Tražilica


Daniel 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 6,1Svidjelo se Dariju da postavi nad kraljevstvom sto i dvadeset satrapa, koji su se imali razdijeliti nad svim kraljevstvom,
Daniel 6,2I nad njima tri vrhovna predstojnika, kojima je pripadao i Daniel. Ovima su satrapi imali polagati račune, da ne bi kralj trpio štete u porezu.
Daniel 6,3Daniel se je odlikovao iznad drugih vrhovnih činovnika i satrapa, jer je u njemu djelovao viši duh. Kralj je pomišljao na to, da ga postavi nad svim kraljevstvom svojim.
Daniel 6,4Tada su vrhovni činovnici i satrapi gledali da nađu kakavgod povod tužbi proti Danielu u njegovoj službi. Ali nijesu mogli otkriti nikakva povoda ni pogrješke, jer je bio vjeran, i nije mu se mogla dokazati nikakva krivnja ili mana.
Daniel 6,5Tada su rekli oni ljudi: "Nećemo naći na tome Danielu nikakva povoda tužbi, osim ako ga ne nađemo na njemu zbog zakona Boga njegova."
Daniel 6,6Zato navali na kralja oni vrhovni činovnici i satrapi i rekoše mu: "kralju Darije, da si živ dovijeka!
Daniel 6,7Svi vrhovni činovnici u kraljevstvu, predstojnici i satrapi, savjetnici i zapovjednici složni su u tom, da se izda kraljevska naredba i postavi oštra zabrana, po kojoj svaki, koji za trideset dana upravi koju molbu na bilo kojega boga ili čovjeka osim na tebe, kralju, ima se baciti u jamu lavovsku.
Daniel 6,8Dakle, kralju, potvrdi taj zaključak i potpiši pismo, da se ne može promijeniti po neporecivom zakonu medijskoperzijskom!"
Daniel 6,9Nato potpisa kralj Darije pismo sa zabranom.
Daniel 6,10Kad je Daniel čuo, da je pismo potpisano, otide u svoju kuću, gdje je u svojoj gornjoj sobi imao otvore prozora naprema Jerusalemu. Tri puta na dan padao je na koljena svoja, obavljao je molitvu svoju i slavio Boga svojega, kao što je bio činio i prije.
Daniel 6,11Jednoga dana pohitješe oni ljudi ovamo i nađoše Daniela, kako se je molio i vapio Bogu svojemu.
Daniel 6,12I otidoše kralju i upitaše za kraljevsku zabranu: "Nijesi li potpisao zabranu, po kojoj svaki, koji za trideset dana upravi kojugod molbu na bilo kojega boga ili čovjeka osim na tebe, kralju, ima se baciti u jamu lavovsku?" Kralj odgovori: "Tako je po neporecivom zakonu medijskoperzijskom."
Daniel 6,13Tada oni odgovoriše kralju: "Daniel, jedan od judejskih zarobljenika, ne mari za te, kralju, ni za zabranu, koju si potpisao, nego obavlja tri puta na dan svoju molitvu."
Daniel 6,14Kad je kralj to čuo, ožalosti se vrlo i pomisli na to, kako bi izbavio Daniela. Trudio se do zalaska sunca, da ga oslobodi.
Daniel 6,15Ali navališe oni ljudi na kralja i rekoše kralju: "Pomisli, kralju, da ima zakon medijskoperzijski, po kojem se svaka zabrana i zapovijed, koju je izdao kralj, ne mijenja!"
Daniel 6,16Tada dade kralj zapovijed. I dovedoše Daniela i baciše ga u jamu lavovsku. Kralj reče još Danielu: "Bog tvoj, kojemu tako postojano služiš, neka te izbavi!"
Daniel 6,17Tada donesoše kamen i metnuše ga jami na otvor. Kralj ga zapečati svojim prstenom i prstenima svojih velikaša, da se ne mogne ništa poduzeti proti Danielu.
Daniel 6,18Potom se povuče kralj u svoju palaču i provede noć u postu i ne dopusti, da mu se unesu jela, ali ipak ga ostavi san.
Daniel 6,19Rano ujutro, čim se razdanilo, ustade kralj i otide brže k jami lavovskoj.
Daniel 6,20Kad se približi k jami, viknu Daniela žalosnim glasom. Kralj reče Danielu: "Daniele, slugo Boga živoga, je li te Bog tvoj, kojemu tako postojano služiš, mogao izbaviti od lavova?"
Daniel 6,21Daniel odgovori kralju: "Kralju, da si živ dovijeka!
Daniel 6,22Bog moj poslao je anđela svojega. On je zatvorio čeljust lavovima. Oni mi nijesu ništa naudili, jer sam bio nađen pred njim nedužan. I proti tebi, kralju, nijesam učinio nikakve nepravde."
Daniel 6,23Tada se kralj vrlo obradova i zapovjedi, da izvade Daniela iz jame. Kad su bili izvadili Daniela iz jame, ne nađoše ni najmanje ozljede na njemu, jer se je bio pouzdao u Boga svojega.
Daniel 6,24A one ljude, koji su bili optužili Daniela, dovedoše na zapovijed kraljevu i baciše ih u jamu lavovsku s djecom njihovom i sa ženama njihovim. Prije nego su bili došli na dno jami, navališe lavovi na njih i potrše im sve kosti.
Daniel 6,25Potom izdade kralj Darije svima narodima, plemenima i jezicima, što stanuju po svoj zemlji, ovo pismo: "Sreća vam sve veća i veća!
Daniel 6,26Ovim izlazi od mene zapovijed, da se u svem području vlasti moje ima svaki bojati i strašiti Boga Danielova, jer je on Bog živi, koji ostaje dovijeka. Kraljevstvo se njegovo ne ukida nikada, i vlast njegova nema kraja.
Daniel 6,27On izbavlja i spasava, čini znake i čudesa na nebu i na zemlji. On je izbavio Daniela od sile lavova."
Daniel 6,28Danielu je bilo dobro za kraljevanja Darijeva kao i za perzijskoga kralja Kira.
Daniel 6,1 A Darije Medijac preuze kraljevstvo, star već šezdeset i dvije godine.
Daniel 6,2Svidjelo se Dariju da postavi nad svojim kraljevstvom stotinu i dvadeset satrapa da budu nad svim kraljevstvom.
Daniel 6,3Njima na čelo stavi tri pročelnika - Daniel bijaše jedan od njih - kojima će satrapi polagati račun da se ne bi dosađivalo kralju.
Daniel 6,4Daniel se toliko isticaše svojim izvanrednim duhom iznad pročelnika i satrapa te kralj mišljaše da ga postavi nad svim kraljevstvom.
Daniel 6,5Tada pročelnici i satrapi stadoše tražiti povod, štogod oko državne uprave, zbog čega bi mogli optužiti Daniela; ali ne mogoše na njemu naći ništa takvo, ništa zbog čega bi ga prekorili, jer bijaše vjeran, na njemu ni nemara ni ogrešenja.
Daniel 6,6Ti ljudi rekoše tada: "Nećemo naći nikakva povoda protiv Daniela, osim da nađemo nešto protiv njega u zakonu njegova Boga.
Daniel 6,7Tada pročelnici i satrapi navališe na kralja te mu rekoše: "O kralju Darije, živ bio dovijeka!
Daniel 6,8Svi pročelnici kraljevstva, predstojnici i satrapi, savjetnici i namjesnici složiše se u tome da bi trebalo da kralj izda naredbu i zabranu: svaki onaj koji bi u roku od trideset dana upravio molbu bilo na kojega boga ili čovjeka, osim na tebe, o kralju, bit će bačen u lavsku jamu.
Daniel 6,9O kralju, potvrdi tu zabranu i potpiši naredbu da bude neopoziva prema nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu!
Daniel 6,10Nato kralj Darije potpisa pismo i zabranu.
Daniel 6,11Saznavši Daniel da je spis potpisan, otiđe u svoju kuću. Prozori gornje sobe bijahu otvoreni prema Jeruzalemu. Tu je on tri puta na dan padao na koljena blagoslivljajući, moleći i hvaleći Boga, kako je uvijek činio.
Daniel 6,12Oni ljudi nahrupiše i nađoše Daniela gdje moli i zaziva svoga Boga.
Daniel 6,13Tada odoše i pred kraljem se pozvaše na kraljevsku zabranu: "Zar ti nisi potpisao zabranu prema kojoj će svaki onaj koji bi u vremenu od trideset dana upravio molbu na nekoga boga ili čovjeka, osim na tebe, o kralju, biti bačen u lavsku jamu?" Kralj odgovori: "Tako je odlučeno po nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu.
Daniel 6,14Tada rekoše kralju: "Daniel, onaj od izgnanika judejskih, ne mari za tebe, o kralju, ni za tvoju zabranu koju si potpisao: tri puta na dan obavlja svoju molitvu.
Daniel 6,15Čuvši te riječi, kralj se vrlo ražalosti i odluči spasiti Daniela. Sve do sunčeva zalaza nastojaše da ga spasi.
Daniel 6,16Ali oni ljudi navališe na kralja govoreći: "Znaj, o kralju, da prema medijsko-perzijskom zakonu nijedna kraljevska zabrana ili odluka ne može biti opozvana!
Daniel 6,17Tada kralj naredi da dovedu Daniela i da ga bace u lavsku jamu. Kralj reče Danielu: "Bog tvoj, kome tako postojano služiš, neka te izbavi.
Daniel 6,18Donesoše kamen i staviše ga jami na otvor. Kralj ga zapečati prstenom svojim i prstenom svojih velikaša, da se ništa ne mijenja za Daniela.
Daniel 6,19Kralj se vrati u svoj dvor i provede noć ne okusivši jela i ne dopustivši da mu dovedu suložnice. Nije mogao usnuti.
Daniel 6,20Kralj ustade u ranu zoru, kad se danilo, i pođe brzo k lavskoj jami.
Daniel 6,21Kad se primače blizu, viknu žalosnim glasom Danielu: "Daniele, slugo Boga živoga, je li te Bog, kome postojano služiš, mogao izbaviti od lavova?
Daniel 6,22Daniel odgovori: "O kralju, živ bio dovijeka!
Daniel 6,23Moj je Bog poslao svog Anđela; zatvorio je ralje lavovima te mi ne naudiše, jer sam nedužan pred njim. Pa i pred tobom, o kralju, ja sam bez krivice.
Daniel 6,24Kralj se vrlo obradova i naredi da Daniela izvade iz jame. Izvadiše Daniela iz jame neozlijeđena, jer se bijaše uzdao u svoga Boga.
Daniel 6,25Kralj zapovjedi da dovedu one ljude koji bijahu optužili Daniela i da ih bace u lavsku jamu - njih, njihove žene i njihovu djecu: i prije nego dodirnuše tlo, lavovi ih zgrabiše i smrviše im kosti.
Daniel 6,26Nato kralj Darije napisa svim plemenima, narodima i jezicima što stanuju po svoj zemlji: "Obilovali mirom!
Daniel 6,27Evo naredbe koju donosim: u svemu mojem kraljevstvu neka se ljudi boje i neka dršću pred Bogom Danielovim: On je Bog živi, on ostaje dovijeka! Njegovo kraljevstvo neće propasti, njegovoj vlasti nema kraja!
Daniel 6,28On izbavlja i spasava, čini znake i čudesa na nebesima i na zemlji! On je spasio Daniela iz šapa lavljih!
Daniel 6,29Daniel bijaše sretan za vladanja Darija i za vladanja Kira Perzijanca.
Daniel 6,1A Darius Medijac primi kraljevstvo, u dobi od 62 godine.
Daniel 6,2Darius prosudi dobrim postaviti nad kraljevstvom 120 satrapa da ih bude u svoj kraljevini;
Daniel 6,3i iznad njih, trojicu ministara, od kojih jedan bi Daniel, da bi ti satrapi njemu izvještavali i da kralj nebi bio prikraćen.
Daniel 6,4A Daniel nadvisivaše ministre i satrape, jer bijaše u njemu jedan izvanredan duh, i kralj naumi postaviti ga nad svom kraljevinom.
Daniel 6,5Tadaministri i satrapi poželješe pronaći jednu zamjerku protiv Danijela gblede kraljevine; ali ne mogoše naći ni zamjerke ni grješke, jer on bijaše odan, i nikakva nemarnost ne bi nađena protiv njega.
Daniel 6,6Tada ovi ljudi rekoše: ` Mi ne nađosmo protiv tog Danijela nikakvu zamjerku, osim ako ju ne nađemo protiv njega zahvaljujući Zakonu njegovog Boga.`
Daniel 6,7Tad ti ministri i ti satrapi odjuriše kralju i rekoše mu ovako: ` O kralju Darijusu! Živio zauvijek !
Daniel 6,8Svi ministri kraljevine, nadzornici i satrapi, savjetnici i upravitelji održali su sastanak za uspostaviti jednu kraljevsku odredbu i staviti na snagu jednu zabranu: Tkogod, tijekom 30 dana, bi obratio se jednom molitvom nekom bogu ili čovjeku osim tebi samom, o kralju, bio bi bačen u jamu k lavovima.
Daniel 6,9Sada dakle, o kralju! Potrebno je da ti uspostaviš zabranu i potpišeš naredbu koja se ne smije mijenjati, prema zakonu Medije i Perzije koji je neopoziv.`
Daniel 6,10Na to, kralj Darius potpisa naredbu i zabranu.
Daniel 6,11Kad Danijel saznade da je naredba potpisana, on uđe u kuću svoju. Ova imaše prozore koji se otvarahu, na gornjem katu, u smjeru Jeruzalema .Tri puta dnevno, on se stavljao na koljena, i molio i hvalio u nazočnosti svog Boga, kao što je to činio otprije.
Daniel 6,12Tad se ti ljudi sjuriše i nađoše Daniela koji je molio i zaklinjao u nazočnosti Božjoj.
Daniel 6,13Tad se oni primakoše i rekoše u nazočnosti kraljevoj, glede kraljeve zabrane: ` Nisi li ti potpisao jednu zabranu prema kojoj svaki čovjek koji, tijekom 30 dana, molio bi jednom drugom bogu ili čovjeku, a ne tebi samom, o kralju, bio bi bačen u jamu k lavovimađ ` Kralj uze riječ i reče: ` Stvar je sigurna, prema zakonu Medije i Perzije koji je neporeciv.`
Daniel 6,14Tada oni uzeše riječ i rekoše u nazočnostiu kraljevoj: ` Danijel koji je između izgnanika iz Jude, nema obzira spram tebe, o kralju! ni spram zabrane koju su ti bio potpisao, i tri puta na dan on moli svoju molitvu.`
Daniel 6,15Tada kralj, kad je saznao tu stvar, bi vrlo ožalošćen; on usmjeri svoju pažnju na Danijela da bi ga oslobodio i, potrudi se spasiti ga.
Daniel 6,16Tada se ti ljudi sjuriše kod kralja i rekoše kralju: ` Znaj ovo, o kralju! Jedan je zakon za Medijce i Perzijce kao i svaka zabrana i naredba koju je kralj uspostavio, ne može se nikako mijenjati njih.`
Daniel 6,17Tada kralj zapovjedi dovesti Danijela, i baciše ga u jamu k lavovima. Kralj uze riječ i reče Danijelu: ` Tvoj Bog, kojeg ti postojano služiš, on će tebe osloboditi. `
Daniel 6,18Jedna stijena bi donesena i stavljena na usta jame, kralj ju pečati svojim prstenom i prstenovima svojih dostojanstvenika, da se ništa ne bi promijenilo spram Danijela.
Daniel 6,19Tada kralj ode u svoju palaču. On provede noć posteći, ne uvede svojih suložnica k sebi, i san mu njegov pobježe.
Daniel 6,20Tada se kralj diže u rano jutro, u zoru, i ode u žurbi k jami s lavovima.
Daniel 6,21Kako on prilaziše k jami, on zavika prema Danijelu jednim rastuženim glasom. Kralj uze riječ i reče Danijelu: ` O Danijele, Slugo Boga živućeg! Tvoj Bog, kojeg si postojano služio, je li te mogao osloboditi lavova?`
Daniel 6,22Tada Danijel progovori kralju: ` O Kralju! Živio za uvijek !
Daniel 6,23Moj je Bog poslao *Anđela svog; on je zatvorio gubicu lavovima i oni mi nisu mogli nanijeti nikakvog zla, jer ja sam se našao pravedan pred njim; i glede tebe također, ja nisam učinio nikakvo zlo.`
Daniel 6,24Tada kralj bi posve sretan i naredi izdignuti Danijela van iz jame, i ne nađe se na njemu nikakve pozljede, jer on bijaše vjerovao u svog Boga.
Daniel 6,25Kralj zapovjedi dovesti one ljude koji su posvjedočili protiv Daniela: baciše ih u jamu k lavovima, njih, njihovu djecu i njihove žene. No, oni nisu ni dosegnuli dna jame kad se lavovi njih dočepaše i raskomadali tijela njihova.
Daniel 6,26Tad kralj napisa ljudima svih pučanstava, naroda i jezika koji borave na zemlji: ` Nek mir vaš velik bude!
Daniel 6,27Ja sam izdao naredbu da, na cijelom području moje kraljevine, ima se drhtati od straha u nazočnosti Boga Danijelovog: Jer, to je Bog živući, i on živi zauvijeg. Njegova je vladavina neuništiva,i njegovo vladanje trajat će sve do kraja.
Daniel 6,28On oslobađa i spašava; on izvodi znakove i čuda u nebu i na zemlji, budući da je oslobodio Daniela iz jame lavovske.`
Daniel 6,29Glede tog Daniela, on uznapredova pod vladavinom Dariusovom i pod vladavinom Cirusa od Perzije .
Danilo 6,1Svidje se Dariju te postavi nad carstvom sto i pedeset upravitelja da budu nad svijem carstvom;
Danilo 6,2A nad njima tri starješine, od kojih jedan bješe Danilo, kojima će upravitelji davati račune da ne bi caru bilo štete.
Danilo 6,3A taj Danilo nadvišivaše starješine i upravitelje, jer u njemu bješe velik duh i car mišljaše da ga postavi nad svijem carstvom svojim.
Danilo 6,4Tada starješine i upravitelji gledahu kako bi našli što da zabave Danilu radi carstva; ali ne mogahu naći zabave ni pogreške, jer bješe vjeran, i ne nalažaše se u njega pogrješke ni mane.
Danilo 6,5Tada rekoše oni ljudi: nećemo naći na toga Danila ništa, ako ne nađemo što na nj radi zakona Boga njegova.
Danilo 6,6Tada dođoše starješine i upravitelji k caru, i rekoše mu ovako: Darije care, da si živ dovijeka.
Danilo 6,7Sve starješine u carstvu, poglavari i upravitelji, vijećnici i vojvode dogovoriše se da se postavi carska naredba i oštra zabrana da ko bi se god zamolio za što kome god bogu ili čovjeku za trideset dana osim tebi, care, da se baci u jamu lavovsku.
Danilo 6,8Zato, care, postavi tu zabranu i napiši da se ne može promijeniti, po zakonu Midskom i Persijskom, koji je nepromjenit.
Danilo 6,9I car Darije napisa knjigu i zabranu.
Danilo 6,10A Danilo kad dozna da je knjiga napisana, otide svojoj kući, gdje bijahu otvoreni prozori u njegovoj sobi prema Jerusalimu, i padaše na koljena svoja tri puta na dan i moljaše se i hvalu davaše Bogu svojemu kao što činjaše prije.
Danilo 6,11Tada se sabraše oni ljudi, i nađoše Danila gdje se moli i pripada Bogu svojemu.
Danilo 6,12I otidoše te rekoše caru za carsku zabranu: nijesi li napisao zapovijest, da ko bi se god zamolio kome god bogu ili čovjeku za trideset dana, osim tebi, care, da se baci u jamu lavovsku? Car odgovori i reče: tako je po zakonu Midskom i Persijskom, koji je nepromjenit.
Danilo 6,13Tada odgovoriše i rekoše caru: Danilo, koji je između roblja Judina, ne haje za te, care, ni za zabranu koju si napisao, nego se moli tri puta na dan svojom molitvom.
Danilo 6,14Tada car čuvši to ožalosti se vrlo, i naumi da izbavi Danila, i truđaše se do zahoda sunčanoga da ga izbavi.
Danilo 6,15Tada oni ljudi sabraše se kod cara i rekoše caru: znaj, care, da je zakon u Midijana i Persijana da se nikakva zabrana i naredba, koju postavi car, ne mijenja.
Danilo 6,16Tada car reče te dovedoše Danila i baciše ga u jamu lavovsku; i car progovori i reče Danilu: Bog tvoj, kojemu bez prestanka služiš, neka te izbavi.
Danilo 6,17I donesoše kamen i metnuše jami na vrata, i car ga zapečati svojim prstenom i prstenom svojih knezova da se ništa ne promijeni za Danila.
Danilo 6,18Tada otide car u svoj dvor, i prenoći ne jedavši niti dopustivši da mu se donese što čim bi se razveselio i ne može zaspati.
Danilo 6,19Potom car usta ujutru rano i otide brže k jami lavovskoj.
Danilo 6,20I kad dođe k jami, viknu Danila žalosnijem glasom; i progovori car i reče Danilu: Danilo, slugo Boga živoga, Bog tvoj, kojemu služiš bez prestanka, može li te izbaviti od lavova?
Danilo 6,21Tada Danilo reče caru: care, da si živ dovijeka!
Danilo 6,22Bog moj posla anđela svojega i zatvori usta lavovima, te mi ne naudiše; jer se nađoh čist pred njim, a ni tebi, care, ne učinih zla.
Danilo 6,23Tada se car veoma obradova tomu, i zapovjedi da izvade Danila iz jame. I izvadiše Danila iz jame, i ne nađe se rane na njemu, jer vjerova Bogu svojemu.
Danilo 6,24Potom zapovjedi car, te dovedoše ljude koji bijahu optužili Danila, i baciše u jamu lavovsku njih, djecu njihovu i žene njihove; i još ne dođoše na dno jami, a lavovi ih zgrabiše i sve im kosti potrše.
Danilo 6,25Tada car Darije pisa svijem narodima i plemenima i jezicima što življahu u svoj zemlji: mir da vam se umnoži.
Danilo 6,26Od mene je zapovijest da se u svoj državi carstva mojega svak boji i straši Boga Danilova, jer je on Bog živi, koji ostaje dovijeka, i carstvo se njegovo neće rasuti, i vlast će njegova biti do kraja;
Danilo 6,27On izbavlja i spasava, i čini znake i čudesa na nebu i na zemlji, on je izbavio Danila od sile lavovske.
Danilo 6,28I taj Danilo bijaše srećan za carovanja Darijeva i za carovanja Kira Persijanca.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje