Tražilica


Ezekiel 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 14,1Dođoše k meni neki od starješina Izraelovih i sjedoše preda me.
Ezekiel 14,2Tada mi dođe riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 14,3"Sine čovječji, ovi su se ljudi okrenuli opet k idolima i štovali gadnost i svoju prijašnju krivnju. Zar da pustim da me sad oni pitaju?
Ezekiel 14,4Zato im reci i javi im: Ovako veli svemogući Gospod: 'Svaki od kuće Izraelove, koji se je opet okrenuo k idolima svojim i štovao gadnost i svoju prijašnju krivnju, a ipak dođe k proroku, ja, Gospod, odgovorit ću mu za mnoštvo idola njegovih,
Ezekiel 14,5Da uhvatim kuću Izraelovu za srce, jer se je odvratila od mene po svakojakim idolima svojim.
Ezekiel 14,6Zato reci kući Izraelovoj: Ovako veli svemogući Gospod: 'Obratite se i okrenite se od idola svojih! Okrenite lice svoje od gadova svojih!
Ezekiel 14,7Jer svakome od kuće Izraelove i od stranaca, koji se zadržavaju u Izraelu, koji otpadne od mene i opet se okrene k idolima i štuje gadnost i svoju prijašnju krivnju, pa ipak dođe k proroku, da me upita preko njega, njemu ću ja, Gospod, sam odgovoriti.
Ezekiel 14,8Upravit ću lice svoje nasuprot takvu čovjeku i učinit ću od njega primjer i poslovicu, istrijebit ću ga iz naroda svojega. Tada ćete spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 14,9Ako li se prorok dadne zavesti i odgovori što, ja, Gospod, zaveo sam toga proroka. Ja ću pružiti ruku svoju proti njemu i istrijebit ću ga iz naroda svojega Izraela.
Ezekiel 14,10Obojica će okajati krivnju svoju. Krivnja onoga, koji pita, isto je tako velika kao krivnja prorokova.
Ezekiel 14,11Da više kuća Izraelova ne odstupi od mene i da se više ne okalja svakojakim grijehima svojim, nego da bude narod moj i ja da budem Bog njihov", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 14,12Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 14,13"Sine čovječji, ako bi se koja zemlja ogriješila o mene i počinila vjerolomstvo, i ja onda pružio ruku svoju proti njoj i slomio joj štap kruha, pustio na nju glad i poubijao u njoj ljude i stoku,
Ezekiel 14,14I ako bi u njezinoj sredini bila ova tri čovjeka: "Noa, Daniel i Job, oni bi pravednošću svojom izbavili samo sebe same", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 14,15"Iako bih pustio u zemlju divlje životinje i one je opustile, te bi postala pustinja, kojom više nitko ne bi prolazio zbog divljih životinja,
Ezekiel 14,16i ako bi se ona tri čovjeka nalazila u njezinoj sredini, tako ja živ bio!" govori svemogući Gospod, "oni ne bi izbavili ni sinova ni kćeri; oni bi se jedino izbavili, a zemlja bi postala pustinja.
Ezekiel 14,17Ili ako bih pustio mač na onu zemlju i zapovjedio: "Mač neka prođe tu zemlju, i ako bi iz nje istrijebio ljude i životinje,
Ezekiel 14,18I ako bi se ona tri čovjeka nalazila u njezinoj sredini, tako ja živ bio!", govori svemogući Gospod. "oni ne bi izbavili ni sinova ni kćeri, nego bi se samo oni sami izbavili.
Ezekiel 14,19Ili ako bih pustio kugu u onu zemlju i gnjev svoj izlio na nju krvlju, da istrijebim u njoj ljude i stoku,
Ezekiel 14,20I ako bi se Noa, Daniel i Job nalazili u njoj, ne bi oni tako ja div bio!", govori svemogući Gospod, "izbavili ni sina ni kćeri, nego bi pravednošću svojom izbavili samo sebe same.
Ezekiel 14,21Jer ovako veli svemogući Gospod: "A ipak, ako pustim četiri zle kazne svoje: "ni, glad, divlje zvijeri i kugu na Jerusalem, da iz njega istrijebim ljude i stoku.
Ezekiel 14,22Ipak će se u njemu izbaviti jedan ostatak, sinova i kćeri izvest će se iz njega. Oni će ovamo doći k vama, i vidjet ćete put njihov i djela njihova i utješit ćete se za zlo, što sam ga pustio na Jerusalem, za sve, što sam mu učinio.
Ezekiel 14,23Oni će vas utješiti, kad vidite put njihov i djela njihova. Tako ćete spoznati, da nijesam bez uzroka učinio, što sam god učinio tome gradu", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 14,1 Uto k meni dođoše neki od starješina Izraelovih i sjedoše preda me.
Ezekiel 14,2I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 14,3"Sine čovječji! Ti ljudi nose kumire u srcu i upiru oči u ono što ih na grijeh potiče. Pa zar da trpim da u mene traže savjeta?
Ezekiel 14,4Zato im reci: Ovako govori Jahve Gospod: `Tko god iz doma Izraelova nosi u srcu kumire i upire oči u ono što ga na grijeh potiče, a dolazi k proroku, ja, Jahve, odgovorit ću mu prema mnoštvu njegovih kumira,
Ezekiel 14,5da uhvatim za srce dom Izraelov koji se zbog idola svojih odmetnu od mene.`
Ezekiel 14,6Zato reci domu Izraelovu: Ovako govori Jahve Gospod: `Obratite se, odvratite se od kumira svojih! Odvratite lice od gnusoba svojih!
Ezekiel 14,7Jer tko se god iz doma Izraelova i od došljaka koji se nastaniše u Izraelu odmetne od mene i u srcu nosi kumire i upire oči u ono što ga potiče na grijeh, pa unatoč tome dođe k proroku da preko njega u mene traži savjeta, njemu ću ja, Jahve, sam odgovoriti;
Ezekiel 14,8okrenut ću se protiv njega i učinit ću od njega poslovičan primjer: iskorijenit ću ga iz svojega naroda! I znat ćete da sam ja Jahve.
Ezekiel 14,9Ako li se prorok dadne zavesti i progovori, bilo bi to kao da sam ja, Jahve, zaveo toga proroka: ruku ću podići na njega i iskorijenit ću ga iz svojega naroda izraelskoga.
Ezekiel 14,10Obojica će podjednako snositi grijeh svoj: grijeh prorokov jednak je grijehu onoga koji je u njega tražio savjeta.
Ezekiel 14,11I tako se dom Izraelov više neće odmetati od mene i neće se više kaljati svojim opačinama: on će biti narod moj, a ja ću biti njegov Bog` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 14,12I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 14,13"Sine čovječji, zgriješi li koja zemlja protiv mene nevjerom i ja podignem ruku na nju te joj uništim i posljednju pričuvu kruha i pustim na nju glad da zatrem u njoj sve ljude i stoku;
Ezekiel 14,14preostanu li u njoj samo tri čovjeka - Noa, Daniel i Job - ti će se svojom pravednošću spasiti - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 14,15Također, ako na tu zemlju pustim divlje zvijeri da joj djecu unište a nju pretvore u pustinju, kojom se zbog zvijeri više nitko neće usuditi proći;
Ezekiel 14,16preostanu li u njoj samo ta tri čovjeka, života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - oni neće spasiti ni sinova ni kćeri nego samo sebe, a zemlja će njihova postati prava pustinja.
Ezekiel 14,17Ili, ako ja trgnem mač na tu zemlju govoreći: `Maču, prođi ovom zemljom!` da istrijebim u njoj sve ljude i stoku,
Ezekiel 14,18a u njoj se nađu samo ona tri čovjeka, života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - oni neće spasiti ni sinova ni kćeri nego samo sebe.
Ezekiel 14,19Ili, ako ja pošaljem na tu zemlju kugu te izlijem na nju gnjev i pokolj da zatrem u njoj sve ljude i stoku,
Ezekiel 14,20a u njoj preostanu samo ona tri čovjeka, Noa, Daniel i Job, života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - oni neće spasiti ni sinova ni kćeri nego samo sebe svojom pravednošću.
Ezekiel 14,21Ovako govori Jahve Gospod: "Ipak, ako na Jeruzalem pustim sva svoja četiri ljuta biča - mač, glad, divlju zvjerad i kugu - da zatrem u njemu sve ljude i stoku,
Ezekiel 14,22u njemu će ipak preživjeti Ostatak koji će spasiti sinove i kćeri. I evo, oni će doći k vama da vidite njihovo vladanje i njihova djela i da se utješite, jer ćete upoznati: što god poduzeh protiv Jeruzalema, ne učinih bez razloga.
Ezekiel 14,23Da, kad vidite njihovo vladanje i njihova djela, utješit ćete se, jer ćete upoznati da ne učinih bez razloga što god poduzeh protiv Jeruzalema - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 14,1Nekoliko *starješina Izraelovih dođoše k meni i sjedoše ispred mene.
Ezekiel 14,2Tada bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 14,3”Sine čovjekov, ovi ljudi ovdje nose svoje idole u svojim srcima; oni stavljau pred sebe prepreke koje ih navode griješiti. Hoću li se ja dati pitati za savjet od njih?
Ezekiel 14,4Govori im dakle i reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Svakom čovjeku koji nosi svoje idole u svom srcu, koji stavlja pred sebe prepreku koja ga navodi griješiti, i koji po tome dolazi k proroku, to sam ja, GOSPOD, koji će odgovoriti. Kad on dođe, ja ću njemu odgovoriti prema broju njegovih idola,
Ezekiel 14,5da bi uhvatio kuću Izraelovu po srcu, one koji su se svi udaljili od mene, zbog svojih idola.
Ezekiel 14,6To je zašto, reci domu Izraelovu: Ovako govori Gospodin BOG: Vratite se, okrenite se od svojih idola; okrenite svoja lica od svih gnusnosti.
Ezekiel 14,7Bilo jedan čovjek član doma Izraeovog ili jedan izbjeglica, stanujući u Izraelu; on se udaljuje od mene, nosi svoje idole u svom srcu, stavlja pred sebe prepreku koja ga navodi griješiti, potom ide k proroku za iskati savjet, eh dobro, ja, GOSPOD, ja ću njemu odgovoriti osobno.
Ezekiel 14,8Ja ću okrenuti svoje poglede protiv tog čovjeka, ja ću od njega načiniti jedan poslovični primjer i odstranit ću ga iz sredine naroda mog. Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 14,9Pretpostavimo da jedan prorok; ako se dopusti zavesti i izgovoriti jednu riječ, to sam ja GOSPOD, koji će zavesti tog proroka; ja ću pružiti ruku protiv njega i uklonit ću ga iz sredine naroda svog Izraela.
Ezekiel 14,10Oni će nositi teret svojih grješaka; zbog grješke će ići kako onome tko traži savjet tako proroku.
Ezekiel 14,11To je zato da se dom Izraelov ne zavede daleko od mene, da se ne zaprlja svojim pobunama, da budu oni mojim narodom, a ja da im budem Bogom njihovim proročanstvo Gospodina BOGA.“
Ezekiel 14,12Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 14,13” Sine čovjekov: Bilo jedna zemlja; da zgriješi protiv mene i počini jedno svetogrđe; ja dakle pružam svoju ruku protiv nje, ja obustavljam njenu obskrbu kruhom, ja šaljem protiv nje glad, ja joj uklanjam ljude i zvijeri.
Ezekiel 14,14Da se ova tri čovjeka: Noa, Daniel i Job nađu u sred te zemlje, oni sami spasit će svoj život, po svojoj pravdi, proročanstvo Gospodina Boga.
Ezekiel 14,15A, ako ja pošaljem grozne zvijeri u zemlju, da bi bila pustinja, lišena svoje djece, da nitko ne prolazi njome, zbog zvijeri,
Ezekiel 14,16čak i da se ta tri čovjeka nađu u sred zemlje, života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA oni ne bi spasili ni sinove ni kćeri; oni sami bit će spašeni, a zemlja će biti pusta.
Ezekiel 14,17Ili, ako ja dovedem mač protiv te zemlje, da ja kažem: Nek mač prođe zemlju, nek odsječe ljude i zvijeri,
Ezekiel 14,18čak i da se ta tri čovjek nađu u sred te zemlje, života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA oni ne će spasiti ni sinova ni kćeri; oni sami bit će spašeni.
Ezekiel 14,19Ili da ja pošaljem kugu protiv te zemlje, da ja prospem svoj gnjev protiv nje, u krvi, da bi joj bili dokinuti ljudi i zvijeri,
Ezekiel 14,20čak i da Noa, Daniel i Job se nađu u sred zemlje, života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA oni ne će spasiti ni sinova ni kćeri. Oni sami, po svojoj pravednosti, spasit će svoje živote.
Ezekiel 14,21Jer ovako govori Gospodin BOG: čak i da ja pošaljem četiri grozne kazne protiv Jeruzalema: mač, glad, okrutne zvijeri i kugu, za odsjeći joj ljude i zvijeri,
Ezekiel 14,22ipak jedan ostatak će tu preostati.Izveo sam iz grada sinove i kćeri; evo ih dolaze k vama. Vi ćete ustanoviti njihovo ponašanje i njihova djela; tada ćete se vi utješiti od nesreće koju sam doveo na Jeruzalem, od svega što sam ja doveo na njega.
Ezekiel 14,23Oni će vas utješiti jer vi ćete vidjeti njihovo ponašanje i njihova djela; tad ćete vi saznati da to nije bez razloga što sam ja izvršio sve to što sam učinio u gradu - proročanstvo Gospodina BOGA.“
Jezekilj 14,1Potom dođoše k meni neki od starješina Izrailjevijeh i sjedoše preda me.
Jezekilj 14,2I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 14,3Sine čovječji, ovi su ljudi stavili u srca svoja gadne bogove svoje, i metnuli su preda se o što se spotiču na bezakonje svoje; traže li me doista?
Jezekilj 14,4Zato govori im i reci im: ovako veli Gospod Gospod: ko je god od doma Izrailjeva stavio u srce svoje gadne bogove svoje i metnuo preda se o što se spotiče na bezakonje svoje, pa dođe k proroku, ja Gospod odgovoriću mu kad dođe za mnoštvo gadnijeh bogova njegovijeh,
Jezekilj 14,5Da uhvatim dom Izrailjev za srce njihovo što su se odvratili od mene svi za gadnijem bogovima svojim.
Jezekilj 14,6Zato reci domu Izrailjevu: ovako veli Gospod Gospod: obratite se i otstupite od gadnijeh bogova svojih, odvratite lice svoje od svijeh gadova svojih.
Jezekilj 14,7Jer ko bi god od doma Izrailjeva ili od inostranaca koji žive u Izrailju otstupio od mene, i stavio u srce svoje gadne bogove svoje, i metnuo preda se o što će se spoticati na bezakonje svoje, pa bi došao k proroku da me upita preko njega, njemu ću odgovoriti ja sam Gospod sobom.
Jezekilj 14,8I okrenuću lice svoje prema tom čovjeku, i učiniću od njega znak i priču, i istrijebiću ga iz naroda svojega, te ćete poznati da sam ja Gospod.
Jezekilj 14,9I ako bi se prorok prevario, te rekao što, ja Gospod prevarih onoga proroka, i dignuću ruku svoju na nj, i istrijebiću ga iz naroda svojega Izrailja.
Jezekilj 14,10I ponijeće obojica svoje bezakonje: kako je bezakonje onoga koji pita tako će biti i prorokovo bezakonje,
Jezekilj 14,11Da više dom Izrailjev ne otstupa od mene i da se više ne skvrne svakojakim prijestupima svojim, nego da mi budu narod, i ja da im budem Bog, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 14,12Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 14,13Sine čovječji, ako mi koja zemlja zgriješi učinivši nevjeru, i ja dignem ruku svoju na nju i slomim joj potporu u hljebu, i pustim na nju glad i istrijebim u njoj ljude i stoku,
Jezekilj 14,14Ako bi u njoj bila ova tri čovjeka: Noje, Danilo i Jov, oni će pravdom svojom izbaviti duše svoje, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 14,15Ako pustim ljute zvijeri u zemlju, te pomore ljude, i ona opusti da niko ne može prolaziti od zvijerja;
Jezekilj 14,16Ako bi u njoj bila ta tri čovjeka, tako ja živ bio, govori Gospod Gospod, neće izbaviti sinova ni kćeri, nego će se sami izbaviti, a zemlja će opustjeti.
Jezekilj 14,17Ili ako mač pustim na tu zemlju, i rečem: maču, prođi tu zemlju, da istrijebim u njoj ljude i stoku;
Jezekilj 14,18Ako bi ta tri čovjeka bila u njoj, tako ja bio živ, govori Gospod Gospod, neće izbaviti sinova ni kćeri, nego će se sami izbaviti.
Jezekilj 14,19Ili ako pustim pomor na zemlju i izlijem gnjev svoj na nju da bi krv tekla da istrijebim u njoj ljude i stoku;
Jezekilj 14,20Ako bi Noje, Danilo i Jov bili u njoj, tako ja živ bio, govori Gospod Gospod, neće izbaviti sina ni kćeri, nego će svoje duše izbaviti pravdom svojom.
Jezekilj 14,21Jer ovako veli Gospod Gospod: akamoli kad pustim četiri ljuta zla svoja, mač i glad i zle zvijeri i pomor na Jerusalim, da istrijebim u njemu ljude i stoku.
Jezekilj 14,22I opet, gle, nekoliko će ih ostati u njemu koji će se izbaviti, sinovi ili kćeri, oni će izaći k vama, i vidjećete put njihov i djela njihova, i utješićete se za zlo koje ću pustiti na Jerusalim, za sve što ću pustiti na nj.
Jezekilj 14,23I oni će vas utješiti kad vidite put njihov i djela njihova; i poznaćete da nijesam bez uzroka učinio što sam god učinio u njemu, govori Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje