Tražilica


Izlazak 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 16,1Sva zajednica sinova Izraelovih podiže se od Elima i dođe u pustinju Sin, koja leži između Elima i Sinaja, petnaesti dan drugoga mjeseca nakon izlaska iz zemlje egipatske.
Izlazak 16,2Zbog pustinje mrmljala je sva zajednica sinova Izraelovih proti Mojsiju i Aronu.
Izlazak 16,3Sinovi Izraelovi rekoše im: "Radije bismo ipak bili pomrli od ruke Gospodnje u zemlji egipatskoj, kad smo sjedili kod lonaca svojih s mesom i jeli do sitosti. A vi nas odvedoste u ovu pustinju, da pomorite svu zajednicu glađu."
Izlazak 16,4Tada reče Gospod Mojsiju: "Dobro, učinit ću, da vam daždi kruh s neba. Narod neka onda izlazi van i sebi skupi koliko mu treba na dan. Hoću da ga time stavim na kušnju, da li će se ravnati po zakonu mojem ili neće.
Izlazak 16,5A kad budu šesti dan pripravili, što su donijeli, bit će dvaput toliko, koliko bi nakupili svaki dan."
Izlazak 16,6Mojsije i Aron objave potom svima sinovima Izraelovim: "Večeras ćete spoznati, da je Gospod onaj, koji vas izvede iz zemlje egipatske.
Izlazak 16,7A sutra ćete vidjeti slavu Gospodnju, jer je on čuo mrmljanje vaše proti Gospoda, A što smo mi, da mrmljate proti nas?"
Izlazak 16,8Mojsije nastavi: "Po tom, da vam Gospod dati večeras da jedete mesa i ujutro kruha do sitosti. Spoznat ćete, da je Gospod čuo mrmljanje vaše, što ga podigoste proti njega, jer što smo mi? Nije proti nama bilo upravljeno mrmljanje vaše, nego proti Gospoda."
Izlazak 16,9Nato reče Mojsije Aronu: "Zapovjedi svoj zajednici sinova Izraelovih: 'Pristupite pred Gospoda, jer je on čuo mrmljanje vaše.'"
Izlazak 16,10Kad onda Aron to saopći svoj zajednici sinova Izraelovih i oni pogledaše prema pustinji, objavi se slava Gospodnja u oblaku.
Izlazak 16,11A Gospod reče Mojsiju:
Izlazak 16,12"Čuo sam mrmljanje sinova Izraelovih. Kaži im ovo: 'Večeras ćete dobiti da jedete mesa i sutra ćete se ujutro nasititi kruha. Tako ćete spoznati, da sam ja Gospod, Bog vaš.'"
Izlazak 16,13I doista: uvečer doletje jato prepelica i pokri tabor. A sutradan prostrla se rosa okolo tabora.
Izlazak 16,14Kad ishlapila rosa, ležalo je po pustinji nešto sitno, zrnato, sitno kao mraz na zemlji.
Izlazak 16,15Kad to vidješe sinovi Izraelovi, uplaše jedan drugoga: "Što je to?" Jer nijesu znali, što je bilo. Mojsije im reče: "To je kruh, što vam ga dade Gospod da jedete.
Izlazak 16,16Ovo zapovijeda Gospod: 'Svaki od vas neka nakupi toga, koliko mu treba: jedan omer za svakoga prema broju osoba vaših! Ali svaki neka uzme od toga samo za one, koji su mu u šatoru.' "
Izlazak 16,17Sinovi Izraelovi učiniše tako i nakupiše, jedan mnogo, drugi malo.
Izlazak 16,18Kad izmjeriše na omer, ne dođe vise onomu koji nakupi mnogo, niti manje onomu, koji nakupi malo. Svaki nakupi koliko mu je trebalo.
Izlazak 16,19Dalje zapovjedi im Mojsije: "Nitko da ne sačuva što od toga do sutra!"
Izlazak 16,20Ali oni ne poslušaše Mojsija, nego neki sačuvaše nešto od toga do sutra. Ali to se ucrva i sagnji. Zato se Mojsije rasrdi na njih.
Izlazak 16,21Tako bi oni to skupljali svako jutro, svaki koliko bi mu trebalo. Ali čim bi sunce ugrijalo, to bi se rastopilo.
Izlazak 16,22Sedmi dan nakupiše dvaput toliko hrane, dva omera na osobu. Sve starješine zajednice dođoše i javiše to Mojsiju.
Izlazak 16,23On im odgovori: "Ovo zapovijeda Gospod: Sutra je dan odmora, sveta subota Gospodnja. Što hoćete da pečete, pecite, i što hoćete da kuhate, kuhajte! Sve, što preostane, ostavite za sebe na stranu, da se sačuva za sutra!"
Izlazak 16,24Ostaviše dakle to na stranu do sutra, kao što je bio zapovjedio Mojsije, i nije zaudaralo i nije se našao crv u tome.
Izlazak 16,25Mojsije zapovjedi: "Jedite to danas; jer je danas subota Gospodnja! Danas nećete ništa naći na polju.
Izlazak 16,26Šest dana skupljajte! Sedmi je dan subota; taj dan nema ništa!"
Izlazak 16,27Kad sedmi dan izađoše neki od naroda da skupljaju, ne nađoše ništa.
Izlazak 16,28Onda reče Gospod Mojsiju: "Dokle ćete se još nećkati da izvršujete zapovijedi i zakone moje?
Izlazak 16,29Pomislite ipak, da vam Gospod dade subote! Zato vam daje šesti dan hrane za dva dana. Svaki neka ostane kod kuće! Neka nitko sedmi dan ne ostavlja stana svojega!"
Izlazak 16,30Tako je svetkovao narod sedmi dan subotu.
Izlazak 16,31A sinovi Izraelovi prozvaše to mana. Bila je kao sjeme korijandrovo bijela, i okus joj je o kao od medena kolača.
Izlazak 16,32Mojsije proglasi: "Ovo nalaže Gospod: Pun omer neka se od toga sačuva za buduće naraštaje, da vide hranu, kojom sam vas hranio u pustinji, kad vas izvedoh iz zemlje egipatske!"
Izlazak 16,33Stoga zapovjedi Mojsije Aronu: "Uzmi vrč, naspi u njega pun omer mane i metni ga pred kovčeg zavjeta, da se čuva za buduće naraštaje!"
Izlazak 16,34I stavi ga Aron pred kovčeg zavjeta, da se čuva, kao što je bio Gospod naložio Mojsiju.
Izlazak 16,35Sinovi Izraelovi jeli su manu četrdeset godina, dok ne dođoše u zemlju napučenu. Jeli su manu, dok ne dođoše na među zemlje kanaanske.
Izlazak 16,36Omer je deseti dio efe.
Izlazak 16,1 Potom krenu iz Elima, i sva izraelska zajednica dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, petnaestoga dana drugoga mjeseca nakon odlaska iz zemlje egipatske.
Izlazak 16,2U pustinji sva izraelska zajednica počne mrmljati protiv Mojsija i Arona.
Izlazak 16,3"Oh, da smo pomrli od ruke Jahvine u zemlji egipatskoj kad smo sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje!" - rekoše im. "Izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnoštvo gladom pomorite!
Izlazak 16,4Tada reče Jahve Mojsiju: "Učinit ću da vam daždi kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako ću ih kušati i vidjeti hoće li se držati moga zakona ili neće.
Izlazak 16,5A šestoga dana, kad spreme što su nakupili, bit će dvaput onoliko koliko su skupljali za svaki dan.
Izlazak 16,6Onda Mojsije i Aron progovore svim Izraelcima: "Večeras ćete poznati da vas je Jahve izveo iz zemlje egipatske,
Izlazak 16,7a ujutro ćete vidjeti svojim očima Jahvinu slavu, jer vas je čuo Jahve kako ste protiv njega mrmljali. Što smo mi da protiv nas mrmljate?
Izlazak 16,8Večeras će vam Jahve dati mesa da jedete", nastavi Mojsije, "a ujutro kruha do mile volje, jer je Jahve čuo vaše mrmljanje protiv njega. Što smo mi? Vi ne mrmljate protiv nas nego protiv Jahve.
Izlazak 16,9Poslije toga rekne Mojsije Aronu: "Reci svoj izraelskoj zajednici: `Skupite se pred Jahvu, jer je čuo vaše mrmljanje!`
Izlazak 16,10I dok je Aron svoj izraelskoj zajednici govorio, oni se okrenu prema pustinji, i gle! u oblaku pojavi se Jahvina slava.
Izlazak 16,11Onda se Jahve oglasi Mojsiju i reče mu:
Izlazak 16,12"Čuo sam mrmljanje Izraelaca. Ovako im reci: `Večeras ćete jesti meso, a ujutro ćete se nasititi kruha. Tada ćete poznati da sam ja Jahve, Bog vaš.`
Izlazak 16,13I doista! Navečer se pojave prepelice i prekriju tabor. A ujutro obilna rosa sve orosila oko tabora.
Izlazak 16,14Kad se prevlaka rose digla, površinom pustinje ležao tanak sloj, nešto poput pahuljica, kao da se slana uhvatila po zemlji.
Izlazak 16,15Kad su Izraelci to vidjeli, pitali su jedan drugoga: "Što je to?" Jer nisu znali što je. Onda im Mojsije reče: "To je kruh koji vam je Jahve pribavio za hranu.
Izlazak 16,16A ovo je zapovijed koju je Jahve izdao: `Nakupite koliko kome treba za jelo - jedan gomer po osobi, svatko prema broju članova koji su mu u šatoru.`
Izlazak 16,17Izraelci tako uradiše. Neki nakupe više, neki manje.
Izlazak 16,18Kad su izmjerili na gomer, pokaza se da nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje: svatko je nakupio koliko mu je trebalo za jelo.
Izlazak 16,19"Neka nitko ne ostavlja ništa za ujutro!" - rekne im Mojsije.
Izlazak 16,20Ali oni nisu poslušali Mojsija; neki ostave i za sutra. A to im se ucrva i usmrdje. Mojsije se na njih razljuti.
Izlazak 16,21Tako su skupljali svako jutro koliko je kome trebalo za jelo. I kad bi sunce ogrijalo, mana bi se rastopila.
Izlazak 16,22Onda šestoga dana nakupiše dvostruku količinu hrane - po dva gomera na svakoga. Kad su starješine zajednice došle da izvijeste Mojsija,
Izlazak 16,23on im reče: "Ovo je zapovijed Jahvina: Sutra je dan potpunog odmora, subota Jahvi posvećena. Ispecite što želite peći; skuhajte što želite kuhati. Sve što vam preteče ostavite za sutra.
Izlazak 16,24Ostave to oni za sutra, kako je Mojsije naredio, i niti se usmrdjelo niti su se crvi pojavili.
Izlazak 16,25"Jedite to danas", reče im Mojsije, "jer je ovaj dan subota u čast Jahve; danas nećete naći mane na polju.
Izlazak 16,26Šest je dana skupljajte, a sedmoga, u subotu, neće je biti.
Izlazak 16,27Bijaše nekih koji su i sedmoga dana išli da je nakupe, ali ništa ne nađoše.
Izlazak 16,28Zato Jahve reče Mojsiju: "Dokle ćete odbijati da se pokorite mojim zapovijedima i mojim zakonima?
Izlazak 16,29Pogledajte! Zato što vam je Jahve dao subotu, daje vam hrane šestoga dana za dva dana. Neka svatko stoji gdje jest; neka nitko u sedmi dan ne izlazi iz svoga stana.
Izlazak 16,30Tako se sedmoga dana narod odmarao.
Izlazak 16,31Dom je Izraelov tu hranu prozvao manom. Bijaše kao zrno korijandra; bijela, a imala je ukus medenog kolačića.
Izlazak 16,32Onda rekne Mojsije: "Ovo je zapovijed koju je izdao Jahve: Napunite tim jedan gomer i čuvajte ga za svoje potomke da vide hranu kojom sam vas hranio u pustinji kad sam vas izbavio iz zemlje egipatske.
Izlazak 16,33I naredi Mojsije Aronu: "Uzmi jednu posudu; stavi u nju cio gomer mane, a onda je položi pred Jahvu da se sačuva za vaše potomke.
Izlazak 16,34Kako je Jahve naredio Mojsiju, Aron je stavi pred Svjedočanstvo na čuvanje.
Izlazak 16,35Izraelci su se hranili manom četrdeset godina, sve dok nisu došli u naseljenu zemlju: jeli su manu do dolaska na granicu zemlje kanaanske.
Izlazak 16,36Gomer je deseti dio efe.
Izlazak 16,1Oni pođoše iz Elima i sva zajednica sinova Izraelovih stiže u pustinju Sin, između Elima i Sinaja, petnaesti dan drugog mjeseca poslije svojeg izlaska iz zemlje Egipat.
Izlazak 16,2U pustinji, sva zajednica sinova Izraelovih zagunđa protiv Mojsija i Aarona.
Izlazak 16,3Sinovi im Izraelovi rekoše: ` Ah! da bijasmo umrli od ruke GOSPODOVE u zemlji Egipat, kad bijasmo sjedjeli pokraj lonca mesa, kad smo jeli kruha do sitosti! Vi ste nas izveli u ovu pustinju da bi cijelu ovu zajednicu pustili umrijeti od gladi!`
Izlazak 16,4GOSPOD reče Mojsiju: ` S nebeskih visina, ja ću učiniti kruh padati za vas. Puk će izlaziti svaki dan skupljati dnevnu porciju, da bih ja ispitao ide li ili ne prema mojem zakonu?
Izlazak 16,5Šesti dan, kad oni budu pripremili ono što budu donijeli, imat će dva puta više no svakodnevna žetva .`
Izlazak 16,6Mojsije i Aaron rekoše svim sinovima Izraelovim: ` Večeras, vi će te spoznati da je GOSPOD taj koji vas je izveo iz zemlje Egipta;
Izlazak 16,7ujutro, vidjet će te slavu GOSPODOVU, jer je on čuo vaše gunđanje protiv GOSPODA. Mi, tko smo mi, da vi gunđate protiv nas?`
Izlazak 16,8- Mojsije je htio reći: `Vi će te vidjeti kad vam GOSPOD s večeri dadne mesa za jesti, s jutra kruha do sitosti, jer GOSPOD je čuo vaše gunđanje kad vi gunđate protiv njega. Mi, tko smo mi? Vi to ne gunđate protiv nas, već protiv GOSPODA.`
Izlazak 16,9Mojsije reče Aaronu: `Reci cijeloj zajednici sinova Izraelovih: Primaknite se GOSPODU, jer on je čuo vaše gunđanje.`
Izlazak 16,10I kako je Aaron govorio cijeloj zajednici sinova Izraelovih, on se okrenu prema pustinji: onda, slava GOSPODOVA pojavi se u oblaku .
Izlazak 16,11GOSPOD oslovi Mojsiju:
Izlazak 16,12`Ja sam čuo gunđanje sinova Izraelovih. Ovako im reci: U sumrak, vi će te jesti meso; u jutro, vi će te se nasititi kruhom i spoznat će te da sam ja ja GOSPOD, vaš Bog.`
Izlazak 16,13Iste večeri, prepelice uzletješe i prekriše tabor.
Izlazak 16,14Sloj rose se diže; kad, na površini pustinje, bijaše nešto sitno, škripavo, nešto sitno poput inja, po zemlji.
Izlazak 16,15Sinovi Izraelovi se zgledaše i rekoše jedni drugima: `Mân hou?` (`Što je to ?`) jer ne znadoše što bijaše to. Mojsije im reče: ` To je kruh koji vam GOSPOD dade za jesti.
Izlazak 16,16Evo što je GOSPOD zapovjedio: Prikupite ju toliko koliko svatko može pojesti. Uzmite ju jedan omer po glavi, prema broju vaših ljudi, svatko za one iz svog šatora.`
Izlazak 16,17Sinovi Izraelovi učiniše tako; oni ju prikupiše, tko više, tko manje.
Izlazak 16,18Oni izmjeriše u omeru: ništa previše nije imao tko je imao više, a tko je imao manje ne imade premalo. Svatko je bio prikupio onoliko koliko je mogao pojesti.
Izlazak 16,19Mojsije im reče: ` Nek nitko ju ne čuva do jutra! `
Izlazak 16,20Izvjesni ne poslušaše Mojsija i čuvaše ju do jutra; ali ona bi crvava i smrdljiva. Tad se Mojsije rasrdi protiv njih.
Izlazak 16,21Oni prikupljaše jutro za jutrom, toliko koliko je svatko mogao pojesti. Kad bi sunce ugrijalo, ona bi se sva otopila.
Izlazak 16,22Šesti dan, oni prikupiše dvostruku količinu kruha, dva homera za svakog. Svi odgovorni iz zajednice dođoše obavijestiti Mojsija.
Izlazak 16,23On im reče: `To je ono što je GOSPOD bio rekao: Sutra je *šabat, dan odmora posvećen GOSPODU. Ispecite što je za peći, skuhajte što je za skuhati. Sve što je suvišno odložite ga do jutra.`
Izlazak 16,24Oni to odložiše do jutra, kako je bio zapovjedio Mojsije. Ne bi ni smrada ni gamadi.
Izlazak 16,25Mojsije reče: ` Jedite to danas. Danas je šabat GOSPODOV. Danas to neće te naći napolju.
Izlazak 16,26Vi će te to skupljati tijekom šest dana, ali sedmog dana, je šabat: neće toga biti.`
Izlazak 16,27No, sebmi dan, bijaše u puku ljudi koji iziđoše prikupljati ju ali ne nađoše ništa.
Izlazak 16,28GOSPOD reče Mojsiju: ` Do kada će te vi odbijati poštivati moje odredbe i zakone?
Izlazak 16,29Shvatite da, ako li vam je GOSPOD dao šabat, on vam je također dao, šestog dana kruha za dva dana. Ostanite svatko na svojem mjestu. Nek nitko ne iziđe sedmog dana.`
Izlazak 16,30Puk se dakle odmori sedmog dana.
Izlazak 16,31Onome kuća Izraelova dade ime mana. Bilo je to kao zrnje korijandera, bijaše to bijelo, s jednim okusom uštipka s medom.
Izlazak 16,32Mojsije reče: `Evo što je Bog zapovjedio: da se napuni jedan omer rezerve za vaše potomstvo, da bi oni vidjeli kruh kojim sam vas ja hranio u pustinji, pošto sam vas izveo iz Egipta.`
Izlazak 16,33Mojsije reče Aaronu: `Uzmi jednu vazu, stavi u nju pun omer mane i postavi pred GOSPODA, u zalihu za vaše potomstvo.`
Izlazak 16,34Kako GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju, Aaron to ostavi pred *ploču u zalihu .
Izlazak 16,35Sinovi Izraelovi jedoše manu tijekom 40 godina sve do njihovog dolaska u krajine zemlje Kanaan.
Izlazak 16,36Omer jest deseti dio jednog efa .
2. Mojsijeva 16,1Od Elima se podigoše, i sav zbor sinova Izrailjevijeh dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, petnaestoga dana drugoga mjeseca pošto izidoše iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 16,2I stade vikati sav zbor sinova Izrailjevijeh na Mojsija i na Arona u pustinji,
2. Mojsijeva 16,3I rekoše im sinovi Izrailjevi: kamo da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlji Misirskoj, kad sjeđasmo kod lonaca s mesom i jeđasmo hljeba izobila! jer nas izvedoste u ovu pustinju da pomorite sav ovaj zbor glađu.
2. Mojsijeva 16,4A Gospod reče Mojsiju: evo učiniću da vam daždi iz neba hljeb, a narod neka izlazi i kupi svaki dan koliko treba na dan, da ga okušam hoće li hoditi po mome zakonu ili neće.
2. Mojsijeva 16,5A šestoga dana neka zgotove što donesu, a neka bude dvojinom onoliko koliko nakupe svaki dan.
2. Mojsijeva 16,6I reče Mojsije i Aron svijem sinovima Izrailjevijem: doveče ćete poznati da vas je Gospod izveo iz zemlje Misirske;
2. Mojsijeva 16,7A sjutra ćete vidjeti slavu Gospodnju; jer je čuo viku vašu na Gospoda. Jer šta smo mi da vičete na nas?
2. Mojsijeva 16,8I reče Mojsije: doveče će vam dati Gospod mesa da jedete a ujutru hljeba da se nasitite; jer je čuo Gospod viku vašu, kojom vičete na nj. Jer što smo mi? Nije na nas vaša vika nego na Gospoda.
2. Mojsijeva 16,9I reče Mojsije Aronu: kaži svemu zboru sinova Izrailjevih: pristupite pred Gospoda, jer je čuo viku vašu.
2. Mojsijeva 16,10I kad reče Aron svemu zboru sinova Izrailjevih, pogledaše u pustinju, i gle, slava Gospodnja pokaza se u oblaku.
2. Mojsijeva 16,11I Gospod reče Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 16,12Čuo sam viku sinova Izrailjevih. Kaži im i reci: doveče ćete jesti mesa, a sjutra ćete se nasititi hljeba, i poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš.
2. Mojsijeva 16,13I uveče doletješe prepelice i prekriliše oko, a ujutru pade rosa oko okola;
2. Mojsijeva 16,14A kad se diže rosa, a to po pustinji nešto sitno okruglo, sitno kao slana po zemlji.
2. Mojsijeva 16,15I kad vidješe sinovi Izrailjevi, govorahu jedan drugomu: šta je ovo? Jer ne znadijahu šta bješe. A Mojsije im reče: to je hljeb što vam dade Gospod da jedete.
2. Mojsijeva 16,16To je za što zapovjedi Gospod: kupite ga svaki dan koliko kome treba za jelo, po gomor na glavu, po broju duša vaših, svaki neka uzme za one koji su mu u šatoru.
2. Mojsijeva 16,17I učiniše tako sinovi Izrailjevi; i nakupiše koji više koji manje.
2. Mojsijeva 16,18Pa mjeriše na gomor, i ne dođe više onom koji nakupi mnogo, niti manje onom koji nakupi malo, nego svaki nakupi koliko mu je trebalo da jede.
2. Mojsijeva 16,19I reče im Mojsije: niko da ne ostavlja od toga za sjutra.
2. Mojsijeva 16,20Ali ne poslušaše Mojsija, nego neki ostaviše od toga za sjutra, te se ucrva i usmrdje. I rasrdi se Mojsije na njih.
2. Mojsijeva 16,21Tako ga kupljahu svako jutro, svaki koliko mu trebaše za jelo; a kad sunce ogrijevaše, tada se rastapaše.
2. Mojsijeva 16,22A u šesti dan nakupiše hljeba dvojinom, po dva gomora na svakoga; i dođoše sve starješine od zbora, i javiše Mojsiju.
2. Mojsijeva 16,23A on im reče: ovo kaza Gospod: sjutra je subota, odmor svet Gospodu; što ćete peći, pecite, i što ćete kuhati, kuhajte danas; a što preteče, ostavite i čuvajte za sjutra.
2. Mojsijeva 16,24I ostaviše za sjutra, kao što zapovjedi Mojsije, i ne usmrdje se niti bješe crva u njemu.
2. Mojsijeva 16,25I reče Mojsije: jedite to danas, jer je danas subota Gospodnja, danas nećete naći u polju.
2. Mojsijeva 16,26Šest ćete dana kupiti, a sedmi je dan subota, tada ga neće biti.
2. Mojsijeva 16,27I u sedmi dan izidoše neki od naroda da kupe, ali ne nađoše.
2. Mojsijeva 16,28A Gospod reče Mojsiju: dokle ćete se protiviti zapovjestima mojim i zakonima mojim?
2. Mojsijeva 16,29Vidite, Gospod vam je dao subotu, zato vam daje šestoga dana hljeba na dva dana. Stojte svaki na svom mjestu, i neka ne odlazi niko sa svojega mjesta u sedmi dan.
2. Mojsijeva 16,30I počinu narod u sedmi dan.
2. Mojsijeva 16,31I dom Izrailjev prozva taj hljeb mana; a bijaše kao sjeme korijandrovo, bijela, i na jeziku kao medeni kolači.
2. Mojsijeva 16,32I reče Mojsije: ovo je zapovjedio Gospod: napuni gomor toga, neka se čuva od koljena do koljena vašega, da vide hljeb, kojim sam vas hranio u pustinji kad vas izvedoh iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 16,33I reče Mojsije Aronu: uzmi krčag i naspi pun gomor mane, i metni pred Gospoda da se čuva od koljena do koljena vašega.
2. Mojsijeva 16,34I ostavi ga Aron pred svjedočanstvom da se čuva, kao što zapovjedi Gospod Mojsiju.
2. Mojsijeva 16,35A sinovi Izrailjevi jedoše manu četrdeset godina dok ne dođoše u zemlju u kojoj će živjeti; jedoše manu dok ne dođoše na među zemlje Hananske.
2. Mojsijeva 16,36A gomor je desetina efe.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje