Tražilica


Izlazak 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 23,1"Ne svjedoči krivo, ne pružaj ruke svoje onomu, koji je u nepravdi, da svjedočiš krivo!
Izlazak 23,2Ne idi s velikom većinom, da učiniš zlo, i u parnici ne iskazuj tako, da stajući na stranu većine i preokrećeš pravo.
Izlazak 23,3Siromaha ne podupiri u parnici njegovoj.
Izlazak 23,4Ako naiđeš na vola neprijatelja svojega ili na magarca njegova, gdje su zalutali, odvedi ih natrag k njemu.
Izlazak 23,5Vidiš li gdje je protivniku tvojemu pao magarac pod teretom svojim, ne propusti pomoći mu da se digne; s njim zajedno pruži mu pomoć.
Izlazak 23,6Nemoj izvrnuti pravo siromahu svojemu u parnici njegovoj.
Izlazak 23,7Kloni se tužbe lažne i ne skrivi smrt nedužnome i onome, koji je u pravu, jer krivcu ne dajem pravo.
Izlazak 23,8Ne uzimaj mita, jer mito zasljepljuje one, koji vide, i izvrće stvar pravednu.
Izlazak 23,9Ne smiješ zlostavljati stranca! Znate, kako je strancu pri srcu, jer ste sami bili stranci u zemlji egipatskoj.
Izlazak 23,10Šest godina imaš zasijevati zemlju svoju i skupljati rod njezin.
Izlazak 23,11Sedme godine pusti je da počine, da se hrane od nje siromasi naroda tvojega, i da mogu jesti zvijeri poljske što iza njih preostane. Tako radi i s vinogradima svojim i maslinicima svojim.
Izlazak 23,12Best dana radi poslove svoje, ali sedmi dan svetkuj, da se odmore vol tvoj i magarac tvoj, da mognu odahnuti sin ropkinje tvoje i stranac.
Izlazak 23,13Držite se svega, što sam vam zapovjedio! Ne zazivaj imena drugih bogova! Neka se ono ne čuje iz usta tvojih.
Izlazak 23,14Triput u godini svetkuj mi blagdan.
Izlazak 23,15Blagdan nekvasnih kruhova obdržavaj. Sedam dana jedi kruh nekvasan, kao što sam ti zapovjedio, u određeno vrijeme u mjesecu abibu. Tada si izašao iz Egipta. Ali ne smije se izaći pred lice moje praznih ruku!
Izlazak 23,16Onda blagdan žetve prvina, koje dolaze od ljetine onoga, što si posijao u polju. Na svršetku godine blagdan berbe, kad skupljaš ljetinu svoju s polja.
Izlazak 23,17Triput u godini imaju se sve muške osobe tvoje pokazati pred Svemogućim, Gospodom.
Izlazak 23,18Ne žrtvuj krvi žrtvenih životinja mojih zajedno s kruhom kvasnim, i salo svečanih žrtava mojih neka ne ostane do jutra.
Izlazak 23,19Najbolje od prvina polja svojega imaš donijeti u kuću Gospoda, Boga svojega. Ne kuhaj jareta u mlijeku matere njegove.
Izlazak 23,20Evo, ja šaljem anđela svojega pred tobom, da te čuva na putu i da te odvede na mjesto, što sam ga odredio za te.
Izlazak 23,21Pazi na njega i slušaj naredbe njegove i ne opiri se njemu, jer on ne bi oprostio krivnje vaše, jer je ime moje u njemu.
Izlazak 23,22Ali ako rado budeš slijedio naredbe njegove i činio sve, što kažem, bit ću neprijatelj tvojim neprijateljima i pritisnut ću tvoje tlačitelje.
Izlazak 23,23Tada će anđeo moj ići pred tobom i vodit će te k Amorejima, Hitejima, Perizejima, Kanaancima, Hivejima i Jebusejima, koje ću istrijebiti.
Izlazak 23,24Ne klanjaj se bogovima njihovim, ne služi im i ne radi po djelima njihovim, nego ih potpuno uništi i razori kamene spomenike njihove.
Izlazak 23,25A služite Gospodu, Bogu svojemu! I on će blagosloviti kruh tvoj i vodu tvoju i udaljit će bolesti od tebe.
Izlazak 23,26Neće biti u zemlji tvojoj žene pometkinje ni nerotkinje, i dane ću života tvojega dignuti do potpunog broja njihova.
Izlazak 23,27Strah svoj pustit ću pred tobom, i sve ću narode, kojima dođeš, pomesti i učinit ću, da svi neprijatelji tvoji pred tobom nagnu bježati.
Izlazak 23,28I stršljene poslat ću pred tobom, da tjeraju ispred tebe Hiveje, Kanaance i Hiteje.
Izlazak 23,29Ali ih neću otjerati ispred tebe u jednoj godini, da ne postane zemlja pustinja i da se ne namnože divlje životinje na štetu tvoju.
Izlazak 23,30Sve pomalo potiskivat ću ih ispred tebe, dok ne postaneš mnogobrojan i mogneš zauzeti zemlju.
Izlazak 23,31Tada ću protegnuti područje tvoje od Crvenoga mora sve do mora Filisteja i od pustinje sve do rijeke, jer ću ti u ruke dati stanovnike zemlje, tako da ih mogneš otjerati ispred sebe.
Izlazak 23,32Ne smiješ sklapati savez s njima i s bogovima njihovim.
Izlazak 23,33Oni ne smiju u zemlji tvojoj ostati i prebivati, da te ne zavedu u grijeh proti meni, jer ako bi služio bogovima njihovim, to bi tebi postalo zamkom."
Izlazak 23,1 "Nemojte davati lažne izjave! Ne pomaži zlikovcu svjedočeći krivo!
Izlazak 23,2Ne povodi se za mnoštvom da činiš zlo; niti svjedoči u parnici stajući na stranu većine protiv pravde.
Izlazak 23,3Ne smiješ biti pristran prema siromahu u njegovoj parnici.
Izlazak 23,4Kad nabasaš na zalutalo goveče ili magare svoga neprijatelja, moraš mu ga natrag dovesti.
Izlazak 23,5Ako opaziš magarca onoga koji te mrzi kako je pao pod svojim tovarom, nemoj ga ostaviti: zajedno s njegovim gospodarom moraš mu pomoći da se digne.
Izlazak 23,6Ne krnji prava svome siromahu u njegovoj parnici.
Izlazak 23,7Stoj daleko od lažne optužbe; ne ubijaj nedužna i pravedna, jer ja zlikovcu ne praštam.
Izlazak 23,8Ne primaj mita, jer mito zasljepljuje i one koji najjasnije gledaju i upropašćuje pravo pravednika.
Izlazak 23,9Ne ugnjetavaj pridošlicu! Ta znate kako je pridošlici; i sami ste bili pridošlice u zemlji egipatskoj.
Izlazak 23,10"Šest godina zasijavaj svoju zemlju i njezine plodove pobiri,
Izlazak 23,11a sedme je godine pusti da počiva neobrađena. Neka se s nje hrani sirotinja tvoga naroda, a što njoj ostane, neka pojede poljska živina. Radi tako i sa svojim vinogradom i svojim maslinikom.
Izlazak 23,12Šest dana obavljaj svoj posao, ali sedmoga dana od posala odustani, da ti otpočine vo i magarac i da odahne sin tvoje sluškinje i pridošlica.
Izlazak 23,13Pripazite na sve što sam vam rekao. Ne spominjite imena drugih bogova. Neka se to i ne čuje iz tvojih usta.
Izlazak 23,14"Triput na godinu održavaj u moju čast svetkovinu.
Izlazak 23,15Slavi Blagdan beskvasnoga kruha. U određeno vrijeme u mjesecu Abibu - jer si u njemu iz Egipta izišao - sedam dana jedi beskvasan kruh, kako sam ti naredio. Neka nitko ne stupa preda me praznih ruku!
Izlazak 23,16Onda slavi Blagdan žetve - prvina što ih donose polja koja zasijavaš. Zatim Blagdan berbe na koncu godine, kad s polja pokupiš plodove svoga truda.
Izlazak 23,17Triput na godinu neka svi tvoji muški stupe pred Gospodara Jahvu.
Izlazak 23,18Krv žrtve koju u moju čast žrtvuješ nemoj prinositi s ukvasanim kruhom; salo od žrtve prinesene na moju svetkovinu ne ostavljaj za sutradan.
Izlazak 23,19Donosi u kuću Jahve, svoga Boga, najbolje prvine sa svoje zemlje. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke.
Izlazak 23,20"Šaljem, evo, svog anđela pred tobom da te čuva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio.
Izlazak 23,21Poštuj ga i slušaj! Ne buni se protiv njega, jer vam neće opraštati prekršaje: ta moje je ime u njemu.
Izlazak 23,22Ako mu se budeš vjerno pokoravao i budeš vršio sve što sam naredio, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima.
Izlazak 23,23Anđeo će moj ići pred tobom i dovesti te do Amorejaca, Hetita, Perižana, Kanaanaca, Hivijaca i Jebusejaca da ih uništim.
Izlazak 23,24Nemoj se klanjati njihovim kumirima niti im iskazuj štovanje; ne postupaj kako oni rade nego njihove kumire poruši i stupove im porazbijaj.
Izlazak 23,25Iskazujte štovanje Jahvi, Bogu svome, pa ću blagoslivati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe bolest.
Izlazak 23,26U tvojoj zemlji neće biti pometkinje; ja ću učiniti punim broj tvojih dana.
Izlazak 23,27Pred tobom ću odaslati stravu svoju; u metež ću baciti sav svijet među koji dospiješ i učinit ću da svi tvoji neprijatelji bježe pred tobom.
Izlazak 23,28Stršljene ću pred tobom odašiljati da ispred tebe tjeraju u bijeg Hivijce, Kanaance i Hetite.
Izlazak 23,29Neću ih otjerati ispred tebe u jednoj godini, da zemlja ne opusti i divlje se životinje ne razmnože na tvoju štetu.
Izlazak 23,30Tjerat ću ih ispred tebe malo-pomalo dok ti potomstvo ne odraste, tako da zemlju zaposjedneš.
Izlazak 23,31Postavit ću ti granicu: od Crvenoga do Filistejskoga mora, od pustinje pa do Rijeke. Predat ću, naime, stanovništvo zemlje u tvoje šake, a ti ga ispred sebe tjeraj.
Izlazak 23,32Ne pravi savez ni s njima ni s njihovim kumirima.
Izlazak 23,33Neka ne ostanu u tvojoj zemlji da te ne navode na grijeh protiv mene. Ako bi štovao njihove kumire, to bi ti bila stupica.
Izlazak 23,1Ti nećeš iznositi neutemeljene glasine. Ne zauzimaj se krivca lažnim svjedočenjem.
Izlazak 23,2Ti nećeš slijediti većinu koja hoće činiti zlo i nećeš se uplitati u jedan proces priklanjajući se pristranoj većini.
Izlazak 23,3nećeš pretpostavljati slabog u njegovom procesu.
Izlazak 23,4Kad naiđeš na govedo svojeg neprijatelja, ili njegovo magare, zalutale, ti ćeš mu ih dovesti.
Izlazak 23,5Kad vidiš magare onoga koji se srdi na tebe pod njegovim tovarom kako leži, daleko od toga da ćeš ga napustiti, pomoći ćeš mu rastovariti ga .
Izlazak 23,6Ti nećeš iznevjeriti pravo svojeg siromaha u njegovom procesu . Udaljit ćeš se od prijevarne pobude.
Izlazak 23,7Ne ubij nedužnog ni pravednog, jer ja ne opravdavam krivca.
Izlazak 23,8Ti nećeš prihvatiti poklon, jer poklon zasljepljuje vidovite i sramoti pobude pravednika.
Izlazak 23,9Ti nećeš tlačiti izbjeglice; vi poznajete i sami život izbjeglice, jer vi bijaste izbjeglice u zemlji Egipat.
Izlazak 23,10Tijekom šest godina ti ćeš zasijavati zemlju i pobirat ćeš njen plod.
Izlazak 23,11Ali, sedme, ti ćeš ga pokositi i ostaviti na mjestu; siroti iz tvog puka jest će ga, a ono što oni ostave, to je da divlje životinje pojedu. Tako ćeš uraditi za tvoj vinograd, za tvoj maslinik.
Izlazak 23,12Šest dana, ti ćeš raditi što imaš za uraditi, ali sedmog dana, ti ćeš blagovati, da bi tvoje govedo i tvoje magare odmorilo se i da sin tvoje sluškinje i izbjeglica predahnu.
Izlazak 23,13I vi će te bdjeti nad svim što sam vam rekao: vi nećete zazivati ime drugih bogova, neće se čuti iz vaših usta.
Izlazak 23,14Ti ćeš me slaviti svake godine trima hodočašćima :
Izlazak 23,15ti ćeš slaviti blagdan beskvasnih *kruhova . Tijekom sedam dana, jest ćeš kruhove bez kvasa, kako sam ti ja zapovjedio, u vrijeme određeno u mjesecu Klasova, jer tad si ti izišao iz Egipta. A nećeš me dolaziti vidjeti praznih ruku.
Izlazak 23,16Svetkovat ćeš blagdan Žetve, prve plodove tvojeg rada, što budeš zasijao u poljima, kao i blagdan Berbe, na izlasku godine, kad budeš pobirao s polja plodove svojeg rada.
Izlazak 23,17Tri puta godišnje, svi ljudi će dolaziti vidjeti lice GOSPODA Svevišnjeg .
Izlazak 23,18Ti nećeš za mene činiti *žrtvovanja krvi prateći ih uskvasalim kruhom; masno ponuđeno za mene slaviti neće provesti noć do jutra.
Izlazak 23,19Ti ćeš prinijeti sve prve plodove tvojeg tla u kuću GOSPODA, tvojeg Boga. Ti nećeš kuhati jare u mlijeku njegove majke .
Izlazak 23,20` Ja ću poslati jednog *anđela ispred tebe da te čuva na putu i uvede u mjesto koje sam ti pripremio.
Izlazak 23,21Čuvaj se od njega i slušaj njegov glas, ne protivrječi mu, on ne bi podnio vaše pobune, jer moje ime je u njemu .
Izlazak 23,22Ako slušaš njegov glas i činiš sve što ti ja kažem, ja ću biti neprijatelj tvojih neprijatelja i protivnik tvojih protivnika.
Izlazak 23,23Kad moj anđeo bude išao ispred tebe, kad te uvede kod *Amorita, Hitita, Perizita i Kanaana, kod Hivita i Jebuzita, i kad ih ja budem uništio,
Izlazak 23,24ti se nećeš klanjati pred njihovim bogovima niti ih služiti, ti nećeš činiti kako se kod njih čini, već trebaš oboriti te bogove i polomiti njihove stele .
Izlazak 23,25Ako vi služite GOSPODA, vašeg Boga, tad će on blagosloviti tvoj kruhi tvoje vode i ja ću odsraniti od tebe bolesti;
Izlazak 23,26neće biti u tvojoj zemlji žene koja pobacuje ili koja je nerotkinja; ja ću ti dati sav tvoj zbroj dana .
Izlazak 23,27Poslat ću pre tobom svoju stravu, potisnut ću sav puk kod kojeg ćeš ti ući, učinit ću da vidiš leđa neprijateljima svojim.
Izlazak 23,28Poslat ću stršena ispred tebe, koji će ispred tebe otjerati Hivita, Kanaana i Hitita.
Izlazak 23,29Ja njih neću otjerati ispred tebe za samo jednu godinu, iz straha da zemlja ne bude opustjela i da se divlje zvijeri ne namnože na tvoj račun.
Izlazak 23,30Malo po malo tjerat ću ih ispred tebe sve dok, budući plodan, ti uzmogneš baštiniti zemlju.
Izlazak 23,31Uspostavit ću tvoju teritoriju od Trstikovog mora do Filistinskog mora i od pustinje do Rijeke . Kad ja budem isporučio u tvoje ruke žitelje zemlje i kad ih ti budeš protjerao ispred sebe,
Izlazak 23,32ti nećeš sklopiti savez s njima ni njihovim bogovima,
Izlazak 23,33oni neće obitavati u tvojoj zemlji, od straha da te ne navedu na grijeh protiv mene: ti bi služio njihovim bogovima i to bi za tebe postalo zamkom. `
2. Mojsijeva 23,1Ne iznosi lažnijeh glasova; ne pristaj s bezbožnikom da svjedočiš krivo.
2. Mojsijeva 23,2Ne idi za množinom na zlo, i ne govori na sudu povodeći se za većim brojem da se izvrne pravda.
2. Mojsijeva 23,3Siromahu u parnici njegovoj ne gledaj što je siromah.
2. Mojsijeva 23,4Ako naiđeš na vola neprijatelja svojega ili na magarca njegova, gdje je zalutao, odvedi ga k njemu.
2. Mojsijeva 23,5Ako vidiš gdje je nenavidniku tvojemu pao magarac pod teretom svojim, nemoj da ga ostaviš, nego mu pomozi.
2. Mojsijeva 23,6Nemoj izvrnuti pravde siromahu svojemu u parnici njegovoj.
2. Mojsijeva 23,7Riječi lažne kloni se, i bezazlenoga i pravoga nemoj ubiti, jer neću opravdati bezbožnika.
2. Mojsijeva 23,8Ne uzimaj poklona, jer poklon zašljepljuje okate i izvrće riječi pravima.
2. Mojsijeva 23,9Došljake ne cvijeli, jer vi znate kaka je duša došljaku, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 23,10Šest godina zasijevaj zemlju svoju i sabiraj rod njezin;
2. Mojsijeva 23,11A sedme godine ostavi je neka počine, da jedu siromasi naroda tvojega, a što iza njih ostane neka jedu zvijeri poljske; tako radi i s vinogradom svojim i s maslinikom svojim.
2. Mojsijeva 23,12Šest dana radi poslove svoje, a u sedmi dan počini, da se odmori vo tvoj i magarac tvoj, i da odahne sin robinje tvoje i došljak.
2. Mojsijeva 23,13Držite se svega što sam vam kazao. Ne pominjite imena bogova tuđih, i da se ne čuje iz usta vaših.
2. Mojsijeva 23,14Tri puta preko godine svetkuj mi:
2. Mojsijeva 23,15Praznik prijesnijeh hljebova drži; sedam dana jedi hljebove prijesne, kao što sam ti zapovjedio, na vrijeme, mjeseca Aviva, jer si tada izašao iz Misira; i niko da ne izađe preda me prazan;
2. Mojsijeva 23,16I praznik žetve prvina od truda tvojega što posiješ u polju svojem; i praznik berbe na svršetku svake godine, kad sabereš trud svoj s njive.
2. Mojsijeva 23,17Tri puta preko godine sve muškinje tvoje da izlazi pred Gospoda Boga.
2. Mojsijeva 23,18Krvi od žrtve moje ne prinosi uz hljebove kisele, i pretilina praznika mojega da ne prenoći do jutra.
2. Mojsijeva 23,19Prvine od prvoga roda zemlje svoje donesi u kuću Gospoda Boga svojega; nemoj kuhati jagnjeta u mlijeku majke njegove.
2. Mojsijeva 23,20Evo, ja šaljem anđela svojega pred tobom da te čuva na putu, i da te odvede na mjesto koje sam ti pripravio.
2. Mojsijeva 23,21Čuvaj ga se, i slušaj ga, nemoj da ga rasrdiš, jer vam neće oprostiti grijeha, jer je moje ime u njemu.
2. Mojsijeva 23,22Nego ako ga dobro uzaslušaš i ustvoriš sve što kažem, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima.
2. Mojsijeva 23,23Jer će anđeo moj ići pred tobom i odvešće te u zemlju Amorejsku i Hetejsku i Ferezejsku i Hananejsku i Jevejsku i Jevusejsku, i ja ću ih istrijebiti.
2. Mojsijeva 23,24Nemoj se klanjati bogovima njihovijem niti im služiti, ni činiti što oni čine, nego ih sasvijem obori i likove njihove sasvijem izlomi.
2. Mojsijeva 23,25I služite Gospodu Bogu svojemu, i on će blagosloviti hljeb tvoj i vodu tvoju; i ukloniću bolest između vas.
2. Mojsijeva 23,26Neće biti pometkinje ni nerotkinje u zemlji tvojoj; i broj dana tvojih napuniću.
2. Mojsijeva 23,27Pustiću strah svoj pred tobom, i uplašiću svaki narod na koji dođeš, i obratiću k tebi pleći svijeh neprijatelja tvojih.
2. Mojsijeva 23,28Poslaću i stršljene pred tobom, da tjeraju Jeveje, Hananeje i Heteje ispred tebe.
2. Mojsijeva 23,29Neću ih otjerati ispred tebe za jednu godinu, da ne opusti zemlja i da se zvjerje poljsko ne namnoži na tebe.
2. Mojsijeva 23,30Pomalo ću ih odgoniti ispred tebe dokle se ne namnožiš i zauzmeš zemlju.
2. Mojsijeva 23,31I postaviću međe tvoje od mora crvenoga do mora Filistejskoga i od pustinje do rijeke; jer ću vama u ruke dati one koji žive u onoj zemlji da ih otjeraš ispred sebe.
2. Mojsijeva 23,32Nemoj hvatati vjere s njima ni s bogovima njihovijem.
2. Mojsijeva 23,33Neka ne sjede u zemlji tvojoj, da te ne navrate da se ogriješiš o mene, jer bi služio bogovima njihovijem, i to bi ti bila zamka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje