Tražilica


Izlazak 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 10,1Tada reče Gospod Mojsiju: "Idi k faraonu. Ja sam otvrdio srce njemu i slugama njegovim, da učinim ove znake svoje na njemu,
Izlazak 10,2Da možeš pripovijedati djeci i unučadi svojoj, što učinih Egipćanima i koja djela čudesna izvrših među njima, i da tako spoznate, da sam ja Gospod."
Izlazak 10,3Mojsije i Aron otidoše k faraonu i rekoše mu "Ovako veli Gospod Bog Hebreja: 'Dokle ćeš se još nećkati, da se poniziš preda mnom? Pusti narod moj, da mi služi!
Izlazak 10,4Jer ako nećeš pustiti naroda mojega, sutra ću doista učiniti, da upadnu skakavci u zemlju tvoju.
Izlazak 10,5Oni će pokriti površinu zemlje, tako da se neće više vidjeti zemlja, i pojest će ono, što vam još preostade kao posljednji ostatak od tuče, i oglodat će sve drveće, što raste u poljima vašim.
Izlazak 10,6Kuće tvoje i kuće svih sluga tvojih i kuće svih Egipćana oni će napuniti, kako ne doživješe ni oci tvoji ni oci otaca tvojih, otkako su prebivali na zemlji do dana današnjega.' " I okrenu se i otide od faraona.
Izlazak 10,7A sluge faraonove rekoše mu: "Dokle će nas još mučiti taj čovjek? Pusti ljude, neka služe Gospodu, Bogu svojemu! Zar ne vidiš, da propada Egipat?"
Izlazak 10,8I dozvaše Mojsija i Arona natrag k faraonu, a on im reče: "Idite, služite Gospodu, Bogu svojemu! A koji su to, koji će ići s vama?"
Izlazak 10,9Mojsije odgovori: "S djecom svojom i sa starcima, sa sinovima i kćerima, s ovcama i govedima svojim ići ćemo, jer moramo da svetkujemo svetkovinu Gospodnju."
Izlazak 10,10Tada im on reče: "Tako doista bio Gospod s vama, kako sam ja vas pustio s djecom vašom! Vi sigurno pomišljate na zlo!
Izlazak 10,11Nema od toga ništa! Vi ljudi možete ići i služiti Gospodu. To ste i željeli." Nato ih otpraviše od faraona.
Izlazak 10,12Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Pruži ruku svoju na zemlju egipatsku, da zazoveš skakavce! Neka dođu na zemlju egipatsku i pojedu sve bilje poljsko u zemlji, sve, to preostade od tuče!"
Izlazak 10,13Mojsije pruži štap svoj na zemlju egipatsku, i Gospod učini, da je cijeli dan i cijelu no duvao istočni vjetar nad zemljom, Kad osvanu jutro, bio je istočni vjetar nanio skakavce.
Izlazak 10,14Skakavci padoše na svu zemlju egipatsku i spustiše se u silnome mnoštvu na sve krajeve egipatske. Nikada prije nije tu bilo toliko skakavaca, niti će ih ikada toliko biti.
Izlazak 10,15Oni pokriše površinu cijele zemlje, tako da se više nije vidjela zemlja, i pojedoše sve bilje u polju i sav plod na drveću, što preostade od tuče; ništa zeleno ne ostade na drveću i na bilju poljskom po svoj zemlji egipatskoj.
Izlazak 10,16Faraon brže bolje dozva Mojsija i Arona i reče: "Sagriješih Gospodu, Bogu vašemu, i vama.
Izlazak 10,17Ali oprostite mi grijeh moj samo još ovaj put! Molite se Gospodu, Bogu vašemu, da ukloni od mene barem ovu smrt!"
Izlazak 10,18I otide Mojsije od faraona i pomoli se Gospodu.
Izlazak 10,19Gospod učini, da je sa zapada dunuo jak protivni vjetar, koji odnese skakavce i pobaca ih u Crveno more. Ne ostade ni jedan jedini skakavac u cijelom području egipatskom.
Izlazak 10,20Ali Gospod otvrdi srce faraonu, tako da on ne pusti sinova Izraelovih.
Izlazak 10,21Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Pruži ruku svoju prema nebu, da dođe na zemlju egipatsku takva tama, da se ona može opipati!"
Izlazak 10,22Mojsije pruži ruku svoju prema nebu, i nastade gusta tama po svoj zemlji egipatskoj za tri dana.
Izlazak 10,23Ne vidje jedan drugoga i nitko se ne maknu s mjesta svojega za tri dana. Ali svi Izraelci imali su bijeli dan u stanovima svojim.
Izlazak 10,24I faraon dozva Mojsija i reče: "Idite, služite Gospodu! Samo ovce vaše i goveda vaša neka ostanu ovdje! Žene vaše i djeca smiju ići s vama."
Izlazak 10,25A Mojsije reče: "Ako nam ti sam dadneš što ćemo zaklati i spaliti za žrtva, mi ćemo to žrtvovati Gospodu, Bogu svojemu.
Izlazak 10,26Ali i stoka naša mora da ide s nama. Ni papak ne smije da ostane, jer od toga ćemo morati uzimati, da služimo Gospodu, Bogu svojemu. Mi ne znamo, kako ćemo morati prinijeti Gospodu štovanje svoje, dok ne budemo tamo na mjestu."
Izlazak 10,27A Gospod otvrdi srce faraonu, tako da ih on ne htjede pustiti.
Izlazak 10,28Dapače reče mu faraon: "Odlazi od mene! Čuvaj se, da mi više ne dođeš na oči! Čim mi dođeš na oči, mrtav si!"
Izlazak 10,29Mojsije reče: "Jest, dobro ti reče! Ja više neću doći preda te."
Izlazak 10,1 Reče Jahve Mojsiju: "Idi k faraonu. Učinio sam da njemu i njegovim službenicima otvrdne srce da izvedem svoja znamenja među njima;
Izlazak 10,2da možeš pripovjedati svome sinu i svome unuku što sam učinio Egipćanima i kakva sam znamenja izvodio među njima, kako biste znali da sam ja Jahve.
Izlazak 10,3Tako Mojsije i Aron odu k faraonu i kažu mu: "Ovako poručuje Jahve, Bog Hebreja: `Dokle ćeš odbijati da se preda mnom poniziš? Pusti moj narod da mi iskaže štovanje.
Izlazak 10,4Jer ako ne pustiš moga naroda, sutra ću navesti skakavce na tvoju zemlju.
Izlazak 10,5Tako će prekriti površinu da se zemlja od njih neće vidjeti. Pojest će ono što vam je iza tuče ostalo; i ogolit će vam sva stabla što po polju rastu.
Izlazak 10,6Ispunit će ti sav dvor, kuće tvojih službenika i domove svih ostalih Egipćana - takvo što ne vidješe ni tvoji očevi ni očevi tvojih očeva u ovoj zemlji od svojih vremena do danas.`" Okrene se i ode od faraona.
Izlazak 10,7"Dokle će nam ovaj čovjek biti stupica?" - rekoše faraonu njegovi službenici. - "Pusti te ljude neka idu i iskažu štovanje Jahvi, svome Bogu! Zar ne vidiš kako Egipat srlja u propast?
Izlazak 10,8Dovedu Mojsija i Arona natrag k faraonu, a on im reče: "Idite! Iskažite štovanje Jahvi, svome Bogu! A tko će sve ići?
Izlazak 10,9"Svi idemo", odgovori Mojsije, "i mlado i staro. Odlazimo sa svojim sinovima i svojim kćerima; sa svojom krupnom i sitnom stokom, jer moramo održati svečanost Jahvi.
Izlazak 10,10"Jahve bio s vama isto kao što i ja pustio da s vama pođu i djeca!" - odgovori im. "Očito se vidi da vam nakana nije čista.
Izlazak 10,11Nećemo tako! Nego muškarci neka odu i štovanje iskažu Jahvi. To ste i tražili." I otjeraju ih od faraona.
Izlazak 10,12Tada reče Jahve Mojsiju: "Pruži ruku povrh zemlje egipatske da navale skakavci na egipatsku zemlju i pojedu sve bilje što još ostade nakon tuče!
Izlazak 10,13Tako Mojsije podigne svoj štap povrh egipatske zemlje, a Jahve navrati istočni vjetar po zemlji; puhao je toga cijelog dana i cijele noći. A kad je jutro svanulo, vjetar nanio skakavce.
Izlazak 10,14Oni se razlete po svoj egipatskoj zemlji i padnu po svim krajevima Egipta u silnoj gustoći: toliko ih mnoštvo nikad prije nije bilo niti će kada biti.
Izlazak 10,15Pokriju sve tlo, tako da se od njih zacrnjelo. Pojedu sve bilje u polju i sve plodove sa stabala što su bili ostali iza tuče. Ništa se više nije zelenjelo: ni stabla ni poljska trava u svem Egiptu.
Izlazak 10,16Brže-bolje dozva faraon Mojsija i Arona pa im reče: "Sagriješio sam protiv Jahve, vašega Boga, i vas!
Izlazak 10,17Oprostite mi uvredu još samo ovaj put i molite Jahvu, Boga svoga, da samo otkloni od mene ovaj smrtonosni bič!
Izlazak 10,18Kad je Mojsije otišao od faraona, zazva Jahvu
Izlazak 10,19i Jahve promijeni vjetar u veoma jak zapadnjak, koji pothvati skakavce i odnese prema Crvenome moru. Ni jedan jedini skakavac nije ostao ni u kojem kraju Egipta.
Izlazak 10,20Ali je Jahve otvrdnuo srce faraonu i ne pusti on Izraelaca.
Izlazak 10,21"Pruži ruku prema nebu", rekne Jahve Mojsiju, "pa neka se tmina spusti na egipatsku zemlju, tmina koja će se moći opipati.
Izlazak 10,22Mojsije pruži ruku prema nebu i spusti se gusta tmina na svu zemlju egipatsku: tri je dana trajala.
Izlazak 10,23Tri dana nisu ljudi jedan drugoga mogli vidjeti i nitko se sa svoga mjesta nije micao. A u mjestima gdje su Izraelci živjeli sjala svjetlost.
Izlazak 10,24Pozva onda faraon Mojsija i reče: "Idi i štovanje iskaži Jahvi! Ali vaša stoka, krupna i sitna, neka ostane ovdje. Vaša djeca neka idu s vama!
Izlazak 10,25"Ti nas sam moraš opskrbiti prinosima i žrtvama paljenicama koje ćemo prinijeti Jahvi, Bogu svojemu", odgovori Mojsije.
Izlazak 10,26"Zato ćemo sa sobom potjerati i svoja stada. Ni papak neće ostati ovdje. Od njih nam valja izabrati za žrtvovanje Jahvi, Bogu našemu, a ne znamo, dok onamo ne stignemo, što moramo Jahvi prinijeti.
Izlazak 10,27Jahve otvrdne faraonu srce i on ne pristane da odu.
Izlazak 10,28"Odlazi!" - vikne faraon na Mojsija. "I da mi više na oči ne dolaziš! Onoga dana kad mi se opet pojaviš na oči, zaglavit ćeš!
Izlazak 10,29"Dobro si kazao!" - uzvrati Mojsije. "Lica tvoga više neću vidjeti!
Izlazak 10,1GOSPOD reče Mojsiju: Uđi kod * Faraona, jer ja sam taj koji je htio njegovu upornost i njegovih slugu, da bih stavio u njihovu sredinu znakove svoje nazočnosti
Izlazak 10,2i da ti pričaš svojem sinu i sinu svojeg sina kako sam se je poigrao s Egipćanima i kako sam sam kod njih stavio svoje znake. A vi će te spoznati da sam ja GOSPOD.`
Izlazak 10,3Mojsije i Aaron uđoše kod Faraona i rekoše mu: `Ovako govori GOSPOD, Bog Hebreja: Do kad ćeš ti odbijati poniziti se preda mnom? Pusti otići moj puk služiti mi.
Izlazak 10,4Ako ti još uvijek odbijaš pustiti otići moj puk, učinit ću da već sutra dođu skakavci na tvoju teritoriju.
Izlazak 10,5Oni će tako prekriti zemlju da se više neće vidjeti. Oni će pojesti ostatak onoga što je izmaklo, tuča što vam je ostavila, oni će pojesti sva vaša stabla koja rastu u poljima.
Izlazak 10,6Ispunit će sve vaše kuće, kuće svih tvojih slugu i kuće svih Egipćana - to nisu vidjeli ni tvoji očevi ni očevi tvojih otaca otkad biše na zemlji pa sve do ovog dana. ` Mojsije se okrenu i iziđe od Faraona.
Izlazak 10,7Sluge Faraonove mu rekoše: ` Do kada će ova osoba biti za nas jedna klopka? Pusti otići ljude da služe GOSPODU, njihovom Bogu. Ne znaš li ti još da Egipat propada? `
Izlazak 10,8Dovedoše Mojsija i Aarona kod Faraona i on im reče: ` Hajde! Služite GOSPODA, vašeg Boga. Ali, tko će otići? ` Mojsije reče: ` Mi ćemo ići s našom djecom i našim starcima, ići ćemo s našim sinovima i našim kćerima, našom sitnom i našom krupnom stokom. Jer za nas je to hodočašće u čast GOSPODU.`
Izlazak 10,10On im reče: `Nek GOSPOD bude s vama ako vas ja pustim otići s vašom djecom ! Vidite kako vi tražite zlo!
Izlazak 10,11To se tako neće dogoditi! Idite dakle, vi ljudi, i služite GOSPODU jer je to što vi tražite. ` I otjeraše ih od Faraona.
Izlazak 10,12GOSPOD reče Mojsiju: ` Pruži ruku na Egipat za pozvati skakavce : nek se podignu iznad zemlje egipatske! Nek pojedu svu travu na zemlji, sve što je tuča ostavila.`
Izlazak 10,13Mojsije pruži svoj štap na zemlju Egipat, a GOSPOD usmjeri jedan vjetar na zemlju, cijelog onog dana i čitavu noć. Dođe jutro: vjetar istočnjak je bio donio skakavce.
Izlazak 10,14Skakavci se digoše iznad sve zemlje egipatske i zaposjedoše svu njenu teritoriju: jedna takva masa skakavaca nikad nije bila viđena ni prije ni poslije.
Izlazak 10,15Oni prekriše svu zemlju i tako ju zamračiše . Oni pojedoše svu travu na zemlji i sve plodove na stablima preostale poslije tuče. Ne ostade ništa zeleno na drveću i na livadama u cijeloj zemlji Egipat.
Izlazak 10,16Faraon pohiti pozvati Mojsija i Aarona i reče: ` Ja sam zgriješio protiv GOSPODA, vašeg Boga, i protiv vas.
Izlazak 10,17A sada, udostojite se oprostiti moju grješku još jedanput. Molite GOSPODA, Vašeg Boga, kad bi samo htio udaljiti tu smrt od mene. `
Izlazak 10,18Mojsije iziđe od Faraona i moliše GOSPODU.
Izlazak 10,19GOSPOD promijeni vjetar u vrlo jaki vjetar zapadnjak koji odnese skakavce i odbaci ih prema * moru Trstike -. Ne ostade više niti jedan skakavac na cijeloj teritoriji egipatskoj -.
Izlazak 10,20Ali GOSPOD ukruti * srce Faraonovo koji ne pusti otići sinove Izraelove.
Izlazak 10,21GOSPOD reče Mojsiju: Pruži ruku prema nebu. Nek budu tmine nad zemljom egipatskom, tmine da ih se napipa .`
Izlazak 10,22Mojsije pruži svoju ruku prema nebu, tijekom tri dana, bijaše gusta nad Egiptom.
Izlazak 10,23Tijekom tri dana, nitko ne vidje svojeg brata niti maknu sa svojeg mjesta. Ali, svi sinovi Izraelovi imadoše svjetlosti ondje gdje obitavahu.
Izlazak 10,24* Faraon pozva Mojsija i reče: ` Hajde! Služite GOSPODU. Samo vaša sitna i krupna stoka mora ostati. Ali vaša djeca mogu ići s vama.`
Izlazak 10,25Mojsije reče: ` Jesi li ti taj koji će nas opskrbiti žrtvama i holokaustom koji ćemo služiti GOSPODU, našem Bogu?
Izlazak 10,26Naša stoka ići će s nama i niti jedna životinja neće ostati. Jer između nje uzet ćemo ono što ćemo služiti GOSPODU, našem Bogu. Mi sami ne ćemo znati prije našeg prispijeća onamo, što ćemo to trebati ponuditiGOSPODU.`
Izlazak 10,27Ali GOSPOD ukruti * srce Faraonu, koji ih ne htjede pustiti otići.
Izlazak 10,28Faraon mu reče: ` Odlazi! Čuvaj se da ponovo ne ugledaš moje lice. Dana kad vidiš moje lice umrijet ćeš! `
Izlazak 10,29Mojsije reče: ` Kako si ti rekao! Ja neću više vidjeti tvojega lica! `
2. Mojsijeva 10,1A Gospod reče Mojsiju: idi k Faraonu, jer sam ja učinio da otvrdne srce njegovo i srce sluga njegovijeh, da učinim ove znake svoje među njima,
2. Mojsijeva 10,2I da pripovijedaš sinovima svojim i unucima svojim šta učinih u Misiru i kakve znake svoje pokazah na njima, da biste znali da sam ja Gospod.
2. Mojsijeva 10,3I otide Mojsije i Aron k Faraonu, i rekoše mu: ovako veli Gospod Bog Jevrejski: dokle ćeš se protiviti da se ne poniziš preda mnom? Pusti narod moj da mi posluži.
2. Mojsijeva 10,4Jer ako nećeš pustiti naroda mojega, evo sjutra ću nanijeti skakavce na zemlju tvoju;
2. Mojsijeva 10,5I pokriće svu zemlju da se neće vidjeti zemlje, i poješće ostatak što se sačuvao, koji vam je ostao iza grada, i poješće sva drveta što vam rastu u polju.
2. Mojsijeva 10,6I napuniće ih se kuće tvoje i kuće svijeh sluga tvojih i kuće svijeh Misiraca, što nijesu vidjeli oci tvoji ni oci otaca tvojih, otkako su postali na zemlji do danas. I okrenuv se otide od Faraona.
2. Mojsijeva 10,7A sluge rekoše Faraonu: dokle će nas taj mučiti? Pusti ih neka posluže Gospodu Bogu svojemu. Zar još ne vidiš gdje propade Misir?
2. Mojsijeva 10,8I dozvaše opet Mojsija i Arona pred Faraona, i reče im: idite, poslužite Gospodu Bogu svojemu. A koji su što će ići?
2. Mojsijeva 10,9A Mojsije reče: s djecom svojom i sa starcima svojim ići ćemo, sa sinovima svojim i sa kćerima svojim, sa stokom svojom sitnom i krupnom ići ćemo, jer imamo praznik Gospodnji.
2. Mojsijeva 10,10A on im reče: tako bio Gospod s vama, kako ću vas ja pustiti s djecom vašom! Vidite da zlo mislite.
2. Mojsijeva 10,11Neće biti tako; nego vi ljudi idite i poslužite Gospodu, jer to ištete. I otjera ih od sebe Faraon.
2. Mojsijeva 10,12Tada reče Gospod Mojsiju: pruži ruku svoju na zemlju Misirsku, da dođu skakavci na zemlju Misirsku i pojedu sve bilje po zemlji, što god osta iza grada.
2. Mojsijeva 10,13I pruži Mojsije štap svoj na zemlju Misirsku, i Gospod navede ustoku na zemlju, te duva cijeli dan i cijelu noć; a kad svanu, donese ustoka skakavce.
2. Mojsijeva 10,14I dođoše skakavci na svu zemlju Misirsku, i popadaše po svijem krajevima Misirskim silni veoma, kakih prije nigda nije bilo niti će kad biti onakih.
2. Mojsijeva 10,15I pokriše svu zemlju, da se zemlja ne viđaše, i pojedoše svu travu na zemlji i sav rod na drvetima, što osta iza grada, i ne osta ništa zeleno od drveta i od bilja poljskoga u svoj zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 10,16Tada Faraon brže dozva Mojsija i Arona, i reče: zgriješih Gospodu Bogu vašemu i vama.
2. Mojsijeva 10,17Ali mi još sada samo oprosti grijeh moj, i molite se Gospodu Bogu svojemu da ukloni od mene samo ovu smrt.
2. Mojsijeva 10,18I otide Mojsije od Faraona, i pomoli se Gospodu.
2. Mojsijeva 10,19I okrenu Gospod vjetar od zapada vrlo jak, koji uze skakavce i baci ih u Crveno more, i ne osta nijedan skakavac u cijeloj zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 10,20Ali Gospod učini te otvrdnu srce Faraonu, i ne pusti sinova Izrailjevijeh.
2. Mojsijeva 10,21I reče Gospod Mojsiju: pruži ruku svoju k nebu, i biće tama po zemlji Misirskoj taka da će je pipati.
2. Mojsijeva 10,22I Mojsije pruži ruku svoju k nebu, i posta gusta tama po svoj zemlji Misirskoj za tri dana.
2. Mojsijeva 10,23Ne viđahu jedan drugoga, i niko se ne mače s mjesta gdje bješe za tri dana; ali se kod svijeh sinova Izrailjevijeh vidjelo po stanovima njihovijem.
2. Mojsijeva 10,24Tada Faraon dozva Mojsija, i reče: idite, poslužite Gospodu; samo stoka vaša sitna i krupna neka ostane, a djeca vaša neka idu s vama.
2. Mojsijeva 10,25A Mojsije reče: treba da nam daš i što ćemo prinijeti i sažeći na žrtvu Gospodu Bogu svojemu;
2. Mojsijeva 10,26Zato i stoka naša nek ide s nama, da ne ostane ni papka, jer između nje treba da uzmemo čim ćemo poslužiti Gospodu Bogu svojemu, a ne znamo kojim ćemo poslužiti Gospodu dokle ne dođemo onamo.
2. Mojsijeva 10,27Ali Gospod učini te otvrdnu srce Faraonu, i ne htje ih pustiti.
2. Mojsijeva 10,28I reče mu Faraon: idi od mene, i čuvaj se da mi više ne dođeš na oči, jer ako mi dođeš na oči, poginućeš.
2. Mojsijeva 10,29A Mojsije reče: pravo si kazao; neću ti više doći na oči.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje