Tražilica


Ezekiel 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 16,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 16,2"Sine čovječji, prikaži Jerusalemu gadove njegove
Ezekiel 16,3I reci: Ovako veli svemogući Gospod Jerusalemu: 'Početak tvoj i rod tvoj iz zemlje su Kanaanaca; Otac je tvoj Amorejac, a mati tvoja Hitejka.
Ezekiel 16,4Glede rođenja tvojega, nije ti odrezan pupak, kad si se rodila. Tada nijesi bila čisto oprana vodom. Niti si solju natrvena ni pelenama povita.
Ezekiel 16,5Oko na te nije pripazilo, da ti učini takve stvari i da ti se smiluje; nego si bila bačena na zemlju, kad si se rodila, tako su malo cijenili život tvoj.
Ezekiel 16,6Tada sam prošao pokraj tebe i vidio te gdje se valjaš u svojoj krvi i rekao sam ti u tvojoj krvi: "Živi!" Jest, rekao sam ti u tvojoj krvi: "Ostani na životu!"
Ezekiel 16,7Učinio sam te bez broja poput trave u polju. Ti si rasla i postala velika i došla si do pune ljepote. Prsa su tvoja ojačala, kosa je tvoja jako izrasla, ali si bila još uvijek gola i naga.
Ezekiel 16,8Tada sam prošao pokraj tebe i vidio te. Gle, vrijeme ljubavi bilo je za te! Raširio sam plašt svoj na te l pokrio golotinju tvoju. Zakleo sam se tebi i učinio savez s tobom, govori svemogući Gospod, i ti si postala moja.
Ezekiel 16,9Tada sam te oprao vodom, isprao s tebe krv tvoju i pomazao te uljem.
Ezekiel 16,10Obukao sam te u vezenu haljinu, dao ti obuću od kože morske krave, opasao te pojasom od tanka platna i zastro te pokrivalom od svile.
Ezekiel 16,11Nakitio sam te nakitom, metnuo ti narukvice na ruke i grivnu oko vrata.
Ezekiel 16,12I grivnu oko čela metnuo sam ti, naušnice u uši i sjajnu krunu stavio sam ti na glavu.
Ezekiel 16,13Tako si bila okićena zlatom i srebrom. Odijelo je tvoje bilo tanko platno, svila i vezena tkanina. Jela si bijeli kruh, med i ulje, i postala si vrlo lijepa i prispjela si do kraljevske časti.
Ezekiel 16,14Glas o ljepoti tvojoj prodro je među narode neznabožačke; jer i je bila sjajna u nakitu mojemu, što sam ga metnuo na te, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 16,15Ali si se ti ponijela ljepotom svojom i sramotu si nanijela glasu svojemu. Svakome, koji bi prolazio, ponudila si se za zlo djelo i predala mu se.
Ezekiel 16,16Uzela si od haljina svojih, načinila od njih šarene idolske uzvisine i činila zlo s njima, kako nikada nije bilo niti će biti.
Ezekiel 16,17Uzela si nakite svoje od zlata i srebra, što sam ti ih dao, i načinila si iz toga sebi muške idole, koje si štovala.
Ezekiel 16,18Uzela si vezene haljine svoje i zaodjela si ih njima. Ulje moje i kad moj prinijela si njima.
Ezekiel 16,19I jelo moje, što sam ti ga dao, bijeli kruh, ulje i med, čim sam te hranio, prinijela si njima za miris ugodni. Jest, bilo je, govori svemogući Gospod,
Ezekiel 16,20Da si uzimala svoje sinove i kćeri, koje si rodila meni, i njih si klala da ih prožderu. Malo li je bilo otpada tvojega,
Ezekiel 16,21Te si djecu moju klala i davala ih, da im se spale?
Ezekiel 16,22Uza sve gadove svoje i krivoboštva nijesi se spominjala dana mladosti svoje, kad si bila gola i naga i valjala se u krvi svojoj.
Ezekiel 16,23l bilo je: Poslije svih opakih djela tvojih, - "Teško, teško tebi!" govori svemogući Gospod, -
Ezekiel 16,24Tada si sagradila sebi svetišta i podigla idolske uzvisine na svim ulicama.
Ezekiel 16,25Na svakoj rasputici sagradila si sebi idolsku visinu, nagrdila si svoju ljepotu, predavala se svakomu, koji bi prolazio, i tjerala si sve gore sa svojim vjerolomstvom.
Ezekiel 16,26Držala si s Egipćanima, požudnim susjedima svojim, i tjerala si sve gore sa svojim vjerolomstvom, da bi me ozlojedila.
Ezekiel 16,27Tada sam digao ruku svoju na te i suzio dio tvoj i predao te bijesu neprijateljica tvojih, kćerima Filistejaca, koje su se stidjele nevjernoga puta tvojega.
Ezekiel 16,28Išla si s Asircima, jer se nijesi nasitila. A kad si s njima, zlo činila, opet se još nijesi nasitila.
Ezekiel 16,29Još si gore tjerala s trgovačkom zemljom Kaldejskom i opet se još nijesi nasitila.
Ezekiel 16,30Kako je ipak iznemoglo srce tvoje,' govori svemogući Gospod, kad si sve to učinila, što čini žena sramotnica,
Ezekiel 16,31Kad si gradila svetišta na svakoj rasputici i podizala sebi idolske uzvisine na svim ulicama. Pritom nijesi bila ni kao žena sramotnica, jer nijesi tražila sramotnu plaću,
Ezekiel 16,32Nego kao žena preljubočinica, koja mjesto muža svojega uzima tuđe.
Ezekiel 16,33Inače se daje svim bludnicama plaća, a ti si davala darove svim milosnicima svojim i mamila si ih darovima, da ti dolaze sa svih strana na opaka djela tvoja.
Ezekiel 16,34Tako je u tebe u opakim djelima tvojim bilo naopako prema drugim ženama. Ti nijesi bila tražena za djela opaka, nego si ti davala plaću, a tebi se nije davala plaća. Tako je u tebe bilo naopako.
Ezekiel 16,35Zato, nevjernice, čuj riječ Gospodnju!
Ezekiel 16,36Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer si bila bezobrazna i sramotna pred milosnicima svojim u razuzdanim djelima svojim i pred svim gadnim idolima svojim i p zbog krvi djece svoje, koju si im dala,
Ezekiel 16,37Zato, evo, ja ću skupiti sve milosnike tvoje, kojima si se dopa, la, sve, koje si imala rado, sa svima onima, kojih nijesi voljela Jest, skupit ću ih sa svih strana pred tobom i iznijet ću preda njih golotinju tvoju, i oni će vidjeti svu sramotu tvoju.
Ezekiel 16,38Sudit će ti kako se sudi preljubočinicama i krvnicima, i pustit ću na te gnjev svoj i ljubomor svoj.
Ezekiel 16,39Predat ću te u njihove ruke. Oni će razoriti svetišta tvoja i raskopati idolske uzvisine tvoje, svući će haljine s tebe, oduzet će ti krasni nakit tvoj i ostavit će te golu i nagu.
Ezekiel 16,40Tada će dovesti na te zajednicu, kamenovat će te i sasjeći te mačevima svojim na komade.
Ezekiel 16,41Popalit će kuće tvoje ognjem i izvršit će na tebi sud pred ocima mnogih žena. Tako ću učiniti kraj vjerolomstvu tvojemu, i nećeš više davati plaće za grijehe.
Ezekiel 16,42Kada utišam jarost svoju na tebi, tada će se revnost gnjeva mojega ukloniti od tebe; umirit ću se i neću se više gnjeviti.
Ezekiel 16,43Jer se nijesi spominjala dana mladosti svoje i dražila si me na gnjev svim ovim stvarima, zato ću ti put tvoj platiti na vlastitom tijelu, govori svemogući Gospod. Ni, jesi li griješila pred svim svojim gadovima idolskim?
Ezekiel 16,44Eto, svaki, koji pravi podsmješnicu, podsmijevat će se tebi: "Kakva mati, takva kći!"
Ezekiel 16,45Ti si prava kći matere svoje, koja je od sebe odbacila muža svojega i djecu svoju. Ti si prava sestra sestara svojih, koje su od sebe odbacile muževe svoje i djecu svoju. Vaša je mati Hitejka i vaš je otac Amorejac.
Ezekiel 16,46Tvoja velika sestra jest Samarija sa svojim kćerima, koja stanuje s lijeve strane tebi. A tvoja mala sestra, koja stanuje s desne strane tebi, jest Sodoma sa svojim kćerima.
Ezekiel 16,47Ti nijesi hodila njihovim putovima i nijesi činila onakve gadove kao one; ali samo koji časak, tada si tjerala gore negoli one u svim djelima svojim.
Ezekiel 16,48Tako ja živ bio!, govori svemogući Gospod, ista Sodoma, sestra tvoja, i kćeri njezine nijesu tako što činile, kako si činila ti sa svojim kćerima.
Ezekiel 16,49Evo, ovo je bila krivnja Sodome, sestre tvoje: oholost, sitost i bezbrižan mir imale su ona i kćeri njezine. Ali nijesu uzimale za ruku siromaha i ubogih,
Ezekiel 16,50Nego su postale ohole i činile su gadove preda mnom. Tada sam ih zatro, kad sam to vidio
Ezekiel 16,51I Samarija nije počinila ni polovinu tvojih grijeha. Ti si počinila više gadova negoli one i tako si opravdala sestre svoje svim gadovima, što si ih učinila.
Ezekiel 16,52Sada dakle nosi sramotu svoju i ti, koja si istupila za sestre svoje! Po grijehima tvojim, kojima si se ti gore ogriješila od njih, stoje one pravednije nego ti. I ti se dakle stidi i nosi sramotu svoju, jer si opravdala sestre svoje!
Ezekiel 16,53Ja ću okrenuti sudbinu njihovu, sudbinu Sodome i kćeri njezinih i sudbinu Samarije i kćeri njezinih. S njima ću okrenuti i sudbinu tvoju,
Ezekiel 16,54Da nosiš sramotu svoju i da se stidiš za sve ono, što si učinila, i da im budeš utjeha.
Ezekiel 16,55Tvoja sestra Sodoma i kćeri njezine i Samarija i kćeri njezine vratit će se u svoje prijašnje stanje. I ti i kćeri tvoje vratit ćete se opet u svoje prijašnje stanje.
Ezekiel 16,56Nije li bilo ime Sodome, sestre tvoje, kao strašan primjer u ustima tvojim u vrijeme oholosti tvoje,
Ezekiel 16,57Prije nego se otkrila zloća tvoja, kako je sada, kada si na sramotu kćerima sirijskim i svima unaokolo, l kćerima filistejskim, koje te preziru naokolo.
Ezekiel 16,58Otpad svoj i gadove svoje moraš sada sama nositi, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 16,59Jer ovako veli svemogući Gospod: "Učinit ću ti, kako si ti učinila, kad si prezrela zakletvu i prekršila zavjet.
Ezekiel 16,60Ali ću se ja spomenuti zavjeta svojega s tobom u dane mladosti tvoje i sklopit ću s tobom vječan zavjet.
Ezekiel 16,61Tada ćeš se puna stida spomenuti putova svojih, kad ti uzmem tvoje starije i mlađe sestre i dadnem ti ih za kćeri, ali ne na temelju vjernosti zavjeta tvojega.
Ezekiel 16,62Jest, ja ću sklopiti svoj zavjet s tobom, i ti ćeš spoznati, da sam ja Gospod,
Ezekiel 16,63Da se puna stida spomeneš toga i ne otvoriš više usta svojih od stida, kad ti oprostim sve, što si učinila,", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 16,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 16,2Sine čovječji! Pokaži Jeruzalemu sve gadosti njegove!
Ezekiel 16,3Reci: Ovako Jahve Gospod govori Jeruzalemu, nevjernici: `Podrijetlom i rodom iz zemlje si kanaanske, otac ti Amorejac, mati Hetitkinja.
Ezekiel 16,4Kad si svijet ugledala, na dan rođenja tvojega pupka ti ne odrezaše niti te vodom opraše da te očiste; solju te ne osoliše niti te povojima poviše.
Ezekiel 16,5Nijedno se oko na te ne sažali niti se tko smilova da ti to učini, nego te na dan rođenja tvojega gadnu baciše napolje.
Ezekiel 16,6A ja prođoh kraj tebe i vidjeh gdje se koprcaš u krvi. I rekoh ti dok si još u krvi bila: `Živi!` U krvi ti tvojoj rekoh: `Živi!
Ezekiel 16,7Razrasti se kao izdanak u polju!` I umnožih te, i ti se razraste i velika postade, i dođe vrijeme da sazreš. Dojke ti se raspupale, kosa ti narasla, ali si još gola i naga bila.
Ezekiel 16,8Prođoh kraj tebe i u te se zagledah: i gle, dob tvoja - dob je ljubavi! Raširih na te skute svoje i pokrih ti golotinju. Prisegoh ti i sklopih Savez s tobom - riječ je Jahve Gospoda - i ti moja postade.
Ezekiel 16,9Okupah te u vodi, krv saprah s tebe i uljem te pomazah.
Ezekiel 16,10Obukoh te u šarene haljine, na noge ti obuh sandale od fine kože; opasah te bezom i pokrih te prijevjesom svilenim.
Ezekiel 16,11Uresih te nakitima: na ruke ti stavih narukvice, oko vrata ogrlice;
Ezekiel 16,12prstenom ti nos uresih, uši naušnicama, a glavu ti ovjenčah vijencem najljepšim.
Ezekiel 16,13I tako se sva u srebru i zlatu pojavi, u haljini od beza, svilom izvezenoj. Za hranu ti dadoh najfinije brašno, med i ulje. Bila si tako lijepa, prelijepa, za kraljicu podobna!
Ezekiel 16,14Glas o ljepoti tvojoj puče među narodima, jer ti bijaše tako lijepa u nakitu mojem što ga djenuh na tebe - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 16,15Ali te ljepota tvoja zanijela, zbog glasa se svojega bludu podade: blud si svoj nudila obilno svakom prolazniku, njegova si bila.
Ezekiel 16,16Od haljina si svojih šarene uzvišice pravila i na njima se bludu odavala ...
Ezekiel 16,17I nakite uze zlatne i srebrne, kojima te ja bijah uresio, i od njih načini sebi muške likove da s njima bludničiš.
Ezekiel 16,18Uze šarene, vezene haljine da njima odjeneš kumire svoje i njima si prinosila moje ulje i moj kad.
Ezekiel 16,19A hranu što ti je dadoh - najfinije brašno, med i ulje kojima te hranjah - pred njih si stavljala na ugodan miris. Da, tako to bijaše - riječ je Jahve Gospoda!
Ezekiel 16,20Sinove si svoje i kćeri uzimala koje meni porodi i njima ih za hranu klala. Malo ti bijaše tvoga bludničenja,
Ezekiel 16,21pa si čak i djecu moju davala da se njima na čast kroz oganj provedu!
Ezekiel 16,22U svim tim gnusobama i bludu svojemu ne spomenu se dana mladosti svoje, kad si se gola i naga u krvi svojoj koprcala.
Ezekiel 16,23I povrh svega zla - Jao! Jao! riječ je Jahve Gospoda -
Ezekiel 16,24sagradi sebi humke, posvud diže uzvišice.
Ezekiel 16,25Na svim raskršćima podiže uzvišice i na njima blatiš svoju ljepotu, nudiš se svakom prolazniku množeć` svoje bludničenje.
Ezekiel 16,26Bludu se podade sa sinovima Egipta, snažna tijela, bludničenje si množila da me razjariš.
Ezekiel 16,27Zato, evo, ruku digoh na te, smanjivši ti obrok hrane i predavši te bijesu tvojih mrziteljica, kćeri filistejskih, koje se stide sramotnoga tvojeg vladanja.
Ezekiel 16,28Tjerala si blud i sa sinovima Asira i nisi se zasitila; i s njima si blud tjerala, ali se nisi zasitila.
Ezekiel 16,29Umnožila si bludničenje svoje i sa zemljom kanaanskom, sa zemljom kaldejskom, ali se ni onda nisi zasitila.
Ezekiel 16,30O, kako li slabo bijaše tvoje srce - riječ je Jahve Gospoda - kad činjaše ono što rade bludnice najrazvratnije.
Ezekiel 16,31Na svim raskrsnicama humak sebi podiže, posvuda sagradi sebi uzvišice. Ali ne kao druge bludnice, jer si prezirala plaću bludničku,
Ezekiel 16,32nego kao preljubnica: mjesto muža, strance si primala.
Ezekiel 16,33Svima se bludnicama plaća, a ti si sama ljubavnike svoje plaćala i još si ih u bludnosti svojoj darovima mamila da ti dođu odasvuda.
Ezekiel 16,34Ti bijaše bludnica kakvih nema: nitko za tobom nije trčao da s tobom blud provodi, nego si sama davala plaću bludničku, a nisu je tebi plaćali. Toliko si bila opaka!
Ezekiel 16,35Stoga, razvratnice, čuj riječ Jahvinu:
Ezekiel 16,36Ovako govori Jahve Gospod: Jer si svlačila svoju sramotu i u bludu golotinju otkrivala pred svima svojim ljubavnicima i gnusnim kumirima, i zbog krvi svojih sinova što si ih njima prinosila,
Ezekiel 16,37evo, skupit ću sve tvoje ljubavnike s kojima si se naslađivala, sve koje si voljela i koje si mrzila, skupit ću ih odasvud protiv tebe i razotkriti im tvoju golotinju, neka vide sramotu tvoju.
Ezekiel 16,38Sudit ću ti kao što se sudi preljubnicama i krvnicama i predati te bijesu njihovu.
Ezekiel 16,39Predat ću te u ruke njihove da poruše tvoje humke, da razore uzvišice tvoje. I zderat će sa tebe haljine, oteti nakit i ostaviti te golu, sasvim nagu.
Ezekiel 16,40A zatim će na te dovesti svjetinu da te kamenuje i da te sasiječe mačevima.
Ezekiel 16,41Kuće će ti ognjem spaliti i naočigled svim ženama izvršiti pravdu nad tobom. Tako ću dokrajčiti tvoje bludničenje, nećeš više davati plaću bludničku.
Ezekiel 16,42Iskalit ću gnjev svoj nad tobom i povući ću svoju ljubomoru od tebe. Smirit ću se i neću se više gnjeviti.
Ezekiel 16,43I jer se ne spomenu svoje mladosti, već me svim tim izazivaše, oborit ću ti na glavu sve postupke tvoje - riječ je Jahve Gospoda: nećeš više dodavati bestidnosti na sve svoje gadosti!
Ezekiel 16,44I sastavljač poslovica narugat će ti se poslovicom: `Kakva mati, takva kći.`
Ezekiel 16,45Prava si kći svoje matere, koja ostavi muža i djecu; sestra si sestara svojih, koje ostaviše muževe svoje i djecu: Hetitkinja vam mati bijaše, otac Amorejac:
Ezekiel 16,46Samarija, sestra tvoja starija, sa svojim kćerima tebi slijeva stoji; Sodoma, tvoja mlađa sestra, sa kćerima svojim zdesna ti stoji.
Ezekiel 16,47A ti ne samo da si njihovim putem hodila i činila njihove gadosti - to bi tebi bilo premalo - već bijaše od njih pokvarenija na svojim putovima.
Ezekiel 16,48Života mi mojega - riječ je Jahve Gospoda - tvoja sestra Sodoma sa svojim kćerima ne učini što si ti počinila zajedno sa kćerima svojim.
Ezekiel 16,49Evo opačina sestre tvoje Sodome: gizdavo, u izobilju kruha i bezbrižno življaše ona i kćeri njezine, a sirotinju i bijednike ne pomagahu.
Ezekiel 16,50Uzoholiše se i gadosti pred očima mojim činjahu, i zato ih zatrijeh, kao što vidje!
Ezekiel 16,51A sestra ti Samarija ne počini ni polovicu grijeha tvojih, i tako ti počini više gadosti nego one obje zajedno, opravdavši sestre svoje svojim gadostima.
Ezekiel 16,52Zato snosi sad sramotu grijeha kojima si sestre svoje opravdala; zbog grijeha kojima se više od njih nagrdi, one izađoše pravednije. Postidi se, dakle, i snosi sramotu svoju kojom sestre opravda.
Ezekiel 16,53A ja ću okrenuti udes njihov, udes Sodome i kćeri njenih, udes Samarije i kćeri njenih; i tvoj ću udes okrenuti među njima,
Ezekiel 16,54da snosiš sramotu svoju i da se postidiš za sve što si počinila, njima na utjehu.
Ezekiel 16,55Sestra tvoja Sodoma i kćeri njene vratit će se u stanje prijašnje; sestra tvoja Samarija i kćeri njene vratit će se u stanje prijašnje; ali i ti i kćeri tvoje vratit ćete se u stanje prijašnje.
Ezekiel 16,56Zar se nije spominjala sestra tvoja Sodoma dok ti bijaše ponosita,
Ezekiel 16,57prije negoli se golotinja tvoja otkrila? Budi sada za ruglo kćerima edomskim, susjedama njenim i kćerima filistejskim koje ti se sa svih strana rugaju.
Ezekiel 16,58Snosi, dakle, svoju sramotu i svoje gadosti - riječ je Jahve Gospoda!`
Ezekiel 16,59Jer ovako govori Jahve Gospod: `Postupit ću s tobom onako kako ti učini kad pogazi zakletvu i raskinu Savez.
Ezekiel 16,60Ali ću se ja ipak spomenuti svojega Saveza s tobom što ga sklopih u dane mladosti tvoje i uspostavit ću s tobom Savez vječan.
Ezekiel 16,61I ti ćeš se opomenuti svojih putova i postidjet ćeš se kad primiš svoje sestre, stariju i mlađu, koje ću ti dati za kćeri, ali ne snagom tvog Saveza.
Ezekiel 16,62Sklopit ću s tobom savez svoj i znat ćeš da sam ja Jahve,
Ezekiel 16,63da se opomeneš i da se postidiš i da od sramote više ne otvoriš usta kad ti oprostim sve što učini! To je riječ Jahve Gospoda.`
Ezekiel 16,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 16,2” Sine čovječji, upoznaj Jeruzalem s njegovim gnusnostima.
Ezekiel 16,3Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG Jeruzalemu: Po svojem podrijetlu i svojem rođenju, ti si zemlja Kanaanova; tvoj otac bijaše Amorit, a majka jedna Hititkinja.
Ezekiel 16,4Na svojem rođenju, u dan kad si rođen, nije ti presječena pupčana vrpca, nisi opran u vodi da budeš očišćen; nisi bio istrljan solju ni omotan povojima.
Ezekiel 16,5Ni jedno se oko nije smilovalo nad tobom za načiniti ti po milosti bar jednu od tih stvari: po gađenju koje se osjećalo spram tebe, ti si bio bačen u polja, na dan kad si rođen.
Ezekiel 16,6Prolazeći blizu tebe, ja sam te vidio koprcati se u tvojoj krvi; ja sam ti rekao, tada dok si bio u svojoj krvi: živi! ja sam ti rekao, tada kad ti bijaše u svojoj krvi: živi!
Ezekiel 16,7Učinio sam te krjepkim kao travu poljsku; tada si stao rasti i sazrijevati i ti postade ljepota ljepote; tvoje se grudi uobličiše, malje ti izbiše; ali ti bijaše gol, bez odjeće.
Ezekiel 16,8Prolazeći blizu tebe ja sam te vidio; a ti bijaše u dobi ljubavi. Ja prostrijeh skut svojeg habita po tebi i pokrih tvoju golotinju; ja ti učinih jednu prisegu i bio sam ušao u savez s tobom - proročanstvo Gospodina BOGA - tada ti bi moj .
Ezekiel 16,9Ja sam te oprao u vodi, ja sam ti očistio krv koja te pokrivaše, po tome sam te namirisao uljem.
Ezekiel 16,10Dao sam ti ukrašenu odjeću, obuću od fine kože, jedan laneni pojas i pokrio sam te skupocjenom tkaninom.
Ezekiel 16,11Uresio sam te uresima, stavio sam narukvice na zglavke tvoje i jednu ogrlicu oko tvoga vrata;
Ezekiel 16,12jedan prsten u tvoj nos, naušnice i sjajnu krunu na tvoju glavu.
Ezekiel 16,13Tvoj nakit bijaše od zlata i srebra, tvoja odjeća od finog lana, dragocijene tkanine, vezovi. Ti si se hranila finim brašnom, medom i uljem; tada si postala izuzetno lijepa. Dospjela si do kraljevstva.
Ezekiel 16,14Tada je ugled tvoje ljepote raširio se među narodima: jer ona bijaše savršena, zbog divote kojom sam te uresio #NAME?
Ezekiel 16,15Ali, ti si se uzoholila zbog svoje ljepote, u mjeri svojeg ugleda, ti si se prostituirala; ti se se razularila u svojem razvratu sa svakim prolaznikom ti si bila njegova.
Ezekiel 16,16Ti si uzela svoju odjeću kojom si išarala *visoka mjesta i prostituirala si se na njoj da to ne dođe ni da se ne dogodi.
Ezekiel 16,17Uzela si svoj sjajni nakit od zlata i srebra koji ti ja bijah dao; načinila si si slike muževnosti, ti si se prostituirala s njima .
Ezekiel 16,18Uzela si voju vezenu odjeću kojom si ih prekrila; moje ulje i moj tamjan, ti si ih stavljala pred njih.
Ezekiel 16,19Moj kruh koji ti ja bijah dao: brašno, ulje, med kojima sam te hranio, ti si ih stavljala pred njih, u miris utažujući; eto što si ti učinila proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 16,20Uzela si svoje sinove i svoje kćeri koje meni bijaše rodila i žrtvovala si ih tim slikama . Nije ti dakle dostajalo da se izopačuješ?
Ezekiel 16,21Ti si klala moje sinove i izručivala ih žrtvujući ih.
Ezekiel 16,22U svim tim gnusnostima i izopačenostima, ti se nisi sjetila dana svoje mladosti, kad bijaše gola i bez odjeće, kad si se koprcala u krvi svojoj.
Ezekiel 16,23I potom nakon sve te opakosti nesreća, nesreća na tebe, proročanstvo Gospodina BOGA!
Ezekiel 16,24ti si si načinila jednu pozornicu, ti si načinila po jedan podij na svim trgovima.
Ezekiel 16,25Na polasku svakog puta ti si si podigla jedan podij, činila si gnusna upotrebu svoje ljepote, nudila si se svakom prolazniku; umnožila si svoj razvrat.
Ezekiel 16,26Prodavala si se sinovima Egipta, svojim susjedima krupnog tijela; tako si ti umnožila svoj razvrat, do te mjere da me vrijeđaš.
Ezekiel 16,27Evo sam ja ispružio ruku svoju protiv tebe; uskratio sam ti živežne namirnice i izručio te zadovoljstvu tvojih neprijatelja, kćerima Filistine, posramljenih tvojom besramnošću.
Ezekiel 16,28Nezasitna, ti si se prodavala sinovima Asura da bi se nasitila; ti si im se prodavala, a nisi bila ništa više zasićena.
Ezekiel 16,29Tad si ti umnožila svoje razvrate u jednoj zemlji trgovaca, u Kaldeji; čak ni s njima tamo nisi se bila više nasitila.
Ezekiel 16,30Kako bijaše grozničavo tvoje srce! Proročanstvo Gospodina BOGA kad ti činjaše sve to, zanat jedne despotske prostitutke!
Ezekiel 16,31Kad si si sagradila jednu pozornicu na polasku svih putova, kad si si gradila po jedan podijum na svim trgovima, ti nisi činiula kao što čine prostitutke: ti si prezirala zaradu.
Ezekiel 16,32žena preljubnica, umjesto svojeg muža uzima strance.
Ezekiel 16,33Svim se prostitutkama daje poklon; ali ti si ta koja je davala poklon svim svojim ljubavnicima; ti si njih plaćala, da dođu k tebi odasvud, izopačivati se s tobom.
Ezekiel 16,34Ti, u svojim izopačenostima, ti si činila oratno drugim ženama; ti nisi bila tražena kao prostitutka; dajući jednu plaću, ne primajući ju, ti si obrnula uloge.
Ezekiel 16,35Prostitutko, slušaj riječ GOSPODOVU:
Ezekiel 16,36Ovako govori Gospodin BOG: Pošto tvoje spolovilo bijaše otkriveno i tvoja golotinja razotkrivena, u tijeku tvojih razvrata s tvojim ljubavnicima, i svim gnusnim idolima, radi krvi tvojih sinova koje si njima izručila,
Ezekiel 16,37eh dobro, ja ću sakupiti sve tvoje ljubavnike kojima si ugađala, sve one koje si ti voljela, uz one koje si mrzjela; ja ću ih sakupiti protiv tebe odasvud, pred njima ću otkriti tvoju golotinju; oni će vidjeti svu tvoju golotinju .
Ezekiel 16,38Ja ti određujem kažnjavanje žena preljubnica i onih koje prolijevaju krv; ja ću te staviti u krv svojim gnjevom i svojom ljubomorom.
Ezekiel 16,39Ja te izručujem u njihove ruke; oni će uništiti tvoju pozornicu i srušiti tvoje podijume; oni će ti zguliti tvoju odjeću i uzet će ti sjajni nakit; ostavit će te bez odjeće, nagu.
Ezekiel 16,40Oni će podići mnoštvo protiv tebe, oni će te kamenovati, rasijecati svojim mačevima,
Ezekiel 16,41oni će spaljivati tvoje kuće, izvršit će protiv tebe presudu, pred očima jednog mnoštva žena; ja ću staviti kraj na tvoj život prostitutke; ti ne ćeš više moći davati plaću.
Ezekiel 16,42Ja ću ići sve do kraja svojeg gnjeva protiv tebe; po tome moja će se ljubomora okrenuti od tebe, ja ću se stišati, više neću biti uvrijeđen.
Ezekiel 16,43Pošto se ti nisi sjetila dana svoje mladosti i što si se digla protiv mene u svemu tome, eh dobro, ja, kad na mene dođe red, ja ću oboriti tvoje ponašanje na tvoju glavu proročanstvo Gospodine BOGA. Nisi li ti počinila te prljavštine ponad svih vojih gnusnosti?
Ezekiel 16,44Evo kako će svaki izgovarač poslovica to reći o tebi: Kakva mati, takva kći!
Ezekiel 16,45Ti si kćer jedne majke koja je mrzjela svoje muževe i svoje sinove. Vaša majka bijaše jedna Hititkinja, a vaš otac jedan Amorit.
Ezekiel 16,46Tvoja starija sestra, to je Samarija koja stanuje tebi s lijeva sa svojim kćerima . Tvoja mlađa sestra, koja stanuje tebi zdesna, to je Sodoma, sa svojim kćerima.
Ezekiel 16,47To nije skromno što si ti putovala njihovim putevima i što si postupala prema njihovim gnusnostima; ti si se pokazala pokvarenijom nego one na svim putovima.
Ezekiel 16,48Mojeg mi života! proročanstvo Gospodina BOGA tvoja sestra Sodoma, sa svojim kćerima, nije počinila toliko koliko ti i tvoje kćeri.
Ezekiel 16,49Evo što bi grješka tvoje sestre Sodome: ohola, sita, spokojno bezbrižna, ona i njene kćeri; ali, ruku nesretnog i sirotog ona nije okrepljivala.
Ezekiel 16,50One su postale obijesne i počinile su ono što je meni gnusno; tada sam ja njih odbacio, kao što si vidio.
Ezekiel 16,51Dok Samarija nije počinila ni polovicu tvojih grijehova, ti si učinila svoje gnusnosti brojnijima od njenih; ti su dala da se tvoje sestre pokažu pravednima prema svim gnusnostima koje si ti počinila.
Ezekiel 16,52Ti dakle, nosi svoje beščašće, ti koja si, svojim grijesima strašnijim no njihovi, povratila ugled svojim sestrama. One se pokazuju pravedne, spram tebe. Ti dakle, budi posramljena, i ponesi svoje beščašće, pošto si pomogla da se tvoje sestre pokažu pravednima.
Ezekiel 16,53Ja ću promijeniti njihovu sudbinu, sudbinu Sodome i njenih kćeri, sudbinu Samarije i njenih kćeri, i promijenit ću tvoju vlastitu sudbinu, u sred njih,
Ezekiel 16,54da bi ti nosila svoju sramotu i da budeš posramljena svim tim što si učinila; to će njih utješiti.
Ezekiel 16,55Tvoje sestre, Sodoma i njene kćeri, povratit će se svojem prethodnom stanju, Samarija i njene kćeri vratit će se svojem prethodnom stanju; ti također i tvoje kćeri, vi ćete se vratiti u svoje prethodno stanje.
Ezekiel 16,56Tvoja sestra Sodoma nije li bila postala jedan predmet ogovaranja, u tvojim ustima, u dan tvoje oholosti
Ezekiel 16,57prije no što bi otkrivena tvoja zloba? Isto tako je vrijeme za tebe biti predmetom uvrjeda kćeri *Aramovih i svih njenih susjeda, kćeri *Filistinaca koji te preziru uokolo.
Ezekiel 16,58Ti nosi teret svojih besramnosti i svojih gnusnosti proročanstvo GOSPODOVO.
Ezekiel 16,59Jer, ovako govori Gospodin BOG: Ja ću postupiti spram tebe kako si ti postupila, ti koja si prezrela prokletstvo kršeći savez. 60 Ja ću se sjetiti svojeg *saveza s tobom, iz dana tvoje mladosti: ja ću uspostaviti s tobom jedan vječni savez. 61 Ti ćeš se sjetiti svojeg ponašanja i bit ćeš zbunjena kad budeš primala svoje starije sestre uz one mlađe; ja ću ti ih dati za kćeri, ali da one ne sudjeluju u tvom savezu . 62 Ja ću ustanoviti svoj savez s tobom: tad ćeš ti spoznati da sam ja GOSPOD, 63 da bi se ti sjetila, da budeš postiđena i da, od smetenosti, ne možeš više otvoriti svoja usta kad te ja budem odriješio od svega što si učinila proročanstvo Gospodina BOGA.“
Jezekilj 16,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 16,2Sine čovječji, pokaži Jerusalimu gadove njegove,
Jezekilj 16,3I reci: ovako veli Gospod Gospod Jerusalimu: postanjem i rodom ti si iz zemlje Hananske; otac ti bješe Amorejac a mati Hetejka.
Jezekilj 16,4A o rođenju tvom, kad si se rodila, nije ti pupak odrezan i nijesi okupana vodom da bi bila čista, niti si solju natrvena ni pelenama povita.
Jezekilj 16,5Oko te ne požali da ti učini što od toga i da ti se smiluje; nego ti bi bačena u polje, jer bijaše mrska duša tvoja onoga dana kad si se rodila.
Jezekilj 16,6I idući mimo tebe i vidjevši te gdje se valjaš u svojoj krvi, rekoh ti: da si živa u svojoj krvi! i opet ti rekoh: da si živa u svojoj krvi!
Jezekilj 16,7I učinih da rasteš na tisuće kao trava u polju; i ti naraste i posta velika i dođe do najveće ljepote; dojke ti napupiše, i dlake te probiše; ali ti bijaše gola naga.
Jezekilj 16,8I idući mimo tebe pogledah te, i gle, godine ti bijahu godine za ljubljenje; i raširih skut svoj na te, i pokrih golotinju tvoju, i zakleh ti se i učinih vjeru s tobom, govori Gospod Gospod, i ti posta moja.
Jezekilj 16,9I okupah te vodom, i sprah s tebe krv tvoju, i pomazah te uljem.
Jezekilj 16,10I obukoh ti vezenu haljinu, i obuh ti crevlje od jazavca, i opasah te tankim platnom i zastrijeh te svilom.
Jezekilj 16,11I nakitih te nakitom, i metnuh ti narukvice na ruke i grivnu oko vrata.
Jezekilj 16,12I grivnu oko čela metnuh ti, i oboce u uši, slavan vjenac na glavu.
Jezekilj 16,13I ti bijaše okićena zlatom i srebrom, i odijelo ti bijaše od tankoga platna i od svile i vezeno, jeđaše bijelo brašno i med i ulje, i bijaše vrlo lijepa, i prispje do carstva.
Jezekilj 16,14I razide se glas o tebi po narodima radi ljepote tvoje, jer bješe savršena krasotom mojom, koju metnuh na te, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 16,15Ali se ti osloni na ljepotu svoju, i prokurva se s glasa svojega, te si prosipala kurvarstvo svoje svakome koji prolažaše, i bivala si njegova.
Jezekilj 16,16I uzevši od haljina svojih načinila si šarene visine, i kurvala si se na njima, kako nigda nije bilo niti će biti.
Jezekilj 16,17I uzevši krasni nakit svoj od moga zlata i od moga srebra što ti dadoh, načinila si sebi muške likove, i kurvala si se s njima.
Jezekilj 16,18I uzevši vezene haljine svoje zaodjela si ih, i ulje moje i kad moj stavila si pred njih.
Jezekilj 16,19I hljeb moj, koji ti dadoh, bijelo brašno i ulje i med, čim te hranjah, postavila si pred njih za miris ugodni. Tako je bilo, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 16,20I uzimala si sinove svoje i kćeri svoje koje si rodila, i njih si im prinosila da se spale. Malo li bješe kurvarstva tvojega,
Jezekilj 16,21Te si i sinove moje klala i davala si ih da im se provedu kroz oganj?
Jezekilj 16,22I uza sve gadove svoje i kurvarstva svoja nijesi se opominjala dana mladosti svoje kad si bila gola i naga i valjala se u krvi svojoj.
Jezekilj 16,23I poslije sve zloće svoje, teško, (teško tebi! govori Gospod Gospod,)
Jezekilj 16,24Sagradila si sebi kuću kurvarsku, i načinila si sebi visine na svakoj ulici,
Jezekilj 16,25Na svakoj rasputici načinila si sebi visinu, i nagrdila si svoju ljepotu, i razmetala si noge svoje svakome koji prolažaše, i umnožila si kurvarstvo svoje.
Jezekilj 16,26Kurvala si se sa sinovima Misirskim, susjedima svojim velika tijela, i umnožila si kurvarstvo svoje da bi me razgnjevila.
Jezekilj 16,27Zato, gle, digoh ruku svoju na te i umalih obrok tvoj, i dadoh te na volju nenavidnicima tvojima, kćerima Filistejskim, koje bješe stid od sramotnoga puta tvojega.
Jezekilj 16,28Kurvala si se sa sinovima Asirskim, jer se ne mogaše nasititi; kurvala si se s njima, i opet se nijesi nasitila.
Jezekilj 16,29I umnožila si kurvarstvo svoje u zemlji Hananskoj dori do Haldejske, i ni tako se nijesi nasitila.
Jezekilj 16,30Kako je iznemoglo srce tvoje, govori Gospod Gospod, kad činiš sve što čini najgora kurva,
Jezekilj 16,31Kad si gradila kurvarsku kuću na svakoj rasputici i činila visinu na svakoj ulici! A ni kao kurva nijesi, jer nijesi marila za platu;
Jezekilj 16,32Nego kao žena preljubočinica, koja mjesto muža svoga prima druge.
Jezekilj 16,33Svijem kurvama daje se plata, a ti si davala platu svijem milosnicama svojim i darivala si ih da dolaze k tebi sa svijeh strana da se kurvaju s tobom.
Jezekilj 16,34I tako je u tebe naopako prema ženama u tvom kurvarstvu: jer niko ne ide za tobom da se kurva, i ti daješ platu, a ne daje se tebi plata; to je naopako.
Jezekilj 16,35Zato, kurvo, čuj riječ Gospodnju.
Jezekilj 16,36Ovako veli Gospod Gospod: što se otrov tvoj prosu, i što se u kurvanju tvom otkrivala golotinja tvoja tvojim milosnicama i svijem gadnijem idolima tvojim, i za krv sinova tvojih, koje si im dala,
Jezekilj 16,37Zato, evo, ja ću skupiti sve milosnike tvoje, s kojima si se milovala, i sve koje si ljubila, i sve na koje si mrzila, skupiću ih sve oko tebe, i otkriću im golotinju tvoju da vide svu golotinju tvoju.
Jezekilj 16,38I sudiću ti kako se sudi onima koje čine preljubu i onima koje krv proljevaju, i daću te na smrt gnjevu i revnosti.
Jezekilj 16,39I predaću te u njihove ruke, te će razoriti tvoju kuću kurvarsku i raskopati visine tvoje, i svući će haljine s tebe, i uzeće ti krasni nakit i ostaviće te golu nagu.
Jezekilj 16,40I dovešće na te ljudstvo, te će te zasuti kamenjem, i izbošće te mačevima svojim.
Jezekilj 16,41I popaliće kuće tvoje ognjem, i izvršiće na tebi sud pred mnogim ženama, i učiniću te ćeš se okaniti kurvanja i nećeš više davati plate.
Jezekilj 16,42I namiriću gnjev svoj nad tobom, i revnost će se moja ukloniti od tebe, i umiriću se, i neću se više gnjeviti.
Jezekilj 16,43Zato što se nijesi opominjala dana mladosti svoje, nego si me dražila svijem tijem, zato, evo, i ja ću obratiti put tvoj na tvoju glavu, govori Gospod Gospod, te nećeš činiti grdila niti kakvih gadova svojih.
Jezekilj 16,44Gle, ko god govori priče, govoriće o tebi priču, i reći će: kaka mati, taka joj kći.
Jezekilj 16,45Ti si kći matere svoje, koja se odmetnula muža svojega i djece svoje, i sestra si sestara svojih, koje se odmetnuše muževa svojih i djece svoje, mati vam je Hetejka a otac Amorejac.
Jezekilj 16,46A starija ti je sestra Samarija s kćerima svojim, koja ti sjedi s lijeve strane, a mlađa ti je sestra koja ti sjedi s desne strane Sodom sa kćerima svojim.
Jezekilj 16,47A ti ni njihovijem putem nijesi hodila, niti si činila po njihovijem gadovima, kao da ti to bješe malo, nego si bila gora od njih na svijem putovima svojim.
Jezekilj 16,48Tako ja živ bio, govori Gospod Gospod, sestra tvoja Sodom i kćeri njezine nijesu činile kako si činila ti i tvoje kćeri.
Jezekilj 16,49Evo, ovo bješe bezakonje sestre tvoje Sodoma: u ponosu, u izobilju hljeba i bezbrižnom miru bješe ona i kćeri njezine, a ne pomagahu siromahu i ubogome;
Jezekilj 16,50Nego se ponašahu i činjahu gadove preda mnom, zato ih zatrh kad vidjeh.
Jezekilj 16,51Samarije nije zgriješila ni pola koliko ti, jer si počinila gadova svojih više nego one, te si opravdala sestre svoje svijem gadovima svojim koje si učinila.
Jezekilj 16,52I ti dakle, koja si sudila sestrama svojim, nosi sramotu svoju za grijehe svoje, kojima si postala grđa od njih; one su pravednije od tebe; i ti se dakle stidi i nosi sramotu, kad si opravdala sestre svoje.
Jezekilj 16,53Ako dovedeš natrag njihovo roblje, roblje Sodomsko i kćeri njezinijeh, i roblje Samarijsko i kćeri njezinijeh, dovešću i tvoje roblje iz ropstva među njima,
Jezekilj 16,54Da nosiš sramotu svoju i da se stidiš za sve što si činila, i da im budeš utjeha.
Jezekilj 16,55Ako se sestre tvoje, Sodom i kćeri njezine povrate kao što su bile, i ako se Samarija i kćeri njezine povrate kao što su bile, povratićeš se i ti i kćeri tvoje kao što ste bile.
Jezekilj 16,56Jer usta tvoja ne pominjaše Sodoma sestre tvoje u vrijeme oholosti tvoje,
Jezekilj 16,57Prije nego se otkri zloća tvoja kao u vrijeme sramote od kćeri Sirskih i od svijeh što su oko njih, kćeri Filistejskih, koje te sramoćahu sa svijeh strana.
Jezekilj 16,58Nosi nevaljalstvo svoje i gadove svoje, govori Gospod.
Jezekilj 16,59Jer ovako veli Gospod Gospod: učiniću ti kako si ti učinila prezrevši zakletvu i prestupivši zavjet.
Jezekilj 16,60Ali ću se ja opomenuti zavjeta svojega koji sam učinio s tobom u vrijeme mladosti tvoje, i utvrdiću ti vječan zavjet.
Jezekilj 16,61Tada ćeš se opomenuti putova svojih i postidjećeš se kad primiš sestre svoje starije od sebe i mlađe, koje ću ti dati za kćeri, ali ne po tvom zavjetu.
Jezekilj 16,62I ja ću utvrditi svoj zavjet s tobom, i poznaćeš da sam ja Gospod.
Jezekilj 16,63Da se opomeneš i postidiš i da ne otvoriš više usta od sramote, kad ti oprostim sve što si učinila, govori Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje