Tražilica


Brojevi 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 7,1Kada je Mojsije bio dovršio i podigao sveto prebivalište i kad ga je bio pomazao i posvetio sa svim posuđem njegovim, kad je bio pomazao i posvetio i žrtvenik sa svim posuđem njegovim.
Brojevi 7,2Tada donesoše darove knezovi sinova Izraelovih, poglavari pojedinih porodica, to jest knezovi nad plemenima, koji su bili ispitivali brojenje.
Brojevi 7,3Dovedoše kao prilog za Gospoda šest kola pokrivenih i dvanaest volova. Na dva kneza dođoše po jedna kola i na svakoga pa jedan vol. Dovedoše ih pred sveto prebivalište.
Brojevi 7,4Tada zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 7,5"Uzmi to od njih. To treba za opravljanje radova na Šatoru sastanka. Razdijeli to Levitima, svakomu prema službi njegovoj."
Brojevi 7,6I uze Mojsije kola i volove i predade ih Levitima.
Brojevi 7,7Dvoja kola i četiri vola predade sinovima Geršonovim prema službi njihovoj.
Brojevi 7,8Četvora kola i osam volova predade sinovima Merarijevim prema službi njihovoj, što su je imali učiniti pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
Brojevi 7,9Sinovima Kohatovim ne dade ništa, jer im je posao bio opraviti svete stvari, što su ih morali nositi na ramenu.
Brojevi 7,10Onda donesoše knezovi darove sa posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan, i tako staviše knezovi priloge svoje pred žrtvenik.
Brojevi 7,11Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Svaki dan ima jedan od knezova donijeti prilog svoj za posvetu žrtvenika,"
Brojevi 7,12Prvi dan donese prilog svoj Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina.
Brojevi 7,13Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,
Brojevi 7,14Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,15Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,16Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,17Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Nahšona, sina Aminadabova,
Brojevi 7,18Drugi dan darova Netanel, sin Zuarov, knez Isakara.
Brojevi 7,19On donese kao prilog: zdjelu srebrnu, sto i trideset šekela tešku, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prilog,
Brojevi 7,20Posudicu, deset zlatnih šekela vrijednu, punu kada,
Brojevi 7,21Junca, ovna, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,22Jarca za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,23Dva vola, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Netanela, sina Zuarova.
Brojevi 7,24Treći dan darova knez sinova Zebulunovih, Eliab, sin Helonov.
Brojevi 7,25Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,
Brojevi 7,26Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,27Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,28Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,29Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Eliaba, sina Helonova.
Brojevi 7,30"Četvrti dan darova knez sinova Rubenovih, Elisur, sin Šedeurov,
Brojevi 7,31Prilog njegov bio je: "zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem za Prinos,
Brojevi 7,32Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,33Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,34Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,35Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Elisura, sina Šedeurova.
Brojevi 7,36Peti dan darova knez sinova Simeonovih, Šelumiel, sin Surišadajev.
Brojevi 7,37Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem za prinos,
Brojevi 7,38Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,39Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,40Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,41Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Šelumiela, sina Surišadajeva.
Brojevi 7,42Šesti dan darova knez sinova Gadovih, Eliasaf, sin Deuelov.
Brojevi 7,43Prilog njegov bio je: "zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bib umiješeno s uljem, za prinos,
Brojevi 7,44Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,45Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,46Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,47Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Eliasafa, sina Deuelova.
Brojevi 7,48Sedmi dan darova knez sinova Efraimovih, Elišama, sin Amihudov.
Brojevi 7,49Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,
Brojevi 7,50Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,51Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,52Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,53Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Elišame, sina Amihudova.
Brojevi 7,54Osmi dan darova knez sinova Manasehovih, Gamaliel, sin Pedahsurov.
Brojevi 7,55Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,
Brojevi 7,56Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,57Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,58Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,59Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Gamaliela, sina Pedahsurova.
Brojevi 7,60Deveti dan darova knez sinova Benjaminovih, Abidan, sin Gideonov.
Brojevi 7,61Prilog njegov bio je: "zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,
Brojevi 7,62Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,63Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,64Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,65Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu, To je bio prilog Abidana, sina Gideonova.
Brojevi 7,66Deseti dan darova knez sinova Danovih, Ahiezer, sin Amišadajev.
Brojevi 7,67Prilog njegov bio je: "zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,
Brojevi 7,68Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,69Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,70Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,71Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Ahiezera, sina Amišadajeva.
Brojevi 7,72Jedanaesti dan darova knez sinova Ašerovih, Pagiel, sin Okranov.
Brojevi 7,73Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,
Brojevi 7,74Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,75Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,76Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,77Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Pagiela, sina Okranova.
Brojevi 7,78Dvanaesti dan darova knez sinova Naftalijevih, Ahira, sin Enanov.
Brojevi 7,79Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,
Brojevi 7,80Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
Brojevi 7,81Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
Brojevi 7,82Jarac za žrtvu radi grijeha,
Brojevi 7,83Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Ahire, sina Enanova.
Brojevi 7,84To su bili prilozi knezova izraelskih za posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan: "dvanaest zdjela srebrnih, dvanaest kotlića srebrnih, dvanaest posudica zlatnih,
Brojevi 7,85Svaka zdjela srebrna sto i trideset šekela teška, svaki kotlić sedamdeset šekela težak. Sve srebro tih posuda iznosilo je dvije tisuće i četiri stotine šekela po težini u Svetištu.
Brojevi 7,86Nadalje dvanaest posudica zlatnih punih kada, svaka posudica deset šekela teška po težini u Svetištu. Sve zlato tih posudica iznosilo je sto i dvadeset šekela.
Brojevi 7,87Ukupni broj životinja za žrtvu paljenicu iznosio je dvanaest junaca, uz to dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s prinosom svojim, nadalje dvanaest jaraca za žrtvu radi grijeha.
Brojevi 7,88Ukupni broj životinja za žrtvu mirotvornu iznosio je dvadeset i četiri vola, šesnaest ovnova, šesnaest jaraca i šesnaest janjaca. To su bili prilozi za posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan.
Brojevi 7,89Kad je Mojsije išao u Šator sastanka, da razgovara s njim, čuo bi glas gdje mu govori s pomirilišta, što se nalazi na kovčegu zakona, s prostora između obadva kerubina. Tako je on razgovarao s njim.
Brojevi 7,1 U onaj dan kad Mojsije završi podizanje Prebivališta i kad ga pomaza i posveti sa svim njegovim posuđem, a tako i žrtvenik sa svim njegovim priborom,
Brojevi 7,2pristupe glavari izraelski, starješine njihovih pradjedovskih domova, to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje,
Brojevi 7,3i dovedu svoje prinose pred Jahvu: šestora teretna kola i dvanaest volova - jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakoga pojedinoga. Dovedu ih pred Prebivalište.
Brojevi 7,4Tada Jahve progovori Mojsiju:
Brojevi 7,5"Primi to od njih za upotrebu pri službi u Šatoru sastanka; onda to podaj svakome levitu prema njegovoj službi.
Brojevi 7,6Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima.
Brojevi 7,7Dvoja kola i četiri vola dade Geršonovcima prema njihovoj službi,
Brojevi 7,8a četvera kola i osam volova dade Merarijevcima prema njihovoj službi pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
Brojevi 7,9Kehatovcima nije dao ništa, jer je njihova zadaća bila nositi posvećene predmete na ramenima.
Brojevi 7,10Tada glavari prinesu prinos za posvetu žrtvenika na dan njegova pomazanja. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred žrtvenik,
Brojevi 7,11Jahve progovori Mojsiju: "Svakoga dana neka po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika!
Brojevi 7,12Prvoga dana donese svoj prinos Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina.
Brojevi 7,13Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; jedno i drugo bijaše napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu.
Brojevi 7,14Onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
Brojevi 7,15jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,16jedan jarac za žrtvu okajnicu,
Brojevi 7,17a za žrtvu pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Nahšona, Aminadabova sina.
Brojevi 7,18Drugoga dana donese svoj prinos Netanel, sin Suarov, glavar Jisakarovaca.
Brojevi 7,19Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu tešku sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
Brojevi 7,20onda jednu zlatnu posudicu od deset šekela punu tamjana;
Brojevi 7,21jednog junca, jednoga ovna, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,22jednog jarca za okajnicu,
Brojevi 7,23a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Netanela, Suarova sina.
Brojevi 7,24Trećega dana donese svoj prinos glavar Zebulunovaca, Eliab, sin Helonov.
Brojevi 7,25Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
Brojevi 7,26jedna zlatna posudica puna tamjana;
Brojevi 7,27jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,28jedan jarac za okajnicu,
Brojevi 7,29a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Eliaba, Helonova sina.
Brojevi 7,30Četvrtog dana donese svoj prinos glavar Rubenovaca, Elisur, sin Šedeurov.
Brojevi 7,31Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
Brojevi 7,32onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
Brojevi 7,33jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,34jedan jarac za okajnicu,
Brojevi 7,35a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elisura, Šedeurova sina.
Brojevi 7,36Petoga dana donese svoj prinos glavar Šimunovaca, Šelumiel, sim Surišadajev.
Brojevi 7,37Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
Brojevi 7,38onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
Brojevi 7,39jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,40jedan jarac za okajnicu,
Brojevi 7,41a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Šelumiela, Surišadajeva sina.
Brojevi 7,42Šestoga dana donese svoj prinos glavar Gadovaca, Elijasaf, sin Deuelov.
Brojevi 7,43Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
Brojevi 7,44onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
Brojevi 7,45jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,46jedan jarac za okajnicu,
Brojevi 7,47a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elijasafa, Deuelova sina.
Brojevi 7,48Sedmoga dana donese svoj prinos glavar Efrajimovaca, Elišama, sin Amihudov.
Brojevi 7,49Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
Brojevi 7,50onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
Brojevi 7,51jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu,
Brojevi 7,52jedan jarac za okajnicu,
Brojevi 7,53a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elišama, Amihudova sina.
Brojevi 7,54Osmoga dana donese svoj prinos glavar Manašeovaca, Gamliel, sin Pedahsurov.
Brojevi 7,55Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
Brojevi 7,56onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
Brojevi 7,57jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,58jedan jarac za okajnicu,
Brojevi 7,59a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Gamliela, Pedahsurova sina.
Brojevi 7,60Devetoga dana donese svoj prinos glavar Benjaminovaca, Abidan, sin Gidonijev.
Brojevi 7,61Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
Brojevi 7,62onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana,
Brojevi 7,63jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,64jedan jarac za okajnicu,
Brojevi 7,65a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Abidana, Gidonijeva sina.
Brojevi 7,66Desetoga dana donese svoj prinos glavar Danovaca, Ahiezer, sin Amišadajev.
Brojevi 7,67Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prikaznicu;
Brojevi 7,68onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
Brojevi 7,69jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,70jedan jarac za okajnicu,
Brojevi 7,71a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahiezera, Amišadajeva sina.
Brojevi 7,72Jedanaestoga dana donese svoj prinos glavar Ašerovaca, Pagiel, sin Okranov.
Brojevi 7,73Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
Brojevi 7,74onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
Brojevi 7,75jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,76jedan jarac za okajnicu,
Brojevi 7,77a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Pagiela, Okranova sina.
Brojevi 7,78Dvanaestoga dana donese svoj prinos glavar Naftalijevaca, Ahira, sin Enanov.
Brojevi 7,79Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
Brojevi 7,80onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
Brojevi 7,81jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
Brojevi 7,82jedan jarac za okajnicu,
Brojevi 7,83a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahire, Enanova sina.
Brojevi 7,84To su bili prinosi glavara izraelskih za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotlića i dvanaest zlatnih posudica.
Brojevi 7,85Svaka srebrna zdjela težila je sto trideset šekela; svaki kotlić sedamdeset šekela. Svega srebra u posuđu bilo je dvije tisuće i četiri stotine hramskih šekela.
Brojevi 7,86Zlatnih posudica punih tamjana bilo je dvanaest, svaka posudica težila je deset hramskih šekela. Sve zlato u posudicama težilo je sto dvadeset šekela.
Brojevi 7,87Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s njihovim prinosima. Za okajnicu dvanaest jaraca.
Brojevi 7,88Sve stoke za pričesnicu: dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset kozlića i šezdeset janjaca od godine dana. To je bio prinos za posvetu žrtvenika pošto bijaše pomazan.
Brojevi 7,89Kad bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da razgovara s Njim, slušao bi glas kako mu govori ozgo s Pomirilišta što je bilo na Kovčegu svjedočanstva, među dva kerubina. Tada bi mu govorio.
Brojevi 7,1Dana kad Mojsije završi podizanje *boravišta, on ga *pomaza i posveti ga sa svim njegovim priborom, kao i *oltar i sav njegov pribor; on mu učini pomazanje i posvećenje .
Brojevi 7,2Odgovorni Izraelovi, glave svaki svojem plemenu, donesoše svoje poklone. Bijahu to dužnosnici plemenski, oni koji bijahu ravnali popisivanjem.
Brojevi 7,3Oni donesoše svoje milodare pred GOSPODA: šest pokrivenih kola i dvanaest volova; jedna kola za dva poglavara i jednog vola za svakog; oni ih primaknuše pred boravište.
Brojevi 7,4GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 7,5`Primi darove koje ti donesu; oni će biti korišteni za radove *šatora susretanja. Ti ćeš ih predati *levitima, svakom prema potrebi njegove službe.
Brojevi 7,6Mojsije primi kola i volove i predade ih levitima.
Brojevi 7,7On dade dvoja kola i četiri vola sinovima Geršonovim prema potrebama njihove službe.
Brojevi 7,8A četvero drugih kola, s osam volova, on ih dade, po posredovanju svećenika Itamara, sina Aaronovog, sinovima Merarijevim prema potrebama njihove službe.
Brojevi 7,9On ih ne dade sinovima Kehatovim jer služba koju oni obavljahu bijaše nositi svete stvari na svojim plećima .
Brojevi 7,10Glavari donesoše poklone za posvećenje *oltara onog dana kad mu učiniše *pomazanje. Poglavari donesoše svoje darove pred oltar.
Brojevi 7,11GOSPOD reče Mojsiju: `Nek poglavari, po jedan dnevno, donose svoje poklone kao žrtvu za posvećenje oltara.`
Brojevi 7,12Bijaše to Nahšon, sin Aminadabov iz plemena Juda, koji donese svoj poklon prvog dana.
Brojevi 7,13Njegov s poklon sastojao od: jednog srebrenog pladnja težine 130 sikala, jednu srebrenu posudu od 70 sikala - u siklima iz *svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem kao žrtvu;
Brojevi 7,14jedan zlatnu kupu od deset sikla, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,15jednog bika, jednog ovna, jedno janje od godinu dana za holokaust;
Brojevi 7,16jednog jarca za žrtvovanje za grijeh;
Brojevi 7,17i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bijaše dar Nahšona, sina Aminadavovog.
Brojevi 7,18Drugog dana, Netanel, sin Suraov, poglavar Isakara, donese svoj dar.
Brojevi 7,19On donese svoj dar koji se sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
Brojevi 7,20jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,21jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,22jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,23i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana.
Brojevi 7,24Takav bi milodar Netanela, sina Suarovog. Trećeg dana, to bi poglavar sinova Zabulonovih, Eliab, sin Helonov.
Brojevi 7,25Njegov se dar sastojao od: jednog srebrnog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
Brojevi 7,26jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,27jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,28jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,29i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Eliaba, sina Helonovog.
Brojevi 7,30Četvrtog dana, to bi poglavar sinova Rubenovih, Elisur, sin Šedeorov.
Brojevi 7,31Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
Brojevi 7,32jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,33jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,34jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,35i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Elisura, sina Šedeurovog.
Brojevi 7,36Petog dana, to bi poglavar sinova Šimunovih, Šelumiel, sin Surišadaja.
Brojevi 7,37Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamješenim uljem za ponudu;
Brojevi 7,38jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,39jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,40jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,41i za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pez jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Šelumiela, sina Surišadajeva.
Brojevi 7,42Šestog dana to bi poglavar sinova Gadovih, Eliazaf, sin Deuelov.
Brojevi 7,43Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
Brojevi 7,44jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,45jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,46jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,47i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Eliazafa, sina Deuelovog .
Brojevi 7,48Sedmog dana, to bi poglavar sinova Efraimovih, Elišama, sin Amihudov.
Brojevi 7,49Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
Brojevi 7,50jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,51jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,52jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,53i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Elišama, sina Aminhudovog.
Brojevi 7,54Osmog dana, to bi poglavar sinova Manaseovih, Gameliel, sin Pedahsurov.
Brojevi 7,55Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješenim uljem za ponudu;
Brojevi 7,56jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,57jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,58jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,59i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Gameliela, sina Pedahsurovog.
Brojevi 7,60Devetog dana, to bi poglavar sinova Benjaminovih, Avidan, sin Gideonov.
Brojevi 7,61Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
Brojevi 7,62jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,63jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,64jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,65i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Avidana, sina Gideonovog.
Brojevi 7,66Desetog dana, to bi poglavar sinova Danovih, Ahiezer, sin Amišadajev.
Brojevi 7,67Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrne zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
Brojevi 7,68jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,69jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,70jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,71i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Ahiezera, sina Amišadajeva.
Brojevi 7,72Jedanaestog dana, to bi poglavar sinova Ašerovih, Paguiel, sin Okranov.
Brojevi 7,73Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom za-miješenim uljem za ponudu;
Brojevi 7,74jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,75jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,76jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,77i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Paguiela, sina Okranovog.
Brojevi 7,78Dvanaestog dana, to bi poglavar sinova Neftalijevih, Ahira, sin Einanov.
Brojevi 7,79Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
Brojevi 7,80jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
Brojevi 7,81jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
Brojevi 7,82jednog jarca za žrtvu za grijeh;
Brojevi 7,83i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Ahira, sina Einanovog.
Brojevi 7,84Takva bi žrtva poglavara Izraelovih za posvećenje oltara onog dana kad bi pomazanje: dvanaest pladnjeva od srebra, dvanaest srebrenih zdjela, dvanaest zlatnih pehara.
Brojevi 7,85Svaki je pladanj težio 13 sikala a svaka zdjela 70 sikala.
Brojevi 7,86Ti su predmeti iznosili ukupno 2.400 sikala srebra, u siklima iz svetišta. Pehari su ukupno težili 120 sikala zlata.
Brojevi 7,87Krupna stoka namijenjena holokaustu podrazumijevala je ukupno dvanaest volova, dvanaest ovnova i dvanaest janjaca od jedne godine, s propisanim darovima; i dvanaest jaraca za žrtvu za grijeh.
Brojevi 7,88Krupna stoka namijenjena žrtvi mira podrazumijevala je ukupno 24 vola, 60 ovnova, 60 jaraca i 60 janjaca od godinu dana. Takva bi žrtva za posvećenje oltara poslije čega je obavljano pomazanje.
Brojevi 7,89Kad je Mojsije ulazio u *šator susretanja razgovarati s GOSPODOM, on je slušao glas koji mu je govorio iznad poklopca, između dvaju *kerubina - poklopac bijaše na Kovčegu isprave. I on govoraše .
4. Mojsijeva 7,1I onaj dan kad Mojsije svrši i podiže šator, i kad ga pomaza i osveti sa svijem posuđem njegovijem i oltar sa svijem posuđem njegovijem, kad pomaza i osveti,
4. Mojsijeva 7,2Donesoše knezovi Izrailjevi, starješine u domovima otaca svojih, knezovi nad plemenima i poglavari od onijeh koji biše izbrojeni,
4. Mojsijeva 7,3Donesoše prilog svoj pred Gospoda, šestora kola pokrivena i dvanaest volova, jedna kola dva kneza i po jednoga vola svaki, i donesoše pred šator.
4. Mojsijeva 7,4A Gospod reče Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 7,5Uzmi to od njih da bude za službu u šatoru od sastanka, i podaj Levitima, svakomu prema službi njegovoj.
4. Mojsijeva 7,6I uze Mojsije kola i volove, i dade ih Levitima.
4. Mojsijeva 7,7Dvoja kola i četiri vola dade sinovima Girsonovijem prema službi njihovoj.
4. Mojsijeva 7,8A ostala četvora kola i osam volova dade sinovima Merarijevim prema službi njihovoj pod upravom Itamara sina Arona sveštenika.
4. Mojsijeva 7,9A sinovima Katovijem ne dade ništa, jer im posao bijaše služiti svetinji, i nošahu na ramenima.
4. Mojsijeva 7,10I donesoše knezovi da se posveti oltar kad bi pomazan, donesoše knezovi priloge svoje pred oltar.
4. Mojsijeva 7,11A Gospod reče Mojsiju: jedan knez u jedan dan a drugi knez u drugi dan neka donose svoje priloge da se posveti oltar.
4. Mojsijeva 7,12I prvi dan donese prilog svoj Nason sin Aminadavov od plemena Judina;
4. Mojsijeva 7,13A prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom; a oboje puno brašna bijeloga pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,14Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
4. Mojsijeva 7,15Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,16Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,17A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Nasona sina Aminadavova.
4. Mojsijeva 7,18Drugi dan donese Natanilo sin Sogarov, knez plemena Isaharova,
4. Mojsijeva 7,19Donese prilog svoj: jednu zdjelu srebrnu od sto i trideset sikala, jednu čašu srebrnu od sedamdeset sikala po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,20Jednu kadionica zlatnu od deset sikala, puna kada;
4. Mojsijeva 7,21Jedno tele, jednoga ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,22Jednoga jarca za grijeh;
4. Mojsijeva 7,23A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Natanaila sina Sogarova.
4. Mojsijeva 7,24Treći dan donese knez sinova Zavulonovijeh, Elijav sin Helonov;
4. Mojsijeva 7,25Njegov prilog bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,26Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
4. Mojsijeva 7,27Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,28Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,29A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elijava sina Helonova.
4. Mojsijeva 7,30Četvrti dan donese knez sinova Ruvimovijeh Elisur sin Sedijurov;
4. Mojsijeva 7,31Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, a oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,32Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
4. Mojsijeva 7,33Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,34Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,35A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisura sina Sedijurova.
4. Mojsijeva 7,36Peti dan donese knez sinova Simeunovijeh Salamilo sin Surisadajev;
4. Mojsijeva 7,37Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,38Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
4. Mojsijeva 7,39Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,40Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,41A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Salamila sina Surisadajeva.
4. Mojsijeva 7,42Šesti dan donese knez sinova Gadovijeh Elisaf sin Raguilov;
4. Mojsijeva 7,43Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, a oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,44Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
4. Mojsijeva 7,45Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,46Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,47A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisafa sina Raguilova.
4. Mojsijeva 7,48Sedmi dan donese knez sinova Jefremovijeh Elisama sin Emijudov;
4. Mojsijeva 7,49Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,50Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
4. Mojsijeva 7,51Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,52Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,53A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisame sina Emijudova.
4. Mojsijeva 7,54Osmi dan donese knez sinova Manasijinih Gamalilo sin Fadasurov;
4. Mojsijeva 7,55Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,56Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
4. Mojsijeva 7,57Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,58Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,59A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Gamalila sina Fadasurova.
4. Mojsijeva 7,60Deveti dan donese knez sinova Venijaminovih Avidan sin Gadeonijev;
4. Mojsijeva 7,61Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,62Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
4. Mojsijeva 7,63Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,64Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,65A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Avidana sina Gadeonijeva.
4. Mojsijeva 7,66Deseti dan donese knez sinova Danovijeh Ahijezer sin Amisadajev;
4. Mojsijeva 7,67Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,68Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
4. Mojsijeva 7,69Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,70Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,71A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahijezera sina Amisadajeva.
4. Mojsijeva 7,72Jedanaesti dan donese knez sinova Asirovijeh Fagailo sin Ehranov;
4. Mojsijeva 7,73Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,74Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
4. Mojsijeva 7,75Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,76Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,77A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Fagaila sina Ehranova.
4. Mojsijeva 7,78Dvanaesti dan donese knez sinova Neftalimovijeh Ahirej sin Enanov;
4. Mojsijeva 7,79Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
4. Mojsijeva 7,80Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
4. Mojsijeva 7,81Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
4. Mojsijeva 7,82Jedan jarac za grijeh;
4. Mojsijeva 7,83A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahireja sina Enanova.
4. Mojsijeva 7,84To je prilog od knezova Izrailjevijeh da se posveti oltar pošto bi pomazan: dvanaest zdjela srebrnijeh, dvanaest čaša srebrnijeh, dvanaest kadionica zlatnijeh;
4. Mojsijeva 7,85Svaka zdjela srebrna od sto i trideset sikala, i svaka čaša od sedamdeset sikala; svega srebra u tijem sudovima dvije tisuće i četiri stotine sikala, po siklu svetom;
4. Mojsijeva 7,86Dvanaest kadionica zlatnijeh punijeh kada, svaka kadionica od deset sikala, po siklu svetom; svega zlata u kadionicama sto i dvadeset sikala;
4. Mojsijeva 7,87Svega stoke za žrtvu paljenicu dvanaest telaca, dvanaest ovnova, dvanaest jaganjaca od godine s darom svojim, i jaraca dvanaest za grijeh;
4. Mojsijeva 7,88A svega stoke za žrtvu zahvalnu dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca, šezdeset jaganjaca od godine. To je prilog da se posveti oltar, pošto bi pomazan.
4. Mojsijeva 7,89I kad Mojsije ulažaše u šator od sastanka da govori pred Bogom, tada čujaše glas gdje mu govori sa zaklopca što bješe na kovčegu od svjedočanstva između dva heruvima; i govoraše mu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje