Tražilica


2. Samuelova 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 7,1Kad se je kralj bio uselio u svoju palaču i Gospod mu pribavio mir od svih unaokolo neprijatelja njegovih,
2. Samuelova 7,2Reče kralj proroku Natanu: "Evo, ja stojim u palači od cedra, a kovčeg Božji stoji pod pokrovom šatorskim.
2. Samuelova 7,3Natan odgovori kralju: "Izvedi sve, što ti je u srcu, jer je Gospod s tobom."
2. Samuelova 7,4Ali još u istoj noći dođe riječ Gospodnja Natanu:
2. Samuelova 7,5"Idi i reci slugi mojemu Davidu: "Ovako veli Gospod: "Ti hoćeš da mi gradiš palaču, da u njoj stanujem?
2. Samuelova 7,6A ja nijesam nikada stanovao u palači odonda, kad izvedoh sinove Izraelove iz Egipta, do današnjega dana. Dapače sam okolo putovao i stanovao u šatoru.
2. Samuelova 7,7Jesam li, dok sam među svima Izraelcima okolo hodio, kojemu od sudaca Izraelovih, kojima zapovjedih, da pasu narod moj Izraela, ikada jednu riječ rekao: "Zašto mi ne sagradiste palaču od cedra?
2. Samuelova 7,8Zato reci sada slugi mojemu Davidu Ovako veli Gospod nad vojskama: "Ja te uzeh s paše iza stada, da budeš knez narodu mojemu Izraelu,
2. Samuelova 7,9Bio sam s tobom kod svega, što si preduzimao, i uništio sam ispred tebe sve tvoje neprijatelje. Ja ću ti steći veliko ime, kako ga samo imaju najveći na zemlji.
2. Samuelova 7,10Ja ću odrediti mjesto narodu svojemu Izraelu i tamo ga posaditi, da mirno stanuje na svojemu mjestu i da se više ne uznemiruje. Silnici neće ga više mučiti kao prije.
2. Samuelova 7,11Od onoga vremena, kad postavih suce nad narodom svojim Izraelom. Ja ću ti pribaviti mir pred neprijateljima tvojim. Gospod ti javlja, da će ti Gospod sagraditi kuću.
2. Samuelova 7,12Kad se navrše dani tvoji i počineš kod otaca svojih, odredit ću tvojega tjelesnog sina nasljednikom tvojim i utvrdit ću kraljevstvo njegovo.
2. Samuelova 7,13On će sagraditi kuću imenu mojemu, i ja ću učvrstiti njegov kraljevsko prijestolje za sva vremena.
2. Samuelova 7,14Ja ću mu biti otac, on neka mi bude sin! Počini li zlodjela, kaznit ću ga prutom ljudskim i udarcima, kako ih zadaju ljudi.
2. Samuelova 7,15Ali naklonost moja neće se nikada odvratiti od njega, kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih od tebe.
2. Samuelova 7,16Kuća tvoja i kraljevstvo tvoje stajat će pred tobom dovijeka Prijestolje će tvoje stajati tvrdo dovijeka!"
2. Samuelova 7,17Kad je Natan po svim ovim riječima i po svoj ovoj objavi govorio s Davidom,
2. Samuelova 7,18Ode kralj David, pade pred Gospodom i pomoli se: "Tko sam ja, svemogući Gospode? Što je moja kuća, da si me doveo dovle?
2. Samuelova 7,19I nije ti to još bilo dosta, svemogući Gospode! Ti si dapače kući sluge svojega dao obećanje za daleka vremena. Ti si postupao s menom kao s velikim čovjekom, svemogući Gospode!
2. Samuelova 7,20Što će još David da ti kaže! Ta ti znaš slugu svojega, Svemogući Gospode!
2. Samuelova 7,21Radi riječi svoje i po srcu svojemu učinio si sve ovo veliko i slugi svojemu dao objavu.
2. Samuelova 7,22Zato si tako velik, Gospode i Bože! Nitko ti nije jednak. Osim tebe nema Boga po svemu, što smo čuli.
2. Samuelova 7,23Gdje je narod na zemlji kao tvoj narod Izrael, radi kojega je Bog došao, da ga iskupi sebi za narod, da mu steče ime, da za vas izvede velika i čudesna djela, da ispred naroda tvojega, što si ga izbavio iz Egipta, protjera narode i njihove bogove?
2. Samuelova 7,24Ti si sebi odredio svoj narod Izraela za sva vremena kao narod, i ti si, Gospode, postao Bog njihov.
2. Samuelova 7,25Pa daj, Gospode i Bože, da se obećanje, što si ga dao slugi svojemu i kući njegovoj, ispuni za sva vremena, i učini, što si obrekao!
2. Samuelova 7,26Tada će biti ime tvoje veliko dovijeka, i govorit će se: "Gospod nad vojskama jest Bog Izraelov, i kuća sluge tvojega Davida stajat će pred tobom.
2. Samuelova 7,27Jer ti, Gospod nad vojskama, Bog Izraelov, objavio si slugi svojemu: "Sagradit ću ti kuću. Zato se sluga tvoj usudi, da ti upravi ovu molitvu.
2. Samuelova 7,28Tako, svemogući Gospode, ti si Bog, i riječi su tvoje istina. Kad si slugi svojemu učinio ovo sjajno obećanje,
2. Samuelova 7,29Budi dakle voljan i blagoslovi kuću sluge svojega, da postoji pred tobom dovijeka, jer ti si, svemogući Gospode, to obećao. Pa neka tvojim blagoslovom bude blagoslovljena kuća sluge tvojega dovijeka!"
2. Samuelova 7,1 Kad se David nastanio u svojem dvoru i kad mu je Jahve pribavio mir od svih njegovih neprijatelja unaokolo,
2. Samuelova 7,2reče kralj proroku Natanu: "Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kovčeg Božji stoji pod šatorom.
2. Samuelova 7,3A Natan odgovori kralju: "Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Jahve s tobom.
2. Samuelova 7,4Ali još iste noći dođe Natanu ova Jahvina riječ:
2. Samuelova 7,5"Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Jahve: `Zar ćeš mi ti sagraditi kuću da u njoj prebivam?
2. Samuelova 7,6Nisam nikad prebivao u kući otkako sam izveo iz Egipta sinove Izraelove pa do današnjega dana, nego sam bio lutalac pod šatorom i u prebivalištu.
2. Samuelova 7,7Dok sam hodio sa svim Izraelovim sinovima, jesam li ijednu riječ rekao nekomu od Izraelovih sudaca kojima sam zapovjedio da budu pastiri mojem narodu izraelskom i kazao: `Zašto mi ne sagradite kuću od cedrovine?`
2. Samuelova 7,8Zato sad ovo reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Jahve nad vojskama: Ja sam te doveo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad mojim izraelskim narodom.
2. Samuelova 7,9Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je velikaško ime na zemlji.
2. Samuelova 7,10Odredit ću prebivalište svojem izraelskom narodu, posadit ću ga da živi na svojem mjestu i da ne luta više naokolo, niti da ga zlikovci muče kao prije,
2. Samuelova 7,11onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja. Jahve će te učiniti velikim. Jahve će ti podići dom.
2. Samuelova 7,12I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo.
2. Samuelova 7,13On će sagraditi dom imenu mojem, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek.
2. Samuelova 7,14Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin: ako učini što zlo, kaznit ću ga ljudskom šibom i udarcima kako ih zadaju sinovi ljudski.
2. Samuelova 7,15Ali svoje naklonosti neću odvratiti od njega, kao što sam je odvratio od Šaula koga sam uklonio ispred tebe.
2. Samuelova 7,16Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.`
2. Samuelova 7,17Natan prenese Davidu sve te riječi i cijelo viđenje.
2. Samuelova 7,18Nato kralj David uđe u šator i stade pred Jahvom i pomoli se: "Tko sam ja, Gospode Jahve, i što je moj dom te si me doveo dovde?
2. Samuelova 7,19Pa i to je još premalo u tvojim očima, Gospode Jahve, te daješ svoja obećanja kući svoga sluge za daleku budućnost i gledaš na me kao na ugledna čovjeka!
2. Samuelova 7,20Ali što bi ti David još mogao kazati, kad ti sam poznaješ svoga slugu, Gospode Jahve!
2. Samuelova 7,21Radi svoje riječi i po svome srcu učinio si sve ovo veliko djelo, obznanivši ove veličajnosti.
2. Samuelova 7,22Zato si velik, Gospode Jahve; nema takvoga kakav si ti i nema Boga osim tebe, po svemu što smo ušima svojim čuli.
2. Samuelova 7,23Postoji li ijedan narod na zemlji kao tvoj izraelski narod radi kojega je Bog išao da ga izbavi sebi za narod da tako stečeš sebi ime velikim i strašnim čudesima, izgoneći krivobožačka plemena pred svojim narodom koji si otkupio iz Egipta?
2. Samuelova 7,24Tako si učinio svoj izraelski narod svojim narodom zauvijek, a ti si mu, Jahve, postao Bogom.
2. Samuelova 7,25Zato sada, Gospode Jahve, ispuni zauvijek obećanje koje si dao svome sluzi i njegovu domu i učini kako si obrekao.
2. Samuelova 7,26Neka se veliča tvoje ime zauvijek i neka se govori: Jahve nad vojskama jest Bog Izraelov, a dom sluge tvoga Davida neka stoji čvrsto pred tobom.
2. Samuelova 7,27Jer si ti, Jahve nad vojskama, Bože Izraelov, objavio svome sluzi ovo: `Ja ću ti podići dom.` Zato je tvoj sluga smogao hrabrosti da ti se pomoli ovom molitvom.
2. Samuelova 7,28Uistinu, Gospode Jahve, ti si Bog, tvoje su riječi istinite i ti daješ ovo lijepo obećanje svome sluzi.
2. Samuelova 7,29Udostoj se sada blagosloviti dom svoga sluge da ostane dovijeka pred tobom. Jer kad ti, Gospode Jahve, obrekneš i blagosloviš, kuća tvoga sluge bit će blagoslovljena zasvagda.
2. Samuelova 7,1No, dok kralj bijaše u svojoj kući i dok mu GOSPOD bijaše udesio jedan mir uokolo odstranjujući mu neprijatelje,
2. Samuelova 7,2kralj reče *proroku Natanu: ” Vidiš, ja sam smješten u jednoj kući od cedrovine, dok je *kovčeg Božji smješten u sred jednog satora od platna . “
2. Samuelova 7,3Natan reče kralju: ” Sve što ti imaš namjeru činiti, učini, jer GOSPOD je s tobom. “
2. Samuelova 7,4No, te noći, riječ GOSPODOVA bi upućena Natanu, ovim izrazom:
2. Samuelova 7,5” Idi reći mom sluzi Davidu: Ovako govori GOSPOD: Jesi li ti taj koji će mi sagraditi jednu Kuću da se ja smjestim u njoj?
2. Samuelova 7,6Jer, ja se nisam smještao u neku kuću od dana kad sam učinio da se uspnu iz Egipta sinovi Izraelovi pa sve do ovog dana: ja sam putovao pod jednim *Šatorom i zaklonu jednog *boravišta.
2. Samuelova 7,7Tijekom sveg tog vremena dok sam ja putovao sa svim sinovima Izraelovim, jesam li ja uputio bar samo jednu riječ nekom od glava Izraelovih koje sam postavio da napasaju Izrael moj narod, za reći: Zašto mi niste izgradili jednu kuću od cedrovine?
2. Samuelova 7,8Sada dakle, ti ćeš ovako govoriti mojem sluzi Davidu: Ovako govori GOSPOD, svemogući: Ja sam taj koji te uzeo s ispaše, iza stada, da postaneš glava Izraelu, narodu mom.
2. Samuelova 7,9Ja sam bio s tobom posvuda gdje si ti išao: ja sam uništio sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja sam ti stvorio jedno tako veliko ime kako su velika imena svjetska.
2. Samuelova 7,10Ja ću utvrditi jedno mjesto Izraelu mojem puku, ja ću ga posaditi i on će ostati na svom mjestu. On neće više drhtati i zločinci neće više započinjati tlačiti ga kao nekada,
2. Samuelova 7,11i kao od dana kad sam postavio sudce nad Izraelom mojim pukom. Ja sam ti dao mir odstranjujući neprijatelje tvoje. I GOSPOD ti oglašava da će ti GOSPOD načiniti jednu kuću .
2. Samuelova 7,12Kad se napune tvoji dani i ti budeš legao s očevima svojim, ja ću podići tvoje potomstvo poslije tebe, ono koje će biti izišlo iz tebe istog, i ja ću odlučno uspostaviti kraljevstvo njegovo .
2. Samuelova 7,13On je taj koji će sagraditi jednu Kuću za moje *Ime i ja ću za uvijek postaviti njegovo prijestolje kraljevsko.
2. Samuelova 7,14Ja ću biti za njega jedan otac i on će biti za mene jedan sin. Počini li jednu grješku, ja ću ga kazniti služeći se ljudima kao štapom i čovječanstvom za udariti ga .
2. Samuelova 7,15Ali, moja vjernost neće se udaljiti od njega, kao što sam odstranio Saula, kojeg sam odstranio pred tobom .
2. Samuelova 7,16Pred tobom, tvoja kuća i tvoje kraljevstvo bit će zauvijek postojani, tvoj tron zauvijek učvršćen. “
2. Samuelova 7,17 Natan govoriše prema svim tim riječima i prema svem tom viđenju.
2. Samuelova 7,18Kralj David se smjesti u nazočnost GOSPODOVU i izjavi: ” Tko sam ja, GOSPODE Bože, i što je kuća moja, da si me ti doveo dovde?
2. Samuelova 7,19A to još bijaše premalo u tvojim očima, GOSPODE Bože:
2. Samuelova 7,20ti si govorio također za kuću sluge svoga, za dugo vremena unaprijed.
2. Samuelova 7,21Hoće li to biti jedna uputa ljudska,
2. Samuelova 7,22Gospodine Bože: nema nikog ravnog tebi i nema drugog Boga, osim tebe, prema svemu onom što smo mi vlastitim ušima čuli.
2. Samuelova 7,23Ima li na zemlji samo jedan narod jednak Izraelu tvom puku, tom narodu koji je Bog išao otkupiti da bi ga učinio svojim narodom, dajući mu jedno ime i ispunjavajući za vas to veliko djelo i za tvoju zemlju strašne stvari, da li je i jedan narod usporediv tvojem narodu kojeg si ti iskupio iz Egipta, od tog naroda i od njegovih bogova?
2. Samuelova 7,24Ti si uspostavio Izrael pukom svojim za zauvijek ga učiniti narodom svojim, ti si postao njihov Bog.
2. Samuelova 7,25A sada, GOSPODE Bože, riječ koju si ti izgovorio o tvom sluzi i njegovoj kući, održi ju zauvijek i učini kako si rekao.
2. Samuelova 7,26Nek tvoje *Ime bude slavljeno zauvijek, i nek se kaze: ” GOSPOD, svemogući, Bog je nad Izraelom. I nek kuća tvog sluge Davida ostane trajno u tvojoj nazočnosti.
2. Samuelova 7,27 U stvari, ti si taj, GOSPODE svemogući, Bože Izraelov, koji je upozorio svog slugu govoreći: Ja ću ti podići jednu kuću. Evo zašto je tvoj sluga našao smjelosti uputiti tebi ovu molitvu.
2. Samuelova 7,28A sada Gospodine Bože, ti si Bog, tvoje riječ i su istina i ti si govorio o toj sreći sluzi svojem.
2. Samuelova 7,29Uzhtjedni sada blagosloviti kuću sluge svojeg, da bi zauvijek bila u nazočnosti tvojoj. Jer ti si taj, Gospodine Bože, koji je govorio, i tvojim blagoslovom kuća tvog sluge bit će blagoslovljena zauvijek.
2. Samuilova 7,1A kad car sjeđaše kod kuće svoje, i Gospod mu dade mir svuda unaokolo od svijeh neprijatelja njegovijeh,
2. Samuilova 7,2Reče car Natanu proroku: vidi, ja stojim u kući od kedrova drveta, a kovčeg Božji stoji pod zavjesima.
2. Samuilova 7,3A Natan reče caru: šta ti je god u srcu, idi, čini, jer je Gospod s tobom.
2. Samuilova 7,4Ali onu noć dođe riječ Gospodnja k Natanu govoreći:
2. Samuilova 7,5Idi i reci sluzi mojemu Davidu: ovako veli Gospod: ti li ćeš mi načiniti kuću da u njoj nastavam?
2. Samuilova 7,6Kad nijesam nastavao u kući od kad izvedoh sinove Izrailjeve iz Misira do danas, nego sam hodio u šatoru i u naslonu.
2. Samuilova 7,7Kuda sam god hodio sa svijem sinovima Izrailjevim, jesam li jednu riječ rekao kome od sudija Izrailjevijeh, kojima zapovijedah da pasu narod moj Izrailja, i kazao: zašto mi ne načinite kuće od kedra?
2. Samuilova 7,8Ovako dakle reci Davidu sluzi mojemu: ovako veli Gospod nad vojskama: ja te uzeh od tora, od ovaca, da budeš vođ narodu mojemu, Izrailju:
2. Samuilova 7,9I bjeh s tobom kuda si god hodio, i istrijebih sve neprijatelje tvoje ispred tebe, i stekoh ti ime veliko, kao što je ime velikijeh ljudi koji su na zemlji.
2. Samuilova 7,10I odrediću mjesto narodu svojemu Izrailju, i posadiću ga, te će nastavati u svom mjestu, i neće se više pretresati, niti će ih više mučiti nepravednici kao prije,
2. Samuilova 7,11I od onoga dana kad postavih sudije nad narodom svojim Izrailjem; i smiriću te od svijeh neprijatelja tvojih. Jošte ti javlja Gospod da će ti Gospod načiniti kuću.
2. Samuilova 7,12Kad se navrše dani tvoji, i počineš kod otaca svojih, podignuću sjeme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje, i utvrdiću carstvo njegovo.
2. Samuilova 7,13On će sazidati dom imenu mojemu, i utvrdiću prijesto carstva njegova dovijeka.
2. Samuilova 7,14Ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin: ako učini što zlo, karaću ga prutom ljudskim i udarcima sinova čovječijih.
2. Samuilova 7,15Ali milost moja neće se ukloniti od njega kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih ispred tebe.
2. Samuilova 7,16Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje dovijeka pred tobom, i prijesto će tvoj stajati dovijeka.
2. Samuilova 7,17Po svijem ovijem riječima i po svoj ovoj utvari kaza Natan Davidu.
2. Samuilova 7,18Tada dođe car David i stade pred Gospodom, i reče: ko sam ja, Gospode, Gospode, i šta je moj dom, te si me doveo dovde?
2. Samuilova 7,19Pa i to ti se još čini malo, Gospode, Gospode, nego si govorio i za dom sluge svojega na dugo vremena. Je li to zakon čovječji, Gospode, Gospode!
2. Samuilova 7,20Ali šta će jošte David da ti govori? ta ti znaš slugu svojega, Gospode, Gospode!
2. Samuilova 7,21Radi riječi svoje i po srcu svojemu učinio si sve ove velike stvari obznanjujući ih sluzi svojemu.
2. Samuilova 7,22Zato si velik, Gospode Bože, nema takoga kakav si ti; i nema Boga osim tebe, po svemu što čusmo svojim ušima.
2. Samuilova 7,23Jer koji je narod na zemlji kao tvoj narod Izrailj? kojega je radi Bog išao da ga iskupi da mu bude narod i da steče sebi ime i da vam učini velika i strašna djela u zemlji tvojoj, pred narodom tvojim, koji si iskupio sebi iz Misira, od naroda i bogova njihovijeh.
2. Samuilova 7,24Jer si utvrdio sebi narod svoj Izrailja da ti bude narod dovijeka; a ti si im, Gospode, Bog.
2. Samuilova 7,25I tako, Gospode Bože, riječ koju si obrekao sluzi svojemu i domu njegovu, potvrdi zasvagda, i učini kako si rekao.
2. Samuilova 7,26Neka se veliča ime tvoje do vijeka, da se govori: Gospod je nad vojskama Bog nad Izrailjem; i dom sluge tvojega Davida neka stoji tvrdo pred tobom.
2. Samuilova 7,27Jer si ti, Gospode nad vojskama, Bože Izrailjev, javio sluzi svojemu govoreći: dom ću sazidati tebi. Zato sluga tvoj nađe u srcu svojem da ti se pomoli ovom molitvom.
2. Samuilova 7,28Tako, Gospode, Gospode, ti si Bog, i riječi su tvoje istina; ti si ovo dobro obrekao sluzi svojemu.
2. Samuilova 7,29Budi dakle voljan i blagoslovi dom sluge svojega da bude dovijeka pred tobom; jer si ti Gospode, rekao, i tvojim će blagoslovom biti blagosloven dom sluge tvojega dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje