne izlazi, nego ih zaobiđi, pa udari na njih od dudovih stabala!
2. Samuelova 5,24Čim čuješ da zašušti po vrhovima dudovih stabala, onda se opremi hitro; jer tada ide pred tobom Gospod, da pobije vojsku filistejsku!"
2. Samuelova 5,25David učini tako, kako mu je bio Gospod zapovjedio, i pobi Filisteje od Gebe do u blizinu Gezera.
2. Samuelova 5,1 Tada se sabraše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: "Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa.
2. Samuelova 5,2Još prije, dok je još Šaul bio kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Jahve ti je rekao: `Ti ćeš pasti moj izraelski narod i ti ćeš biti knez nad Izraelom!`
2. Samuelova 5,3Tako dođoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Jahvom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.
2. Samuelova 5,4Trideset je godina bilo Davidu kad je postao kralj, a kraljevao je četrdeset godina.
2. Samuelova 5,5U Hebronu je kraljevao nad Judom sedam godina i šest mjeseci, a u Jeruzalemu kraljevaše trideset i tri godine nad svim Izraelom i nad Judom.
2. Samuelova 5,6David krene s ljudima na Jeruzalem protiv Jebusejaca, koji su živjeli u onoj zemlji. Ali oni poručiše Davidu: "Nećeš ući ovamo! Slijepci će te i kljasti odbiti!" (To je imalo značiti: David neće ući ovamo.)
2. Samuelova 5,7Ipak David osvoji Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad.
2. Samuelova 5,8Onoga dana reče David: "Tko god pobije Jebusejce i popne se kroz prorov ..." A kljaste i slijepe mrzi David iz sve duše. (Stoga se kaže: Slijepci i kljasti neka ne ulaze u Hram.)
2. Samuelova 5,9David se nastani u tvrđavi i prozva je Davidov grad. Tada David podiže zid unaokolo od Mila pa unutra.
2. Samuelova 5,10David je postajao sve silniji, jer Jahve, Bog nad vojskama, bijaše s njim.
2. Samuelova 5,11Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrova drveta, tesara i zidara, koji sagradiše dvor Davidu.
2. Samuelova 5,12Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je vrlo uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.
2. Samuelova 5,13Po dolasku iz Hebrona David uze još inoča i žena iz Jeruzalema; i rodi se Davidu još sinova i kćeri.
2. Samuelova 5,14Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,
2. Samuelova 5,15Jibhar, Elišua, Nefeg, Jafija,
2. Samuelova 5,16Elišama, Beeljada i Elifelet.
2. Samuelova 5,17Kad su Filistejci čuli da su Davida pomazali za kralja nad Izraelom, iziđoše svi da se dočepaju Davida. Čuvši to, David siđe u svoj zaklon.
2. Samuelova 5,18Filistejci dođoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.
2. Samuelova 5,19Tada David upita Jahvu: "Mogu li napasti Filistejce? Hoćeš li ih predati meni u ruke?" Jahve odgovori Davidu: "Napadni! Predat ću Filistejce tebi u ruke!
2. Samuelova 5,20Tada David dođe u Baal Perasim i ondje ih pobi. David reče: "Jahve je preda mnom prodro među moje neprijatelje kao što voda prodire." Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim.
2. Samuelova 5,21Ostavili su ondje svoje bogove; a David i njegovi ljudi odnesoše ih.
2. Samuelova 5,22Filistejci opet dođoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.
2. Samuelova 5,23David opet upita Jahvu, a on mu odgovori: "Ne idi pred njih, nego im zađi za leđa i navali na njih s protivne strane Bekaima.
2. Samuelova 5,24Kad začuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda se požuri, jer će tada Jahve ići pred tobom da pobije filistejsku vojsku.
2. Samuelova 5,25David učini kako mu je zapovjedio Jahve i pobi Filistejce od Gibeona sve do ulaza u Gezer.
2. Samuelova 5,1Sva plemena Izraelova dođoše naći Davida u Hebronu i reći mu: ” Evo nas, mi smo tvoja kost i tvoje meso .
2. Samuelova 5,2Ima dugo vremena veće, kad Saul bijaše našim kraljem, ti bijaše taj koji je izvodio i vraćao Izrael. A GOSPOD ti je rekao: Ti si taj koji će napasati Izrael moj puk i ti si taj koji će biti glava Izraelu . “
2. Samuelova 5,3Sve *starješine Izraelove dođoše naći kralja u Hebronu, a kralj David zaključi jedan savez u njihovu korist u Hebronu, pred GOSPODOM, a oni *pomazaše Davida kao kralja Izraelovog.
2. Samuelova 5,4David imaše 30 godina kad postade kraljem. Vladaše 40 godina.
2. Samuelova 5,5U Hebronu, on vladaše nad Judom sedam godina i šest mjeseci, u Jeruzalemu, on vladaše 33 godine nad svim Izraelom i Judom.
2. Samuelova 5,6Kralj i njegovi ljudi iđaše na Jeruzalem protiv Jebuzita koji nastanjivaše zemlju. rekoše Davidu: ” Ti nećeš ući ovdje osim ako odstraniš slijepe i hrome. “ Bijaše to za reći: ” David neće ovamo ući. “
2. Samuelova 5,7David se dočepa kule *Sionske tj *Grada Davidova.
2. Samuelova 5,8David reče onog dana: ” Tko hoće udariti Jebuzite mora se domoći kanala! Što se tiče hromih i slijepih, David ih se gadio. “ Zato se kaže : ” Slijepi i hromi neće ući u Kuću .
2. Samuelova 5,9David se smjesti u tvrđi i nazva je "Grad Davidov". Potom David gradise posvuda uokolo, od Miloa, prema unutrašnjosti.
2. Samuelova 5,10David postajaše sve veći i veći a GOSPOD, Bog sila, bijaše s njim.
2. Samuelova 5,11Hiram, kralj Tira, posla jedno izaslanstvo Davidu drvetom cedrovim, tesarima i kamenoklesarima, i oni izgradiše jednu kuću za Davida.
2. Samuelova 5,12Tad David znade da GOSPOD ga bijaše postavio kraljem nad Izraelom i da bijaše uzdigao njegovo kraljevstvo zbog Izraela svojeg puka.
2. Samuelova 5,13David uze još suložnica i žena u Jeruzalemu poslije svog dolaska iz Hebrona, i rodi se još Davidu sinova i kćeri u Jeruzalemu.
2. Samuelova 5,14Evo imena onih koji mu se rodise u Jeruzalemu: Samua, Sobab, Natan i Solomon;
2. Samuelova 5,15Jibhar, Elisua, Nefeg i Jafija;
2. Samuelova 5,16Elisama, Elijada i Elifelet.
2. Samuelova 5,17 Filistinci doznaše da David bijaše pomazan za kralja nad Izraelom. Svi se dakle Filistinci uspeše potrazi za Davidom. David to doznade i siđe u tvrđavu.
2. Samuelova 5,18Filistinci stigoše i rasporediše se u dolini Refait .
2. Samuelova 5,19David upita GOSPODA: ” Trebam li se ja uspeti protiv Filistinaca? hoćeš li ih ti izručiti u moje ruke? “ GOSPOD reče Davidu: ” Uspni se. Da, ja ću izručiti Filistince u tvoje ruke. “
2. Samuelova 5,20David stiže u BalPerasim i, ondje, David ih pobijedi. On tad reče: ” GOSPOD je učinio jedan prolom kod neprijatelja mojih kao sto se čini prolom otvoren vodama! “ Zato je tom mjestu dano ime BalPerasim, tj.: ”Gospodar Proloma “
2. Samuelova 5,21Oni ondje napustiše svoje idole, i David i njegovi ljudi ih odnesoše.
2. Samuelova 5,22Ponovo, Filistinci se uspeše i rasporediše u dolini Rafait.
2. Samuelova 5,23David ispita GOSPODA, koji izjavi: ” Ti nećeš napasti ih s čela. Zađi im straga i stići ćeš prema njima nasuprot fafarinkama.
2. Samuelova 5,24Kad začuješ buku koraka po stabljikama fafarinke, tad pažnja. To će biti onda kad GOSPOD bude izišao pred tobom da potuče vojsku Filistinaca.
2. Samuelova 5,25David postupi kako mu GOSPOD bijaše zapovjedio i pobi Filistince od Geve sve do ulaza u Gezer .
2. Samuilova 5,1Tada dođoše sva plemena Izrailjeva k Davidu u Hevron, i rekoše mu govoreći: evo mi smo kost tvoja i tijelo tvoje.
2. Samuilova 5,2I prije, dok Saul bijaše car nad nama, ti si odvodio i dovodio Izrailja; i Gospod ti je rekao: ti ćeš pasti narod moj Izrailja i ti ćeš biti vođ Izrailju.
2. Samuilova 5,3Tako dođoše sve starješine Izrailjeve k caru u Hevron, i učini s njima car David vjeru u Hevronu pred Gospodom; i pomazaše Davida za cara nad Izrailjem.
2. Samuilova 5,4Trideset godina bijaše Davidu kad se zacari, i carova četrdeset godina.
2. Samuilova 5,5U Hevronu carova nad Judom sedam godina i šest mjeseca; a u Jerusalimu carova trideset i tri godine nad svijem Izrailjem i Judom.
2. Samuilova 5,6A car otide sa svojim ljudima u Jerusalim na Jevuseje, koji življahu u onoj zemlji. I oni rekoše Davidu govoreći: nećeš ući ovamo dok ne uzmeš slijepe i hrome, hoteći kazati: neće ući ovamo David.
2. Samuilova 5,7Ali David uze kulu Sion, to je grad Davidov.
2. Samuilova 5,8Jer reče David u onaj dan: ko god pobije Jevuseje i dođe do jaza, i do slijepijeh i hromijeh, na koje mrzi duša Davidova, biće vojvoda. Zato se kaže: slijepi i hromi da ne ulaze u ovu kuću.
2. Samuilova 5,9I sjede David u kuli, i nazva je gradom Davidovijem: i pogradi je David unaokolo od Milona i unutra.
2. Samuilova 5,10I David jednako napredovaše, jer Gospod Bog nad vojskama bješe s njim.
2. Samuilova 5,11I Hiram car Tirski posla poslanike k Davidu, i kedrovijeh drva i drvodjelja i kamenara, i sagradiše kuću Davidu.
2. Samuilova 5,12I razumje David da ga je Gospod utvrdio za cara nad Izrailjem, i da je uzvisio carstvo njegovo radi naroda svojega Izrailja.
2. Samuilova 5,13I uze David još inoča i žena iz Jerusalima, pošto dođe iz Hevrona; i rodi se Davidu još sinova i kćeri.
2. Samuilova 5,14I ovo su imena onijeh koji mu se rodiše u Jerusalimu:Samuja i Sovav i Natan i Solomun,
2. Samuilova 5,15I Jevar i Elisuja i Nafig i Jafija,
2. Samuilova 5,16I Elisama i Elijada i Elifalet.
2. Samuilova 5,17A Filisteji čuvši da su pomazali Davida za cara nad Izrailjem, izidoše svi Filisteji da traže Davida; a David čuvši to, otide u kulu.
2. Samuilova 5,18I Filisteji došavši raširiše se po dolini Rafajskoj.
2. Samuilova 5,19Tada David upita Gospoda govoreći: hoću li izaći na Filisteje? Hoćeš li ih dati u moje ruke? A Gospod reče Davidu: izađi; doista ću dati Filisteje u tvoje ruke.
2. Samuilova 5,20Tada David dođe u Val-Ferasim, i pobi ih ondje, i reče: prodrije Gospod neprijatelje moje preda mnom kao kad voda prodire. Otuda se prozva ono mjesto Val-Ferasim.
2. Samuilova 5,21I ostaviše ondje lažne bogove svoje; a David i ljudi njegovi odnesoše ih.
2. Samuilova 5,22I opet nanovo dođoše Filisteji, i raširiše se u dolini Rafajskoj.
2. Samuilova 5,23I David upita Gospoda, koji reče: ne idi pred njih, nego im zađi za leđa, pa udari na njih prema dudovima.
2. Samuilova 5,24Pa kad čuješ da zašušti po vrhovima od dudova, onda se kreni, jer će onda poći Gospod pred tobom da pobije vojsku Filistejsku.
2. Samuilova 5,25I David učini tako kako mu zapovjedi Gospod, i pobi Filisteje od Gavaje do Gezera.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje