Tražilica


Ivan 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 13,1Bilo je pred blagdan Pashe. Isus je znao, da mu je došao čas, da ide s ovoga svijeta k Ocu. Tada on, koji je ljubio svoje, što su bili na svijetu, izrazi svoju ljubav do kraja.
Ivan 13,2Bilo je za večerom, Već je bio đavao metnuo u srce Judi, sinu Simona Iskariota, da ga izda.
Ivan 13,3Premda je Isus znao, da mu je Otac sve dao u ruke, i da je od Boga izišao i k Bogu da ide,
Ivan 13,4Ustade od večere, skide svoju gornju haljinu, uze otirač i njim se opasa.
Ivan 13,5Tada uli vodu u umivaonicu i počne prati noge učenicima i otirati otiračem, kojim je bio opasan.
Ivan 13,6Tako dođe k Simonu Petru. On mu reče: "Gospodine, zar ti da mi pereš noge?"
Ivan 13,7Isus mu odgovori: "Što ja činim, ti ne znaš sada, ali ćeš poslije razumjeti."
Ivan 13,8Petar mu odgovori: "Nikad mi ti nećeš oprati nogu!" Isus mu odgovori: "Ako te ne operem, nećeš imati dijela s menom."
Ivan 13,9Reče mu Simon Petar: "Onda, Gospodine, ne samo noge moje, nego i ruke i glavu."
Ivan 13,10Isus mu reče: "Tko je opran, ne treba nego da samo noge opere, onda je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi."
Ivan 13,11Jer je znao izdajnika svojega, zato reče: "Nijeste svi čisti."
Ivan 13,12A kad im je bio oprao noge, svoju gornju haljinu uzeo i opet sjeo za stol, reče im: "Znate li, što ja učinih vama?
Ivan 13,13Vi zovete mene Učiteljem i Gospodinom, i pravo velite, jer jesam.
Ivan 13,14Kad dakle ja, Gospodin i Učitelj, oprah vama noge, i vi morate jedan drugome prati noge.
Ivan 13,15Jer vam dadoh primjer, da i vi tako činite, kao što ja učinih vama.
Ivan 13,16Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga, koji ga je poslao.
Ivan 13,17Kad ovo znate, bit ćete Blagoslovljeni, ako to činite.
Ivan 13,18Ne kažem za sve vas. Ja znam, koje izabrah. Ali se Pismo mora ispuniti: Koji s menom jede kruh, podiže petu svoju na me.
Ivan 13,19Već sada kažem vam, prije nego se zbude, da, kad se zbude, vjerujete, da sam ja.
Ivan 13,20Zaista, zaista, kažem vam: Tko primi onoga, koga ja pošljem, mene primi; a tko primi mene, primi onoga, koji me posla."
Ivan 13,21Iza ovih riječi bi Isus potresen u duhu i posvjedoči: "Zaista, zaista, kažem vam: jedan između vas izdat će me."
Ivan 13,22Tada su učenici pogledali jedan drugoga, jer nijesu znali, za koga govori.
Ivan 13,23A jedan od učenika njegovih, kojega je Isus ljubio, počivao je na grudima Isusovim.
Ivan 13,24Njemu namignu Simon Petar i reče mu: "Upitaj, za koga to govori."
Ivan 13,25A on naslonjen na grudi Isusove upita: "Gospodine, tko je to?"
Ivan 13,26Isus odgovori: "Onaj je, kojemu ja pružim zalogaj kad ga umočim." I umoči zalogaj i dade ga Judi Simona Iskariota.
Ivan 13,27I po zalogaju uđe u njega sotona. Isus mu još reče: "Što činiš, čini brže!"
Ivan 13,28Nitko od onih, što su sjedili za stolom, nije razumio, zašto mu to reče.
Ivan 13,29Neki su mislili, jer je u Jude bila kesa za novac, da mu Isus reče: "Kupi, što nam treba za blagdan," ili da dadne što siromasima.
Ivan 13,30Kad je on bio uzeo zalogaj, odmah izađe. Bila je noć.
Ivan 13,31Kad je bio izašao, reče Isus: "Sad je proslavljen Sin čovječji, i Bog je proslavljen u njemu.
Ivan 13,32Ako je Bog proslavljen u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi i odmah će ga proslaviti.
Ivan 13,33Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me; ali kako već rekoh Židovima: kamo ja idem, vi ne možete doći, i vama govorim sada.
Ivan 13,34Novu zapovijed dajem vam: ljubite jedan drugoga! Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedan drugoga!
Ivan 13,35Po tom će svi spoznati, da ste moji učenici, ako ljubite jedan drugoga"
Ivan 13,36Tada ga upita Simon Petar: "Gospodine, kamo ideš?" Isus mu odgovori: "Kamo ja idem, ne možeš sad ići za mnom, ali ćeš poslije poči za mnom."
Ivan 13,37Petar mu odgovori: "Gospodine, zašto ne mogu sad ići za tobom? Život ću svoj položiti za te."
Ivan 13,38Isus mu reče: "Život li ćeš svoj položiti za me? Zaista, zaista, kažem ti: Još prije nego pijetao zapjeva, triput ćeš me zatajiti."
Ivan 13,1 Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio.
Ivan 13,2I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda.
Ivan 13,3A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa
Ivan 13,4usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se.
Ivan 13,5Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan.
Ivan 13,6Dođe tako do Šimuna Petra. A on će mu: "Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?
Ivan 13,7Odgovori mu Isus: "Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije.
Ivan 13,8Reče mu Petar: "Nećeš mi prati nogu nikada!" Isus mu odvrati: "Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom.
Ivan 13,9Nato će mu Šimun Petar: "Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!
Ivan 13,10Kaže mu Isus: "Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge - i sav je čist! I vi ste čisti, ali ne svi!
Ivan 13,11Jer znao je tko će ga izdati. Stoga je i rekao: "Niste svi čisti.
Ivan 13,12Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: "Razumijete li što sam vam učinio?
Ivan 13,13Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam!
Ivan 13,14Ako dakle ja - Gospodin i Učitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge.
Ivan 13,15Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.
Ivan 13,16Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veći od gospodara niti poslanik od onoga koji ga posla.
Ivan 13,17Ako to znate, blago vama budete li tako i činili!
Ivan 13,18"Ne govorim o svima vama! Ja znam koje izabrah! Ali - neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže.
Ivan 13,19"Već vam sada kažem, prije negoli se dogodi, da kad se dogodi vjerujete da Ja jesam.
Ivan 13,20Zaista, zaista, kažem vam: Tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima. A tko mene primi, prima onoga koji je mene poslao.
Ivan 13,21Rekavši to, potresen u duhu Isus posvjedoči: "Zaista, zaista, kažem vam: jedan će me od vas izdati!
Ivan 13,22Učenici se zgledahu među sobom u nedoumici o kome to govori.
Ivan 13,23A jedan od njegovih učenika - onaj kojega je Isus ljubio - bijaše za stolom Isusu do krila.
Ivan 13,24Šimun Petar dade mu znak i reče: "Pitaj tko je taj o kome govori.
Ivan 13,25Ovaj se privine Isusu uz prsa i upita: "Gospodine, tko je taj?
Ivan 13,26Isus odgovori: "Onaj je kome ja dadnem umočen zalogaj.
Ivan 13,27Tada umoči zalogaj, uze ga i dade Judi Šimuna Iškariotskoga. Nakon zalogaja uđe u nj Sotona. Nato mu Isus reče: "Što činiš, učini brzo!
Ivan 13,28Nijedan od sustolnika nije razumio zašto mu je to rekao.
Ivan 13,29Budući da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu je Isus rekao: "Kupi što nam treba za blagdan!" - ili neka poda nešto siromasima.
Ivan 13,30On dakle uzme zalogaj i odmah iziđe. A bijaše noć.
Ivan 13,31Pošto Juda iziđe, reče Isus: "Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu!
Ivan 13,32Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti!
Ivan 13,33Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem sada i vama: kamo ja odlazim, vi ne možete doći.
Ivan 13,34Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.
Ivan 13,35Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.
Ivan 13,36Kaže mu Šimun Petar: "Gospodine, kamo to odlaziš?" Isus mu odgovori: "Kamo ja odlazim, ti zasad ne možeš poći za mnom. No poći ćeš poslije.
Ivan 13,37Nato će mu Petar: "Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poći za tobom? Život ću svoj položiti za tebe!
Ivan 13,38Odgovori Isus: "Život ćeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista, kažem ti: Pijetao neće zapjevati dok me triput ne zatajiš.
Ivan 13,1Prije blagdana *Pashe, Isus, znaj ući da je njegov čas došao, čas da prijeđe iz ovog *svijeta k Ocu, on, koji bijaše volio svoje koji su u svijetu, on njih voljaše do krajnosti.
Ivan 13,2U tijeku jednog objeda, kad već *đavao bijaše bacio u *srce Jude Iskariota, sina Simonova, misao da ga izruči,
Ivan 13,3znajući da Otac bijaše sve stvari predao u njegove ruke, da je došao od Boga i da ide k Bogu,
Ivan 13,4Isus se diže iza stola, odloži svoju odjeći i uze jedan komad platna i opasa se njime.
Ivan 13,5On nasu potom vode u jednu pliticu i poče prati noge učenicima i brisati ih platnom kojim bijaše opasan.
Ivan 13,6Stiže tako k Šimunu-Petru koji mu reče: ` Ti, Gospodine, da meni pereš noge! `
Ivan 13,7Isus mu odgovori: ` Ono što ja činim, ti ne možeš sada znati, ali poslije ti ćeš razumjeti. `
Ivan 13,8Petar mu reče:` Meni prati noge! Nikada! ` Isus mu odgovori: ` Ako ja tebi ne operem noge, ti ne možeš imati dijela sa mnom. `
Ivan 13,9Šimun-Petar njemu reče: ` Tada, Gospodine, ne samo noge, već također ruke i glavu! `
Ivan 13,10Isus mu reče: ` Onaj tko je okupan, nema nikakvu potrebu biti pran, jer je u cijelosti *čist : a vi, vi ste čisti, ali ne svi. `
Ivan 13,11Ona, naime, znaše, tko će ga izručiti; i zato je on rekao: ` Vi niste čisti svi. `
Ivan 13,12Kad bi završio prati im noge, Isus uze svoju odjeću, smjesti se za stol i reče im: ` Shvaćate li vi ono što sam ja učinio za vas?
Ivan 13,13Vi mene zovete Učitelju i Gospodine i kažete dobro, jer ja to jesam.
Ivan 13,14Od sada, ako sam ja vama oprao noge, ja Gospodin i Učitelj, vi trebate također vama prati noge, jedni drugima;
Ivan 13,15jer, to je jedan primjer koja sam vam ja dao: ono što sam ja učinio za vas, činite to i vi također.
Ivan 13,16Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, jedan sluga nije već od svog gospodara, niti je jedan poslanik već od onoga tko ga je poslao.
Ivan 13,17Znajući to, ćete biti sretni da barem to izvršite.
Ivan 13,18Ja ne govorim za vas sve: ja poznajem one koje sam izabrao. Ali, da se tako ispuni Pismo: Onaj koji je jeo kruh sa mnom, protiv mene je podigao petu.
Ivan 13,19Ja vam sada to kažem, prije nego li se događaj zbude, da bi, kad se zbude, vi vjerovali da Ja Jesam.
Ivan 13,20Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, primiti onoga koga ću ja poslati, to je primiti mene samog, a primiti mene to je također primiti onoga koji je mene poslao. ` ( Mt 26.20-25; Mk 14.17-21; Lk 22.21-23)
Ivan 13,21Budući tako rekao, Isus bi potresen iznutra i svečano izjavi: ` Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, jedan od vas će me izručiti. `
Ivan 13,22Učenici pogledaše jedni druge, pitajući se o kome on to govoraše.
Ivan 13,23Jedan od učenika, onaj isti kojeg Isus voljaše, nađe se pokraj njega .
Ivan 13,24Šimun-Petar mu dade znak: ` Pitaj ga o kome on to govori `;
Ivan 13,25naginjući se k grudima Isusovim, učenik mu reče: ` Gospodine, tko je to? `
Ivan 13,26Isus odgovori: ` To je onaj kome ću ja dati zalogaj koji ću zamočiti. ` Na to, Isus uze zalogaj koji bijaše zamočio i dade ga Judi Iskariotu, sinu Šimunovu.
Ivan 13,27U taj čas, dok on bijaše nudio taj zalogaj, *Sotona uđe u Judu. Isus mu tada reče: ` Ono što ćeš ti učiniti, učini to brzo. `
Ivan 13,28Nitko od onih koji se tu nalaziše ne razumješe zašto je on to bijaše rekao.
Ivan 13,29Kako Juda čuvaše kesu, neki od njih pomisliše da mu Isus bijaše dao kupiti ono što je potrebno za blagdan, ili opet za dati nešto siromasima.
Ivan 13,30Što se tiče Jude, budući uzeo zalogaj, on odmah iziđe: bijaše noć. ( 36-37)
Ivan 13,31Čim Juda bi izišao, Isus reče:`Sada, *Sin čovjekov bijaše proslavljen i Bog po njemu bi proslavljen;
Ivan 13,32Bog će ga proslaviti u njemu samom, i to će ga uskoro proslaviti.
Ivan 13,33Moja dječice, ja sam još za samo malo vremena s vama. Vi ćete me tražiti i kao što sam ja rekao *Židovima: Onamo kamo ja odlazim vi ne možete doći, vama također ja to kažem.
Ivan 13,34Dajem vam jednu novu zapovijed: volite jedni druge. Kao što sam ja vas volio, volite vi jedni druge.
Ivan 13,35U ovome će vas svi priznavati za moje *učenike: u ljubavi koju ćete vi imati jedni za druge. `
Ivan 13,36Šimun-Petar mu reče: ` Gospodine, kamo ti ideš? ` Isus mu odgovori: ` Onamo kamo ja idem, ti me ne možeš sada slijediti, ali ti ćeš me slijediti kasnije. `
Ivan 13,37` Gospodine, odgovori mu Petar, zašto te ja ne mogu odmah slijediti? Ja ću se odreći svog života za tebe! `
Ivan 13,38Isus odgovori: ` Ti da ćeš se odreći svog života za mene! Uistinu, uistinu, ja ti kažem, tri puta ćeš me ti zanijekati prije no što pijetao zapjeva. `
Jovan 13,1A pred praznik pashe znajući Isus da mu dođe čas da prijeđe iz ovoga svijeta k ocu, kako je ljubio svoje koji bijahu na svijetu, do kraja ih ljubi.
Jovan 13,2I po večeri kad već đavo bješe metnuo u srce Judi Simonovu Iskariotskome da ga izda,
Jovan 13,3Znajući Isus da mu sve otac dade u ruke, i da od Boga iziđe, i k Bogu ide,
Jovan 13,4Ustade od večere, i skide svoje haljine, i uze ubrus te se zapreže;
Jovan 13,5Potom usu vodu u umivaonicu, i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojijem bješe zapregnut.
Jovan 13,6Onda dođe k Simonu Petru, i on mu reče: Gospode! zar ti moje noge da opereš?
Jovan 13,7Isus odgovori i reče mu: što ja činim ti sad ne znaš, ali ćeš poslije doznati.
Jovan 13,8Reče mu Petar: nikad ti nećeš oprati mojijeh nogu. Isus mu odgovori: ako te ne operem nemaš dijela sa mnom.
Jovan 13,9Reče mu Simon Petar: Gospode! ne samo noge moje, nego i ruke i glavu.
Jovan 13,10Isus mu reče: opranome ne treba do samo noge oprati, jer je sav čist; i vi ste čisti, ali ne svi.
Jovan 13,11Jer znadijaše izdajnika svojega, zato reče: nijeste svi čisti.
Jovan 13,12A kad im opra noge, uze haljine svoje, i sjedavši opet za trpezu reče im: znate li što ja učinih vama?
Jovan 13,13Vi zovete mene učiteljem i Gospodom; i pravo velite: jer jesam.
Jovan 13,14Kad dakle ja oprah vama noge Gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugome prati noge.
Jovan 13,15Jer ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih.
Jovan 13,16Zaista, zaista vam kažem: nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao.
Jovan 13,17Kad ovo znate, blago vama ako ga izvršujete.
Jovan 13,18Ne govorim za sve vas, jer ja znam koje izbrah; nego da se zbude pismo: koji sa mnom hljeb jede podiže petu svoju na me.
Jovan 13,19Sad vam kažem prije nego se zbude, da, kad se zbude, vjerujete da sam ja.
Jovan 13,20Zaista, zaista vam kažem: koji prima onoga koga pošljem mene prima; a ko prima mene, prima onoga koji me posla.
Jovan 13,21Rekavši ovo Isus posta žalostan u duhu, i posvjedoči i reče: zaista, zaista vam kažem: jedan između vas izdaće me.
Jovan 13,22Onda se učenici zgledahu među sobom, i čuđahu se za koga govori.
Jovan 13,23A jedan od učenika njegovijeh, kojega Isus ljubljaše, sjeđaše za trpezom na krilu Isusovu.
Jovan 13,24Onda namaže na njega Simon Petar da zapita ko bi to bio za koga govori.
Jovan 13,25A on reče na prsi Isusove i reče mu: Gospode! ko je to?
Jovan 13,26Isus odgovori: onaj je kome ja umočivši zalogaj dam. I umočivši zalogaj dade Judi Simonovu Iskariotskome.
Jovan 13,27I po zalogaju tada uđe u njega sotona. Onda mu reče Isus: šta činiš čini brže.
Jovan 13,28A ovo ne razumje niko od onijeh što sjeđahu za trpezom zašto mu reče.
Jovan 13,29A neki mišljahu, budući da u Jude bješe kesa, da mu Isus reče: kupi što treba za praznik; ili da da što siromašnima.
Jovan 13,30A on uzevši zalogaj odmah iziđe; a bješe noć.
Jovan 13,31Kad on iziđe, onda Isus reče: sad se proslavi sin čovječiji i Bog se proslavi u njemu.
Jovan 13,32Ako se Bog proslavi u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi, i odmah će ga proslaviti.
Jovan 13,33Dječice! još sam malo s vama; tražićete me, i kao što rekoh Judejcima: kuda ja idem vi ne možete doći, i vama govorim sad.
Jovan 13,34Novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga, kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom.
Jovan 13,35Po tom će svi poznati da ste moji učenici ako uzimate ljubav među sobom.
Jovan 13,36Reče mu Simon Petar: Gospode! kuda ideš? Isus mu odgovori: kuda ja idem ne možeš sad ići za mnom, ali ćeš poslije poći za mnom.
Jovan 13,37Petar mu reče: Gospode! zašto sad ne mogu ići za tobom? dušu ću svoju položiti za te.
Jovan 13,38Odgovori mu Isus: dušu li ćeš svoju položiti za me? Zaista, zaista ti kažem: neće pijetao zapjevati dok me se triput ne odrečeš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje