Tražilica


Hebrejima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 1,1Bog, koji je negda mnogo puta i različnim načinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u posljednje ove dane po Sinu,
Hebrejima 1,2Kojega postavi baštinikom svemu, po kojemu stvori i svijet;
Hebrejima 1,3Koji jer je sjajnost slave njegove i prilika bića; njegova i nosi sve riječju sile svoje, pošto nas je očistio od grijeha, sjede s desne strane veličanstva na visini;
Hebrejima 1,4A toliko uzvišeniji postade od anđela, koliko odličnije ime od njihova baštini.
Hebrejima 1,5Jer kome od anđela reče kad: "Ti si Sin moj, ja te danas rodih"? I opet: "Ja ću mu biti Otac, i on će mi biti Sin"?
Hebrejima 1,6I kad opet uvodi Prvorođenoga u svijet, govori: "I neka mu se poklone svi anđeli Božji."
Hebrejima 1,7I anđelima govori: "Koji čini anđele svoje vjetrove i sluge svoje plamen ognjeni."
Hebrejima 1,8A Sinu: "Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova; i žezlo pravde, žezlo kraljevstva tvoga,
Hebrejima 1,9Ljubio si pravdu, i mrzio si na bezakonje; zato te pomaza, o Bože, Bog tvoj uljem radosti većma nego drugove tvoje."
Hebrejima 1,10I "Ti si, Gospodine, u početku osnovao zemlju, i nebesa su djela ruku tvojih;
Hebrejima 1,11Ona će proći, a ti ostaješ, i sva će ostarjeti kao haljina;
Hebrejima 1,12I savit ćeš ih kao kabanicu, kao haljinu, i izmijenit će se; a ti si onaj isti, i tvojih godina neće nestati."
Hebrejima 1,13A kojemu od anđela reče kad: "Sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim.
Hebrejima 1,14Nijesu li svi službeni duhovi, koji su poslani na službu zbog onih, koji će baštiniti spasenje?
Hebrejima 1,1 Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;
Hebrejima 1,2konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.
Hebrejima 1,3On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama;
Hebrejima 1,4postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime.
Hebrejima 1,5Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin.
Hebrejima 1,6A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji.
Hebrejima 1,7Za anđele veli: Anđele čini vjetrovima, sluge svoje plamenom ognjenim,
Hebrejima 1,8ali za Sina: Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva.
Hebrejima 1,9Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Bog, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.
Hebrejima 1,10I: Ti u početku, Gospodine, utemelji zemlju i nebo je djelo ruku tvojih.
Hebrejima 1,11Propast će, ti ćeš ostati, sve će ostarjeti kao odjeća.
Hebrejima 1,12Mijenjaš ih poput haljine, kao odjeću, i nestaju. A ti si uvijek isti - godinama tvojim nema kraja.
Hebrejima 1,13Za koga pak od anđela ikad reče: Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!
Hebrejima 1,14Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?
Hebrejima 1,1Nakon što je, u dosta navrata i na više načina, prije govorio ocima, po *prorocima, Bog,
Hebrejima 1,2u zadnje doba gdje smo mi sada, progovorio je on nama u Sinu kojeg je postavio baštinikom svega, po kojem je on također stvorio svjetove.
Hebrejima 1,3Taj Sin je blistanje slave njegove i izraz njegovog bića i on nosi svemir putem moći svoje riječi. Nakon što je izvršio *očišćenje od grijehova, zasjeo je on desno od Veličanstva u visinama,
Hebrejima 1,4postavši toliko viši od *anđela što je baštinio jedno ime znatno drukčije od njihovog.
Hebrejima 1,5Kojem od anđela, naime, ikada je rečeno: Ti si moj sin, ja, danas, porodio sam tebe? Ili još: Ja, bit ću za njega jedan otac a on bit će za mene jedan sin?
Hebrejima 1,6Naprotiv, kad je uvodio prvorođenog u svijet, on kaza: I da se klanjaju pred njim svi anđeli Božji.
Hebrejima 1,7Za anđele, on je imao ovu riječ: Onaj koji od svojih anđela pravi duhove i od svojih slugu jednu plamen vatre.
Hebrejima 1,8Ali, za Sina, ovog ovdje: Tvoj prijestol, Bože, postavljen je zauvijek! I: Žezlo pravednosti žezlo je tvoje vladavine .
Hebrejima 1,9Ti zavoli pravdu i zamrzi nepravdu, Zato, o Bože, tvoj Bog tebi dade *pomazanje Jednim uljem radosti, prednosti spram tvojim sudruzima.
Hebrejima 1,10I još: Ti si onaj koji, od početaka Gospodine, utemelji zemlju, I nebesa su sdjelo tvojih ruku.
Hebrejima 1,11Oni će propasti, a ti, ostat ćeš. Da, svi će kao odjeća ostarjeti
Hebrejima 1,12I kao što se čini s jednim ogrta- čem, ti ćeš njih umotati, Kao odjeću, da, oni bit će zamijenjivani, ali ti, ti si isti i tvoje godine neće okrenuti na skraćivanje.
Hebrejima 1,13A kojem od anđela ikada je rečeno: Sjedi mi zdesna, od tvojih neprijatelja, načinit ću podnožnik?
Hebrejima 1,14Nisu li svi od duhova oni koji izvršavaju uloge i poslanici u službi dobra onima koji trebaju primiti u baštinu spasenje?
Jevrejima 1,1Bog koji je negda mnogo puta i različnijem načinom govorio ocevima preko proroka, govori i nama u pošljedak dana ovijeh preko sina,
Jevrejima 1,2Kojega postavi našljednika svemu, kroz kojega i svijet stvori.
Jevrejima 1,3Koji budući sjajnost slave i obličje bića njegova, i noseći sve u riječi sile svoje, učinivši sobom očišćenje grijeha našijeh, sjede s desne strane prijestola veličine na visini,
Jevrejima 1,4I toliko bolji posta od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi.
Jevrejima 1,5Jer kome od anđela reče kad: sin moj ti si, ja te danas rodih? I opet: ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin.
Jevrejima 1,6I opet uvodeći prvorodnoga u svijet govori: i da mu se poklone svi anđeli Božiji.
Jevrejima 1,7Tako i anđelima govori: koji čini anđele svoje duhove, i sluge svoje plamen ognjeni.
Jevrejima 1,8A sinu: prijestol je tvoj, Bože, va vijek vijeka; palica je pravde palica carstva tvoga.
Jevrejima 1,9Omiljela ti je pravda, i omrzao si na bezakonje: toga radi pomaza te, Bože, Bog tvoj uljem radosti većma od drugova tvojijeh.
Jevrejima 1,10I opet: ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju, i nebesa su djela ruku tvojijeh:
Jevrejima 1,11Ona će proći, a ti ostaješ: i sva će ostarjeti kao haljina,
Jevrejima 1,12I savićeš ih kao haljinu, i izmijeniće se: a ti si onaj isti, i tvojijeh godina neće nestati.
Jevrejima 1,13A kome od anđela reče kad: sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima?
Jevrejima 1,14Nijesu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslijediti spasenije?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje