Tražilica


Ezekiel 43. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 43,1Potom me odvede k vratima, što su gledala na istok.
Ezekiel 43,2Tada dođe slava Boga Izraelova od istoka. Žamor je izlazio od nje kao žamor silnih voda. Zemlja je zasjala od slave njegove.
Ezekiel 43,3Viđenje, koje vidjeh, bilo je kao viđenje, koje sam bio vidio, kad je on došao da uništi grad. Prikaza je bila nalik na onu, koju sam bio vidio na rijeci Kebaru. Pao sam ničice na svoje lice.
Ezekiel 43,4I slava je Gospodnja ušla u hram na istočna vrata.
Ezekiel 43,5Tada me podiže duh i donese me u unutarnji trijem. I gle, hram je bio napunjen slave Gospodnje.
Ezekiel 43,6Čuo sam, kako se je netko iz hrama razgovarao s menom, a čovjek je još uvijek stajao na mojoj strani.
Ezekiel 43,7On mi reče: "Sine čovječji, ovo je mjesto prijestolja mojega i mjesto za stope nogu mojih, gdje stanujem dovijeka usred sinova Izraelovih, Kuća Izraelova neće više skvrniti svetoga imena mojega, ni oni ni kraljevi njihovi, otpadom svojim i mrtvim tjelesima kraljeva svojih na svetoj gori,
Ezekiel 43,8Gdje su metali prag svoj do moga praga, dovratnike svoje do mojih dovratnika, tako da je samo zid bio između mene i njih. Skvrnili su sveto ime moje gadovima svojim, što su ih činili, tako da sam ih zatirao u gnjevu svojemu.
Ezekiel 43,9A sad će daleko ukloniti od mene otpad svoj i mrtva tjelesa kraljeva svojih, i ja ću u sredini njihovoj stanovati dovijeka.
Ezekiel 43,10Ti, sine čovječji opiši kući Izraelovoj ovaj hram, - da se postide opačina svojih, - i mjere njegove.
Ezekiel 43,11Kada se postide svega toga, što su počinili, onda im pokaži osnovu hrama, namještaj njegov, izlaze i ulaze njegove, sve zakone njegove, oblik njegov i odredbe njegove! Napiši im to pred očima njihovim, da obdržavaju brižno sve propise i zakone njegove!"
Ezekiel 43,12"Ovo je novi zakon za hram na vrhuncu gore i za sve mjesto njegovo unaokolo. Gle, vrlo je svet zakon za hram!"
Ezekiel 43,13Ovo su mjere žrtvenika u laktima, lakat je imao običan lakat i podlanicu: podnožje mu je bilo lakat visoko i lakat široko. Oplata na njemu po kraju unaokolo bila je pedalj visoka.
Ezekiel 43,14Ovo je bila visina žrtvenika: od podnožja na zemlji do nižega pojasa bila su dva lakta visine i lakat širine. Od maloga pojasa do velikoga pojasa bila su četiri lakta visine i lakat širine.
Ezekiel 43,15Žrtveno ognjište imalo je četiri lakta visine; od žrtvenoga ognjišta penjala se gore četiri roga za lakat.
Ezekiel 43,16Žrtveno ognjište bilo je dvanaest lakata dugo i dvanaest lakata široko, tako da su njegove četiri strane tvorile četvorinu.
Ezekiel 43,17Veliki pojas bio je četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok na četiri strane njegove. Oplata, što je išla oko njega, bila je pol lakta široka. Podnožje mu lakat unaokolo. Stepenice mu išle gole od istoka.
Ezekiel 43,18On mi reče: "Sine čovječji, ovako veli svemogući Gospod: 'Ovo su naredbe za žrtvenik žrtava paljenica: Čim je podignut i može se na njemu prinositi žrtve paljenice i krvlju ga se poškropiti.
Ezekiel 43,19Levitskim svećenicima, koji vuku lozu od potomstva Sadokova i zato mi se smiju približiti, govori svemogući Gospod, da obavljaju službu moju, predaj junca za žrtvu za grijeh!
Ezekiel 43,20Uzmi krvi njegove i prolij je na četiri roga žrtvenika, na četiri ugla pojasa i na oplatu unaokolo! Tako ga očisti i pomiri!
Ezekiel 43,21Onda uzmi žrtvenog junca za grijeh i spali ga na mjestu za to određenom kod hrama izvan svetišta!
Ezekiel 43,22Drugi dan prinesi jarca bez mane i očisti njim žrtvenik, kako se je očistio juncem!
Ezekiel 43,23Kad si dovršio očišćenje, prinesi junca bez mane i ovna od stada bez mane!
Ezekiel 43,24Prinesi ih pred Gospodom! Neka svećenici bace na njih soli i prinesu ih Gospodu kao žrtvu paljenicu!
Ezekiel 43,25Sedam dana prinosi svaki dan jarca kao žrtvu za grijeh! I junca i ovna od stada, obadva bez mane, neka prinose!
Ezekiel 43,26Sedam dana neka čine očišćenje za žrtvenik, neka ga očiste i posvete!
Ezekiel 43,27Kad se navrše ti dani, neka svećenici osmoga dana prinose na žrtveniku žrtve vaše paljenice i žrtve vaše pomirne, i ja ću vas primiti milostivo, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 43,1 Zatim me povede k vratima što gledaju na istok.
Ezekiel 43,2I gle, Slava Boga Izraelova dolazi od istoka; šum joj kao šum velikih voda: i zemlja se sjala od slave njegove.
Ezekiel 43,3To viđenje koje gledah bijaše kao viđenje što ga vidjeh kad dođoh da uništim grad i kao viđenje koje vidjeh na rijeci Kebaru. Padoh ničice.
Ezekiel 43,4A Slava Jahvina uđe u Dom na vrata koja gledaju na istok.
Ezekiel 43,5Tada me duh podiže i odvede u unutrašnje predvorje. I gle: Dom bijaše pun Slave Jahvine.
Ezekiel 43,6I čuh glas koji mi iz Doma govori, a kraj mene netko stajaše.
Ezekiel 43,7I reče mi: "Sine čovječji, ovo je mjesto mojega prijestolja, ovo je mjesto stopa mojih nogu: ovdje ću, posred sinova Izraelovih, prebivati zauvijek. Izraelov dom neće više oskvrnjivati moje sveto ime - ni oni ni njihovi kraljevi - svojim bludništvom i truplima svojih kraljeva:
Ezekiel 43,8stavili su svoj prag do moga, svoje dovratnike do mojih, tako da je bio samo zid između mene i njih, i oskvrnjivali su moje sveto ime gnusobama koje počiniše. I zato ih zatrijeh u svojem gnjevu.
Ezekiel 43,9Sada će oni ukloniti daleko od mene svoje bludništvo i trupla svojih kraljeva, a ja ću zauvijek prebivati posred njih.
Ezekiel 43,10Sine čovječji, pokaži domu Izraelovu ovaj Dom da se posrame sa svojih bezakonja. Neka mu izmjere razmjere.
Ezekiel 43,11Ako se posrame zbog svega što učiniše, opiši im Dom i njegove razmjere, njegove izlaze i ulaze, sve njegovo obličje, sve propise i sve zakone; upoznaj ih i nacrtaj im da vide i da čuvaju i provedu sve njegovo obličje i sve propise o njemu.
Ezekiel 43,12A ovo je zakon za Dom: navrh gore, sav prostor uokolo, bit će najsvetija svetinja.
Ezekiel 43,13Ovo su mjere žrtvenika, na laktove - a lakat je ovdje jedan lakat i pedalj: podnožje žrtvenika lakat dugo, lakat široko; obrub kojim je obrubljen uokolo - jedan pedalj. Visina žrtvenika:
Ezekiel 43,14od podnožja na zemlji do donjega pojasa žrtvenika - dva lakta, a u širinu jedan lakat; od manjeg pojasa do većega četiri lakta, a u širinu jedan lakat.
Ezekiel 43,15A samo žrtvište: četiri lakta visoko. A sa žrtvišta dižu se uvis četiri roga.
Ezekiel 43,16Žrtvište: dvanaest lakata dugo, dvanaest lakata široko, četvorina, na sve četiri strane.
Ezekiel 43,17A pojas: četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok, na četiri strane; njegov rub uokolo pol lakta, a podnožje oko njega uokolo jedan lakat; stepenice mu gledaju na istok.
Ezekiel 43,18I reče mi: "Sine čovječji, ovako govori Jahve Gospod: `Ovo su propisi žrtveni po kojima se u svoje vrijeme mora podići žrtvenik da se na njemu prinose paljenice i da se po njemu škropi krvlju.
Ezekiel 43,19Svećenicima levitima, potomcima Sadokovim, koji pristupaju k meni da mi služe - riječ je Jahve Gospoda - dat ćeš june za žrtvu okajnicu.
Ezekiel 43,20Uzet ćeš njegove krvi i njome pomazati četiri roga žrtvišta i četiri ugla pojasa i obrub sve uokolo da okajnicom pomiriš žrtvenik.
Ezekiel 43,21Zatim uzmi june i spali ga na odijeljenom mjestu Doma, izvan Svetišta.
Ezekiel 43,22Sutradan prinesi jarca bez mane kao okajnicu, neka se njime okaje žrtvenik kao što je okajan junetom.
Ezekiel 43,23A kad ga okaješ, prinesi junca bez mane i ovna bez mane iz stada:
Ezekiel 43,24prikaži ih pred Jahvom, a svećenici neka ih pospu solju i neka ih prinesu kao paljenicu Jahvi.
Ezekiel 43,25Sedam dana svaki dan prinesi jednog jarca za grijeh; i neka se prinese june i ovan iz stada, oba bez mane.
Ezekiel 43,26Sedam dana neka se pomiruje žrtvenik i neka se čisti i posvećuje.
Ezekiel 43,27Pošto se navrše ti dani, od osmoga dana unapredak neka svećenici žrtvuju na žrtveniku vaše paljenice i pričesnice; i omiljet ćete mi` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 43,1On me odvede prema vratima, vratima koja su okrenuta u smjeru istoka.
Ezekiel 43,2I evo, Slava Boga Izraelovog stizaše; s istoka, s jednom bukom, sličnom buci vodoskoka, i zemlja se sijaše od njegove Slave.
Ezekiel 43,3Bijaše to kao jedno viđenje viđenje koje ja bijah imao, kao viđenje koje ja bijah imao kad on dođe uništiti grad;
Ezekiel 43,4bijahu to viđenja slična viđenju koje ja bijah imao na rijeci Kebar . Tada ja padoh na lice svoje.
Ezekiel 43,5A Slava GOSPODOVA ispunjavaše Kuću.
Ezekiel 43,6I ja čuh da mi se govorilo iz Kuće, dok čovjek stajaše pokraj mene.
Ezekiel 43,7Reče mi se: ” Sine čovjekov, to je smještanje mojeg prijestolja i mjesto mojih stopala; to je ondje da ću ja stanovati, u sred sinova Izraelovih, za uvijek. Kuća Izraelova ne će više zaprljati moje sveto *ime; ni ona, ni njeni kraljevi sa svojim razvratnostima, ni lješevi njenih kraljeva sa svojim grobovima .
Ezekiel 43,8Oni su stavili svoj prag sa strane mojem pragu, dovratke svojih vrata pokraj mojih, s jednim zajedničkim zidom između mene i njih. Oni su uprljali moje sveto ime gadostima koje su počinili; tako sam ja njih istrijebio u svojem gnjevu.
Ezekiel 43,9Sada će oni udaljiti od mene svoje razvrate kao i lješeve svojih kraljeva, a ja ću stanovati u sred njih za uvijek.
Ezekiel 43,10A ti, sine čovjekov, opiši ovu Kuću domu Izraelovu; nek budu posramljeni svojim grješkama; nek izmjere plan.
Ezekiel 43,11Ako li su postiđeni svim tim što su počinili, obznani im uređenje Kuće, njen razmještaj, njene izlaze, njene ulaze, sve njeno uređenje, sve njene propise, svu njenu organizaciju, i sav njen obred. Opiši im pred njihovim očima, da bi čuvali svu njenu organizaciju i sve njene propise i da ih primijenjuju.
Ezekiel 43,12Takav je zakon Kuće: na vrhu planine, svem njenom području, svud uokolo, ona je presveta. Evo! Takav je zakon Kuće.“
Ezekiel 43,13Evo razmjera *oltara u laktovima, ovaj lakat valja jedan lakat i jedan pedalj. Jama, mjerena ovim laktom: jedan lakat širine; ona se pruža sve do obodnice koja joj tvori rub, na jedan empan . Evo visine oltara:
Ezekiel 43,14od "udubine zemlje", sve do vanjskog podnožja, na jednoj širini od jednog lakta; od malog podnožja sve do velikog podnožja, četiri lakta na jednoj širini od jednog lakta.
Ezekiel 43,15Planina-Od-Boga“: od Boga četiri lakta, i iznad vrha, četiri roga .
Ezekiel 43,16”Planina-Od- Boga: od Boga ”dvanaest lakata dužine na dvanaest širine; ona je četvorna po svojim četirima stranama.
Ezekiel 43,17Podnožje: četrnaest lakata dužine na četrnaest lakata širine, za njene četiri strane. Obrub koji joj čini rub, pola lakta; njegova jama, uokolo njega, jedan lakat. Stepenice su okrenute prema istoku.
Ezekiel 43,18čovjek mi reče: ” Sine čovjekov, ovako govori Gospodin BOG: Evo propisa koji se tiču oltara, dana kad će biti napravljen, da se podižu na njega holokausti{{Refa320">* i da se tu prosipa krv.
Ezekiel 43,19Svećenicima *levitima onima koji su potomstvo Sadokovo, koji prilaze za služiti meni, proročanstvo Gospodina BOGA ti ćeš dati jednog bikčića za grijehe .
Ezekiel 43,20Ti ćeš uzeti njrgovu krv, stavit ćeš ju na četiri roga oltara, na četiri ugla podnožja i na obrubnicu koja joj čini rub; ti ćeš tako učiniti pokoru i umilostivljenje za oltar.
Ezekiel 43,21Uzet ćeš bika koji je služio za pokoru i spalit će se on na mjestu određenom u Kući, izvana *svetištu.
Ezekiel 43,22Drugog dana, ti ćeš ponuditi za pokoru jednog jarca bez mane i izvršit će se pokora za oltar kao što se čini s Bikom.
Ezekiel 43,23Kad ti budeš izvršio pokoru, ti ćeš ponuditi jednog bikčića bez mane i jednog ovna bez mane, uzetog iz sitne stoke.
Ezekiel 43,24Ti ćeš ih ponuditi pred GOSPODA; svećenici će baciti na njih soli i uspeti ju u holokaust za GOSPODA.
Ezekiel 43,25Tijekom sedam dana, ti ćeš vršiti *žrtvovanje jarca za grijehe, svaki dan; isto će se činiti i za bikčića i jarca bez mane uzetog iz sitne stoke.
Ezekiel 43,26Sedam dana tijekom, činit će se umilostivljenje za oltar; on će se očistiti i posvetiti.
Ezekiel 43,27Kad ti dani budu prošli, svećenici će na oltaru, osmog dana i slijedećih, praviti vaše holokauste i vaše žrtve grijeha; tada ću vam ja biti sklon proročanstvo Gospodina BOGA.“
Jezekilj 43,1Potom me odvede k vratima koja gledaju na istok.
Jezekilj 43,2I gle, slava Boga Izrailjeva dohođaše od istoka, i glas joj bijaše kao glas velike vode, i zemlja se sjaše od slave njegove.
Jezekilj 43,3I utvara koju vidjeh bijaše kao utvara koju vidjeh kad dođoh da zatrem grad: bješe utvara kao ona koju vidjeh na rijeci Hevaru; i padoh na lice svoje.
Jezekilj 43,4A slava Gospodnja uđe u dom na vrata koja gledaju na istok.
Jezekilj 43,5I podiže me duh i odvede me u unutrašnji trijem; i gle, dom bijaše pun slave Gospodnje.
Jezekilj 43,6I čuh gdje mi progovori iz doma, i čovjek stajaše kod mene.
Jezekilj 43,7I reče mi: sine čovječji, ovo je mjesto prijestola mojega i mjesto stopa nogu mojih, gdje ću nastavati usred sinova Izrailjevijeh dovijeka; i dom Izrailjev neće više skvrniti svetoga imena mojega, ni oni ni carevi njihovi kurvarstvom svojim i mrtvijem tjelesima careva svojih na visinama svojim.
Jezekilj 43,8Metaše prag svoj do moga praga, i dovratnike svoje do mojih dovratnika i pregradu između mene i sebe, te skvrniše sveto ime moje gadovima svojim koje činjahu; zato ih satrh u gnjevu svom.
Jezekilj 43,9Sada neka uklone daleko od mene kurvarstvo svoje i mrtva tjelesa careva svojih i nastavaću usred njih dovijeka.
Jezekilj 43,10Ti, sine čovječji, pokaži domu Izrailjevu ovaj dom, neka se postide bezakonja svojega, i neka izmjere sve.
Jezekilj 43,11I kad se postide svega što su činili, pokaži im oblik od doma i red i izlaske i ulaske, i sve oblike i svu uredbu, i sve oblike i sve zakone, i opiši im ga da paze na sav oblik njegov i na sve uredbe, i tako čine.
Jezekilj 43,12A ovo je zakon za dom: navrh gore koliko zauzima unaokolo da bude svetinja nad svetinjama. Eto, to je zakon za dom.
Jezekilj 43,13A ovo je mjera za oltar na lakte, a u laktu je jedan običan lakat i podlanica: podnožje mu lakat visoko i lakat široko, a oplata na njemu po kraju unaokolo s pedi; taka je gornja strana oltaru.
Jezekilj 43,14A od podnožja na zemlji do nižega pojasa dva lakta, i u širinu jedan lakat; a od manjega pojasa do većega pojasa četiri lakta, i u širinu lakat.
Jezekilj 43,15A sam oltar da bude četiri lakta visok, od oltara gore da bude četiri roga.
Jezekilj 43,16A oltar da bude dvanaest lakata dug i dvanaest lakata širok, i četvrtast na četiri strane.
Jezekilj 43,17I pojas da je četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok na četiri strane, a oplata oko njega od po lakta, i podnožje mu od lakta unaokolo, i basamaci mu da budu okrenuti na istok.
Jezekilj 43,18I reče mi: sine čovječji, ovako veli Gospod Gospod, ovo su naredbe za oltar kad se načini da se na njemu prinose žrtve paljenice i da se kropi krvlju.
Jezekilj 43,19I sveštenicima Levitima koji su od sjemena Sadokova, koji pristupaju k meni, govori Gospod Gospod, da mi služe, daćeš junca za žrtvu za grijeh.
Jezekilj 43,20I uzmi krvi njegove, i pomaži mu četiri roga i četiri ugla od pojasa i oplatu unaokolo, tako ćeš ga očistiti i učiniti očišćenje za nj.
Jezekilj 43,21Potom uzmi junca za grijeh, i neka se spali na mjestu određenom u domu izvan svetinje.
Jezekilj 43,22A drugi dan prinesi jarca zdrava za grijeh, i neka očiste njim oltar kako su očistili juncem.
Jezekilj 43,23A kad očistiš, prinesi junca zdrava i ovna od stada zdrava.
Jezekilj 43,24I kad ih prineseš pred Gospodom, neka sveštenici bace na njih soli i prinesu ih na žrtvu paljenicu Gospodu.
Jezekilj 43,25Sedam dana prinosi jarca za grijeh svaki dan; i junca i ovna iz stada zdrava neka prinose.
Jezekilj 43,26Sedam dana neka čine očišćenje za oltar, i očiste ga i posvete.
Jezekilj 43,27A kad se navrše ti dani, osmoga dana i poslije neka prinose sveštenici na oltaru žrtve vaše paljenice i žrtve vaše zahvalne, i primiću vas, govori Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje