Tražilica


Galaćanima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Galaćanima 1,1Pavao apostol, ne od ljudi, ni po čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu, koji ga uskrsnu od mrtvih.
Galaćanima 1,2I sva braća, koja su s menom, crkvama Galacije.
Galaćanima 1,3Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina našega Isusa Krista,
Galaćanima 1,4Koji dade sebe za grijehe naše, da nas izbavi od sadašnjega zla svijeta, po volji Boga i Oca na
Galaćanima 1,5Kojemu je slova u vijeke vjekova! Amen.
Galaćanima 1,6Čudim se, da se tako brzo od i vraćate od onoga, koji vas pozva milošću Kristovom, na drugo evanđelje;
Galaćanima 1,7A drugoga ipak nema; samo što su neki, koji vas zbunjuju i hoće da iskrive evanđelje Kristovo.
Galaćanima 1,8Ali ako i mi, ili anđeo s neba navijesti vam evanđelje drukčije, nego što vam navijestismo, neka bude proklet!
Galaćanima 1,9Kao što prije rekosmo, i sad opet velim: "Ako vam tko navijesti evanđelje drukčije, nego što primiste, neka bude proklet!
Galaćanima 1,10Jer zar ja sad gledam da dobijem naklonost kod ljudi, ili mi je do toga, da se dopadnem Bogu? Ili zar nastojim da ugađam ljudima? Kad bih još ljudima ugađao, ne bih bio sluga Kristov
Galaćanima 1,11Ali vam dajem na znanje, braćo, da evanđelje, koje sam ja propovijedao, nije po čovjeku.
Galaćanima 1,12Jer ga ne primih od čovjeka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Krista.
Galaćanima 1,13Jer ste čuli moje življenje nekad u Židovstvu, da sam odviše progonio crkvu Božju i rušio je.
Galaćanima 1,14I napredovao sam u židovstvu većma od mnogih vršnjaka svojih u narodu svojemu, i više sam revnovao za predaje otaca svojih.
Galaćanima 1,15A kad se svidjelo Bogu, koji me izabra od krila majke moje i pozva milošću svojom,
Galaćanima 1,16Da objavi Sina svojega u meni, da ga propovijedam među neznabošcima, ni za čas se ne obratih tijelu i krvi.
Galaćanima 1,17Niti pođoh u Jerusalem k starijim apostolima od sebe, nego odoh u Arabiju, i opet se vratih u Damask.
Galaćanima 1,18Zatim poslije tri godine pođoh u Jerusalem, da vidim Kefu, i ostadoh u njega petnaest dana.
Galaćanima 1,19A drugoga od apostola ne vidjeh, osim Jakova, brata Gospodnjega,
Galaćanima 1,20A što vam pišem, evo, pred Bogom, da ne lažem.
Galaćanima 1,21Onda dođoh u krajeve Sirije i Cilicije,
Galaćanima 1,22A bio sam licem nepoznat crkvama Kristovim u Judeji.
Galaćanima 1,23A samo su bili čuli, da onaj, koji nas je nekad progonio, sad propovijeda vjeru, na koju je nekoć napadao.
Galaćanima 1,24I slavili su Boga zbog mene.
Galaćanima 1,1 Pavao, apostol - ne od ljudi ni po kojem čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrisi od mrtvih -
Galaćanima 1,2i sva braća koja su sa mnom: Crkvama u Galaciji.
Galaćanima 1,3Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista,
Galaćanima 1,4koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga kao što je volja Boga i Oca našega,
Galaćanima 1,5komu slava u vijeke vjekova! Amen.
Galaćanima 1,6Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje,
Galaćanima 1,7koje uostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevratiti evanđelje Kristovo.
Galaćanima 1,8Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!
Galaćanima 1,9Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.
Galaćanima 1,10Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga.
Galaćanima 1,11Obznanjujem vam, braćo: evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi,
Galaćanima 1,12niti ga ja od kojeg čovjeka primih ili naučih, nego objavom Isusa Krista.
Galaćanima 1,13Ta čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu: preko svake sam mjere progonio i pustošio Crkvu Božju
Galaćanima 1,14te sam u židovstvu, prerevno odan otačkim predajama, nadmašio mnoge vršnjake u svojem narodu.
Galaćanima 1,15Ali kad se Onomu koji me odvoji već od majčine utrobe i pozva milošću svojom, svidjelo
Galaćanima 1,16otkriti mi Sina svoga da ga navješćujem među poganima, odmah, ne posavjetovah se s tijelom i krvlju
Galaćanima 1,17i ne uziđoh u Jeruzalem k onima koji bijahu apostoli prije mene, nego odoh u Arabiju pa se opet vratih u Damask.
Galaćanima 1,18Onda nakon tri godine uziđoh u Jeruzalem potražiti Kefu i ostadoh kod njega petnaest dana.
Galaćanima 1,19Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata Gospodinova.
Galaćanima 1,20Što vam pišem, Bog mi je svjedok, ne lažem.
Galaćanima 1,21Zatim dođoh u krajeve sirijske i cilicijske.
Galaćanima 1,22Osobno pak bijah nepoznat Kristovim crkvama u Judeji.
Galaćanima 1,23One su samo čule: "Negdašnji naš progonitelj sada navješćuje vjeru koju je nekoć pustošio
Galaćanima 1,24i slavile su Boga zbog mene.
Galaćanima 1,1Pavao, *apostol, ne od strane ljudi, ni po čovjeku, već po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga je uskrsnuo iz mrtvih,
Galaćanima 1,2i sva braća koja su sa mnom crkvama Galacije :
Galaćanima 1,3vama milost i mir sa strane Boga našeg Oca i Gospodina Isusa Krista,
Galaćanima 1,4koji se predao za naše grijehe, da bi nas istrgao ovom svijetu zla, sukladno volji Božjoj, koji je Otac naš.
Galaćanima 1,5Njemu budi slava u *vijeke vjekova. *Amen.
Galaćanima 1,6Čudim se kojom ste se brzinom okrenuli od onoga koji vas je pozvao po milosti Kristovoj, za prijeći k jednom drugom *evanđelju .
Galaćanima 1,7Ne zato što ima jedno drugo; ima samo ljudi koji bacaju nemir među vas i koji hoće oboriti Kristovo Evanđelje.
Galaćanima 1,8Čak ako bi netko, mi sami ili *anđeo *nebeski, vama navješćivao jedno različito evanđelje od onoga koje smo vam mi navijestili, nek bude anatema !
Galaćanima 1,9Mi smo vam to već rekli, i ja sada ponovo govorim: ako vam netko najavljuje jedno različito evanđelje od onoga koje ste primili, nek bude anatema!
Galaćanima 1,10Jer, sada, tražim li ja naklonost ljudi ili onu u Boga? Tražim li ja ugoditi ljudima? Kad bih ja bio na ugodnost ljudima, ja ne bih više bio sluga Kristov.
Galaćanima 1,11Jer, ja vam izjavljujem, Braćo: ovo *Evanđelje koje vam ja najavljujem nije od čovjeka;
Galaćanima 1,12uostalom, nije ono po jednom čovjeku bilo meni preneseno niti poučavano, već po jednom *otkrivenju Isusa Krista.
Galaćanima 1,13Jer, vi ste čuli govoriti o mom ponašanju u judaizmu: kojom sam ja mahnitošću progonio Crkvu Božju i tražio kako ju uništiti;
Galaćanima 1,14ja sam uznapredovao u judaizmu, nadilazeći većinu onih moje dobi i mojeg roda, po svojoj preobilnoj gorljivosti za predaje mojih otaca .
Galaćanima 1,15Ali, kad je onaj, koji mi je stavio u stranu od krila moje majke i pozvao me svojom milošću, ocijenio dobrim
Galaćanima 1,16otkriti u meni Sina svog da ga ja najavljujem među *poganima, odmah, bez utjecanja ikakvom savjetu ljudskom,
Galaćanima 1,17ni uspinjanju u Jeruzalem k onima koji bijahu *apostolima prije mene, ja sam otišao u Arabiju, potom sam stigao u Damask.
Galaćanima 1,18Zatim, tri godine poslije, ja sam se uspeo u Jeruzalem za upoznati Kefu i ostao sam petnaest dana kod njega,
Galaćanima 1,19a da nisam vidio ni jednog drugog apostola, već samo Jakova, brata Gospodinovog.
Galaćanima 1,20Ovo što vam ja pišem, ja to govorim pred Bogom, to nije jedna laž.
Galaćanima 1,21Zatim, našao sam se u oblastima Sirije i Cilicije.
Galaćanima 1,22Ali, moje lice bijaše nepoznato crkvama Kristovim u Judeji;
Galaćanima 1,23jednostavno, one bijahu čule govoriti: ` Onaj koji nas donedavna proganjaše navješćuje sada vjeru koji tada uništavaše `
Galaćanima 1,24i one slaviše Boga zbog mene.
Galatima 1,1Pavle apostol, ni od ljudi, ni kroz čovjeka, nego kroz Isusa Hrista i Boga oca, koji ga vaskrse iz mrtvijeh,
Galatima 1,2I sva braća koja su sa mnom, crkvama Galatijskijem:
Galatima 1,3Blagodat vam i mir od Boga oca i Gospoda našega Isusa Hrista,
Galatima 1,4Koji dade sebe za grijehe naše da izbavi nas od sadašnjega svijeta zloga, po volji Boga i oca našega,
Galatima 1,5Kojemu slava vavijek vijeka. Amin.
Galatima 1,6Čudim se da se tako odmah odvraćate na drugo jevanđelje od onoga koji vas pozva blagodaću Hristovom,
Galatima 1,7Koje nije drugo, samo što neki smetaju vas, i hoće da izvrnu jevanđelje Hristovo.
Galatima 1,8Ali ako i mi, ili anđeo s neba javi vam jevanđelje drukčije nego što vam javismo, proklet da bude!
Galatima 1,9Kao što prije rekosmo i sad opet velim: ako vam ko javi jevanđelje drukčije nego što primiste, proklet da bude!
Galatima 1,10Zar ja sad ljude nagovaram ili Boga? Ili tražim ljudima da ugađam? Jer kad bih ja još ljudima ugađao, onda ne bih bio sluga Hristov.
Galatima 1,11Ali vam dajem na znanje, braćo, da ono jevanđelje koje sam ja javio, nije po čovjeku.
Galatima 1,12Jer ga ja ne primih od čovjeka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista.
Galatima 1,13Jer ste čuli moje življenje nekad u Jevrejstvu, da sam odviše gonio crkvu Božiju i raskopavao je.
Galatima 1,14I napredovah u Jevrejstvu većma od mnogijeh vrsnika svojijeh u rodu svome, i odviše revnovah za otačke svoje običaje.
Galatima 1,15A kad bi ugodno Bogu, koji me izabra od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom.
Galatima 1,16Da javi sina svojega u meni, da ga jevanđeljem objavim među ljudima neznabošcima; odmah ne pitah tijela i krvi,
Galatima 1,17Niti iziđoh u Jerusalim k starijim apostolima od sebe nego otidoh u Arapsku, i opet se vratih u Damask.
Galatima 1,18A poslije toga na tri godine iziđoh u Jerusalim da vidim Petra, i ostadoh u njega petnaest dana.
Galatima 1,19Ali drugoga od apostola ne vidjeh, osim Jakova brata Gospodnjega.
Galatima 1,20A što vam pišem evo Bog vidi da ne lažem.
Galatima 1,21A potom dođoh u zemlje Sirske i Kilikijske.
Galatima 1,22A bijah licem nepoznat Hristovijem crkvama Judejskima;
Galatima 1,23Nego samo bijahu čuli da onaj koji nas nekad goni sad propovijeda vjeru koju nekad raskopavaše.
Galatima 1,24I slavljahu Boga za mene.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje