Tražilica


Izaija 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 25,1Ti si Bog moj, Gospode, tebe ja slavim, imenu tvojemu pjevam hvalu, jer si učinio djela čudesna, odluke iz davnoga doba u vjernosti i istini.
Izaija 25,2Jer si grad pretvorio u ruševinu, utvrđeno mjesto u ruševine, palače oholih u grad izgubljeni i nikad se više ne sagradi.
Izaija 25,3Zato te štuju narodi jaki, boje te se gradovi silnih plemena.
Izaija 25,4Jest, bio si branik malenomu, branik siromahu u nevolji njegovoj, krov od oluje, sjena od žege sunčane, jer je gnjev nasilnika kao zimski pljusak, koji udara o zid,
Izaija 25,5Kao žega sunčana nad suhom zemljom, jer si potušio buku oholih. Kao sjenom oblaka žegu sunčanu, tako si potušio pjevanje nasilnika."
Izaija 25,6Pripravit će Gospod nad vojskama svima narodima na ovoj gori gozbu izabranoga, Gozbu od pretiline, gozbu izvrsna vina, najboljih najljepših jela i srži, i starih najčistijih vina.
Izaija 25,7Uništit će na ovoj gori zastirač, što zastire sve narode, pokrivač kojim su pokriveni svi narodi.
Izaija 25,8Uništava smrt zauvijek, Svemogući Gospod briše suze sa svakoga lica. Sramotu naroda svojega uklanja sa sve zemlje; jer je rekao Gospod.
Izaija 25,9Reći će se u onaj dan: "Gle, ovo je Bog naš, u kojega se ufamo, da će nas spasiti; ovo je Gospodu kojega se ufamo! Veselimo se i radujmo se zbog pomoći njegove!"
Izaija 25,10Jer će ruka Gospodnja počivati na ovoj gori. Na mjestu njezinu pogazit će se Moab, kao što se slama gazi na gumnu.
Izaija 25,11I makar on pritom razmahuje ruke svoje, kao što razmahuje plivač kad pliva: Gospod će srušiti penjanje njegovo unatoč vještim kretnjama ruku njegovih.
Izaija 25,12On će tvrde, strme zidove tvoje razrušiti, srušiti, baciti na zemlju u prah.
Izaija 25,1 Jahve, ti si Bog moj, uznosim te, tvoje ime slavim, jer si proveo čudesan naum, smišljen od davnine, istinit i vjeran,
Izaija 25,2jer grad si pretvorio u hrpu kamenja, a mjesto utvrđeno u ruševine. Tvrđa neprijateljska više nije grad, dovijeka se više obnoviti neće.
Izaija 25,3Zato te slavi narod snažan, grad moćnih plemena tebe se boji;
Izaija 25,4jer ti si utočište nevoljnom, utočište ubogom u nevolji; ti si skrovište od pljuska i od žege zaklon, jer ćud je silnička kao pljusak zimski;
Izaija 25,5kao žega nad zemljom sušnom ti gušiš graju neprijatelja; kao žega sjenom oblaka prekinu se silniku pjesma pobjednička.
Izaija 25,6I Jahve nad Vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena.
Izaija 25,7Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše
Izaija 25,8i uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Jahve, Gospod, otrti - sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti: tako Jahve reče.
Izaija 25,9I reći će se u onaj dan: "Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio; ovo je Jahve u koga se uzdasmo! Kličimo i veselimo se spasenju njegovu,
Izaija 25,10jer ruka Jahvina na ovoj gori počiva!" Moab je izgažen na svome mjestu kao što se gazi slama na buništu;
Izaija 25,11ondje on razmahuje rukama kao što ih razmahuje plivač kada pliva. Ali Jahve obara njegovu ponositost i propinjanja ruku njegovih.
Izaija 25,12Visoku tvrđu tvojih zidina on razvaljuje, na zemlju baca, u prah ruši.
Izaija 25,1GOSPODE, ti si moj Bog, ja ti kličem i ja slavim tvoje *ime, jer ti si ostvario svoje čudesne naume, zasnovane otprije dugo vremena, stalne i nepromjenjive.
Izaija 25,2Ti si od grada napravio hrpu kamenja, od utvrđene varoši jedno polje ruševina. Tvrđava barbara je prestala biti jednim gradom, ona nikad više neće biti ponovo izgrađena.
Izaija 25,3To je zašto te jedan moćan narod slavi varoš tirana naroda te duboko štuje.
Izaija 25,4Jer, ti si bedem slabih, bedem sirotih u tjeskobi, sklonište protiv oluje, sjena protiv vrućine jednog bedema,
Izaija 25,5kao vrućina na jednoj pustoj zemlji-. Ti gasiš graju barbarsku kao što vrućini čini sjena jednog oblaka, ti zagušuješ trube tiranske.
Izaija 25,6GOSPOD, sve-mogući, dat će na ovoj planini jednu gozbu za sve narode, jednu gozbu mesa masnog i i vina starih, masnih sočnih mesa i starih ocijeđenih vina.
Izaija 25,7On će dati da nestane na ovoj planini rastegnuta zavjesa nad svim narodima, pomast stavljena na sve narode.
Izaija 25,8On će dati da nestane smrt za uvijek. Gospodin BOG obrisat će suze na svim licima i u svim zemljama on će skinuti sram sa svog naroda. On je to rekao, On, GOSPOD.
Izaija 25,9Reći će se onog dana: To je On naš Bog. Mi smo se uzdali u Njega i on nas je oslobodio. To je GOSPOD u kojeg smo se bili pouzdali. Kličimo, slavimo, pošto nas je spasio.
Izaija 25,10Ruka GOSPODA će se postaviti na tu planinu . Ali, Moab bit će skršen na mjestu, kao slama je skršen u jami za gnojivo.
Izaija 25,11Ondje, on će pružiti ruku kao što se pruža za plivati. Njegova oholost bit će ponižena s djelom ruku njegovih.
Izaija 25,12Nedostupne tvrđave tvojih bedema, Gospod je oborio, srušio je njih, survao ih na razinu zemlje, u prašinu.
Isaija 25,1Gospode, ti si Bog moj, uzvišivaću te, slaviću ime tvoje, jer si učinio čudesa; namjere tvoje od starine vjera su i istina.
Isaija 25,2Jer si od grada načinio gomilu, i od tvrdoga grada zidine; od grada dvor za strance, dovijeka se neće sagraditi.
Isaija 25,3Zato će te slaviti narod silan, grad strašnijeh naroda bojaće te se.
Isaija 25,4Jer si bio krjepost ubogome, krjepost siromahu u nevolji njegovoj, utočište od poplave, zaklon od žege, jer je gnjev nasilnički kao poplava koja obaljuje zid.
Isaija 25,5Vrevu inostranaca prekinuo si kao pripeku na suhu mjestu; kao pripeka sjenom od oblaka, tako se pjevanje nasilnika prekide.
Isaija 25,6I Gospod će nad vojskama učiniti svijem narodima na ovoj gori gozbu od pretila mesa, gozbu od čista vina, od pretila mesa s moždanima, od vina bez taloga.
Isaija 25,7I pokvariće na ovoj gori zastirač kojim su zastrti svi narodi, i pokrivač kojim su pokriveni svi narodi.
Isaija 25,8Uništiće smrt zauvijek, i utrće Gospod Gospod suze sa svakoga lica, i sramotu naroda svojega ukinuće sa sve zemlje; jer Gospod reče.
Isaija 25,9I reći će se u ono vrijeme: gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo, i spašće nas; ovo je Gospod, njega čekasmo; radovaćemo se i veselićemo se za spasenje njegovo.
Isaija 25,10Jer će ruka Gospodnja počinuti na ovoj gori, a Moav će se izgaziti na svom mjestu kao što se gazi slama za gnoj.
Isaija 25,11I razmahnuće rukama svojim sred njega, kao što razmahuje plivač da pliva, i oboriće oholost njegovu mišicama ruku svojih.
Isaija 25,12I grad i visoke zidove tvoje sniziće, oboriće, baciće na zemlju u prah.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje