Tražilica


Ivan 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 14,1"Neka se ne plaši srce vaše! Vjerujte u Boga, i u mene vjerujte!
Ivan 14,2U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.
Ivan 14,3I kad otidem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete, gdje sam ja.
Ivan 14,4I kamo ja idem vi znate i put znate."
Ivan 14,5Toma mu odgovori: "Gospodine, ne znamo, kamo ideš; i kako možemo put znati?"
Ivan 14,6Isus mu reče: "Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.
Ivan 14,7Kad biste poznavali mene, onda biste poznavali i Oca mojega. Od sada poznajete ga, i vidjeste ga."
Ivan 14,8Tada mu reče Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca, i to nam je dosta."
Ivan 14,9Isus mu reče: "Tako sam već dugo s vama, i nijesi me upoznao, Filipe? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti veliš: 'Pokaži nam Oca'?
Ivan 14,10Zar ne vjeruješ, da sam ja u Ocu, i da je Otac u meni? Riječi, koje vam ja govorim, ne govorim od sebe samoga, i djela čini Otac, koji ostaje u meni.
Ivan 14,11Vjerujte mi, da sam ja u Ocu, i da je Otac u meni. Ako li ne, vjerujte mi zbog samih djela!
Ivan 14,12Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, djela, koja ja činim, i on će činiti, i veća će od ovih činiti, jer ja idem k Ocu.
Ivan 14,13Sve, što onda zamolite (Oca) u ime moje, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.
Ivan 14,14Ako me za što zamolite u ime moje, ja ću to učiniti.
Ivan 14,15Ako me ljubite, držite zapovijedi moje!
Ivan 14,16I ja ću moliti Oca, i dat će vam drugoga Utješitelja, da ostane s vama dovijeka,
Ivan 14,17Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi, niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer ostaje kod vas i u vama je.
Ivan 14,18Neću vas ostaviti sirote, doći ću k vama.
Ivan 14,19Još malo, i svijet me neće više vidjeti. A vi me vidite, jer ja živim, a i vi ćete živjeti.
Ivan 14,20U onaj dan spoznat ćete, da sam ja u Ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama.
Ivan 14,21Tko ima zapovijedi moje i drži ih, on je onaj, koji me ljubi. A tko ljubi mene, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objavit ću mu sebe samoga."
Ivan 14,22Tada ga upita Juda, ne onaj Iskariot: "Gospodine, kako to, da ćeš se objaviti nama, a ne svijetu?"
Ivan 14,23Isus mu odgovori: "Tko ljubi mene, držat će riječ moju, i Otac moj ljubit će njega, i k njemu ćemo doći i u njega ćemo se nastaniti.
Ivan 14,24Tko ne ljubi mene, ne drži mojih riječi. A riječ, koju ste čuli od mene, nije moja, nego Oca, koji me posla.
Ivan 14,25Ovo vam rekoh, dok sam s vama.
Ivan 14,26A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve, što vam rekoh.
Ivan 14,27Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam ga, kao što svijet daje. Neka se ne plaši srce vaše i neka se ne boji!
Ivan 14,28Čuli ste, da vam ja rekoh: 'Ja odlazim, i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, onda biste se radovali, što idem k Ocu, jer je Otac veći od mene.
Ivan 14,29I sad vam rekoh, prije nego se zbude, da vjerujete, kad se zbude.
Ivan 14,30Više neću mnogo govoriti s vama; jer dolazi knez ovoga svijeta, ali na meni nema ništa.
Ivan 14,31Nego da spozna svijet, da ljubim Oca, i kako mi je zapovjedio Otac, onako činim. Ustanite, hajdemo odavde!"
Ivan 14,1 "Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!
Ivan 14,2U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?
Ivan 14,3Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.
Ivan 14,4A kamo ja odlazim, znate put.
Ivan 14,5Reče mu Toma: "Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?
Ivan 14,6Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.
Ivan 14,7Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.
Ivan 14,8Kaže mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!
Ivan 14,9Nato će mu Isus: "Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?" "Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: `Pokaži nam Oca`?
Ivan 14,10Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.
Ivan 14,11Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.
Ivan 14,12Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.
Ivan 14,13I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.
Ivan 14,14Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću.
Ivan 14,15"Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.
Ivan 14,16I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek:
Ivan 14,17Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.
Ivan 14,18Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama.
Ivan 14,19Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti.
Ivan 14,20U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.
Ivan 14,21Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.
Ivan 14,22Kaže mu Juda, ne Iškariotski: "Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?
Ivan 14,23Odgovori mu Isus: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.
Ivan 14,24Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.
Ivan 14,25To sam vam govorio dok sam boravio s vama.
Ivan 14,26Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.
Ivan 14,27Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.
Ivan 14,28Čuli ste, rekoh vam: `Odlazim i vraćam se k vama.` Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene.
Ivan 14,29Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.
Ivan 14,30Neću više s vama mnogo govoriti jer dolazi knez svijeta. Protiv mene ne može on ništa.
Ivan 14,31Ali neka svijet upozna da ja ljubim Oca i da tako činim kako mi je zapovjedio Otac. Ustanite, pođimo odavde!
Ivan 14,1` Nek vaše srce se uznemiruje: vi vjerujete u Boga, vjerujte također i u mene.
Ivan 14,2U kući mog Oca, ima mnogo boravišta; inače kako bih vam ja mogao reći da ću vam pripraviti mjesto gdje ćete biti?
Ivan 14,3Kad ja budem otišao vi ćete ga pripraviti, ja ću se vratiti i vi ćete ga uzeti sa mnom, kao što sam ja ondje, vi ćete biti također.
Ivan 14,4Što se tiče mjesta kamo ja odlazim, vi ćete mu znati put. `
Ivan 14,5Toma mu reče: ` Gospodine, mi čak ne znamo ni kamo ti ideš, kako bismo mu onda znali put? `
Ivan 14,6Isus mu reče: ` Ja sam put i istina i *život. Nitko ne ide k Ocu ako to nije kroz mene.
Ivan 14,7Ako poznajete mene, poznavat ćete također i oca mog.
Ivan 14,8Filip mu reče: ` Gospodine, pokaži nam Oca, i to će nam biti dosta. `
Ivan 14,9Isus mu reče: ` Ja sam s vama otprije dugo vremena, a ipak, Filipe ti me nisi prepoznao! Onaj koji je mene vidio, vidio je Oca. Zašto kažeš ti: Pokaži nam Oca?
Ivan 14,10Ne vjeruješ li ti da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Riječi koje vam ja kažem, ja ne govorim sam od sebe! Naprotiv, to je Otac koji, budući u meni, ispunjava svoja vlastita djela.
Ivan 14,11Vjerujte mi, ja sam u Ocu i Otac je u meni; a ako vi ne vjerujete mojoj riječi, vjerujte barem zbog ovih djela.
Ivan 14,12Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, onaj koji vjeruje u mene činit će također djela koja ja činim: on će ih činiti i veća, jer ja idem k Ocu.
Ivan 14,13Sve što ćete vi tražiti u moje *ime, ja ću to učiniti, tako da Otac bude proslavljen u Sinu.
Ivan 14,14Ako mi vi zaištete nešto u moje ime, ja ću to učiniti.
Ivan 14,15Ako me vi volite, vi ćete prionuti paziti moje zapovijedi;
Ivan 14,16ja, ja ću moliti Oca; on će vam dati drugog Branitelja koji će s vama ostati zauvijek.
Ivan 14,17To je onaj Duh istine, onaj kojeg je *svijet nemoćan prihvatiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi, vi ga poznajete, jer stoji kod vas i on je u vama.
Ivan 14,18Ja vas neću ostaviti siročićima, ja ću doći k vama.
Ivan 14,19Još za malo i svijet me neće više vidjeti; vi, vi ćete me vidjeti živog i vi ćete također živjeti.
Ivan 14,20U onaj *dan, vi ćete spoznati da sam ja u svom Ocu i da ste vi u meni i ja u vama.
Ivan 14,21Onaj koji ima moje zapovijedi i koji ih pazi, taj me voli: a onaj koji me voli bit će voljen od mog Oca i s moje strane, a ja ću ga voljeti u moje vrijeme, ja ću ga voljeti i objavit ću se u njemu. `
Ivan 14,22Reče mu Juda, ali ne Juda Iskariotski: ` Gospodine, kako će se to dogoditi da se ti objaviš u nama, a ne i u svijetu? `
Ivan 14,23Isus mu odgovori: ` Ako me netko voli, on pazi moju riječ, a moj će ga Otac voljeti; mi ćemo doći k njemu i smjestit ćemo kod njega naše boravište.
Ivan 14,24Onaj koji mene ne voli, ne pazi riječi moje; a, ova riječ koju vi slušate, ona nije od mene već od Oca koji me poslao.
Ivan 14,25Ja sam vam kazao te stvari dok sam boravio kod vas;
Ivan 14,26Branitelj, Duh Sveti kojeg će Otac poslati u moje ime, vas će poučiti svim stvarima i podsjetit će vas na sve što sam vam ja rekao.
Ivan 14,27Ja vam ostavljam mir, ja vam dajem svoj mir. Nije to način svijeta koji vam ja dajem. nek vaše srce prestane zbunjivati se i strahovati.
Ivan 14,28Vi ste čuli, ja sam vam rekao: Ja idem i ja dolazim k vama. Da me volite, vi biste se što odlazim k Ocu, jer Otac je već od mene.
Ivan 14,29Ja sam vam govorio već sada, prije događaja, da biste, kad on dođe, vi vjerovali.
Ivan 14,30Od sada, ja se neću sastajati nikako s vama, jer princ ovog svijeta dolazi. Sigurno, ne može mi on ništa; ali on dolazi da svijet zna da ja volim svog Oca i da se ponašam u skladu s onim što mi je Otac propisao. Ustanite, pođimo odavde!
Jovan 14,1Da se ne plaši srce vaše, vjerujte Boga, i mene vjerujte.
Jovan 14,2Mnogi su stanovi u kući oca mojega. A da nije tako, kazao bih vam; idem da vam pripravim mjesto.
Jovan 14,3I kad otidem i pripravim vam mjesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.
Jovan 14,4I kuda ja idem znate, i put znate.
Jovan 14,5Reče mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati?
Jovan 14,6Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me.
Jovan 14,7Ka biste mene znali onda biste znali i oca mojega; i otsele poznajete ga, i vidjeste ga.
Jovan 14,8Reče mu Filip: Gospode! pokaži nam oca i biće nam dosta.
Jovan 14,9Isus mu reče: toliko sam vrijeme s vama i nijesi me poznao, Filipe? koji vidje mene, vidje oca; pa kako ti govoriš: pokaži nam oca?
Jovan 14,10Zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam ja govorim ne govorim od sebe; nego otac koji stoji u meni on tvori djela.
Jovan 14,11Vjerujte meni da sam ja u ocu i otac u meni; ako li meni ne vjerujete, vjerujte mi po tijem djelima.
Jovan 14,12Zaista, zaista vam kažem: koji vjeruje mene, djela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovijeh tvoriti; jer ja idem k ocu svojemu;
Jovan 14,13I šta god zaištete u oca u ime moje, ono ću vam učiniti, da se proslavi otac u sinu.
Jovan 14,14I ako što zaištete u ime moje, ja ću učiniti.
Jovan 14,15Ako imate ljubav k meni, zapovijesti moje držite.
Jovan 14,16I ja ću umoliti oca, i daće vam drugoga utješitelja da bude s vama vavijek:
Jovan 14,17Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti.
Jovan 14,18Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k vama.
Jovan 14,19Još malo i svijet mene više neće vidjeti; a vi ćete me vidjeti; jer ja živim, i vi ćete življeti.
Jovan 14,20U onaj ćete vi dan doznati da sam ja u ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama.
Jovan 14,21Ko ima zapovijesti moje i drži ih on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam.
Jovan 14,22I reče mu Juda, ne Iskariotski: Gospode! šta je to da ćeš se nama javiti a ne svijetu?
Jovan 14,23Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k meni, držaće riječ moju; i otac moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti.
Jovan 14,24Koji nema ljubavi k meni ne drži mojijeh riječi; a riječ što čujete nije moja nego oca koji me posla.
Jovan 14,25Ovo vam kazah dok sam s vama.
Jovan 14,26A utješitelj Duh sveti, kojega će otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.
Jovan 14,27Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam: ne dajem vam ga kao što svijet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji.
Jovan 14,28Čuste da vam ja kazah: idem i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh: idem k ocu; jer je otac moj veći od mene.
Jovan 14,29I sad vam kazah, prije dok se nije zbilo, da vjerujete kad se zbude.
Jovan 14,30Već neću mnogo govoriti s vama; jer ide knez ovoga svijeta, i u meni nema ništa.
Jovan 14,31Nego da vidi svijet da imam ljubav k ocu, i kao što mi zapovjedi otac onako tvorim. Ustanite, hajdemo odavde.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje