Tražilica


Izlazak 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 14,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Izlazak 14,2"Naloži sinovima Izraelovim, da okrenu i da se utabore pred Pi-Hahirotom između Migdola i mora! Naprema Baal-Sefonu postavite tabor uz more!
Izlazak 14,3Faraon će tada misliti za sinove Izraelove: 'Zabasaše u zemlji, pustinja ih drži zatvorene.'
Izlazak 14,4Tada ću otvrditi srce faraonu, tako da pođe za njima u potjeru, da pokažem moć svoju na faraonu i na svoj vojsci njegovoj i da Egipćani spoznaju, da sam ja Gospod." I oni učiniše tako.
Izlazak 14,5Kad bi javljeno kralju egipatskomu, da je pobjegao narod, promijeni se mišljenje faraonovo i njegovih sluga prema narodu, te se upitaše: "Što učinismo, te pustismo Izraele iz službe svoje?"
Izlazak 14,6On upreže u kola svoja i uze vojsku svoju sa sobom.
Izlazak 14,7Šest stotina kola izabrarih i što je god bilo kola u Egiptu povede sa sobom, i na svima ovima najbolje borce.
Izlazak 14,8Tako otvrdi Gospod srce faraonu, kralju egipatskomu. On pođe u potjeru za sinovima Izraelvim, a sinovi Izraelovi izađoše pod rukom jakom.
Izlazak 14,9I tjeraše ih tako Egipćani sa svima konjima od kola faraonovih sa spregama njegovim i s ostalom vojskom, i dostigoše ih, kad su taborili na moru, kod Pi-Hahirota pred Baal-Sefonom,
Izlazak 14,10Kad se približi faraon, a sinovi Izraelovi izbliže pogledaše i opaziše, da Egipćani idu za njima, vrlo se uplašiše sinovi Izraelovi i zavapiše glasno Gospodu za pomoć.
Izlazak 14,11Rekoše Mojsiju: "Zar nema grobova u Egiptu, pa nas odvede, da poumremo u pustinji? Što nam to učini, te nas izvede iz Egipta?
Izlazak 14,12Zar ti ne rekosmo već u Egiptu: "Pusti nas u miru! Mi hoćemo služiti Egipćanima! Jest, bolje bi bilo po nas, da služimo kao robovi Egipćanima, nego da izginemo ovdje u pustinji."
Izlazak 14,13A Mojsije reče narodu: "Ne bojte se! Čekajte samo, i vidjet ćete, da će vam Gospod pomoći danas, jer kako danas vidite Egipćane, nećete ih više vidjeti tako dovijeka.
Izlazak 14,14Gospod će se boriti za vas. Vi možete biti posve mirni."
Izlazak 14,15I Gospod reče Mojsiju: "Što vičeš k meni? Zapovjedi sinovima Izraelovim, neka krenu na put!
Izlazak 14,16A ti digni štap svoj gore, pruži ruku svoju na more i razdijeli ga, da mogu sinovi Izraelovi ići kroz more po suhu!
Izlazak 14,17A ja ću otvrditi srce Egipćanina, da pođu za njima, i pokazat ću moć svoju na faraonu i na svoj vojsci njegovoj, na kolima njegovim i spregama.
Izlazak 14,18I Egipćani će spoznati, da sam ja Gospod, kad pokažem moć svoju na faraonu, na kolima njegovim i spregama njegovim."
Izlazak 14,19Tada promijeni anđeo Božji, koji je išao pred vojskom Izraelovom, svoje mjesto i stavi se iza njih. A stup od oblaka pred njima promijeni mjesto svoje i stupi iza njih.
Izlazak 14,20Tako on dođe da stoji među vojskom Egipćana i vojskom Izraelaca. Na jednoj strani bio je oblak mračan, na drugoj strani rasvjetljivao je noć. Tako se ne mogoše cijelu noć približiti jedan drugome.
Izlazak 14,21I pruži Mojsije ruku svoju na more. Tada dade Gospod cijelu noć uzbijati more natrag jakim vjetrom istočnim i osuši more, i vode se razdijeliše.
Izlazak 14,22Sinovi Izraelovi koračali su posred mora po suhu, a vode su im stajale kao zid s desne i s lijeve strane.
Izlazak 14,23A Egipćani se dadoše u potjeru za njima, i svi konji faraonovi, kola i sprege njegove pođoše za njima usred mora.
Izlazak 14,24U doba straže jutarnje pogleda Gospod u stupu od ognja i od oblaka na vojsku Egipćana i smete vojsku egipatsku.
Izlazak 14,25Zakoči točkove kolima njihovim i učini, da su jedva mogla naprijed. Tada povikaše Egipćani: "Bježimo od Izraelaca; jer se Gospod bori za njih proti Egipćanima!"
Izlazak 14,26I zapovjedi Gospod Mojsiju: "Pruži ruku svoju na more, da se natrag vrate vode na Egipćane, na kola i sprege njihove!"
Izlazak 14,27Kad Mojsije pruži ruku svoju na more, more u osvit dana vrati se natrag na staro mjesto svoje, dok su Egipćani bježali prema njemu. Tako Gospod utjera Egipćane u sredinu mora.
Izlazak 14,28Vode se vratiše natrag i potopiše kola i sprege cijele vojske faraonove, što dođoše za njima u more. Ni jedan od njih ne ostade na životu.
Izlazak 14,29A sinovi Izraelovi išli su po suhu posred mora, i vode su im stajale kao zid s desne i s lijeve strane.
Izlazak 14,30Tako izbavi Gospod u onaj dan Izraelce iz ruke Egipćana. Izraelci vidješe Egipćane mrtve na obali morskoj,
Izlazak 14,31Kad vidješe Izraelci veliko djelo čudesno, što ga je bio Gospod učinio na Egipćanima, poboja se narod Gospoda i pouzda se u Gospoda i u slugu njegova Mojsija.
Izlazak 14,1 Jahve reče Mojsiju:
Izlazak 14,2"Reci Izraelcima da se vrate i utabore pred Pi-Hahirotom, između Migdola i mora, nasuprot Baal-Sefonu. Utaborite se nasuprot ovome mjestu, uz more.
Izlazak 14,3Faraon će reći: `Izraelci lutaju krajem tamo-amo; pustinja ih zatvorila.`
Izlazak 14,4Ja ću otvrdnuti faraonu srce, i on će za njima poći u potjeru. Ali ja ću se proslaviti nad faraonom i svom njegovom vojskom. Tako će Egipćani spoznati da sam ja Jahve." Izraelci tako učine.
Izlazak 14,5Kad su egipatskom kralju kazali da je narod pobjegao, faraon i njegovi dvorani predomisliše se o narodu. "Što ovo učinismo!" - rekoše. "Pustismo Izraelce i više nam neće služiti.
Izlazak 14,6Zato opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku.
Izlazak 14,7Uze šest stotina svojih kola sve poizbor i ostala kola po Egiptu. I u svima bijahu štitonoše.
Izlazak 14,8Jahve otvrdnu srce faraonu, kralju egipatskom, te on krenu u potjeru za Izraelcima, koji su otišli uzdignute pesnice.
Izlazak 14,9Egipćani, dakle, pođu za njima u potjeru. I dok su Izraelci taborovali uz more, blizu Pi-Hahirota nasuprot Baal-Sefonu, stignu ih svi faraonovi konji pod kolima, njegovi konjanici i njegovi ratnici.
Izlazak 14,10Kako se faraon približavao, Izraelci pogledaju i opaze da su Egipćani za njima u potjeri, pa ih obuzme velik strah. I poviču Izraelci Jahvi:
Izlazak 14,11"Zar nije bilo grobova u Egiptu", reknu Mojsiju, "pa si nas izveo da pomremo u pustinji? Kakvu si nam uslugu učinio što si nas izveo iz Egipta!
Izlazak 14,12Zar ti nismo rekli baš ovo u Egiptu: Pusti nas! Služit ćemo Egipćane! Bolje nam je i njih služiti nego u pustinji poginuti.
Izlazak 14,13"Ne bojte se!" - reče Mojsije narodu. "Stojte čvrsto pa ćete vidjeti što će vam Jahve učiniti da vas danas spasi: Egipćane koje danas vidite nikad više nećete vidjeti.
Izlazak 14,14Jahve će se boriti za vas. Budite mirni!
Izlazak 14,15"Zašto zapomažete prema meni?" - reče Jahve Mojsiju. "Reci Izraelcima da krenu na put.
Izlazak 14,16A ti podigni svoj štap, ispruži svoju ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje da Izraelci mogu proći posred mora po suhu.
Izlazak 14,17Ja ću otvrdnuti srce Egipćana, i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima.
Izlazak 14,18Neka znaju Egipćani da sam ja Jahve kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima.
Izlazak 14,19Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa.
Izlazak 14,20Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske te postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivaše noć, tako te ne mogoše jedni drugima prići cijele noći.
Izlazak 14,21Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem dok je Jahve svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile,
Izlazak 14,22Izraelci siđoše u more na osušeno dno, a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo.
Izlazak 14,23Egipćani: svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru.
Izlazak 14,24Za jutarnje straže pogleda Jahve iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku.
Izlazak 14,25Zakoči točkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. "Bježimo od Izraelaca!" - poviču Egipćani, "jer Jahve se za njih bori protiv Egipćana!" Tada će Jahve Mojsiju:
Izlazak 14,26"Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.
Izlazak 14,27Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani, bježeći, jurili prema moru, Jahve ih strmoglavi usred voda.
Izlazak 14,28Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima - u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini.
Izlazak 14,29A Izraelci išli suhim posred mora, vode im stale kao zid zdesna i slijeva.
Izlazak 14,30Tako Jahve u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih, i vidje Izrael pomorene Egipćane na morskome žalu.
Izlazak 14,31Osvjedoči se Izrael i o silnoj moći koju Jahve pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Jahve i povjerova Jahvi i njegovu sluzi Mojsiju.
Izlazak 14,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Izlazak 14,2`Reci sinovima Izraelovim da dođu taborovati ispred Pi-Hahirota, između Migdola i mora - to je ispred Baal-Cefona, točno preko puta, gdje će te vi taborovati, na rubu mora -;
Izlazak 14,3tada, *Faraon reći će sinovima Izraelovim: Evo ih kako zemljom lutaju izluđeni! Pustinja se zatvorila za njima!
Izlazak 14,4ja ću ukrutiti *srce Faraonu i on će ih proganjati. Ali, ja ću se proslaviti na račun Faraonov i svih njegovih snaga, i spoznat će Egipćani da sam ja GOSPOD.` Oni učiniše tako.
Izlazak 14,5Javiše kralju Egipta kako je narod u bijegu. Faraon i njegove sluge promijeniše ideje glede puka i rekoše: ` Što li smo to učinili? Pustili smo Izrael napustiti našu službu! `
Izlazak 14,6On upregnu svoja kola i povede svoj puk sa sobom.
Izlazak 14,7Uze 600 elitnih kola i sva kola egipatska, svatko sa svojm konjušarima.
Izlazak 14,8GOSPOD ukruti srce Faraonu, kralju Egipta, koji proganjaše sinove Izraelove, one sinove Izraelove koji izlažahu uzdignute ruke .
Izlazak 14,9Egipćani ih progoniše i sustigoše dok su taborovali na rubu mora - sve zaprege Faraonove, njegovi jahači i njegove snage - blizu Pi-Hahirota, pred Baal-Cefonom.
Izlazak 14,10Faraon se bio primakao. Sinovi Izraelovi podigoše oči: kad evo Egipta na cesti iza njih ! Sinove Izraelove spopade veliki strah i zavapiše prema GOSPODU.
Izlazak 14,11Oni rekoše Mojsiju: ` Da li Egiptu manjkaše grobova, te nas ti odvede u pustinju da poumiremo? Što nam to učini, odvodeći nas iz Egipta?
Izlazak 14,12Nismo li ti rekli u Egiptu: Pusti nas služiti Egipćanima! Bolje nam je služiti Egipćanima no umrijeti u pustinji.`
Izlazak 14,13Mojsije reče puku: `Ne bojte se! Držite se dobro! I gledajte spas koji će GOSPOD danas za vas ostvariti. Vi ste vidjeli danas Egipćane, nikad ih više neće te ponovo vidjeti.
Izlazak 14,14GOSPOD je taj koji će se tući za vas. A vi, vi ostanite mirni! `
Izlazak 14,15GOSPOD reče Mojsiju: Zašto vapiš prema meni? Reci sinovima Izraelovim: nek krenu na put!
Izlazak 14,16A ti, digni svoj štap, pruži ruku nad more, razdvoji ga: i nek sinovi Izraelovi prođu po suhom posred mora.
Izlazak 14,17A ja, ja ću ukrutiti *srce Egipćanima da prodru iza njih i da se ja proslavim o trošku * Faraona i svih njegovih snaga, njegovih kola i njegovih konjanika.
Izlazak 14,18Tako će Egipćani spoznati da sam ja GOSPOD, kad se budem proslavio o trošku Faraona, njegovih kola i njegovih konjanika.`
Izlazak 14,19* Anđeo Božji koji je išao ispred tabora Izraelovog pođe i pređe u njihovu pozadinu. Stub oblačni sprijeda pređe im straga.
Izlazak 14,20Postavi se između tabora Egipćana i tabora Izraelovog. Bijaše jedan oblak, ali također i tmina; tad on osvijetli noć. I cijele noći ne približiše se jedan drugom.
Izlazak 14,21Mojsije ispruži ruku nad more. GOSPOD odmicaše more cijele noći jakim istočnim vjetrom i presuši more. Vode se razdvojiše
Izlazak 14,22i sinovi Izraelovi prodriješe u sred mora po suhom, vode činiše po jedan zid njima s desna i njima s lijeva.
Izlazak 14,23Egipćani ih progoniše i prodriješe iza njih - svi konji Faraonovi, njegova kola i njegovi konjanici- sve do u sred mora.
Izlazak 14,24No, tijekom bdijenja pred zoru, iz oblaka i vatre GOSPOD osmotri tabor Egipćana i izazva nered u taboru egipatskom.
Izlazak 14,25On zaustavi točkove njihovih kola i vožnju im učini mučnom. Egipat reče: ` Bježimo daleko od Izraela, jer je GOSPOD taj koji bije boj za njih protiv Egipta!`
Izlazak 14,26GOSPOD reče Mojsiju: ` Pruži ruku nad more: nek se vode vrate na Egipat, na njihova kola i njihove konjanike!`
Izlazak 14,27Mojsije ispruži ruku nad more. U nadolasku jutra, more se vrati na svoje uobičajeno mjesto, dok Egipćani juriše njemu u susret. A GOSPOD se otrese Egipćana usred mora.
Izlazak 14,28Vode se vratiše i prekriše kola i konjanike; sve snage Faraonove koje bijahu prodrle u more iza Izraela, ne osta nitko.
Izlazak 14,29Ali, sinovi Izraelovi bijahu išli po suhom posred mora, vode su stvarale zid njima desno i njima lijevo.
Izlazak 14,30GOSPOD, onog dana, spasi Izrael iz ruku Egipta i Izrael vidje Egipat umrijeti na obali mora.
Izlazak 14,31Izrael vidje kakvom je snažnom rukom GOSPOD djelovao protiv Egipta. Narod se uplaši GOSPODA, povjerova u GOSPODA i u Mojsija slugu njegovog.
2. Mojsijeva 14,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 14,2Kaži sinovima Izrailjevijem neka saviju i stanu u oko pred Pi-Airot između Migdola i mora prema Vel-Sefonu; prema njemu neka stanu u oko pokraj mora.
2. Mojsijeva 14,3Jer će Faraon reći za sinove Izrailjeve: zašli su u zemlju, zatvorila ih je pustinja.
2. Mojsijeva 14,4I učiniću da otvrdne srce Faraonu, te će poći u potjeru za vama, i ja ću se proslaviti na njemu i na svoj vojsci njegovoj, i Misirci će poznati da sam ja Gospod. I učiniše tako.
2. Mojsijeva 14,5A kad bi javljeno caru Misirskom da je pobjegao narod, promijeni se srce Faraonovo i sluga njegovijeh prema narodu, te rekoše: šta učinismo, te pustismo Izrailja da nam ne služi?
2. Mojsijeva 14,6I upreže u kola svoja, i uze narod svoj sa sobom.
2. Mojsijeva 14,7I uze šest stotina kola izabranih i što još bješe kola Misirskih, i nad svjema vojvode.
2. Mojsijeva 14,8I Gospod učini, te otvrdnu srce Faraonu caru Misirskom, i pođe u potjeru za sinovima Izrailjevijem, kad sinovi Izrailjevi otidoše pod rukom visokom.
2. Mojsijeva 14,9I tjeravši ih Misirci stigoše ih, sva kola Faraonova, konjici njegovi i vojska njegova, kad bjehu u okolu na moru kod Pi-Airota prema Vel-Sefonu.
2. Mojsijeva 14,10I kad se približi Faraon, podigoše sinovi Izrailjevi oči svoje a to Misirci idu za njima, i uplašiše se vrlo, i povikaše sinovi Izrailjevi ka Gospodu.
2. Mojsijeva 14,11I rekoše Mojsiju: zar ne bješe grobova u Misiru, nego nas dovede da izginemo u pustinji? Šta učini, te nas izvede iz Misira.
2. Mojsijeva 14,12Nijesmo li ti govorili u Misiru i rekli: prođi nas se, neka služimo Misircima? jer bi nam bolje bilo služiti Misircima nego izginuti u pustinji.
2. Mojsijeva 14,13A Mojsije reče narodu: ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas; jer Misirce koje ste vidjeli danas, nećete ih nigda više vidjeti do vijeka.
2. Mojsijeva 14,14Gospod će se biti za vas, a vi ćete mučati.
2. Mojsijeva 14,15A Gospod reče Mojsiju: što vičeš k meni? kaži sinovima Izrailjevijem neka idu.
2. Mojsijeva 14,16A ti digni štap svoj i pruži ruku svoju na more, i rascijepi ga, pa neka idu sinovi Izrailjevi posred mora suhim.
2. Mojsijeva 14,17I gle, ja ću učiniti da otvrdne srce Misircima, te će poći za njima; i proslaviću se na Faraonu i na svoj vojsci njegovoj, na kolima njegovijem i na konjicima njegovijem.
2. Mojsijeva 14,18I Misirci će poznati da sam ja Gospod, kad se proslavim na Faraonu, na kolima njegovijem i na konjicima njegovijem.
2. Mojsijeva 14,19I podiže se anđeo Gospodnji, koji iđaše pred vojskom Izrailjskom, i otide im za leđa; i podiže se stup od oblaka ispred njih, i stade im za leđa.
2. Mojsijeva 14,20i došav među vojsku Misirsku i vojsku Izrailjsku bješe onijem oblak mračan a ovijem svijetljaše po noći, te ne pristupiše jedni drugima cijelu noć.
2. Mojsijeva 14,21I pruži Mojsije ruku svoju na more, a Gospod uzbi more vjetrom istočnijem, koji jako duvaše cijelu noć, i osuši more, i voda se rastupi.
2. Mojsijeva 14,22I pođoše sinovi Izrailjevi posred mora suhim, i voda im stajaše kao zid s desne strane i s lijeve strane.
2. Mojsijeva 14,23I Misirci tjerajući ih pođoše za njima posred mora, svi konji Faraonovi, kola i konjici njegovi.
2. Mojsijeva 14,24A u stražu jutrenju pogleda Gospod na vojsku Misirsku iz stupa od ognja i oblaka, i smete vojsku Misirsku.
2. Mojsijeva 14,25I pozbaca točkove kolima njihovijem, te ih jedva vucijahu. Tada rekoše Misirci: bježimo od Izrailja, jer se Gospod bije za njih s Misircima.
2. Mojsijeva 14,26A Gospod reče Mojsiju: pruži ruku svoju na more, neka se vrati voda na Misirce, na kola njihova i na konjike njihove.
2. Mojsijeva 14,27I Mojsije pruži ruku svoju na more, i dođe opet more na silu svoju pred zoru, a Misirci nagoše bježati prema moru; i Gospod baci Misirce usred mora.
2. Mojsijeva 14,28A vrativši se voda potopi kola i konjike sa svom vojskom Faraonovom, što ih god bješe pošlo za njima u more, i ne osta od njih nijedan.
2. Mojsijeva 14,29I sinovi Izrailjevi iđahu posred mora suhim; i stajaše im voda kao zid s desne strane i s lijeve strane.
2. Mojsijeva 14,30I izbavi Gospod Izrailja u onaj dan iz ruku Misirskih; i vidje Izrailj mrtve Misirce na brijegu morskom.
2. Mojsijeva 14,31I vidje Izrailj silu veliku, koju pokaza Gospod na Misircima, i narod se poboja Gospoda, i vjerova Gospodu i Mojsiju sluzi njegovu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje