Tražilica


Izaija 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 13,1Presuda nad Babilonom, koju je Izaija, sin Amosov, primio u viđenju.
Izaija 13,2Podignite zastavu na gori goletnoj! Vičite im iza glasa! Mašite rukom, neka uđu na vrata silnika!
Izaija 13,3"Ja sam zapovjedio sam posvećenima svojim, pozvao sam na sud gnjeva svojega također junake svoje, koji se raduju ponosno."
Izaija 13,4Čuj, vika na gorama kao od mnogoga naroda Čuj, buka od kraljevstva, od skupljenih naroda! Gospod nad vojskama pregledava vojsku.
Izaija 13,5Dolaze iz daleke zemlje, s kraja neba: Gospod i oruđa srdžbe njegove, da pohara svu zemlju.
Izaija 13,6Jaučite, jer je blizu dan Gospodnji! Dolazi kao munja od Svemoćnoga.
Izaija 13,7Zato sustaju sve ruke, očaja svako srce čovječje.
Izaija 13,8Oni su smeteni, grčevi ih i bolovi napadaju, svijaju se kao žena porodilja i jedan se koči na drugoga. Od plamenoga rumenila žare se lica njihova.
Izaija 13,9Evo, dan Gospodnji dolazi, bez milosrđa, pun jarosti i gnjeva, da obrati zemlju u pustoš, da grješnike uništi na njoj.
Izaija 13,10Zvijezde nebeske i prilike zvjezdane zaustavljaju svjetlost svoju. Sunce se mrači, kad izlazi, i mjesec ne blista više u svojemu sjaju.
Izaija 13,11"Kažnjavam na svijetu zloću, i zlikovce za zlodjela njihova. Uklanjam razmetanje oholih, rušim ponos silnih.
Izaija 13,12Rjeđima činim ljude nego zlato, rjeđima smrtnike nego zlato ofirsko.
Izaija 13,13Zato puštam da se nebo potrese. Zemlja se pokreće sa svoga mjesta od jarosti Gospoda nad vojskama u dan, kad se raspali gnjev njegov.
Izaija 13,14Kao srne poplašene, kao ovce, kojih nitko ne prikuplja, tako hrle dalje, svaki k svojemu narodu, K svojoj kući svaki bježi.
Izaija 13,15Tko se god stigne, bude usmrćen. Tko se god uhvati, pada od mača.
Izaija 13,16Djeca njihova bivaju razmrskana na njihove oči, kuće njihove oplijenjene, žene njihove osramoćene.
Izaija 13,17Evo, ja podižem na njih Medijce, koji ne mare za srebro, koji se ne obraduju zlatu.
Izaija 13,18Lukovi njihovi rušiju mladiće. S plodom u utrobi nemaju milosrđa. Oko njihovo nema smilovanja s djecom.
Izaija 13,19Babilonu, uresu kraljevstvima, ponosnome sjaju Kaldejaca, dogodit će se kao Sodomi i Gomori, kad ih je Bog razrušio iz temelja.
Izaija 13,20Neće više biti naseljen dovijeka, niti nastanjen kroz sve naraštaje. Neće Arapin razapeti tamo šatora, niti će pastiri sjedati tamo.
Izaija 13,21Prebivaju tamo pustinjske životinje, sove napunjaju kuće, stanuju tamo nojevi i jarci skaču sad tamo.
Izaija 13,22Hijene zavijaju u palačama njegovim, čagalji u dvorima veselja. Blizu je kraj njegov i ne protežu se dani njegovi."
Izaija 13,1 Proroštvo o Babilonu koje vidje Izaija, sin Amosov.
Izaija 13,2Na goletnu brdu dignite zastavu, vičite im iz sveg grla. Mašite rukom neka dođu na vrata kneževska.
Izaija 13,3Zapovijed dadoh svetim svojim ratnicima, gnjevu svom pozvah svoje junake koji slave veličanstvo moje.
Izaija 13,4Čuj! Žagor na gorama kao od silna naroda. Čuj! Buka kraljevstava, sakupljenih naroda. To Jahve nad Vojskama za boj vojsku pregleda.
Izaija 13,5Iz daleka kraja, s granica neba dolaze oni - Jahve i oruđa gnjeva njegova - da svu zemlju poharaju.
Izaija 13,6Kukajte, jer je blizu Jahvin dan, k`o pohara dolazi od Svemoćnog.
Izaija 13,7I sve ruke stog` malakšu ... Svako ljudsko srce klone,
Izaija 13,8strava ih je obrvala, trudovi boli već ih spopadaju i grče se k`o rodilja. U prepasti jedan drugog motre, lica su im poput plamena.
Izaija 13,9Dolazi nesmiljeni Jahvin dan - gnjev i jarost - da u pustoš zemlju prometne, da istrijebi iz nje grešnike.
Izaija 13,10Jer nebeske zvijezde a ni Štapci neće više sjati svjetlošću, pomrčat će sunce ishodeći i mjesec neće više svijetliti.
Izaija 13,11Kaznit ću svijet za zloću, bezbožnike za bezakonje, dokrajčit ću ponos oholih, poniziti nadutost silnika.
Izaija 13,12Rjeđi će biti čovjek neg` žeženo zlato, rjeđi samrtnik od zlata ofirskog.
Izaija 13,13Nebesa ću potresti, maknut će se zemlja s mjesta od srdžbe Jahve nad Vojskama u dan kad se izlije gnjev njegov.
Izaija 13,14I tada, kao gazela preplašena, kao ovce koje nitko ne prikuplja, svatko će se vratit` svom narodu, svatko će u zemlju svoju pobjeći.
Izaija 13,15Koga stignu, probost će ga: koga uhvate, mačem će sasjeći;
Izaija 13,16pred očima smrskat će im dojenčad, opljačkati kuće, silovati žene.
Izaija 13,17Gle, podižem na njih Medijce što ne cijene srebra i preziru zlato.
Izaija 13,18Svi će mladići biti pokošeni, sve djevojke zatrte. Na plod utrobe neće se smilovati, nad djecom im se oko neće sažaliti.
Izaija 13,19Babilon, ures kraljevstava, ures i ponos kaldejski, bit će k`o Sodoma i Gomora kad ih Bog zatrije.
Izaija 13,20Nikad se više neće naseliti, od koljena do koljena ostat će nenapučen. Arapin ondje neće dizati šatora, nit` će pastiri ondje počivati.
Izaija 13,21Počivat će ondje zvijeri pustinjske, sove će im napuniti kuće, nojevi će ondje stanovati, jarci plesati.
Izaija 13,22Hijene će zavijati iz njegovih palača, a čaglji iz raskošnih dvorova... Vrijeme se njegovo bliži, dani mu se neće produžiti.
Izaija 13,1Proglas o Babiloniji. Ono što vidje Izaija, sin Amosov.
Izaija 13,2Na jednoj goloj planini, podignite barjak jedan, puštajte krikove, mašite rukom, da dođu na vrata gospode .
Izaija 13,3Ja, ja sam zapovjedio onima koji su mi posvećeni, ja sam sazvao ratnike mojeg gnjeva, one koje raduje moja čast.
Izaija 13,4Slušajte brundanje u planinama: to je kao jedno veliko mnoštvo. Slušajte huku kraljevstava, naroda sakupljenih: GOSPOD: svemogući, pregledava vojsku koja će bojevati.
Izaija 13,5Oni dolaze iz jedne daleke zemlje, s krajeva neba, GOSPOD i oruđa njegovog gnjeva, za opustošiti svu krajinu.
Izaija 13,6Pustite krike žalosti! Blizu je on, *dan GOSPODOV; kao opustošenje, on dolazi od Pustošitelja .
Izaija 13,7Zbog tog sve ruke padaju i svatko vidi nestajati svoju smjelost.
Izaija 13,8Oni su udareni grozom, grčevima i bolovima zgrabljeni, oni se uvijaju kao jedna žena u poslu. Jedan pred drugim, oni su oboreni, njihova su lica u vatrama.
Izaija 13,9Evo dolazi dan GOSPODOV, neumoljiv, i preplavljen od jedne žestoke srdžbe koja će uništiti zemlju do opustošenja i istrijebiti joj grješnike.
Izaija 13,10Zvijezde nebeske i njihova jata neće više sijati svoju svjetlost. Od svog izlaska, sunce bit će zamračeno i mjesec neće više dati mjesečine.
Izaija 13,11Ja ću kazniti svijet za njegovu zlobu, bezbožne za njihove zločine. Ja ću staviti kraj na oholost glupaka, ja ću dati da padne nadutost tirana.
Izaija 13,12Ja ću učiniti ljude rjeđim od čistog zlata, rjeđim od zlata iz Ofira .
Izaija 13,13U stvari, ja ću potresti nebesa i zemlja će se tresti na svojim temeljima, pod gnjevom GOSPODA, svemoćnoga, dan svog žestokog gnjeva.
Izaija 13,14Tada, kao jedna gazela progonjena, kao jedno stado koje nitko ne okuplja, svatko će se usmjeriti prema svom narodu, svatko bježati će prema svojoj zemlji.
Izaija 13,15Svi oni koje se bude pronašlo bit će probodeni, svi oni koje se uhvati past će pod mačem.
Izaija 13,16Njihova mala djeca bit će zgažena na njihove oči, njihove kuće opljačkane, njihove žene silovane.
Izaija 13,17Ja ću podići protiv njih Medejce . koji ne cijene srebra i koje zlato ne može zadovoljiti.
Izaija 13,18Svojim lukovima, oni će dotući momke, oni neće poštedjeti ploda utrobe, za djecu, njihove oči bit će bez milosti.
Izaija 13,19Babilonija, biser kraljevstava, ponosni ukras Kaldejaca, bit će, kao Sodoma i Gomora, oborena od Boga.
Izaija 13,20Nikad više ona neće biti napučena, iz doba u doba ona će ostati nenastanjena. čak ni čovjek stepa . neće tu podići šator svoj a *pastiri neće se tu zaustavljati.
Izaija 13,21Divlje mačke tu će se zaustavljati, sovuljage ispunjavat će kuće, nojevi tu će stanovati, i satiri će tu plesati .
Izaija 13,22Hijene će se kotiti u njihovim dvorcima, a šakali u njihovim palačama sjajnim. Njegovo vrijeme tek što nije došlo, njegovi dani neće biti produženi.
Isaija 13,1Breme Vavilonu, koje vidje Isaija sin Amosov.
Isaija 13,2Na gori visokoj podignite zastavu, vičite im iza glasa, mašite rukom, neka uđu na vrata kneževska.
Isaija 13,3Ja sam zapovjedio izabranima svojim i dozvao sam junake svoje da izvrše gnjev moj koji se raduju s veličine moje.
Isaija 13,4Vika stoji ljudstva na gorama kao da je velik narod, vika i vreva carstva skupljenijeh naroda; Gospod nad vojskama pregleda vojsku ubojitu.
Isaija 13,5Dolaze iz daljne zemlje, s kraja nebesa, Gospod i oruđa srdnje njegove, da zatre svu zemlju.
Isaija 13,6Ridajte, jer je blizu dan Gospodnji; doći će kao pustoš od svemogućega.
Isaija 13,7Zato će svaka ruka klonuti, i svako srce čovječije rastopiti se.
Isaija 13,8I oni će se smesti, muke i bolovi spopašće ih, mučiće se kao porodilja, prepašće se jedan od drugoga, lica će im biti kao plamen.
Isaija 13,9Evo, ide dan Gospodnji ljuti s gnjevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš, i grješnike da istrijebi iz nje.
Isaija 13,10Jer zvijezde nebeske i prilike nebeske neće pustiti svjetlosti svoje, sunce će pomrčati o rođaju svom, i mjesec neće pustiti svjetlosti svoje.
Isaija 13,11I pohodiću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje; i ukinuću razmetanje oholijeh, i ponos silnijeh oboriću.
Isaija 13,12Učiniću da će čovjek više vrijediti nego zlato čisto, više nego zlato Ofirsko.
Isaija 13,13Zato ću zatresti nebo, i zemlja će se pokrenuti sa svoga mjesta od jarosti Gospoda nad vojskama i u dan kad se raspali gnjev njegov.
Isaija 13,14I biće kao srna poplašena i kao stado kojega niko ne sabira; svak će gledati za svojim narodom, i svak će bježati u svoju zemlju.
Isaija 13,15Ko se god nađe, biće proboden, i koji se god skupe, poginuće od mača.
Isaija 13,16I djecu ću im razmrskati na njihove oči, kuće ću im oplijeniti i žene ću im sramotiti.
Isaija 13,17Evo, ja ću podignuti na njih Mide, koji neće mariti za srebro, niti će zlata iskati.
Isaija 13,18Nego će iz lukova djecu ubijati, ni na plod u utrobi neće se smilovati, niti će djece žaliti oko njihovo.
Isaija 13,19I Vavilon, ures carstvima i dika slavi Haldejskoj, biće kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatr.
Isaija 13,20Neće se u njemu živjeti niti će se ko naseliti od koljena do koljena, niti će Arapin razapeti u njemu šatora, niti će pastiri počivati onuda.
Isaija 13,21Nego će počivati ondje divlje zvijeri, i kuće će njihove biti pune velikih zmija, i ondje će nastavati sove, i aveti će skakati onuda.
Isaija 13,22I dovikivaće se buljine u pustijem kućama i zmajevi u dvorovima veselijem. A doći će njegovo vrijeme, i blizu je, i dani njegovi njegovi neće se protegnuti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje