Tražilica


Galaćanima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Galaćanima 2,1Zatim, nakon četrnaest godina, opet uziđoh u Jerusalem s Barnabom, uzevši sa sobom i Tita,
Galaćanima 2,2A uziđoh, po otkrivenju, i predložih im evanđelje, koje propovijedam među neznabošcima, a osobito onima, koji su bili ugledni, da ne bih možda, ili da nijesam trčao uzalud.
Galaćanima 2,3Ali ni Tito, koji je bio s menom, premda je bio neznabožac, nije bio primoran da se obreže.
Galaćanima 2,4A to zbog lažne braće, koja se nametnuše i ušuljaše, da uhode slobodu našu, koju imamo u Kristu Isusu, da nas zarobe,
Galaćanima 2,5Ovima ne popustismo nimalo, ni za čas, da istina evanđelja ostane kod vas.
Galaćanima 2,6Oni nasuprot, koji su bili ugledni, tko su inače oni bili, ne marim ništa, jer Bog ne gleda, tko je tko, i ovi, koji su bili ugledni, ništa me novo ne naučiše,
Galaćanima 2,7Nego nasuprot, kad vidješe, da je meni povjereno evanđelje među neobrezanima, kao Petru među obrezanima;
Galaćanima 2,8Jer onaj, koji pomože Petru u apostolstvu među obrezanima, pomože i meni među neznabošcima;
Galaćanima 2,9I jer upoznaše milost, koja je meni dana, dadoše Jakov i Kefa i Ivan, koji su se brojili kao stupovi, meni i Barnabi ruku u znak zajednice, da mi idemo k neznabošcima, a oni k obrezanima;
Galaćanima 2,10Samo da bismo se spominjali siromaha, a to sam doista i revno nastojao činiti.
Galaćanima 2,11A kad dođe Kefa u Antiohiju, ja sam mu se u lice usprotivio, jer je bio zavrijedio ukor.
Galaćanima 2,12Jer prije, dok ne dođoše neki od Jakova, jeo je s neznabošcima; a kad dođoše, povukao se i odvajao bojeći se onih, koji su bili iz obrezanja.
Galaćanima 2,13I pretvaranju njegovu priključili se ostali Židovi, tako da je i Barnaba bio od njih zaveden u isto pretvaranje.
Galaćanima 2,14A kad vidjeh, da ne idu pravo prema istini evanđelja, rekoh Kefi pred svima: "Kad ti, koji si Židov, živiš neznabožački, a ne židovski, zašto neznabošce siliš, da drže običaje židovske?
Galaćanima 2,15Mi smo od rođenja Židovi, a ne grješnici od neznabošca.
Galaćanima 2,16A jer znamo, da se čovjek ne opravdava djelima zakona, nego samo vjerom u Isusa Krista, i mi vjerovasmo u Krista Isusa, da se opravdamo vjerom u Krista, a ne djelima zakona, jer se djelima zakona neće opravdati ni jedan čovjek.
Galaćanima 2,17Ako li se mi, koji tražimo da se opravdamo u Kristu, nađosmo i sami grješnici, je li tada po čemu Krist grijehu sluga? Bože sačuvaj!
Galaćanima 2,18Jer ako opet gradim ono, što sam porušio, dokazujem, da sam prestupnik.
Galaćanima 2,19Jer ja sam po zakonu umro zakonu, da živim Bogu; s Kristom sam pribijen na križ.
Galaćanima 2,20A ja živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sad živim u tijelu, živim u vjeri u Sina Božjega, koji me je ljubio, i predao samoga sebe za mene.
Galaćanima 2,21Ne odbacujem milosti Božje! Doista, ako opravdanje po zakonu dolazi, onda je Krist uzalud umro.
Galaćanima 2,1 Zatim nakon četrnaest godina opet uziđoh u Jeruzalem s Barnabom, a povedoh sa sobom i Tita.
Galaćanima 2,2Uziđoh po objavi i izložih im - napose uglednijima - evanđelje koje propovijedam među poganima da ne bih možda, ili da nisam, trčao uzalud.
Galaćanima 2,3Čak ni Tit, pratilac moj, premda Grk, nije bio prisiljen obrezati se,
Galaćanima 2,4i to radi uljeza, lažne braće, koja se ušuljaše da vrebaju slobodu koju imamo u Kristu Isusu, ne bi li nas učinili robovima.
Galaćanima 2,5Ne, ni načas im nismo popustili, nismo se podložili: da istina evanđelja ostane kod vas!
Galaćanima 2,6A oni koji štogod znače - bili oni što bili, nije mi do toga, Bog ne gleda tko je tko - ti uglednici, uistinu, ništa nisu pridometnuli.
Galaćanima 2,7Nego naprotiv, vidjevši da mi je povjereno evanđelje za neobrezane, kao Petru za obrezane -
Galaćanima 2,8jer Onaj koji je bio na djelu po Petrovu apostolstvu među obrezanima, bio je na djelu i po meni među poganima -
Galaćanima 2,9i spoznavši milost koja mi je dana, Jakov, Kefa i Ivan, smatrani stupovima, pružiše meni i Barnabi desnice zajedništva: mi ćemo među pogane, a oni među obrezane!
Galaćanima 2,10Samo neka se sjećamo siromaha, što sam revno i činio.
Galaćanima 2,11A kad Kefa stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih jer je zavrijedio osudu:
Galaćanima 2,12doista, prije nego stigoše neki od Jakova, blagovao je zajedno s poganima; a kad oni dođoše, počeo se povlačiti i odvajati bojeći se onih iz obrezanja.
Galaćanima 2,13Za njim se povedoše i ostali Židovi te je i Barnaba zaveden tom prijetvornošću.
Galaćanima 2,14Ali kad vidjeh da ne hode ravno, po istini evanđelja, rekoh Kefi pred svima: "Ako ti, Židov, poganski živiš, a ne židovski, kako možeš siliti pogane da se požidove?
Galaćanima 2,15Mi smo podrijetlom Židovi, a ne "grešnici iz poganstva".
Galaćanima 2,16Ali znamo: čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona jer se po djelima Zakona nitko neće opravdati.
Galaćanima 2,17Ako se pak po tome što zaiskasmo opravdati se u Kristu očitovalo da smo i mi grešnici, nije li onda Krist u službi grijeha? Nipošto!
Galaćanima 2,18Doista, ako ponovno gradim što sam bio srušio, pokazujem da sam prijestupnik.
Galaćanima 2,19Ta po Zakonu ja Zakonu umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet.
Galaćanima 2,20Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.
Galaćanima 2,21Ne dokidam milosti Božje! Doista, ako je opravdanje po Zakonu, onda je Krist uzalud umro.
Galaćanima 2,1Zatim, na izmaku četrnaest godina, ja sam se uspeo u Jeruzalem s Barnabasom; doveo sam također i Tita sa sobom.
Galaćanima 2,2A, ja sam se onamo uspeo slijedom jednog *otkrivenja i izložio im *Evanđelje koje ja propovijedam među *poganima; ja ga također izložih na jednom posebnom sastanku najuglednijim osobama, iz straha da ne izlažem se ili da se nisam izlagao uzalud.
Galaćanima 2,3Ali, nije primoran čak ni Tit, moj pratitelj Grk, na *obrezanje;
Galaćanima 2,4to bi bilo zbog lažne braće, uljeza koji, budući se ušuljali, vrebaše našu slobodu, onu koja dolazi od Isusa Krista, da bi nas porobili.
Galaćanima 2,5Tim ljudima mi nismo podlegli, čak ni za jedan trenutni ustupak, da bi istina Evanđelja bila sačuvana za vas.
Galaćanima 2,6Ali, u onome što se tiče osoba - što tada one bijahu, malo mi je važno: Bog ne gleda poput ljudi - te osobe nisu mi ništa više nametnule.
Galaćanima 2,7Naprotiv, one vidješe da evangelizacija neobrezanih bijaše meni povjerena, kao što je Petru bila ona u obrezanih,
Galaćanima 2,8- jer, onaj koji bijaše djelovao u Petru za apostolat obrezanih bijaše također djelovao i u meni u korist pogana –
Galaćanima 2,9i, priznavajući milost koja mi je bila dana, Jakov, Kefa i Ivan, štovani kao stubovi, dadoše meni ruku, meni i Barnabasu, u znak zajedništva, da bismo mi išli, mi k poganima, oni k obrezanima.
Galaćanima 2,10Jednostavno, trebasmo se podsjećati siromaha, o čemu ja imah pravu brigu za činiti.
Galaćanima 2,11Ali, kad Kefa dođe u Antiohiju, ja sam mu se otvoreno suprotstavio, jer bijaše u krivu.
Galaćanima 2,12Naime, prije no što bijahu došli ljudi iz okoliša Jakovljeva, oni objedovaše zajedno s *poganima; ali, nakon njihovog dolaska, on se stade iskradati i držaše se po strani, iz straha od *neobrezanih;
Galaćanima 2,13i drugi *Židovi uđoše u njegovu igru, tako da Barnabas sam bi uvučen u tu dvoličnu igru.
Galaćanima 2,14Ali, kad ja vidjeh da oni ne idu ravno po istini *Evanđelja, ja rekoh Kefi pred svima: ` Ako ti koji si Židov, živiš na način pogana a ne Židova, kako ti možeš uvjeriti Židove da se ponašaju kao Židovi? `
Galaćanima 2,15Mi smo, mi, Židovi od rođenja, a ne pogani, ti *grješnici.
Galaćanima 2,16Mi znamo, međutim da čovjek nije opravdan djelima *zakona, već samo vjerom Isusa Krista; mi smo povjerovali, mi također, u Isusa Krista da bi bili opravdani Kristovom, a ne po djelima zakona, jer po djelima zakona nitko neće biti opravdan.
Galaćanima 2,17Ali da, tražeći biti opravdanima, mi smo postali grješnicima, mi također, da li bi Krist bio služnik grijeha? Sigurno ne.
Galaćanima 2,18Naime, ako ja ponovo izgradim ono što sam srušio, ja sam taj koji je mene napravio prekršiteljem.
Galaćanima 2,19Jer ja, po zakonu sam mrtav zakonu da bih živio za Boga. S Kristom, ja sam razapet;
Galaćanima 2,20ja živim, ali to nisam više ja, to je Krist koji živi u meni. Jer, moj sadašnji život u tijelu, njega živim u vjeri u Sina Božjeg koji me volio i koji se predao za mene.
Galaćanima 2,21Ja ne obezvrjeđujem milost Božju; jer ako, po zakonu, dostigne se pravednost, onda je Krist umri ni za što.
Galatima 2,1A potom na četrnaest godina opet iziđoh u Jerusalim s Varnavom, uzevši sa sobom i Tita.
Galatima 2,2Ali iziđoh po otkrivenju, i razgovorih se s njima za jevanđelje koje propovijedam u neznabošcima, ali nasamo s onima koji se brojahu kao najstariji, da uzalud ne trčim ili ne bih trčao.
Galatima 2,3Ali ni Tit, koji bješe sa mnom, i bješe Grk, ne bi natjeran da se obreže.
Galatima 2,4I za lažnu braću koja dođoše i privukoše se da uhode slobodu našu koju imamo u Hristu Isusu, da nas zarobe;
Galatima 2,5Kojima se ni sahat ne podasmo u pokornost, da istina jevanđelja ostane među nama.
Galatima 2,6A za one koji se brojahu da su nešto, kakovi bili da bili, ja ne marim ništa; jer Bog ne gleda ko je ko; jer oni koji se brojahu kao najstariji, meni ništa ne dodaše;
Galatima 2,7Nego nasuprot doznavši da je meni povjereno jevanđelje u neobrezanima, kao Petru u obrezanima
Galatima 2,8(Jer onaj koji pomaže Petru u apostolstvu među obrezanima onaj pomaže i meni među neznabošcima),
Galatima 2,9I poznavši blagodat koja je meni dana, Jakov i Kifa i Jovan, koji se brojahu da su stubovi, dadoše desnice meni i Varnavi, i pristadoše da mi propovijedamo u neznabošcima, a oni u obrezanima;
Galatima 2,10Samo da se opominjemo siromašnijeh, za koje sam se i starao tako činiti.
Galatima 2,11A kad dođe Petar u Antiohiju, u oči njemu protiv stadoh; jer bješe zazoran.
Galatima 2,12Jer prije dok ne dođoše neki od Jakova, jeđaše s neznabošcima, a kad dođoše, ustručavaše se i odvajaše bojeći se onijeh koji su iz obrezanja.
Galatima 2,13I dvoličahu s njim i ostali Judejci, tako da i Varnava prista u njihovo dvoličenje.
Galatima 2,14A kad ja vidjeh da ne idu pravo k istini jevanđelja, rekoh Petru pred svima: kad ti koji si Jevrejin, neznabožački a ne Jevrejski živiš, zašto neznabošce nagoniš da žive Jevrejski?
Galatima 2,15Mi koji smo rođeni Jevreji, a ne grješnici iz neznabožaca,
Galatima 2,16Pa doznavši da se čovjek neće opravdati djelima zakona, nego samo vjerom Isusa Hrista, i mi vjerovasmo Hrista Isusa da se opravdamo vjerom Hristovom, a ne djelima zakona: jer se djelima zakona nikakvo tijelo neće opravdati.
Galatima 2,17Ako li se mi koji tražimo da se opravdamo Hristom, nađosmo i sami grješnici, dakle je Hristos grijehu sluga? Bože sačuvaj!
Galatima 2,18Jer ako opet zidam ono što razvalih, pokazujem se da sam prestupnik.
Galatima 2,19Jer ja zakonom zakonu umrijeh da Bogu živim; s Hristom se razapeh.
Galatima 2,20A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u tijelu, živim vjerom sina Božjega, kojemu omiljeh, i predade sebe za mene.
Galatima 2,21Ne odbacujem blagodati Božije; jer ako pravda kroz zakon dolazi, to Hristos uzalud umrije.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje