Tražilica


Izaija 62. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 62,1Zbog Siona ne smijem šutjeti, zbog Jerusalema ne smijem mirovati, dok opravdanje njegovo ne izađe kao svjetlost i spasenje njegovo kao goruća baklja.
Izaija 62,2I narodi će vidjeti opravdanje tvoje i svi kraljevi slavu tvoju, i prozvat ćeš se novim imenom, što će ga odrediti usta Gospodnja.
Izaija 62,3Tada ćeš biti sjajna kruna u ruci Gospodnjoj i kraljevski zlatni vijenac a ruci Boga svojega.
Izaija 62,4Nećeš se više zvati "ostavljena", niti će se zemlja tvoja zvati "pustinja", nego ćeš se zvati "milina moja" i zemlja tvoja "udata", jer ćeš se dopasti Gospodu, i zemlju će tvoju on uzeti za vjerenicu.
Izaija 62,5Jer kao što se mladić vjeri s djevojkom, tako tebe uzimaju u posjed djeca tvoja. I kako se vjerenik raduje vjerenici, tako se tebi raduje Bog tvoj.
Izaija 62,6"Na zidovima tvojim, Jerusaleme, namjestio sam stražare; čitav dan i svu noć neće oni ušutjeti ni za tren." Vi, koji imate spominjati Gospoda, ne šutite!
Izaija 62,7Ne dajite mu mira, dok ne uspostavi Jerusalema i ne učini ga slavom na zemlji!
Izaija 62,8Zakleo se je Gospod desnicom svojom i jakom mišicom svojom: "Neću više nikad dati žita tvojega neprijateljima tvojim za hranu, i tuđini neće više piti vina tvojega, oko kojega si se trudio.
Izaija 62,9Ne, tko je žeo zrno, neka ga jede i pritom Gospoda hvali! I tko je unio vino, neka ga i pije u svetim trijemovima mojim!
Izaija 62,10Prođite, prođite kroz vrata, napravite put narodu! Sagradite, sagradite cestu, uklonite s nje kamenje! Podignite zastavu narodima!
Izaija 62,11Evo, Gospod oglasuje do na kraj zemlje: "Recite kćeri sionskoj: Evo, spasitelj tvoj dolazi! Evo, plaća njegova dolazi s njim, i vraćanje njegovo ide pred njim!"
Izaija 62,12Oni će se zvati svet narod, "otkupljenici Gospodnji". A ti ćeš se zvati "traženi", "neostavljeni grad".
Izaija 62,1 Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati dok pravda njegova ne zasine k`o svjetlost, dok njegovo spasenje ne plane k`o zublja.
Izaija 62,2I puci će vidjet` tvoju pravednost, i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te novim imenom što će ga odrediti usta Jahvina.
Izaija 62,3U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog.
Izaija 62,4Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata, jer ti si milje Jahvino i zemlja će tvoja imat` supruga.
Izaija 62,5Kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati.
Izaija 62,6Na zidine tvoje, Jeruzaleme, stražare sam postavio: ni danju ni noću ne smiju zašutjeti. O, vi koji podsjećate Jahvu, vama nema počinka!
Izaija 62,7I ne dajte mu mira dok ne obnovi Jeruzalem, dok ga opet slavom na zemlji ne učini.
Izaija 62,8Zakle se Gospod desnicom i mišicom svojom snažnom: "Neću više dati žita tvoga za hranu neprijateljima. Neće više tuđinci piti tvoga vina o kojem si teško radio.
Izaija 62,9Neka ga jedu oni koji su ga želi i neka hvale Jahvu, neka ga piju oni što su ga trgali u predvorju mojega Svetišta!
Izaija 62,10Prođite, prođite kroz vrata, poravnajte put narodu! Nasipajte, nasipajte cestu, uklonite s nje kamenje. Podignite stijeg narodima!
Izaija 62,11Evo, Jahve oglasuje do nakraj zemlje: "Recite kćeri sionskoj: Evo, dolazi tvoj spasitelj. Evo, s njim naplata njegova i njegova nagrada ispred njega!
Izaija 62,12Oni će se zvati `Sveti narod`, `Otkupljenici Jahvini`. A tebe će zvati `Traženi` - `Grad neostavljeni`.
Izaija 62,1Zbog *Siona ja neću ostati nedjelatan, zbog Jeruzalema, ja se neću mirno držati, sve dok ne iziđe, kao svjetlost, njegova pravda, i njegov spas, kao jedan plamen koji prži.
Izaija 62,2Narodi će vidjeti tvoju pravdu, i svi kraljevi tvoju slavu. zvat će te novim imenom koje će usta GOSPODOVA najaviti.
Izaija 62,3Ti ćeš biti kruna veličanstva u ruci GOSPODOVOJ jedna tijara kraljevstva na dlanu svojeg Boga.
Izaija 62,4Neće ti se više govoriti ”Napuštena“, neće se više reći tvojoj zemlji: žalosna“, već će te se zvati ”ona koja mi je mila“, i zemlja ”Vjenčana“, jer će GOSPOD u tebi imati svoju ljubav i tvoja zemlja bit će vjenčana.
Izaija 62,5U stvari, kao što mlad čovjek vjenčava svoju zaručnicu, tvoja će te djeca vjenčati, i zanesenošću ženika za svoju zaručnicu, tvoj će Bog biti zanesen tobom.
Izaija 62,8Svojom desnicom i svojom rukom moćnom GOSPOD je zajamčio ovu prisegu: Nikad ti više neću dati tvoje pšenice neprijatelju tvom, nikad više sinovi strančevi neće tvoje piti vino, ono za koje si se ti umarao.
Izaija 62,9Ali, oni koji budu skupljali žito s njim će se prehranjivati i slavit će oni GOSPODA, i oni koji budu prikupljali s jematve pit će ga u *trijemovima mojeg *svetišta.
Izaija 62,10Prođite, prođite vrata, oslobodite put naroda, naspite, naspite cestu, popločajte kamenjem, uzdignite barjak pred licem naroda .
Izaija 62,11Evo što je GOSPOD dao čuti sve do na kraj zemlje: Recite kćeri Siona: Evo tvoj Spas dolazi, evo s njim njegove plaće i pred njim njegove nagrade.
Izaija 62,12Zvat će ih se ”sveti Narod“, ”Otkupljenici GOSPODOVI“, a tebe će zvati ”Prošenica“, ”Grad nenapušteni“.
Isaija 62,1Siona radi neću umuknuti, i Jerusalima radi neću se umiriti, dokle ne izađe kao svjetlost pravda njegova i spasenje se njegovo razgori kao svijeća.
Isaija 62,2Tada će vidjeti narodi pravdu tvoju i svi carevi slavu tvoju, i prozvaćeš se novijem imenom, koje će usta Gospodnja izreći.
Isaija 62,3I bićeš krasan vijenac u ruci Gospodnjoj i carska kruna u ruci Boga svojega.
Isaija 62,4Nećeš se više zvati ostavljena, niti će se zemlja tvoja zvati pustoš, nego ćeš se zvati milina moja i zemlja tvoja udata, jer ćeš biti mio Gospodu i zemlja će tvoja biti udata.
Isaija 62,5Jer kao što se momak ženi djevojkom, tako će se sinovi tvoji oženiti tobom; i kako se raduje ženik nevjesti, tako će se tebi radovati Bog tvoj.
Isaija 62,6Na zidovima tvojim, Jerusalime, postavih stražare, koji neće umuknuti nigda, ni danju ni noću. Koji pominjete Gospoda, nemojte mučati.
Isaija 62,7I ne dajte da se umukne o njemu dokle ne utvrdi i učini Jerusalim slavom na zemlji.
Isaija 62,8Zakle se Gospod desnicom svojom i krjepkom mišicom svojom: neću više dati žita tvojega neprijateljima tvojim da jedu, niti će tuđini piti vina tvojega, oko kojega si se trudio;
Isaija 62,9Nego koji ga žanju, oni će ga jesti i hvaliti Gospoda, i koji ga beru oni će ga piti u trijemovima svetinje moje.
Isaija 62,10Prođite, prođite kroz vrata, pripravite put narodu; poravnite, poravnite put, uklonite kamenje, podignite zastavu narodima.
Isaija 62,11Evo, Gospod oglasi do krajeva zemaljskih; recite kćeri Sionskoj: evo, spasitelj tvoj ide; evo, plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim.
Isaija 62,12I oni će se prozvati narod sveti, iskupljenici Gospodnji; a ti ćeš se prozvati: traženi, grad neostavljeni.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje